CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.09.13

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.5.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - data zamieszczenia 02.10.2017  
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia 28.09.2017  
Wyjaśnienie treści SIWZ - data zamieszczenia 25.09.2017  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik Nr 1.1 do SIWZ  
Załącznik Nr 1.2 do SIWZ  
Załącznik Nr 1.3 do SIWZ  
Załącznik Nr 1.4 do SIWZ  
Załącznik Nr 2.1 do SIWZ  
Załącznik Nr 2.2 do SIWZ  
Załącznik Nr 2.3 do SIWZ  
Załącznik Nr 2.4 do SIWZ  
Załącznik Nr 3.1 do SIWZ  
Załącznik Nr 3.2 do SIWZ  
Załącznik Nr 3.3 do SIWZ  
Załącznik Nr 3.4 do SIWZ  
Załącznik Nr 4 do SIWZ  
Załącznik Nr 5.1 do SIWZ  
Załącznik Nr 5.2 do SIWZ  
Załącznik Nr 5.3 do SIWZ  
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Formularz ofertowy wykonawcy  
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków  
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym  
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wzór umowy  
Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych  
Załącznik Nr 11 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com