CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 
 

Duże pieniądze dla Gminy Bałtów - promesa na remonty i przebudowy dróg

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało gminom i powiatom naszego województwa promesy na prawie 53 miliony złotych. Z tego aż 1 mln 916 tys. złotych trafi do Bałtowa. Za te środki będzie można wyremontować drogi znajdujące się na terenie gminy. W najbliższym czasie będą realizowane następujące inwestycje:
1.    Remont drogi gminnej nr 306003T Wólka Bałtowska - Wólka Bałtowska-Kolonia w km 0+000 do km 1+229.
2.    Przebudowa drogi gminnej nr 306008T odcinek II Okół - Ignacówka-Zapusta w km 1+130 do km 2+300.
3.    Przebudowa drogi gminnej nr 306006T Wólka Bałtowska-Kolonia - Folwark w km 0+000 do km 1+350.
4.    Remont drogi gminnej nr 306036T Okół, Lipska w km 0+000 do km 0+288.
5.    Przebudowa drogi gminnej nr 306008T - odcinek I, Okół - Ignacówka-Zapusta 0+000 do km 0+700.
6.    Przebudowa drogi gminnej nr 306016T Bałtów Górki - Borcuchy w km 0+000 do km 1+ 078.
7.    Remont drogi wewnętrznej dz. nr 347 Bałtów Gorzelnia od km 0+000 do km 0+826.

Pieniądze z promes samorządy przeznaczą głównie na zadania związane z remontem bądź przebudową dróg gminnych i powiatowych. Umożliwią również zabezpieczenie dna wąwozów lessowych. Do powiatu ostrowieckiego trafi dodatkowo dofinansowanie na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
Fot. Radio Kielce/Jarosław Kubalski

 
 
 
Aktualności
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w PSP oraz klas pierwszych PSP prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2019/2020

  


Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Sieć gazowa w Gminie Bałtów

Wójt Gminy Bałtów zachęca do wypełniania ankiet dotyczących gazownictwa w Gminie Bałtów. Działania te będą zmierzały do utworzenia na jej terenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Współpraca z Polską Spółką Gazownictwa w tym zakresie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

– Moim głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców – mówi Hubert Żądło, Wójt Gminy Bałtów – gaz ziemny jest ekologicznym i ekonomicznym źródłem energii, co ważne, również bezpiecznym. Mam nadzieję, że plan się powiedzie, co wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W BAŁTOWIE


Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 7.00 - 15.30.
Planowany dyżur na miesiąc sierpień 2019r.: od godz. 8.00 do godz. 13.00.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W OKOLE

Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 8.00 - 13.00.


ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 22.07.2019 r.

    


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com