Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Półkolonia w Gminie Bałtów. Informacja dla rodziców

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole  jest organizatorem półkolonii letniej pod nazwą „Wakacje blisko domu IV”. W terminie od 11 lipca do 22 lipca 2016r. na terenie szkoły podstawowej w Okole, odbędzie się turnus półkolonii. Program jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Gminy Bałtów. Półkolonia jest  bezpłatna dla uczestników zakwalifikowanych przez komisję kwalifikacyjną.
Głównym celem organizatora jest zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom programu w czasie wakacji oraz wsparcie ich rodziców w codziennej trosce o jak najlepsze warunki do wychowywania dzieci. W czasie półkolonii będą odbywały się różnorodne zajęcia (edukacyjne, sportowe, artystyczne, krajoznawcze) dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Wychowawcy prowadzący zajęcia dołożą wszelkich starań aby stworzyć dzieciom jak najlepszy wypoczynek, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.
Wszelkich informacji na temat zapisów udziela kierownik półkolonii pani Edyta Stępniewska,  wychowawcy klas w szkołach podstawowych, pani E. Kołodziej w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz GOPS w Bałtowie. Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w półkolonii, serdecznie zapraszamy do wypełnienia karty kwalifikacyjnej i złożenia jej u wychowawcy klasy. Termin zapisów – do 24 czerwca 2016 r.  Telefon kontaktowy do kierownika półkolonii: Edyta Stępniewska 698 394 441.

Uwaga! Organizacja i przebieg wypoczynku zgodne z rozporządzeniem MEN z 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, ustawa z 7 września 1997 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz 2572, z późn. zm.).


Ćwiczenia RENEGADE - SAREX 16/I

Urząd Gminy w Bałtowie  informuje, że w dniach 7 – 9 czerwca 2016 r. Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenia pod kryptonimem „RENEGADE – SAREX 16/I”. W ćwiczeniach udział będą brały m. in. struktury systemu alarmowania i ostrzegania Urzędów Miast i Gmin, z terenu Powiatu Ostrowieckiego. W związku z powyższym w dniach 7 – 9 czerwca br. odbędzie się głośna próba syren alarmowych na terenie całego powiatu.


Dzień Matki w ZSP w Bałtowie

Dzień Matki  to  jedno  z  najpiękniejszych  świąt  w  kalendarzu. Wypełnione zapachem kwiatów i serdecznymi życzeniami, święto to jest  wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości. Uczniowie klas 0 - III Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Bałtowie -  z siedzibą w Wólce Bałtowskiej uczcili ten wyjątkowy dzień w sposób szczególny.


1 czerwca Dzień Dziecka


Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie uczestniczką obozu "Youth Goes for Peace"

Anna Kopała jest uczennicą Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie. Od grudnia 2013 roku należy do Klubu JuniorBałt i Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów.  W 2014 r. została sekretarzem MRG. Od samego początku aktywnie działa na rzecz Gminy Bałtów, ale przede wszystkim na rzecz młodzieży.


Badanie struktury gospodarstw rolnych


Dzień Samorządu Terytorialnego


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach, wzorem lat ubiegłych, organizuje XVIII edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą. Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z gminy do eliminacji powiatowych. Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.


Przypomnienie o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych

Szanowni Państwo,

apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnycho wykonywanie obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 145) i dotyczy właścicieli i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują. Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się rowy melioracyjne oraz rurociągi drenarskie.
Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie:
– wykaszanie roślinności ze skarp i dna rowu;
– wycinka drzew i krzewów ze skarp i dna rowów po uzyskaniu zgody wójta gminy;
– wybieranie namułu z dna rowów oraz usuwanie przetamowań;
– naprawa uszkodzonych skarp i dna rowów;
– ochrona rowów przed pasącymi się zwierzętami;
– odmulanie studzienek drenarskich i ich naprawa;
– bieżąca naprawa wylotów drenarskich;
Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania (funkcjonowania) dolnych (końcowych) odcinków rowów i rurociągów drenarskich. Bytowanie bobrów na naszych terenach i ich działalność na rowach melioracyjnych stanowi już poważny problem dla rolników, którzy muszą się zmagać ze szkodami jakie wyrządzają bobry. Tamy bobrowe zatrzymują wodę w rowach powodując zalewanie gruntów. Jednakże należy pamiętać, że kilka gałęzi czy pień drzewa to nie jest jeszcze tama i można je usunąć. Wszelkie rowy, na terenie gdzie występują bobry, należy stale udrażniać m.in. poprzez usuwanie wszelkiego „materiału budowlanego” (poprzez wycinkę drzew i krzewów z rowów i terenów przyległych). Brak materiału budowlanego uniemożliwi budowanie tam. Jeżeli jednak powstanie już tama bobrowa należy zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce o zgodę na jej rozbiórkę. W przypadku wystąpienia szkód bobrowych (zalane użytki, zniszczone drzewa itp.) można wystąpić do ww. instytucji o wypłacenie odszkodowania.


Wójt Gminy Bałtów  /-/ Andrzej Jabłoński


Spotkanie z Poezją Lutnia Wiejska

Do tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wpisały się coroczne Spotkania z Poezją Lutnia Wiejska. 19 maja 2016 r. miała miejsce X jubileuszowa edycja tego konkursu.  Po raz pierwszy odbył się on w 2006 roku i miał zasięg gminny. Od 2007 roku jest to konkurs powiatowy. Od czterech lat swoim patronatem obejmuje to wyjątkowe przedsięwzięcie Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński. Pomysłodawczynią konkursu jest nauczycielka języka polskiego z PSP im. Legionów Polskich w Okole Marzenna Barańska- Serafin, która od początku organizuje jego kolejne edycje wraz z nauczycielką języka angielskiego i plastyki Anetą Kocjan. Pani Aneta Kocjan jest autorką wspaniałych dekoracji, które co roku zachwycają przybyłych gości.


„Prawa Dziecka” w PSP im.Legionów Polskich w Okole.

Wypoczynek, rozrywka i czas wolny to także prawa dziecka. Każde dziecko ma też prawo do prywatności - również w szkole. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka, w PSP w Okole pani Alicja Chodała – opiekun Samorządu Uczniowskiego – przeprowadziła dla uczniów klas IV-VI zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Nauczycielka uświadomiła dzieciom jakie prawa przysługują najmłodszym Polakom.


