Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Oferta za realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

Oferta: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”, Bałtów 81, 27-423 Bałtów


na zadanie:  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) pn.: „Opracowanie i wykonanie monografii zamkniętego w 2013 roku Zespołu Szkół w Bałtowie. Zachowanie dziedzictwa regionalnego, ocalenie od zapomnienia historii szkoły, nauczycieli, uczniów i ludzi związanych ze szkołą.”
Termin składania uwag upływa w dniu 01.04.2016 r.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bałtowie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na stronie Urzędu www.gminabaltow.pl. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 01.04.2016r. osobiście lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bałtowie, 27-423 Bałtów 32, e-mail: gmina@gminabaltow.pl.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016r.

  W dniu 22 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło dziesięciu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: Marcin Słowik przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., Komendant Gminny OSP w Bałtowie Andrzej Malicki oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Gminy w Bałtowie Paweł Kudas. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Makuch Oliwia, Kośniewska Amelia i Kudas Przemysław z grupy szkoły podstawowe, oraz Grudniewska Kamila, Zielińska Weronika i Jabłoński Kacper z grupy gimnazjalnej.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bałtów - mgr inż. Andrzeja Jabłońskiego.


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

20 marca 2016 r. mieszkańcy Gminy Bałtów wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej. Uroczystości zgodnie z tradycją rozpoczął  przemarsz ulicami Bałtowa w barwnym korowodzie z palmami do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta i tradycyjne poświęcenie palm wielkanocnych.


Bezpłatna mammografia

Firma MEDICA zaprasza na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania odbywać się będą przy Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32 dnia 5 kwietnia 2016r.

Infolinia i zapisy: 42 254 64 10, 517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu.


Ankieta - transport publiczny

W związku  z prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. prac nad wykonywaniem strategii funkcjonowania i rozwoju transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego – zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Bałtów do udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Ankietę można pobrać lub wypełnić za pośrednictwem linku znajdującego się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. http://ostrowiecki.eu/aktualności/wypelnij-ankiete-preferencji-komunikacyjnych/.
Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w powiecie, wpłynie pozytywnie na poprawę świadczonych dotychczas usług, poprzez określenie  i  wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w organizowanych liniach użyteczności publicznej. Ankiety należy wypełniać do dnia 25.03.2016r.


II Kiermasz Tradycji Wielkanocnych - transmisja

Pod linkiem http://ostrowiecki.eu/event/transmisja-kiermaszu-tradycji-wielkanocnych/  będzie transmitowany przebieg II Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych w Kunowie - 20 marca 2016r.


II Kiermasz Tradycji Wielkanocnych


Tydzień Kultury Języka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniach od 7 do 12 marca 2016 roku jest obchodzony Tydzień Kultury Języka. Mottem XXIV Tygodnia są słowa zmarłego 19 lutego tego roku, włoskiego pisarza Umberto Eco „ Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole  od kilku lat włączają się w obchody Tygodnia Kultury Języka.


Obchody Niedzieli Palmowej - Zaproszenie


Informacja dotycząca zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny w Kielcach informuje że od 25 lutego 2016r.  zmieniły  się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1.    Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
2.    W przypadku przemieszczenia  świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, od biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
3.    Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczania świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu  po założenia konta użytkownika i uzyskania hasła dostępu.
Podstawa prawna -  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 8 marca 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Kobiet - „Spotkanie z muzyką i humorem”. Gości przywitała przepięknie udekorowana sala gimnastyczna, przypominająca swym wyglądem scenę prestiżowych imprez kulturalno-artystycznych, dzięki staraniom Pani Iwony Gałaczyńskiej, Pani Małgorzaty Wąsik oraz Pana Leszka Błaszkiewicza.


Zmiana terminu wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Rudka Bałtowska

Nowy termin:

I - 17.03.2016r. godzina 15.30

II - 17.03.2016r. godzina 16.00

 

 


11 Marca - Dzień Sołtysa


Wyjazd na kieleckie targi AGROTECH

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce XXII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej.  Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt podczas ubiegłorocznej edycji. Najbliższa edycja 2016 zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.
Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na targi AGROTECH prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Bałtowie pok. nr 7 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 –15.00 lub telefonicznie 041/264-10-08 wew. 18 do dnia  14.03.2016 r. Planowany termin wyjazdu 19 marca (sobota) 2016 r. o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok budynku Urzędu Gminy). Koszt uczestnictwa 15 zł/osoba.


Harmonogram badania bydła

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św. upoważnił do przeprowadzenia monitoringowego badania bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła na terenie gminy Bałtów w 2016r. lek. Wet. Wacława Rodka, Gabinet Weterynaryjny ul. Sandomierska 2/1, 27-515 Tarłów zgodnie z poniższym harmonogramem.
Harmonogram badania bydła w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy w 2016r. na terenie gminy Bałtów:
06.05.2016r. – Lemierze, Maksymilianów
07.05.2016r. – Wycinka, Ulów
12.05.2016r. – Bałtów


Pamięć o bohaterach

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowano 7 członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.  Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Od 2011 r. obchodzimy w tym dniu Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W PSP im. Legionów Polskich również uczczono pamięć tych niezłomnych Bohaterów.


Obwieszczenie

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Okół, Pętkowice - Gmina Bałtów.


Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.,poz. 1774 z późn. zm.) , podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Bałtów (w tym mieszkańców i przedsiębiorców) w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu ankietę, z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Szkolenie - płatności bezpośrednie 2016


Dzień Kobiet - Zaproszenie


Wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Rudka Bałtowska 18 marca 2016r.

