Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów - lokalizacja inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BAŁTÓW
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073)  zawiadamia się, że dnia 19.10.2017r. na wniosek Gminy Bałtów złożonego przez pełnomocnika Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych ,,EKOSAN” Małgorzata Dudak ul. Dulęby 2a 20-326 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w msc. Bałtów, na działkach nr ewid. 1042, 1016/9, 1130, 1122/2, 1122/1, 993, 987/2, 987/1, 986, 988/1, 989/2, 990/2, 1137/2, 1138, 991, 1139, 1140,  obręb Bałtów, Gmina Bałtów.

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją i całością akt sprawy w Urzędzie Gminy w Bałtowie,
pok. nr 3. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl artykułu 49 kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia uważa się za dokonane.


Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Bałtowie

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, znany jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji Samorząd Uczniowski kl. IV-VII pod kierunkiem pań- Zuzanny Kacały i Małgorzaty Wąsik przygotował dla swoich pedagogów uroczysty program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali w humorystycznej konwencji charakterystyczne osobowości nauczycielskie, wśród których pojawili się anioł, luzak, służbista, aktywista i sceptyk. Wiele emocji zarówno wśród występujących, jak i wśród widowni wzbudził teleturniej Familiada, w którym zmierzyły się „rodzina nauczycieli” w składzie: Pani Dyrektor Lidia Pastuszka, Pani Teresa Szczygieł, Pani Anna Woskowicz, Pan Jarosław Chodała oraz „rodzina uczniów” reprezentowana przez Krystiana Kwietnia ucznia klasy III a , Kamilę Grudniewską z klasy III b,  Oliwię Kisiel z klasy VII oraz Jakuba Machulę z klasy VI. Wszyscy świetnie się bawili. Gromkimi oklaskami nagrodzono występy wokalne uczniów: Jakuba Szczygła (kl. IV), Patrycji Baran (kl. VI), Oliwii Zając (kl. II a) oraz Kamili Kozieł (kl. III a). Na zakończenie Samorząd Uczniowski złożył okolicznościowe życzenia i wręczył kwiaty.


Umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego podpisana

17 października 2017r. w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bałtów w sprawie przyznania Samorządowi pomocy finansowej w kwocie 160 850,00 zł. na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Bałtów infrastruktury rekreacyjnej.”
Boisko usytuowane będzie w sąsiedztwie planowanego do gruntownego remontu i modernizacji budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie. Zgodnie z umową zadanie winno być zrealizowane w przyszłym roku.  Środki na realizację pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowią wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego do społeczności jako działanie wspomagające rozwój lokalny w ramach inicjatywy LEADER. Pomoc finansowa stanowi udział w wartości 63,63 % całości zadania.


Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2017r. w klasach 0-III Szkoły Podstawowej w Bałtowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Jabłońskiej uczniowie klasy III. W wierszach i piosenkach podziękowali wszystkim nauczycielom za ich pracę, trud i poświęcenie. Podsumowaniem apelu były życzenia i słodkie upominki od Małego Samorządu Szkolnego. W tym dniu rozstrzygnięto również ogłoszony 2 października br. przez Mały Samorząd Szkolny konkurs plastyczny „Nauczyciel przyjacielem dzieci”. Prace zostały wykonane bardzo starannie z wykorzystaniem różnych technika malarskich. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Zielińska (klasa III), drugie - Zuzanna Sikorska i Izabela Wisowska (klasa III). Miejsce trzecie zajęły Julia Jarocha i Zuzanna Szewczyk (klasa III). Prace wszystkich uczestników konkursu zdobią korytarz szkolny.


Z wizytą u artysty ludowego

W dniach 11 i 16 października 2017r. uczniowie klas 0-III  Szkoły Podstawowej w Bałtowie odwiedzili pracownię garncarską pana Andrzeja Boberka w Maksymilianowie. Artysta ludowy opowiedział o historii i tajnikach swojej niezwykłej, chociaż zanikającej już, pracy. Pokazał dzieciom dwa garncarskie piece do wypalania garnków i naczynia, które zręcznymi palcami „wyczarował" z bryły gliny. Następnie dzieci przyglądały się pracy na tradycyjnym kole garncarskim. Spróbowały również swoich sił w lepieniu glinianych naczyń. W ciągu kilku chwil powstawały różnej wielkości i kształtu dzbanki, wazoniki i  miseczki. Wszyscy starali się ulepić najpiękniejszy dzbanuszek. Warsztaty sprawiły dzieciom ogromną radość, ujawniły ich sprawność manualną i wyobraźnię.

