CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Dzień Św. Patryka w ZSP w Bałtowie

 

Uczniowie szkoły bardzo dobrze bawili się na przygotowanym pod kierunkiem pani Agnieszki Biesiady – Gruszczyńskiej uroczystym apelu, na którym dało się odczuć atmosferę ducha Irlandii. Sala gimnastyczna wypełniła się powiewającymi flagami, a całej uroczystości towarzyszyła radosna muzyka oraz skoczny taniec irlandzki. Celem przybliżenia uczniom tego święta zaprezentowana została prezentacja multimedialna, przedstawiająca postać Św. Patryka, genezę i historię tego święta oraz jego symbole.
Na koniec przeprowadzono krótki konkurs podsumowujący przyswojenie prezentowanych informacji na temat Dnia Św. Patryka. 6 uczestników z różnych grup wiekowych miało za zadanie odpowiedzieć na wylosowane przez siebie pytanie. Nagrodą za udzielenie poprawnej odpowiedzi były zielone  lizaki z symboliczną trójlistną koniczynką. Podczas apelu miało miejsce również rozstrzygnięcie kolejnych konkursów tematycznych. Laureatami konkursu plastycznego  na najciekawszy plakat o tematyce Dnia Św. Patryka w ZSP w Bałtowie zostali: I miejsce: Klaudia Majewska kl. Ia, II miejsce: Karolina Szczygieł kl. Ia, III miejsce: Kewin Krzemieniecki kl. IIa.
Laureatami konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną w ZSP w Bałtowie zostali: I miejsce: Katarzyna Malicka kl. IIIb, II miejsce ex aequo: Karolina Szczygieł kl. Ia oraz Katarzyna Walczyk kl. IIIb.
Laureatami konkursu plastycznego na najciekawszy plakat o tematyce obchodów Dnia Św. Patryka w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej zostali: I miejsce ex aequo: Sergiusz Majewski kl. I oraz Oliwia Bukała kl. III, II miejsce ex aequo: Jakub Szczerbiński kl. II oraz Milena Wójcik kl. I. Wyróżnienie otrzymali: Emilia Piotrowska kl. III, Aleksandra Szczygieł kl. I, Dagmara Guz kl. I, Kinga Ruszkiewicz kl. II, Oliwia Kisiel kl. II, Wiktoria Walos kl. I.
Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez panią Agnieszkę Biesiadę - Gruszczyńska- nauczycielkę jęz. angielskiego - we współpracy z wyd. Egis. Podczas obchodów Dnia Św. Patryka, jak nakazuje tradycja, wszyscy (uczniowie oraz grono pedagogiczne) ubrani byli na zielono a ich stroje przyozdobione zostały trójlistnymi koniczynkami.
 

 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia z dnia 04.06.2019 r.

   


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Życzenia wakacyjne


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów ,,Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2018 rok'' i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

   


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com