Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

 

Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:

Oddział Terenowy KOWR:

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49
(dawna siedziba  ARR OT w Kielcach)

Sekcja Zamiejscowa KOWR:
Pl. Obrońców Pokoju 21,
27-500 Opatów
tel. (15) 869 14 04
 


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych w Bodzechowie

27 sierpnia 2017 roku Gmina Bałtów uczestniczyła w Dożynkach Powiatu Ostrowieckiego, których gospodarzem,  była Gmina Bodzechów. Uroczystości zainaugurowała uroczysta Msza Święta  odprawiona w  kościele p.w. Św. Ojca Pio w Bodzechowie. Po Mszy Świętej uczestnicy dożynek przemaszerowali w barwnym korowodzie w asyście Orkiestry Dętej z Kunowa i pocztów sztandarowych na stadion sportowy w Bodzechowie, gdzie nastąpiła część oficjalna. Gminę Bałtów  reprezentowali Wójt Gminy Pan Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Smoliński, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Kopała, druhowie strażacy z OSP w Bałtowie. Podczas uroczystości dożynkowych zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla rolnictwa. Z Gminy Bałtów odznaczony został Sylwester Kołodziejski. Nagrody otrzymali również laureaci etapu powiatowego konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Zaszczytne drugie miejsce przypadło państwu  Lucynie i Leszkowi Różalskim z Bałtowa -  nagrodę ufundowało Starostwo Powiatowe  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po gratulacjach i przemówieniach zespoły ludowe z terenu Powiatu Ostrowieckiego ośpiewały wieńce dożynkowe. Wieniec  naszej gminy ośpiewał zespół „Okolanki” pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika. Na stoisku gminnym  prezentowane były wyroby : Sabiny Bidzińskiej, Lucyny Kaczmarzyk, Andrzeja Boberka, Ryszarda Kaczmarzyka, Mieczysława Siepietowskiego oraz Centrum Apiterapii „ApiBałt”.
 


List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników

 


X Jubileuszowe Świętokrzyskie Święto Pszczoły, Dożynki Gminne

W dniach od 18 do 20 sierpnia 2017r. w Bałtowie odbyło się X Jubileuszowe Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone tradycyjnie z  Dożynkami Gminnymi. Oficjalnego otwarcia Święta Pszczoły dokonali: Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, dr Jan Giza reprezentujący Centrum Medycyny Naturalnej Arkadia-Gissa oraz prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim Józef Misiura


Samorządowcy i pszczelarze na Ukrainie

W dniach od 11 do 14 sierpnia 2017r. delegacja samorządowców z Gminy Bałtów oraz pszczelarzy ze Świętokrzyskiego Koła Pszczelarzy z Kielc i Rejonowego Koła Pszczelarzy z Ostrowca Św. przebywała na Ukrainie, na zaproszenie Starostwa miasta Busk.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili piękne, pełne zabytków miasto Lwów. Na Cmentarzu Orląt Lwowskich oddali hołd poległym obrońcom Lwowa w latach 1918 – 1920.  Na Cmentarzu Łyczakowskim hołd oddali polskiej pisarce Marii Konopnickiej.  Delegacja polska uczestniczyła w dorocznym święcie miodu zorganizowanym w Olecku. Wójt Gminy Bałtów podziękował władzom Starostwa Busk za zaproszenie oraz zorganizowanie pobytu na Ukrainie.
 


X Jubileuszowe Święto Pszczoły i Dożynki Gminne - Bałtów 2017


Zaproszenie


Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego-licytacji na sprzedaż nieruchomości


Turniej bilardowy


Zawiadomienie

Bałtów, dn. 07.08.2017 r.
Oś. 6220.2.2017                                                                                


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353.),  art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 


WÓJT GMINY BAŁTÓW
 

zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu polepszacza glebowego na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 358/2, 359 położonej w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, realizowanego przez BIO-DEGRA Sp. z o. o. ul. Modlińska 129 lok. U5, 03-186 Warszawa reprezentowaną przez Pani Martę Kurowską ul. Marymoncka 14/10, 01-869 Warszawa.
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego zawiadomienia należy uznać , iż nastąpiło doręczenie.
Z treścią dokumentacji w sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, pok. nr 7, tel. 41/264-10-08 wew. 18 w godz. od 7.00 do 15.00.
 Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński
 


Informacja o naborze na rok szkolny 2017/2018 do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych „Mali odkrywcy na start” w Bałtowie i Okole

   


Wycieczka do Wioski Indiańskiej

28 lipca wszyscy  uczestnicy  „Warsztatów aktywności twórczej” pojechali na wycieczkę do Zielonki koło Iwanisk. Odtworzona w tej miejscowości wioska indiańska jest celem wycieczek dzieci i młodzieży, które chcą poznać życie i kulturę dawnych plemion indiańskich. Oprócz ciekawie opowiedzianej historii Indian, uczestnicy programu wzięli udział w warsztatach plastycznych i tematycznych zabawach związanych ze spędzaniem czasu wolnego Indian. Największym wyzwaniem dla naszych podopiecznych było pokonanie specjalnego toru przeszkód, którego elementy służyły kiedyś do ćwiczenia zwinności, odwagi czy wytrzymałości  indiańskich dzieci. Poprzez ciekawą formę zabawy uczestnicy wycieczki zdobyli podstawową wiedzę na temat życia i kultury Indian.


