CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Licznie przybyłych do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej  gości powitała przyjazna atmosfera. W podniosły nastrój wprowadził zebranych uczeń gimnazjum , który przypomniał genezę tego pachnącego kwiatami święta oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Oficjalnie otworzył uroczystość Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, witając gorąco zaproszonych gości, którzy uświetnili swą obecnością obchody: Posła na Sejm RP – Pana Jarosława Górczyńskiego, Starostę Ostrowieckiego – Pana Zdzisława Kałamagę, Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Pana Józefa Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Leszka Smolińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Pana Cezarego Stępniewskiego, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego – Pana Jarosława Chodałę, Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa – Pana Jerzego Gierczaka, Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pana Piotra Wyrodę, Sekretarz Gminy Bałtów – Panią Agnieszkę Kopała. Szczególnie ciepło powitał zgromadzonych nauczycieli oraz pracowników oświaty. Na ręce Pani Teresy Ruszkiewicz – emerytowanego nauczyciela i dyrektora szkoły – wraz z życzeniami wręczył symboliczny bukiet kwiatów oraz podziękował za wkład pracy w rozwój młodego pokolenia.
Uśmiech na twarzy publiczności wywołał występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie, którzy w humorystyczny sposób przedstawili w zabawnych scenkach sytuację polskiej oświaty. Niezwykle miłym akcentem były przerywniki muzyczne oraz taneczne w wykonaniu utalentowanej grupy z SP w Bałtowie. Występujący zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Święto to było okazją do wręczenia wyróżnień najbardziej zasłużonym nauczycielom. Nagrody Wójta otrzymały: dyrektor ZSP w Bałtowie - Pani Lidia Pastuszka, oraz nauczyciele: Pani Agnieszka  Wolak i Pani Edyta Maziarska, dyrektor PSP im. Legionów Polskich w Okole Pani Joanna Adamus, oraz nauczyciel Pani  Beata Walczyk. Gratulacje odebrali również nauczyciele, którzy otrzymali Medal Komisji Edukacji Narodowej Panie:  Agnieszka Wolak, Edyta Maziarska i  Ewa Siepetowska.
Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński podziękował  wszystkim nauczycielom za ich trud i ciężką pracę, życzył spełnienia i sukcesów nie tylko na gruncie zawodowym, ale i prywatnym. Do życzeń przyłączyli się zaproszeni goście, którzy podkreślili ważność zawodu nauczyciela, jego odpowiedzialność. Uroczystość pozostawiła miłe wrażenia.
  

 

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia z dnia 04.06.2019 r.

   


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Życzenia wakacyjne


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów ,,Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2018 rok'' i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

   


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com