 


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

  


Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

   


Dzień Edukacji Narodowej


Ślubowanie klasy I w PSP im. Legionów Polskich w Okole

13 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem pierwszoklasistów. Dla wszystkich pracowników szkoły uczniowie przybrali odświętne stroje oraz przygotowali część artystyczną. Wierszem i piosenką przepraszali za złe zachowanie, dziękowali za każdy uśmiech i prosili o wielką cierpliwość. Dodające otuchy słowa skierowali do pierwszoklasistów, którzy z wdziękiem udowodnili swoją dojrzałość szkolną i zostali przyjęci w poczet uczniów PSP im. Legionów Polskich w Okole. Pasowania dokonała pani dyrektor Joanna Adamus. Rodzice pierwszaków przyrzekli stale wspierać swoje pociechy. Gościem  uroczystości był wójt gminy Bałtów Andrzej Jabłoński. Przekazał on wiele ciepłych słów, gratulacji i życzeń, zarówno do najmłodszych członków społeczności szkolnej, jak i do ich rodziców. Uroczystość zakończyła się miłym akcentem. Uczniowie nauczycielom wręczyli kwiaty, a klasa pierwsza otrzymała prezenty od pana wójta, rodziców i najstarszych uczniów szkoły.


Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

W ostatnim tygodniu września odbyły się klasowe wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego, który od kilku lat działa w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Spełnia on zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów. Współpracuje z nauczycielami, poszczególnymi klasami, organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi. Poprzez działalność w samorządzie uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczą się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych, angażują się w życie społeczne.
Głównym celem działania MSU jest zintegrowanie uczniów klas młodszych wokół wspólnie zorganizowanych przedsięwzięć: imprez szkolnych, konkursów, akcji dobroczynnych, imprez sportowych, zbiórek charytatywnych, imprez okolicznościowych, itp. W roku szkolnym 2017/2018 opiekunem MSU jest pani Justyna Jabłońska.


VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa im.  Legionów Polskich w Okole wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.  Celem akcji  jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki.  Ma ona zachęcić do przypominania sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. W związku z tym 29 września 2017r. odbył się  konkurs matematyczny pod hasłem ,,Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”.


Rajd po Górach Świętokrzyskich

W dniu 07.10. 2017r. "Włóczykije" z Koła turystyczno- krajoznawczego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, przeszli  trasę: Pawłów, Pokrzywnica do Grzegorzowic. Podczas wycieczki poznali niezwykły obiekt -  kościół pw św. Jana Chrzciciela, który został wzniesiony w XV wieku przez dziedzica Grzegorzowic – Grzegorza Nawoja herbu Topór. W trakcie rajdu uczestnicy poznali również sylwetkę Stanisława Jeżewskiego patrona PTTK w Ostrowcu Św., jak również odwiedzili miejsca związane z tym wielkim patriotą. Piękna, słoneczna pogoda i  jesienny urok Gór Świętokrzyskich dodatkowo wzmagał apetyt wędrowania młodych turystów.


Święto pieczonego ziemniaka

Dnia 29 września 2017r. na placu zabaw w Wólce Bałtowskiej odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy III wraz z wychowawcą oraz rodzicami, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie ogniska i poczęstunku. Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej mającej na celu poznanie historii ziemniaka oraz ukazanie zalet tego niedocenianego warzywa. Wspólny posiłek poprzedziły konkursy związane z bohaterem tego święta. Najwięcej radości sprawiła dzieciom konkurencja „ziemniak cudak”. Uczniowie z przyniesionych materiałów przygotowali zabawne kompozycje z ziemniakiem w roli głównej. Do zabawy ochoczo przyłączyli się rodzice. Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami przygotowanymi przez dzieci i wychowawcę. Pobyt na świeżym powietrzu pobudził apetyt zarówno u dorosłych jak i ich pociech. Pieczone ziemniaki z ogniska i smażone kiełbaski smakowały jak z najlepszej kuchni świata. Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń.


Dzień Chłopaka

2 października 2017r. klasa III Szkoły Podstawowej w Bałtowie, wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską, przygotowała z okazji Dnia Chłopaka apel pod hasłem „Studio telewizyjne”. Uczniowie w krótkich scenkach tematycznych przedstawili rolę, jaką pełnią chłopcy w życiu klasy i szkoły. Dziewczynki złożyły chłopcom rymowane pełne humoru życzenia. Odbył się również zabawny pokaz mody dla chłopców. Gwoździem programu okazała się „transmisja” meczu, w którym zawodnikami były dziewczęta w strojach piłkarskich. Na zakończenie uczeń klasy III, Bartosz Kamiński, wcielił się w rolę Seweryna Krajewskiego i zaśpiewał piosenkę „Tak bardzo się starałem”


Zabawa w Fiku Miku

29.09.2017r dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Bałtowie pojechały na wycieczkę do sali zabaw „FIKU - MIKU” w Ostrowcu Św. Celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę, integracja grupy, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz stworzenie możliwości radosnego spędzenia czasu. W sali zabaw przedszkolaki korzystały z licznych atrakcji, m.in. z basenu z tysiącem kulek, który już na samym początku wzbudził najwięcej emocji. Dzieci z zaangażowaniem przeciskały się przez liczne tunele, zjeżdżały na zjeżdżalni, budowały obiekty z dużych klocków. Na potrzebujących chwili odpoczynku czekały mini kąciki lalek oraz gry interaktywne. Doskonała zabawa odbywała się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Po wspaniałej, pełnej emocji zabawie dzieci odpoczywały na specjalnie przygotowanych do tego celu bajecznych kanapach. Otrzymały też mały poczęstunek. Zadowolone i bogatsze w nowe przeżycia wróciły do szkoły.