Uroczyste zakończenie projektu „Mali odkrywcy na start”

W dniu 28 lipca 2017 r. w „Bałtowskim Zapiecku” odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mali odkrywcy na start” realizowanego przez Gminę Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


Warsztaty aktywności twórczej ’2017 – Maksymilianów

Kolejne dni warsztatów odbyły się w Maksymilianowie. Ciekawe zajęcia w plenerze spodobały się małym uczestnikom, biorącym udział w warsztatach. Piękna pogoda i poczęstunek na świeżym powietrzu wszystkim zaostrzyły apetyt na więcej, czyli wycieczkę do „wioski indiańskiej” w Zielonce, która odbyła się następnego dnia po zajęciach w tej miejscowości.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Informacja

Wojewódzki Zarząd Transportu wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Gmina Bałtów zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowych badaniu ankietowym. Ankietę można wypełnić wyłącznie on-line, na stronie internetowej http://www.app2017.umws.pl/   w terminie do 31 sierpnia 2017r. Wyniki  badań zostaną wykorzystane m.in. do opracowania rocznej analizy transportowej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym
 


Warsztaty aktywności twórczej – Okół 2017

Trzy dni warsztatów w Okole zaobfitowały  szeregiem  prac artystycznych. Dzieci dumnie prezentowały na koszulkach swoje „wyjątkowe imię”, „kamienie nie kamienie” – pracę plastyczną wykonaną na kamieniu, „zaczarowane motyle” rysowane na chodniku oraz własną interpretację „natury na talerzu podaną”. Wszystkie prace stworzyły warsztatową wystawę. Oprócz zajęć artystycznych uczestnicy warsztatów bawili się wykorzystując gry i zabawy z dawnych lat między innymi popularne dawniej podchody. Ta gra terenowa, oprócz wielu pozytywnych emocji, dostarczyła także wiedzy na temat umownych znaków terenowych i topografii terenu.


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z załączonymi fakturami. Wszystkich zainteresowanych rolników prosimy o składanie w/w wniosków w Urzędzie Gminy w Bałtowie – pokój nr 10.


Dzień Policji


Gdzie Polska smakuje

Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje.


Warsztaty aktywności twórczej – Lemierze’2017

Kolejne dwa dni warsztatów aktywności twórczej odbyły się w miejscowości Lemierze. Najciekawszym wydarzeniem tych dni były przeprowadzone przez wychowawców zajęcia rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. „Tajemnicza wyspa” – to temat zabawy, w której za pomocą wyobraźni dzieci przeniosły się w świat przygód marynarzy, piratów i mieszkańców „wyspy marzeń”. Podczas zajęć wykorzystano zabawy ruchowe z chustą animacyjną i zadania plastyczno-konstrukcyjne jakie jak: wykonanie techniką origami łódki i czapki pirata, malowanie „wyspy marzeń”. Poza działalnością artystyczną uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w różnego rodzaju grach i zabawach plenerowych. Poznały wiele nowych zabaw z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych.


Warsztaty aktywności twórczej – wakacje w Gminie Bałtów 2017.

 Od 17 lipca 2017r. odbywają się warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Pierwsze zajęcia odbyły się w Wólce Bałtowskiej, gdzie mali artyści pod opieką wychowawców, uczestniczyli w realizacji projektu pt. „Moje wyjątkowe imię”. Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności dostrzegania własnej indywidualności i niepowtarzalności. Oryginalność tego zadania polegała na zaprojektowaniu  własnego niepowtarzalnego imienia, które zawsze posiada indywidualne cechy przypisane danej osobie. Wykonany szkic na papierze został przeniesiony na koszulkę. Dwa inne  przedsięwzięcia artystyczne poprzedzone zostały wycieczkami po najbliższej okolicy i obserwacją otaczającego świata. Powstałe prace: „Zaczarowany motyl” i „Natura na talerzu podana” to symbole  i metafora podpatrzonej natury.

 


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Zaproszenie na turniej


Z biblioteką nie można się nudzić

Pod takim hasłem odbywają się wakacyjne zajęcia dla dzieci, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11.00 do 14.00 do świetlicy przy bibliotece.


Warsztaty aktywności twórczej – wakacje w Gminie Bałtów’2017

  


Wakacje z Biblioteką


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w związku z naborem na stanowisko Asystent rodziny w GOPS


Rekrutacja do punktu przedszkolnego lub oddziału i do I klasy szkoły podstawowej

  


Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD” w terminie 15.05.2017r. – 29.05.2017r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2017/06/wyniki-oceny-wnioskow-o-powierzenie-grantu-w-ramach-naboru-nr-12017g/


Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2017/06/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-42017/


Ogłoszenie

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyski z Kielc zaprasza do uczestnictwa w „Paragedonie” -  Festiwalu aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 16.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach. Głównym celem Festiwalu jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach. Jednocześnie odbędą się konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności. Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas którego zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.
Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu prosimy o kontakt z panią Agnieszką  Kopałą telefoniczny pod numerem 41 264 10 08 lub osobisty w Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, pokój nr 17 do dnia 28 lipca 2017 roku.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

  


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

W dniu 22 czerwca 2017r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbył się VIII Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska” 2017 zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów.
Wszystkich zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy - Pan Andrzej Jabłoński. W przeglądzie zaprezentowały się zespoły ludowe: Magonianki, Okolanki, Zespół „Przedwiośnie” z Jeżowa w Gminie Waśniów, Bałtowianie i Biesiada. Licznie przybyła publiczność nagrodziła gromkimi brawami wszystkie występy.
 


„Zlot Zbieraczy Złota”

12 czerwca 2017r. uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Bałtowie wzięli udział w „Zlocie Zbieraczy Złota” zorganizowanym w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża pod patronatem Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego oraz Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy.


"Do serca przytul psa"

14 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bałtowie odwiedzili schronisko dla zwierząt w Janiku. Nadrzędnym celem wycieczki była pomoc potrzebującym zwierzętom, w tym dostarczenie zebranej przez uczniów karmy oraz uwrażliwienie młodych ludzi na los bezdomnych zwierząt. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w schronisku, warunki, w jakich przebywają zwierzęta. Uczniowie z uwagą słuchali, jak należy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi. Być może efektem takiej wizyty będzie udana adopcja czekającego na dom pieska.


Potrójne gratulacje dla Julii Chylickiej!

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” zorganizowany został pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym czasopisma „Agro-Serwis”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzyć dzieciom poniżej 16 lat.
Praca plastyczna uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Julii Chylickiej – zyskała sobie duże uznanie kolejno na trzech szczeblach eliminacji. 7 czerwca 2017r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. Julia odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w swojej kategorii wiekowej. Tydzień później dziewczynka stanęła na podium w Kielcach, gdzie na etapie wojewódzkim zajęła również I miejsce. Jej praca została doceniona także na szczeblu ogólnopolskim w Warszawie, gdzie została zaproszona, by odebrać cenne nagrody za otrzymane wyróżnienie.


