CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

GOPS - Aktualności
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w związku z naborem na stanowisko asystent rodziny w GOPS w Bałtowie.


Nabór na stanowisko Asystent Rodziny - zamieszczono dnia 24.09.2018r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny


Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w związku z naborem na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie z dnia 30.08.2018r.


Informacja o wynikach naboru

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w związku z naborem na stanowisko asystent rodziny w GOPS w Bałtowie.


Nabór na stanowisko asystent rodziny - zamieszczono dnia 30.08.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 4 września do 31 grudnia 2018r.


Dystrybucja żywności 28.06.2018

   


Program Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż z dniem 01 czerwca 2018 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

 

W związku z powyższym informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start przyjmowane będą:

- od 01 sierpnia do 30 listopada danego roku - w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (papierowej)
- od 01 lipca do 30 listopada danego roku - wprzypadku wniosków składanych drogą elektroniczną


Dystrybucja żywności 28-29.03.2018


Dożywianie dzieci w szkołach


Zaproszenie Nr 2/2017 z dnia 11 grudnia 2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie Punktu Pomocy Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Gminie Bałtów w latach 2018-2019


Dystrybucja żywności 23-24.11.2017

   


Pomoc żywnościowa w roku 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

dot. Zaproszenia Nr 1/2017 z dn. 03 października 2017 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie na 2017 rok


Zaproszenie Nr 1/2017 z dnia 03 października 2017r. do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro_zamieszczono dn. 03.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy na 2017 rok.

 

 


Świadczenia na nowy okres

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że od 01 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017r.

Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą  mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017r., okres zasiłkowy. 

 


Nabór na stanowisko asystent rodziny_zamieszczono 27.06.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny


Dystrybucja żywności czerwiec 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM informuje o terminie wydawania żywności z Programu FEAD 2016 dla mieszkańców gminy Bałtów: 06 czerwca 2017 (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie PKPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 17a.

Przypominamy o konieczności okazania się dowodem osobistym przy odbiorze żywności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żwynościowej, niekorzystające dotychczas z Programu winny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie w celu dokonania formalności oraz odbioru skierowania.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (41) 264-11-15 lub 668 764 240


Dystrybucja żywności kwiecień 2017

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZM informuje o terminie wydawania żywności z Programu FEAD 2016 dla mieszkańców gminy Bałtów: 13 kwiecień 2017 (czwartek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie PKPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 17a.

Przypominamy o konieczności okazania się dowodem osobistym przy odbiorze żywności.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żwynościowej, niekorzystające dotychczas z Programu winny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie w celu dokonania formalności oraz odbioru skierowania.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (41) 264-11-15 lub 668 764 240

 


Zwiększone kryterium dochodowe do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że od 01 stycznia 2017r. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynoszą:

  • 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas 951 zł)
  • 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł)

 


 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com