Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 32/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2019-2020 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 31/2019 - zamieszczono dnia 2019.09.12

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej, w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 3 "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych".

Zaproszenie nr 29/2019 - zamieszczono dnia 2019.08.28

 

Gmina Bałtów zaprasza do składanie ofert na: Wykonanie i dostarczenie jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz plakatów w ramach realizacji projektów pn.: PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GMINIE BAŁTÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA oraz TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWI.

Zaproszenie nr 27/2019 - zamieszczono dnia 2019.07.26

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.05.10

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.

Zaproszenie nr GG-10/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pętkowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr GG-9/2019 - zamieszczono dnia 2019.03.01

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na: Wykonanie mapy podziałowej nieruchomości położonej w miejscowości Rudka Bałtowska stanowiącej własność Gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.09.13

 

dostyczy: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.19

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306019T Bałtów Gorzelnia - Skarbka Trzciany Dół w km 0+300 do km 0+826.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2019.04.18

 

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 306016T Bałtów do gr. z gm. Sienno w km 3+213 do km 4+291.

więcej zamówienień publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com