CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.05.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.

Zaproszenie nr GG-10/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pętkowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr GG-9/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 7/2019 - zamieszczono dnia 2019.02.26

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 6/2019 - zamieszczono dnia 2019.02.13

 

Zaproszenie do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Przedszkola Specjalnego PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zapytanie ofertowe - zamieszczono 2019.01.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej budowli sieci szerokopasmowej projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" dla określenia podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.

Zaproszenie nr 4/2019 - zamieszczono dnia 2019.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tusdzy dla urzędu Gminy w Bałtowiec na 2019r.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.19

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306019T Bałtów Gorzelnia - Skarbka Trzciany Dół w km 0+300 do km 0+826.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.18

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306016T Bałtów do gr. z gm. Sienno w km 3+213 do km 4+291.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.17

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306008T odcinek I Okół (Zapusta) – gr. woj. radomskiego w km 0+000 do km 0+700.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com