  


Zaproszenie na pierwsze spotkanie poświęcone powstaniu Klubu Seniora

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" zaprasza mieszkańców Gminy Bałtów w wieku 50+ na pierwsze spotkanie poświęcone powstaniu Klubu Seniora "Senior-Bałt".

Termin: 3 marca 2016r. godz. 16.30

Miejsce: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów 55


Komunikaty Agencji Rynku Rolnego


Żywność 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  2 – 3 – 4  marca  2016r. (środa,  czwartek,  piątek),  w godz. od 8.00  do 13.00. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 – 15   lub 668  – 764 – 240.


Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św.

  


Pierwsze środki z RPO WŚ dla Gminy Bałtów

Gmina Bałtów, jako jeden z zaledwie czterech samorządów w regionie świętokrzyskim z sukcesem aplikowała o pierwsze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Z nowej perspektywy programowej otrzyma kwotę 566 730,82zł  na realizację projektu „Mali odkrywcy na start”. Wartość projektu została oszacowana na kwotę: 668 624,07zł.


Dzień Zakochanych w PSP w Okole

"DZIEŃ ZAKOCHANYCH" zyskuje sobie w Polsce coraz więcej zwolenników, znalazł również odzwierciedlenie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. W tym dniu  już od samego rana było czuć podekscytowanie wszystkich uczniów i  atmosferę Walentynek....


Nietypowy Gość w przedszkolach

5 lutego 2016r. do Przedszkoli "Kraina fantazji" w Okole i Bałtowie zawitał znany iluzjonista Robert Szablewski. Utalentowany artysta pokazał przedszkolakom swoje magiczne sztuczki. Były m.in.: zmieniające kolor kwiaty, pojawiające się znikąd pieniądze, gołąbek, króliczek, a także wiele innych magicznych ciekawostek. Wszystkim dzieciom bardzo podobał się występ Magika. Niektórzy mieli szczęście i spróbowali magii razem z Czarodziejem.


Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Bałtowie

4 lutego 2016r. dzieci z Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Bałtowie gościły swoich bliskich - Babcie i Dziadków. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie. Zaproszeni goście licznie przybyli, a wnuczęta pięknie zaprezentowały się...


Dobre praktyki w przedszkolu w Okole

Obecnie dużo mówi się o szybkim tempie życia oraz złych nawykach żywieniowych. Wszystko to nie sprzyja zdrowiu dziecka. Aby zapewnić naszym dzieciom optymalne warunki dla dalszego rozwoju realizowaliśmy dobrą praktykę pt. "Żyję zdrowo, jem kolorowo", która została pozytywnie oceniona i umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.


Turniej bilardowy rozstrzygnięty

Organizatorem Zimowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Bałtów była Gminna Biblioteka Publiczna. Rozgrywki przeprowadzone były w czasie ferii zimowych, w kategorii dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział 18 uczestników. Finał rozegrany w dniu 29 stycznia wyłonił zwycięzców. W kategorii dziewcząt puchar Wójta Gminy Bałtów zdobyła Katarzyna Pytlak, drugie miejsce zajęła Paulina Lewicka, na trzecim uplasowała się Oliwia Bukała. W kategorii chłopców puchar wywalczył Karol Cielebąk, drugie miejsce przypadło Adrianowi Kostrzewie, trzecie miejsce Ernestowi Kosno.
Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju, sportową postawę. Zwycięzcom gratulujemy.


Ferie z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała bogatą ofertę spędzenia ferii zimowych skierowaną do dzieci i młodzieży. Oprócz turnieju bilardowego dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne. Dla chętnych biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”. Zwycięzcą konkursu została Martynka Zając. Drugie miejsce otrzymała Oliwia Bukała, trzecie miejsce ex aequo zajęli Emilia Piotrowska i Karol Goliński.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.


Koniec ferii zimowych 2016 w Świetlicy w Okole

Tegoroczne ferie zimowe w Świetlicy rozpoczęły się zabawami na śniegu, tak by w pełni wykorzystać zimową aurę. Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się zjazdy saneczkowe i bitwy na śnieżki. W przerwach od zimowych szaleństw na śniegu uczestnicy zajęć z wielkim zaangażowaniem wykonywali maski karnawałowe, w których mieli okazję wystąpić podczas karnawałowej zabawy. Do wszystkich dzieci i młodzieży adresowane były zajęcia pt. „ABC emocji”. Pod tą nazwą kryły się zabawy i ćwiczenia w wyrażaniu swoich uczuć oraz zrozumieniu cudzych emocji. Zabawa karnawałowa, to także  dziecięce śpiewanie i słodki poczęstunek. Wprawdzie konkurs wokalny pt. „ A ja wam zaśpiewam!” nie przyciągnął wielu uczestników, ale ci najodważniejsi zaśpiewali nam piosenki o zimie.       


Informacja o przeznaczeniu do sprzedania - zamieszczono dnia 2016.02.01

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 29 stycznia 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 29.01.2016 r. do 19.02.2015 r.: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Bal karnawałowy w przedszkolu w Bałtowie

W dniu 26 stycznia 2016 r. w przedszkolu ,,Kraina fantazji" w Bałtowie odbył się bal karnawałowy. Na kilka godzin dzieci zamieniły się w postaci ze swoich marzeń, prezentując wspaniałe kolorowe stroje. Muzyka i tańce przeplatane były zabawami i konkursami. Po wesołych pląsach był czas na chwile odpoczynku i słodki poczęstunek. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, zresztą - zobaczcie sami...


Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2016 roku.


Zwrot podatku akcyzowego w 2016r.

Urząd Gminy w Bałtowie w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje że: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:
•    w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 


Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Okole

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina fantazji” w Okole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.


Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2016

W dniu 16 stycznia 2016 r. zespoły ludowe „Biesiada” i „Bałtowianie” uczestniczyły w Skarżysku Kamiennej w eliminacjach do XXIII Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2016. Przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika, zespół „Bałtowianie” zaprezentował utwory : „W nocnej chwili”, „Szczęśliwa kolebko”, zespół „Biesiada” zaśpiewał : „Lulej, że mi lulej” oraz „Boscy posłowie”. Dziękujemy zespołom za udział w konkursie.


VIII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W dniu 17 stycznia 2016 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się VIII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie uczestniczyły zespoły z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Bałtowianie” i „Biesiada”, które zaprezentowały mniej znane lecz bardzo piękne kolędy i pastorałki.


Ferie 2016 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

18 stycznia 2016r. rozpoczynają się ferie zimowe – upragniony przez uczniów czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych. Czas wolny można spędzać na różne sposoby. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, przygotował ciekawą ofertę zajęć opartych na dobrej i bezpiecznej zabawie, jak również uwzględniających rozwój zainteresowań.  Zajęcia odbywać się będą od 18.01.2016r. do 22.01.2016r. w ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie w godzinach 9.00 – 12.00.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w grach i zabawach świetlicowych, logicznych, językowych, przyrodniczych. Nauczyciele przygotowali dla zainteresowanych zajęcia teatralne, rytmiczno – taneczne, logiczno-matematyczne, gry i zabawy planszowe, turniej szachowy. Osoby lubiące kalambury, zagadki i rebusy będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach „Zgaduj – zgadula”. Dla aktywnych fizycznie przewidziane są zajęcia rekreacyjno – sportowe, turniej tenisa stołowego, nauka jazdy na nartach. Nie tylko dziewczęta mogą uczestniczyć w zajęciach „Zaradna gosposia”, które przewidują rozwijanie sprawności manualnych, w tym naukę „robótek ręcznych”. Cele główne tych zajęć to kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów, wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Szczegółowy harmonogram zajęć przewidzianych na poszczególne dni został umieszczony na stronie szkoły oraz na gazetkach szkolnych.


Ferie 2016 w PSP w Okole


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2015r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego

 


Żywność 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  20 – 21 – 22 stycznia 2016r. (środa, czwartek, piątek), w godz. od 8.00  do 13.00.
 Pozostałe osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu zostaną wydane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 - 15  lub 668 – 764 - 240.
 


Ferie z Biblioteką


Ferie zimowe w Świetlicy


Koncert Kolęd i Pastorałek 2016


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Bałtowie

Od 4 stycznia 2016r. działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą Bałtów 55.

Godziny Pracy Punktu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek - 8.00-12.00

środa - 12.00-16.00

tel. 881 218 011


Wigilia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyła się Wigilia szkolna. Dzięki przepięknej scenografii wykonanej przez Anetę Kocjan, atmosfera w tym dniu była prawdziwie świąteczna.  Uczniowie z wychowawcami i rodzicami przygotowali stoły wigilijne z  tradycyjnymi potrawami, słodyczami, owocami i siankiem pod obrusem. W pierwszej części spotkania pod kierunkiem wychowawczyń (Mirosławy Kulig, Barbary Samsonowskiej, Marioli Szumlak i Beaty Walczyk) uczniowie z klas: „O”- III przedstawili montaż słowno-muzyczny składający się z kolęd i wierszy.


W świątecznym nastroju...

Święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie związane są z wieloma pięknymi tradycjami i zwyczajami, które kultywowane są nie tylko w rodzinnych domach, ale i w szkole. Sale lekcyjne przybrały odświętny wystrój. Choinki i stroiki przyozdobione bombkami, kolorowymi światełkami i własnoręcznie wykonanymi ozdobami wprowadziły całą społeczność szkolną w atmosferę tych pięknych Świąt. Uczniowie przygotowali w swoich klasach „Wigilie”, na których nie zabrakło tradycyjnych dań. Wszyscy oczekiwali na Jasełka, które przygotowali zarówno najmłodsi jak i starsi uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie.


Apel Wojewody woj. świętokrzyskiego w sprawie użytkowania petard i fajerwerków

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, przed Nowym Rokiem, materiałami pirotechnicznymi, wojewoda apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków.
Wojewoda apeluje w szczególności o:
- zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów pirotechnicznych,
- nieodpalanie petard i fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, gdzie może to zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zakłócać porządek publiczny,
- nieużywanie materiałów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych,
- nieodpalanie petard i fajerwerków z okien budynków,
- nieodpalanie materiałów wybuchowych z dłoni,
- nieużywanie fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, aby nie miały dostępu do takich materiałów oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie odpalanych petard i fajerwerków.


Boże Narodzenie 2015


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie

uprzejmie informuje,

że w dniu 24 grudnia 2015 r. (wigilia)

urząd będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


Dopalaczom stanowcze NIE!

W dniu 03.12.2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie pani inspektor – Wiesława Woźniak - przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. przeprowadziła dla uczniów prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat dopalaczy. Zajęcia te odbyły się w ramach prowadzonej przez SANEPID kampanii pod nazwą „Dopalacze - krok od śmierci”. Celem kampanii jest dostarczenie młodym ludziom, jak również ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i pedagogom, wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami” oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie wynikające z ich używania.Działania prowadzone są we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. z wykorzystaniem m.in. materiałów edukacyjnych oraz spotu z kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – „Dopalacze kradną życie”. 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok

 


Projekt Umiem pływać zakończony

5 grudnia 2015r. zakończył się, realizowany w ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, projekt powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać”.
 


