Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 39/2019 - zamieszczono dnia 2019.11.15

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r.

Zaproszenie nr 37/2019 - zamieszczono dnia 2019.11.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: dostarczenie wyposażenia do sali edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Bałtowie w postaci wizualizerów, laptopa i laboratorium przyrodniczego. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania pn. "Wyposażenie sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej-Szkola Podstawowa w Baltowie" otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaproszenie nr 36/2019 - zamieszczono dnia 2019.10.21

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: "Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest".

Zaproszenie nr 33/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.25

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z izolacją fundamentów na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce ramach konkursu "Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej" pod tytułem projektu" Odnowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbce".

Zaproszenie nr 32/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2019-2020 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 31/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej, w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych".

Zaproszenie nr 29/2019 - zamieszczono dnia 2019.08.28

 

Gmina Bałtów zaprasza do składanie ofert na: Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz plakatów w ramach realizacji projektów pn.: PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE BAŁTÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA oraz TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWI.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.11.12

 

Gmina Bałtów: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Bałtów oraz jej jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

dostyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.19

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306019T Bałtów Gorzelnia - Skarbka Trzciany Dół w km 0+300 do km 0+826.

więcej zamówienień publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com