Zwieńczenie obchodów Dni Bibliotek i Bibliotekarzy w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Książka spełnia ważną rolę w życiu człowieka. Nie można z niej rezygnować! Należy je czytać i szanować! „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela. Kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”. Pod takich hasłem odbył się cykl imprez w PSP im. Legionów Polskich w Okole. Wspólnymi siłami (nauczyciele, rodzice klasy I i uczniowie) przygotowali dla najmłodszych przedstawienie pt: ”Rzepka”. Inspiracją był wiersz znanego wszystkim milusińskim - poety – Juliana Tuwima.


Ochronne szczepienie lisów

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach  informuję, że w dniach 18 maja – 3 czerwca 2016 r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo – zielony pakiet o kształcie ściętego stożka waży ok. 15 gramów. Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu, a część zostanie wyłożona ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa  świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi. Apelujemy do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.


Akcja Dwie godziny dla rodziny w Świetlicy w Okole

W piątek 13 maja 2016 r. na placu rekreacyjno-sportowym w naszej miejscowości odbył się piknik rodzinny poświęcony corocznej akcji związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny. W tym roku organizowanym spotkaniom przyświecało hasło „Muzyka i pokolenia”. Miał to być czas poświęcony spotkaniu w gronie rodziny i rozmów na temat muzyki i przemijających pokoleń. Głównym punktem naszego pikniku było rozwiązywanie quizu rodzinnego, z którego mogliśmy dowiedzieć się o fascynacjach muzycznych rodziców i ich dzieci oraz konkurs piosenki pt. „Piosenka, którą lubię”. Na zakończenie dzieci i ich rodzice piekli kiełbaski przy ognisku i tańczyli przy „muzyce pokoleń”.   


Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie


Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

8 maja 2016 roku w Klubie „Bałtek” miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego dziesięciu par z Gminy Bałtów. Swoje Złote Gody świętowali Państwo: Danuta i Stanisław Bidzińscy, Halina i Stefan Budzeń, Cecylia i Władysław Bukowscy, Danuta i Jan Chodała, Henryka i Daniel Grabscy, Janina i Jan Przydatek, Kazimiera i Wiktor Ruszkiewicz, Janina i Zygmunt Walczyk, Władysława i Czesław Walos, Janina i Henryk Zielińscy.


Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja

  


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Dzień Strażaka


Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 Maja


Narodowe Święto Biegania

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie po raz pierwszy uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych, które zainicjowały Narodowe Święto Biegania. 24 kwietnia 2016r.  uczestnicy programu „Lekkoatletyka dla każdego!”, pod opieką  trenera - pani Anny Kądzieli- Płazy, zmierzyli się symbolicznie z trasą Orlen Warsaw Marathon.


Sleeveface w bibliotece szkolnej

W dobie cyfryzacji i fascynacji osiągnięciami technologiczno-informacyjnymi wydawać by się mogło, że zainteresowanie biblioteką i „książkami papierowymi” będzie systematycznie maleć. Nic bardziej mylnego. Dzisiejsza biblioteka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, zwłaszcza młodych, łącząc tradycję ze współczesnością. Przykładem takiej inicjatywy jest zorganizowana przez bibliotekę szkolną w ZSP w Bałtowie sesja fotograficzna – sleeveface - z udziałem uczniów szkoły podstawowej.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Kwiecień kojarzy się przede wszystkim z wiosenną aurą, ale warto wiedzieć, że to również miesiąc, w którym książka obchodzi swoje święto. 2 kwietnia obchodzony jest Dzień Książki dla Dzieci, zaś 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.


Bałtów jest ECO

Bałtów jest ECO – pod takim hasłem 23 kwietnia 2016 roku odbyła się kolejna odsłona wiosennych porządków w Gminie Bałtów - pierwsza miała miejsce 9 kwietnia 2016 roku i zaowocowała odsłonięciem wapiennych skałek i tarasu widokowego prawostronnego brzegu rzeki Kamiennej.


Dzień Ziemi 2016 w Świetlicy w Okole

22 kwietnia 2016 roku podopieczni Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole uczestniczyli w plenerowych zajęciach zorganizowanych z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne hasło „Palący Temat – Niska Emisja” dotyczył problemów związanych z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji. Uczestnicy zajęć dyskutowali  na temat głównych skutków zanieczyszczenia powietrza, o sposobach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Po części teoretycznej, odbyły się zajęcia terenowe, czyli sprzątanie wybranego miejsca w Okole. Dzieci z wielkim zaangażowaniem segregowały śmieci i znosiły w wyznaczone miejsce. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i wspólna zabawa. Wychowawca Świetlicy składa serdeczne podziękowania radnemu Gminy Bałtów panu Piotrowi Wyrodzie, rodzicom i nauczycielom PSP w Okole, którzy włączyli się w organizację i pomoc podczas całej imprezy.


Akcja społeczna Wiosenne reklamówki śmieci - zaproszenie


Młodzież z ZSP w Bałtowie w projekcie Bezpieczna Woda

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to zadanie priorytetowe, dlatego też Targi Kielce oraz Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe już po raz trzeci zorganizowały warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z województwa świętokrzyskiego. Niezabezpieczone akweny wodne, nieodpowiedzialna zabawa w trakcie wakacyjnego wypoczynku nad wodą, brawura i lekkomyślność są częstymi przyczynami wypadków z udziałem dzieci.
 


Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2016 rok - Termin!


Komunikat

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że w związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin i mając na uwadze ograniczenie zatrucia pszczół Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin powinien zachować następujące środki ostrożności:
•    dobierać preparaty jak najmniej szkodliwe dla pszczół,
•    zapoznać się z etykietą-instrukcją preparatu dotyczącą przestrzegania okresu prewencji i bezpieczeństwa dla pszczół (art. 21 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - Dz. U. z 2013r.  poz. 455 ze zm.),
•    w czasie kwitnienia nie stosować środków, które są bardzo toksyczne lub toksyczne dla pszczół oraz jeżeli jest to możliwe, nie opryskiwać roślin uprawnych w okresie kwitnienia lub z kwitnącymi chwastami,
•    zabiegi środkami ochrony roślin, na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty, wykonywać wieczorem po oblocie pszczół (art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin)
•    unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania i wykonywać zabieg sprzętem przebadanym technicznie, przy prędkości wiatru nie przekraczającej 4 m/s  (§ 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin – Dz. U. z 2014r. poz. 516),
•    środki ochrony roślin stosować w odległości co najmniej 20 m od pasiek (§ 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin).

Kto stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami oraz w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (art.76 ust.1 pkt.19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin).
 


