Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Bałtów

  


Dzien Edukacji Narodowej 2015


Warsztaty kulinarne w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 17 września 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyły się warsztaty pod hasłem „I dziewczyny i chłopaki wiedzą co to zdrowia smaki”, zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego w Kielcach.
34 uczniów z klas I-III najpierw obejrzało ciekawą prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania, następnie wszyscy udali się na warsztaty, które w ciekawy sposób poprowadził doświadczony kucharz.


Dzień Chłopaka w PSP Okół

Dnia 30.09.2015r. społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole świętowała „DZIEŃ CHŁOPAKA”. Z inicjatywy dziewcząt wchodzących w skład samorządu uczniowskiego pod opieką pań:  Alicji Chodały i Barbary Samsonowskiej chłopcy z klas 0-III  wzięli  udział w licznych konkurencjach, w których musieli się wykazać nie tylko sprytem, ale i mądrością.  Z każdej klasy wystartowało po dwóch  przedstawicieli. Komisja w składzie grona pedagogicznego przydzielała punkty za poszczególne konkurencje. Po zakończonym konkursie jury wyłoniło zwycięzców, a  członkinie samorządu uczniowskiego udekorowały ich medalami  Super Chłopaka. Obchody Dnia Chłopaka zakończyły się wspólną zabawą taneczną.


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 02.11.2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony zostaje pod adres:  Pętkowice 10 (dawny magazyn GS).


Kolejna wizyta uczniów z Bałtowa w Geoparku

30 września 2015r. uczniowie ZSP w Bałtowie po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Geopark w Kielcach. Młodzież, w białych fartuszkach, metodą laboratoryjną badała właściwości wody: destylowanej, wodociągowej, terenowej, mineralnej i z mydłem.  Młodzi laboranci zwrócili uwagę na zapach, ph i kolor. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz obiegu wody w przyrodzie. Całość warsztatów uzupełniła prezentacja multimedialna. Uwieńczeniem zajęć  było przeprowadzenie doświadczenia z azotowaniem amonu badającego wpływ nawozów naturalnych na przyrodę.
Dużo emocji wywołała zabawa integracyjna  polegająca na jak najszybszym przepchnięciu kropli wody za pomocą powietrza wydychanego przez słomkę po wytyczonym torze przeszkód.


Udział uczniów ZSP w Bałtowie w XVI Rajdzie Pielgrzymkowym

„W Krzyżu miłości nauka” to hasło przewodnie XVI Rajdu Pielgrzymkowego Św. Krzyż 2015, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSP w Bałtowie wraz z opiekunem P. Edytą Maziarską.

 

 


Bałtowscy uczniowie z wizytą w Geoparku w Kielcach

W dniu 23 września 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Geopark w Kielcach. Szkoła nasza została zaproszona w nagrodę za otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie”.
Pierwsze, z planowanych czterech modułów, warsztaty – pod przewodnim hasłem „Ziemia” – prowadzone były metodą projektu i polegały na zebraniu materiału badawczego (próbek skał i gleby) w Rezerwacie Wietrznia. Mali badacze ubrani w białe fartuchy badali w laboratorium zebrane próbki. Określali ich ph, a także doświadczalnie sprawdzali reakcję z roztworem kwasu solnego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w warsztatach kolejnych modułów: „Woda”. „Powietrze”, „Człowiek”.


Dzień Przedszkolaka w gminie Bałtów

  


Wycieczka do Łańcuta i Leżajska

W dniu 23 września 2015 r. odbyła się wycieczka do Leżajska i Łańcuta. W wycieczce uczestniczyły zespoły ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich i twórcy ludowi z terenu Gminy Bałtów. Uczestnicy zwiedzili Bazylikę Zwiastowania NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Wysłuchali wspaniałego koncertu organowego.
Kolejnym etapem było zwiedzanie jednego z najpiękniejszych Muzeum Wnętrz Pałacowych w Łańcucie z największą kolekcją powozów w Polsce. Uczestników urzekł zarówno wystrój wnętrz, przepiękne intarsjowane podłogi, obrazy, lustra, meble, zastawa stołowa, pamiątki, fotografie jak również  inne zabytkowe elementy wyposażenia, wykonane przez mistrzów wiedeńskich, włoskich w stylu neobarokowym, neoklasycystycznym, rokoko. Dopisywał dobry humor i piękna pogoda.


Kampania Odpowiedzialny kierowca

W dniu 17.09.2015 r. w gminie Bałtów odbyła się impreza plenerowa  związana z działaniami profilaktycznymi w ramach kampanii „Odpowiedzialny kierowca”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukujemy w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. 

 


Ogłoszenie o ochronnym szczepieniu lisów

W dniach 25 września - 4 października 2015r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie  z przeznaczeniem  na aptekę.
Opis lokalu: lokal użytkowy o pow. 96,98 m2, położony na parterze budynku, z odrębnym wejściem, składający się z czterech  pomieszczeń, korytarza i  łazienki.   Okres najmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy najmu

Wywoławczy miesięczny czynsz najmu  -2,52 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: z góry 14 dni od dnia  wystawienia faktury

Informujemy, że poza czynszem inne opłaty wynikające z eksploatacji lokalu wynoszą:
- ogrzewanie 3,96 zł/m2 + 23% VAT (płatne przez 12 miesięcy w roku),
- woda 3,30 zł/m3 + 8%VAT (wg. wskazań wodomierza) oraz opłata abonamentowa 1,45zł  + 8% VAT miesięcznie,
- ścieki 4,70 zł/m3 + 8%VAT (wg. wskazań wodomierza) oraz opłata abonamentowa 1,65zł  + 8% VAT miesięcznie,
- opłata śmieciowa wg. odrębnej umowy zawartej z odbiorcą śmieci,
- energia elektryczna wg. odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości 16zł/m2 rocznie (aktualna stawka na 2015 rok).
Osoba wyłoniona jako dzierżawca wyżej wymienionego lokalu będzie miała pierwszeństwo w najmie lokalu mieszkalnego znajdującego się w tym samym budynku. Oferty dotyczące najmu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Bałtowie  w terminie do 28 września 2015 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w  Urzędzie Gminy  w Bałtowie pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr. 41/ 264 10 08 w godzinach pracy Urzędu. Lokal można obejrzeć w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osoba do kontaktu Pan Robert Żuchowski nr telefonu 500 218 767.


