CertyfikatHerb Gminy Bałtów
Okół z lotu ptaka
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Rollercoaster
JuraPark Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Kościół parafialny w Bałtowie
Bałtowski Zwierzyniec

Aktualności - Archiwum
 

Grant dla Bałtowa

W dniu 14 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Wójtem Gminy Bałtów została zawarta umowa.


Kolarze w Bałtowie

W dniu 10.07.2010r. odbył się w Bałtowie VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej w Kategorii Masters.


Poświęcenie pamiątkowej tablicy w Pętkowicach

W dniu 27 czerwca 2010 r. w Kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy dla uczczenia pamięci sióstr Guzowskich.


„Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”

W dniu 25 czerwca 2010 r. w ramach partnerskiego projektu systemowego  współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny odbył się festyn pod hasłem „Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”.


Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

26 czerwca 2010 roku miała miejsce, oczekiwana przez całą społeczność szkolną i lokalną, uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Okole imienia Legionów Polskich.

 

 


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

25.06.2010r. w godzinach popołudniowych na placu bałtowskiej Okręglicy, odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna, patronat objął Wójt Gminy Andrzej Jabłoński.


Nagrody Wójta Gminy Bałtów
za osiągnięcie wysokich wyników w nauce
w roku szkolnym 2009/2010


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że zgodnie z art. 61 w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu owoców i warzyw od indywidualnych rolników oraz w zakresie produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego powinni posiadać decyzję o zatwierdzeniu zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru.


Noc Świętojańska


Żywność w ramach Programu PEAD 2010 w gminie Bałtów

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2010” ze Świętokrzyskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach, otrzymało w miesiącu maju bieżącego roku 13.950 kg artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców gminy Bałtów.


Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010 w SP w Wólce Bałtowskiej

21 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się I Szkolny Konkurs Matematyczny  pod hasłem  „Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010”.


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

 

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki

ewid. gruntów

Powierzchnia  lokalu (m²)

Przeznaczenie nieruchomości

Forma wydzierżawienia

Czynsz – cena wywoławcza

Uwagi

1

Lemierze

Część lokalu położona na działkach nr 117/2, 118/2,119/2

44,73

Działalność handlowa

Przetarg – dzierżawa

na okres 3 lat

111,83 zł + 22%  VAT miesięcznie

 

Dzierżawa od dnia 01.10.2010 roku

 

Po upływie 21 dni zostanie ogłoszony przetarg pisemny  nieograniczony

 

 

 

 

 


IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia Wiejska” w PSP w Okole

10 czerwca gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników Powiatowego Konkursu Lutnia Wiejska. Była to już jego czwarta edycja, a wzięło w niej udział osiem szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, szkoły podstawowe: 4, 5, 7, 11 oraz cztery szkoły z terenu gminy Bałtów.


KRZYŚ CIEŚLIK W PÓŁFINAŁACH

Uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Krzysztof Cieślik -  zakwalifikował się do Półfinału Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych poprzez zajęcie VI miejsca w Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Szachach, które odbyły się w dniach 5 – 6 czerwca 2010r. w Chęcinach.


I N F O R M A C J A

W ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie w dniu 22.06.2010 (wtorek) odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011 wywieszony będzie na tablicach informacyjnych na  korytarzach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.
 


WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011 - WNIOSKI

W sekretariacie  ZSP w Bałtowie są do pobrania wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę.


Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

1 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej zorganizowany został Dzień Rodziny, który był połączeniem Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. W uroczystości uczestniczyli: radna Gminy Bałtów, pani Elżbieta Chuchała oraz licznie przybyli rodzice.


Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 14- 15 maja 2010r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach odbył się Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powiat ostrowiecki reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bałtowie.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW z dnia 10 czerwca 2010r.


Dyżur Gmina Bałtów w dniach 19-20 czerwca 2010 r.

Informujemy, że dyżur w naszym Urzędzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie pełniony:

19 czerwca 2010 r. (sobota)
w godz. 7.00  -  15.00


Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym w ZSP w Bałtowie

    Rok szkolny 2009/10 to czas rocznic wielu ważnych wydarzeń w historii najnowszej, czas podsumowań i refleksji nad polską przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
    W 20. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało konkurs „Jestem i działam” – konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.


