Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Wyprawka szkolna 2015/2016

Dofinansowanie będzie  przysługiwać:
•    Uczniom, którzy w roku szkolnym2015/2016 będą  uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie IV technikum
•    Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1.    słabo widzącym
2.    niesłyszącym,
3.    słabo słyszącym,
4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.    z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona  powyżej
    -  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa a art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Z programu korzystać będą mogli uczniowie, u których dochód w rodzinie na osobę wynosić będzie nie więcej niż 574 zł. Wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015/2016 znajdują się u dyrektora szkoły.


Wycieczka na Mazury

„Nie, nie w góry – na Mazury ruszaj bracie
Tam przygoda czeka na Cię”

Kierując się tymi słowami 48 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie wyjechało na wycieczkę do” krainy 1000 jezior”. Przez pięć czerwcowych dni (8.06.2015 – 12.06.2015) przebywali tylko pod opieką Pań: Ewy Siepetowskiej, Zuzanny Kacały i Edyty Rabsztyn.


Uczennice ZSP SP w Bałtowie laureatkami konkursu na film prozdrowotny

Dnia 24 czerwca 2015r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. został rozstrzygnięty finał powiatowego etapu konkursu na film prozdrowotny promujący zdrowe odżywianie pod hasłem „Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe dania”. Konkurs, w ramach edukacyjnego programu „Trzymaj Formę”, kierowany był do uczniów klas V SP oraz I i II gimnazjalnych i miał na celu:
- pogłębianie wiedzy o znaczeniu właściwego odżywiania dla zdrowia człowieka,
- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
- kształtowanie kreatywności uczniów poprzez umożliwienie zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania.


Wyróżnienie dla uczniów SP w Bałtowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej ZSP w Bałtowie brali udział w konkursie  "GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE – EDYCJA 2015” . Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na trzy zespoły:
grupa I:  Ewelina Gogół, Izabela Niewadzi, Dominika Chuchała, Wiktoria Magdanz,
grupa II:  Kamila Grudniewska, Paweł Kraus, Maciej Czarnecki, Ernest Makuch,
grupa III:  Julia Piątkowska, Aleksandra Wójtowicz i Wiktor Czupryński.
Każdy zespół  wykonał plakat promujący i odzwierciadlający ciekawe pod względem geologicznym tereny znajdujące się w Bałtowie. 17 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej z opiekunem - Panią Edytą Maziarską - zostali zaproszeni do Kielc na Wernisaż podsumowujący ten konkurs. W Centrum Geoedukacji nasi uczniowie za swoją pracę otrzymali wyróżnienia. Zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Dodatkową nagrodą okazała się wspaniała wycieczka po Geoparku  oraz zaproszenie  na  bezpłatne warsztaty w Rezerwacie Wietrznia lub Kadzielnia. Niesamowitą przygodą była „Podróż do wnętrza Ziemi”  kapsułą 5D oraz zwiedzanie „Galerii Ziemi”,  która przybliżyła oglądającym historię geologiczną, florę i faunę naszego regionu.


Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców Gminy Bałtów o zmianie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Bałtowie nr X/50/2015 z dnia 29 maja 2015 roku od 01 lipca 2015 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
I.    Gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
a)    gospodarstwa domowe 1 osobowe – 10,00 zł miesięcznie;
b)    gospodarstwa domowe 2-4 osobowe – 18,50 zł miesięcznie;
c)    gospodarstwa domowe 5 osobowe i powyżej – 25,00 zł miesięcznie.
II.    Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
a)    gospodarstwa domowe 1 osobowe – 16,00 zł miesięcznie;
b)    gospodarstwa domowe 2-4 osobowe – 30,00 zł miesięcznie;
c)    gospodarstwa domowe 5 osobowe i powyżej – 40,00 zł miesięcznie.


Kontrole weterynaryjne w gospodarstwach rolnych

   


Egzamin gimnazjalny 2015 - Bałtów na pierwszym miejscu w powiecie!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie znalazł się na pierwszym miejscu w powiecie ostrowieckim z wynikiem 101,58 punktów:
język polski 21,35
historia 21,62
matematyka 15,50
przedmioty przyrodnicze 15,04
język angielski, poziom podstawowy 28,07

Przekazujemy serdeczne gratulacje młodzieży za osiągnięcie bardzo dobrych wyników z egzaminu gimnazjalnego. Wasz wysiłek i trud został nagrodzony. Ufajcie w spełnianie marzeń i oczekiwań związanych z wyborem szkoły średniej. Serdecznie dziękując, życzymy Wam pogodnych, szczęśliwych i pełnych miłych wrażeń wakacji. Gorące podziękowania kierujemy do nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół w Bałtowie Pani Lidii Pastuszki. Osiągnięty wynik egzaminu końcowego świadczy o dobrze wykonanej pracy i włożonym wysiłku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęśliwych wakacji!
 


Uczniowie PSP im. Legionów Polskich na wycieczce w Warszawie

W piątek 19 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy. Wzięli w niej udział uczniowie z najwyższą średnią oraz ci, którzy biorą aktywny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w spektaklach, akademiach, konkursach, zawodach sportowych. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Łazienki Królewskie. Przejazd autokarem był darmowy. Taki prezent zrobił uczniom szkoły pan Stanisław Wodyński Prezes PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po Warszawie oprowadzał uczniów  przewodnik PTTK Adam Szklarski. Usługi przewodnickie również były prezentem dla naszych uczniów.


Maraton Matematyczny dla uczniów klas IV-VI

W dniu 18 czerwca 2015r .w PSP im. Legionów Polskich w Okole odbył się  szkolny konkurs matematyczny. W godzinnych zmaganiach wzięło udział 21 uczniów: 9 osób z klasy IV, 5 osób z klasy V i 7 osób  z klasy VI.  Celem konkursu było wyłonienie dzieci, dla których matematyka nie ma tajemnic, a logiczne myślenie nie sprawia trudności. Istotna była prawność rachunkowa, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii oraz wykorzystanie i tworzenie informacji. Zestawy zadań przygotowała pani Alicja Chodała – nauczyciel matematyki w tutejszej placówce. Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych zostali i wywalczyli tytuł Mistrza:
Kacper Jadczak – klasa IV
Natalia Dwojak – klasa V
Julia Majewska – klasa VI


VI Przegląd Zespołów Ludowych - Noc Świętojańska

18 czerwca 2015 r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbył się VI Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów. W przeglądzie zaprezentowały się zespoły ludowe „Okolanki”, „Biesiada”, „Bałtowianie”. Przegląd zespołów uświetnił piękny występ Zuzi Muchy z PSP w Janiku, która pasjonuje się gimnastyką artystyczną. Aby tradycji stało się zadość uczestnicy zabawy przenieśli się nad wodę, by podziwiać piękno puszczanych wianków. Zwieńczeniem imprezy było wspólne biesiadowanie. Serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Tyczyńskiemu za prowadzenie Nocy Świętojańskiej, wszystkim za przybycie i uatrakcyjnienie spotkania.


Bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów PSP w Okole

W PSP im. Legionów Polskich w Okole uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mają wyjątkowy powód do radości. Wyniki szóstoklasistów są wyższe niż ich rówieśników w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim czy w skali ogólnopolskiej. To wspólny wysiłek uczniów, opieka rodziców i wsparcie nauczycieli zaprocentowały. Średni wynik ze sprawdzianu w części matematycznej i polonistycznej - 27,11 pkt;  z języka angielskiego – 32,44pkt.


Komunikat w sprawie ochrony żywności przed skażeniem wirusami - zbiór owoców

 


Konkurs recytatorski Lutnia Wiejska

11 czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich Okole odbyło się  Spotkanie z poezją Lutnia Wiejska. Konkurs recytatorski, na którym deklamowane wiersze wiążą się tez tematyką wiejską, odbył się już po raz dziewiąty. Organizatorkami konkursu były nauczycielki Marzenna Barańska– Serafin i Aneta Kocjan. Gośćmi konkursu przyjechali ze szkół w Bałtowie oraz z Ostrowca szkoły nr 5, 9 i 11. W jury  zasiadali Iwona Lis, dyrektor biblioteki w Bałtowie, Regina Choinka, emerytowana nauczycielka szkoły w Okole i Agata Szumlak, absolwentka szkoły.


Dzien Rodziny w PSP Okół

 1 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole świętowano Dzień Rodziny. Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia. Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, można było wziąć udział w konkurencjach sportowych, zespołowych i indywidualnych.  Największym powodzeniem cieszył się bieg z przeszkodami. Jedną z nich było czołganie się w błocie. Czołgali się duzi i mali, a na koniec, przykład jak powinno się to robić wzorowo, zaprezentował nauczyciel wychowania fizycznego Cezary Stępniewski. O odpowiednie wyżywienie dla sportowców zadbała rada rodziców, która zakupiła kiełbaski na ognisko, napoje, lody i wafelki. Dzień rodziny z pewnością wszyscy będą długo i mile wspominać. Całość imprezy zorganizował i przeprowadził pan Cezary Stępniewski przy pomocy wychowawców klas.


Pomoc żywnościowa w 2015 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby uprawnione, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 684, 00 zł na osobę w rodzinie i 813, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

W Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w dniu 3 czerwca 2015r. odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Był to szczególny dzień, pełen niesamowitych emocji i wzruszeń. Na twarzach rodziców rysował się uśmiech i duma ze swoich pociech. Na koniec dzieci zaśpiewały dla swoich kochanych rodziców „100 lat" oraz wręczyły laurki ze swoim zdjęciem.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie

  


Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 133) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011r, Nr 121, poz. 693)
WÓJT GMINY BAŁTÓW zawiadamia, że do 30 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Informacja w sprawie półkolonii 2015r.

Szanowni Rodzice, podczas tegorocznych wakacji, rusza III edycja wakacyjnego programu pn. „Wakacje blisko domu”. Półkolonia odbędzie się w PSP  w Okole w dniach od 13 do 24 lipca 2015 r. W tym roku oprócz 30 nieodpłatnych miejsc (uczestników kwalifikuje Komisja Kwalifikacyjna) proponujemy 6 miejsc z częściową odpłatnością (szczegóły u kierownika półkolonii pod nr tel. 698394441). Karty kwalifikacyjne można pobierać w szkołach podstawowych, w Świetlicy w Okole oraz w UG (pani E. Kołodziej) i GOPS. Termin składania dokumentu upływa 3 lipca 2015 r. Serdecznie zapraszamy  do zapoznania się z Regulaminem i Programem półkolonii. 


Piknik z okazji Dnia Rodziny w Bałtowie

W dniu 29 maja 2015 r. w przedszkolu ,,Kraina fantazji” w Bałtowie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Rodziny. Dzieci zaśpiewały rodzicom kilka piosenek i wręczyły upominki. W zamian rodzice obdarowali dzieci słodyczami. Potem na boisku odbyły się wspólne gry i zabawy, które sprawiły  radość zarówno maluszkom jak i rodzicom. Następnie wszyscy lekko zmęczeni, ale w doskonałych  humorach zjedli upieczone przez tatusiów kiełbaski. Pogoda była wspaniała, więc można było również skorzystać z urządzeń na placu zabaw. Taki miłe chwile z pewnością pozostaną na długo w pamięci.


Dzień Dziecka w Przedszkolu w Okole

Dzień Dziecka w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole Jak co roku 1 czerwca dzieci z Przedszkola w Okole wraz z paniami wybrały się na piknik. Przedszkolaki wzięły udział w różnych konkursach. Był wyścig z piłeczkami na łyżkach, rzucanie woreczkami do celu, skoki w workach, przekładanie szarfy, tunel z piłkami, slalomy z przyborami, zabawy z chustą  animacyjną... Po sportowym wysiłku na dzieci czekało ognisko z kiełbaskami zorganizowane przez rodziców. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy wróciły do przedszkola.


Informacja o rozstrzygnięciu III przetargu - licytacji

Dotyczy sprzedaży: Ciągnik rolniczy marki URSUS 5314.


Kacper Jabloński najlepszy w powiecie

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie: Natalia Bidzińska i Kacper Jabłoński  w dniu 28.05.2015r. reprezentowali szkołę na Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckiej zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. Konkurs miał na celu zainteresować uczniów literaturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz rozwijać i prezentować zdolności recytatorskie. Do konkursu przystąpili uczniowie prawie wszystkich gimnazjów powiatu ostrowieckiego. Mieli oni za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie utwór literacki. Ekspresja i ogólny wyraz artystyczny interpretacji wiersza Johanna Wolfganga von Goethe „Heidenröslein" w wykonaniu ucznia kl. II naszego gimnazjum - Kacpra Jabłońskiego - wzbudziły  zachwyt i podziw zarówno jurorów jak i publiczności, co zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca.Wiersz Heinricha Heine " Loreley" recytowany przez Natalię Bidzińską również zyskał aprobatę jury, dzięki czemu nasza gimnazjalistka została uhonorowana wyróżnieniem. Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego – Pani Zuzanny Kacały.