Wiktoria Kaczmarzyk - laureatka z ZSP Szkoły Podstawowej w Baltowie

1 kwietnia 2016 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce odbyła się uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/16.  Wśród najzdolniejszych uczniów na scenie znalazła się także uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Wiktoria Kaczmarzyk. Towarzyszyła jej mama, która przez cały czas wspierała i motywowała córkę. Na uroczystość pojechały, również dumne z osiągnięć uczennicy, opiekunki: Pani Edyta Maziarska i Pani Agnieszka Wolak oraz dyrektor szkoły – Pani Lidia Pastuszka i sekretarz Gminy Bałtów – Pani Agnieszka Kopała.Wiktoria uzyskała zaszczytny tytuł laureatki XIII Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Karta wielkanocna w ZSP w Bałtowie

1 kwietnia br. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem "Kartka wielkanocna" zorganizowanego przez Panią Annę Bugajską. Tematem konkursu była kartka okolicznościowa z okazji Świat Wielkanocnych. Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowań pięknym, lecz ginącym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie wyobraźni, aktywności twórczej uczniów oraz wrażliwości estetycznej. Jurry przyznało: I miejsce Natalii Cielebąk z klasy Ia, II miejsce Oliwii Kisiel z klasy V oraz dwa III miejsca : Zuzannie Czerwonce i Izabeli Parchecie z klasy V.


Święto Matematyki w ZSP Gimnazjum w Bałtowie

Coroczną tradycją w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie stał się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny - ,,Święto Matematyki” .  W bieżącym roku szkolnym turniej odbył się 30 marca 2016r. W szranki stanęło 5 klas gimnazjalnych.


Informacja

Wójt Gminy Bałtów informuje, że nie wpłynęły żadne uwagi do oferty Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”, złożonej w trybie 19 a Ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) pn.: „Opracowanie i wykonanie monografii zamkniętego w 2013 roku Zespołu Szkół w Bałtowie. Zachowanie dziedzictwa regionalnego, ocalenie od zapomnienia historii szkoły, nauczycieli, uczniów i ludzi związanych ze szkołą.”, co oznacza możliwość zawarcia umowy na wsparcie realizacji ww. zadania ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”,  Bałtów 81, 27-423 Bałtów.


VI Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska


Konkurs plastyczny - eliminacje gminne

W dniu 23 marca 2016r. przeprowadzone zostały eliminacje gminne do VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pt. „ Bezpiecznie na wsi-niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Organizatorem konkursu jest KRUS. W konkursie udział wzięło 38 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych,  I grupa wiekowa (klasy O-3), II grupa wiekowa (klasy 4-6). 


Pasowanie na czytelnika

23 marca 2016 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość pasowania uczniów I klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie na czytelników biblioteki szkolnej. Celem uroczystości było rozbudzenie wśród najmłodszych chęci sięgania po różne książki, jak również wyrobienie prawidłowych nawyków czytelniczych poprzez szanowanie książek oraz przestrzeganie regulaminu biblioteki.


W Wielkanocnym nastroju

We wtorek, 22 marca 2016 r., cała społeczność Szkoły Podstawowe w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej wzięła udział  w uroczystości z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Akademię przygotował Mały Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem p. Anny Smolińskiej. Uczniowie obejrzeli i wysłuchali montaż słowno - muzyczny, który wprowadził zebranych w klimat zbliżających się świąt. Nie zabrakło także tradycyjnego wielkanocnego stołu, na którym królowały różnokolorowe pisanki, baby wielkanocne, baranki i oczywiście zajączki. Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego złożyli uczniom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne. Na zakończenie zostały wręczone  nagrody uczniom biorącym udział w Szkolnym Konkursie Wielkanocnym, zorganizowanym przez Mały Samorząd Uczniowski. Każdy uczestnik konkursu otrzymał miły upominek.


Finalistka XIII Konkursu Języka Polskiego

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie co roku uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Najlepsi na etapie szkolnym kwalifikują się do kolejnego - rejonowego. W tym roku Weronika Zielińska - uczennica klasy III b Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie, przygotowana pod kierunkiem P. T. Szczygieł, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, gdzie 5.03.2016 r. reprezentowała bałtowskie gimnazjum podczas finału XIII wojewódzkiego konkursu języka polskiego dla gimnazjalistów. Weronice gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!
 


Pożegnanie zimy

21 marca 2016 r. dzieci z Przedszkola „Kraina fantazji” w Okole wybrały się wraz ze słomianą kukłą nad rzekę, aby pożegnać zimę. Słowami wiersza pożegnały Marzannę i zgodnie z tradycją wrzuciły ją do wody. W drodze powrotnej przedszkolakom towarzyszyła kolorowa Pani Wiosna. Wszystkie dzieci chętnie  śpiewały piosenki o wiośnie i szukały jej oznak w przyrodzie.


Wielkanoc 2016


Bałtów wśród najlepszych

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach, osiągając w nich znaczące sukcesy. Wyjątkowo ważne dla uczniów są jednak zmagania w organizowanych pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, do których, ze względu na ogromny prestiż, przystępują niemal wszystkie szkoły. Konkursy te stanowią  podsumowanie wieloletniej nauki na danym etapie kształcenia, a uzyskanie tytułu laureata stanowi dla szóstoklasistów gwarancję zwolnienia ze sprawdzianu kompetencji po szóstej klasie. W tym roku uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Wiktoria Kaczmarzyk – reprezentowała naszą szkołę i gminę w Przedmiotowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym, pomyślnie przechodząc kolejne trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Wiktoria sięgnęła po najwyższy laur, uzyskując w  etapie wojewódzkim zaszczytny tytuł laureatki Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego.


Powitanie Wiosny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości PSP w Okole.  Wszystkie klasy, od zerówki do szóstej przygotowały kukły Marzanny, a potem we wspólnym korowodzie poszły nad rzekę. Tam sroga boginka zimy została wrzucona do wody.


Oferta za realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

 

Oferta: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych w Bałtowie „Pałacowe Wzgórze”, Bałtów 81, 27-423 Bałtów


na zadanie:  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) pn.: „Opracowanie i wykonanie monografii zamkniętego w 2013 roku Zespołu Szkół w Bałtowie. Zachowanie dziedzictwa regionalnego, ocalenie od zapomnienia historii szkoły, nauczycieli, uczniów i ludzi związanych ze szkołą.”
Termin składania uwag upływa w dniu 01.04.2016 r.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bałtowie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na stronie Urzędu www.gminabaltow.pl. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 01.04.2016r. osobiście lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Bałtowie, 27-423 Bałtów 32, e-mail: gmina@gminabaltow.pl.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016r.