Dzień Dziecka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie 1 czerwca 2010 r. jak co roku obchodzili Dzień Dziecka.


III Wakacyjna Liga Piłkarska

Zapraszamy do udziału !
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
serdecznie zaprasza do udziału

w III Wakacyjnej Lidze Piłkarskiej o Puchar Wójta Gminy Bałtów.


Drużyny należy zgłaszać do dnia 09.07.2010r.

w siedzibie GBP Bałtów 32A, tel. 41/2641330


Serdecznie zapraszamy do sportowej rywalizacji.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 – 2015 będą przeprowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.


Sukces „ Zaczarowanej Konwalii”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole wzięła udział w kolejnej odsłonie projektów edukacyjnych dla dzieci „Bajkowa Przygoda – z klasy do Pacanowa” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Bajki, PZU SA i PZU Życie SA.


Dzień Matki w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

Dzień Matki to dzień szczególny, bliski każdemu. W tym dniu staramy się oddać swojej mamie to, czym ona obdarza nas cały czas tj. miłość, dobro i ciepło.


Powołanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bałtów

 

 

Zarządzenie Nr 75/2010

Wójta Gminy Bałtów

z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bałtów

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 

 


Zbiórka odpadów 2010 r. w Gminie Bałtów

GMINA BAŁTÓW ZAWIADAMIA:

w roku 2010

Dnia:
16 czerwca: zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin
29 lipca :zbiórka zużytego sprzętu AGD – RTV
14 października: zbiórka opon do 21 cali (od samochodów osobowych i ciężarowych)

Godziny gromadzenia: od 7 do godz. 10
Godziny odbioru: od godz. 10 do godz. 14

Miejsce zbiórki:
1. Bałtów – plac obok Urzędu Gminy
2. Skarbka – plac obok Lecznicy
3. Pętkowice – plac obok sklepu
4. Okół – plac obok Ośrodka Zdrowia
5. Lemierze – obok budynku OSP
6.Antoniów – obok sklepu
7. Wólka Bałtowska Kolonia – obok świetlicy wiejskiej
8. Maksymilianów – na placu gminnym, obok grila
9. Rudka Bałtowska – plac obok sklepu
„Życzenia dla Mamy i Taty…

26 maja 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodziny.


Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej

14 maja 2010 roku uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Bałtowie pod opieką wychowawczyni pani Anny Smolińskiej zostali przyjęci  do braci czytelniczej GBP w Bałtowie.


Gminny Konkurs Plastyczny „Bitwa pod Grunwaldem” rozstrzygnięty

W konkursie, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, wzięło udział 21 uczestników. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV-VI oraz gimnazjum kl. I-III z terenu gminy.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nabór na stanowisko kierownik-wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bałtowie

sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500.


Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, cena 17000 zł brutto.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
(0-41) 264-10-08 wew 29.
 


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bałtowie

wynajmie mieszkanie o powierzchni 71 m² w miejscowości Bałtów.

Mieszkanie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia
i przeznaczone jest najlepiej dla lekarza o specjalizacji z zakresu interny, pediatrii.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.
 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

    Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. ,, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010-2032”.


INFORMACJA


Uwaga osoby poszkodowane w powodzi!
Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach rolnych spowodowane zalaniem upraw

proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Bałtowie

pok. nr 7  codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 


Powódź w Gminie Bałtów

Powódź nie ominęła Bałtowa...I N F O R M A C J A


W związku z utrzymującym się zagrożeniem powodziowym w gminie Bałtów, Samorząd Gminy Bałtów wraz z współorganizatorami:

Polskim Stronnictwem Ludowym i Ochotniczą Strażą Pożarną

postanowili odwołać w dniu 23.05.2010 r. (niedziela)

„Święto Ludowe, Dzień Strażaka”.


Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


                                                                
 


Dzień Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

W dniu 10 maja 2010 roku, w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się już po raz trzeci, Gminny Konkurs „Kraje Unii Europejskiej”, adresowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Patronat nad konkursem objął  Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie...


Święto Niezapominajki w PSP w Pętkowicach

„Święto Niezapominajki” na stałe wpisało się w kalendarz imprez PSP w Pętkowicach.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że wzorem lat ubiegłych organizuje XII edycję konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.


