Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.12.04

 

Gmina Bałtów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bałtów.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 27.12.2019r.  
Gmina Bałtów
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia 12.12.2019r.  
Gmina Bałtów
Ogłoszenie  
Gmina Bałtów
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 2 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Wykonawcy  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw  
Gmina Bałtów
Załącznik Nr 8 - Wzór umowy  
Gmina Bałtów

 

 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com