CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 20/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 244/1 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów w celu wydzielenia części działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 243/3).

Zaproszenie nr 16/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.30

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 15/2018 - zamieszczono dnia 2018.04.19

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 13/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.13

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bałtów, stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 12/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.11

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. nowego zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego w ramach realizacji zadania „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

dotyczy: Remontu drogi gminnej Nr 306039T Rudka Bałtowska - Bałtów Góra w Rudce Bałtowskiej od km 0+000 do km 0+387 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

Zaproszenie nr 10/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na:

  1. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 791 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  2. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 523 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  3. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 222 (droga) położnej w obrębie Rudka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2018, nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com