Zaproszenie na spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Chotcza, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą, na spotkania konsultacyjne, które będą okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemów na terenie wyżej wymienionych gmin. Spotkanie w Gminie Bałtów odbędzie się 02.10.2015r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne. Spotkania są współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.


Ogłoszenie

Do   30 września  br. ARiMR przyjmuje wnioski  o wsparcie finansowe:
- od producentów czarnej porzeczki, którzy w 2015 r. ponieśli straty z powodu niskich cen tych owoców,
- od rolników, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu uprawy.
Wnioski na czarną porzeczkę  można składać do  30 września 2015 r.  w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Wzory  wniosków  można  pobrać   na  stronie   internetowej Agencji: http://www.arimr.gov.pl/d -beneficjenta/wnioski.html   lub  w  Urzędzie  Gminy  Bałtów – pokój nr 19.
 


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy bądź sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


76. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Obchody w Gminie Bałtów


Gmina Bałtów na Dożynkach Powiatowych w Kunowie

   


Puchar Wójta Gminy Bałtów dla drużyny Dajcie Wygrać

27 sierpnia 2015 r. rozegrany został VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy Bałtów. Organizatorem turnieju była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. W rozgrywkach uczestniczyło pięć drużyn w kategorii wiekowej 14 – 16 lat : „Dajcie Wygrać”, „Rezerwowi”, „Zawisza Sienno”, „Sparta Bałtów”, „Orki z Majorki”.


Włącz się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg”

  


VIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły i Dożynki Gminne 2015

W dniach od 21 sierpnia 2015r. do 23 sierpnia 2013r. w Bałtowie odbyło się VIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone z Dożynkami Gminnymi.

W oficjalnym otwarciu Święta Pszczoły w piątek 21 sierpnia 2015 r. uczestniczył Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy. Zaproszony przez ostrowieckie Koło Rejonowe Pszczelarzy. Ukraina jest jednym z czterech największych producentów miodu.  W. Juszczenko podkreślił, ze współpraca Ukrainy z polskimi pszczelarzami jest szansa dla ukraińskiego miodu na otwarcie europejskiego rynku zbytu. Wiktor Juszczenko na Ukrainie jest znanym i cenionym pszczelarzem. Posiada pasiekę składającą się z czterystu uli, z czego ponad sto znajduje się w jego gospodarstwie. Ma także własną rozlewnie miodu. Jako prezydent był organizatorem Kongresu Pszczelarskiego „ Apimondia”, który odbył się w Kijowie, gromadząc pszczelarzy z ponad stu krajów Europy. Były prezydent Ukrainy wyraził nadzieję na wspólną realizację projektów nie tylko związanych z produkcją miodu, ale także inicjatywami kulturalno-naukowymi...


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w zakresie upraw rolnych. Wzory dokumentów oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pok. nr 7 od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 41) 264 10 08 wew. 18.
 


Pomoc dla młodych rolników

 


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku rozstrzygnięty


W wyniku oceny gospodarstw biorących udział w konkursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny i regulaminem, zwycięzcami XVII edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” na szczeblu gminnym zostali:
I miejsce – Państwo Elżbieta i Zdzisław Mierzejewscy zam. Okół
II miejsce – Pani Danuta Ćwiek zam. Antoniów

Jednocześnie informujemy, iż gospodarstwo Państwa Elżbiety i Zdzisława Mierzejewskich zajęło II miejsce na szczeblu powiatowym. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
 


Komunikat dla producentów mleka!

 


Dożynki Gminne 2015


Zarządzenie i ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości: Położenie: obręb ewidencyjny Okol, działka nr 3540 o powierzchni 0.1936 ha objęta księgą wieczystą KW Nr KI10/00063269/2.


Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: Położenie: obręb ewidencyjny Okół, działka nr 3540 o powierzchni 0.1936 ha objęta księgą wieczystą KW Nr KI1O/00063269/2.


Piknik na zakończenie półkolonii i Kampania Postaw na Rodzinę

24 lipca 2015 r. odbyło się zakończenie III edycji półkolonii „Wakacje blisko domu”. W tym roku uczestnicy i ich rodzice mieli okazję wziąć udział w corocznie organizowanej przez naszą Gminę, Kampanii pt. „Postaw na rodzinę”. Pani Eugenia Kołodziej przybliżyła wszystkim zebranym ideę i cele organizowania tego rodzaju imprez. Współtwórcy Kampanii otrzymali pamiątkowe dyplomy „Człowieka przyjaznego rodzinie”, natomiast trud i obowiązki wychowawców, którzy pracowali i opiekowali się półkolonistami, także zostały wynagrodzone. Radość i uśmiech na twarzach dzieci zawsze jest  wysoką zapłatą za ich pracę. Podczas pikniku dzieci pochwaliły się swoimi osiągnięciami. Wystąpiły z inscenizacją opowiadania W. Chotomskiej, zatańczyły układ taneczny do muzyki współczesnej i zaśpiewały piosenki biwakowe. W ramach Akcji Bezpieczne Wakacje, gościliśmy również  strażaków  Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., którzy opowiedzieli o swojej pracy i pokazali dzieciom nowoczesny wóz strażacki. Na zakończenie uczestnicy pikniku otrzymali poczęstunek i w znakomitych humorach rozjechali się do domów. Do zobaczenia za rok!                                                                             


Statystyczne badania rolnicze

  


Goście uczestników półkolonii oraz wycieczka do królewskiego Sandomierza

Podczas półkolonii w gościnnych progach naszej placówki zjawili się zaproszeni goście. Byli to:  grupa harcerzy i  pan policjant  Andrzej Podsiadło. Harcerze przeprowadzili zaplanowane zajęcia harcerskie natomiast spotkanie z policjantem dotyczyło bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci omówiły z gościem przedstawioną prezentację multimedialną, autorstwa nauczyciela PSP w Okole pana Pawła Grabskiego, oraz przeprowadzili wywiad z policjantem na temat jego pracy zawodowej. Wycieczka do Sandomierza miała na celu przejście Podziemnej Trasy Turystycznej oraz rejs statkiem po Wiśle. Emocje i wrażenia z tej wyprawy zostały uwiecznione w pracach plastycznych przeprowadzonego konkursu pt. „Sandomierz królewskie miasto”.                


