Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

  


Boże Narodzenie 2016


Informacja o rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze - etap I


Informacja


Gminny konkurs literacki dla szkół podstawowych

W dniu 19 grudnia 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie został przeprowadzony Gminny Konkurs Literacki „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”, pod patronatem Wójta Gminy Bałtów pana Andrzeja Jabłońskiego w kategorii szkoły podstawowe. Do konkursu zgłosiły się dwie 3 – osobowe drużyny z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie z kl. V i VI. W rywalizacji konkursowej zwyciężyła Drużyna II z klasy V w składzie : Dagmara Guz, Weronika Chrabąszcz, Oliwia Makuch. W konkursie uczestniczyła również Drużyna I z klasy VI w składzie : Izabela Parcheta, Michał Dziadowicz, Jakub Szczerbiński. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy Bałtów. Dziękujemy pani Teresie Szczygieł. Uczniom gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy i dziękujemy za udział w konkursie.


Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Okole  z przeznaczeniem  na punkt apteczny.


Przedszkolaki udekorowały choinkę w Urzędzie Gminy w Bałtowie

W dniu 16 grudnia 2016 r. przedszkolaki wspólnie z  Wójtem Gminy Panem Andrzejem Jabłońskim oraz swoimi paniami ubierały choinkę. Drzewko, które będzie zdobiło Urząd Gminy dzieci udekorowały własnoręcznie przygotowanymi pięknymi ozdobami. Wspólne zdobienie i śpiewanie kolęd sprawiło przedszkolakom ogromną radość. Pan Wójt podziękował dzieciom, wręczył prezenty i życzył radosnych Świąt.


Gminny konkurs literacki

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbył się Gminny Konkurs Literacki pn. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”, zorganizowany z okazji ogłoszenia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, pod patronatem Wójta Gminy Pana Andrzeja Jabłońskiego.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds turystyki

  


Świętokrzyscy samorządowcy gościli w Bałtowie

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Województwa Świętokrzyskiego zrzeszeni  w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 12.12.2016r. debatowali  w Bałtowie na spotkaniu szkoleniowym.


Mikołaj w Punktach Przedszkolnych

 W dniu 6 grudnia 2016r. przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie oraz Punktu Przedszkolnego w Okole z niecierpliwością oczekiwały na wizytę świętego Mikołaja. Wreszcie rozbrzmiały dzwonki i w drzwiach stanęli niezwykli goście: Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński w towarzystwie oczekiwanego Świętego. Dzieci z drżącymi serduszkami powitały gości piosenką, a potem otrzymały wspaniałe prezenty.Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Gminnym Centrum w Bałtowie odbyło się spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” uczestniczyły zainteresowane osoby z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów. Szkolenie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Akademia Bezpiecznego Puchatka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 5 grudnia 2016r. uczniowie klasy I, II i III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole brali udział w ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbył się w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Dzięki niemu uczniowie mogli sobie utrwalić zdobyte wiadomości oraz zweryfikować swoją wiedzę po szeregu zajęć dotyczących bezpieczeństwa przeprowadzonych przez p. Barbarę Samsonowską i p. Mariolę Szumlak. Test składał się z 15 pytań. Obejmowały one aspekty bezpieczeństwa w domu, w szkole,  w drodze oraz bezpieczeństwa w Internecie. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały informację zwrotną o ilości poprawnych odpowiedzi. Prawie 100% uczniów otrzymało maksymalną liczbę punktów. Świadczy to o tym, że uczniowie  świadomi są skutków niebezpiecznych zachowań.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat

 


Ukraińska wizyta w Bałtowie

W ramach „Programu rozwoju i popularyzacji języka ukraińskiego i kultury, świadomości historycznej obywateli na Ukrainie i za granicą w roku 2016” w dniach 3-4 grudnia br.  gościła w Bałtowie delegacja z miasta Busk na Ukrainie (obwód lwowski). Delegację, w towarzystwie rodzin polsko-ukraińskich zamieszkujących na terenie gminy Bałtów, przyjęli Wójt Gminy  Andrzej Jabłoński i Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda.


„Z pieśnią przez dzieje Polski”- wieczornica patriotyczna

30 listopada 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miała miejsce wieczornica patriotyczna. Organizowanie takich imprez wpisało się na stałe w kalendarz szkoły, a związane jest z postacią jej patrona, którym są Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego.


NARODOWE CZYTANIE 2016 W GIMNAZJUM W BAŁTOWIE

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” - Kartezjusz
Pod tym hasłem społeczność bałtowskiego gimnazjum 24 listopada 2016r. włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania, której patronuje para prezydencka. Akcję Narodowego Czytania rozpoczął w 2012 roku ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -  Bronisław Komorowski - wspólną lekturą dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
W tym roku  lekturą Narodowego Czytania została powieść „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o piękną i czystą polszczyznę oraz bogactwo polskiej literatury.


DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje iż, osoby i rodziny, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie po otrzymanie stosownego skierowania. Artykuły żywnościowe wydawane będą po raz kolejny przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Samsonowicza 17a w dniu 15 grudnia 2016 r. w godz. od 8.00  do 13.00.
Osoby i rodziny, które nie ubiegały się o pomoc żywnościową w 2016 r., a są zainteresowane skorzystaniem z pomocy w ramach POPŻ 2014-2020, mogą zgłaszać się do GOPS w Bałtowie z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dochody w rodzinie (zaświadczenia o wysokości wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedni, decyzje właściwego organu w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przelicz., inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny).  Na podstawie zgromadzonych dokumentów, osobom i rodzinom spełniającym kryteria Programu, tutejszy GOPS wyda skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 41 264 11 15 lub 668 764 240


Konkurs ekologiczny pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego


Rajd szlakiem Jana Piwnika

W dniu 19 listopada 2016r. członkowie Klubu Miłośników Regionu Świętokrzyskiego działającego przy PSP im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyli w rajdzie szlakiem Jana Piwnika. Trasa obejmowała najważniejsze miejsca związane z pamięcią o Ponurym. Klub pod kierunkiem Marzenny Barańskiej –Serafin i Anety Kocjan powstał w ramach Innowacji Pedagogicznej „W Krainie Latających Czarownic”. Do głównych celów należy kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów a rajdy i wycieczki są najlepszą formą poznania historii i walorów krajoznawczych regionu.