  W dniu 22 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło dziesięciu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: Marcin Słowik przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., Komendant Gminny OSP w Bałtowie Andrzej Malicki oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Gminy w Bałtowie Paweł Kudas. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Makuch Oliwia, Kośniewska Amelia i Kudas Przemysław z grupy szkoły podstawowe, oraz Grudniewska Kamila, Zielińska Weronika i Jabłoński Kacper z grupy gimnazjalnej.Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bałtów - mgr inż. Andrzeja Jabłońskiego.


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

20 marca 2016 r. mieszkańcy Gminy Bałtów wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej. Uroczystości zgodnie z tradycją rozpoczął  przemarsz ulicami Bałtowa w barwnym korowodzie z palmami do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta i tradycyjne poświęcenie palm wielkanocnych.


Bezpłatna mammografia

Firma MEDICA zaprasza na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania odbywać się będą przy Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32 dnia 5 kwietnia 2016r.

Infolinia i zapisy: 42 254 64 10, 517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu.


Ankieta - transport publiczny

W związku  z prowadzeniem przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. prac nad wykonywaniem strategii funkcjonowania i rozwoju transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrowieckiego – zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Bałtów do udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Ankietę można pobrać lub wypełnić za pośrednictwem linku znajdującego się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. http://ostrowiecki.eu/aktualności/wypelnij-ankiete-preferencji-komunikacyjnych/.
Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w powiecie, wpłynie pozytywnie na poprawę świadczonych dotychczas usług, poprzez określenie  i  wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych w organizowanych liniach użyteczności publicznej. Ankiety należy wypełniać do dnia 25.03.2016r.


II Kiermasz Tradycji Wielkanocnych - transmisja

Pod linkiem http://ostrowiecki.eu/event/transmisja-kiermaszu-tradycji-wielkanocnych/  będzie transmitowany przebieg II Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych w Kunowie - 20 marca 2016r.


II Kiermasz Tradycji Wielkanocnych


Tydzień Kultury Języka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniach od 7 do 12 marca 2016 roku jest obchodzony Tydzień Kultury Języka. Mottem XXIV Tygodnia są słowa zmarłego 19 lutego tego roku, włoskiego pisarza Umberto Eco „ Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Uczniowie Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole  od kilku lat włączają się w obchody Tygodnia Kultury Języka.


Obchody Niedzieli Palmowej - Zaproszenie


Informacja dotycząca zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny w Kielcach informuje że od 25 lutego 2016r.  zmieniły  się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:
1.    Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
2.    W przypadku przemieszczenia  świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, od biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
3.    Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczania świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu  po założenia konta użytkownika i uzyskania hasła dostępu.
Podstawa prawna -  decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 8 marca 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Kobiet - „Spotkanie z muzyką i humorem”. Gości przywitała przepięknie udekorowana sala gimnastyczna, przypominająca swym wyglądem scenę prestiżowych imprez kulturalno-artystycznych, dzięki staraniom Pani Iwony Gałaczyńskiej, Pani Małgorzaty Wąsik oraz Pana Leszka Błaszkiewicza.


Zmiana terminu wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Rudka Bałtowska

Nowy termin:

I - 17.03.2016r. godzina 15.30

II - 17.03.2016r. godzina 16.00

 

 


11 Marca - Dzień Sołtysa


Wyjazd na kieleckie targi AGROTECH

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce XXII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej.  Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt podczas ubiegłorocznej edycji. Najbliższa edycja 2016 zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.
Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na targi AGROTECH prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Bałtowie pok. nr 7 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 –15.00 lub telefonicznie 041/264-10-08 wew. 18 do dnia  14.03.2016 r. Planowany termin wyjazdu 19 marca (sobota) 2016 r. o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok budynku Urzędu Gminy). Koszt uczestnictwa 15 zł/osoba.


Harmonogram badania bydła

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Św. upoważnił do przeprowadzenia monitoringowego badania bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła na terenie gminy Bałtów w 2016r. lek. Wet. Wacława Rodka, Gabinet Weterynaryjny ul. Sandomierska 2/1, 27-515 Tarłów zgodnie z poniższym harmonogramem.
Harmonogram badania bydła w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy w 2016r. na terenie gminy Bałtów:
06.05.2016r. – Lemierze, Maksymilianów
07.05.2016r. – Wycinka, Ulów
12.05.2016r. – Bałtów


Pamięć o bohaterach

1 marca 1951 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie zamordowano 7 członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.  Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Od 2011 r. obchodzimy w tym dniu Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W PSP im. Legionów Polskich również uczczono pamięć tych niezłomnych Bohaterów.


Obwieszczenie

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Okół, Pętkowice - Gmina Bałtów.


Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.,poz. 1774 z późn. zm.) , podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Bałtów (w tym mieszkańców i przedsiębiorców) w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu ankietę, z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Szkolenie - płatności bezpośrednie 2016


Dzień Kobiet - Zaproszenie


Wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Rudka Bałtowska 18 marca 2016r.

  


Zaproszenie na pierwsze spotkanie poświęcone powstaniu Klubu Seniora

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" zaprasza mieszkańców Gminy Bałtów w wieku 50+ na pierwsze spotkanie poświęcone powstaniu Klubu Seniora "Senior-Bałt".

Termin: 3 marca 2016r. godz. 16.30

Miejsce: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów 55


Komunikaty Agencji Rynku Rolnego


Żywność 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  2 – 3 – 4  marca  2016r. (środa,  czwartek,  piątek),  w godz. od 8.00  do 13.00. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 – 15   lub 668  – 764 – 240.


Uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Św.

  


Pierwsze środki z RPO WŚ dla Gminy Bałtów

Gmina Bałtów, jako jeden z zaledwie czterech samorządów w regionie świętokrzyskim z sukcesem aplikowała o pierwsze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  Z nowej perspektywy programowej otrzyma kwotę 566 730,82zł  na realizację projektu „Mali odkrywcy na start”. Wartość projektu została oszacowana na kwotę: 668 624,07zł.


Dzień Zakochanych w PSP w Okole

"DZIEŃ ZAKOCHANYCH" zyskuje sobie w Polsce coraz więcej zwolenników, znalazł również odzwierciedlenie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. W tym dniu  już od samego rana było czuć podekscytowanie wszystkich uczniów i  atmosferę Walentynek....