Mamy honor oddać krew dla dzieci!


Święto Policji


Dopalacze - gdzie szukać pomocy?!


Wyjazdy i zajęcia w placówce półkolonii

Ostatnie dni na półkolonii przebiegały pod znakiem wycieczek, warsztatów plastycznych i zajęć sportowych. Uczestnicy półkolonii biorą także udział w wojewódzkim konkursie dotyczącym bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.  Już   14 lipca br. dzieci relaksowały się na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św. Natomiast dwa dni później zwiedzały Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz odwiedziły Manufakturę Słodyczy gdzie samodzielnie mogły wykonać lizaka z karmelu. Niezwykle atrakcje tego dnia pozwoliły dzieciom zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ze zdobywaniem wiedzy wiąże się kolejna wycieczka, tym razem do pobliskiego Bałtowa, gdzie pod opieką swoich wychowawczyń uczestniczyły w questingu pt. „Z pszczołami za pan brat”, w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół, którą organizujemy każdego roku. W przerwach od wymienionych zajęć, dzieci tworzyły plastyczny „Przepis na dom” i uczyły się tańca nowoczesnego pod kierunkiem pani  instruktor Jolanty Sitarskiej.


Wakacje w bibliotece

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie  przygotowała dla dzieci i młodzieży  szereg wakacyjnych atrakcji.  Każdy z uczestników może skorzystać z ulubionych zajęć  oraz bogatej oferty  książkowej biblioteki.


Kolejny termin dystrybucji żywności

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby i rodziny, które uzyskały skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się po raz kolejny do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność  w dniach 13-14.08.2015. (czwartek, piątek), w godz. od 8.00  do 13.00.  Osoby i rodziny, które dotychczas nie uzyskały stosownego skierowania, a są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz., inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny).  Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu, tutejszy GOPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.  Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 41 264 11 15 lub 668 764 240.
 


Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy, sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


Pierwsze zajęcia na półkolonii 2015

13 lipca 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia zaplanowane na czas półkolonii „Wakacje blisko domu III”. Zabawy pod hasłem „poznajmy się” i  zajęcia harcerskie prowadzone przez harcerzy z ostrowieckiego hufca, dostarczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń. Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcji, które będziemy opisywać i fotografować.


Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje - informacja w załączniku.


Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego


Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

We wtorek 30 czerwca 2015r. dzieci z Niepublicznego  Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Okole piosenką i wierszem pożegnały rok szkolny 2014/2015. W miłej i radosnej atmosferze przedszkolaki podziękowały swoim paniom za naukę i opiekę. Nauczycielki wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i życzyły udanych wakacji.


Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu Kraina fantazji w Bałtowie

30 czerwca 2015r. w Niepublicznym  Przedszkolu ,,Kraina fantazji" w Bałtowie  ostatni raz w tym roku szkolnym spotkały się przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami. Dzieci zaprezentowały rodzicom krótki program artystyczny i  otrzymały pamiątkowe dyplomy od nauczycielek. Były podziękowania, kwiaty, miłe słowa, wzruszenie. Na koniec pamiątkowe zdjęcie i...miłego wakacyjnego wypoczynku!


VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski

VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Bałtów Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach piłkarskich.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - zamieszczono dnia 2015.07.02

Gmina Bałtów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na: Wykonanie mapy sytuacyjnej działki nr 370 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Pętkowska.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - zamieszczono dnia 2015.07.02

Gmina Bałtów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 3552 położonej w obrębie ewidencyjnym Okół, stanowiącej własność Gminy Bałtów.


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

    


Wakacje 2015 z Gminną Biblioteką w Bałtowie

 


Wyprawka szkolna 2015/2016

Dofinansowanie będzie  przysługiwać:
•    Uczniom, którzy w roku szkolnym2015/2016 będą  uczyć się w klasie III szkoły podstawowej, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie IV technikum
•    Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1.    słabo widzącym
2.    niesłyszącym,
3.    słabo słyszącym,
4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6.    z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8.  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona  powyżej
    -  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa a art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Z programu korzystać będą mogli uczniowie, u których dochód w rodzinie na osobę wynosić będzie nie więcej niż 574 zł. Wnioski  o dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015/2016 znajdują się u dyrektora szkoły.


Wycieczka na Mazury

„Nie, nie w góry – na Mazury ruszaj bracie
Tam przygoda czeka na Cię”

Kierując się tymi słowami 48 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie wyjechało na wycieczkę do” krainy 1000 jezior”. Przez pięć czerwcowych dni (8.06.2015 – 12.06.2015) przebywali tylko pod opieką Pań: Ewy Siepetowskiej, Zuzanny Kacały i Edyty Rabsztyn.


Uczennice ZSP SP w Bałtowie laureatkami konkursu na film prozdrowotny

Dnia 24 czerwca 2015r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Św. został rozstrzygnięty finał powiatowego etapu konkursu na film prozdrowotny promujący zdrowe odżywianie pod hasłem „Korzystając ze zdrowej żywności tworzymy zdrowe dania”. Konkurs, w ramach edukacyjnego programu „Trzymaj Formę”, kierowany był do uczniów klas V SP oraz I i II gimnazjalnych i miał na celu:
- pogłębianie wiedzy o znaczeniu właściwego odżywiania dla zdrowia człowieka,
- kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem,
- kształtowanie kreatywności uczniów poprzez umożliwienie zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowego odżywiania.


