CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Oczyszczalnia działa bez zarzutu

 

W grudniu  2011r. trwały prace rozruchowe, a od lutego br. oczyszczalnia osiągnęła pełną sprawność i efektywność. Jakość oczyszczonych ścieków jest stale monitorowana, a ich skład spełnia najbardziej restrykcyjne normy. Zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty w pierwszym miesiącu eksploatacji. W chwili obecnej ścieki do oczyszczalni dopływają z Rudki Bałtowskiej, Bałtowa, Skarbki, Pętkowic i Pętkowic Kolonii. Łączna długość wybudowanych rurociągów wyniosła 27 km. W ramach inwestycji do kanalizacji podłączono 354 nieruchomości. Wszystkie przyłącza zostały wykonane nieodpłatnie, mieszkańcy ponoszą jedynie opłatę związaną z odprowadzaniem ścieków.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej oraz wyeliminowała ograniczenia wynikające z braku dostępu do kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie wpłynęło pozytywnie na rozwój społeczny i gospodarczy, podwyższenie standardu życia mieszkańców, świadczonych usług w branży turystycznej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują bezawaryjne funkcjonowanie oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej.
Wartość projektu wyniosła 14 124 403,19 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 60% kosztów kwalifikowanych tj. 6 946 427,80 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013). Wkład własny Gminy Bałtów stanowił kwotę 7 177 975,39 zł. Na część wkładu własnego samorząd pozyskał pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości  4 167 856,67 zł.
 

 

 
 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, że uruchamia w Urzędzie Gminy w Bałtowie  punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Już wkrótce Gmina Bałtów przystąpi do działań zmierzających do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia z dnia 04.06.2019 r.

   


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Życzenia wakacyjne


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów ,,Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2018 rok'' i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

   


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com