CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Aktualności
 
 

Pomoc żywnościowa w 2016r.

 

Osoby i rodziny zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zobowiązane są zgłosić się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny). Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po dokonaniu analizy, tutejszy GOPS zakwalifikuje osoby i rodziny do otrzymania pomocy żywnościowej spełniające kryteria Programu.

W CELU OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ WSZYSTKIE OSOBY I RODZINY ZAINTERESOWANE TĄ FORMĄ POMOCY ZOBOWIĄZANE SĄ ZGŁASZAĆ SIĘ Z DOKUMENTAMI DO GOPS W BAŁTOWIE DO  DNIA  30  LISTOPADA  2016r.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 11 15 lub 668 764 240

 
 
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com