Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Zaproszenie do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych

Zapraszamy do zapoznanie się z „Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i potrzeb rewitalizacyjnych” stanowiącą element „Programu Rewitalizacji Gminy Bałtów na lata 2016-2023”. Diagnoza jako obszar zdegradowany wskazuje sołectwo Bałtów.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag/sugestii do diagnozy wg załączonego formularza do dnia 14 września 2016r.

Uwagi przekazane za pomocą formularza można składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: mroczekt@gminabaltow.pl lub rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Osoby do kontaktów:

Niniejsze zaproszenie stanowi pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Bałtów na lata 2016-2023”.
 
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych  
Formularz zgłaszania uwag  
 

 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com