Dzień Otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach


Noc Świętojańska - zaproszenie


Nieodpłatna Pomoc Prawna

  


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych

W dniu 13.06.2017r. odbyło się szkolenie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z terenu gminy Bałtów. Program szkolenia obejmował: „Standardy w gospodarstwach agroturystycznych” przedstawione przez panią Monikę Nowocień z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego; „ Możliwości zatrudnienia w gospodarstwach agroturystycznych z dofinansowaniem z PUP”, które omówiła pani Joanna Suska z Powiatowego Urzędu Pracy, kierownik CAZ; „BHP w gospodarstwie rolnym, prowadzącym usługi agroturystyczne”, przedstawił inspektor PIP w Kielcach Stanisław Golmento oraz „Pierwszą pomoc przedmedyczną” zaprezentowaną przez Dariusza Czupryńskiego i Karola Pietę z Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 09.06.2017r.


Konkurs Recytatorski "Lutnia Wiejska"

6 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole już po raz jedenasty odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Lutnia Wiejska".
To cykliczna impreza, której zadaniem jest propagowanie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz popularyzacja literatury pięknej, szczególnie związanej z naszym regionem.
Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, który był również fundatorem dwóch pierwszych nagród. Nagrody za drugie miejsca ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, a za trzecie miejsca i wyróżnienia Rada Rodziców. Poczęstunek dla gości zapewniła właścicielka sklepu w Okole, pani Renata Adamczyk.


Przedszkolaki w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach

 W dniu 31 maja 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego „05” wraz ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską pojechały na wycieczkę do Nadleśnictwa Marcule, gdzie miały okazję zapoznać się z florą i fauną występującą w tym regionie. W sali dydaktycznej  Centrum Edukacji Przyrodniczej pan leśniczy bardzo ciekawie opowiadał o ptakach, leśnych zwierzętach i roślinności. Przedstawił dzieciom ekspozycję ptaków i zwierząt żyjących w polskich lasach, a także wskazał czynniki zagrażające przyrodzie. Zwrócił także uwagę, by nie zaśmiecać lasu, zachowywać ciszę, gdyż las jest domem zwierząt. Zajęcia terenowe miały na celu zapoznanie dzieci z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi Arboretrum. Przedszkolaki podczas spaceru samodzielnie rozpoznawali napotykane po drodze rośliny, zwierzęta i elementy przyrody nieożywionej. Ostatnim punktem programu, a zarazem wielką atrakcją dla dzieci, był przejazd kolejką wąskotorową z Marcul do Iłży.
 


Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego-licytacji na sprzedaż nieruchomości

   


Spotkanie szkoleniowe dla Mieszkańców


Dzień Rodziny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Ach co to był za dzień! Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, a także dzięki wszechstronnym umiejętnościom uczniów oraz ich rodziców dnia 1 czerwca 2017 r. został zorganizowany Festyn Rodzinny.


Komunikat - ćwiczenie RENEGADE

W dniach 6-8 czerwca 2017 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia  z powietrza.


Gmina Bałtów na XII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym

W dniu 4 czerwca 2017 r. w Tokarni  Gmina Bałtów uczestniczyła w XII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Gminę reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz twórcy ludowi. W konkursie kulinarnym „Wiejskie FIT” zorganizowanym w ramach jarmarku, Gminę Bałtów reprezentowała Julia Kozieł, która przygotowała „Placuszki z cukinii w sosie bazyliowo – pomidorowym”. Potrawa zdobyła uznanie Komisji Konkursowej i zajęła zaszczytne II miejsce.


XIX edycja konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".


Przedszkolaki świętowały Dzień Dziecka

Przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych w Okole i Bałtowie z uśmiecham na ustach przybyły na teren obiektu sportowego obok Urzędu Gminy. Podczas licznych gier i zabaw dzieci ćwiczyły sprawność, zręczność i koncentrację uwagi. Wszystkim podobało się przechodzenie przez tunel, rzucanie woreczkami i piłeczkami do celu, walka na papierowe kule czy obrysowywanie na kartonach sylwetek kolegów i koleżanek. Oprócz tego dużą atrakcją cieszyła się wspólna zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Dzieci głośno wyrażały emocje podczas podskoków na piłkach, a grupa małych miłośników piłki nożnej próbowała swoich sił podczas gry na boisku.  Wspólne świętowanie było doskonałą okazją do integracji i bliższego poznania się dzieci. Po udanych zabawach, maluchy otrzymały życzenia od Pana Wójta  - Andrzeja Jabłońskiego i Sekretarz Gminy – Agnieszki Kopały oraz piękne upominki. Program obchodów Dnia Dziecka przygotowały przesympatyczne Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, które obdarowały dzieci kolorowymi balonikami. Końcowym etapem było wspólne biesiadowanie przy gorących kiełbaskach i soczkach owocowych.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


Umowa podpisana

Gmina Bałtów otrzyma unijną pomoc w kwocie ponad 2,9 mln złotych na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.
W ramach tego projektu planuje się przeprowadzenie prac budowlanych oraz zmianę przeznaczenia części obiektu z internatu na sale dydaktyczne. Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu edukacyjnego i sportowego. W ramach instytucji zaplanowano wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia.
26 maja 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zastała podpisana umowa o pomocy między Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bałtów.

 


Wernisaż wystawy florografów Albiny Róg

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała  wystawę  florografów „Obrazy liśćmi malowane” autorstwa  pani Albiny Róg, miłośniczki przyrody i sztuki, mieszkanki Baranowa Sandomierskiego. Wystawę otworzył Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński. Prace pani Albiny Róg to piękne  kompozycje z suszonych liści, traw, kwiatów, umieszczane są za szkłem w antyramach. Najczęściej przedstawiają pejzaże, zwierzęta, budowle itp. Rozbudzają u młodych ludzi zapał i ciekawość świata. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie.