Nietypowy Gość w przedszkolach

5 lutego 2016r. do Przedszkoli "Kraina fantazji" w Okole i Bałtowie zawitał znany iluzjonista Robert Szablewski. Utalentowany artysta pokazał przedszkolakom swoje magiczne sztuczki. Były m.in.: zmieniające kolor kwiaty, pojawiające się znikąd pieniądze, gołąbek, króliczek, a także wiele innych magicznych ciekawostek. Wszystkim dzieciom bardzo podobał się występ Magika. Niektórzy mieli szczęście i spróbowali magii razem z Czarodziejem.


Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Bałtowie

4 lutego 2016r. dzieci z Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Bałtowie gościły swoich bliskich - Babcie i Dziadków. Uroczystość odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie. Zaproszeni goście licznie przybyli, a wnuczęta pięknie zaprezentowały się...


Dobre praktyki w przedszkolu w Okole

Obecnie dużo mówi się o szybkim tempie życia oraz złych nawykach żywieniowych. Wszystko to nie sprzyja zdrowiu dziecka. Aby zapewnić naszym dzieciom optymalne warunki dla dalszego rozwoju realizowaliśmy dobrą praktykę pt. "Żyję zdrowo, jem kolorowo", która została pozytywnie oceniona i umieszczona na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.


Turniej bilardowy rozstrzygnięty

Organizatorem Zimowego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Bałtów była Gminna Biblioteka Publiczna. Rozgrywki przeprowadzone były w czasie ferii zimowych, w kategorii dziewcząt i chłopców. W turnieju wzięło udział 18 uczestników. Finał rozegrany w dniu 29 stycznia wyłonił zwycięzców. W kategorii dziewcząt puchar Wójta Gminy Bałtów zdobyła Katarzyna Pytlak, drugie miejsce zajęła Paulina Lewicka, na trzecim uplasowała się Oliwia Bukała. W kategorii chłopców puchar wywalczył Karol Cielebąk, drugie miejsce przypadło Adrianowi Kostrzewie, trzecie miejsce Ernestowi Kosno.
Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju, sportową postawę. Zwycięzcom gratulujemy.


Ferie z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała bogatą ofertę spędzenia ferii zimowych skierowaną do dzieci i młodzieży. Oprócz turnieju bilardowego dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne. Dla chętnych biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do mojej ulubionej książki”. Zwycięzcą konkursu została Martynka Zając. Drugie miejsce otrzymała Oliwia Bukała, trzecie miejsce ex aequo zajęli Emilia Piotrowska i Karol Goliński.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.


Koniec ferii zimowych 2016 w Świetlicy w Okole

Tegoroczne ferie zimowe w Świetlicy rozpoczęły się zabawami na śniegu, tak by w pełni wykorzystać zimową aurę. Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się zjazdy saneczkowe i bitwy na śnieżki. W przerwach od zimowych szaleństw na śniegu uczestnicy zajęć z wielkim zaangażowaniem wykonywali maski karnawałowe, w których mieli okazję wystąpić podczas karnawałowej zabawy. Do wszystkich dzieci i młodzieży adresowane były zajęcia pt. „ABC emocji”. Pod tą nazwą kryły się zabawy i ćwiczenia w wyrażaniu swoich uczuć oraz zrozumieniu cudzych emocji. Zabawa karnawałowa, to także  dziecięce śpiewanie i słodki poczęstunek. Wprawdzie konkurs wokalny pt. „ A ja wam zaśpiewam!” nie przyciągnął wielu uczestników, ale ci najodważniejsi zaśpiewali nam piosenki o zimie.       


Informacja o przeznaczeniu do sprzedania - zamieszczono dnia 2016.02.01

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 29 stycznia 2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 29.01.2016 r. do 19.02.2015 r.: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Bal karnawałowy w przedszkolu w Bałtowie

W dniu 26 stycznia 2016 r. w przedszkolu ,,Kraina fantazji" w Bałtowie odbył się bal karnawałowy. Na kilka godzin dzieci zamieniły się w postaci ze swoich marzeń, prezentując wspaniałe kolorowe stroje. Muzyka i tańce przeplatane były zabawami i konkursami. Po wesołych pląsach był czas na chwile odpoczynku i słodki poczęstunek. Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń, zresztą - zobaczcie sami...


Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20.01.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2016 roku.


Zwrot podatku akcyzowego w 2016r.

Urząd Gminy w Bałtowie w ślad za Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje że: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:
•    w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 


Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Okole

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina fantazji” w Okole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.


Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2016

W dniu 16 stycznia 2016 r. zespoły ludowe „Biesiada” i „Bałtowianie” uczestniczyły w Skarżysku Kamiennej w eliminacjach do XXIII Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2016. Przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika, zespół „Bałtowianie” zaprezentował utwory : „W nocnej chwili”, „Szczęśliwa kolebko”, zespół „Biesiada” zaśpiewał : „Lulej, że mi lulej” oraz „Boscy posłowie”. Dziękujemy zespołom za udział w konkursie.


VIII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W dniu 17 stycznia 2016 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się VIII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie uczestniczyły zespoły z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Bałtowianie” i „Biesiada”, które zaprezentowały mniej znane lecz bardzo piękne kolędy i pastorałki.


Ferie 2016 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

18 stycznia 2016r. rozpoczynają się ferie zimowe – upragniony przez uczniów czas odpoczynku od zajęć dydaktycznych. Czas wolny można spędzać na różne sposoby. Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, przygotował ciekawą ofertę zajęć opartych na dobrej i bezpiecznej zabawie, jak również uwzględniających rozwój zainteresowań.  Zajęcia odbywać się będą od 18.01.2016r. do 22.01.2016r. w ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie w godzinach 9.00 – 12.00.
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w grach i zabawach świetlicowych, logicznych, językowych, przyrodniczych. Nauczyciele przygotowali dla zainteresowanych zajęcia teatralne, rytmiczno – taneczne, logiczno-matematyczne, gry i zabawy planszowe, turniej szachowy. Osoby lubiące kalambury, zagadki i rebusy będą mogły sprawdzić swoją wiedzę w zajęciach „Zgaduj – zgadula”. Dla aktywnych fizycznie przewidziane są zajęcia rekreacyjno – sportowe, turniej tenisa stołowego, nauka jazdy na nartach. Nie tylko dziewczęta mogą uczestniczyć w zajęciach „Zaradna gosposia”, które przewidują rozwijanie sprawności manualnych, w tym naukę „robótek ręcznych”. Cele główne tych zajęć to kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów, wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Szczegółowy harmonogram zajęć przewidzianych na poszczególne dni został umieszczony na stronie szkoły oraz na gazetkach szkolnych.