Uczennica z Bałtowa na podium

19 maja 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. odbył się IX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno – Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Był on skierowany do uczniów klas VI. W tym niezwykłym wydarzeniu naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice z klasy VI – Kamila Grudniewska i Kamila Kozieł.


Dzień Samorządu Terytorialnego


XI Powiatowy konkurs Zdrowie w poezji dziecięcej

14 maja 2015 r. w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św. odbył się XI Powiatowy konkurs „Zdrowie w poezji dziecięcej ”.  Celem konkursu jest:
promowanie zdrowego stylu życia,
popularyzacja utworów poezji dziecięcej,
kultywowanie wśród dzieci sztuki żywego słowa,
integracja środowiska w zakresie zdrowia.


Dzień Naszej Planety w PSP im. Legionów Polskich w Okole

  13 maja 2015 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodziła Dzień Naszej Planety, który połączony był z konkursem plastycznym na temat: „Las magazyn tlenu, Las miejscem rekreacji i wypoczynku”.


Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego marki URSUS 5314


Szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy

W okresie od 27.04.2015 r. do 12.05.2015 r. odbył się bezpłatny kurs komputerowy dla mieszkańców gminy pn. „Podstawy obsługi komputera i Internetu” przeprowadzony  przez firmę Combidata Poland. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Szkolenie obejmowało 24 godziny dydaktyczne z podstaw obsługi komputera i Internetu. Zajęcia w przeprowadzone formie praktycznych warsztatów. W kursie uczestniczyło 12 osób z terenu gminy, odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie.


Buskie Spotkania z Folklorem

W dniu 9 maja 2015 r. pani Dorota Podgórska wzięła udział w eliminacjach do XXXIX Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, które odbyły się w Opatowie. Wystąpiła w kategorii solistka, zaprezentowała utwory : „Pod lasem po rosie”, „Comber w ogródecku”,”Hej tam pod las”.


Komunikat dla Producentów owoców i warzyw

Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:
• 15 817,350 ton jabłek i gruszek,
• 2 302,412 ton pozostałych produktów (pomidory pod osłonami, marchew, papryka słodka pod osłonami, ogórki pod osłonami)

 które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.


Badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego

Wzorem roku ubiegłego, Urząd Statystyczny w Kielcach rozpoczyna działania promujące statystyczne badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne, które obrazują całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne, istotne jest, by osoby z wylosowanych gospodarstw zechciały wziąć w nich udział i udzieliły wyczerpujących informacji.


Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie

W dniu 14 maja 2015 r. z okazji   XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Do braci czytelniczej przyjęci zostali uczniowie klasy I  z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie Filii Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, którzy przybyli pod opieką wychowawczyni pani Elżbiety Walas – Lucenko. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia i  pasowanie na czytelnika GBP w Bałtowie. Dzieci ślubowały, że będą czytać książki, szanować je i korzystać z ich rad i mądrości. Aktu pasowania dokonała  dyr. Biblioteki Iwona Lis. Młodzi czytelnicy otrzymali zakładki do książek, upominki oraz pamiątkowy dyplom. Nowym czytelnikom serdecznie gratulujemy, życzymy wielu ciekawych spotkań w świecie książki i biblioteki.


Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu - licytacji

1. Przedmiot sprzedaży: ciągnik rolniczy marki URSUS 5314. Dane techniczne: rok produkcji -1998, pojemność silnika 3865 cm³, moc silnika – 52 kW, stan licznika - 721 mtg . Dodatkowe wyposażenie ładowacz czołowy (TUR), widły do palet, szufla oraz pług do odśnieżania.
2. Cena wywoławcza brutto: 56 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) w tym podatek VAT 23% tj. 10 490,24 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 24/100)
Przetarg ustny – licytacja składnika majątku ruchomego  został zakończony wynikiem negatywnym – brak oferentów.

Bałtów 14.05.2015 rok


Gimnazjalistki z Bałtowa wśród najlepszych

Gimnazjalistki z ZSP w Bałtowie po raz kolejny udowodniły, że sięganie po laury nie stanowi dla nich żadnego problemu. W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się 30 kwietnia 2015r. w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.. Karolina Szczygieł i Natalia Bidzińska zajęły zaszczytne II miejsce, przegrywając zaledwie 0,5 pkt.


Uroczyste obchody 3 Maja w Gminie Bałtów

  


Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego marki URSUS 5314


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że Nadleśnictwo Ostrowiec Św. w dniach 07 – 29 maja br. dokonywać będzie chemicznego zwalczania chrabąszczy na terenach leśnych Powiatu Ostrowieckiego, Opatowskiego i Starachowickiego przy użyciu sprzętu agrolotniczego i naziemnego. Zabiegiem będzie objęta łączna powierzchnia 8134 ha na terenie gmin: Brody, Kunów, Bodzechów, Bałtów, Tarłów, Wojciechowice i Ożarów.  Zastosowany zostanie insektycyd Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha. Zgodnie z etykietą środka okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi, zwierząt i pszczół – NIE DOTYCZY.
Natomiast okres karencji (czyli okres od dnia wykonania zabiegu do zbioru) dla owoców runa leśnego wynosi 14 dni.


Komunikat

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015r. Wszystkie informacje bieżące na temat wyborów publikowane są w zakładce "Wybory do izb 2015"

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wyb-do-izb


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że linia busowa "Bajka" rozpocznie funkcjonowanie na trasie: Bałtów - Wólka Bałtowska Kolonia - Antoniów - Wólka Trzemecka - Wólka Bałtowska od dnia 4 maja 2015r. Obowiązujące rozklady jazdy są dostepne na przystankach autobusowych.


4 Maja - Dzień Strażaka


Sprawozdanie

Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014r.


Dzien Ziemi 2015 w Świetlicy w Okole

W dniach od 22.04 do 24.04 w Świetlicy w Okole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Głównym zadaniem święta jest przybliżanie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią. Jest to również okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety i rozmów o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.  Mali uczestnicy świetlicowych zajęć poprzez zabawę uczyli się jak radzić sobie z tymi problemami. Pierwszego dnia dzieci z wielkim zaangażowaniem sprzątały najbliższą okolicę swoich codziennych zabaw: plac zabaw, boisko i tereny rekreacyjne. Wynikiem kolejnych zajęć w formie zabaw plastycznych były piękne prace rysunkowe przedstawiające naszą planetę oraz drużynowy konkurs na wykonanie „Stworka Śmieciorka” z wykorzystaniem odpadów codziennego użytku. Tak więc z butelek, puszek, tektury i papieru powstały ciekawe prace, które mają przypominać dzieciom o rodzajach odpadów i ich segregacji.     


