CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Zaproszenie nr 20/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej dowieszeniu na istniejących słupach lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bałtów, (nr słupów 6/1, 6/3, w pobliżu posesji nr 155).
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie opraw oświetlenia ulicznego oraz kabla ziemnego na działce ewiden. nr 1927/27 w miejscowości Bałtów.
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej montażu min. 2szt. słupów linii napowietrznej z ustojami oraz na dowieszeniu na istniejących słupach nr 39, 41 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Bałtowska Kolonia (w pobliżu posesji nr 58).

 

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - data zamieszczenia 2016.05.16  
Zaproszenie  
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com