CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 2/2018 - zamieszczono dnia 2018.01.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2018 rok.

Zaproszenie nr 79/2017 - zamieszczono dnia 2017.12.14

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów.

Zaproszenie nr 78/2017 - zamieszczono dnia 2017.12.01

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów w 2018r.

Zaproszenie nr 76/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.24

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zaproszenie nr 73/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.15

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2018 roku.

Zaproszenie nr 72/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.10

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę 1 szt. używanego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla OSP Bałtów

Zaproszenie nr 71/2017 - zamieszczono dnia 2017.11.06

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce.

więcej zamówienień publicznych
 

Zaproszenie ZP.271.11.2017 - zamieszczono dnia 2017.12.30

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.12.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu  gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2017.11.29

 

dotyczy: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

więcej zamówienień publicznych
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com