Zaproszenie


Światowy Dzien Ziemi Zostań Przyjacielem Przyrody

Tematyka ekologiczna jest niezwykle ważna w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. To, jak będzie wyglądać nasza planeta Ziemia, zależy wszakże od postaw, jakie wypracują uczniowie, podczas całego procesu edukacji szkolnej. Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole to już wieloletnia tradycja. W tym roku najmłodsi, pod kierunkiem pani Edyty Klepacz, przygotowali z tej okazji montaż słowno-muzyczny pt.:„Zostań przyjacielem przyrody”. Program artystyczny był nie tylko pięknym przedstawieniem, ale również lekcją przyrody, przypominającą o tym, że należy szanować i dbać o naszą planetę oraz jej środowisko. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, jak niewłaściwe postępowanie człowieka może doprowadzić Ziemię do katastrofy ekologicznej. Podsumowaniem tej ekologicznej imprezy było ogłoszenie przez p. Edytę Klepacz Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Ziemia moim domem”.


Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015r.


Gimnazjalistka z Bałtowa wśród laureatów konkursu piosenki

W dniu 10.04.2015r.  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. odbyła się już „VIII Edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”. Konkurs  miał na celu rozwijanie zainteresowań językowych, ale również zapewnienie możliwości rywalizacji i podnoszenie poziomu umiejętności stosowania języka. Do konkursu przystąpiło 10 szkół z 3 powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i jędrzejowskiego. Soliści zaprezentowali 13 utworów w językach: angielskim, rosyjskim i francuskim.  Jury, któremu przewodniczyła Małgorzata Malinowska, miało trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Oceniane były umiejętności językowe, muzyczne oraz wyraz artystyczny. Gimnazjum w Bałtowie godnie reprezentowały uczennice  klasy III a - Natalia Bidzińska i Weronika Bajor.  Dziewczęta zyskały sobie przychylność publiczności, która nagrodziła ich występy gromkimi brawami. Ostatecznie na podium stanęła Natalia Bidzińska, która wyśpiewała III miejsce utworem Lany Del Rey ”Young and beautiful”.


Ogłoszenie dotyczące ochronnego szczepienia lisów

  


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XVII edycja konkursu p.n.: ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku".Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą.Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.
Na szczeblu gminnym zostanie powołana komisja, która dokona oceny i wybierze jedno gospodarstwo rolne, które będzie reprezentowało gminę w dalszych etapach konkursu. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konkursie do dnia 15 czerwca 2015 r. ( Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pokój nr 7.)


Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).
W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:
- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.
Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa. 


Spotkanie informacyjne LGD Krzemienny Krąg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania tj.: Miasta i Gminy Ćmielów, Miasta i Gminy Kunów, Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniów, Gminy Sienno, Gminy Solec nad Wisłą. Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD Krzemienny Krąg o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy – istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. Koła Gospodyń Wiejskich) – mające swoją siedzibę na terenie LGD Krzemienny Krąg.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą gminę reprezentowali: Grudniewska Kamila, Makuch Ernest, Kucharska Malwina z grupy szkoły podstawowe, oraz Zielińska Weronika, Jabłoński Kacper i Budzeń Dominika z grupy gimnazjalnej. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwie uczennice: Kamila Grudniewska, która zdobyła I miejsce w I kategorii wiekowej i będzie reprezentować powiat ostrowiecki na szczeblu wojewódzkim oraz Weronika Zielińska, która zajęła  II miejsce w II kategorii wiekowej. Uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursie pod kierunkiem p. Zuzanny Kacały.
Serdecznie GRATULUJEMY!


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


WIELKANOC 2015


I Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

  


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

  


Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!

23 marca 2015 r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kraina fantazji” w Okole zgodnie z tradycją pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Pogoda dopisywała, słoneczko przygrzewało. Podczas marszu dzieci radośnie śpiewały piosenki o wiośnie oraz szukały pierwszych oznak wiosny w pobliżu. Tego samego dnia w przedszkolu gościł teatrzyk kukiełkowy. Aktorzy zaprezentował przedstawienie pt. „Pinokio”. Przedszkolaki doszły do wniosku, iż kłamstwo nie popłaca a prawda zawsze wychodzi na jaw.


Lubimy zdrową żywność

Dzieci z przedszkola w Okole (grupa 3 – latków) samodzielne przygotowały pyszne kanapki.   Przyniosły do przedszkola wszystkie potrzebne produkty. Przed przystąpieniem do pracy wszyscy dokładnie umyli ręce i przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas przygotowania posiłków. Można z dumą  powiedzieć, że przedszkolaki zadanie wykonały doskonale. Kanapki były nie tylko  smaczne, ale także zdrowe i pięknie ozdobione. Nawet  największe niejadki zjadały swoją porcję z apetytem. Należy zatem  pamiętać, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie.


Stypendystka Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  wyróżniających się uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Program realizowany jest przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie -  Natalia Bidzińska – znalazła się wśród najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego i otrzymała stypendium. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie średnie ocen, w tym oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (m.in.: matematyka, chemia, fizyka.) Ponadto, rozwijając zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych, uczestniczyła w projekcie „Fascynujący Świat Nauki”. Brała udział w seminariach naukowych, warsztatach badawczych, wyjazdach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym wykazała się wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych z matematyki, chemii, fizyki oraz języka polskiego. Uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zajęła wysokie II miejsce w międzygimnazjalnym turnieju matematycznym: „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy” oraz zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Do sukcesów i osiągnieć Natalii należy także zajęcie I miejsca na etapie powiatowym w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym– „Dzień liczby Pi”.

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
 


Niedziela Palmowa


Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 19 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło jedenastu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.


V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS

W dniu 17 marca 2015 r. rozstrzygnięto na szczeblu gminnym V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „ Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki !” organizowany przez KRUS. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, jak również poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.Do konkursu  przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych w Bałtowie i Okole.


Gmina Bałtów sprzedaje ciągnik rolniczy marki URSUS 5314


Sukces Uczennic z ZSP w Bałtowie

„Liczba jest istotą wszystkich rzeczy” twierdził Pitagoras. Wśród wszystkich liczb, jakie znamy, bez wątpienia szczególnie magiczną jest liczba π. To ona właśnie stała się bohaterką ustanowionego w Ameryce w 1988r. święta liczby π. Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3,14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby π. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. „Pi Day”. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. Od tamtego czasu Dzień Liczby Pi obchodzony jest corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych.