Święty Mikołaj w Przedszkolach

Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu w Okole  oraz Bałtowie „Człap, człap, człap, człap idzie już, Święty Mikołaj jest tuż, tuż...”

Tymi słowami piosenki 7 grudnia 2015 r. dzieci z Przedszkola „Kraina fantazji” powitały niepowtarzalnego i długo oczekiwanego gościa. Święty Mikołaj równie serdecznie przywitał wszystkich przedszkolaków, porozmawiał z nimi, podziwiał wykonane przez nich prace plastyczne ze swoją podobizną, a na koniec rozdał upragnione prezenty. Tego dnia, jeszcze długo na twarzach dzieci gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość przychodzi tylko raz w roku....


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - zamieszczono dnia 2015.12.04

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Czytamy bajki dzieciom

Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie oraz Zespołu ludowego „Bałtowianie” w dniu 10 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie Filii Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, odbyło się spotkanie w ramach  Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Ogólnopolska kampania zapoczątkowana została 1 czerwca 2001 r. przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, objęta  patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Andrzejki w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a także źródło szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. W dniu 25.11.2015r. w Przedszkolu „Kraina fantazji” w Okole odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas której dzieci miały okazję przenieść  się w świat marzeń i fantazji. Zabawę uświetniły liczne wróżby, tańce i poczęstunek.


Wieczór Andrzejkowy dla dzieci i młodzieży

W świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbył się  Andrzejkowy wieczór wróżb. Największą atrakcją  dla dzieci i młodzieży było lanie wosku i przestawianie butów.  Inne wróżby również sprawiły uczestnikom  wiele radości. Dziękujemy za obecność i wspólną zabawę.


Andrzejki w PSP im. Legionów POlskiech w Okole

Listopad to miesiąc niezwykły. Wchodzimy w niego tanecznym, halloweenowym krokiem, żeby potem w ciszy i zadumie wspominać bliskich, którzy odeszli. Koniec listopada także jest wyjątkowy. Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli Andrzejki, to zabawa, wróżby i swawole!
 


Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze...

Obchodzone w Polsce od kilku pokoleń Andrzejki nie tracą na popularności.  W Przedszkolu ,,Kraina fantazji"  w Bałtowie dzieci także  bawiły się z tej okazji. Były andrzejkowe  serduszka z imionami, emocje przy ustawianiu butów w kolejce do drzwi, lanie wosku i odgadywanie kształtów jego cieni i wiele innych atrakcji. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, bo przecież ,,to tylko zabawa", ale w miłym nastroju.


Ogłoszenie - dystrybucja jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniu 03 grudnia 2015r. (czwartek) będą wydawane owoce (jabłka) dla mieszkańców Gminy Bałtów – w szczególności dla osób, które nie odbierały jabłek w miesiącu listopadzie 2015r.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  8.00 - 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce (Skarbka 41).
Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości. Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie. Więcej informacji udziela GOPS w Bałtowie pod nr tel. (41) 264 – 11 – 15.


Patriotyczna wieczornica w PSP w Okole im. Legionów Polskich

  26 listopada 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole  odbyła się  wieczornica patriotyczna upamiętniająca Patrona szkoły.  Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnego środowiska spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu. Mottem tegorocznego spotkania były słowa Józefa Piłsudskiego: "Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  i nie ma prawa do przyszłości”.


Z tradycją przy biesiadnym stole...

22 listopada 2015r. Zespół Ludowy Okolanki przy udziale Wójta Gminy Bałtów Pana Andrzeja Jabłońskiego uczestniczył w biesiadzie zorganizowanej dla zespołów ludowych, twórców ludowych i kół gospodyń w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku n/Wisłą.


Kto ile wyciągnął z unijnej kasy w powiecie ostrowieckim? Gmina Bałtów na bardzo wysokim miejscu.

Najlepiej z pozyskiwaniem środków unijnych w powiecie ostrowieckim radziła sobie Gmina Bałtów, zajmując pierwsze miejsce w powiecie. Bałtów uplasował się na wysokim ...


Dzień Pracownika Socjalnego


Informacja o godzinach otwarcia Filii Poczty Polskiej w Bałtowie

Poniedziałek      8.00 – 15.00
Wtorek               8.00 – 15.00
Środa                12.30 – 20.00
Czwartek            8.00 – 15.00
Piątek                 8.00 – 15.00


Ogień Niepodległości w PSP im. Legionów Polskich w Okole

7 listopada 2015 r. poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole reprezentowany przez Aleksandrę Majewską uczennicę klasy VI, Aleksandrę Wołowiec uczennicę klasy IV i ucznia klasy V Kamila Wyrodę wziął udział w uroczystej Mszy świętej w Ostrowcu Św., w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie  przekazany został Ogień Niepodległości samorządowcom powiatu ostrowieckiego harcerzom, Strzelcom i wszystkim chętnym mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicznych miejscowości.


Ogłoszenie - dystrybucja jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniach 24 – 25 listopad 2015r. (wtorek, środa) będą wydawane jabłka dla wszystkich mieszkańców Gminy Bałtów.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  od 8.00 do 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce nr 41. Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości.
Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie.


TERAZ MY Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów

W dniu 13 listopada 2015r. zespoły ludowe „Bałtowianie”, „Biesiada” i „Okolanki” wystąpiły w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie  Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY. Zespoły wystąpiły  pod kierunkiem instruktora pana Pawła Cieślika w kategorii konkursowej – Zespoły folklorystyczne – piosenka. Zespół „Biesiada” zaprezentował utwór „Łoj baby, baby”, Zespół „Okolanki”- „Wiązankę walczyków” a Zespół Bałtowianie zaśpiewał „Wiązankę polek świętokrzyskich”. Serdecznie dziękujemy zespołom za udział w przeglądzie.