Projekt - Mój pomysł na biznes

Projekt z dotacjami na otwarcie działalności gospodarczej realizowany przez firmę CONSULTOR.


Ogłoszenie

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Okół i Michałów o przerwie w dostawie wody w dniu 6.10.2017 roku (piątek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz 7.00 do godz 15.00.

 


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Dotacje na start

  


Gdzie po pomoc w niedziele i święta


Biblioteka przystąpi do systemu ACADEMICA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, przystąpi do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych uruchomionej przez Bibliotekę Narodową. System umożliwia korzystanie online z zasobów książek i czasopism, którymi dysponują tylko duże biblioteki naukowe. W zasobach wypożyczalni  ACADEMICA poza książkami i czasopismami znajdują się również grafiki, plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty. W systemie dostępne są publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Publikacje z domeny publicznej są dostępne w otwartym Internecie (academica.edu.pl), natomiast utwory chronione prawem autorskim są  udostępniane  na terminalach na terenie bibliotek.


Zapraszamy na badanie wzroku

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)


W dniu: 10.10.2017 w Ośrodku Zdrowia w Bałtowie 32 w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy
Zapisy telefonicznie (41)264-13-90
Koszt badania komputerowego - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 10.10.2017
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia)
Serdecznie zapraszamy  OKO-LUX Sp z o.o.


Mieszkańcy gminy Bałtów uczestnikami II. Świętokrzyskiego Dnia Seniora

W dniu 24 września 2017r.  mieszkańcy gminy,  uczestniczyli w II Świętokrzyskim Dniu Seniora, zorganizowanym przez Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Polanika, który prowadzi całoroczną akcję  na rzecz aktywności osób 60+. Poprzez organizację spotkań edukacyjnych i takich, które łączą pokolenia,  pokazują  jak ważni są seniorzy dla młodszych pokoleń.


Akcja Sprzątania Świata

Każdego roku tysiące Polaków rusza w teren z workami na śmieci, aby posprzątać najbliższe otoczenie. Tegoroczna akcja sprzątania świata w dniach od 15 do 17 września odbywa się pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Do akcji jak co roku przyłączyli się uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, którzy sprzątali las na Michalowie.


Święto Przedszkolaków

„Wszyscy swoje święto mają, tańczą, skaczą i śpiewają, przedszkolaki przykład dają i też swoje święto mają………”
Już od 4 lat - 20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Punkt Przedszkolny w Bałtowie oraz Okole odwiedził Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, Sekretarz Gminy Bałtów- Pani Agnieszka Kopała oraz  Dyrektor Przedszkoli - Pani Agnieszka Różalska. Wójt złożył dzieciom życzenia, aby zawsze były radosne i uśmiechnięte oraz wręczył drobne upominki. Dzieci pięknie się przedstawiły i zaśpiewały piosenki. Mamy nadzieję, że obchody tego święta dostarczyły maluchom wiele radości i wrażeń.


Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie

W dniu 12.09.2017r. Wójt oraz Skarbnik Gminy Bałtów podpisali umowę wstępną na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie (budynki po zlikwidowanym Technikum Rolniczym). Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zakres projektu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic i podłóg na gruncie, ocieplenie dachu, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę wentylacji mech., remont instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych. Dofinansowanie w wysokości 3 565 268,23 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


Zespół Biesiada na Święcie Pieczonego Ziemniaka

W dniu 17 września 2017 r. zespół  „Biesiada”  wystąpił w Magoniach , w gminie Bodzechów z okazji XV Święta Pieczonego Ziemniaka. Panie zaprezentowały dwa utwory „Ludowe granie i śpiewanie” oraz „ Zielony Jaworze”.  Za przygotowane potrawy ziemniaczane, zespół otrzymał upominek.


Informacja

Gmina Bałtów organizuje w dniu 24 września 2017 r. (niedziela) o godz. 800 wyjazd na II Świętokrzyski Dzień Seniora, który odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Polanika w Gminie Zagnańsk, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wójta Gminy Zagnańsk.


Złote Gody...

17 września 2017 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie sześciu parom małżeńskim mieszkającym na terenie  Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1967 roku. Wyróżnione pary to Państwo: Wanda i Marian Choinkowie z Okołu, Wanda i Roman Grudniewscy ze Skarbki Dolnej, Helena i Stanisław Krawczykowie z Pętkowic, Teresa i Marian Maziarowie z Maksymilianowa, Krystyna i Edward Walczykowie z Bałtowa, Krystyna i Andrzej Wisowscy z Bałtowa.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 września 2017r.