Dzień Sołtysa


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 6 marca 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z  okazji Dnia Kobiet. Serdeczne życzenia i wiele ciepłych słów do licznie zgromadzonych skierował Wójt Gminy Andrzej Jabłoński i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. Bukiety kwiatów przekazali na ręce pań : Janiny Cielebąk, Marianny Greli i Ewy Tobis.  Uroczystość piękną akademią „Baby ach te baby …” uświetnili uczniowie z ZSP w Bałtowie pod kierunkiem pani Zuzanny Kacały, pani Agnieszki Biesiady – Gruszczyńskiej, pani Jolanty Kogut, pani Edyty Klepacz. Występy taneczne  zespołu : „Niezapominajki” pod kierunkiem pani Anny Kądzieli – Płazy i „Cheerleaders Bałtów” pod kierunkiem  pani Iwony Gałaczyńskiej przyjęte zostały gromkimi brawami, dostarczyły niezapomnianych wrażeń. O piękny wystrój sali zadbali pani Małgorzata Wąsik, pani Iwona Gałaczyńska oraz pan Leszek Błaszkiewicz. Miłą niespodziankę wszystkim  Paniom sprawił również występ kapeli ludowej pod kierunkiem pana Pawła Cieślika. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich Pań.


8 Marca 2015r.


Dystrybucja owoców ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniach 12-13 marzec 2015r. (czwartek, piątek) będą wydawane owoce (jabłka) dla wszystkich mieszkańców Gminy Bałtów.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  8.00 - 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce (Skarbka 41).

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości. Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie.


Wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Podsumowanie programu Ferie zimowe 2015 w Świetlicy w Okole

Tegoroczne ferie zimowe w Świetlicy rozpoczęły się zabawą walentynkową. Podczas tej imprezy największą atrakcją okazała się „walentynkowa sesja zdjęciowa”. Każdy uczestnik mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z przyjacielem lub kolegą od serca. Do wszystkich dzieci i młodzieży adresowane były kolejne zajęcia świetlicowe takie jak: lutowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, Akademia Przyjaciół Pszczół zimą i konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone ferie zimowe”. 24 lutego odbyły się zajęcia edukacyjne w Akademii Przyjaciół Pszczół pt. „Co robią pszczoły zimą?” natomiast w Dzień Bezpiecznego Internetu (27.02) najmłodsze dzieci bawiły się w tworzenie sieci internetowej, przy tej okazji dowiedziały się czym jest Internet i do czego służy. Przez całe ferie trwał konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone ferie zimowe”, w którym wzięło udział 12 uczniów szkoły podstawowej w Okole. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę  ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie. 

                                                                                                                         


Dzień Kobiet - zaproszenie


Ferie z Biblioteką

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przygotowała szereg atrakcji na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży : zajęcia plastyczne, manualne, komputerowe, gry i zabawy integracyjne. Z udziałem dzielnicowego mł. asp. Andrzeja Podsiadło odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego. Zajęcia prowadzone były w świetlicach wiejskich w Bałtowie, Skarbce, Rudce Bałtowskiej oraz Wólce Bałtowskiej Kolonii.


Ogłoszenie

Urząd  Gminy  w  Bałtowie  informuje, że  od  16.02.2015 r.  będzie  świadczył  usługi  wywozu  nieczystości  płynnych  ze  zbiorników  bezodpływowych  ( tzw.  szamb ).


BAL KARNAWAŁOWY w Przedszkolu w Okole

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU „KRAINA FANTAZJI” W OKOLE w dniu 12.02.2015r. w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole odbył się bal karnawałowy.


Harmonogram szkoleń/spotkań informacyjnych

Harmonogram szkoleń/spotkań informacyjnych z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.


Wieczór Walentynkowy w świetlicy wiejskiej w Bałtowie

       


PSP w Okole szkołą bezpiecznego internetu

Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci, młodzież i dorośli. Jest  on kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje.


Miłość nie jedno ma imię...

Choinka noworoczna na zakończenie I semestru nauki jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń dla społeczności szkolnej.


Terminarz zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

   


Ferie w świetlicach


Ferie w Świetlicy w Okole


Zaproszenie


Dar serca dla Babci i Dziadka

Chłodny styczniowy dzień nie ostudził gorącej atmosfery panującej na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą przygotowali uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej Filia w Wólce Bałtowskiej.


Święto Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu Kraina fantazji

 Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.


Uczniowie PSP w Okole na zimowym rajdzie

Uczniowie z PSP im. Legionów Polskich w Okole należący do koła turystycznego „Włóczykije”  wzięli udział w XXIII Rajdzie zimowym Szlakiem Powstania Styczniowego. Rajd odbył się w ostatnią sobotę stycznia br.


Pieski do adopcji

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Okole

W dniu 23.01.2015r. w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z Jasełkami. Przedszkolaki pod kierunkiem pań zaprezentowały swoje zdolności aktorskie. Na scenie pojawiły się postacie m.in.: Maryi, Józefa, aniołów, królów. Występom małych artystów towarzyszył śpiew kolęd. Kolejnym punktem uroczystości były wiersze, piosenki oraz życzenia dzieci skierowane bezpośrednio do  przybyłych gości. Na zakończenie każdy przedszkolak wręczył ukochanym babciom i dziadkom laurkę z życzeniami. Tak miłe spotkanie wywołało wiele radości i wzruszeń.


Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych

  


Medale za zasługi dla obronności kraju

W dniu 26.01.2015r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali za Zasługi dla Obronności Kraju.  Medal te  mogą otrzymać rodzice, których przynajmniej troje dzieci odbyło nienaganną, czynną służbę wojskową. Decyzją szefa MON medalami „Za zasługi dla obronności kraju” odznaczeni zostali z terenu gminy  Bałtów Państwo Katarzyna i Zdzisław Broś z Lemierzy oraz Ewa i Wiesław Puchałka  z Okołu. W uroczystości uczestniczyli z ramienia organizatorów Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesław Święchowicz oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu ppłk Krzysztof Leśniak oraz zaproszeni goście. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński  złożył wyrazy uznania i pogratulował odznaczonym ich zaangażowania i troski wniesionej w wychowanie synów oraz wręczył okolicznościowe upominki.


Zaproszenie na Kongres Innowacyjny Młody Rolnik

  


Jak karnawał, to karnawał...

15 stycznia 2015 r. dzieci z  Niepublicznego Przedszkola ,,Kraina fantazji "  w Bałtowie bawiły się na zabawie karnawałowej. Rodzice postarali się o wspaniałe stroje, a dobry nastrój nie opuszczał maluchów podczas zabawy. Były konkursy, pląsy, wygibasy... Każdy miał świetny pomysł na tańce, więc wszyscy bawili się doskonale.
 