Rajd Szlakiem majora Ponurego

7 listopada 2015r. uczniowie PSP im. Legionów Polskich w Okole należący do koła turystycznego wzięli udział w rajdzie Szlakiem majora Ponurego. Uczestnicy złazu przeszli trasę z miejscowości Bronkowice do wsi Rataje.  Na Wykusie odbył się apel przy pomniku-kapliczce świętokrzyskiej.


97. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody w Gminie Bałtów.


Udział uczniów ZSP w Bałtowie w warsztatach GEO LAB - CZŁOWIEK

4 listopada 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli udział w kolejnym module warsztatów Geo Lab w Geoparku w Kielcach- „CZŁOWIEK”.Zajęcia  rozpoczęły się od nauki segregacji śmieci. Uczniowie w ramach ćwiczeń mieli za zadanie pogrupowanie kart ilustrujących różne rodzaje odpadów. Szczególną uwagę zwrócono na odpady niebezpieczne.


W losie Ojczyzny swej wziąć udział...

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w ciągu roku.Właśnie z tej okazji dnia 10 listopada 2015r. odbył się w PSP im. Legionów Polskich w Okole uroczysty apel.


Pierwsze miejsce dla KGW z Rudki Bałtowskiej

KGW z Rudki Bałtowskiej zajęło I miejsce w konkursie na Najlepsze KGW 2015 r. w Powiecie Ostrowieckim. W dniu 6 listopada 2015 r. na Targach Kielce podczas uroczystej Gali Finałowej Rolnik Roku 2015, przewodnicząca  pani Teresa Piórkowska odebrała dla KGW z Rudki Bałtowskiej puchar oraz pamiątkowy dyplom. 


Pszczelarze ze swoim Patronem

W dniu 7 listopada 2015r. w Bałtowie z inicjatywy Rejonowego Koła Pszczelarzy oraz Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego odbyła się uroczystość podczas, której dokonano odsłonięcia tablicy i poświęcenia rzeźby Św. Ambrożego patrona pszczelarzy.


Żywność 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  18 – 19 – 20 listopada 2015r. (środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00  do 13.00.
 Pozostałe osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu zostaną wydane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 - 15  lub 668 – 764 - 240.


Obchody Święta Niepodległości - zaproszenie


Jesień 2015 w Świetlicy w Okole

W pierwszym tygodniu jesieni, na placu przy  okolskiej świetlicy, zapłonęło ognisko z okazji nadejścia pięknej pory roku jaką jest „złota polska jesień”.  Przy ognisku dzieci rozmawiały o zjawiskach atmosferycznych związanych z jesienią oraz o „babim lecie”, którego będziemy wypatrywać podczas jesiennych spacerów.  Uczestnikom jesiennej imprezy czas umilały gry i zabawy plenerowe oraz pieczenie kiełbasek. Kolejna październikowa impreza, bardzo wyczekiwana przez dzieci, to halloween. Tradycyjnie odbył się konkurs na halloweenowy strój oraz „koszmarną dynię”, która jest nieodłącznym atrybutem tego święta. Na bal przebierańców przybyły wesołe duszki, wróżki, czarownice, gobliny, czarne koty, diabły, a nawet farmer Jack, o którym krąży halloweenowa legenda. Poza głównymi atrakcjami wieczoru każdy uczestnik mógł wziąć udział w wielu konkurencjach przygotowanych specjalnie na tę okazję, wykazać się wiedzą na temat halloween i zjeść mnóstwo słodyczy, zgodnie z tradycją: „cukierek albo psikus!”. Wszyscy wiemy, że halloween to bardzo amerykańska moda ale trudno  oprzeć się szalonej zabawie tego wieczoru. Z pewnością spotkamy się za rok, tego nie można przegapić. Organizator imprezy oraz jej uczestnicy dziękują GKRPA w Bałtowie za ufundowanie nagród rzeczowych i słodkich upominków.    


Ślubowanie Pierwszaków w PSP Okół

Dzień 29 października 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole był bardzo ważnym dniem dla klasy I. Uczniowie w świątecznych  strojach galowych, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej wykonana przez Panią Anetę Kocjan, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Kośniewska powitała zaproszonych gości, Wójta Gminy Bałtów - Pana Andrzej Jabłońskiego oraz Sekretarz Gminy - Panią Agnieszkę Kopałę, dyrektora szkoły Joannę Adamus, nauczycieli, uczniów i licznie przybyłych rodziców.


Rajd Gwiaździsty Orły dla Niepodległości - Zaproszenie

 


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - data zamieszczenia 30.10.2015r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

PRZEDMIOTEM KONSULTACJI JEST PROJEKT: „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w sprawie wymienionego w pkt 1 projektu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność dotyczy konsultowanego projektu. Określa się termin konsultacji: od dnia 29 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r.
Uwagi i opinie  w sprawie wyżej wymienionego projektu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, e-mail: gmina@gminabaltow.pl

Wnioski z uwagami i opiniami powinny zawierać:pełną nazwę organizacji, adres, dane kontaktowe, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
 


Ślibowanie klasy I ZSP w Bałtowie

27 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość – ślubowanie klasy I. Ten szczególny dzień zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Wójt Gminy Bałtów - Pan Andrzej Jabłoński oraz Sekretarz Gminy - Pani Agnieszka Kopała.


