CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 58/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.09

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 57/2017 - zamieszczono dnia 2017.08.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów”.

Zaproszenie nr 56/2017 - zamieszczono dnia 2017.07.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowej w miejscowości Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 1/S/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.27

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole zaprasza do złożenia oferty na: Remont sali gimnastycznej.

Zaproszenie nr 53/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą prezentów z okazji zakończenia roku szkolnego dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 52/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.26

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 51/2017 - zamieszczono dnia 2017.06.20

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli do biura projektu w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.21

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2017, nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego w ms. Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2017, nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ms. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ms. Maksymilianów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com