Z tradycją przy biesiadnym stole

W dniu 27 listopada 2016 r. Zespół Ludowy „Okolanki” uczestniczył w biesiadzie ludowej „Z tradycją przy biesiadnym stole”. Organizatorem spotkania było Lipskie Centrum Kultury. Biesiadę otworzyła i powitała gości dyrektor LCK pani Izabela Ronduda. Spotkania odbywają się raz w roku, a celem jest integracja artystów ludowych zajmujących się kultywowaniem tradycji ludowych Powiśla.


Pieski do adopcji !

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków (jedna sunia, dwa psy). Pieski są zadbane, przyjazne dla ludzi i zwierząt oraz są objęte opieką weterynaryjną.  Bardzo szybko aklimatyzują się w nowym otoczeniu. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41/264-10-08 wew. 18Zabawa andrzejkowa PSP im. Legionów Polskich w Okole

Raz w roku jest taka noc, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, ...wróżb. Od wielu wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny. Noc św. Andrzeja jest nocą niezwykłą. Niezwykła była też zabawa andrzejkowa, która odbyła się 24 listopada 2016 r.  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Alicji Chodały, p. Barbary Samsonowskiej i p. Mirosławy Kulig.


Zaproszenie na zabawę andrzejkową


Świętokrzyska Kuźnia Smaków

W dniu 23 listopada 2016 r. w Gościńcu „Bałtowski Zapiecek” odbył się event promujący Świętokrzyską Kuźnię Smaków. Wśród znamienitych gości był gospodarz Gminy Bałtów Wójt  Andrzej Jabłoński. Informację o projekcie „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” przekazała licznie zebranym pani Teresa Wąsik Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Podczas uroczystości wręczone zostały certyfikaty przynależności do szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków 19 nowym podmiotom z terenu powiatu kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego. Z naszej gminy certyfikat otrzymali państwo Ewa i Jerzy Walczykowie z Okołu, specjalizujący się w wyrobie wędlin. Serdecznie gratulujemy.
Zwieńczeniem spotkania była degustacja oferty produktowej Świętokrzyskiej Kuźni Smaków.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. turystyki

   


Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy w Bałtowie pracownice GOPS w Bałtowie otrzymały kwiaty, gratulacje i podziękowania za swą pracę. Wójt Gminy Pan Andrzej Jabłoński w imieniu Samorządu Gminy podziękował  Paniom za trud i wysiłek wnoszony na rzecz pomocy wszystkim osobom potrzebującym i znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Życzył satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, wytrwałości w pokonywaniu trudności oraz entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.


Konkurs FLORIANY

 


Zaproszenie na Targi ECOTIME w Kielcach w dniach 28-29 stycznia 2017r.

 


Witam cię kartek szelestem …

8 listopada 2016r. uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Bałtowie wybrali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie. W trakcie wizyty oglądali książki ulokowane w poszczególnych działach tematycznych. Największym zainteresowaniem cieszył się dział „Literatura dla dzieci”. Dużą radość sprawiło im oglądanie różnych pozycji książkowych, zwłaszcza tych z ilustracjami. Niektórzy nawet czytali ich fragmenty.


Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 listopada 2016r.

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Gminy Bałtów na 2016r.


Informacja

Informujemy, że rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony. Z inicjatywy ministra obrony narodowej rusza w 30 miastach w Polsce cykl szkoleń z kobietami/ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walk wręcz/samoobrony. Szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa w zakładce samoobrona-kobiet: www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r.,poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Warsztaty w piekarni

7 listopada 2016 r. uczniowie z klasy I i III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole gościli w Piekarni Pętkowice. W bardzo przystępny sposób, odpowiedni dla małych dzieci, zapoznani zostali z działalnością piekarni, procesem wypieku chleba i innego pieczywa. Ponadto każdy uczeń miał możliwość wykonania swojego pysznego rogalika. Wychowawcy klasy I i III ze szkoły w Okole serdecznie dziękują panu Łukaszowi Różalskiemu za bardzo ciekawe warsztaty piekarskie.
 


Zajęcia z profilaktyki substancji psychoaktywnych w ZSP w Bałtowie

W dniu 10.11.2016r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki substancji psychoaktywnych, które  prowadziła Pani Anna Płatek – młodszy asystent ds. promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej z PSSE w Ostrowcu Św. Przedstawiła ona dla uczniów ciekawą prezentację multimedialną na temat negatywnych skutków zażywania alkoholu, nikotyny, dopalaczy. Prezentacja poparta była ciekawymi przykładami z życia. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem i żywo reagowali na problemy związane z używkami, zadawali wiele pytań.
 


Odblaskowe pierwszaki

Bezpieczeństwo najmłodszych uczestników  ruchu drogowego było tematem kampanii profilaktycznej: „Odblaskowe pierwszaki”, która odbyła się 14 listopada 2016r. w Ostrowcu Św. w kinie Etiuda. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w tym i pierwszoklasiści z Bałtowa.

 


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: obręb ewidencyjny Okół, działka nr 4131 o powierzchni 0.7471 ha objęta  księgą wieczystą KW Nr KI1O/00063269/2...


Komunikat o rachunku bankowym Urzędu Gminy w Bałtowie

Urząd Gminy w Bałtowie posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. 
Nr 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025


 na który należy przekazywać niżej wymienione należności:
1.    Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych
2.    Opłata skarbowa
3.    Opłata za czynsz dzierżawy
4.    Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5.    Opłata za centralne ogrzewanie
6.    Opłata za wodę i ścieki
7.    Opłata za wywóz nieczystości płynnych z wyjątkiem opłat za odbiór śmieci, które wpłacamy na indywidualne konto każdego z podatników.