Zakończenie działalności Apteki w Bałtowie


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 02.11.2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony zostaje pod adres:  Pętkowice 10 (dawny magazyn GS).


Dzień Edukacji Narodowej w gminie Bałtów

  


Dzien Edukacji Narodowej 2015


Warsztaty kulinarne w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 17 września 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyły się warsztaty pod hasłem „I dziewczyny i chłopaki wiedzą co to zdrowia smaki”, zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego w Kielcach.
34 uczniów z klas I-III najpierw obejrzało ciekawą prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania, następnie wszyscy udali się na warsztaty, które w ciekawy sposób poprowadził doświadczony kucharz.


Dzień Chłopaka w PSP Okół

Dnia 30.09.2015r. społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole świętowała „DZIEŃ CHŁOPAKA”. Z inicjatywy dziewcząt wchodzących w skład samorządu uczniowskiego pod opieką pań:  Alicji Chodały i Barbary Samsonowskiej chłopcy z klas 0-III  wzięli  udział w licznych konkurencjach, w których musieli się wykazać nie tylko sprytem, ale i mądrością.  Z każdej klasy wystartowało po dwóch  przedstawicieli. Komisja w składzie grona pedagogicznego przydzielała punkty za poszczególne konkurencje. Po zakończonym konkursie jury wyłoniło zwycięzców, a  członkinie samorządu uczniowskiego udekorowały ich medalami  Super Chłopaka. Obchody Dnia Chłopaka zakończyły się wspólną zabawą taneczną.


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 02.11.2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony zostaje pod adres:  Pętkowice 10 (dawny magazyn GS).


Kolejna wizyta uczniów z Bałtowa w Geoparku

30 września 2015r. uczniowie ZSP w Bałtowie po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Geopark w Kielcach. Młodzież, w białych fartuszkach, metodą laboratoryjną badała właściwości wody: destylowanej, wodociągowej, terenowej, mineralnej i z mydłem.  Młodzi laboranci zwrócili uwagę na zapach, ph i kolor. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz obiegu wody w przyrodzie. Całość warsztatów uzupełniła prezentacja multimedialna. Uwieńczeniem zajęć  było przeprowadzenie doświadczenia z azotowaniem amonu badającego wpływ nawozów naturalnych na przyrodę.
Dużo emocji wywołała zabawa integracyjna  polegająca na jak najszybszym przepchnięciu kropli wody za pomocą powietrza wydychanego przez słomkę po wytyczonym torze przeszkód.


Udział uczniów ZSP w Bałtowie w XVI Rajdzie Pielgrzymkowym

„W Krzyżu miłości nauka” to hasło przewodnie XVI Rajdu Pielgrzymkowego Św. Krzyż 2015, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSP w Bałtowie wraz z opiekunem P. Edytą Maziarską.

 

 


Bałtowscy uczniowie z wizytą w Geoparku w Kielcach

W dniu 23 września 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Geopark w Kielcach. Szkoła nasza została zaproszona w nagrodę za otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie”.
Pierwsze, z planowanych czterech modułów, warsztaty – pod przewodnim hasłem „Ziemia” – prowadzone były metodą projektu i polegały na zebraniu materiału badawczego (próbek skał i gleby) w Rezerwacie Wietrznia. Mali badacze ubrani w białe fartuchy badali w laboratorium zebrane próbki. Określali ich ph, a także doświadczalnie sprawdzali reakcję z roztworem kwasu solnego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w warsztatach kolejnych modułów: „Woda”. „Powietrze”, „Człowiek”.


Dzień Przedszkolaka w gminie Bałtów

  


Wycieczka do Łańcuta i Leżajska

W dniu 23 września 2015 r. odbyła się wycieczka do Leżajska i Łańcuta. W wycieczce uczestniczyły zespoły ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich i twórcy ludowi z terenu Gminy Bałtów. Uczestnicy zwiedzili Bazylikę Zwiastowania NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia. Wysłuchali wspaniałego koncertu organowego.
Kolejnym etapem było zwiedzanie jednego z najpiękniejszych Muzeum Wnętrz Pałacowych w Łańcucie z największą kolekcją powozów w Polsce. Uczestników urzekł zarówno wystrój wnętrz, przepiękne intarsjowane podłogi, obrazy, lustra, meble, zastawa stołowa, pamiątki, fotografie jak również  inne zabytkowe elementy wyposażenia, wykonane przez mistrzów wiedeńskich, włoskich w stylu neobarokowym, neoklasycystycznym, rokoko. Dopisywał dobry humor i piękna pogoda.


Kampania Odpowiedzialny kierowca

W dniu 17.09.2015 r. w gminie Bałtów odbyła się impreza plenerowa  związana z działaniami profilaktycznymi w ramach kampanii „Odpowiedzialny kierowca”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukujemy w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi. 

 


Ogłoszenie o ochronnym szczepieniu lisów

W dniach 25 września - 4 października 2015r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie  z przeznaczeniem  na aptekę.
Opis lokalu: lokal użytkowy o pow. 96,98 m2, położony na parterze budynku, z odrębnym wejściem, składający się z czterech  pomieszczeń, korytarza i  łazienki.   Okres najmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy najmu

Wywoławczy miesięczny czynsz najmu  -2,52 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: z góry 14 dni od dnia  wystawienia faktury

