CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Druki do pobrania
 
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października 2017r.


 

 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
 
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 4 uprawnionych)  
 
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu  
 
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny  
 
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny  
 
Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów  
 
Oświadczenie wnioskodawcy o osobach zobowiązanych do alimentacji  
 
Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów  
 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com