Wyróżnienie dla uczniów SP w Bałtowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej ZSP w Bałtowie brali udział w konkursie  "GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE – EDYCJA 2015” . Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na trzy zespoły:
grupa I:  Ewelina Gogół, Izabela Niewadzi, Dominika Chuchała, Wiktoria Magdanz,
grupa II:  Kamila Grudniewska, Paweł Kraus, Maciej Czarnecki, Ernest Makuch,
grupa III:  Julia Piątkowska, Aleksandra Wójtowicz i Wiktor Czupryński.
Każdy zespół  wykonał plakat promujący i odzwierciadlający ciekawe pod względem geologicznym tereny znajdujące się w Bałtowie. 17 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej z opiekunem - Panią Edytą Maziarską - zostali zaproszeni do Kielc na Wernisaż podsumowujący ten konkurs. W Centrum Geoedukacji nasi uczniowie za swoją pracę otrzymali wyróżnienia. Zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Dodatkową nagrodą okazała się wspaniała wycieczka po Geoparku  oraz zaproszenie  na  bezpłatne warsztaty w Rezerwacie Wietrznia lub Kadzielnia. Niesamowitą przygodą była „Podróż do wnętrza Ziemi”  kapsułą 5D oraz zwiedzanie „Galerii Ziemi”,  która przybliżyła oglądającym historię geologiczną, florę i faunę naszego regionu.


Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców Gminy Bałtów o zmianie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Bałtowie nr X/50/2015 z dnia 29 maja 2015 roku od 01 lipca 2015 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
I.    Gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
a)    gospodarstwa domowe 1 osobowe – 10,00 zł miesięcznie;
b)    gospodarstwa domowe 2-4 osobowe – 18,50 zł miesięcznie;
c)    gospodarstwa domowe 5 osobowe i powyżej – 25,00 zł miesięcznie.
II.    Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
a)    gospodarstwa domowe 1 osobowe – 16,00 zł miesięcznie;
b)    gospodarstwa domowe 2-4 osobowe – 30,00 zł miesięcznie;
c)    gospodarstwa domowe 5 osobowe i powyżej – 40,00 zł miesięcznie.


Kontrole weterynaryjne w gospodarstwach rolnych

   


Egzamin gimnazjalny 2015 - Bałtów na pierwszym miejscu w powiecie!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie znalazł się na pierwszym miejscu w powiecie ostrowieckim z wynikiem 101,58 punktów:
język polski 21,35
historia 21,62
matematyka 15,50
przedmioty przyrodnicze 15,04
język angielski, poziom podstawowy 28,07

Przekazujemy serdeczne gratulacje młodzieży za osiągnięcie bardzo dobrych wyników z egzaminu gimnazjalnego. Wasz wysiłek i trud został nagrodzony. Ufajcie w spełnianie marzeń i oczekiwań związanych z wyborem szkoły średniej. Serdecznie dziękując, życzymy Wam pogodnych, szczęśliwych i pełnych miłych wrażeń wakacji. Gorące podziękowania kierujemy do nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół w Bałtowie Pani Lidii Pastuszki. Osiągnięty wynik egzaminu końcowego świadczy o dobrze wykonanej pracy i włożonym wysiłku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęśliwych wakacji!
 


Uczniowie PSP im. Legionów Polskich na wycieczce w Warszawie

W piątek 19 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy. Wzięli w niej udział uczniowie z najwyższą średnią oraz ci, którzy biorą aktywny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w spektaklach, akademiach, konkursach, zawodach sportowych. W Warszawie uczestnicy zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Łazienki Królewskie. Przejazd autokarem był darmowy. Taki prezent zrobił uczniom szkoły pan Stanisław Wodyński Prezes PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po Warszawie oprowadzał uczniów  przewodnik PTTK Adam Szklarski. Usługi przewodnickie również były prezentem dla naszych uczniów.


Maraton Matematyczny dla uczniów klas IV-VI

W dniu 18 czerwca 2015r .w PSP im. Legionów Polskich w Okole odbył się  szkolny konkurs matematyczny. W godzinnych zmaganiach wzięło udział 21 uczniów: 9 osób z klasy IV, 5 osób z klasy V i 7 osób  z klasy VI.  Celem konkursu było wyłonienie dzieci, dla których matematyka nie ma tajemnic, a logiczne myślenie nie sprawia trudności. Istotna była prawność rachunkowa, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii oraz wykorzystanie i tworzenie informacji. Zestawy zadań przygotowała pani Alicja Chodała – nauczyciel matematyki w tutejszej placówce. Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych zostali i wywalczyli tytuł Mistrza:
Kacper Jadczak – klasa IV
Natalia Dwojak – klasa V
Julia Majewska – klasa VI


VI Przegląd Zespołów Ludowych - Noc Świętojańska

18 czerwca 2015 r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbył się VI Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów. W przeglądzie zaprezentowały się zespoły ludowe „Okolanki”, „Biesiada”, „Bałtowianie”. Przegląd zespołów uświetnił piękny występ Zuzi Muchy z PSP w Janiku, która pasjonuje się gimnastyką artystyczną. Aby tradycji stało się zadość uczestnicy zabawy przenieśli się nad wodę, by podziwiać piękno puszczanych wianków. Zwieńczeniem imprezy było wspólne biesiadowanie. Serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Tyczyńskiemu za prowadzenie Nocy Świętojańskiej, wszystkim za przybycie i uatrakcyjnienie spotkania.


Bardzo dobre wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów PSP w Okole

W PSP im. Legionów Polskich w Okole uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mają wyjątkowy powód do radości. Wyniki szóstoklasistów są wyższe niż ich rówieśników w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim czy w skali ogólnopolskiej. To wspólny wysiłek uczniów, opieka rodziców i wsparcie nauczycieli zaprocentowały. Średni wynik ze sprawdzianu w części matematycznej i polonistycznej - 27,11 pkt;  z języka angielskiego – 32,44pkt.


Komunikat w sprawie ochrony żywności przed skażeniem wirusami - zbiór owoców

 


Konkurs recytatorski Lutnia Wiejska

11 czerwca 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich Okole odbyło się  Spotkanie z poezją Lutnia Wiejska. Konkurs recytatorski, na którym deklamowane wiersze wiążą się tez tematyką wiejską, odbył się już po raz dziewiąty. Organizatorkami konkursu były nauczycielki Marzenna Barańska– Serafin i Aneta Kocjan. Gośćmi konkursu przyjechali ze szkół w Bałtowie oraz z Ostrowca szkoły nr 5, 9 i 11. W jury  zasiadali Iwona Lis, dyrektor biblioteki w Bałtowie, Regina Choinka, emerytowana nauczycielka szkoły w Okole i Agata Szumlak, absolwentka szkoły.