Warsztaty kulinarne przedszkolaków

17-go maja 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego „pięciolatki”, wraz ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską,  odwiedziły „Zajazd pod Jarem” w Bałtowie, aby zagłębić tajniki robienia pizzy. Po uprzednim, krótkim „przeszkoleniu" zamieniły się w małych kucharzy, którzy własnoręcznie ugniatali ciasto oraz wybierali ulubione dodatki.  Przedszkolaki samodzielnie wałkowały i układały na pizzy wybrane przez siebie ulubione składniki. Z niecierpliwością oczekiwały na moment, w którym upieczona pizza trafi na stół. Było pysznie i pachnąco! Serdecznie dziękujemy właścicielom „Zajazdu pod Jarem” za zaproszenie i miłą atmosferę!


Zawiadomienie

Bałtów, dnia 23.05.2017r.
Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U.   z 2017 r. , poz. 788) Wójt Gminy Bałtów niniejszym zawiadamia, że od dnia 29.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pok. Nr 3 zostanie wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Okół gm. Bałtów przez okres 60 dni tj. do dnia 31.07.2017r.. Jednocześnie informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. W okresie 30 dni od daty wyłożenia właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu, składać zastrzeżenia i wnioski, które decyzją Starosty Ostrowieckiego zostaną uznane, bądź nie uznane.
 


Warsztaty „Coś dla ciała, coś dla ducha”

W dniu 22 maja 2017r. uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w „Zajeździe pod Jarem” w Bałtowie. Obchodzony 9 maja Dzień Europy był okazją do zapoznania uczniów z kulturą i kuchnią krajów Unii Europejskiej. Pizza – przysmak wszystkich dzieci to sztandarowe danie kuchni włoskiej. Warsztaty przeprowadzone w profesjonalnej pizzerii hotelowej pozwoliły na samodzielne przygotowanie włoskiego dania. Po krótkiej prezentacji sposobu formowania pizzy dzieci otrzymały porcje wyrobionego ciasta i przystąpiły do przygotowania swoich wypieków. Organizator warsztatów zapewnił szeroki wybór dodatków. Pani prowadząca warsztaty zabrała przygotowane dania do specjalnego pieca. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na rezultat swojej pracy. Po kilku minutach przyjemny zapach dotarł do uczestników zajęć a chwilę później wszyscy otrzymali swoje kulinarne dzieła. Wspólny posiłek i pamiątkowe fotografie zakończyły pobyt w restauracji. 


Zaproszenie na wystawę


Bezpłatne konsultacje


Dzień Samorządu Terytorialnego


Sukces uczennic z PSP im. Legionów Polskich w Okole

27 kwietnia 2017 r.  uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wzięły udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zdrowie w poezji dziecięcej”. Konkurs odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. Jest to szkoła promująca zdrowie. Uczennica klasy 0 Maja Walczyk przygotowana przez panią Mirosławę Kulig zajęła I miejsce recytując utwór pt. „Kasia czyścioszek”, a uczennica klasy I Karolina Sosnowska przygotowana przez panią Beatę Walczyk otrzymała III lokatę mówiąc wiersz „Na zdrowie”. Jury konkursu oceniało dobór repertuaru, poprawność recytacji, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.


Ankieta dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej (PV)

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór ankiet w ramach projektu z zakresu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych planowanego do realizacji przez Gminę Bałtów


Zaproszenie na spotkanie


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2017r.

   


Tydzień Bibliotek

W dniu 10 maja 2017r. przedszkolaki z Bałtowa odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach przypadającego w dniach od 8 do 15 maja Tygodnia Bibliotek. Dzieci przybyły do biblioteki wraz ze swoją wychowawczynią panią Anną Smolińską. Pani dyrektor Iwona Lis pokazała dzieciom, gdzie znajdują się książki dla najmłodszych czytelników i zachęciła do przeglądania księgozbioru. Z uwagą i zainteresowaniem dzieci również wysłuchały czytanej legendy. Na pamiątkę wizyty w bibliotece przedszkolaki otrzymały zakładki do książek.


XLI Buskie Spotkania z Folklorem

W dniu 6 maja 2017r. w Opatowie odbyły się eliminacje do XLI Buskich Spotkań z Folklorem. Z Gminy Bałtów w kategorii zespoły śpiewacze wystąpił Zespół Okolanki, wykonując utwory : „Łoj górom, górom słonecko idzie” oraz „Łoj lepi się utopić w wodzie głębokości”. W kategorii soliści śpiewacy  w utworach : „Nisko słunko, nisko”, „A uśnijże mi uśnij”, „Pase jo se pase”, zaprezentowała się pani Dorota Podgórska. Zespół i solistka wykonali utwory a cappella.


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Dnia 28 kwietnia 2017r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa VI  z PSP im. Legionów Polskich w Okole pod opieką wychowawcy Alicji Chodały przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

 


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bałtowie

  


Plan działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Gminy Bałtów

  


2 maja 2017r. Urząd Gminy w Bałtowie nieczynny

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r.(wtorek)
Urząd Gminy w Bałtowie będzie nieczynny.


Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,  Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływ 29.05.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek  o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie www.krzemiennykrag.info
 


Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.05.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek  o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie www.krzemiennykrag.info


Dzień Strażaka


Wniosek Bałtowa zauważony

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego listę rankingową projektów wstępnie wybranych do finansowania w ramach konkursu Osi Priorytetowej 7.4 RPO – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej. Wśród wybranych 21 propozycji z terenu całego województwa znalazł się wniosek  Gminy Bałtów dotyczący budowy i modernizacji budynku byłego Zespołu Szkół. Będzie on w przyszłości funkcjonował jako szkoła podstawowa z przedszkolem dysponując pełnym zapleczem dydaktycznym, sportowym i socjalnym.  Na ten cel w ramach działania 7.4 Gmina Otrzyma prawie 3 mln zł. Całkowita wartość robót przewidziana jest na poziomie ok. 10 mln zł.


Współpraca ostrowieckiego PKS z POLREGIO

25 kwietnia br. podczas uroczystej konferencji prasowej podpisane zostało Porozumienie pomiędzy spółką kolejową Przewozy Regionalne a spółką samochodową PKS w Ostrowcu Św. S.A. w sprawie realizacji wspólnych zadań w ramach transportu zbiorowego. Pasażerowie korzystający z połączenia kolejowego do Ostrowca Św. będą mogli w ramach jednego biletu, kontynuować dalej podróż do miejsca docelowego min. Bałtowa, głównego ośrodka turystycznego w regionie.


