Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Wzory druków

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego

 

Ewidencja ludności

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
 
Zgłoszenie pobytu stałego
 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 

Księgowość podatkowa

Deklaracja na podatek od środków
transportowych
Załącznik
do deklaracji
Deklaracja na podatek leśny
Informacja
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja
Deklaracja na podatek rolny
Informacja
Stawki podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i środków
transportowych (na 2007 r.)
 
Uchwała Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopad 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com