Szlakiem Mikołaja Reja


24 kwietnia odbył się I wyjazd edukacyjny w ramach projektu „Młodzieżowy Klub Turystyczny”, dzięki środkom finansowym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2009” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Obwieszczenie

 

 


Uczniowie ZSP w Bałtowie najlepsi w przepisach drogowych

24 kwietnia 2010r. uczniowie ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie pokonali wszystkie drużyny i zostali zwycięzcami Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. W związku z powyższym zarówno Szkoła Podstawowajak i Gimnazjum będą reprezentować nasz powiat w maju na etapie wojewódzkim w Kielcach.

 


Jubileuszowe obchody Dnia Ziemi w PSP w Okole

W tym roku po raz 20 obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Każdego roku przy okazji tego święta, podejmujemy w naszej szkole działania mające na celu ochronę środowiska. Nasi uczniowie, pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, zdobywali wiedzę na temat segregacji odpadów, recyklingu i oszczędzania energii.

 


      Z okazji Dnia Św. Floriana

całej Braci Strażackiej

serdeczne gratulacje i życzenia

wraz z podziękowaniami za ofiarność

   i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków

                                                                     składa

                                                                 Samorząd Gminy Bałtów

 

 


KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA - WYCHOWAWCY

Wójt Gminy Bałtów
ogłasza konkurs na stanowisko:
kierownik - wychowawca
w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole


Obchody Dnia Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.

 Jak co roku w naszej szkole 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Tegoroczne obchody  Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegały  pod hasłem ,,Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”.

 


Zaproszenie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zaproszenie

z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Samorząd Gminy Bałtów

Zaprasza

Mieszkańców Gminy

na uroczystości rocznicowe, które odbędą się

w dniu 3 maja 2010 roku

 

Program uroczystości:

11.30 – Msza Św. za Ojczyznę w Kościele pw. Matki Bożej   Bolesnej w Bałtowie

12.25 - uroczysta akademia

12.50 – złożenie kwiatów pod tablicą niepodległościową przy kościele

 

 


"Certyfikat Szkoła Pięknych Umysłów" dla PSP w Okole.

21 kwietnia 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja pod tytułem „Piękne umysły spotykają się”. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie: „Taki jak Mozart”.


Sukces uczennicy PSP w Pętkowicach na szczeblu wojewódzkim.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pętkowicach wzięła udział w konkursie plastycznym
 „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.


Obchody Dnia Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach.

22 kwietnia w PSP w Pętkowicach odbył się apel poświęcony obchodom Międzynarodowego Dnia Ziemi.


Dęby Pamięci w Gminie Bałtów

“KATYŃ… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja upamiętniająca 70 rocznice zbrodni katyńskiej, mająca na celu posadzenie 21.473 dębów symbolizujących zgładzonych przez reżim stalinowski polskich oficerów. Jeden Dąb -  to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

 


DZIEŃ OTWARTY ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE - 8 MAJA 2010 R.


OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011


III Gminny Konkurs „Kraje Unii Europejskiej”

Już po raz trzeci w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bałtów zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej pod patronatem Wójta Gminy Bałtów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie.


Też pamiętamy!

We wtorek 13 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Okole miała miejsce wieczornica pod tytułem: „Życie, przemijanie i śmierć.”


BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU


XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

 

W miesiącach lutym i marcu 2010 w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Bałtów została zorganizowana kolejna, już XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

 


Gminny Konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

W dniu  31 marca 2010r. w odbył się gminny finał konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

         OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W dniu 24 marca 2010r. w Zespole Szkół w Bałtowie odbyły się gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

 

 


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość...


Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych Gminy Bałtów na 2010r. 

 


„Junior-Bałt” dla Bałtowa


Grupa młodzieżowa „Junior–Bałt” działająca przy Stowarzyszeniu „Bałt” podjęła się szczytnego zadania – posprzątania gminy Bałtów.


Kiermasz Produktu Lokalnego w Bałtowie- galeria - ciąg dalszy


Kiermasz Produktu Lokalnego w Bałtowie

W Niedzielę Palmową, 28 marca 2010 r. odbył się już po raz kolejny - przedświąteczny Kiermasz Wielkanocny. 


ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY

MIESZKANKI POWIATU OSTROWICKIEGO

W DNIACH OD 7.04.2010 DO 24.04.2010r. NA BEZPŁATNE BADANIA


TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W KUNOWIE 20 MARCA 2010r.

W dniu 20 marca 2010 r. w Kunowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”. Udział w turnieju wzięły wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Do Kunowa zjechały reprezentacje: Bałtowa, Bodzechowa, Chotczy, Ćmielowa, Kunowa, Lipska, Rzeczniowa, Sadowia, Sienna i Solca nad Wisłą.

 


OGŁOSZENIE


Kiermasz Wielkanocny 2010


„Krzemienny Krąg” na sportowo

Gmina Bałtów przygotowuje się do Turnieju Siatkarskiego w Kunowie, imprezy która ma sportowo integrować mieszkańców obszaru LGD „Krzemienny Krąg”. Turniej odbędzie się  w dniu 20 marca 2010 o godz. 9.00, na hali sportowej Gimnazjum w Kunowie.


Rolnicy z Gminy Bałtów na targach AGROTECH

W sobotę 13 marca, grupa 40 rolników z terenu Gminy Bałtów uczestniczyła w Międzynarodowych  Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.


Dzień Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 05.03.2010 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 

Z okazji Dnia Kobiet

Samorząd Gminy Bałtów

 

 

pragnie złożyć  Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości,

optymizmu, siły i wiary we własne możliwości,

spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym,

aby każdy kolejny dzień był dla Was Drogie Panie Dniem Kobiet.

 

         Rada Gminy                                Wójt Gminy Bałtów

        w Bałtowie                                  Andrzej Jabłoński

 


I Zawody Narciarskie Szkół Podstawowych - Bałtów 2010

W dniu 26.02.2010 r. na stoku Szwajcarii Bałtowskiej odbyły się I Zawody Narciarskie Szkół Podstawowych.


Zaproszenie


Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach 2010


Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że  wraz z Powiatowym Zespołem Doradczym w Ostrowcu Św.  organizowany jest wyjazd na

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat:


Zabawa Walentynkowa w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

12 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się zabawa Walentynowa.


Walentynki w wiejskiej świetlicy

14 lutego 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Okole odbył się wieczór walentynkowy  pod hasłem „Bądź z nami w walentynki!”.


Szkolenie strażaków ratowników OSP

W dniach od 08 do 18 lutego 2010 r. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie zostało przeprowadzone „Szkolenie podstawowe część I dla strażaków ratowników OSP”.


Zakończenie wydawania żywności dla najuboższej ludności UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż zakończono realizację ubiegłorocznej edycji Programu PEAD. Głównym założeniem Programu jest poprawa jakości życia osób ubogich poprzez regularne dostarczanie żywności w jak największym asortymencie.


I Świętokrzyski Slalom Samorządowy

12 lutego 2010 roku na stoku Szwajcarii Bałtowskiej odbył się slalom narciarski dla samorządowców.


Żywa lekcja historii średniowiecznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

16 lutego 2010 r. w PSP w Pętkowicach odbył się niecodzienny pokaz.


Niech żyje bal...

12 lutego 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyła się zabawa karnawałowa połączona z obchodami Dnia Św. Walentego.


Wizyta ŚCDN w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole ubiega się o certyfikat Szkoły Pięknych Umysłów. W projekcie „Taki jak Mozart” brało udział trzech nauczycieli ze swoimi uczniami: Marzenna Barańska-Serafin, Barbara Lichota i Cezary Stępniewski.


Europejski Dzień Telefonu Alarmowego 112


      11 lutego 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyły się zajęcia poświęcone obchodom Europejskiego Dnia Telefonu Alarmowego 112.


Zespół Bałtowianie w finale

31 stycznia 2010 roku we Włoszczowie zespół „Bałtowianie” reprezentował Gminę Bałtów w finale XVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek.


Ferie zimowe w PSP w Pętkowicach

Od 18 do 22 stycznia 2010r. w czasie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach trwały zajęcia dla uczniów pod hasłem: „Tropiciele zimowych tajemnic”.


Choinka noworoczna w PSP w Okole

Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole jest organizowanie choinki noworocznej dla dzieci, która połączona jest z aukcją charytatywną na rzecz szkoły. W tym roku szkolnym choinka odbyła się 17 stycznia 2010 roku.


INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIA ZAWODOWE


Lodowisko w Bałtowie

Staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Urzędu Gminy w Bałtowie ruszyło lodowisko gminne dla mieszkańców i  turystów odwiedzających Bałtów.


Ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Ferie zimowe w SP w Wólce Bałtowskiej obfitowały w liczne zabawy...


Zespoły ludowe na eliminacjach w Skarżysku Kamiennej

23 stycznia 2010 roku zespoły Bałtowianie, Biesiada i Okolanki uczestniczyły w eliminacjach do XVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek...


Dzień Babci i Dziadka w ZSP w Bałtowie

18 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.


Koncert Kolęd i Pastorałek w Kunowie

17 stycznia 2010 r. odbył się "Koncert Kolęd i Pastorałek" w Kunowie.


Zabawa karnawałowa w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

15 stycznia 2010 roku  w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się zabawa karnawałowa.


Ferie Zimowe - Bałtów 2010

Program zajęć w czasie Ferii Zimowych 2010


Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz piąty zagrała również w Bałtowie.


Jasełka w PSP w Okole

Zgodnie ze staropolską  tradycją dzielenia się opłatkiem i śpiewania kolęd dla uczczenia narodzin Jezusa Chrystusa w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole miała miejsce szkolna Wigilia.


Podziękowanie

Podziękowanie dla Zespołów Ludowych: „Kunowianie”, „Chocimowianki”, „Magonianki”, „Biesiada”, „Bałtowianie”, „Okolanki”, dla Szkolnego Zespołu Dziecięcego „Mali Kunowianie” oraz dla Pana Pawła Cieślika ...


XVIII Fnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Zaproszenia na koncert kolęd


,,Narodził się Jezus Chrystus- bądźmy weseli…”

22 grudnia 2009r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka


Życzenia Bożonarodzeniowe


Jasełka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...


Świętokrzyska potrawa świąteczna - finał

Karp faszerowany kaszą gryczaną i grzybami okazał się zwycięzcą IV edycji konkursu wojewody na „Świętokrzyską potrawę świąteczną". Finałowa gala, połączona z prezentacją zgłoszonych potraw, odbyła się...


„Szczęśliwe wakacje 2009” podsumowane

10 grudnia 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach została podsumowana i zakończona akcja „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje 2009”, na które...


Konkurs kulinarny „Potrawa świąteczna”

W dniu 10.12.2009 r w GCK w Bałtowie odbył się konkurs kulinarny na „Potrawę świąteczną”, zorganizowany przez...


Wizyta Św. Mikołaja w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

 4 grudnia, a więc dwa dni wcześniej przed swoim świętem uczniów SP w Okole odwiedził ukochany święty – Święty Mikołaj...


Szlakami Legionów Polskich

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole stara się o nadanie imienia Legionów Polskich. W związku z tym podjęła...


Zaproszenie Nr GOPS/5/2009 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14.000 Euro


Witaj, Święty Mikołaju!!!

Szkołę Podstawową w Pętkowicach odwiedził oczekiwany od dawna Mikołaj z wielkim workiem prezentów...


Mikołaj w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

 7 grudnia Szkołę Podstawową  w Wólce Bałtowskiej odwiedził, oczekiwany przez wszystkie dzieci, Święty Mikołaj...


„ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH”

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie w maju 2009 r. wystąpił z wnioskiem o przyznanie wsparcia w formie pomocy finansowej w ramach „ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH”...


E – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Projekt ,, E – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2, Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...

 


Andrzejki w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Z dawien dawna, raz w roku, w ten niezwykły wieczór zbierały się  dziewczęta na wróżby… 27 listopada  w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej  Samorząd Uczniowski pod kierunkiem  pani Anity Jeruzal przygotował i poprowadził zabawy i wróżby andrzejkowe...


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Bałtów informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w formie przetargu pisemnego ograniczonego na: "Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres do 31.12.2012 roku"...


Żywność w ramach programu PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 07.12.2009r.  rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku Domu Ludowego w Okole w godz. 8.00 - 13.00 w niżej przypisanych terminach...


