CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 42/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.23

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą bajek DVD do Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 41/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.17

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Remont boiska sportowego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego na działce nr 412/12 w ms. Skarbka.

Zaproszenie nr 40/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.16

 

Wójt gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Przeprowadzenie ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

Wójt Gminy Bałtów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej, obręb ewidencyjny Okół, działka numer 4131 o powierzchni 7471 ha.

Zaproszenie nr 39/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą kocyków i poduszek do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 38/2017 - zamieszczono dnia 2017.05.04

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą mat do leżakowania Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

Zaproszenie nr 37/2017 - zamieszczono dnia 2017.04.27

 

dotyczy: Zakup wraz z dostawą plecaków przedszkolnych dla dzieci do Punktu Przedszkolnego w Bałowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole w okresie realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.12.05

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2016, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.15

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.2.2016, nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Bałtowie w km 0+000,00 - 0+248.08.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2016.04.14

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2016, nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś - Glina.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com