Bezpłatne szkolenia dla Rolników

 


Ogłoszenie

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuję mieszkańców miejscowości Skarbka, Bidzińszczyzna,  Pętkowice, Pętkowice-Kolonia, Wólka Pętkowska, Wólka Pętkowska-Kolonia, Ulów, Wycinka, Lemierze, Okół i Michałów   o przerwie w dostawie wody w dniu 15.09.2017 roku (piątek).  Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 15.00.


Ogłoszenie - ochronne szczepienie lisów

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14 – 28 września 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.


Uroczystości w Bałtowie z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, która została odprawiona przez proboszcza parafii ks. Kan. Grzegorza Kucharskiego. W uroczystościach udział wziął Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński. Msza Święta zainaugurowała również nowy rok szkolny, gromadząc społeczność Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki pod tablicą niepodległościową przy kościele.


4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie zainaugurowano rok szkolny 2017/2018

W sali gimnastycznej szkoły zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie pani Lidia Pastuszka. W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej będzie oddział przedszkolny oraz klasy I – VII. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa. Po okolicznościowym przemówieniu Dyrektor Szkoły uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych. W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.
 


Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Uczniowie szkoły podstawowej w Okole wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, korzystają z wyremontowanej sali gimnastycznej. Zakres prac obejmował odnowienie nawierzchni parkietu, który przeszlifowano i ponownie polakierowano. Sala została również pomalowana. Dzięki możliwości korzystania z odnowionej sali gimnastycznej, uczniowie szkoły  mogą w harmonijny sposób rozwijać sprawność fizyczną oraz zainteresowanie sportem. Prace finansowane były z budżetu Gminy Bałtów, a ostateczny koszt wyniósł 19 500,00 zł.


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 11 września 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 08.09.2017 r. do 02.10.2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej:
- nieruchomość gruntowa  położona w miejscowości Bałtów oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Bałtów  jako działka  nr 517/11 o pow. 0.0118 ha  objęta księgą  wieczystą  Nr KI1O/00057647/1.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 2641008 wew. 16.
 

Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński
Bałtów, dnia 08.09.2017 r.


Zawiadomienie o zakończeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

  


Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

ARiMR uruchamia pomoc m.in. dla producentów, którzy w wyniku wiosennych przymrozków stracili na danej działce co najmniej 70% upraw truskawek. Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych. Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Stawki pomocy wynoszą:

  • 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Wsparcie będzie udzielane:

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro. Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).
Źródło: ARiMR


Turniej bilardowy rozstrzygnięty

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie w czasie wakacji zorganizowała Turniej Bilardowy o Puchar Wójta Gminy Bałtów.  Rozgrywki finałowe  wyłoniły zwycięzców. Puchar za zdobycie I miejsca Wójt Gminy Pan Andrzej Jabłoński wręczył Jakubowi Lewickiemu, na drugim miejscu uplasował się Dawid Grudniewski, trzecie miejsce przypadło Wiktorowi Jesionkowi. W turnieju udział wzięli również Jakub Grudniewski i Karol Goliński. Dziękujemy wszystkim za udział w turnieju i sportową postawę. Zwycięzcom gratulujemy!


Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

 

Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:

Oddział Terenowy KOWR:

ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49
(dawna siedziba  ARR OT w Kielcach)

Sekcja Zamiejscowa KOWR:
Pl. Obrońców Pokoju 21,
27-500 Opatów
tel. (15) 869 14 04
 


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych w Bodzechowie

27 sierpnia 2017 roku Gmina Bałtów uczestniczyła w Dożynkach Powiatu Ostrowieckiego, których gospodarzem,  była Gmina Bodzechów. Uroczystości zainaugurowała uroczysta Msza Święta  odprawiona w  kościele p.w. Św. Ojca Pio w Bodzechowie. Po Mszy Świętej uczestnicy dożynek przemaszerowali w barwnym korowodzie w asyście Orkiestry Dętej z Kunowa i pocztów sztandarowych na stadion sportowy w Bodzechowie, gdzie nastąpiła część oficjalna. Gminę Bałtów  reprezentowali Wójt Gminy Pan Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Smoliński, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Kopała, druhowie strażacy z OSP w Bałtowie. Podczas uroczystości dożynkowych zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla rolnictwa. Z Gminy Bałtów odznaczony został Sylwester Kołodziejski. Nagrody otrzymali również laureaci etapu powiatowego konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Zaszczytne drugie miejsce przypadło państwu  Lucynie i Leszkowi Różalskim z Bałtowa -  nagrodę ufundowało Starostwo Powiatowe  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po gratulacjach i przemówieniach zespoły ludowe z terenu Powiatu Ostrowieckiego ośpiewały wieńce dożynkowe. Wieniec  naszej gminy ośpiewał zespół „Okolanki” pod kierunkiem Pana Pawła Cieślika. Na stoisku gminnym  prezentowane były wyroby : Sabiny Bidzińskiej, Lucyny Kaczmarzyk, Andrzeja Boberka, Ryszarda Kaczmarzyka, Mieczysława Siepietowskiego oraz Centrum Apiterapii „ApiBałt”.
 


