CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Wóz dla strażaków z Bałtowa

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała kluczyki do wyremontowanego Lublina, który samorząd pozyskał z … policji za sprawą Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
Pojazd, który znajdował się w dobrym stanie, został wyremontowany, pomalowany i wyposażony w belkę sygnalizacyjną. Po zarejestrowaniu trafił do bałtowskiej strażnicy, a oficjalnego przekazania kluczyków dokonali osobiście wójt Andrzej Jabłoński i jego zastępca Piotr Dasios. –Niech wam dobrze służy i zawsze ma tyle samo wyjazdów do akcji, ile powrotów –podkreślił wójt Andrzej Jabłoński, a Piotr Dasios  przypomniał, że samorząd już ma ze strażaków duży pożytek, gdyż służą pomocą przy obstawianiu imprez. –My ze swej strony nigdy nie zawiedziemy i gdy tylko zajdzie taka okoliczność, na pewno stawimy się na każde wezwanie –zapewniał prezes OSP w Bałtowie Leszek Smoliński, podkreślając, że jednostka znajduje się już w posiadaniu niezbędnego do prowadzenia akcji sprzętu. –Mamy umundurowanie, nową pompę, prądownicę, agregat do piany –wyliczał prezes Smoliński. Podczas spotkania ze strażakami wójt Jabłoński zadeklarował również, że znajdujący się w nieciekawym stanie garaż zostanie wyremontowany, a strażnica poszerzona o sąsiednie pomieszczenie. –Jeśli wszystko potoczy się w przewidywanym kierunku, w przyszłym roku budynek zostanie całkowicie przebudowany –wyjaśniał szczegóły. –Obok garażu zostanie wydzielona część socjalna dla strażaków z magazynem na wyposażenie i umundurowanie. Myślę, że dopiero wówczas obiekt będzie odpowiednio wam służył. Komendant Grzegorz Rdzonek dodał, że pierwszym krokiem związanym z pozyskaniem wozu będzie wybór spośród druhów kierowcy, który obejmie nad nim pieczę. Warto dodać, że drugi identyczny Lublin zostanie przekazany jednostce OSP w Lemierzach, gdzie zastąpi 30-letniego Żuka.
 

 

 
 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 7
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.

Ankiety
W najbliższym czasie pracownicy urzędu postarają się dotrzeć do mieszkańców z ankietami na podstawie, których zostanie określone realne zapotrzebowanie na takie źródło energii. Tylko od chęci wykonania przyłączy i zainteresowania szerokiego grona osób będzie możliwe powstanie gazociągu. Proces gazyfikacji jest działaniem długotrwałym, uzależnionym od wielu etapów (np. analiza danych, projektowanie, wykonanie). Dlatego im wcześniej wyrazimy swoją chęć korzystania z gazu ziemnego, tym bardziej przybliżamy się do komfortu jaki nam może dać.


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

Wójt Gminy Bałtów, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniach 16 kwietnia i 7-8 maja 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia o zaistniałych szkodach, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bałtowie pok. nr 7 w terminie do dnia 31  maja 2019 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt.


Dystrybucja żywności 21.05.2019 r.


Zaproszenie na Świętokrzyską Konferencję Programu ''Równać Szanse'' - ,,MŁODZIEŻ CZARUJE''


INFORMACJA


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com