Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

25 stycznia 2021

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, ponieważ to on jest ich wytwórcą. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przyjmuje tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. 

OGŁOSZENIE - przydomowe kompostowniki

25 stycznia 2021

DOT. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - przydomowe kompostowniki

Ogłoszenie dotyczące odbioru azbestu

25 stycznia 2021

Urząd Gminy w Bałtowie przypomina o możliwości zgłaszania się osób, którym zalegają na posesji wyroby azbestowe, bądź w najbliższym czasie planują wymieniać pokrycie dachowe wykonane z eternitu w 2021r. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

25 stycznia 2021

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bałtów na rok 2021.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SKARBCE DOLNEJ

21 października 2020

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SKARBCE DOLNEJ


Zlokalizowany jest przy bazie Referatu ds. Gospodarki Komunalnej (Skarbka Dolna 41). Odpady przyjmowane są WYŁĄCZNIE OD MIESZKAŃCÓW Gminy Bałtów, którzy ponoszą opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK jest otwarty w środy
(godz.12:00- 17:00) i w piątki (godz.12:00- 17:00).
Do PSZOK-u można dostarczyć tzw. ,,problemowe” odpady komunalne
POCHODZĄCE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO (min. odpady
budowlano-remontowe, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne, odpady zielone oraz biodegradowalne, zużyte opony
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
PSZOK nie przyjmuje odpadów od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Zalecamy, aby telefonicznie ustalić godzinę dostarczenia odpadów na
teren PSZOK-u, sposób posortowania dowiezionych odpadów oraz
dopytać, czy odpady kwalifikują się do przyjęcia, dzwoniąc pod
numer telefonu Urzędu Gminy w Bałtowie 41 264 10 08 wew. 19 lub
666 258 546.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u będą proszone
o okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu
potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Bałtów.
Do PSZOK-u można dostarczyć między innymi:

 

 pszok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1356