Dzień Babci I Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

21 stycznia 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, a zaproszeni goście przybyli bardzo licznie. W pięknej zimowej scenerii uczniowie klas „0”- III przedstawili jasełka bożonarodzeniowe, najmłodsi wyrecytowali piękny koncert życzeń, a chór złożony z uczniów klas starszych zaśpiewał dla kochanych babć i drogich dziadziusiów. Zespół taneczny „Stokrotki’ zaprezentował się w tańcu współczesnym. Uroczystość uświetnił swym występem zespół ludowy „Okolanki”, który czynnie uczestniczy w życiu szkoły. Sądząc po gromkich i długich brawach występ bardzo się podobał, a na twarzach babć i dziadków widać było wzruszenie. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez niezawodnych rodziców.


Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14.01.2015r. znak: WPN-I.6320.6.2014.DB.5


Dzień Babci i Dziadka


XXII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2015

W dniu 18 stycznia 2015 r. w Skarżysku Kam. zespoły ludowe „Biesiada” i „Bałtowianie”  uczestniczyły w eliminacjach do  XXII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2015. 


Scalenia gruntów wsi Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki

  


Piesek do adopcji!


Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15.01.2015r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2015 roku.


Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2015r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Wólka Pętkowska, rodzaj - kolonia wsi Wólka Pętkowska na nazwę miejscowości Wólka Pętkowska-Kolonia, rodzaj - część wsi Wólka Pętkowska.


Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 stycznia 2015r.

   w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Wólka Bałtowska, rodzaj - kolonia wsi Wólka Bałtowska na nazwę miejscowości Wólka Bałtowska-Kolonia, rodzaj - część wsi Wólka Bałtowska.


Nabór na szkolenia zawodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje o naborze uczestników na szkolenia zawodowe na rok 2015 organizowane w ramach projektu ,,Wspólna Sprawa”. W związku z realizowanym projektem prowadzone będą nastepujące szkolenia:
-  Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną,
-  Księgowość komputerowa,
-  Pracownik gastronomii z obsługą imprez okolicznościowych,
-  Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych,
-  Magazynier z obsługą wózka widłowego,
-  Szkolenie spawalnicze
Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru oraz udziału w szkoleniach można uzyskać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr telefonu (41) 264-11-15, 668- 764- 240.


23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Bałtów

11 stycznia 2015r. na terenie całej gminy Bałtów kwestowało 50 wolontariuszy z Grupy Junior Bałt i Młodzieżowej Rady Gminy w Bałtowie.  Młodzi, aktywni ludzie, ludzie którzy wierzą że świat można zmieniać i co najważniejsze kochają pomagać innym. Udowadniają to na każdym kroku, w tym roku postanowili już po raz 11  zgrać z pompą podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bałtowie. Od godziny 800 ruszyli z uśmiechami na twarzach, serduszkami w jednej ręce a w drugiej trzymając puszkę we wcześniej ustalone miejsca kwestowania. Pieniądze zbierali  w różnych miejscach przy kościołach, sklepach, na obiektach turystycznych oraz spacerowali po całej gminie. Żeby przyciągnąć jak największą liczbę odbiorców przebierali się w strój misia dinozaura, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wolontariusze łącznie  uzbierali 4 483,00 zł.  Z licytacji zebrano kwotę ok. 9 000, 00 zł. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie.


Jasełka z Małym Księciem

19 grudnia 2014r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe. W świąteczny klimat wprowadził wszystkich program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy III, pod kierunkiem wychowawczyni - Pani Justyny Jabłońskiej. „Najważniejsze jest to, aby w sercach naszych narodziła się miłość” – to przesłanie przyświecało zgromadzonej społeczności szkolnej, nauczycielom oraz zaproszonym rodzicom. Młodzi aktorzy z pełnym zaangażowaniem przedstawili historię narodzin Jezusa przeplataną wątkami  „Małego Księcia” Antoine’a de Saint – Exupéry’ego, dotyczącymi prawd życiowych, refleksji na temat roli wiary w życiu człowieka. Przedstawienie jasełkowe stanowiło połączenie tradycji z nowoczesnością. Oryginalny scenariusz, śpiew kolęd i pastorałek, życzliwa atmosfera – wszystko to stworzyło niepowtarzalny ciepły klimat radości i refleksji. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.


VII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie

   


Informacja dla pacjentów POZ

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ. Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia specjalną, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza POZ, które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem najbliższej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić pod numer 0 800 060 213 (z telefonów komórkowych bez zera). Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji całodobowo. 


Jasełka w PSP im. Legionów Poslkich w Okole

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich przygotowane przez uczniów klas 0-III Jasełka, które zostały wystawione 19 grudnia 2014 r. 


Jasełka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Boże Narodzenie 2014r.


Podsumowanie realizacji projektu systemowego pod nazwą Wspólna Sprawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie w 2014r. po raz kolejny realizowałw partnerstwie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w: Ostrowcu Świętokrzyskim, Bodzechowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku, Mircu oraz Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim Sp. z o. o. projekt systemowy pod nazwą „Wspólna Sprawa”. Uczestnikami projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie wzięło 23 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie. Beneficjenci brali udział w szkoleniach zawodowych, gdzie po ich zakończeniu otrzymali dyplomy oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Oprócz szkoleń zawodowych Beneficjenci skorzystali z takich form wsparcia jak: staż, porady prawne, wyjazd kulturalny, spotkanie integracyjne, zajęcia ruchowe oraz zajęcia rękodzielnicze. W trakcie zajęć poświęconych rękodziełu uczestnicy projektu wykonywali m.in. ozdoby i dekoracje świąteczne.


Mikołaj u Przedszkolaków w gminie Bałtów

5 grudnia do Niepublicznego Przedszkola „Kraina Fantazji” w Bałtowie oraz Okole  przybył Święty Mikołaj. Dzieci przywitały go piosenkami przygotowanymi specjalnie na tę okazję. Mikołaj wręczył wszystkim dzieciom długo wyczekiwane upominki. Każde z dzieci mogło sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie z gościem było bardzo miłe, ale też i pełne emocji.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu gminy Bałtów na rok 2015


90-lecie PSP im. Legionów Polskich w Okole

28 listopada 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Świętowano 90 lecie istnienia  placówki, Święto patrona oraz 100 rocznicę  wymarszu I Kompanii Kadrowej, która dała zaczątek Legionom Polskim.


