Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Druki do pobrania
 
 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017r.


 

 
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  
Gmina Bałtów
 
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (w przypadku, gdy liczba członków rodziny jest większa niż 6)  
Gmina Bałtów
 
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu  
Gmina Bałtów
 
Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny  
Gmina Bałtów
 
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego członka rodziny  
Gmina Bałtów
 
Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę  
Gmina Bałtów
 
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com