Dzień Ziemi 2017 w Świetlicy w Okole

24 kwietnia 2017r. w Świetlicy w Okole obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem „W kierunku natury”. Chcąc aktywnie wziąć udział w przedsięwzięciu uczestnicy mówi na temat  ochrony różnorodności biologicznej występującej w różnych środowiskach przyrodniczych, a przede wszystkim w miejscu zamieszkania. Dzieci tworzyły  plakat promujący Dzień Ziemi 2017 i tradycyjnie sprzątały plac zabaw przy Świetlicy.


Zaproszenie na uroczystość z okazji 3 Maja


Powstaje główny budynek Centrum Apiterapii ApiBałt w Bałtowie

W ciągu najbliższych dwóch lat w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, którego rozwój zapoczątkował pierwszy w Polsce park dinozaurów, powstanie ośrodek apiterapii z prawdziwego zdarzenia. Zajmował się będzie wspomaganiem leczenia i rehabilitacji przy wykorzystaniu pszczół i produktów pszczelich. Realizacja pomysłu to kolejne otwarcie w Bałtowie okienka dla nowych turystów, zainteresowanych podratowaniem zdrowia. Turystyka medyczna to nowy, coraz bardziej popularny kierunek w branży turystycznej. Otwiera się dla ludzi wyczerpanych, zmęczonych wymagających odpoczynku, wsparcia medycznego i rehabilitacji.


Planowany nabór wniosków przez Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż w terminie 15.05.2017r. – 29.05.2017r.  planowany jest nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia:
•    Przedsięwzięcie 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD,
•    Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD.

Więcej szczegółów dotyczących naborów już w najbliższym czasie.


22-23 kwietnia 2017r. Bałtów - Wystawy psów

  


Święta tuż, tuż – Warsztaty Wielkanocne

W dniu 06 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczyniami: Justyną Jabłońską i Elżbietą Walas-Lucenko wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie składało się z dwóch elementów – panelu edukacyjnego o tematyce wielkanocnej i części warsztatowej. Pierwsza część poświęcona była tradycjom, obrzędom i symbolice Świąt Wielkiej Nocy. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego w koszyczku wielkanocnym znajdują się poszczególne produkty i co symbolizuje Baranek. Zajęcia warsztatowe polegały na wykonaniu kolorowych witraży na szkle związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Następnym etapem wycieczki była krótka wizyta w Zakładzie Energetycznym. Dzieci obserwowały pracę Centrum Dyspozytorskiego, mogły śledzić drogę energii elektrycznej z elektrowni do ich domów na elektronicznej makiecie sieci elektrycznych. Poznały na czym polega praca służb energetycznych. Wszyscy we wspaniałych humorach wrócili do szkoły z własnoręcznie wykonanymi witrażami.
 


Wielkanoc 2017r.


III Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

 


Niedziela Palmowa w Bałtowie

  


Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 


Kultura literacka w PSP w Okole

Miesiąc marzec 2017r. przebiegał w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole pod znakiem kultury literackiej.


„Wiosno, wiosno, wiosenko…’’

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, kwitną drzewa, rozkwitają kwiaty, ptaki przylatują z ciepłych krajów. Świat z dnia na dzień robi się coraz bardziej kolorowy. Na tę porę roku z utęsknieniem czekają dzieci. 20 marca 2017r. w ZSP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczystość z okazji Powitania Wiosny, którą  przygotowali  uczniowie klasy trzeciej pod kierunkiem mgr Elżbiety Walas - Lucenko. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki i grupa 5-cio latków. W tym dniu obowiązywały wiosenne barwy strojów z przewagą różnych odcieni zieleni. Po części artystycznej w wykonaniu trzecioklasistów pozostałe klasy zaprezentowały się w piosenkach o wiośnie, a klasy 0 i III – w układach tanecznych. Częścią główną imprezy były konkursy, które wywołały mnóstwo wrażeń i emocji, m.in.:  przebranie reprezentantów klas za najpiękniejszą i najbardziej oryginalną „Panią Wiosnę”, przygotowanie kwiatowego pokazu mody. Impreza ta nie tylko zintegrowała społeczność szkolną, ale przede wszystkim była świetną zabawą.


Tydzień Kultury Języka w ZSP w Bałtowie

W dniach 13-18.03.2017 r. obchodziliśmy XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO POD HASŁEM: „Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją”. W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie w ramach tych obchodów zorganizowano liczne działania, których celem było uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka, kształtowanie poprawności językowej i estetyki wypowiedzi w sytuacjach codziennych.


Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie – finalistką XIV Konkursu Języka Polskiego

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie co roku uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Najlepsi na etapie szkolnym kwalifikują się do kolejnego - rejonowego. W tym roku Kamila Grudniewska - uczennica klasy IIb Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie, przygotowana pod kierunkiem p. T. Szczygieł, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, gdzie 3.03.2017r. i 19.03.2017r. reprezentowała bałtowskie gimnazjum podczas finału XIV Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów, zdobywając znaczącą ilość punktów.                       
Kamili gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Mamy nadzieję, że to osiągnięcie stanie się zachętą dla młodszych uczniów, którzy w kolejnych latach również będą starali się wykazać wiedzą i umiejętnościami oraz sięgnąć po laur zwycięstwa.
 

Gmina Bałtów

WÓJT GMINY BAŁTÓW APELUJE!

 

W związku z trwającym okresem wiosennym przypominamy o zakazie wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to jeden z  najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego.


Zaproszenie na obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Zawiadomienie o zakończeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

  


Eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez KRUS

 W dniu 21 marca 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zostały przeprowadzone eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, organizowanego przez KRUS.


