CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności
 
 

Umowa na rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie podpisana

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego oraz sportowego. W ramach inwestycji zaplanowano wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia. W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych (obejmująca utworzenie pracowni matematycznej, informatycznej, biologicznej, przyrodniczej, geograficznej, fizykochemicznej), remont hali sportowej, przebudowa i adaptacja pomieszczeń przedszkolnych, zakup wyposażenia pracowni. Komponent termomodernizacyjny obejmował będzie docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic i podłóg na gruncie, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę wentylacji mech., remont instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Wykonawcą robót budowlanych jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 10 154 654,27 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 564 933,04 zł. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2018r, a zakres robót obejmujący termomodernizację zostanie ukończony do 31.08.2018r.

 

  
 
 
 
Aktualności
 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  


Informacja ZUS

  


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w msc. Lemierze

   


Zawiadomienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   


Zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie


Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Okole

  


Wycieczka do Manufaktury Słodyczy

22 czerwca 2018 r. przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,Mali odkrywcy na start" wybrali się na wycieczkę edukacyjno- turystyczną do Manufaktury Słodyczy w Kielcach. W ,,Aptece Wyobraźni" dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powstaje prawdziwa czekolada, poznając etapy ,,od ziarenka do tabliczki". Mogły zaprojektować i wykonać własną tabliczkę czekolady oraz spróbować oryginalnej czekolady do picia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkowy Dyplom Czekoladnika. Słodka wycieczka z pewnością będzie dla dzieci miłym wspomnieniem.


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com