Dzien Rodziny w PSP Okół

 1 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole świętowano Dzień Rodziny. Celem imprezy było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli, włączenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia. Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, można było wziąć udział w konkurencjach sportowych, zespołowych i indywidualnych.  Największym powodzeniem cieszył się bieg z przeszkodami. Jedną z nich było czołganie się w błocie. Czołgali się duzi i mali, a na koniec, przykład jak powinno się to robić wzorowo, zaprezentował nauczyciel wychowania fizycznego Cezary Stępniewski. O odpowiednie wyżywienie dla sportowców zadbała rada rodziców, która zakupiła kiełbaski na ognisko, napoje, lody i wafelki. Dzień rodziny z pewnością wszyscy będą długo i mile wspominać. Całość imprezy zorganizował i przeprowadził pan Cezary Stępniewski przy pomocy wychowawców klas.


Pomoc żywnościowa w 2015 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby uprawnione, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 684, 00 zł na osobę w rodzinie i 813, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

W Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w dniu 3 czerwca 2015r. odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Był to szczególny dzień, pełen niesamowitych emocji i wzruszeń. Na twarzach rodziców rysował się uśmiech i duma ze swoich pociech. Na koniec dzieci zaśpiewały dla swoich kochanych rodziców „100 lat" oraz wręczyły laurki ze swoim zdjęciem.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie

  


Wybory ławników na kadencję 2016-2019

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 133) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011r, Nr 121, poz. 693)
WÓJT GMINY BAŁTÓW zawiadamia, że do 30 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Informacja w sprawie półkolonii 2015r.

Szanowni Rodzice, podczas tegorocznych wakacji, rusza III edycja wakacyjnego programu pn. „Wakacje blisko domu”. Półkolonia odbędzie się w PSP  w Okole w dniach od 13 do 24 lipca 2015 r. W tym roku oprócz 30 nieodpłatnych miejsc (uczestników kwalifikuje Komisja Kwalifikacyjna) proponujemy 6 miejsc z częściową odpłatnością (szczegóły u kierownika półkolonii pod nr tel. 698394441). Karty kwalifikacyjne można pobierać w szkołach podstawowych, w Świetlicy w Okole oraz w UG (pani E. Kołodziej) i GOPS. Termin składania dokumentu upływa 3 lipca 2015 r. Serdecznie zapraszamy  do zapoznania się z Regulaminem i Programem półkolonii. 


Piknik z okazji Dnia Rodziny w Bałtowie

W dniu 29 maja 2015 r. w przedszkolu ,,Kraina fantazji” w Bałtowie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Rodziny. Dzieci zaśpiewały rodzicom kilka piosenek i wręczyły upominki. W zamian rodzice obdarowali dzieci słodyczami. Potem na boisku odbyły się wspólne gry i zabawy, które sprawiły  radość zarówno maluszkom jak i rodzicom. Następnie wszyscy lekko zmęczeni, ale w doskonałych  humorach zjedli upieczone przez tatusiów kiełbaski. Pogoda była wspaniała, więc można było również skorzystać z urządzeń na placu zabaw. Taki miłe chwile z pewnością pozostaną na długo w pamięci.


Dzień Dziecka w Przedszkolu w Okole

Dzień Dziecka w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole Jak co roku 1 czerwca dzieci z Przedszkola w Okole wraz z paniami wybrały się na piknik. Przedszkolaki wzięły udział w różnych konkursach. Był wyścig z piłeczkami na łyżkach, rzucanie woreczkami do celu, skoki w workach, przekładanie szarfy, tunel z piłkami, slalomy z przyborami, zabawy z chustą  animacyjną... Po sportowym wysiłku na dzieci czekało ognisko z kiełbaskami zorganizowane przez rodziców. Przedszkolaki z uśmiechem na twarzy wróciły do przedszkola.


Informacja o rozstrzygnięciu III przetargu - licytacji

Dotyczy sprzedaży: Ciągnik rolniczy marki URSUS 5314.


Kacper Jabloński najlepszy w powiecie

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie: Natalia Bidzińska i Kacper Jabłoński  w dniu 28.05.2015r. reprezentowali szkołę na Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckiej zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. Konkurs miał na celu zainteresować uczniów literaturą państw niemieckiego obszaru językowego oraz rozwijać i prezentować zdolności recytatorskie. Do konkursu przystąpili uczniowie prawie wszystkich gimnazjów powiatu ostrowieckiego. Mieli oni za zadanie zaprezentować wybrany przez siebie utwór literacki. Ekspresja i ogólny wyraz artystyczny interpretacji wiersza Johanna Wolfganga von Goethe „Heidenröslein" w wykonaniu ucznia kl. II naszego gimnazjum - Kacpra Jabłońskiego - wzbudziły  zachwyt i podziw zarówno jurorów jak i publiczności, co zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca.Wiersz Heinricha Heine " Loreley" recytowany przez Natalię Bidzińską również zyskał aprobatę jury, dzięki czemu nasza gimnazjalistka została uhonorowana wyróżnieniem. Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego – Pani Zuzanny Kacały.


Uczennica z Bałtowa na podium

19 maja 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. odbył się IX Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Religijno – Patriotycznej „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Był on skierowany do uczniów klas VI. W tym niezwykłym wydarzeniu naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice z klasy VI – Kamila Grudniewska i Kamila Kozieł.


Dzień Samorządu Terytorialnego


XI Powiatowy konkurs Zdrowie w poezji dziecięcej

14 maja 2015 r. w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Św. odbył się XI Powiatowy konkurs „Zdrowie w poezji dziecięcej ”.  Celem konkursu jest:
promowanie zdrowego stylu życia,
popularyzacja utworów poezji dziecięcej,
kultywowanie wśród dzieci sztuki żywego słowa,
integracja środowiska w zakresie zdrowia.


Dzień Naszej Planety w PSP im. Legionów Polskich w Okole

  13 maja 2015 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodziła Dzień Naszej Planety, który połączony był z konkursem plastycznym na temat: „Las magazyn tlenu, Las miejscem rekreacji i wypoczynku”.


Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego marki URSUS 5314


Szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy

W okresie od 27.04.2015 r. do 12.05.2015 r. odbył się bezpłatny kurs komputerowy dla mieszkańców gminy pn. „Podstawy obsługi komputera i Internetu” przeprowadzony  przez firmę Combidata Poland. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Szkolenie obejmowało 24 godziny dydaktyczne z podstaw obsługi komputera i Internetu. Zajęcia w przeprowadzone formie praktycznych warsztatów. W kursie uczestniczyło 12 osób z terenu gminy, odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie.


Buskie Spotkania z Folklorem

W dniu 9 maja 2015 r. pani Dorota Podgórska wzięła udział w eliminacjach do XXXIX Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem, które odbyły się w Opatowie. Wystąpiła w kategorii solistka, zaprezentowała utwory : „Pod lasem po rosie”, „Comber w ogródecku”,”Hej tam pod las”.


Komunikat dla Producentów owoców i warzyw

Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:
• 15 817,350 ton jabłek i gruszek,
• 2 302,412 ton pozostałych produktów (pomidory pod osłonami, marchew, papryka słodka pod osłonami, ogórki pod osłonami)

 które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.


Badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego

Wzorem roku ubiegłego, Urząd Statystyczny w Kielcach rozpoczyna działania promujące statystyczne badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny mają charakter reprezentacyjny i są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne, które obrazują całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne, istotne jest, by osoby z wylosowanych gospodarstw zechciały wziąć w nich udział i udzieliły wyczerpujących informacji.


Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie

W dniu 14 maja 2015 r. z okazji   XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Do braci czytelniczej przyjęci zostali uczniowie klasy I  z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie Filii Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, którzy przybyli pod opieką wychowawczyni pani Elżbiety Walas – Lucenko. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia i  pasowanie na czytelnika GBP w Bałtowie. Dzieci ślubowały, że będą czytać książki, szanować je i korzystać z ich rad i mądrości. Aktu pasowania dokonała  dyr. Biblioteki Iwona Lis. Młodzi czytelnicy otrzymali zakładki do książek, upominki oraz pamiątkowy dyplom. Nowym czytelnikom serdecznie gratulujemy, życzymy wielu ciekawych spotkań w świecie książki i biblioteki.


Informacja o rozstrzygnięciu II przetargu - licytacji

1. Przedmiot sprzedaży: ciągnik rolniczy marki URSUS 5314. Dane techniczne: rok produkcji -1998, pojemność silnika 3865 cm³, moc silnika – 52 kW, stan licznika - 721 mtg . Dodatkowe wyposażenie ładowacz czołowy (TUR), widły do palet, szufla oraz pług do odśnieżania.
2. Cena wywoławcza brutto: 56 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) w tym podatek VAT 23% tj. 10 490,24 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 24/100)
Przetarg ustny – licytacja składnika majątku ruchomego  został zakończony wynikiem negatywnym – brak oferentów.

Bałtów 14.05.2015 rok


Gimnazjalistki z Bałtowa wśród najlepszych

Gimnazjalistki z ZSP w Bałtowie po raz kolejny udowodniły, że sięganie po laury nie stanowi dla nich żadnego problemu. W Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, który odbył się 30 kwietnia 2015r. w  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św.. Karolina Szczygieł i Natalia Bidzińska zajęły zaszczytne II miejsce, przegrywając zaledwie 0,5 pkt.


Uroczyste obchody 3 Maja w Gminie Bałtów

  


Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego marki URSUS 5314


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że Nadleśnictwo Ostrowiec Św. w dniach 07 – 29 maja br. dokonywać będzie chemicznego zwalczania chrabąszczy na terenach leśnych Powiatu Ostrowieckiego, Opatowskiego i Starachowickiego przy użyciu sprzętu agrolotniczego i naziemnego. Zabiegiem będzie objęta łączna powierzchnia 8134 ha na terenie gmin: Brody, Kunów, Bodzechów, Bałtów, Tarłów, Wojciechowice i Ożarów.  Zastosowany zostanie insektycyd Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha. Zgodnie z etykietą środka okres prewencji (okres zapobiegający zatruciu) dla ludzi, zwierząt i pszczół – NIE DOTYCZY.
Natomiast okres karencji (czyli okres od dnia wykonania zabiegu do zbioru) dla owoców runa leśnego wynosi 14 dni.


Komunikat

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 31 maja 2015r. Wszystkie informacje bieżące na temat wyborów publikowane są w zakładce "Wybory do izb 2015"

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wyb-do-izb


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że linia busowa "Bajka" rozpocznie funkcjonowanie na trasie: Bałtów - Wólka Bałtowska Kolonia - Antoniów - Wólka Trzemecka - Wólka Bałtowska od dnia 4 maja 2015r. Obowiązujące rozklady jazdy są dostepne na przystankach autobusowych.


4 Maja - Dzień Strażaka


Sprawozdanie

Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014r.


Dzien Ziemi 2015 w Świetlicy w Okole

W dniach od 22.04 do 24.04 w Świetlicy w Okole obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Głównym zadaniem święta jest przybliżanie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią. Jest to również okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety i rozmów o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem jej mieszkańców.  Mali uczestnicy świetlicowych zajęć poprzez zabawę uczyli się jak radzić sobie z tymi problemami. Pierwszego dnia dzieci z wielkim zaangażowaniem sprzątały najbliższą okolicę swoich codziennych zabaw: plac zabaw, boisko i tereny rekreacyjne. Wynikiem kolejnych zajęć w formie zabaw plastycznych były piękne prace rysunkowe przedstawiające naszą planetę oraz drużynowy konkurs na wykonanie „Stworka Śmieciorka” z wykorzystaniem odpadów codziennego użytku. Tak więc z butelek, puszek, tektury i papieru powstały ciekawe prace, które mają przypominać dzieciom o rodzajach odpadów i ich segregacji.     


