CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Aktualności
 
 

Zwiększone kryterium dochodowe do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

Osoby i rodziny, które nie ubiegały się o pomoc żywnościową w 2016r., a spełniają powyższe kryterium przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy o pomocy społecznej uzasadniających udzielenie pomocy (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm), mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz. i inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny).
Na podstawie zgromadzonych dokumentów, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu, tutejszy GOPS wyda skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Najbliższy termin wydawania żywności: 31 stycznia 2017r. w godz. od 800 do 1300
Miejsce wydawania żywności: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com