Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 1/2020 - zamieszczono dnia 2020.01.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2020rok.

Zaproszenie nr 50/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.19

 

Nazwa zadania: Wykonywanie usług koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 49/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.12

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z  Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2020 roku

Zaproszenie nr 48/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.11

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1 700 000,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaproszenie nr 47/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 46/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.06

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 45/2019 - zamieszczono dnia 2019.12.05

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.12.04

 

Gmina Bałtów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.11.12

 

Gmina Bałtów: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Bałtów oraz jej jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

dostyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2019/2020.

więcej zamówienień publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com