Ferie 2016 w PSP w Okole


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2015r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji   inwestycji celu publicznego

 


Żywność 2016r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  20 – 21 – 22 stycznia 2016r. (środa, czwartek, piątek), w godz. od 8.00  do 13.00.
 Pozostałe osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu zostaną wydane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 - 15  lub 668 – 764 - 240.
 


Ferie z Biblioteką


Ferie zimowe w Świetlicy


Koncert Kolęd i Pastorałek 2016


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Bałtowie

Od 4 stycznia 2016r. działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą Bałtów 55.

Godziny Pracy Punktu:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek - 8.00-12.00

środa - 12.00-16.00

tel. 881 218 011


Wigilia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyła się Wigilia szkolna. Dzięki przepięknej scenografii wykonanej przez Anetę Kocjan, atmosfera w tym dniu była prawdziwie świąteczna.  Uczniowie z wychowawcami i rodzicami przygotowali stoły wigilijne z  tradycyjnymi potrawami, słodyczami, owocami i siankiem pod obrusem. W pierwszej części spotkania pod kierunkiem wychowawczyń (Mirosławy Kulig, Barbary Samsonowskiej, Marioli Szumlak i Beaty Walczyk) uczniowie z klas: „O”- III przedstawili montaż słowno-muzyczny składający się z kolęd i wierszy.


W świątecznym nastroju...

Święta Bożego Narodzenia nierozerwalnie związane są z wieloma pięknymi tradycjami i zwyczajami, które kultywowane są nie tylko w rodzinnych domach, ale i w szkole. Sale lekcyjne przybrały odświętny wystrój. Choinki i stroiki przyozdobione bombkami, kolorowymi światełkami i własnoręcznie wykonanymi ozdobami wprowadziły całą społeczność szkolną w atmosferę tych pięknych Świąt. Uczniowie przygotowali w swoich klasach „Wigilie”, na których nie zabrakło tradycyjnych dań. Wszyscy oczekiwali na Jasełka, które przygotowali zarówno najmłodsi jak i starsi uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie.


Apel Wojewody woj. świętokrzyskiego w sprawie użytkowania petard i fajerwerków

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, przed Nowym Rokiem, materiałami pirotechnicznymi, wojewoda apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków.
Wojewoda apeluje w szczególności o:
- zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów pirotechnicznych,
- nieodpalanie petard i fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, gdzie może to zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zakłócać porządek publiczny,
- nieużywanie materiałów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych,
- nieodpalanie petard i fajerwerków z okien budynków,
- nieodpalanie materiałów wybuchowych z dłoni,
- nieużywanie fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
- zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, aby nie miały dostępu do takich materiałów oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie odpalanych petard i fajerwerków.


Boże Narodzenie 2015


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie

uprzejmie informuje,

że w dniu 24 grudnia 2015 r. (wigilia)

urząd będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


Dopalaczom stanowcze NIE!

W dniu 03.12.2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie pani inspektor – Wiesława Woźniak - przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. przeprowadziła dla uczniów prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat dopalaczy. Zajęcia te odbyły się w ramach prowadzonej przez SANEPID kampanii pod nazwą „Dopalacze - krok od śmierci”. Celem kampanii jest dostarczenie młodym ludziom, jak również ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i pedagogom, wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami” oraz zwrócenie uwagi na zagrożenie wynikające z ich używania.Działania prowadzone są we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. z wykorzystaniem m.in. materiałów edukacyjnych oraz spotu z kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – „Dopalacze kradną życie”. 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2016 rok

 


Projekt Umiem pływać zakończony

5 grudnia 2015r. zakończył się, realizowany w ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej oraz w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, projekt powszechnej nauki pływania: „Umiem pływać”.
 


Święty Mikołaj w Przedszkolach

Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu w Okole  oraz Bałtowie „Człap, człap, człap, człap idzie już, Święty Mikołaj jest tuż, tuż...”

Tymi słowami piosenki 7 grudnia 2015 r. dzieci z Przedszkola „Kraina fantazji” powitały niepowtarzalnego i długo oczekiwanego gościa. Święty Mikołaj równie serdecznie przywitał wszystkich przedszkolaków, porozmawiał z nimi, podziwiał wykonane przez nich prace plastyczne ze swoją podobizną, a na koniec rozdał upragnione prezenty. Tego dnia, jeszcze długo na twarzach dzieci gościł uśmiech i szczęście. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość przychodzi tylko raz w roku....


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - zamieszczono dnia 2015.12.04

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Czytamy bajki dzieciom

Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie oraz Zespołu ludowego „Bałtowianie” w dniu 10 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie Filii Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, odbyło się spotkanie w ramach  Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Ogólnopolska kampania zapoczątkowana została 1 czerwca 2001 r. przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, objęta  patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Andrzejki w Przedszkolu Kraina fantazji w Okole

Andrzejki to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a także źródło szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. W dniu 25.11.2015r. w Przedszkolu „Kraina fantazji” w Okole odbyła się zabawa andrzejkowa, podczas której dzieci miały okazję przenieść  się w świat marzeń i fantazji. Zabawę uświetniły liczne wróżby, tańce i poczęstunek.


Wieczór Andrzejkowy dla dzieci i młodzieży

W świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbył się  Andrzejkowy wieczór wróżb. Największą atrakcją  dla dzieci i młodzieży było lanie wosku i przestawianie butów.  Inne wróżby również sprawiły uczestnikom  wiele radości. Dziękujemy za obecność i wspólną zabawę.


Andrzejki w PSP im. Legionów POlskiech w Okole

Listopad to miesiąc niezwykły. Wchodzimy w niego tanecznym, halloweenowym krokiem, żeby potem w ciszy i zadumie wspominać bliskich, którzy odeszli. Koniec listopada także jest wyjątkowy. Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli Andrzejki, to zabawa, wróżby i swawole!
 


Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze...

Obchodzone w Polsce od kilku pokoleń Andrzejki nie tracą na popularności.  W Przedszkolu ,,Kraina fantazji"  w Bałtowie dzieci także  bawiły się z tej okazji. Były andrzejkowe  serduszka z imionami, emocje przy ustawianiu butów w kolejce do drzwi, lanie wosku i odgadywanie kształtów jego cieni i wiele innych atrakcji. Oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, bo przecież ,,to tylko zabawa", ale w miłym nastroju.


