CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Aktualności
 

Dożywianie dzieci w szkołach


Zaproszenie Nr 2/2017 z dnia 11 grudnia 2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Gminie Bałtów w latach 2018-2019


Dystrybucja żywności 23-24.11.2017

   


Pomoc żywnościowa w roku 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

dot. Zaproszenia Nr 1/2017 z dn. 03 października 2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie na 2017 rok


Zaproszenie Nr 1/2017 z dnia 03 października 2017r. do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro_zamieszczono dn. 03.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy na 2017 rok.

 

 


Świadczenia na nowy okres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że od 01 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017r.

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą  mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017r., okres zasiłkowy. 

 


Nabór na stanowisko asystent rodziny_zamieszczono 27.06.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny


Dystrybucja żywności czerwiec 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM informuje o terminie wydawania żywności z Programu FEAD 2016 dla mieszkańców gminy Bałtów: 06 czerwca 2017 (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie PKPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 17a.

Przypominamy o konieczności okazania się dowodem osobistym przy odbiorze żywności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żwynościowej, niekorzystające dotychczas z Programu winny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie w celu dokonania formalności oraz odbioru skierowania.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (41) 264-11-15 lub 668 764 240


Dystrybucja żywności kwiecień 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM informuje o terminie wydawania żywności z Programu FEAD 2016 dla mieszkańców gminy Bałtów: 13 kwiecień 2017 (czwartek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie PKPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 17a.

Przypominamy o konieczności okazania się dowodem osobistym przy odbiorze żywności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żwynościowej, niekorzystające dotychczas z Programu winny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie w celu dokonania formalności oraz odbioru skierowania.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (41) 264-11-15 lub 668 764 240

 


Zwiększone kryterium dochodowe do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że od 01 stycznia 2017r. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą:

  • 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas 951 zł)
  • 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł)

 


Dystrybucja żywności grudzień 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie po odbiór skierowań uprawniających do otrzymania żywności.

Termin i miejsce wydawania żywności: 15 grudnia 2016r. w godz. 800 do 1300. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 17a

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 41 264 11 15 lub 668 764 240


Pomoc żywnościowa w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 771, 00 zł na osobę w rodzinie i 951, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 2 września 2016r. do 31 grudnia 2016r.


Nabór na stanowisko asystent rodziny - zamieszczono dnia 22.06.2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny


 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com