CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 10/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.16

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na:

  1. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 791 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  2. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 523 (droga) położnej w obrębie Wólka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.
  3. Ustalenie/wyznaczenie przebiegu działki nr ewid nr 222 (droga) położnej w obrębie Rudka Bałtowska, stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 8/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.07

 

Gmina Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Okół stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 7/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.06

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.03.03.00-26-0015/16 pn. „Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie”.

Zaproszenie nr 6/2018 - zamieszczono dnia 2018.03.02

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Bałtów i gminnych jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie nr 3/2018 - zamieszczono dnia 2018.02.08

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku mieszkalnego w miejscowości Bałtów gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 2/2018 - zamieszczono dnia 2018.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2018 rok.

Zaproszenie nr 79/2017 - zamieszczono dnia 2017.12.14

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.07

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.2018, nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bałtowie.

Plan postępowań o udzielenie zamówień - zamieszczono dnia 2018.01.08

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Gmina Bałtów w roku 2018.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com