Zajęcia świetlicowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniach 7 - 9. 11. 2016 r. w Świetlicy w Okole odbyły się zajęcia edukacyjno-wychowawcze pod nazwą „11 listopada – co to za dzień?”. Celem zajęć dla najmłodszych było kształtowanie poczucia przynależności do własnego kraju oraz właściwego stosunku do dziejów Polski. Dzieci przede wszystkim omawiały znane sobie symbole narodowe i utrwalały treść legendy o „Lechu, Czechu i Rusie”, która opowiada o początkach powstania państwa polskiego. Bardzo twórczym zadaniem okazało się wykonanie barwnej ilustracji do powyższej legendy.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Bałtów

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła akademia w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, przygotowana pod kierownictwem Pani Teresy Szczygieł i Pani Anny Bugajskiej. Po zakończeniu inscenizacji słowno-muzycznej została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę przez księdza Kanonika Grzegorza Kucharskiego proboszcza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie.
W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe – Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, Sekretarz Agnieszka Kopała, Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński, Radni i Sołtysi Gminy Bałtów. Na obchody rocznicowe przybyły poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Lemierzach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie, Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkoły Podstawowej im. Legionów  Polskich w Okole oraz  przedstawiciele Gminnego Koła SLD,  harcerki ZHR Bałtów i mieszkańcy Gminy. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą niepodległościową usytuowaną na murze kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Z okazji obchodów Dnia Niepodległości w PSP im. Legionów Polskich w Okole odbyła się akademia pod  hasłem „Barwy Naszej Ojczyzny” przygotowana przez uczniów  klasy VI pracujących pod opieką pani Alicji Chodały.


Odejście na emeryturę pracownika Urzędu Gminy w Bałtowie

W dniu 28 października 2016 roku odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy w Bałtowie Pani Jadwigi Mgłosiek. Podziękowania za dotychczasową pracę emerytce złożyli Wójt Gminy Andrzej Jabłoński, Skarbnik Gminy Pani Lidia Jasińska oraz koleżanki i koledzy z pracy.
Pani Jadwiga Mgłosiek swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1974r. w przedsiębiorstwach związanych z budownictwem przemysłowym. Po kilkudziesięciu latach podjęła wyzwanie i w 1998 roku zaczęła pracę w Urzędzie Gminy w Bałtowie najpierw jako referent, a następnie inspektor ds. wymiaru podatków.
Życzymy Pani Jadwidze, aby na zasłużonej emeryturze cieszyła się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życzliwością ludzką oraz nieprzemijającą energią do korzystania z uroków życia!


Przebudowa drogi gminnej nr 306010T Bałtów Góra przez wieś – Glina

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.
W pierwszych dniach października zakończyły się roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej przez „Górny” Bałtów.Jezdnia drogi została wykonana z nawierzchni bitumicznej, szerokości pasa ruchu wynosi 3,5 m - 4,0 m, z zachowaniem wymaganych poszerzeń na łukach. Przed ułożeniem nawierzchni wymieniono w całości warstwy konstrukcyjne, co w znaczący sposób wpłynie na trwałość drogi. Chodnik o szerokości 2,0 m, uwzgledniający również zjazdy na posesje, został wykonany z kostki brukowej betonowej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo oraz kanalizacją deszczową. W ramach przebudowy drogi usunięto kolizje ze słupami oświetlenia ulicznego, skarpy przy podjeździe umocniono płytami ażurowymi i palisadą zabezpieczającą.
Koszt przebudowy drogi zamknął się kwotą 914 239,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 581 730,00 zł. Wkład własny gminy nie przekroczył 332 509,91 zł.

Znalezione obrazy dla zapytania flaga unii        Znalezione obrazy dla zapytania prow 2014-2020 logo

                                                                                                                                                


Zajęcia profilaktyczne w ZSP w Bałtowie

W dniu 03.11.2016 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyły się zajęcia profilaktyczne pt.: „Zagrożenia XXI wieku. Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Prelekcję z uczniami  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przeprowadziła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. – p. Maja Słowik. Przygotowana dla uczniów bogata prezentacja multimedialna poparta była słownym komentarzem. Każdy z poruszanych przepisów prawa był popierany ciekawymi przykładami z życia codziennego. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem, a po prelekcji zadawali liczne pytania. Wszyscy uczniowie poważnie podeszli do omawianych tematów i wyciągnęli dla siebie odpowiednie wnioski.
 


Od ziarenka do bochenka – warsztaty w Muzeum Wsi Radomskiej

W dniu 18 października 2016 r. uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczyniami: E. Klepacz, J. Jabłońską i E. Walas - Lucenko odwiedzili skansen w Radomiu. Zwiedzanie muzeum rozpoczęło się udziałem w warsztatach, które przybliżyły dzieciom tradycyjny proces wypiekania chleba. Atrakcją dla uczestników była możliwość samodzielnego formowania pieczywa z przygotowanego ciasta. Własnoręcznie przygotowane wypieki trafiły do pieca chlebowego. Warsztaty zakończyły się pokazem wytwarzania mąki metodą stosowaną na wsi kilkaset lat temu. Czekając na chrupiące bułeczki, dzieci zwiedziły zabytkowe zabudowania wiejskie. Była to okazja do zobaczenia młyna wodnego z początku XX wieku i wiejskich chałup krytych strzechą. Po powrocie z krótkiego i malowniczego spaceru uczniowie odebrali swoje wypieki i zabrali je ze sobą.


Nigdy nie jest za późno - zajęcia profilaktyczne w ZSP w Bałtowie

 „Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi stawiać sobie ograniczenie” - Jan Paweł II
Takie motto przyświecało wszystkim uczestnikom zajęć profilaktycznych pt. „Nigdy nie jest za późno”, które odbyły się w ZSP w Bałtowie 19.10.2016 r. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum. Na spotkanie zaproszeni zostali goście ze współpracującej z naszą szkołą placówki – wychowankowie Zakładu Poprawczego w Ostrowcu Św., wraz z wychowawcą p. Czają.