Prawa Dziecka

W związku z dwudziestą rocznicą przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka 20 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole odbyły się zajęcia upamiętniające to doniosłe wydarzenie.


Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju

"Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju" śpiewały na zabawie uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole. Tradycyjne Andrzejki odbyły się w czwartek 26 listopada i upłynęły pod znakiem dobrej zabawy...


Spotkanie z dyrekcją firmy Remondis odział w Ostrowcu Św.

W dniu 20 listopada 2009 roku Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński, Z-ca Wójta pan Piotr Dasios, Przewodniczący Rady Gminy pan Henryk Cichocki oraz radni z terenu gminy...


Patriotyczna wieczornica w klubie Bałtek

W dniu 19 listopada 2009 roku w klubie "Bałtek" odbyła się patriotyczna wieczornica, w której uczestniczyły wszystkie zespoły z terenu gminy Bałtów. Dwudziestominutowymi programami...


Zaproszenie do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie  zaprasza do złożenia oferty na: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem...


Wizyta posła Zbigniewa Pacelta w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

13 listopada 2009 r. poseł Zbigniew Pacelt gościł w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. Spotkał się z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Uczniami. W spotkaniu uczestniczył zastępca wójta Gminy Bałtów Pan Piotr Dasios...


DROGA DO WOLNOŚCI

Dzień 11 listopada jest doroczną okazją, aby zastanowić się nad naszym patriotyzmem. Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca nie tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo, ofiarność i miłość...


I Turniej Strzelecki z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 10 listopada 2009 roku w Zespole Szkół w Bałtowie odbył się I Turniej Strzelecki z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości...


Zerwałeś Orle nasz Biały kajdany…

12 listopada 2009r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 91 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę...


Przekazanie sztandaru Zespołowi Szkół Publicznych w Bałtowie

11 listopada 2009r. w Zespole Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie odbyła się uroczystość nadania i przekazania sztandaru. O godz. 13.00 w kościele parafialnym w Bałtowie została odprawiona msza święta z udziałem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i rodziców...


NOWOCZESNA EDUKACJA w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

W ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole pozyskała tablicę interaktywną...


Ślubowanie klasy I w PSP w Okole

W dniu 30 października 2009roku uczniowie klasy I wstąpili w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole. Od samego rana panował podniosły nastrój. W scenerii sadu owocowego dzieci zaprezentowały swoje talenty aktorskie i ślubowały wzorowo...


Uchwała

Uchwała Nr XXXVIII/183/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Bałtów...


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza po odbiór wyników z badań cytologicznych przeprowadzonych w dniach: 2, 3, 4, 5 października 2009r. oraz wyników z badań mammograficznych wykonanych w dniu 2 października 2009r. Wyniki można odebrać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 16, przy odbiorze konieczny jest dowód osobisty.


Konferencja pszczelarska w Bałtowie

W dniu 24 października 2009 roku w Bałtowie odbyła się konferencja naukowa pn. "Pszczelarska jesień 2009 - Bałtów". Wzięli w niej udział hodowcy pszczół z całego województwa oraz zaproszeni goście...


II Regionalna Biesiada Ludowa w Lipskim Centrum Kultury

W dniu 25 października 2009 roku w Lipskim Centrum Kultury odbyła się II Regionalna Biesiada Ludowa. Biesiadę otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko pan Jerzy Pasek, który powitał wszystkich zebranych...


Jan Paweł II - Papież Wolności

Zgodnie z tradycją corocznych obchodów Dnia Papieskiego, 13 października 2009r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbył się uroczysty apel poświęcony Janowi Pawłowi II. Uczniowie recytowali wiersze autorstwa...


X Kongres Gmin Wiejskich RP

W dniu 16 października 2009 r. Z-ca Wójta pan Piotr Dasios oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie pan Henryk Cichocki...


Uroczyste wręczenie pucharu i medali

W dniu 13 października 2009r. odbyło się uroczyste zakończenie II Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej o Puchar Wójta Gminy Bałtów. W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny: Orły Janasa, Leo Łaj, Coco Jumbo i do przodu oraz Drink Team...


Dzień Edukacji Narodowej w Bałtowie

W dniu 13 października 2009 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński, który serdecznie powitał wszystkich...


 

Aktualności: 1969 pozycji

System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com