Ogłoszenie - dystrybucja jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniu 03 grudnia 2015r. (czwartek) będą wydawane owoce (jabłka) dla mieszkańców Gminy Bałtów – w szczególności dla osób, które nie odbierały jabłek w miesiącu listopadzie 2015r.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  8.00 - 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce (Skarbka 41).
Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości. Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie. Więcej informacji udziela GOPS w Bałtowie pod nr tel. (41) 264 – 11 – 15.


Patriotyczna wieczornica w PSP w Okole im. Legionów Polskich

  26 listopada 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole  odbyła się  wieczornica patriotyczna upamiętniająca Patrona szkoły.  Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnego środowiska spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu. Mottem tegorocznego spotkania były słowa Józefa Piłsudskiego: "Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  i nie ma prawa do przyszłości”.


Z tradycją przy biesiadnym stole...

22 listopada 2015r. Zespół Ludowy Okolanki przy udziale Wójta Gminy Bałtów Pana Andrzeja Jabłońskiego uczestniczył w biesiadzie zorganizowanej dla zespołów ludowych, twórców ludowych i kół gospodyń w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku n/Wisłą.


Kto ile wyciągnął z unijnej kasy w powiecie ostrowieckim? Gmina Bałtów na bardzo wysokim miejscu.

Najlepiej z pozyskiwaniem środków unijnych w powiecie ostrowieckim radziła sobie Gmina Bałtów, zajmując pierwsze miejsce w powiecie. Bałtów uplasował się na wysokim ...


Dzień Pracownika Socjalnego


Informacja o godzinach otwarcia Filii Poczty Polskiej w Bałtowie

Poniedziałek      8.00 – 15.00
Wtorek               8.00 – 15.00
Środa                12.30 – 20.00
Czwartek            8.00 – 15.00
Piątek                 8.00 – 15.00


Ogień Niepodległości w PSP im. Legionów Polskich w Okole

7 listopada 2015 r. poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole reprezentowany przez Aleksandrę Majewską uczennicę klasy VI, Aleksandrę Wołowiec uczennicę klasy IV i ucznia klasy V Kamila Wyrodę wziął udział w uroczystej Mszy świętej w Ostrowcu Św., w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie  przekazany został Ogień Niepodległości samorządowcom powiatu ostrowieckiego harcerzom, Strzelcom i wszystkim chętnym mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicznych miejscowości.


Ogłoszenie - dystrybucja jabłek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż  w dniach 24 – 25 listopad 2015r. (wtorek, środa) będą wydawane jabłka dla wszystkich mieszkańców Gminy Bałtów.  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie w godzinach  od 8.00 do 14.00 w budynku dawnej lecznicy w Skarbce nr 41. Osoby zgłaszające się po odbiór żywności zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości.
Dla osób, których stan zdrowia lub inna sytuacja nie pozwala na osobisty odbiór powyższych produktów, artykuły te mogą odebrać inne osoby okazując stosowne upoważnienie.


TERAZ MY Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów

W dniu 13 listopada 2015r. zespoły ludowe „Bałtowianie”, „Biesiada” i „Okolanki” wystąpiły w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie na XIII Ogólnopolskim Przeglądzie  Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów TERAZ MY. Zespoły wystąpiły  pod kierunkiem instruktora pana Pawła Cieślika w kategorii konkursowej – Zespoły folklorystyczne – piosenka. Zespół „Biesiada” zaprezentował utwór „Łoj baby, baby”, Zespół „Okolanki”- „Wiązankę walczyków” a Zespół Bałtowianie zaśpiewał „Wiązankę polek świętokrzyskich”. Serdecznie dziękujemy zespołom za udział w przeglądzie.


Rajd Szlakiem majora Ponurego

7 listopada 2015r. uczniowie PSP im. Legionów Polskich w Okole należący do koła turystycznego wzięli udział w rajdzie Szlakiem majora Ponurego. Uczestnicy złazu przeszli trasę z miejscowości Bronkowice do wsi Rataje.  Na Wykusie odbył się apel przy pomniku-kapliczce świętokrzyskiej.


97. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Obchody w Gminie Bałtów.


Udział uczniów ZSP w Bałtowie w warsztatach GEO LAB - CZŁOWIEK

4 listopada 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli udział w kolejnym module warsztatów Geo Lab w Geoparku w Kielcach- „CZŁOWIEK”.Zajęcia  rozpoczęły się od nauki segregacji śmieci. Uczniowie w ramach ćwiczeń mieli za zadanie pogrupowanie kart ilustrujących różne rodzaje odpadów. Szczególną uwagę zwrócono na odpady niebezpieczne.


W losie Ojczyzny swej wziąć udział...

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym w ciągu roku.Właśnie z tej okazji dnia 10 listopada 2015r. odbył się w PSP im. Legionów Polskich w Okole uroczysty apel.


Pierwsze miejsce dla KGW z Rudki Bałtowskiej

KGW z Rudki Bałtowskiej zajęło I miejsce w konkursie na Najlepsze KGW 2015 r. w Powiecie Ostrowieckim. W dniu 6 listopada 2015 r. na Targach Kielce podczas uroczystej Gali Finałowej Rolnik Roku 2015, przewodnicząca  pani Teresa Piórkowska odebrała dla KGW z Rudki Bałtowskiej puchar oraz pamiątkowy dyplom. 


Pszczelarze ze swoim Patronem

W dniu 7 listopada 2015r. w Bałtowie z inicjatywy Rejonowego Koła Pszczelarzy oraz Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego odbyła się uroczystość podczas, której dokonano odsłonięcia tablicy i poświęcenia rzeźby Św. Ambrożego patrona pszczelarzy.


Żywność 2015 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a, skąd bezpośrednio będzie można odebrać żywność w dniach  18 – 19 – 20 listopada 2015r. (środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00  do 13.00.
 Pozostałe osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu zostaną wydane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. (41) 264 – 11 - 15  lub 668 – 764 - 240.


