CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności
 
 

Umowa na rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie podpisana

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego oraz sportowego. W ramach inwestycji zaplanowano wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia. W wyniku realizacji projektu przeprowadzone zostaną następujące działania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych (obejmująca utworzenie pracowni matematycznej, informatycznej, biologicznej, przyrodniczej, geograficznej, fizykochemicznej), remont hali sportowej, przebudowa i adaptacja pomieszczeń przedszkolnych, zakup wyposażenia pracowni. Komponent termomodernizacyjny obejmował będzie docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic i podłóg na gruncie, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę wentylacji mech., remont instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
Wykonawcą robót budowlanych jest Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 10 154 654,27 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6 564 933,04 zł. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31.10.2018r, a zakres robót obejmujący termomodernizację zostanie ukończony do 31.08.2018r.

 

  
 
 
 
Aktualności
 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

  


OGŁOSZENIE

Urząd  Gminy w Bałtowie informuje, że w dniach od 12 do 30 marca 2018 roku przeprowadzone będą odczyty wskazań wodomierzy na przyłączach wodociągowych.

 
                         Wójt Gminy Bałtów
                              /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 

Bałtów 1.03.2018 rok
 


Zaproszenie


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

  


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


OGŁOSZENIE


Kampania Ministerstwa Zdrowia pn.: „Wiosna bez pneumokoków”


więcej aktuaności
 

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com