List Prezesa KRUS w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników

 


X Jubileuszowe Świętokrzyskie Święto Pszczoły, Dożynki Gminne

W dniach od 18 do 20 sierpnia 2017r. w Bałtowie odbyło się X Jubileuszowe Świętokrzyskie Święto Pszczoły połączone tradycyjnie z  Dożynkami Gminnymi. Oficjalnego otwarcia Święta Pszczoły dokonali: Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, dr Jan Giza reprezentujący Centrum Medycyny Naturalnej Arkadia-Gissa oraz prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim Józef Misiura


Samorządowcy i pszczelarze na Ukrainie

W dniach od 11 do 14 sierpnia 2017r. delegacja samorządowców z Gminy Bałtów oraz pszczelarzy ze Świętokrzyskiego Koła Pszczelarzy z Kielc i Rejonowego Koła Pszczelarzy z Ostrowca Św. przebywała na Ukrainie, na zaproszenie Starostwa miasta Busk.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili piękne, pełne zabytków miasto Lwów. Na Cmentarzu Orląt Lwowskich oddali hołd poległym obrońcom Lwowa w latach 1918 – 1920.  Na Cmentarzu Łyczakowskim hołd oddali polskiej pisarce Marii Konopnickiej.  Delegacja polska uczestniczyła w dorocznym święcie miodu zorganizowanym w Olecku. Wójt Gminy Bałtów podziękował władzom Starostwa Busk za zaproszenie oraz zorganizowanie pobytu na Ukrainie.
 


X Jubileuszowe Święto Pszczoły i Dożynki Gminne - Bałtów 2017


Zaproszenie


Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego-licytacji na sprzedaż nieruchomości


Turniej bilardowy


Zawiadomienie

Bałtów, dn. 07.08.2017 r.
Oś. 6220.2.2017                                                                                


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.353.),  art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 


WÓJT GMINY BAŁTÓW
 

zawiadamia strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu polepszacza glebowego na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 358/2, 359 położonej w miejscowości Skarbka, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, realizowanego przez BIO-DEGRA Sp. z o. o. ul. Modlińska 129 lok. U5, 03-186 Warszawa reprezentowaną przez Pani Martę Kurowską ul. Marymoncka 14/10, 01-869 Warszawa.
Informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego zawiadomienia należy uznać , iż nastąpiło doręczenie.
Z treścią dokumentacji w sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, pok. nr 7, tel. 41/264-10-08 wew. 18 w godz. od 7.00 do 15.00.
 Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński
 


Informacja o naborze na rok szkolny 2017/2018 do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych „Mali odkrywcy na start” w Bałtowie i Okole

   


Wycieczka do Wioski Indiańskiej

28 lipca wszyscy  uczestnicy  „Warsztatów aktywności twórczej” pojechali na wycieczkę do Zielonki koło Iwanisk. Odtworzona w tej miejscowości wioska indiańska jest celem wycieczek dzieci i młodzieży, które chcą poznać życie i kulturę dawnych plemion indiańskich. Oprócz ciekawie opowiedzianej historii Indian, uczestnicy programu wzięli udział w warsztatach plastycznych i tematycznych zabawach związanych ze spędzaniem czasu wolnego Indian. Największym wyzwaniem dla naszych podopiecznych było pokonanie specjalnego toru przeszkód, którego elementy służyły kiedyś do ćwiczenia zwinności, odwagi czy wytrzymałości  indiańskich dzieci. Poprzez ciekawą formę zabawy uczestnicy wycieczki zdobyli podstawową wiedzę na temat życia i kultury Indian.


Uroczyste zakończenie projektu „Mali odkrywcy na start”

W dniu 28 lipca 2017 r. w „Bałtowskim Zapiecku” odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mali odkrywcy na start” realizowanego przez Gminę Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


Warsztaty aktywności twórczej ’2017 – Maksymilianów

Kolejne dni warsztatów odbyły się w Maksymilianowie. Ciekawe zajęcia w plenerze spodobały się małym uczestnikom, biorącym udział w warsztatach. Piękna pogoda i poczęstunek na świeżym powietrzu wszystkim zaostrzyły apetyt na więcej, czyli wycieczkę do „wioski indiańskiej” w Zielonce, która odbyła się następnego dnia po zajęciach w tej miejscowości.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Informacja

Wojewódzki Zarząd Transportu wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Gmina Bałtów zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowych badaniu ankietowym. Ankietę można wypełnić wyłącznie on-line, na stronie internetowej http://www.app2017.umws.pl/   w terminie do 31 sierpnia 2017r. Wyniki  badań zostaną wykorzystane m.in. do opracowania rocznej analizy transportowej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym
 


Warsztaty aktywności twórczej – Okół 2017

Trzy dni warsztatów w Okole zaobfitowały  szeregiem  prac artystycznych. Dzieci dumnie prezentowały na koszulkach swoje „wyjątkowe imię”, „kamienie nie kamienie” – pracę plastyczną wykonaną na kamieniu, „zaczarowane motyle” rysowane na chodniku oraz własną interpretację „natury na talerzu podaną”. Wszystkie prace stworzyły warsztatową wystawę. Oprócz zajęć artystycznych uczestnicy warsztatów bawili się wykorzystując gry i zabawy z dawnych lat między innymi popularne dawniej podchody. Ta gra terenowa, oprócz wielu pozytywnych emocji, dostarczyła także wiedzy na temat umownych znaków terenowych i topografii terenu.