Pierwsza sesja Rady Gminy w Bałtowie

W dniu 1 grudnia 2014 roku o godz. 14.00 odbyła się,  zwołana na wniosek komisarza wyborczego, inauguracyjna sesja Rady Gminy VII kadencji. Zgodnie z prawem, pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, poprowadziła najstarsza wiekiem radna - Pani  Teresa Piórkowska.


Andrzejki i Katarzynki w Świetlicy w Okole

25 XI i 27 XI 2014 r. w Świetlicy w Okole odbywały się zajęcia z cyklu „święta z tradycją”. Uczestnicy tradycyjnych zabaw, związanych z wróżbami dla dziewcząt i chłopców, dowiedzieli się czym jest wróżba, jak wróżono kiedyś i w jakim celu. Wróżb matrymonialnych było całe mnóstwo i niektóre z nich niesione tradycją przetrwały do dziś. W naszej świetlicy dzieci przede wszystkim radośnie i z wypiekami na twarzy wróżyły sobie lejąc wosk, przekładając buty i losując wróżbę z kubków. Z tradycją dni wróżebnych miesza się współczesna impreza andrzejkowa, której celem jest przede wszystkim dobra zabawa i okazja do wspólnego spotkania. Wróżby współczesne są dziś nie mniej popularne od tych tradycyjnych i również bardzo lubiane przez dzieci.  


Wyróżnienie dla Zespołu "Biesiada"

W dniu 21 listopada 2014 r. zespoły ludowe „Okolanki”, „Bałtowianie”, „Biesiada” wystąpiły w Warszawie na XII Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY. Zespoły wystąpiły w kategorii – Zespoły folklorystyczne – piosenka, przedstawiając : Zespół „Okolanki” – „Powiślaka”, Zespół „Bałtowianie” – „W moim ogródeczku”, Zespół „Biesiada” – „Suitę Świętokrzyską”, za którą Jury przyznało wyróżnienie. W kategorii – Recytacja wystąpiła pani Ewa Pelagia Tobis przedstawiając wiersz „Chatka rodzinna”. Serdecznie dziękujemy zespołom za udział w festiwalu, Zespołowi „Biesiada” gratulujemy wyróżnienia.


OGŁOSZENIE - Dystrybucja owoców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniach 26 i 27 listopada 2014r. (środa, czwartek) będą wydawane owoce (jabłka) dla wszystkich mieszkańców Gminy Bałtów.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  8.00 – 13.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce.
Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości. Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie.


Dzień Pracownika Socjalnego


Wyniki wyborów samorządowych 2014r.

W niedzielę 16 listopada 2014r. mieszkańcy gminy Bałtów wybrali skład nowej Rady Gminy oraz Wójta Gminy na kolejną kadencję. Wójtem Gminy Bałtów został Andrzej Jabłoński z wynikiem 52,59%. W nowej Radzie Gminy znalazło się 9 przedstawicieli KWW Andrzeja Jabłońskiego i 6 przedstawicieli KWW „Przyjazna Gmina”. Frekwencja w Gminie Bałtów  wyniosła prawie 72 %. Pełny skład nowej Rady Gminy w Bałtowie: Zieliński Krzysztof, Smoliński Leszek, Gierczak Jerzy, Kacuga Albert, Bidzińska Edyta, Piórkowska Teresa, Dunal Jerzy, Mierzejewski Zdzisław, Wyroda Piotr, Lichota Barbara, Osojca Tomasz, Marzec Anna, Cichocki Henryk, Nowak Grzegorz, Pelczarski Piotr.
 


Ostatnia Sesja Rady Gminy w Bałtowie w kadencji 2010-2014

Dnia 13 listopada 2014 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w Bałtowie. Przewodniczący Rady Leszek Smoliński i Wójt Gminy  Andrzej Jabłoński podsumowali kadencję 2010-2014 i podziękowali wszystkim radnym za dobrą i owocną współpracę.


Obchody 96. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Bałtów

  


Pamiętajmy o naszej historii...

12 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez klasę III pod kierunkiem wychowawczyni - Pani Justyny Jabłońskiej. Część artystyczna rozpoczęła się od przypomnienia dlaczego obchodzimy tak ważną dla nas Polaków rocznicę. Uczniowie w programie poetycko – muzycznym przybliżyli młodszym kolegom historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i po 123 latach powróciła na mapę Europy. Wokalistki z III klasy Patrycja Tracz i Patrycja Baran zaśpiewały pieśni żołnierskie „Pierwsza kadrowa” i „Przybyli ułani”. Wspólnie odśpiewany hymn państwowy zakończył akademię. Uroczystość była ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej, lekcją patriotyzmu i ważnym elementem kultywowania tradycji narodowych.


Nadanie sztandaru OSP w Lemierzach

Z okazji 45-lecia działalności OSP w Lemierzach w dniu 9 listopada 2014r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru jednostce oraz oddanie do użytkowania wyremontowanej strażnicy.


Ślubowanie Pierwszaków w SP w Wólce Bałtowskiej

   


Koło Gospodyń Wiejskich z Bałtowa, Gospodarstwo Agroturystyczne "Świat Kucyków" laureatami plebiscytu

W dniu 4 listopada 2014r. w Targach Kielce podczas uroczystej gali Rolnik Roku 2014, Koło Gospodyń Wiejskich 2014, Gospodarstwo Agroturystyczne 2014 poznaliśmy zwycięzców w plebiscycie Echa Dnia w województwie i powiatach. Zaszczytny tytuł „Koło Gospodyń Wiejskich 2014” w powiecie ostrowieckim zdobyło KGW z Bałtowa, pierwsze miejsce w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne 2014 zajął „Świat Kucyków” Tomasza i Kingi Szczygieł. Gospodarstwo zostało również laureatem Złotej Dziesiątki województwa zajmując wysokie 5-te miejsce. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Zaproszenie na obchody 96. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości


Halloween w przedszkolu

W piątek, 31 listopada 2014r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Kraina fantazji” w Bałtowie i Okole  były na bałtowskiej Sabatówce. Przedszkolaki odwiedziły Wioskę Czarownic. Maluchy brały udział w halloweenowych zabawach: grały w wielkie memory, kościotrupowego badmintona, czarownicowe ringo. Gotowały czekoladę, przedzierały się przez gigantyczną pajęczynę, pokonywały wiedźmowy tor przeszkód. Atrakcji było wiele, każde dziecko miało możliwość wykazać się sprawnością, a przede wszystkim mogło doskonale się bawić. Organizatorzy składają podziękowania Stowarzyszeniu Delta za serdeczne przyjęcie oraz  nieodpłatne udostępnienie dzieciom wszystkich atrakcji Sabatówki.


Śniadanie Daje Moc ...

O tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia najlepiej wiedzą uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Dnia 30 października uczestniczyli oni w niezwykle ciekawej lekcji przygotowanej przez panią Beatę Walczyk i panią Anetę Kocjan, poświęconej zdrowej diecie dziecka. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa. Śniadanie Daje Moc- pod tym hasłem uczniowie wykonali bardzo pomysłowe kanapki. Pojawiły się sowy, łódki i uśmiechnięte buźki. Ta lekcja połączona z zabawą stanowi początek kampanii o zdrowym odżywianiu się w ramach planu SKPCK.


Uczniowie PSP im. Legionów Polskich odwiedzili Sabathówkę

Dnia 29 października 2014 roku uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole   wraz z opiekunami wyjechali na wycieczkę do Bałtowa. Uczniowie odwiedzili  „Sabathówkę”, gdzie w przepięknej scenerii łączącej świat rzeczywisty ze światem baśniowym spotkali się z Czarownicą z Gór Świętokrzyskich.


Komunikat

Informujemy Państwa, że od 5 listopada 2014 roku nastąpi wycinka drzew wzdłuż rzeki Kamienna na odcinku od jazu w Bałtowie ( koło Młyna ) do mostu w miejscowości Boria. Wycinka wykonana będzie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Ostrowcu Św. zgodnie z udzielonym pozwoleniem Wójta Gminy Bałtów nr Oś.6131.56.01.2014 z dnia 24.07.2014 r.  W przypadku potrzeby prosimy kontaktować się z wykonawcą robót Panem Pawłem Adamskim, tel. 606 730 885.


Jesienne imprezy dla dzieci w Świetlicy w Okole

Czas jesieni w okolskiej świetlicy tradycyjnie upływa pod znakiem zabaw okolicznościowych związanych z pożegnaniem lata i Halloween. 19 X 2014 r. odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, na którym dzieci uczyły się jak korzystać z darów jesieni i wykonywały prace plastyczne z jesiennych liści. Natomiast 31 X 2014 r.  odbyła się halloweenowa zabawa związana z prastarą tradycją celtyckiego święta zmarłych. Współcześnie jest to okazja do wesołej zabawy i żartów dlatego też u nas nie zabrakło konkursów i konkurencji związanych z Halloween. W konkursie pt. „Dynia im straszniejsza tym fajniejsza” nagrody otrzymali: Julia Kocjan, Ola Majewska, Michał Maziarski i Bartek Czyż. Stroje dzieci przebranych za duchy, czarownice oraz inne stwory ocenialiśmy podczas zabawy tanecznej. Wszystkie przygotowane na ten wieczór zabawy i konkurencje  nagrodzone zostały słodkimi upominkami. Wychowawca świetlicy oraz uczestnicy zabawy składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi oraz Radnym Gminy Bałtów za ufundowanie słodkich nagród. Serdecznie dziękujemy!


Komunikaty Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw

  


Rajd szlakiem patrona oddziału PTTK w Ostrowcu Św. S. Jeżewskiego

18 października 2014r. uczniowie ze szkolnego koła „Włóczykije” PSP im. Legionów Polskich w Okole byli na rajdzie szlakiem patrona oddziału PTTK w Ostrowcu S. Jeżewskiego. Niezwykle ciekawa trasa rozpoczęła się zwiedzaniem Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie, gdzie uczestnicy wysłuchali ciekawej historii świątyni opowiedzianej przez jej proboszcza. Następnie wszyscy przejechali do Podgrodzia, gdzie rozpoczęli 12 kilometrową wędrówkę na Krzemionki przez  Borownię i Czarną Glinę.  Po drodze dzieci obejrzały mogiły powstańców styczniowych i kapliczkę. Uwieńczeniem marszu było ognisko i pieczenie kiełbasek, które wyśmienicie smakowały po długiej wędrówce.


Ślubowanie klasy pierwszej w PSP im. Legionów Polskich w Okole

  


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów we wsi Okół

   


Śladami patrona PTTK

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie, pod opieką pani Edyty Maziarskiej, w ramach współpracy z PTTK  im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Św., 18 października uczestniczyli w XXIV rajdzie  śladami patrona oddziału. Młodzi turyści swoją wędrówkę rozpoczęli w Ćmielowie, gdzie zwiedzili kościół, poznając jego historię przekazaną przez księdza proboszcza. Następnie autokarami przejechali do miejscowości Podgrodzie. Tu rozpoczął się rajd pieszy na 12-kilometrowej trasie:  Podgrodzie – Borownia – Czarna Glina - Krzemionki. Podczas rajdu uczniowie mieli możliwość zobaczenia mogiły powstańczej i kapliczki w Czarnej Glinie. Wszyscy uczestnicy otrzymali plakietki rajdowe i karty pracy, uzupełnienie których wymagało dobrej znajomości regionu. Grupy uczniów bardzo skrupulatnie i uważnie słuchały opowiadań pana przewodnika i nie miały żadnych problemów z poprawnym uzupełnieniem karty, co oczywiście zostało docenione przez organizatorów i nagrodzone. Uwieńczeniem rajdu była wymiana wrażeń przy ognisku. Po tak długim marszu wszyscy z zapałem zajęli się pieczeniem kiełbasek.Podczas rajdu uczniowie zintegrowali się z uczestnikami z innych szkół, poznając się, wymieniając swoimi zainteresowaniami. Bałtowscy uczniowie złapali bakcyla turystyki pieszej i już ze zniecierpliwieniem oczekują na kolejny rajd.


Bałtowscy gimnazjaliści w Muzeum Powstania Warszawskiego

15 października 2014r. dla uczniów Gimnazjum w Bałtowie był dniem żywej lekcji historii. Pod opieką pań: M. Gołasy i T. Szczygieł odwiedzili oni stolicę Polski. Na miejscu powitała wszystkich pani przewodnik, która oprowadziła młodzież po najciekawszych miejscach Warszawy, wzbogacając przekazywaną historię tego miasta o anegdoty i legendy. Gimnazjaliści, oglądając: Pomnik Małego Powstańca, Syrenkę Warszawską, Stare Miasto, Kościół pod wezwaniem św. Anny, Pałac Prezydencki, Grób Nieznanego Żołnierza oraz zmianę warty, mogli się przekonać, że Warszawa to niezwykłe miasto, nie tylko ze względu na burzliwe losy, lecz także na wyjątkowe piękno wielu miejsc.


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015”.


Drzewo Wolności w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wzięli udział  w 12. Edycji Święta Drzewa pod hasłem Drzewo Wolności, która została objęta patronatem  Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności świętujemy poprzez działania dla przyrody.


 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com