CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne - Archiwum
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 76/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zaproszenie nr 73/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku.

Zaproszenie nr 72/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów

Zaproszenie nr 71/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.06

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 70/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Zaproszenie nr 69/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.23

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku o długości 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 68/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.06

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.4.2017.
Nazwa zadania: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2017-2018

Zaproszenie nr 67/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione pomioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku ok. 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 66/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej dowieszeniu na istniejących słupach lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Pętkowice (nr słupa ob. 1/1) oraz Pętkowice-Kolonia (słup w pobliżu posesji nr 15A).

Zaproszenie nr 64/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.18

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie w sezonie 2017/2018.

Zaproszenie nr 63/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej do miejscowości Wólka Pętkowska.

Zaproszenie nr 62/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem karuzeli dla dzieci na placu rekreacyjnym przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Wólka Pętkowska.

Zaproszenie nr 61/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.28

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Okół, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 60/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.28

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2017-2018.

Zaproszenie nr 58/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.09

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 57/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów”.

Zaproszenie nr 56/2017 - zamieszczono dnia 2017.07.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej w miejscowości Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 1/S/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.27

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole zaprasza do złożenia oferty na: Remont sali gimnastycznej.

Zaproszenie nr 53/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji zakończenia roku szkolnego dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 52/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 51/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.20

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do biura projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 50/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Dostawa artykułów i materiałów biurowych na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 49/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.13

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie - zamieszczono dnia 2017.06.12

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wycięcie suchych drzew na cmentarzu wojennym w ms. Lemierze

Zaproszenie nr 48/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.08

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą laptopa, telewizora z uchwytem do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz listwy zasilające, telefon bezprzewodowy, dyktafon, fax, wentylator, suszarkę do rąk, tusze/tonery na potrzeby projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 47/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.07

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”

Zaproszenie nr 46/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.06

 

dotyczy: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego do Magicznych Ogrodów k. Janowca dla dzieci w wieku 3-5 lat z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”. Data zamieszczenia 06.06.2017 r.

Zaproszenie nr 44/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą tuszy/ tonerów do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie, Punktu Przedszkolnego w Okole oraz na potrzeby projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 43/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 42/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 41/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.17

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont boiska sportowego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na działce nr 412/12 w ms. Skarbka.

Zaproszenie nr 40/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.16

 

Wójt gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

Wójt Gminy Bałtów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb ewidencyjny Okół, działka numer 4131 o powierzchni 7471 ha.

Zaproszenie nr 39/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą kocyków i poduszek do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 38/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą mat do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 37/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą plecaków przedszkolnych dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 36/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 35/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 34/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 33/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.20

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz członków OSP z terenu gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 32/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole, pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego, pomocy do ćwiczeń umuzykalniająco – rytmicznych, pomocy do ćwiczeń logopedycznych oraz pomocy do ćwiczeń korekcyjno - ruchowych w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 31/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.31

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lemierze stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 30/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.31

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu przepustu i rowu odwadniającego.

Zaproszenie nr 29/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.30

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia ofert cenowej na: Świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny dla pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz członków OSP z terenu gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 28/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli, pojemników na zabawki i pomoce dydaktyczne, tablicy korkowej, krzesła obrotowego do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 27/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.21

 

Nazwa zadania: Dostawa środków czystości do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole oraz na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”

Zaproszenie nr 26/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.13

 

Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą: radioodtwarzaczy, routerów bezprzewodowych, wzmacniacza sygnału, urządzeń wielofunkcyjnych z kompletem tuszy (tonerów), aparaty fotograficzne, odkurzacz piorący, laptop z oprogramowaniem do Punktów Przedszkolnych w Bałtowie i Okole, oraz torby na laptop, niszczarkę na dokumenty, pendrive na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr GG-25/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.08

 

Urząd Gminy w Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 517/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 24/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.01

 

Gmina Bałtów zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Realizacje usługi polegającej na: załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

Zaproszenie nr 23/2017 - zamieszczono dnia 2017.03.01

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okół stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 20/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.22

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej.

Zaproszenie nr 19/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi sprzątania w Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 18/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

  1. Ustalenie granicy działki nr 1103 położonej w obrębie Lemierze, na odcinku ok. 0,250 km.
  2. Podział działki Nr 556 położonej  w obrębie Podgórze, polegający na wydzieleniu pasa gruntu o szerokości ok. 5,0 mb w północnej części działki.

