CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Żywność w ramach Programu PEAD

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 10.09.2010r.  rozpocznie się dystrybucja w ramach programu PEAD na rok 2010. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku  Domu Ludowego w Okole w godz. 8.ºº - 13.ºº w niżej przypisanych terminach.

10.09.2010    Bidzińszczyzna, Skarbka Górna, Skarbka Dolna, Pętkowice, Wólka Pętkowska, Kolonia Pętkowice, Kolonia Wólka Pętkowska;
13.09.2010    Maksymilianów, Michałów, Okół;
14.09.2010    Bałtów, Lemierze, Ulów, Wycinka, Rudka Bałtowska;
15.09.2010    Wólka Bałtowska, Kolonia Wólka Bałtowska, Antoniów, Borcuchy, Wólka Trzemecka;
16.09.2010   dodatkowy termin dla osób, które nie mogły zgłosić się w wyżej przypisanych terminach.

Jednocześnie informujemy, iż kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania tej formy pomocy nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 715,50 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,  526,50 zł netto – dla jednej osoby w rodzinie. Osoby, które nie składały w bieżącym roku kalendarzowym podania i dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie, zobowiązane są do dostarczenia  dokumentów potwierdzających dochody rodziny (odcinek renty/emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto, nakaz płatniczy podatku rolnego, zaświadczenie z PUP potwierdzające status osoby bezrobotnej i inne), które będą podstawą do przyznanie pomocy w formie żywności. Powinni także posiadać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór żywności, artykuły te mogą odebrać inni członkowie rodziny okazując stosowne upoważnienie i dokumenty.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod numerem telefonu (41) 264-11-15.
 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 7
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.

Ankiety
W najbliższym czasie pracownicy urzędu postarają się dotrzeć do mieszkańców z ankietami na podstawie, których zostanie określone realne zapotrzebowanie na takie źródło energii. Tylko od chęci wykonania przyłączy i zainteresowania szerokiego grona osób będzie możliwe powstanie gazociągu. Proces gazyfikacji jest działaniem długotrwałym, uzależnionym od wielu etapów (np. analiza danych, projektowanie, wykonanie). Dlatego im wcześniej wyrazimy swoją chęć korzystania z gazu ziemnego, tym bardziej przybliżamy się do komfortu jaki nam może dać.


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

Wójt Gminy Bałtów, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniach 16 kwietnia i 7-8 maja 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia o zaistniałych szkodach, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bałtowie pok. nr 7 w terminie do dnia 31  maja 2019 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt.


Dystrybucja żywności 21.05.2019 r.


Zaproszenie na Świętokrzyską Konferencję Programu ''Równać Szanse'' - ,,MŁODZIEŻ CZARUJE''


INFORMACJA


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com