CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2015.11.20

 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 300 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczono dnia 2015.12.04  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Załączniku Nr 1 - Informacja o kredycie  
Załączniku Nr 2 - Zestawienie zobowiązań  
Załączniku Nr 3 - Uchwała Nr VII/53/2003  
Załączniku Nr 4 - Zaświadczenie o wyborze  
Załączniku Nr 5 - NIP  
Załączniku Nr 6 - REGON  
Załączniku Nr 7 - Uchwała Nr X/48/2015  
Załączniku Nr 8 - Uchwała Nr X/49/2015  
Załączniku Nr 9 - Uchwała XLIII/287/2014  
Załączniku Nr 8 - Uchwała XLIII/288/2014  
Załączniku Nr 11 - Uchwała 81/2015  
Załączniku Nr 12 - Uchwała 82/2015  
Załączniku Nr 13 - Uchwała 43/2014  
Załączniku Nr 14 - Uchwała 42/2015  
Załączniku Nr 15 - Uchwała 119/2014  
Załączniku Nr 16 - Uchwała 120/2014  
Załączniku Nr 17 - Uchwała IV/16/2014  
Załączniku Nr 18 - Uchwała XIV/80/2015  
Załączniku Nr 19 - Uchwała XV/89/2015  
Sprawozdania kwartalne 2012-2015  

 

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com