Informujemy, że poza czynszem inne opłaty wynikające z eksploatacji lokalu wynoszą:
- ogrzewanie 3,96 zł/m2 + 23% VAT (płatne przez 12 miesięcy w roku),
- woda 3,30 zł/m3 + 8%VAT (wg. wskazań wodomierza) oraz opłata abonamentowa 1,45zł  + 8% VAT miesięcznie,
- ścieki 4,70 zł/m3 + 8%VAT (wg. wskazań wodomierza) oraz opłata abonamentowa 1,65zł  + 8% VAT miesięcznie,
- opłata śmieciowa wg. odrębnej umowy zawartej z odbiorcą śmieci,
- energia elektryczna wg. odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości 16zł/m2 rocznie (aktualna stawka na 2015 rok).
Osoba wyłoniona jako dzierżawca wyżej wymienionego lokalu będzie miała pierwszeństwo w najmie lokalu mieszkalnego znajdującego się w tym samym budynku. Oferty dotyczące najmu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Bałtowie  w terminie do 28 września 2015 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w  Urzędzie Gminy  w Bałtowie pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr. 41/ 264 10 08 w godzinach pracy Urzędu. Lokal można obejrzeć w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osoba do kontaktu Pan Robert Żuchowski nr telefonu 500 218 767.


Zaproszenie na spotkanie dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Chotcza, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą, na spotkania konsultacyjne, które będą okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemów na terenie wyżej wymienionych gmin. Spotkanie w Gminie Bałtów odbędzie się 02.10.2015r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne. Spotkania są współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020.


Ogłoszenie

Do   30 września  br. ARiMR przyjmuje wnioski  o wsparcie finansowe:
- od producentów czarnej porzeczki, którzy w 2015 r. ponieśli straty z powodu niskich cen tych owoców,
- od rolników, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu uprawy.
Wnioski na czarną porzeczkę  można składać do  30 września 2015 r.  w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Wzory  wniosków  można  pobrać   na  stronie   internetowej Agencji: http://www.arimr.gov.pl/d -beneficjenta/wnioski.html   lub  w  Urzędzie  Gminy  Bałtów – pokój nr 19.
 


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy bądź sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


76. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Obchody w Gminie Bałtów


Gmina Bałtów na Dożynkach Powiatowych w Kunowie

   


Puchar Wójta Gminy Bałtów dla drużyny Dajcie Wygrać

27 sierpnia 2015 r. rozegrany został VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy Bałtów. Organizatorem turnieju była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. W rozgrywkach uczestniczyło pięć drużyn w kategorii wiekowej 14 – 16 lat : „Dajcie Wygrać”, „Rezerwowi”, „Zawisza Sienno”, „Sparta Bałtów”, „Orki z Majorki”.


Włącz się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Krzemienny Krąg”

  


VIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły i Dożynki Gminne 2015

W dniach od 21 sierpnia 2015r. do 23 sierpnia 2013r. w Bałtowie odbyło się VIII Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone z Dożynkami Gminnymi.

W oficjalnym otwarciu Święta Pszczoły w piątek 21 sierpnia 2015 r. uczestniczył Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy. Zaproszony przez ostrowieckie Koło Rejonowe Pszczelarzy. Ukraina jest jednym z czterech największych producentów miodu.  W. Juszczenko podkreślił, ze współpraca Ukrainy z polskimi pszczelarzami jest szansa dla ukraińskiego miodu na otwarcie europejskiego rynku zbytu. Wiktor Juszczenko na Ukrainie jest znanym i cenionym pszczelarzem. Posiada pasiekę składającą się z czterystu uli, z czego ponad sto znajduje się w jego gospodarstwie. Ma także własną rozlewnie miodu. Jako prezydent był organizatorem Kongresu Pszczelarskiego „ Apimondia”, który odbył się w Kijowie, gromadząc pszczelarzy z ponad stu krajów Europy. Były prezydent Ukrainy wyraził nadzieję na wspólną realizację projektów nie tylko związanych z produkcją miodu, ale także inicjatywami kulturalno-naukowymi...


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w zakresie upraw rolnych. Wzory dokumentów oraz wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pok. nr 7 od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00, tel. 41) 264 10 08 wew. 18.
 


Pomoc dla młodych rolników

 


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku rozstrzygnięty


W wyniku oceny gospodarstw biorących udział w konkursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny i regulaminem, zwycięzcami XVII edycji konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” na szczeblu gminnym zostali:
I miejsce – Państwo Elżbieta i Zdzisław Mierzejewscy zam. Okół
II miejsce – Pani Danuta Ćwiek zam. Antoniów

Jednocześnie informujemy, iż gospodarstwo Państwa Elżbiety i Zdzisława Mierzejewskich zajęło II miejsce na szczeblu powiatowym. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
 


Komunikat dla producentów mleka!

 


Dożynki Gminne 2015


Zarządzenie i ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości: Położenie: obręb ewidencyjny Okol, działka nr 3540 o powierzchni 0.1936 ha objęta księgą wieczystą KW Nr KI10/00063269/2.


Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: Położenie: obręb ewidencyjny Okół, działka nr 3540 o powierzchni 0.1936 ha objęta księgą wieczystą KW Nr KI1O/00063269/2.


