Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 
 

Szkoła Pięknych Umysłów - Sprawozdanie z udziału w projekcie „Taki Jak Mozart”

 

Realizowany w roku szkolnym 2010/2011 projekt ukierunkowywał uczniów na odkrywanie swoich pasji, rozwijanie zainteresowań, motywował ich do działania, uczył strategicznego planowania służącego osiąganiu założonych celów, kształcił umiejętność pracy w grupie.
Celem projektu jest  wdrożenie systemu wspierającego zdolności uczniów w województwie świętokrzyskim poprzez uruchomienie potencjału intelektualnego nauczycieli twórczych w wyniku wyposażenia ich w wiedzę i umiejętności, zmotywowanie ich do dokonywania transferu swoich doświadczeń w pracy z uczniami oraz udzielenie im wsparcia w tym zakresie.
W projekcie wzięli udział uczniowie klas: III, V, VI szkoły podstawowej pod opieką pań: Alicji Budzeń, Justyny Jabłońskiej, Edyty Maziarskiej, Agnieszki Wolak, Anny Nalewajek oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum (Ia, i Ib) wraz z nauczycielami: Teresą Szczygieł, Zuzanną Kacałą i Mariolą Gołasą. Projekt składał się z czterech modułów, z których szkoła podstawowa wybrała moduł „Odys”, gimnazjum – „Ikar”.
Uczniowie poznali łańcuchową metodę skojarzeń, ćwiczyli zapamiętywanie informacji, pracowali metodą kreatywnego rozwiązywania problemu.
Zajęcia w ramach realizacji projektu cieszyły  się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, dostrzegali  oni problemy dydaktyczne i wychowawcze i próbowali  je samodzielnie rozwiązywać.
W trakcie uroczystości uczniowie poszczególnych klas podzielili się swoimi wrażeniami z realizacji sześciu zadań, jakie mieli do wykonania. Omówili ich efekty, zwrócili uwagę na fakt, że dzięki działaniu w projekcie nauczyli się: argumentować, otwarcie wyrażać swoje zdanie, oswoili lęk przed wystąpieniami publicznymi, pogłębili umiejętność pracy w grupie, dzielenia się zadaniami, skutecznego planowania działań, zdobywania i segregowania informacji, wyciągania wniosków. Dowiedzieli się więcej o sobie, swoich pasjach walorach i słabostkach.  Realizując te zadania szkoła ubiegała  się o zdobycie certyfikatu „Szkoła Pięknych Umysłów”.
Na zakończenie uczestnicy projektu zaprezentowali program artystyczny promujący tradycje naszej miejscowości i spokojne wiejskie życie pt. „ Na wsi wesele”. Występujący otrzymali gromkie brawa, a szkoła – certyfikat Szkoły Pięknych Umysłów.
 

 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Wójt Gminy Bałtów zachęca do wypełniania ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów. Działania te będą zmierzały do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Akcja społeczna pod hasłem

Wójt Gminy Bałtów
serdecznie zaprasza do włączenia się w akcję społeczną pod hasłem
„Razem dla rzecz dzieci”,

która odbędzie się
w środę (21.08.2019r) o godzinie 16.00.
Zbiórka pod starym budynkiem Szkoły w Bałtowie.

Akcja ta polegać będzie na pomocy przy przewożeniu wyposażenia i materiałów dydaktycznych ze starego obiektu Szkoły do nowego budynku Szkoły Podstawowej w Bałtowie.
 Mile widziane będzie również wsparcie akcji poprzez osoby posiadające samochody o większej ładowności bądź ciągniki rolnicze z przyczepami, aby móc szybko i sprawnie przewozić ławki oraz meble szkolne a także drobne materiały dydaktyczne.


ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019.

Dobiegła końca półkolonia zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bałtów. Nasi półkoloniści przez dwa tygodnie cieszyli się możliwością udziału w różnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych, artystycznych i profilaktycznych. Tradycyjnie odbyły  się wyjazdy poza placówkę wypoczynku. W tym roku do Jura Parku w Bałtowie i do Opatowa, gdzie na miejscu odbyły się warsztaty: paleontologiczne, kulinarne oraz z zakresu savoir vivre – zachowanie przy stole. Szczególną wartością podczas tegorocznej półkolonii były zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach tych zajęć odbyło się spotkanie ze strażakami z PSP w Ostrowcu Św. oraz spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił dzieciom prezentację multimedialną pt. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła pani psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KROPKA z Ostrowca Św. Temat spotkania dotyczył wpływu i szkodliwości napojów energetycznych na nasze zdrowie.
 Dwa tygodnie zajęć szybko minęły. Na pewno  wspomnienia pozostaną na dłużej. Główny organizator oraz uczestnicy półkolonii składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Hubertowi Żądło oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu tegorocznej półkolonii.  Podziękowania należą się również wychowawcom grup półkolonijnych za opiekuńczo-wychowawczą pracę z dziećmi oraz za postawę pełną poświęcenia wobec swoich podopiecznych.


Informacja Wójta Gminy Bałtów


więcej aktuaności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com