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z załączonymi fakturami. Wszystkich zainteresowanych rolników prosimy o składanie w/w wniosków w Urzędzie Gminy w Bałtowie – pokój nr 10.


Dzień Policji


Gdzie Polska smakuje

Jesteś rolnikiem lub lokalnym producentem żywności i szukasz nabywców swoich produktów? Agencja Rynku Rolnego udostępnia stronę internetową www.polskasmakuje.pl i darmową aplikację Polska Smakuje.


Warsztaty aktywności twórczej – Lemierze’2017

Kolejne dwa dni warsztatów aktywności twórczej odbyły się w miejscowości Lemierze. Najciekawszym wydarzeniem tych dni były przeprowadzone przez wychowawców zajęcia rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. „Tajemnicza wyspa” – to temat zabawy, w której za pomocą wyobraźni dzieci przeniosły się w świat przygód marynarzy, piratów i mieszkańców „wyspy marzeń”. Podczas zajęć wykorzystano zabawy ruchowe z chustą animacyjną i zadania plastyczno-konstrukcyjne jakie jak: wykonanie techniką origami łódki i czapki pirata, malowanie „wyspy marzeń”. Poza działalnością artystyczną uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w różnego rodzaju grach i zabawach plenerowych. Poznały wiele nowych zabaw z wykorzystaniem własnoręcznie wykonanych pomocy dydaktycznych.


Warsztaty aktywności twórczej – wakacje w Gminie Bałtów 2017.

 Od 17 lipca 2017r. odbywają się warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy. Pierwsze zajęcia odbyły się w Wólce Bałtowskiej, gdzie mali artyści pod opieką wychowawców, uczestniczyli w realizacji projektu pt. „Moje wyjątkowe imię”. Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności dostrzegania własnej indywidualności i niepowtarzalności. Oryginalność tego zadania polegała na zaprojektowaniu  własnego niepowtarzalnego imienia, które zawsze posiada indywidualne cechy przypisane danej osobie. Wykonany szkic na papierze został przeniesiony na koszulkę. Dwa inne  przedsięwzięcia artystyczne poprzedzone zostały wycieczkami po najbliższej okolicy i obserwacją otaczającego świata. Powstałe prace: „Zaczarowany motyl” i „Natura na talerzu podana” to symbole  i metafora podpatrzonej natury.

 


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Ogłoszenie

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów


Zaproszenie na turniej


Z biblioteką nie można się nudzić

Pod takim hasłem odbywają się wakacyjne zajęcia dla dzieci, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11.00 do 14.00 do świetlicy przy bibliotece.


Warsztaty aktywności twórczej – wakacje w Gminie Bałtów’2017

  


Wakacje z Biblioteką


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w związku z naborem na stanowisko Asystent rodziny w GOPS


Rekrutacja do punktu przedszkolnego lub oddziału i do I klasy szkoły podstawowej

  


Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD” w terminie 15.05.2017r. – 29.05.2017r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2017/06/wyniki-oceny-wnioskow-o-powierzenie-grantu-w-ramach-naboru-nr-12017g/


Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD w terminie 15.05.2017 r. – 29.05.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się pod linkiem: http://www.krzemiennykrag.info/2017/06/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-42017/


Ogłoszenie

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyski z Kielc zaprasza do uczestnictwa w „Paragedonie” -  Festiwalu aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych, który odbędzie się w dniu 16.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach. Głównym celem Festiwalu jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych. Uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach. Jednocześnie odbędą się konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności. Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas którego zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.
Osoby zainteresowane udziałem w Festiwalu prosimy o kontakt z panią Agnieszką  Kopałą telefoniczny pod numerem 41 264 10 08 lub osobisty w Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, pokój nr 17 do dnia 28 lipca 2017 roku.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

  


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

W dniu 22 czerwca 2017r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbył się VIII Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska” 2017 zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Bałtów.
Wszystkich zgromadzonych gości powitał Wójt Gminy - Pan Andrzej Jabłoński. W przeglądzie zaprezentowały się zespoły ludowe: Magonianki, Okolanki, Zespół „Przedwiośnie” z Jeżowa w Gminie Waśniów, Bałtowianie i Biesiada. Licznie przybyła publiczność nagrodziła gromkimi brawami wszystkie występy.
 


„Zlot Zbieraczy Złota”

12 czerwca 2017r. uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Bałtowie wzięli udział w „Zlocie Zbieraczy Złota” zorganizowanym w Parku Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża pod patronatem Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego oraz Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy.