Wycieczka uczniów SP w Bałtowie do Krakowa i Bochni

W dniach 27-28 października 2016r. uczniowie klas V i VI (pod opieką nauczycieli: A. Kądzieli-Płazy, M. Wąsik i M. Wójcik) uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Krakowa i Bochni. Atrakcyjny program wycieczki sprawił, iż nikt się nie nudził. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najciekawsze legendarne miejsca dawnej stolicy Polski, m.in.: Smoka Wawelskiego, Pomnik psa Dżoka. Z Kopca Kościuszki podziwiali piękną panoramą miasta.
Pan przewodnik swoimi opowieściami rozbudził wyobraźnię uczniów zwiedzających historyczne zabytki: Katedrę Wawelską, Dzwon Zygmunta, Groby  Królewskie, Bazylikę Mariacką, Bazylikę Franciszkańską z pięknymi polichromiami wykonanymi przez znakomitego artystę Stanisława Wyspiańskiego i witrażami zaprojektowanymi przez tego twórcę.
Drugi dzień rozpoczął się zwiedzaniem Kopalni Soli w Bochni. Podziwiając  wykute w soli piękne komory, niesamowite tunele, tworzące podziemny labirynt pod miastem, stare wyrobiska, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby, uczniowie poznali historię oraz legendy i ciekawostki związane z tym miejscem. Zwiedzili także kaplicę księżnej Kingi, ozdobioną  solnymi dziełami sztuki. Interesującym punktem programu zwiedzania okazała się także Podziemna Ekspozycja Multimedialna.
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


Narodowe Święto Niepodległości


Ślubowanie w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 13 października 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Dzieci przygotowane przez wychowawczynię panią Beatę Walczyk i Pana Pawła Grabskiego zaprezentowały montaż słowno- muzyczny związany tematycznie z Dniem Edukacji Narodowej.  Mali uczniowie wykazali się piękną recytacją i śpiewem, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej. Następnie przyrzekali pilnie się uczyć, a swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po wypełnieniu wszystkich aktów ceremonii ślubowania zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Bohaterowie dnia otrzymali upominki wręczone przez Pana Wójta Andrzeja Jabłońskiego, Panią Sekretarz Agnieszkę Kopałę i rodziców.


ODSZEDŁ, PAMIĘĆ POZOSTANIE…

26 października 2016 roku, w wieku 92 lat, zmarł
dh Władysław Kosiak
współzałożyciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pętkowskiej, Prezes Jednostki od chwili jej założenia, członek Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, kombatant, członek koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Bałtowie. W uznaniu zasług za działalność  społeczną oraz działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.W osobie druha Władysława Kosiaka żegnamy człowieka życzliwego, otwartego na sprawy społeczne i niezwykle zaangażowanego.
 


Cześć Jego pamięci

Andrzej Jabłoński
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Bałtowie


Pomoc żywnościowa w 2016r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, mogą otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program obejmuje pomocą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy tj. 771, 00 zł na osobę w rodzinie i 951, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.


Projekt: Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.


Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

 


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Gminy Bałtów na 2016r.


Informacja

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
I.    Informacje ogólne

1.    W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Bałtów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.
2.    Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Bałtów, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
3.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.


II.    Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

1.    W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a)    są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych
b)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
Zgłoszenia należy składać do dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów (Sekretariat).


Informacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach informuje, że w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem afrykańskiego pomoru świń ASF, w ramach walki z tą niezwykle groźną chorobą zwierząt, istnieje możliwość wykorzystania w celach szkoleniowych filmu edukacyjnego pt. „Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”.
 


Szkolenie - "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"


Uroczyste podpisanie umowy na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej 754

13 października 2016r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 754". W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm RP - Kazimierz Kotowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego -  Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego - Jan Maćkowiak, Starosta Powiatu Ostrowieckiego - Zbigniew Duda, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta Ostrowiec Św. – Krzysztof Kowalski, Wójt Gminy Bodzechów - Jerzy Murzyn, Z-ca Wójta Gminy Tarłów - Tomasz Kamiński, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego – Wojciech Siporski, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Damian Urbanowski oraz przedstawiciele firmy Skanska S.A., wykonawcy zadania: Dyrektor oddziału OBI Kraków Firmy Skanska S.A. - Piotr Justyna, Inżynier kontraktu – Grzegorz Molicki, Kierownik budowy - Bogdan Cencek. Gminę Bałtów reprezentowali: Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński,  Sekretarz - Agnieszka Kopała, Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Smoliński, Radni i Sołtysi Gminy Bałtów, Pracownicy Urzędu Gminy w Bałtowie.


Dzień Edukacji Narodowej


Małe przetwórstwo dla rolników

29 września br. rusza nabór na ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014 – 2020 i będzie trwał do 28 października 2016r.


Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-I.6401.89.2016.PS.3 z dnia 29.09.2016r. 


Szacowanie szkód na terenie obwodów łowieckich

Szacowanie szkód na terenach obwodów łowieckich normuje ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2015.2168) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. 2010r. 45.272). Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych  w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) z późn. zm. padłe zwierzęta gospodarskie w tym również trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o chorobę zakaźną np. ASF (Afrykański Pomór Świń) stanowią materiał kategorii 1. W obu przypadkach zwierzęta te powinny być przekazane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1.


VI Światowe Dni Tabliczki Mnożenia w PSP w Okole

PSP im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyła po raz pierwszy w VI Światowych  Dniach Tabliczki Mnożenia  2016r.  W standardowej wersji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) organizowane są zabawy dla uczniów z całej szkoły. Tegoroczne zmagania odbywała się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. W szkole akcja poprzedzona była licznymi grami, zabawami i konkursami matematycznymi przypominającymi tabliczkę mnożenia. Wszystko po to, aby potem zdać egzamin śpiewająco i zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w PSP w Okole

„Nasza szkoła czyta dzieciom” – pod takim hasłem w dniu 30 września 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzono po raz pierwszy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.


Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PONOWNEGO NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Bałtowie
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki

Informuję, iż nie rozstrzygnięto ponownego naboru na ww. stanowisko.

 


Uzasadnienie:
Ponowny nabór na stanowisko inspektora ds. turystyki został nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.
 


Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński


Sprzątanie świata w PSP w Okole

18 września 2016r.  uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren wokół szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wokół rzeki. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klas IV-VI. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.