Obchody Święta Niepodległości - zaproszenie


Jesień 2015 w Świetlicy w Okole

W pierwszym tygodniu jesieni, na placu przy  okolskiej świetlicy, zapłonęło ognisko z okazji nadejścia pięknej pory roku jaką jest „złota polska jesień”.  Przy ognisku dzieci rozmawiały o zjawiskach atmosferycznych związanych z jesienią oraz o „babim lecie”, którego będziemy wypatrywać podczas jesiennych spacerów.  Uczestnikom jesiennej imprezy czas umilały gry i zabawy plenerowe oraz pieczenie kiełbasek. Kolejna październikowa impreza, bardzo wyczekiwana przez dzieci, to halloween. Tradycyjnie odbył się konkurs na halloweenowy strój oraz „koszmarną dynię”, która jest nieodłącznym atrybutem tego święta. Na bal przebierańców przybyły wesołe duszki, wróżki, czarownice, gobliny, czarne koty, diabły, a nawet farmer Jack, o którym krąży halloweenowa legenda. Poza głównymi atrakcjami wieczoru każdy uczestnik mógł wziąć udział w wielu konkurencjach przygotowanych specjalnie na tę okazję, wykazać się wiedzą na temat halloween i zjeść mnóstwo słodyczy, zgodnie z tradycją: „cukierek albo psikus!”. Wszyscy wiemy, że halloween to bardzo amerykańska moda ale trudno  oprzeć się szalonej zabawie tego wieczoru. Z pewnością spotkamy się za rok, tego nie można przegapić. Organizator imprezy oraz jej uczestnicy dziękują GKRPA w Bałtowie za ufundowanie nagród rzeczowych i słodkich upominków.    


Ślubowanie Pierwszaków w PSP Okół

Dzień 29 października 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole był bardzo ważnym dniem dla klasy I. Uczniowie w świątecznych  strojach galowych, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej wykonana przez Panią Anetę Kocjan, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Kośniewska powitała zaproszonych gości, Wójta Gminy Bałtów - Pana Andrzej Jabłońskiego oraz Sekretarz Gminy - Panią Agnieszkę Kopałę, dyrektora szkoły Joannę Adamus, nauczycieli, uczniów i licznie przybyłych rodziców.


Rajd Gwiaździsty Orły dla Niepodległości - Zaproszenie

 


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju - data zamieszczenia 30.10.2015r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju.


KONSULTACJE SPOŁECZNE

PRZEDMIOTEM KONSULTACJI JEST PROJEKT: „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019”.
Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag w sprawie wymienionego w pkt 1 projektu. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność dotyczy konsultowanego projektu. Określa się termin konsultacji: od dnia 29 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r.
Uwagi i opinie  w sprawie wyżej wymienionego projektu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, e-mail: gmina@gminabaltow.pl

Wnioski z uwagami i opiniami powinny zawierać:pełną nazwę organizacji, adres, dane kontaktowe, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.
 


Ślibowanie klasy I ZSP w Bałtowie

27 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość – ślubowanie klasy I. Ten szczególny dzień zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Wójt Gminy Bałtów - Pan Andrzej Jabłoński oraz Sekretarz Gminy - Pani Agnieszka Kopała.


Zakończenie działalności Apteki w Bałtowie


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 02.11.2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony zostaje pod adres:  Pętkowice 10 (dawny magazyn GS).


Dzień Edukacji Narodowej w gminie Bałtów

  


Dzien Edukacji Narodowej 2015


Warsztaty kulinarne w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 17 września 2015r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyły się warsztaty pod hasłem „I dziewczyny i chłopaki wiedzą co to zdrowia smaki”, zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego w Kielcach.
34 uczniów z klas I-III najpierw obejrzało ciekawą prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania, następnie wszyscy udali się na warsztaty, które w ciekawy sposób poprowadził doświadczony kucharz.


Dzień Chłopaka w PSP Okół

Dnia 30.09.2015r. społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole świętowała „DZIEŃ CHŁOPAKA”. Z inicjatywy dziewcząt wchodzących w skład samorządu uczniowskiego pod opieką pań:  Alicji Chodały i Barbary Samsonowskiej chłopcy z klas 0-III  wzięli  udział w licznych konkurencjach, w których musieli się wykazać nie tylko sprytem, ale i mądrością.  Z każdej klasy wystartowało po dwóch  przedstawicieli. Komisja w składzie grona pedagogicznego przydzielała punkty za poszczególne konkurencje. Po zakończonym konkursie jury wyłoniło zwycięzców, a  członkinie samorządu uczniowskiego udekorowały ich medalami  Super Chłopaka. Obchody Dnia Chłopaka zakończyły się wspólną zabawą taneczną.


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 02.11.2015 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeniesiony zostaje pod adres:  Pętkowice 10 (dawny magazyn GS).


Kolejna wizyta uczniów z Bałtowa w Geoparku

30 września 2015r. uczniowie ZSP w Bałtowie po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Geopark w Kielcach. Młodzież, w białych fartuszkach, metodą laboratoryjną badała właściwości wody: destylowanej, wodociągowej, terenowej, mineralnej i z mydłem.  Młodzi laboranci zwrócili uwagę na zapach, ph i kolor. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz obiegu wody w przyrodzie. Całość warsztatów uzupełniła prezentacja multimedialna. Uwieńczeniem zajęć  było przeprowadzenie doświadczenia z azotowaniem amonu badającego wpływ nawozów naturalnych na przyrodę.
Dużo emocji wywołała zabawa integracyjna  polegająca na jak najszybszym przepchnięciu kropli wody za pomocą powietrza wydychanego przez słomkę po wytyczonym torze przeszkód.


Udział uczniów ZSP w Bałtowie w XVI Rajdzie Pielgrzymkowym

„W Krzyżu miłości nauka” to hasło przewodnie XVI Rajdu Pielgrzymkowego Św. Krzyż 2015, w którym uczestniczyło 14 uczniów ZSP w Bałtowie wraz z opiekunem P. Edytą Maziarską.

 

 


Bałtowscy uczniowie z wizytą w Geoparku w Kielcach

W dniu 23 września 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Geopark w Kielcach. Szkoła nasza została zaproszona w nagrodę za otrzymanie wyróżnienia w konkursie „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie”.
Pierwsze, z planowanych czterech modułów, warsztaty – pod przewodnim hasłem „Ziemia” – prowadzone były metodą projektu i polegały na zebraniu materiału badawczego (próbek skał i gleby) w Rezerwacie Wietrznia. Mali badacze ubrani w białe fartuchy badali w laboratorium zebrane próbki. Określali ich ph, a także doświadczalnie sprawdzali reakcję z roztworem kwasu solnego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w warsztatach kolejnych modułów: „Woda”. „Powietrze”, „Człowiek”.


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com