Zaproszenie


Światowy Dzien Ziemi Zostań Przyjacielem Przyrody

Tematyka ekologiczna jest niezwykle ważna w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci. To, jak będzie wyglądać nasza planeta Ziemia, zależy wszakże od postaw, jakie wypracują uczniowie, podczas całego procesu edukacji szkolnej. Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole to już wieloletnia tradycja. W tym roku najmłodsi, pod kierunkiem pani Edyty Klepacz, przygotowali z tej okazji montaż słowno-muzyczny pt.:„Zostań przyjacielem przyrody”. Program artystyczny był nie tylko pięknym przedstawieniem, ale również lekcją przyrody, przypominającą o tym, że należy szanować i dbać o naszą planetę oraz jej środowisko. Dzieci z zaciekawieniem słuchały, jak niewłaściwe postępowanie człowieka może doprowadzić Ziemię do katastrofy ekologicznej. Podsumowaniem tej ekologicznej imprezy było ogłoszenie przez p. Edytę Klepacz Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Ziemia moim domem”.


Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015r.


Gimnazjalistka z Bałtowa wśród laureatów konkursu piosenki

W dniu 10.04.2015r.  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. odbyła się już „VIII Edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej”. Konkurs  miał na celu rozwijanie zainteresowań językowych, ale również zapewnienie możliwości rywalizacji i podnoszenie poziomu umiejętności stosowania języka. Do konkursu przystąpiło 10 szkół z 3 powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i jędrzejowskiego. Soliści zaprezentowali 13 utworów w językach: angielskim, rosyjskim i francuskim.  Jury, któremu przewodniczyła Małgorzata Malinowska, miało trudne zadanie, gdyż wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom. Oceniane były umiejętności językowe, muzyczne oraz wyraz artystyczny. Gimnazjum w Bałtowie godnie reprezentowały uczennice  klasy III a - Natalia Bidzińska i Weronika Bajor.  Dziewczęta zyskały sobie przychylność publiczności, która nagrodziła ich występy gromkimi brawami. Ostatecznie na podium stanęła Natalia Bidzińska, która wyśpiewała III miejsce utworem Lany Del Rey ”Young and beautiful”.


Ogłoszenie dotyczące ochronnego szczepienia lisów

  


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XVII edycja konkursu p.n.: ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku".Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą.Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.
Na szczeblu gminnym zostanie powołana komisja, która dokona oceny i wybierze jedno gospodarstwo rolne, które będzie reprezentowało gminę w dalszych etapach konkursu. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konkursie do dnia 15 czerwca 2015 r. ( Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony internetowej lub w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pokój nr 7.)


Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).
W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:
- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.
Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa. 


Spotkanie informacyjne LGD Krzemienny Krąg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza Państwa na spotkania informacyjne dotyczące przyszłości obszaru działania tj.: Miasta i Gminy Ćmielów, Miasta i Gminy Kunów, Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Bałtów, Gminy Bodzechów, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniów, Gminy Sienno, Gminy Solec nad Wisłą. Opracowanie LSR stanowi formalną podstawę do ubiegania się przez LGD Krzemienny Krąg o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD środków będą mogli być: przedsiębiorcy – istniejący oraz chcący rozpocząć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. Koła Gospodyń Wiejskich) – mające swoją siedzibę na terenie LGD Krzemienny Krąg.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje powiatowe

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Naszą gminę reprezentowali: Grudniewska Kamila, Makuch Ernest, Kucharska Malwina z grupy szkoły podstawowe, oraz Zielińska Weronika, Jabłoński Kacper i Budzeń Dominika z grupy gimnazjalnej. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwie uczennice: Kamila Grudniewska, która zdobyła I miejsce w I kategorii wiekowej i będzie reprezentować powiat ostrowiecki na szczeblu wojewódzkim oraz Weronika Zielińska, która zajęła  II miejsce w II kategorii wiekowej. Uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursie pod kierunkiem p. Zuzanny Kacały.
Serdecznie GRATULUJEMY!


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


WIELKANOC 2015


I Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

  


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

  


Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!

23 marca 2015 r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kraina fantazji” w Okole zgodnie z tradycją pożegnały zimę i powitały upragnioną wiosnę. Pogoda dopisywała, słoneczko przygrzewało. Podczas marszu dzieci radośnie śpiewały piosenki o wiośnie oraz szukały pierwszych oznak wiosny w pobliżu. Tego samego dnia w przedszkolu gościł teatrzyk kukiełkowy. Aktorzy zaprezentował przedstawienie pt. „Pinokio”. Przedszkolaki doszły do wniosku, iż kłamstwo nie popłaca a prawda zawsze wychodzi na jaw.


Lubimy zdrową żywność

Dzieci z przedszkola w Okole (grupa 3 – latków) samodzielne przygotowały pyszne kanapki.   Przyniosły do przedszkola wszystkie potrzebne produkty. Przed przystąpieniem do pracy wszyscy dokładnie umyli ręce i przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas przygotowania posiłków. Można z dumą  powiedzieć, że przedszkolaki zadanie wykonały doskonale. Kanapki były nie tylko  smaczne, ale także zdrowe i pięknie ozdobione. Nawet  największe niejadki zjadały swoją porcję z apetytem. Należy zatem  pamiętać, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie.


Stypendystka Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego

Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  wyróżniających się uzdolnieniami w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Program realizowany jest przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie -  Natalia Bidzińska – znalazła się wśród najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego i otrzymała stypendium. Od pierwszej klasy uzyskuje bardzo wysokie średnie ocen, w tym oceny celujące z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (m.in.: matematyka, chemia, fizyka.) Ponadto, rozwijając zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych, uczestniczyła w projekcie „Fascynujący Świat Nauki”. Brała udział w seminariach naukowych, warsztatach badawczych, wyjazdach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym wykazała się wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych z matematyki, chemii, fizyki oraz języka polskiego. Uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zajęła wysokie II miejsce w międzygimnazjalnym turnieju matematycznym: „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy” oraz zakwalifikowała się do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów. Do sukcesów i osiągnieć Natalii należy także zajęcie I miejsca na etapie powiatowym w międzygimnazjalnym konkursie matematycznym– „Dzień liczby Pi”.

Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
 


Niedziela Palmowa


Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 19 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło jedenastu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.


V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS

W dniu 17 marca 2015 r. rozstrzygnięto na szczeblu gminnym V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych pt. „ Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki !” organizowany przez KRUS. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, jak również poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich.Do konkursu  przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych w Bałtowie i Okole.