Pożegnanie lata w Świetlicy w Okole

23 września 2016r. w Świetlicy w Okole odbyły się plenerowe zajęcia z okazji pożegnania lata i realizacji cyklu edukacyjnego w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”. W pierwszej części spotkania dzieci analizowały definicję pojęcia „demoralizacja”, później powtarzały temat: „Bezpieczni na drodze – wskazówki dla pieszych i rowerzystów” oraz „Pieszy na pasach”. W drugiej części zajęć tradycyjnie o tej porze roku, przygotowane było ognisko i rozgrywki sportowe z użyciem ziemniaka.  Wychowawca Świetlicy i uczestnicy zajęć serdecznie dziękują panu Robertowi Żuchowskiemu za pomoc w przygotowaniu ogniska.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.


Sprzątanie świata w świetlicy w Okole

Jak co rok, w trzeci weekend września, odbywa się na całym świecie akcja „Sprzątanie świata”. Biorą w niej udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej przestrzeni. Dodatkowo, w tym roku, hasło przewodnie proekologicznych działań brzmiało: „Podaj dalej … drugie życie odpadów”. Na zajęcia tego rodzaju do świetlicy przybyło 14 uczniów SP w Okole. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę, wzięły udział w pogadance na temat recyklingu i segregacji śmieci - w szczególności elektroodpadów. Wszyscy chętnie wykonali prace plastyczne: grupową pt. „Dwa światy – czysty i zaśmiecony” oraz indywidualną, po zastanowieniu się w jaki sposób można wykorzystać elektrośmieci i nadać im „drugie życie”. W miłej atmosferze i z wielkim zaangażowaniem wykonaliśmy postawione sobie zadania związane z akcją „Sprzątanie świata’2016”.


Zespół ludowy „Biesiada” wystąpił w Magoniach

W dniu 18 września 2016 r.  zespół  „Biesiada”  wystąpił w Magoniach    z okazji XIV Święta Pieczonego  Ziemniaka. Panie przygotowały również pyszne potrawy ziemniaczane , za które komisja  konkursowe przyznała zespołowi  wyróżnienie.  Serdecznie gratulujemy.


Ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. turystyki

Wójt Gminy Bałtów ogłasza ponownie nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie
 Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Startegia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020.


Rozpoczęcie roku szkolnego w PSP im. Legionów Polskich w Okole

1 września 2016 roku o godzinie 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2016/17. Naukę rozpoczęli uczniowie klas 0 - VI oraz maluchy w przedszkolu unijnym.


Kondolencje


Krzemienny Zlot Pojazdów Zabytkowych w Bałtowie

4 września 2016 roku Gmina Bałtów gościła uczestników zlotu pojazdów zabytkowych. Celem imprezy była promocja miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym w powiecie, lokalnej przedsiębiorczości i popularyzacja motoryzacji, a w szczególności pojazdów zabytkowych.


Uroczystości w Bałtowie z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, która została odprawiona przez proboszcza parafii ks. Kan. Grzegorza Kucharskiego. W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe z Wójtem Andrzejem Jabłońskim i Sekretarz Agnieszką Kopałą na czele. Msza Święta zainaugurowała również nowy rok szkolny, gromadząc społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie w asyście pocztu sztandarowego szkoły. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki pod tablicą niepodległościową przy kościele.


Szczeniaki do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji szczeniaków. Trzy małe pieski poszukują kochających domów - są wesołe, rozbrykane i chętne do ciągłych zabaw i psot, czyli zachowują się jak typowe szczeniaki, przy czym są łagodne, przyjacielskie i towarzyskie.  Szczeniaki objęte są opieką weterynaryjną. Informacje dotyczące adopcji piesków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41/264 10 08 wew. 18.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Ostrowiecki zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bałtów z siedzibą Bałtów 32, gm. Bałtów w dniu 22.08.2016r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 306017T Bałtów Zarzecze - Bałtów Cmentarz w km 0+000,00 - 1+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem".


Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko: pomoc nauczyciel wychowania przedszkolnego


Zawiadomienie o zakończeniu naboru na wolne stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

  


Kominikat o ochronie trzody chlewnej przed ASF

  


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych 2016 w Ćmielowie

Gmina Bałtów 28 sierpnia 2016 roku uczestniczyła w Dożynkach Powiatu Ostrowieckiego, których gospodarzem, w tym roku była Gmina Ćmielów. Uroczystości zainaugurowała uroczysta Msza Święta  odprawiona w ćmielowskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przez proboszcza ks. Czesława Gumieniaka i proboszcza parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim ks. Dariusza Kowalskiego. Po mszy uczestnicy dożynek przemaszerowali barwnym korowodem w asyście Orkiestry Dętej z Kunowa i pocztów sztandarowych (Gminę Bałtów reprezentowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie) na Stadion Leśny „Świt”, gdzie nastąpiła część oficjalna. Podczas dożynek zostały wręczone nagrody laureatom etapu powiatowego konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” – trzecie miejsce przypadło P. Elżbiecie i Jerzemu Różalskim z Bałtowa.
Po gratulacjach i przemówieniach zespoły ludowe z terenu Powiatu Ostrowieckiego ośpiewały wieńce dożynkowe – w imieniu Gminy Bałtów wystąpił zespół ludowy „Bałtowianie”Reprezentacja Gminy Bałtów odbywała się także na stoisku, na którym można było zakupić wyroby rękodzielnicze twórców ludowych i regionalne przysmaki mieszkańców Gminy.


Informacja o wynikach naboru

  


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

  


IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły i Dożynki Gminne 2016.

W dniach od 19 sierpnia 2016r. do 22 sierpnia 2016r. w Bałtowie odbyło się IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone z Dożynkami Gminnymi. Oficjalnego otwarcia Święta Pszczoły dokonali: Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński, wiceprezydent Polskiego Związku Pszczelarzy - Mirosław Worobik, prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarstwa – Andrzej Dąbrowski oraz prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Józef Misiura.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej

Wójt Gminy Bałtów oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej.Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2016r. (środa), godz. 12.00 w Klubie „Bałtek” w Bałtowie.


Dożynki Gminne 2016, IX Świętokrzyskie Święto Pszczoły


Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na pierwszym piętrze budynku Ośrodka Zdrowia położonego w miejscowości Bałtów nr 32A na działce ewidencyjnej nr 1995/2 o pow. 0,2388 ha, stanowiącej współwłasność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej nr KI10/0004687217.


