CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.11.21

 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 836 730,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - data zamieszczenia 05.12.2016r.  
Informacja z sesji otwarcia ofert - data zamieszczenia 30.11.2016r.  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy  
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.  
Załącznik Nr 5  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com