"Do serca przytul psa"

14 czerwca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bałtowie odwiedzili schronisko dla zwierząt w Janiku. Nadrzędnym celem wycieczki była pomoc potrzebującym zwierzętom, w tym dostarczenie zebranej przez uczniów karmy oraz uwrażliwienie młodych ludzi na los bezdomnych zwierząt. Młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy w schronisku, warunki, w jakich przebywają zwierzęta. Uczniowie z uwagą słuchali, jak należy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi. Być może efektem takiej wizyty będzie udana adopcja czekającego na dom pieska.


Potrójne gratulacje dla Julii Chylickiej!

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa” zorganizowany został pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym czasopisma „Agro-Serwis”. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzyć dzieciom poniżej 16 lat.
Praca plastyczna uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Julii Chylickiej – zyskała sobie duże uznanie kolejno na trzech szczeblach eliminacji. 7 czerwca 2017r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. Julia odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w swojej kategorii wiekowej. Tydzień później dziewczynka stanęła na podium w Kielcach, gdzie na etapie wojewódzkim zajęła również I miejsce. Jej praca została doceniona także na szczeblu ogólnopolskim w Warszawie, gdzie została zaproszona, by odebrać cenne nagrody za otrzymane wyróżnienie.


Dzień Otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach


Noc Świętojańska - zaproszenie


Nieodpłatna Pomoc Prawna

  


Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych

W dniu 13.06.2017r. odbyło się szkolenie dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z terenu gminy Bałtów. Program szkolenia obejmował: „Standardy w gospodarstwach agroturystycznych” przedstawione przez panią Monikę Nowocień z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego; „ Możliwości zatrudnienia w gospodarstwach agroturystycznych z dofinansowaniem z PUP”, które omówiła pani Joanna Suska z Powiatowego Urzędu Pracy, kierownik CAZ; „BHP w gospodarstwie rolnym, prowadzącym usługi agroturystyczne”, przedstawił inspektor PIP w Kielcach Stanisław Golmento oraz „Pierwszą pomoc przedmedyczną” zaprezentowaną przez Dariusza Czupryńskiego i Karola Pietę z Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 09.06.2017r.


Konkurs Recytatorski "Lutnia Wiejska"

6 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole już po raz jedenasty odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Lutnia Wiejska".
To cykliczna impreza, której zadaniem jest propagowanie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz popularyzacja literatury pięknej, szczególnie związanej z naszym regionem.
Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, który był również fundatorem dwóch pierwszych nagród. Nagrody za drugie miejsca ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, a za trzecie miejsca i wyróżnienia Rada Rodziców. Poczęstunek dla gości zapewniła właścicielka sklepu w Okole, pani Renata Adamczyk.


Przedszkolaki w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach

 W dniu 31 maja 2017 roku dzieci z oddziału przedszkolnego „05” wraz ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską pojechały na wycieczkę do Nadleśnictwa Marcule, gdzie miały okazję zapoznać się z florą i fauną występującą w tym regionie. W sali dydaktycznej  Centrum Edukacji Przyrodniczej pan leśniczy bardzo ciekawie opowiadał o ptakach, leśnych zwierzętach i roślinności. Przedstawił dzieciom ekspozycję ptaków i zwierząt żyjących w polskich lasach, a także wskazał czynniki zagrażające przyrodzie. Zwrócił także uwagę, by nie zaśmiecać lasu, zachowywać ciszę, gdyż las jest domem zwierząt. Zajęcia terenowe miały na celu zapoznanie dzieci z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi Arboretrum. Przedszkolaki podczas spaceru samodzielnie rozpoznawali napotykane po drodze rośliny, zwierzęta i elementy przyrody nieożywionej. Ostatnim punktem programu, a zarazem wielką atrakcją dla dzieci, był przejazd kolejką wąskotorową z Marcul do Iłży.
 


Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego-licytacji na sprzedaż nieruchomości

   


Spotkanie szkoleniowe dla Mieszkańców


Dzień Rodziny w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Ach co to był za dzień! Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, a także dzięki wszechstronnym umiejętnościom uczniów oraz ich rodziców dnia 1 czerwca 2017 r. został zorganizowany Festyn Rodzinny.


Komunikat - ćwiczenie RENEGADE

W dniach 6-8 czerwca 2017 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia  z powietrza.


Gmina Bałtów na XII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym

W dniu 4 czerwca 2017 r. w Tokarni  Gmina Bałtów uczestniczyła w XII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Gminę reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne oraz twórcy ludowi. W konkursie kulinarnym „Wiejskie FIT” zorganizowanym w ramach jarmarku, Gminę Bałtów reprezentowała Julia Kozieł, która przygotowała „Placuszki z cukinii w sosie bazyliowo – pomidorowym”. Potrawa zdobyła uznanie Komisji Konkursowej i zajęła zaszczytne II miejsce.


XIX edycja konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".