Program Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023 - Zaproszenie na inauguracyjną konferencję

W związku z przystąpieniem do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Bałtów na lata 2016-2023, Wójt Gminy Bałtów zaprasza na konferencję rozpoczynającą projekt, która odbędzie się w dniu 23.08.2016r. (wtorek), godz. 16.00 w Klubie „Bałtek” w Bałtowie.


Komunikat KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że składka podstawowa za jedną osobę na ubezpieczenie społeczne rolników w 3 kwartale 2016 roku wynosi:

na FS       - 126,00 zł
na FER   - 246,00 zł
Razem    - 390,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:
86 1010 1238 0858 8918 9960 0000

Jednocześnie informujemy, iż wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie uległa zmianie.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. turystyki

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie
 Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. turystyki

 


Krzemienny Zlot Pojazdów Zabytkowych


Nabór na wolne stanowisko pracy - Pomoc Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy POMOC NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w ramach projektu „Mali odkrywcy na start”
 


Nabór na wolne stanowisko pracy - Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w ramach projektu „Mali odkrywcy na start” (2 etaty - Punkt Przedszkolny w Bałtowie, 2 etaty – Punkt Przedszkolny w Okole)


Konkurs na Wieniec Dożynkowy 2016


Samochód operacyjny dla OSP Bałtów

 


Obwieszczenie - zamieszczono dnia 2016.08.02

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bałtów"


Informacja o naborze dzieci 3-4-letnich do punktów przedszkolnych w Bałtowie i Okole w ramach projektu Mali odkrywcy na start

                                                               

Informujemy o naborze dzieci 3-4-letnich z terenu Gminy Bałtów do oddziałów przedszkolnych w Bałtowie i Okole w ramach projektu „Mali odkrywcy na start” na rok szkolny 2016/2017. Informacje na temat projektu oraz Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.gminabaltow.pl. Wnioski i dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej www.gminabaltow.pl lub w Biurze projektu, Bałtów 32 a (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, I piętro). Przyjmowanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych -  do dnia 24 sierpnia 2016 r. .Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać je pocztą na adres: Biuro projektu „Mali odkrywcy na start”, Bałtów 32 a, 27-423 Bałtów.

 


Piknik na zakończenie półkolonii 2016r.

22 lipca 2016 r. półkoloniści i ich opiekunowie podsumowali wspólnie spędzony czas. Spotkanie miało charakter pikniku integracyjnego, na który zostali zaproszeni rodzice oraz  przedstawiciele władz naszej Gminy. Dzieci tradycyjnie zaprezentowały swoje prace wykonane podczas zajęć programowych i przedstawiły krótki program artystyczny, były to: tańce, piosenki i skecze. W tym roku, dla naszych gości, przygotowana została prezentacja  multimedialna pt. „Wakacje blisko domu IV”, której autorem był jeden z uczestników półkolonii Igor Nowakowski. Na zakończenie oficjalnej części spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki  oraz został rozstrzygnięty konkurs pn. „Super kolonista”. Druga część pikniku odbyła się w plenerze pod znakiem konkurencji sportowych. Dumni rodzice mogli dopingować swoje pociechy i poczęstować się przygotowanym specjalnie na tę okazję słodkim poczęstunkiem. Jak co roku uczestnicy półkolonii rozjechali się do swoich domów z uśmiechem na twarzy i głowami pełnymi radosnych wspomnień. Dzieci oraz organizator półkolonii składają serdeczne podziękowania panu Andrzejowi Jabłońskiemu, Wójtowi Gminy Bałtów za pomoc i życzliwość przy organizacji wypoczynku oraz za udział w pikniku. 


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od 01.08.2016 r. do 31.08.2016 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z załączonymi fakturami. Wszystkich zainteresowanych rolników prosimy o składanie w/w wniosków w Urzędzie Gminy w Bałtowie – pokój nr 10.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego


Gmina Bałtów gościła młodzież z Ukrainy

W dniu 21 lipca 2016r. Gmina Bałtów oraz Parafia p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie , gościła młodzież z Ukrainy, która przyjechała do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Grupę serdecznie powitali:  Wójt gminy Andrzej Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Leszkiem Smolińskim. Wiele ciepłych słów do pielgrzymów skierował również Ks. Kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz parafii p.w. M.B.B. w Bałtowie. Goście zwiedzili Rezerwat Archeologiczny w Krzemionkach,  JuraPark  Bałtów, Muzeum Jurajskie, Zwierzyniec.  Byli w Cinema 5 D oraz na Rollerocasterze.
Po obiedzie uczestniczyli w popołudniowej Mszy Świętej odprawionej w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Zwieńczeniem pobytu młodzieży ukraińskiej w Bałtowie była wspólna integracja przy grillu na Placu „Okręglica” .


Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r.

Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zakazu w porzewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego


Dzień uczestników półkolonii w Parku Linowym w Skarbce


Warsztaty surwiwalowe półkolonistów

18-19.07.2016r. grupa półkolonistów uczestniczyła w warsztatach surwiwalowych specjalnie przygotowanych przez instruktorów, którzy na co dzień prowadzą tego rodzaju zajęcia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo ciekawe zajęcia takie jak nauka budowy schronienia, rozpalanie ogniska, uzdatnianie wody i elementy wyznaczania stron świata to był dopiero początek wspaniałej przygody ze sztuką przetrwania. Drugi dzień zajęć obejmował techniki maskowania, szyfrowania wiadomości, strzelectwo i grę terenową z wykorzystaniem mapy topograficznej Okołu. Dwudniowe warsztaty na długo pozostaną w pamięci półkolonistów. 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zamieszczono dnia 15.07.2016r.

Starosta Ostrowiecki zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Bałtów z dn. 25.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 306017T Bałtów Zarzecze- Bałtów Cmentarz w km 0+000,00 - 1+120,00 wraz z odwodnieniem i oświetleniem".


Ogłoszenie

Wójt Gminy Bałtów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Antalya Otelleri


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 04.07.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Bałtowie na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 04.07.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.


