CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 35/2018 - zamieszczono dnia 2018.07.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na: Budowę Otwartej Strefy Aktywności przy budynku Zespołu Szkół w Bałtowie.

Zaproszenie nr 33/2018 - zamieszczono dnia 2018.07.05

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz dostawą pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenia szkolenia na temat użytkowania pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Zaproszenie nr 30/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.18

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 29/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.14

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 27/2018 - zamieszczono dnia 2018.06.01

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Lemierze gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 26/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.28

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w msc. Pętkowice, gm. Bałtów oznaczonych jako działka nr 729/2 z działką nr 728/2.

Zaproszenie nr 20/2018 - zamieszczono dnia 2018.05.09

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 244/1 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów w celu wydzielenia części działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 243/3).

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.06.08

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306021T Pętkowice Szkoła w Pętkowicach od km 0+000,00 do km 0+490,00.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com