CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Zaproszenie nr 12/2016 - zamieszczono dnia 2016.03.15

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w ms. Skarbka do przepustowości Qdśr 500 m3/d oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ms. Bałtów o tłocznię/pompownię ścieków i dodatkowy kanał tłoczny.

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - data zamieszczenia 14.04.2016r.  
Ogłoszenie o zmianie Zaproszenia Nr 12/2016 - data zamieszczenia 22.03.2016r.  
Zaproszenie  
Załącznik Nr 1 - Opis technologii istniejącej oczyszczalni  
Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com