Gmina Bałtów sprzedaje ciągnik rolniczy marki URSUS 5314


Sukces Uczennic z ZSP w Bałtowie

„Liczba jest istotą wszystkich rzeczy” twierdził Pitagoras. Wśród wszystkich liczb, jakie znamy, bez wątpienia szczególnie magiczną jest liczba π. To ona właśnie stała się bohaterką ustanowionego w Ameryce w 1988r. święta liczby π. Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3,14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby π. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. „Pi Day”. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina. Od tamtego czasu Dzień Liczby Pi obchodzony jest corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych.


Dzień Sołtysa


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 6 marca 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z  okazji Dnia Kobiet. Serdeczne życzenia i wiele ciepłych słów do licznie zgromadzonych skierował Wójt Gminy Andrzej Jabłoński i Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. Bukiety kwiatów przekazali na ręce pań : Janiny Cielebąk, Marianny Greli i Ewy Tobis.  Uroczystość piękną akademią „Baby ach te baby …” uświetnili uczniowie z ZSP w Bałtowie pod kierunkiem pani Zuzanny Kacały, pani Agnieszki Biesiady – Gruszczyńskiej, pani Jolanty Kogut, pani Edyty Klepacz. Występy taneczne  zespołu : „Niezapominajki” pod kierunkiem pani Anny Kądzieli – Płazy i „Cheerleaders Bałtów” pod kierunkiem  pani Iwony Gałaczyńskiej przyjęte zostały gromkimi brawami, dostarczyły niezapomnianych wrażeń. O piękny wystrój sali zadbali pani Małgorzata Wąsik, pani Iwona Gałaczyńska oraz pan Leszek Błaszkiewicz. Miłą niespodziankę wszystkim  Paniom sprawił również występ kapeli ludowej pod kierunkiem pana Pawła Cieślika. Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich Pań.


8 Marca 2015r.


Dystrybucja owoców ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniach 12-13 marzec 2015r. (czwartek, piątek) będą wydawane owoce (jabłka) dla wszystkich mieszkańców Gminy Bałtów.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  8.00 - 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce (Skarbka 41).

Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości. Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie.


Wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH do Kielc

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Podsumowanie programu Ferie zimowe 2015 w Świetlicy w Okole

Tegoroczne ferie zimowe w Świetlicy rozpoczęły się zabawą walentynkową. Podczas tej imprezy największą atrakcją okazała się „walentynkowa sesja zdjęciowa”. Każdy uczestnik mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z przyjacielem lub kolegą od serca. Do wszystkich dzieci i młodzieży adresowane były kolejne zajęcia świetlicowe takie jak: lutowe obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, Akademia Przyjaciół Pszczół zimą i konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone ferie zimowe”. 24 lutego odbyły się zajęcia edukacyjne w Akademii Przyjaciół Pszczół pt. „Co robią pszczoły zimą?” natomiast w Dzień Bezpiecznego Internetu (27.02) najmłodsze dzieci bawiły się w tworzenie sieci internetowej, przy tej okazji dowiedziały się czym jest Internet i do czego służy. Przez całe ferie trwał konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone ferie zimowe”, w którym wzięło udział 12 uczniów szkoły podstawowej w Okole. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę  ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie. 

                                                                                                                         


Dzień Kobiet - zaproszenie


Ferie z Biblioteką

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przygotowała szereg atrakcji na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży : zajęcia plastyczne, manualne, komputerowe, gry i zabawy integracyjne. Z udziałem dzielnicowego mł. asp. Andrzeja Podsiadło odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa  dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego. Zajęcia prowadzone były w świetlicach wiejskich w Bałtowie, Skarbce, Rudce Bałtowskiej oraz Wólce Bałtowskiej Kolonii.


Ogłoszenie

Urząd  Gminy  w  Bałtowie  informuje, że  od  16.02.2015 r.  będzie  świadczył  usługi  wywozu  nieczystości  płynnych  ze  zbiorników  bezodpływowych  ( tzw.  szamb ).


BAL KARNAWAŁOWY w Przedszkolu w Okole

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU „KRAINA FANTAZJI” W OKOLE w dniu 12.02.2015r. w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole odbył się bal karnawałowy.


Harmonogram szkoleń/spotkań informacyjnych

Harmonogram szkoleń/spotkań informacyjnych z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.


Wieczór Walentynkowy w świetlicy wiejskiej w Bałtowie

       


PSP w Okole szkołą bezpiecznego internetu

Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci, młodzież i dorośli. Jest  on kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Internet wykorzystywany nieostrożnie, może wyrządzić znaczne krzywdy. Nękanie rówieśników on-line, wyciek danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, instalowanie wirusów to problemy, które mogą nieść poważne konsekwencje.


Miłość nie jedno ma imię...

Choinka noworoczna na zakończenie I semestru nauki jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń dla społeczności szkolnej.


Terminarz zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

   


Ferie w świetlicach


Ferie w Świetlicy w Okole


Zaproszenie


Dar serca dla Babci i Dziadka

Chłodny styczniowy dzień nie ostudził gorącej atmosfery panującej na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą przygotowali uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej Filia w Wólce Bałtowskiej.


Święto Babci i Dziadka w Niepublicznym Przedszkolu Kraina fantazji

 Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.


Uczniowie PSP w Okole na zimowym rajdzie

Uczniowie z PSP im. Legionów Polskich w Okole należący do koła turystycznego „Włóczykije”  wzięli udział w XXIII Rajdzie zimowym Szlakiem Powstania Styczniowego. Rajd odbył się w ostatnią sobotę stycznia br.


Pieski do adopcji

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Okole

W dniu 23.01.2015r. w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z Jasełkami. Przedszkolaki pod kierunkiem pań zaprezentowały swoje zdolności aktorskie. Na scenie pojawiły się postacie m.in.: Maryi, Józefa, aniołów, królów. Występom małych artystów towarzyszył śpiew kolęd. Kolejnym punktem uroczystości były wiersze, piosenki oraz życzenia dzieci skierowane bezpośrednio do  przybyłych gości. Na zakończenie każdy przedszkolak wręczył ukochanym babciom i dziadkom laurkę z życzeniami. Tak miłe spotkanie wywołało wiele radości i wzruszeń.


Dzień Dawcy Szpiku dla Moniki i Innych

  


 

Aktualności: 2280 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com