CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 73/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku.

Zaproszenie nr 72/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów

Zaproszenie nr 71/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.06

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

Zaproszenie nr 70/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.24

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Zaproszenie nr 69/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.23

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonanie remontu dróg o nawierzchni gruntowej na odcinku o długości 0,500 km oraz dwóch przepustów.

Zaproszenie nr 68/2017 - zamieszczono dnia 2017.10.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na: Wykonania remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (do 500 m3).

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.06

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.4.2017.
Nazwa zadania: zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Bałtów w sezonie zimowym 2017-2018

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.8.2017, nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.03

 

dot.: Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.10.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.6.2017, nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com