Zmiana numeru telefonu ! Punkt Porad Prawnych w Gminie Bałtów

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W imieniu FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl  tel. 884 938 188

PORAD PRAWNYCH w Gminie Bałtów udzielać będzie:
radca prawny Tobiasz Stefaniec
Tel. 576 656 511

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Bałtów
adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz.     800     do     1200
Środa         od godz.     1200     do     1400
Czwartek     od godz.     800     do     1200
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt będzie nieczynny.


Eliminacje Gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 23 marca 2017r.  przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - „Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło dziewięciu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrowcu Św. - brygadier Robert Sobczyk, Komendant Gminny OSP w Bałtowie - Andrzej Malicki oraz inspektor Urzędu Gminy w Bałtowie - Paweł Kudas. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Makuch Oliwia, Parcheta Izabela i Kudas Przemysław z grupy szkół podstawowych, oraz Grudniewska Kamila, Nowakowska Julia i Gogół Ewelina z grupy szkół gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bałtów - Andrzeja Jabłońskiego.


Szkolenie dla mieszkańców Okołu

W dniu 22 marca 2017r. w SP im. Legionów Polskich w Okole, odbyły się szkolenia dla mieszkańców. Tematyka pierwszego szkolenia dotyczyła zagrożeń wypadkowych na wsi i w gospodarstwach rolnych. Szkolenie poprowadził inspektor PIP Stanisław Golmento. Drugie szkolenie poświęcone było udzielaniu pierwszej pomocy. Szkolenie to poprowadziła Beata Barska-Jagiełło - starszy ratownik PCK, KPP, instruktor - wykładowca pierwszej pomocy PCK. Na spotkaniu szkoleniowym obecni byli Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. 


ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 17.03.2017r. w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie odbyły się zawody w Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców zorganizowane w ramach „Świętokrzyskiego Dnia Tenisa Stołowego” . W rozgrywkach wzięło udział 16 uczennic i uczniów. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Pani Dyrektor – Lidia Pastuszka.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 20.03.2017r.

  


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 marca 2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 marca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


Akcje czytelnicze w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W miesiącu lutym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole rozpoczęto akcję „Młodsi słuchają jak starsi czytają” zainicjowaną przez Samorząd Uczniowski oraz nauczycielki Barbarę Samsonowską oraz Alicję Chodałę.


Informacja o skontrum w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie w dniach od 13.03. 2017r. do 24.03.2017r. będzie nieczynna. Powodem zamknięcia jest skontrum (inwentaryzacja) zbiorów bibliotecznych. Przepraszamy za utrudnienia.
                                                                                                    (-) Dyrektor GBP
                                                                                                           Iwona Lis
 


Międzynarodowy Dzień Kobiet 2017

W dniu 8 marca 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - „Spotkanie z muzyką i humorem”.


Dzień Sołtysa


Dla wszystkich Pań ...


ZAWIADOMIENIE w sprawie zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 754 w gminie Bałtów

Urząd Gminy w Bałtowie  zawiadamia, że w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 4+123 do km 29+269 (czyli od skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. do skrzyżowania z drogą krajową w m. Czekarzewice) z dniem 07.03.2017 r. w/w droga będzie całkowicie zamknięta do czasu zakończenia  przebudowy czyli do II kwartału 2018 r.
Dla pojazdów o masie  poniżej 12 ton wyznaczono objazd na trasie: Ostrowiec Św. – Sienno – Walentynów – Solec n/Wisłą.  Natomiast dla pojazdów o masie powyżej 12 ton wyznaczony został  objazd na trasie: Ożarów – Czekarzewice – Lipsko. 
Informujemy, że wprowadzone zamknięcie nie dotyczy:
- pojazdów budowy i przejazdu za zgodą kierownika budowy,
- pojazdów służbowych Policji i Straży Pożarnej,
- pojazdów służb komunalnych i utrzymania dróg,
- pojazdów komunikacji zbiorowej,
- dojazdu do posesji w m. Sudół, Maksymilianów, Rudka Bałtowska, Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Okół, Michałów, Czekarzewice. W załączeniu  mapy wyznaczające objazdy.


    (-) Wójt Gminy Bałtów
          Andrzej Jabłoński


Dzień Kobiet - zaproszenie na spotkanie z muzyką i humorem


Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego Czarna Glina 2017

25 lutego 2017 roku uczniowie z PSP im. Legionów Polskich w Okole pod opieką pań Marzenny Barańskiej Serafin i Anety Kocjan wzięli udział w rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego Czarna Glina 2017.
Uczestnicy obejrzeli rezerwat archeologiczny Krzemionki i przeszli podziemną trasę, zwiedzili miejsca pamięci związane z powstaniem styczniowym, poznali postać powstańczego  pułkownika Dionizego Czachowskiego. Na trasie rajdu odbyło się ognisko i rozstrzygnięto konkurs związany z jego tematyką. Pogoda nie rozpieszczała rajdowiczów, było zimno i na zmianę świeciło słońce, wiał wiatr i padał śnieg. Mimo tego wszyscy mieli dobre humory i dziarsko maszerowali śladem bohaterskich powstańców.

 


Zaproszenie na Targi Agrotech do Kielc

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce –XXIII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej, które odbędą się w dniach 17 - 19 marca 2017r.  Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt. Najbliższa edycja zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.
Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na Targi AGROTECH prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bałtowie - pok. nr 7 (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 –15.00 lub telefonicznie 041/264-10-08 wew. 18) do dnia  10.03.2017r. Planowany termin wyjazdu to 18 marca 2017 r. (sobota) o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok budynku Urzędu Gminy). Koszt uczestnictwa 20 zł/osoba.


