CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 68/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.06

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.4.2017.
Nazwa zadania: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2017-2018

Zaproszenie nr 67/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione pomioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku ok. 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 66/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.04

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę sieci elektroenergetycznej polegającej dowieszeniu na istniejących słupach lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Pętkowice (nr słupa ob. 1/1) oraz Pętkowice-Kolonia (słup w pobliżu posesji nr 15A).

Zaproszenie nr 64/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.18

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Bałtowie w sezonie 2017/2018.

Zaproszenie nr 63/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej do miejscowości Wólka Pętkowska.

Zaproszenie nr 62/2017 - zamieszczono dnia 2017.09.08

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę wraz z montażem karuzeli dla dzieci na placu rekreacyjnym przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Wólka Pętkowska.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.6.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.09.13

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.5.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.07.28

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.3.2017. Nazwa zadania: Wykonanie remontu polegającego na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lemierze.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com