CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Wóz dla strażaków z Bałtowa

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała kluczyki do wyremontowanego Lublina, który samorząd pozyskał z … policji za sprawą Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
Pojazd, który znajdował się w dobrym stanie, został wyremontowany, pomalowany i wyposażony w belkę sygnalizacyjną. Po zarejestrowaniu trafił do bałtowskiej strażnicy, a oficjalnego przekazania kluczyków dokonali osobiście wójt Andrzej Jabłoński i jego zastępca Piotr Dasios. –Niech wam dobrze służy i zawsze ma tyle samo wyjazdów do akcji, ile powrotów –podkreślił wójt Andrzej Jabłoński, a Piotr Dasios  przypomniał, że samorząd już ma ze strażaków duży pożytek, gdyż służą pomocą przy obstawianiu imprez. –My ze swej strony nigdy nie zawiedziemy i gdy tylko zajdzie taka okoliczność, na pewno stawimy się na każde wezwanie –zapewniał prezes OSP w Bałtowie Leszek Smoliński, podkreślając, że jednostka znajduje się już w posiadaniu niezbędnego do prowadzenia akcji sprzętu. –Mamy umundurowanie, nową pompę, prądownicę, agregat do piany –wyliczał prezes Smoliński. Podczas spotkania ze strażakami wójt Jabłoński zadeklarował również, że znajdujący się w nieciekawym stanie garaż zostanie wyremontowany, a strażnica poszerzona o sąsiednie pomieszczenie. –Jeśli wszystko potoczy się w przewidywanym kierunku, w przyszłym roku budynek zostanie całkowicie przebudowany –wyjaśniał szczegóły. –Obok garażu zostanie wydzielona część socjalna dla strażaków z magazynem na wyposażenie i umundurowanie. Myślę, że dopiero wówczas obiekt będzie odpowiednio wam służył. Komendant Grzegorz Rdzonek dodał, że pierwszym krokiem związanym z pozyskaniem wozu będzie wybór spośród druhów kierowcy, który obejmie nad nim pieczę. Warto dodać, że drugi identyczny Lublin zostanie przekazany jednostce OSP w Lemierzach, gdzie zastąpi 30-letniego Żuka.
 

 

 
 
 
 
Aktualności
 

„Od podłaźniczki do choinki” - warsztaty edukacyjne klasy IV i V

W dniu 12 grudnia 2018r. uczniowie klas IV i V wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poświęconych obrzędowości dorocznej: „Od podłaźniczki do choinki. Historia świątecznego drzewka”. Bohaterką zajęć była choinka, jeden z głównych symboli świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie dowiedzieli się, jak kiedyś ozdabiano domy na święta, czym była podłaźniczka i kiedy w polskich domach pojawiła się ozdobna choinka. Wysłuchali także „Legendy o choince”. Zajęciom towarzyszyły warsztaty plastyczne, prowadzone przez panie: Agnieszkę Barańską i Beatę Celebańską, na których uczniowie tworzyli niezwykłe bombki metodą decoupage. Wykonanie dekoracji świątecznych to nie tylko dobra zabawa, ale również pielęgnowanie starych tradycji bożonarodzeniowych.


Przedszkolaki ubierają choinkę w Urzędzie Gminy w Bałtowie

   


Problemy z przebudową drogi wojewódzkiej 754

W dniu 11 grudnia 2018r. w Okole odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Bałtów  w sprawie drogi wojewódzkiej 754. Na zaproszenie Wójta Gminy Bałtów Pana Huberta Żądło w spotkaniu uczestniczyli  Pan Marek Jońca Członek Zarządu Województwa świętokrzyskiego, Pan Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i przedstawiciele Firmy SKANSKA.  Mieszkańcy miejscowości: Okół, Pętkowice-Kolonia oraz Skarbka podczas wizji lokalnych zapoznali inwestora z problemami związanymi z przebudową drogi.  Dzięki spotkaniu udało się wyjaśnić i rozwiązać wiele spraw.
Komisja Ruchu Drogowego rozpatrzyła przesłane przez gminę Bałtów wnioski i uwagi mieszkańców. Udało się m.in. uzgodnić lokalizację dwóch dodatkowych przystanków w miejscowości Skarbka, przesunąć przystanek w kierunku ronda w Bałtowie.
 


Gmina Bałtów z najniższymi stawkami podatków na rok 2019 w powiecie ostrowieckim

Z uwagi na trudny dla rolników rok z powodu długotrwałej suszy stawki podatków lokalnych w gminie Bałtów w przyszłym roku nie zmienią się. Na sesji w dniu 7 grudnia 2018r. Rada Gminy w Bałtowie jednogłośnie przyjęła uchwały podatkowe na rok 2019 w brzmieniu zaproponowanym przez Wójta Gminy Bałtów Huberta Żądło.
Rada Gminy w Bałtowie uchwałą obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. z kwoty ustalonej komunikatem prezesa GUS - 54,36 zł za 1q do kwoty 36,00 zł za 1 q. W praktyce oznacza to, że podatek rolny w 2019 r. będzie w takiej samej wysokości, jak w roku bieżącym.
Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostały niezmienione, stawka podatków od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej została obniżona z maksymalnej 23,10 zł. za 1m2 do kwoty 16,00 zł. za 1m2, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi 0,69 zł. za 1m2 (max. 0,93 zł. za 1m2), od gruntów pozostałych stawka wynosi 0,25 (max. 0,49 zł. za 1m2).


Kondolencje


ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO - ZAPROŚ KOMINIARZA!


Pomoc żywnościowa 2018


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com