OGŁOSZENIE - przydomowe kompostowniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2021

DOT. WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie kompostowej lub w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 5356) przydomowy kompostownik lub pryzma kompostowa musi spełnić następujące wymogi:

1)   o pojemności poniżej 10 m3   - usytuowanie:

a)   10 m - od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

b)   3 m – od granicy działki budowlanej, zachowanie odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca                      te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej;

c)    10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych;

2)   o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 – usytuowanie:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń - 30 m;

b) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;

c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

Posiadanie kompostownika zwalania w całości właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-01-25
Data publikacji:2021-01-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2103