Zaproszenie nr 16/2017 - zamieszczono dnia 2017.02.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - zamieszczono dnia 2017.02.01

 

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni: wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zaproszenie nr 12/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.17

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą szafy biurowej na dokumenty, krzeseł obrotowych na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 11/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.17

 

dotyczy: Zorganizowanie dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole wyjazdu na stok narciarski w Bałtowie w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 10/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.11

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą laptopów z oprogramowaniem, antywirusa, urządzenia wielofunkcyjnego z materiałami eksploatacyjnymi (tusze, tonery) na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 9/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia ofert na zadanie:

  1. Ustalenie granicy działki nr 1103 położonej w obrębie Lemierze, na odcinku ok. 0,250 km.
  2. Podział działki Nr 556 położonej  w obrębie Podgórze, polegający na wydzieleniu pasa gruntu o szerokości ok. 5,0 mb w północnej części działki.

Zaproszenie nr 8/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2017 rok.

Zaproszenie nr 7/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów i materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby projektu w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 2/2017 - zamieszczono dnia 2017.01.03

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2016-2017

Zaproszenie nr 106/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.16

 

Zakup wraz z dostawą: Tablicy szkolnej, koszy na śmieci, krzesła obrotowego do biurka do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 105/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.14

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą laptopa z oprogramowaniem do Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 104/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.14

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 103/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.13

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wymianę i montaż wykładziny dywanowej w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26- 0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 102/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów w 2017 r.

Zaproszenie nr 100/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.07

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Remont drogi wewnętrznej oraz utwardzenie zjazdów – Górny Bałtów.

Zaproszenie nr 99/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup, dostawa i montaż drewnianej obudowy grzejnikowej do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 98/2016 - zamieszczono dnia 2016.12.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą odkurzacza piorącego do Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 97/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów w 2017r.

Zaproszenie nr 96/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.30

 

Gmina Bałtów - Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Budowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku USŁUGOWO-MIESZKALNYM (OŚRODEK ZDROWIA)

Zaproszenie nr 95/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.28

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

Zaproszenie nr 93/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.23

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Przewóz dzieci w wieku 3-4 lata do kina i teatru z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01- 26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 92/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.22

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zorganizowanie 3 wyjazdów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lata z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 91/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.22

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zorganizowanie 4 wyjść edukacyjnych na terenie Bałtowa dla dzieci w wieku 3-4 lata z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.11.21

 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 836 730,00zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaproszenie nr 90/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.17

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji Dnia Św. Mikołaja dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 89/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.17

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Zaproszenie nr 88/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01- 26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 87/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, zabawek do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 86/2016 - zamieszczono dnia 2016.11.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 1/2016 GOPS - zamieszczono dnia 2016.10.28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy na 2016 rok.

Zaproszenie nr 85/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.26

 

 Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów dewońskich w miejscowości Bałtów.

Zaproszenie nr 84/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą kocyków i poduszek do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 83/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą mat do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26- 0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 82/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą plecaków przedszkolnych dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 81/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01- 26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 80/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, zabawek do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 79/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 76/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.11

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą plecaków przedszkolnych dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 75/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 74/2016 - zamieszczono dnia 2016.10.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą materiałów piśmienniczych, plastycznych, zabawek do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 72/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.27

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 71/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.27

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2016/2017.

Zaproszenie nr 70/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.22

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi psychologa w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 65/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.16

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Bałtowska, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 64/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do: Złożenia oferty na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego.

Zaproszenie nr 63/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie w sezonie 2016/2017.

Zaproszenie nr 62/2016 - zamieszczono dnia 2016.09.01

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi psychologa w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn.„Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 61/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.31

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi logopedy w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 60/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 58/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela gimnastyki korekcyjnej w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 57/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.29

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26- 0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 56/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenie oferty na: Świadczenie usługi sprzątania w Punkcie Przedszkolnym w Bałowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 54/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.26

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2016-2017

Zaproszenie nr 52/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń przedszkolnych w Bałtowie i Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 51/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi psychologa w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 50/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi logopedy w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 49/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela gimnastyki korekcyjnej w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 48/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela rytmiki w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 47/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi nauczyciela języka angielskiego w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie oraz Punkcie Przedszkolnym w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 46/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.04

 

nazwa zadania: Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych oraz konferencji związanych z opracowaniem programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023.

