Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 
 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Licznie przybyłych do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej  gości powitała przyjazna atmosfera. W podniosły nastrój wprowadził zebranych uczeń gimnazjum , który przypomniał genezę tego pachnącego kwiatami święta oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Oficjalnie otworzył uroczystość Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, witając gorąco zaproszonych gości, którzy uświetnili swą obecnością obchody: Posła na Sejm RP – Pana Jarosława Górczyńskiego, Starostę Ostrowieckiego – Pana Zdzisława Kałamagę, Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pana Józefa Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Leszka Smolińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Pana Cezarego Stępniewskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego – Pana Jarosława Chodałę, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa – Pana Jerzego Gierczaka, Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pana Piotra Wyrodę, Sekretarz Gminy Bałtów – Panią Agnieszkę Kopała. Szczególnie ciepło powitał zgromadzonych nauczycieli oraz pracowników oświaty. Na ręce Pani Teresy Ruszkiewicz – emerytowanego nauczyciela i dyrektora szkoły – wraz z życzeniami wręczył symboliczny bukiet kwiatów oraz podziękował za wkład pracy w rozwój młodego pokolenia.
Uśmiech na twarzy publiczności wywołał występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie, którzy w humorystyczny sposób przedstawili w zabawnych scenkach sytuację polskiej oświaty. Niezwykle miłym akcentem były przerywniki muzyczne oraz taneczne w wykonaniu utalentowanej grupy z SP w Bałtowie. Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Święto to było okazją do wręczenia wyróżnień najbardziej zasłużonym nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymały: dyrektor ZSP w Bałtowie - Pani Lidia Pastuszka, oraz nauczyciele: Pani Agnieszka  Wolak i Pani Edyta Maziarska, dyrektor PSP im. Legionów Polskich w Okole Pani Joanna Adamus, oraz nauczyciel Pani  Beata Walczyk. Gratulacje odebrali również nauczyciele, którzy otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej Panie:  Agnieszka Wolak, Edyta Maziarska i  Ewa Siepetowska.
Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński podziękował  wszystkim nauczycielom za ich trud i ciężką pracę, życzył spełnienia i sukcesów nie tylko na gruncie zawodowym, ale i prywatnym. Do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście, którzy podkreślili ważność zawodu nauczyciela, jego odpowiedzialność. Uroczystość pozostawiła miłe wrażenia.
  

 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Wójt Gminy Bałtów zachęca do wypełniania ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów. Działania te będą zmierzały do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie

Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stepniewski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00


Zebrania w sprawie Funduszu Sołeckiego


Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne


Z KSIĄŻKĄ NA START

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przystąpiła do  kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.  Książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


Bałtów dla kultury ludowej - w ramach Programu EtnoPolska 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie realizuje  zadanie p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania to 11 709,00zł, dofinansowanie z NCK stanowi kwota 10 000,00zł.
W ramach zadania działanie obejmowało wykonanie pomiarów obuwia, złożenie zamówienia, przymiarkę i wykonanie 33 par obuwia ludowego scenicznego dla zespołów ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”. Jak również uczestnictwo zespołów w akcji Narodowego Czytania Nowel polskich.
Zadanie obejmować będzie także  zorganizowanie  w październiku „Wieczoru kultury ludowej”.


więcej aktuaności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com