CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 39/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.19

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Rządowego programu pn. „Aktywna tablica”.

Zaproszenie nr 39/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.14

 

nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska - Wólka Bałtowska-Kolonia, odcinek o długości 300 m.

Zaproszenie nr 38/2018 - zamieszczono dnia 2018.09.06

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów szkoły podstawowej w Bałtowie w sezonie 2018/2019.

Zaproszenie nr 1/2018 - zamieszczono dnia 2018.08.13

 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „MOTYW” zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie zapobiegającym zniszczeniu kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Bałtowie.

Zaproszenie nr 37/2018 - zamieszczono dnia 2018.08.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zabawowych na place zabaw w miejscowościach: Skarbka, Wycinka.

Zaproszenie do składania oferty na 36/2018 - zamieszczono 30 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 35/2018 - zamieszczono dnia 2018.07.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.06.08

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306021T Pętkowice Szkoła w Pętkowicach od km 0+000,00 do km 0+490,00.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com