Zaproszenie nr 45/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawę plakatów, ulotek oraz tablic informacyjnych na potrzeby projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 35/2016 - zamieszczono dnia 2016.08.04

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,190 km w m. Pętkowice-Kolonia.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.07.27

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.5.2016
nazwa zadania: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.07.27

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.4.2016
nazwa zadania: Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Bałtowie i Okole, w ramach realizacji projektu „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 44/2016 - zamieszczono dnia 2016.07.18

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Nagranie płyty CD.

Zaproszenie nr 42/2016 - zamieszczono dnia 2016.07.18

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Świadczenie usługi cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych oraz konferencji związanych z opracowaniem programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023.

Zaproszenie nr 41/2016 - zamieszczono dnia 2016.07.13

 
Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie i utworzenie strony internetowej oraz świadczenie usług informatyka projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. "Mali odkrywcy na start".

Zaproszenie nr 40/2016 - zamieszczono dnia 2016.07.08

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Nagranie płyty CD.

Zaproszenie nr 38/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w ms. Lemierze.

Zaproszenie nr 37/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.21

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi księgowej/ego projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 34/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.13

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem mebli przedszkolnych.

Zaproszenie nr 33/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Bieżący remont drogi gruntowej w m. Wólka Bałtowska.

Zaproszenie nr 28/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Dostawę i montaż wiaty przystankowej.

Zaproszenie nr 30/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.08

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina w km 0+000,00 - 0+816,27.

Zaproszenie nr 29/2016 - zamieszczono dnia 2016.06.03

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w ms. Lemierze.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.05.27

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.3.2016,
nazwa zadania: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 27/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.25

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego „urn wyborczych”.

Zaproszenie nr 26/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.20

 

Gmina   Bałtów   zaprasza   do   składania   ofert   na: Wykonanie  operatu  szacunkowego  dla niżej wymienionych  nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bałtów oznaczonych jako działki nr: 1054 - 0, 0478 ha, 1055 - 0,4374 ha, 1045 - 0,0141 ha, 1046 - 0,0330 ha, 1057 - 0,0654 ha stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 25/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.20

 

Gmina   Bałtów   zaprasza   do   składania   ofert   na: Wykonanie  operatu  szacunkowego  dla  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Okół oznaczonej jako działka nr 4131 o powierzchni 0,7471 ha stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 24/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.16

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023.

Zaproszenie nr 22/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.12

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki Wolanka (lewobrzeżny dopływ rzeki Kamienna) w km 0+000 – 5+462.

Zaproszenie nr 21/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.11

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów obrzędowych w związku z realizacją projektu p.n. "Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie - rozwój lokalny mieszkańców gminy poprzez zachowanie i utrwalanie tradycji ludowych” w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością",  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zaproszenie nr 15/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.04

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Dostawę i montaż wiaty przystankowej.

Zaproszenie nr 20/2016 - zamieszczono dnia 2016.05.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej dowieszeniu na istniejących słupach lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bałtów, (nr słupów 6/1, 6/3, w pobliżu posesji nr 155).
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej na wymianie opraw oświetlenia ulicznego oraz kabla ziemnego na działce ewiden. nr 1927/27 w miejscowości Bałtów.
Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej montażu min. 2szt. słupów linii napowietrznej z ustojami oraz na dowieszeniu na istniejących słupach nr 39, 41 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Bałtowska Kolonia (w pobliżu posesji nr 58).

Zaproszenie nr 19/2016 - zamieszczono dnia 2016.04.29

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie warsztatów obrzędowych w związku z realizacją projektu p.n. "Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie - rozwój lokalny mieszkańców gminy poprzez zachowanie i utrwalanie tradycji ludowych” w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością",  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zaproszenie nr 18/2016 - zamieszczono dnia 2016.04.22

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Bałtowska, gm. Bałtów.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.8.2017, nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.03

 

dot.: Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.6.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.09.13

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.5.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.28

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.3.2017. Nazwa zadania: Wykonanie remontu polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lemierze.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.21

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2017, nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego w ms. Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2017, nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.15

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2016, nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie w km 0+000,00 - 0+248.08.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.14

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2016, nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2015.11.20

 

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 300 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania - zamieszczono dnia 2015.11.05

 

Gmina Bałtów ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na: Świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego.

 
 

W archiwum: 12 pozycji

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com