Informacja o przeznaczeniu do sprzedania - zamieszczono dnia 2016.04.22

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25.04.2016 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 67.02 m² z pomieszczeniem przynależnym o pow. 11.88 m² (piwnica) wraz z udziałem w części wspólnych budynku i gruntu, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie.


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I 2016/2017


Program Rodzina 500+


Zajęcia artystyczne i wyjazdy półkolonistów

Kilka ostatnich dni na półkolonii minęło pod znakiem zajęć artystycznych pt. „Dzieci i ryby”, „Kamienista droga” i „Kamienie szczęścia”. Do zajęć rekreacyjno-sportowych zaliczyć można grę terenową pt. „podchody” i pobyt na terenie Parku Jurajskiego w Bałtowie. 15 lipca 2016r. półkoloniści zwiedzili Geopark w Kielcach, którego największą atrakcją była podróż do wnętrza ziemi w kapsule 5D.


Program monitoringu lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2020, będą prowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie:http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms . Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska. Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej siei wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska. Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach  2016 – 2020.
W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.
 


Wakacje półkolonistów - sport i profilaktyka

Pierwsze dni na półkolonii odbyły się pod znakiem zajęć integracyjnych i sportowych. Ruch i wspólna zabawa wywoływały uśmiechy na twarzach zadowolonych kolonistów. Do najważniejszych zajęć pierwszych dni należał rajd pieszy niebieskim szlakiem turystycznym im. S. Jeżewskiego: Pętkowice – Bidzińszczyzna – Skarbka Dolna, oraz wyjazd na pływalnię Rawszczyzna w Ostrowcu Św. 


Pieski do adopcji!

Urząd Gminy w Bałtowie informuje o możliwości adopcji piesków. Pieski są objęte opieką weterynaryjną, zadbane, przyjazne dla ludzi, kontaktowe, niezwykle energiczne, szybko przywiązują się do opiekunów. Nie przejawiają agresji do ludzi i zwierząt. Osoby, które zdecydują się na adopcje pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Bałtowie w postaci zakupu budy bądź sterylizacji. Informacje dotyczące adopcji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 41/264 10 08 wew. 18.


Projekt - Mali odkrywcy na start

                                                    

 

Informujemy, że Gmina Bałtów rozpoczęła z dniem 01.07.2016 r. realizację projektu pt. „Mali odkrywcy na start”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego 34 dzieci w wieku 3-4 lata zamieszkujących na terenie Gminy Bałtów. W ramach projektu utworzone zostaną 2 punkty przedszkolne w miejscowościach Bałtów oraz Okół.
Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.08.2017.


Wakacje z Biblioteką


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Bałtów w II półroczu 2016r.

 


Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża. Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:
- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
- nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym,
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązany z 7 – dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych w wyżej przywołanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej koncesji kopaliny. Niezależnie  od powyższego wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo z art. 176 ww. ustawy – Prawo geologiczne i górnicze – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz wykroczenie z art. 177 pkt. 2 tej ustawy – zagrożone karą aresztu lub grzywny.


Lista zakwalifikowanych uczestników półkolonii - Wakacje blisko domu IV

  


Poradniki w zakresie zasad zachowania się podczas upałów i burz

 


Przegląd Zespołów Ludowych Noc Świętojańska

  W dniu 22 czerwca 2016 r. odbył się Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach realizacji projektu p.n. „Z tego Bałtów słynie, że tradycja nie zaginie -  rozwój lokalny mieszkańców gminy poprzez zachowanie i utrwalenie tradycji ludowych” w ramach programu ”Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. 


Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła...

Każdy z nas zgodzi się ze słowami znanej poetki Wisławy Szymborskiej. Niestety, w codziennej gonitwie coraz częściej zapominamy o książce i mało czasu poświęcamy na czytanie dzieciom. Książkę bardzo często zastępuje telewizja czy komputer.  W Niepublicznym Przedszkolu "Kraina fantazji" w Okole staramy się podtrzymywać i rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez codzienne czytanie bajek, tworzenie wystawek czytelniczych. W ramach współpracy z rodzicami w naszym przedszkolu organizowane były dni głośnego czytania, podczas których dorośli czytali przyniesioną z domu, ulubioną książkę swojego dziecka. Bardzo dziękujemy za aktywny udział w naszych zajęciach.


Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bałtowie

W dniu 18 czerwca 2016 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie odbył się  XI Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, reprezentujących jednostki OSP  z terenu Gminy Bałtów.


Uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie druga w województwie

W środę 15 czerwca 2016r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. odbyło się uroczyste rozstrzygniecie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. W konkursie tym wzięła udział Oliwia Bukała – uczennica klasy VI której praca, przygotowana pod kierunkiem p. Anny Bugajskiej, została bardzo wysoko oceniona. Na szczeblu wojewódzkim Oliwia zajęła zaszczytne II miejsce.
Celem konkursu było jakże ważne promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem.


Sukces zespołu „Biesiada”

W dniu 11 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim w Kielcach, odbył się Koncert Laureatów 40. Buskich Spotkań z Folklorem. Zespół „Biesiada” z Bałtowa znalazł się w  gronie zwycięzców konkursu finałowego. Rada Artystyczna po wysłuchaniu 68 prezentacji finałowych przyznała nagrody i wyróżnienia. Zespół „Biesiada”  pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika, zdobył zaszczytne  III miejsce w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH. Nagrodę  oraz pamiątkowy dyplom  odebrała Pani Marianna Grela kierownik zespołu.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 


Wakacyjny kodeks bezpieczeństwa

W poniedziałek 13 czerwca 2016r. Szkolne Koło „Mały Ratowniczek” i Mały Samorząd Uczniowski działające w ZSP Szkoła Podstawowa Filia w Wólce Bałtowskiej, pod kierunkiem opiekunów Justyny Jabłońskiej i Anny Smolińskiej, przygotowały apel pod hasłem: „Bezpieczne Wakacje”. Apel rozpoczęła prezentacja poświęcona zasadom bezpiecznego spędzenia czasu wolnego. Przypomniane zostały zasady zachowania podczas wypoczynku i numery alarmowe. Apel miał na celu uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają na nich podczas spędzania czasu wolnego. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom podczas opalania i kąpieli. Przypomniano, jak należy zachować się podczas wypoczynku w lesie, górach i nad wodą, a zwłaszcza, jak należy reagować po zauważeniu pożaru lasu. Omówiono również zasady rozpoznawania i zbierania grzybów. W formie wesołych rymowanek i piosenek zachęcano do aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Zakończenie apelu dotyczyło zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn w gospodarstwach rolnych. Życzenia miłego wypoczynku i wspólne wykonanie piosenki pt. „Czas wakacji” zakończyły ten pouczający apel.