Piknik na zakończenie półkolonii i Kampania Postaw na Rodzinę

24 lipca 2015 r. odbyło się zakończenie III edycji półkolonii „Wakacje blisko domu”. W tym roku uczestnicy i ich rodzice mieli okazję wziąć udział w corocznie organizowanej przez naszą Gminę, Kampanii pt. „Postaw na rodzinę”. Pani Eugenia Kołodziej przybliżyła wszystkim zebranym ideę i cele organizowania tego rodzaju imprez. Współtwórcy Kampanii otrzymali pamiątkowe dyplomy „Człowieka przyjaznego rodzinie”, natomiast trud i obowiązki wychowawców, którzy pracowali i opiekowali się półkolonistami, także zostały wynagrodzone. Radość i uśmiech na twarzach dzieci zawsze jest  wysoką zapłatą za ich pracę. Podczas pikniku dzieci pochwaliły się swoimi osiągnięciami. Wystąpiły z inscenizacją opowiadania W. Chotomskiej, zatańczyły układ taneczny do muzyki współczesnej i zaśpiewały piosenki biwakowe. W ramach Akcji Bezpieczne Wakacje, gościliśmy również  strażaków  Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., którzy opowiedzieli o swojej pracy i pokazali dzieciom nowoczesny wóz strażacki. Na zakończenie uczestnicy pikniku otrzymali poczęstunek i w znakomitych humorach rozjechali się do domów. Do zobaczenia za rok!                                                                             


Statystyczne badania rolnicze

  


Goście uczestników półkolonii oraz wycieczka do królewskiego Sandomierza

Podczas półkolonii w gościnnych progach naszej placówki zjawili się zaproszeni goście. Byli to:  grupa harcerzy i  pan policjant  Andrzej Podsiadło. Harcerze przeprowadzili zaplanowane zajęcia harcerskie natomiast spotkanie z policjantem dotyczyło bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci omówiły z gościem przedstawioną prezentację multimedialną, autorstwa nauczyciela PSP w Okole pana Pawła Grabskiego, oraz przeprowadzili wywiad z policjantem na temat jego pracy zawodowej. Wycieczka do Sandomierza miała na celu przejście Podziemnej Trasy Turystycznej oraz rejs statkiem po Wiśle. Emocje i wrażenia z tej wyprawy zostały uwiecznione w pracach plastycznych przeprowadzonego konkursu pt. „Sandomierz królewskie miasto”.                


Mamy honor oddać krew dla dzieci!


Święto Policji


Dopalacze - gdzie szukać pomocy?!


Wyjazdy i zajęcia w placówce półkolonii

Ostatnie dni na półkolonii przebiegały pod znakiem wycieczek, warsztatów plastycznych i zajęć sportowych. Uczestnicy półkolonii biorą także udział w wojewódzkim konkursie dotyczącym bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.  Już   14 lipca br. dzieci relaksowały się na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św. Natomiast dwa dni później zwiedzały Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach oraz odwiedziły Manufakturę Słodyczy gdzie samodzielnie mogły wykonać lizaka z karmelu. Niezwykle atrakcje tego dnia pozwoliły dzieciom zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ze zdobywaniem wiedzy wiąże się kolejna wycieczka, tym razem do pobliskiego Bałtowa, gdzie pod opieką swoich wychowawczyń uczestniczyły w questingu pt. „Z pszczołami za pan brat”, w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół, którą organizujemy każdego roku. W przerwach od wymienionych zajęć, dzieci tworzyły plastyczny „Przepis na dom” i uczyły się tańca nowoczesnego pod kierunkiem pani  instruktor Jolanty Sitarskiej.


Wakacje w bibliotece

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie  przygotowała dla dzieci i młodzieży  szereg wakacyjnych atrakcji.  Każdy z uczestników może skorzystać z ulubionych zajęć  oraz bogatej oferty  książkowej biblioteki.


Kolejny termin dystrybucji żywności

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Osoby i rodziny, które uzyskały skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się po raz kolejny do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność  w dniach 13-14.08.2015. (czwartek, piątek), w godz. od 8.00  do 13.00.  Osoby i rodziny, które dotychczas nie uzyskały stosownego skierowania, a są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz., inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny).  Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu, tutejszy GOPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.  Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 41 264 11 15 lub 668 764 240.
 


Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lipca 2015r.

w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy, sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18.


Pierwsze zajęcia na półkolonii 2015

13 lipca 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia zaplanowane na czas półkolonii „Wakacje blisko domu III”. Zabawy pod hasłem „poznajmy się” i  zajęcia harcerskie prowadzone przez harcerzy z ostrowieckiego hufca, dostarczyły dzieciom niezapomnianych wrażeń. Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcji, które będziemy opisywać i fotografować.


Ostrzeżenie meteorologiczne o upałach

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje - informacja w załączniku.


Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Bałtów z dnia 6 lipca 2015r.

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego


Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

We wtorek 30 czerwca 2015r. dzieci z Niepublicznego  Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Okole piosenką i wierszem pożegnały rok szkolny 2014/2015. W miłej i radosnej atmosferze przedszkolaki podziękowały swoim paniom za naukę i opiekę. Nauczycielki wręczyły dzieciom pamiątkowe dyplomy i życzyły udanych wakacji.


Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu Kraina fantazji w Bałtowie

30 czerwca 2015r. w Niepublicznym  Przedszkolu ,,Kraina fantazji" w Bałtowie  ostatni raz w tym roku szkolnym spotkały się przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami. Dzieci zaprezentowały rodzicom krótki program artystyczny i  otrzymały pamiątkowe dyplomy od nauczycielek. Były podziękowania, kwiaty, miłe słowa, wzruszenie. Na koniec pamiątkowe zdjęcie i...miłego wakacyjnego wypoczynku!


VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski

VIII Wakacyjny Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Wójta Gminy Bałtów Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach piłkarskich.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - zamieszczono dnia 2015.07.02

Gmina Bałtów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na: Wykonanie mapy sytuacyjnej działki nr 370 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka Pętkowska.


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - zamieszczono dnia 2015.07.02

Gmina Bałtów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na: Wykonanie mapy podziałowej działki nr 3552 położonej w obrębie ewidencyjnym Okół, stanowiącej własność Gminy Bałtów.


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

    


Wakacje 2015 z Gminną Biblioteką w Bałtowie

 


 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com