CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 19.12.2016r.  
Informacja o treści złożonych ofert - data zamieszczenia 14.12.2016r.  
Wyjaśnienia treści SIWZ - data zamieszczenia 09.12.2016r.  
Wyjaśnienia treści SIWZ - data zamieszczenia 07.12.2016r.  
Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik Nr 1 - część 1 - szczegółowy opis  
Załącznik Nr 2 - część 2 - szczegółowy opis  
Załącznik Nr 3.1 - Formularz ofertowy - część 1  
Załącznik nr 3.1 - Formularz ofertowy - część 1 - format *.doc  
Załącznik Nr 3.2 - Formularz ofertowy - część 2  
Załącznik nr 3.2 - Formularz ofertowy - część 2 - format *.doc  
Załącznik Nr 4.1 - Formularz cenowy - część 1  
Załącznik nr 4.1 - Formularz cenowy - część 1 - format *.doc  
Załącznik Nr 4.2 - Formularz cenowy - część 2  
Załącznik nr 4.2 - Formularz cenowy - część 2 - format *.doc  
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnienie warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu - format *.doc  
Załącznik Nr 6.1 - Wzór umowy - część 1  
Załącznik nr 6.1.1 - Załącznik Nr 1 do wzoru umowy - część 1  
Załącznik Nr 6.1.2 - Pełnomocnictwo - Załącznik Nr 2 do wzoru umowy - część 1  
Załącznik Nr 6.2 - Wzór umowy - część 2  
Załącznik Nr 6.2.1 do SIWZ - Załącznik Nr 1 do wzoru umowy - część 2  
Załącznik Nr 6.2.2 - Pełnomocnictwo - Załącznik Nr 2 do wzoru umowy - część 2  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com