CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 4/2019 - zamieszczono dnia 2019.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tusdzy dla urzędu Gminy w Bałtowiec na 2019r.

Zaproszenie nr 3/2019 - zamieszczono dnia 2019.01.15

 

Zaproszenie do złożenia aoferty na: Dowóz uczniów niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania do  wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów do "Przedszkola Specjalnego PROMYK" w Ostrowcu Św.

Zaproszenie nr 58/2018 - zamieszczono dnia 2018.12. 07

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2019 i 2020 roku.

Zaproszenie nr 57/2018 - zamieszczono dnia 2018.12. 07

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów w 2019r.

Zaproszenie nr 56/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.30

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zaproszenie nr 55/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.29

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usługi kierownika projektu nr RPSW.03.03.00-26-0015/16 pn. "Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie".

Zaproszenie nr 54/2018 - zamieszczono dnia 2018.11.16

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.06.08

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306021T Pętkowice Szkoła w Pętkowicach od km 0+000,00 do km 0+490,00.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.03.26

 

Gmina Bałtów: Przebudowa drogi gminnej nr 306046T Bałtów Góra - „Krzeszowiec” - Bałtów Górny w Bałtowie od km 0+000,00 do km 0+369,00 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2018.02.16

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.2.2018. Nazwa zadania: Remont dróg o nawierzchni z kruszywa naturalnego na terenie gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com