Noc Świętojańska - Zaproszenie


Dzień Dziecka - najbardziej roześmiane święto w roku

1 czerwca br. uczniowie ZSP SP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej przyszli do szkoły bez książek i zeszytów. Zabrali ze sobą jedynie uśmiech i ochotę na wspólną zabawę. W tym dniu bowiem tradycyjnych lekcji nie było, a  na dzieci czekało wiele sportowych, artystycznych, słodkich niespodzianek. Pierwszą z nich było obejrzenie ciekawego seansu filmowego pt. „Dinopociąg”. Kolejną atrakcją okazał się rajd plenerowy zakończony powrotem do szkoły i wspólną zabawą. Dzieci głośno wyrażały swoją radość i towarzyszące im pozytywne emocje. Po wyczerpujących zabawach wszystkim bardzo smakowała podana pizza. Nie była to jedyna apetyczna niespodzianka. Każdy z uczniów klas 0-III obdarowany został słodkim upominkiem – watą cukrową. Uczniowie doszli do wniosku, że Dzień Dziecka powinien być obchodzony co najmniej raz w miesiącu. Impreza dostarczyła  dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.


Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu "Kraina Fantazji" w Okole

7 czerwiec 2016 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu przedszkolaków z Okołu. W tym dniu przypadło wielkie świętowanie uroczystości Dnia Mamy i Taty .
Odświętnie ubrane przedszkolaki pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, zatańczyły walczyka i składały życzenia. W wyjątkowej atmosferze, dzieci wspaniale odgrywały swoje role. Na twarzach Rodziców widać było uśmiech, zadowolenie i dumę. Na zakończenie części artystycznej dzieci zaśpiewały Rodzicom "Sto lat" i wręczyły laurki. Po części oficjalnej, na Gości czekał słodki poczęstunek.

 


Kolejne sukcesy bałtowskich gimnazjalistów

6 czerwca 2016 r. w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła  II w Klimontowie odbyła się uroczystość podsumowania V edycji wojewódzkiego konkursu „ Katyń - Pamiętajmy!”, do którego przystąpiła młodzież z 14 gimnazjów województwa świętokrzyskiego, w tym uczniowie Gimnazjum w Bałtowie: Anna Kopała, Jakub Grudniewski i Adrian Kaczmarzyk.


Dzień Rodziny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

1 czerwca 2016 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodziła Dzień Rodziny, który połączył trzy uroczystości: Dzień Dziecka, Dzień Matkii Dzień Ojca.


Dobre Praktyki w PSP im. Legionów Polskich w OKole

Mając na uwadze jakościowy rozwój szkoły, nauczyciele po raz trzeci w bieżącym roku szkolnym potwierdzili umiejętność stosowania unikatowych technik edukacyjnych, wykazując się nowatorstwem pedagogicznym i innowacyjnością. Działania podjęte tym razem przez panie: Alicję Chodałę i Barbarę Samsonowską przyczyniły się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki. Nauczycielki zatroszczyły się o zintegrowanie środowiska szkolnego, angażując w liczne przedsięwzięcia nie tylko uczniów, ale i ich rodziców. Kuratorium Oświaty w Kielcach doceniło starania pedagogów i pozytywnie zaopiniowało „Dobrą Praktykę” pod względem formalnym i merytorycznym.


Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji gmin Ziemi Świętokrzyskiej

W dniu 29 maja 2016 r. w Miedzianej Górze Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji gmin Ziemi Świętokrzyskiej. Podczas giełdy samochodowej należącej do Automobil Klubu Kieleckiego, zaprezentowały się zespoły ludowe  „Bałtowianie” i „Biesiada” pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika,  Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, JuraPark Bałtów, Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur”, Stowarzyszenie” Bałt”, Centrum Apiterapi  ”Api Bałt”. Użytkownicy giełdy mogli nie tylko podziwiać piękne wyroby, ale również degustować bałtowskie ciasta.  W konkursie o JuraParku można było wygrać bilety wstępu do kompleksu turystycznego.   Do odwiedzenia gminy Bałtów serdecznie zapraszał Wójt gminy Pan Andrzej Jabłoński. O walorach turystycznych opowiedział Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” Pan Jarosław Kuba.


Dzień Dziecka w Niepublicznym Przedszkolu w Okole

Jak co roku dzieci z przedszkola w Okole spędziły Dzień Dziecka na łonie natury. Podczas gier i zabaw sportowych sprawdziły swoją sprawność fizyczną, a przy okazji świetnie się bawiły. Na zakończenie czekało na nich ognisko przygotowane przez drogich rodziców, no i oczywiście pyszne kiełbaski.


Dzień Rodziny w Bałtowie

W dniu 2 czerwca 2016r. dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Kraina fantazji" w Bałtowie wraz z rodzicami brali udział w Dniu Rodziny. Zebrani w przedszkolu rodzice wysłuchali mini- koncertu w wykonaniu ich pociech oraz otrzymali okolicznościowe laurki, zaś dzieci zostały obdarowane upominkami od rodziców. Następnie wszyscy udali się na boisko, gdzie dorośli mieli okazję pobawić się na sportowo wraz ze swoimi dziećmi. W zabawnych wyścigach wszyscy walczyli fair play, nie szczędząc wysiłku, a dobry humor nie opuszczał zawodników. Po konkurencjach sportowych kiełbaski z grilla (smażone przez tatusiów)  smakowały wyśmienicie, a wata cukrowa robiona na miejscu była miłą niespodzianką na deser. Spotkanie było świetną okazją do chwili wytchnienia i spędzenia czasu w ,,przedszkolnym" towarzystwie.


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com