Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SKARBCE DOLNEJ

21 października 2020

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W SKARBCE DOLNEJ


Zlokalizowany jest przy bazie Referatu ds. Gospodarki Komunalnej (Skarbka Dolna 41). Odpady przyjmowane są WYŁĄCZNIE OD MIESZKAŃCÓW Gminy Bałtów, którzy ponoszą opłaty za ospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK jest otwarty w środy
(godz.12:00- 17:00) i w piątki (godz.12:00- 17:00).
Do PSZOK-u można dostarczyć tzw. ,,problemowe” odpady komunalne
POCHODZĄCE Z GOSPODARSTWA DOMOWEGO (min. odpady
budowlano-remontowe, odpady wielkogabarytowe, odpady
niebezpieczne, odpady zielone oraz biodegradowalne, zużyte opony
z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
PSZOK nie przyjmuje odpadów od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych oraz odpadów pochodzących od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Zalecamy, aby telefonicznie ustalić godzinę dostarczenia odpadów na
teren PSZOK-u, sposób posortowania dowiezionych odpadów oraz
dopytać, czy odpady kwalifikują się do przyjęcia, dzwoniąc pod
numer telefonu Urzędu Gminy w Bałtowie 41 264 10 08 wew. 19 lub
666 258 546.
Osoby dostarczające odpady do PSZOK-u będą proszone
o okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu
potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Bałtów.
Do PSZOK-u można dostarczyć między innymi:

 

 pszok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:257