21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów gimnazjum. Organizatorem konkursu był Zespól Szkół Publicznych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. W konkursie udział wzięło 24 uczniów z klas gimnazjalnych. Pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Kaczmarzyk z kl. Ia, II miejsce - Barbara Podgórska z kl. IIIa, III miejsce przypadło Julii Nowakowskiej z kl. IIIb. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 


Uczennice ZSP Gimnazjum w Bałtowie w projekcie „Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku”

Na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - w ramach programu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - będzie realizowany projekt Odkrywamy świat liczb i funkcji matematycznych w chemii i środowisku skierowany do młodzieży gimnazjalnej, do którego po wstępnej weryfikacji zakwalifikowały się uczennice Gimnazjum w Bałtowie.
Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi poprzez zgłębianie tajemnic liczb i funkcji matematycznych oraz ich wykorzystanie w chemii i ochronie środowiska, służące popularyzacji użytecznych, ale trudnych dla gimnazjalistów pojęć logarytmu, które mają zastosowanie w interpretacji pojęcia pH a także wykorzystywane są w ochronie środowiska. W ramach projektu odbędzie się 8 sobotnich spotkań, na których realizowane będą zajęcia w formie wykładowej, warsztatowej i laboratoryjnej. Dziewczęta, które będą reprezentowały gimnazjum w tym projekcie to: Dominika Chuchała, Ewelina Gogół, Joanna Łaska, Julia Nowakowska i Natalia Stryjaś. Gratulujemy!


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


Walentynki w PSP im Legionów Polskich w Okole

14 lutego 2017r. Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole  świętowano Dzień Świętego Walentego. Dzień, w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski pod opieką pani Alicji Chodały i pani Barbary Samsonowskiej.


Podsumowanie półrocznej akcji „Nasza szkoła czyta dzieciom” w PSP w Okole

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie  ludzkość wymyśliła”- ta myśl naszej noblistki Wisławy Szymborskiej przyświecała pomysłodawczyniom i koordynatorkom szkolnej akcji, paniom Alicji Chodale i Barbarze Samsonowskiej. Nauczycielki, świadome, że kontakt z żywym słowem pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat życia podjęły szereg działań, aby książka stała się przyjacielem każdego ucznia w szkole.  Książka rozwija wrażliwość, ma również nieoceniony wpływ na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając (ponadto czytelnictwo w roku szkolnym 2016/2017 jest priorytetem)  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole przystąpiła 30  września 2016 r.  po raz pierwszy do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.  Dzień ten stał się zapalnikiem, iskierką do realizacji cotygodniowych  spotkań z literaturą pod hasłem:  „Nasza szkoła czyta dzieciom”.


„Białe ferie” 2017 w Świetlicy w Okole

Podczas ferii zimowych 2017 r. dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy skorzystały z bogatej oferty przygotowanego programu pn. „Białe ferie”. Zajęcia rozpoczęły się pogadanką na temat bezpieczeństwa osobistego podczas zabaw na śniegu i lodzie, którą przeprowadził mł. asp. Andrzej Podsiadło.

Do zajęć profilaktyczno-edukacyjnych zaliczały się także dwudniowe warsztaty na temat zdrowego stylu życia i uświadomienia dzieciom i młodzieży skutków zażywania substancji psychoaktywnych.


II Turniej Bilardowy o Puchar Wójta Gminy Bałtów

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie po raz drugi zorganizowała Zimowy Turniej Bilardowy o Puchar Wójta Gminy Bałtów. W turnieju udział wzięło 14 uczestników. Rozgrywki finałowe, które odbyły się 10 lutego 2017r. wyłoniły zwycięzców. Puchar Wójta wywalczył Jakub Lewicki, na drugim miejscu uplasował się Jakub Grudniewski, trzecie miejsce przypadło Konradowi Stefankiewiczowi.
Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i sportową postawę. Zwycięzcom gratulujemy!
 


Święto Babć i Dziadków

W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. To niezwykły dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Zaproszeni na uroczystość Babcie i Dziadkowie podziwiali występy swoich wnuków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali odgrywane role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem zaproszonym gościom laurek z pięknymi życzeniami - własnoręcznie wykonanych przez najmłodszych. Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków  na słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!


Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie w finale XIV Konkursu Języka Polskiego

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie co roku biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na etapie szkolnym i powiatowym. W tym roku 2017 uczennica kl. II b - Kamila Grudniewska zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu XIV Konkursu Języka Polskiego. W marcu weźmie ona udział w finale, składającym się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Kamila jest uczennicą niezwykle pilną i sumienną.  Reprezentowała już szkołę w wielu konkursach. Wszyscy trzymamy kciuki i życzymy sukcesu w finale!


Uczniowie SP w Bałtowie uczestnikami kampanii społecznej

26 stycznia 2017r. klasa IV i V SP wzięła udział w kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”. Organizatorem akcji był Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego pociągu z bliska, poznania tajników pracy maszynisty, pracowników kolei, ale największą frajdę sprawił sam przejazd takim środkiem lokomocji. Wszyscy uczniowie otrzymali od organizatora książeczki wraz z filmem edukacyjnym i inne upominki.


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2017 roku.


Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Okole  z przeznaczeniem  na punkt apteczny.
Opis lokalu:
lokal użytkowy o pow. 108 m2, położony na parterze budynku, z odrębnym wejściem
Okres dzierżawy: do 3 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy
Przez okres 1 roku od podpisania umowy dzierżawca zwolniony zostaje z opłaty za czynsz dzierżawny

Po roku trwania umowy miesięczny czynsz dzierżawy wynosić będzie  - 2,50 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: z góry 14 dni od dnia  wystawienia faktury

Informujemy, że od chwili podpisania umowy poza czynszem inne opłaty wynikające z eksploatacji lokalu wynoszą:
- ogrzewanie 3,96 zł/m2 + 23% VAT (płatne przez 12 miesięcy w roku),
- woda 3,82 zł/m3 + 8%VAT (wg. wskazań wodomierza) oraz opłata abonamentowa 1,60 zł  + 8% VAT miesięcznie,
- opłata śmieciowa wg. odrębnej umowy zawartej z odbiorcą śmieci,
- energia elektryczna wg. odrębnej umowy zawartej z dostawcą energii elektrycznej,
- podatek od nieruchomości 1776,00 zł rocznie (aktualna stawka na 2017 rok).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie  Urzędu Gminy w Bałtowie  w terminie do  24 lutego 2017 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w  Urzędzie Gminy  w Bałtowie pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr. 41 264 10 08 w godzinach pracy Urzędu. Lokal można obejrzeć  w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osoba do kontaktu Pan Robert Żuchowski nr telefonu 500 218 767.
 
Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński
 


Zaproszenie na spotkanie

Urząd Gminy w Bałtowie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, solary i in.).
Omawiane będą warunki realizacji projektów z 85% udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017r. o godz. 16.00
w Sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury
w Bałtowie.
Z a p r a s z a m y!


Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

27 stycznia 2017r. w Szkole Podstawowej Filia w Wólce Bałtowskiej uczniowie należący do szkolnego koła „Mały ratowniczek” przeprowadzili apel pod hasłem: „Bezpieczne ferie”. Celem apelu było przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii. Uczniowie zapoznali wszystkich z zasadami zachowania bezpieczeństwa, udzieli kilku bezcennych rad, jak bezpiecznie się bawić w czasie zimy. Prowadzący przypomnieli zimowe dyscypliny sportowe i omówili związane z nimi zasady bezpieczeństwa. W krótkiej scence zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie czekają wszystkich uczestników lodowiska. Bardzo ważnym punktem apelu było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przy odmrożeniach i złamaniach. Przypomniane zostały również numery alarmowe.


Bezpieczne ferie zimowe

27 stycznia 2017 r. społeczność uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięła udział w apelu „Bezpieczne ferie” przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.  Apel miał na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas wypoczynku zimowego z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa. Uczniowie przedstawili bezpieczne zabawy na lodzie i śniegu oraz uświadomili  konsekwencje nierozważnych zachowań. Zostały również przekazane informacje na temat prawidłowego ubioru podczas mroźnych dni i bezpiecznego poruszania się po drogach. Młodzież nie zapomniała również o podaniu najważniejszych zasad radzenia sobie podczas wypadków i urazów związanych z zimowym wypoczynkiem. Wszystkie zasady, które przypomnieli przedstawiciele samorządu uczniowskiego, znalazły swoje odzwierciedlenie na tablicach i gazetkach informacyjne umieszczonych na korytarzach szkolnych oraz w salach lekcyjnych.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 18.01.2017r.

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku

 Dnia 20.01.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości rodzice przygotowali słodki poczęstunek a uczniowie z klas „0”- III zaprezentowali jasełka. Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne oraz aktorskie. Następnie dzieci obdarowały Babcie i Dziadków laurkami i prezentami. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Uroczystość uświetnił występ zespołu Okolanki, który od lat współpracuje ze szkołą.


 


Statystyczne badania ankietowe

  


Świetlica w Okole zaprasza na ferie zimowe


Biblioteka w Bałtowie zaprasza na ferie zimowe


Dzień Babci i Dziadka w Oddziale Przedszkolnym PIĘCIOLATKI

W życiu każdego dziecka Babcia i Dziadek zajmują bardzo ważne miejsce, dlatego też przygotowanie uroczystości z okazji ich święta jest dla wnucząt okazją do wyrażenia im swej wdzięczności i miłości.
23 stycznia 2017r. w GCK w Bałtowie grupa „Pięciolatków”, wspólnie ze swoją panią Anną Smolińską, przygotowała część artystyczną, na której dzieci, prezentując umiejętności recytatorskie i wokalne, wyraziły całą gamę ciepłych uczuć.


UWAGA ! PTASIA GRYPA!

  


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

 Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od 01.02.2017 r.  do 28.02.2017 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z załączonymi fakturami. Wszystkich zainteresowanych rolników prosimy o składanie w/w wniosków w Urzędzie Gminy w Bałtowie – pokój nr 10.


IX Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W dniu 22 stycznia 2017 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się IX Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. W koncercie uczestniczyły zespoły z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Bałtowianie” i „Biesiada”, które zaprezentowały   piękne kolędy i pastorałki. Kolędy zagrały na skrzypcach Gabrysia Krawczyk i Martyna Zając oraz na klarnecie Patrycja Krawczyk. Zespołom akompaniował instruktor muzyczny pan Paweł Cieślik.


Z głębokim żalem żegnamy.......

21 stycznia 2017r. w wieku 85 lat zmarł Wacław Zdonek
zasłużony działacz i propagator ruchu ludowego.
Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bałtowie w latach od 1979 do 2011.
Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Odznaczony medalem Wincentego Witosa za zasługi dla ruchu ludowego.
Wieloletni dyrektor Spółdzielni Kółek Rolniczych w Bałtowie.
Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach.
Przez 6 kadencji radny Gminnej Rady Narodowej w Bałtowie.
Miłośnik i pasjonat młynarstwa, długoletni kierownik i gospodarz młyna w Bałtowie.
W osobie Śp. Wacława Zdonka żegnamy człowieka życzliwego, otwartego na sprawy społeczne i niezwykle zaangażowanego.
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński                  Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński
Radni Rady Gminy w Bałtowie                                                                     Pracownicy Urzędu Gminy w Bałtowie, Oświaty
Sołtysi Gminy Bałtów                                                                       Gminnej Biblioteki Publicznej oraz GOPS w Bałtowie


Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

22 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego ośmiu par z Gminy Bałtów. Swoje Złote Gody świętowali Państwo: Wanda i Czesław Kafka, Barbara i Marian Kowalczyk, Zofia i Zdzisław Kowalczyk, Wiesława i Jan Majewscy, Ewa i Franciszek Osowscy, Lucyna i Eugeniusz Skwarek, Ewa i Michał Zaklika oraz Halina i Marian Zielińscy.


Kondolencje


Zaproszenie - IX Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


Zespół „Biesiada” wystąpił w Skarżysku – Kamiennej

W dniu 14 stycznia 2017 r. Zespół „Biesiada” uczestniczył w eliminacjach rejonowych  XXIV Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się  w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej. Zespół wykonał utwory : „Jezusek czuwa” oraz „A czemuż mój Jezus” przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika.
 


Zespoły na Festiwalu Kolęd w Puławach

W dniu 10 stycznia 2017 r. zespoły „Bałtowianie” i „Biesiada” uczestniczyły w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach. Zespoły wystąpiły przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. Zespół „Biesiada” zaprezentował kolędę „Gdy śliczna Panna” i pastorałkę „Cicho wszędzie”, zespół „Bałtowianie” wykonał utwory : „Mizerna cicha” i „Z tamtej strony dwora”. Gratulujemy zespołom pięknych występów.


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com