Przedszkolaki świętowały Dzień Dziecka

Przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych w Okole i Bałtowie z uśmiecham na ustach przybyły na teren obiektu sportowego obok Urzędu Gminy. Podczas licznych gier i zabaw dzieci ćwiczyły sprawność, zręczność i koncentrację uwagi. Wszystkim podobało się przechodzenie przez tunel, rzucanie woreczkami i piłeczkami do celu, walka na papierowe kule czy obrysowywanie na kartonach sylwetek kolegów i koleżanek. Oprócz tego dużą atrakcją cieszyła się wspólna zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Dzieci głośno wyrażały emocje podczas podskoków na piłkach, a grupa małych miłośników piłki nożnej próbowała swoich sił podczas gry na boisku.  Wspólne świętowanie było doskonałą okazją do integracji i bliższego poznania się dzieci. Po udanych zabawach, maluchy otrzymały życzenia od Pana Wójta  - Andrzeja Jabłońskiego i Sekretarz Gminy – Agnieszki Kopały oraz piękne upominki. Program obchodów Dnia Dziecka przygotowały przesympatyczne Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, które obdarowały dzieci kolorowymi balonikami. Końcowym etapem było wspólne biesiadowanie przy gorących kiełbaskach i soczkach owocowych.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.


Umowa podpisana

Gmina Bałtów otrzyma unijną pomoc w kwocie ponad 2,9 mln złotych na projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia”.
W ramach tego projektu planuje się przeprowadzenie prac budowlanych oraz zmianę przeznaczenia części obiektu z internatu na sale dydaktyczne. Głównym celem projektu jest zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu edukacyjnego i sportowego. W ramach instytucji zaplanowano wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia.
26 maja 2017 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim zastała podpisana umowa o pomocy między Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bałtów.

 


Wernisaż wystawy florografów Albiny Róg

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała  wystawę  florografów „Obrazy liśćmi malowane” autorstwa  pani Albiny Róg, miłośniczki przyrody i sztuki, mieszkanki Baranowa Sandomierskiego. Wystawę otworzył Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński. Prace pani Albiny Róg to piękne  kompozycje z suszonych liści, traw, kwiatów, umieszczane są za szkłem w antyramach. Najczęściej przedstawiają pejzaże, zwierzęta, budowle itp. Rozbudzają u młodych ludzi zapał i ciekawość świata. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie.


Warsztaty kulinarne przedszkolaków

17-go maja 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego „pięciolatki”, wraz ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską,  odwiedziły „Zajazd pod Jarem” w Bałtowie, aby zagłębić tajniki robienia pizzy. Po uprzednim, krótkim „przeszkoleniu" zamieniły się w małych kucharzy, którzy własnoręcznie ugniatali ciasto oraz wybierali ulubione dodatki.  Przedszkolaki samodzielnie wałkowały i układały na pizzy wybrane przez siebie ulubione składniki. Z niecierpliwością oczekiwały na moment, w którym upieczona pizza trafi na stół. Było pysznie i pachnąco! Serdecznie dziękujemy właścicielom „Zajazdu pod Jarem” za zaproszenie i miłą atmosferę!


Zawiadomienie

Bałtów, dnia 23.05.2017r.
Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz. U.   z 2017 r. , poz. 788) Wójt Gminy Bałtów niniejszym zawiadamia, że od dnia 29.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pok. Nr 3 zostanie wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Okół gm. Bałtów przez okres 60 dni tj. do dnia 31.07.2017r.. Jednocześnie informuje się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego. W okresie 30 dni od daty wyłożenia właściciele lasów mogą zapoznać się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu, składać zastrzeżenia i wnioski, które decyzją Starosty Ostrowieckiego zostaną uznane, bądź nie uznane.
 


Warsztaty „Coś dla ciała, coś dla ducha”

W dniu 22 maja 2017r. uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską uczestniczyli w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w „Zajeździe pod Jarem” w Bałtowie. Obchodzony 9 maja Dzień Europy był okazją do zapoznania uczniów z kulturą i kuchnią krajów Unii Europejskiej. Pizza – przysmak wszystkich dzieci to sztandarowe danie kuchni włoskiej. Warsztaty przeprowadzone w profesjonalnej pizzerii hotelowej pozwoliły na samodzielne przygotowanie włoskiego dania. Po krótkiej prezentacji sposobu formowania pizzy dzieci otrzymały porcje wyrobionego ciasta i przystąpiły do przygotowania swoich wypieków. Organizator warsztatów zapewnił szeroki wybór dodatków. Pani prowadząca warsztaty zabrała przygotowane dania do specjalnego pieca. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały na rezultat swojej pracy. Po kilku minutach przyjemny zapach dotarł do uczestników zajęć a chwilę później wszyscy otrzymali swoje kulinarne dzieła. Wspólny posiłek i pamiątkowe fotografie zakończyły pobyt w restauracji. 


Zaproszenie na wystawę


Bezpłatne konsultacje


Dzień Samorządu Terytorialnego


Sukces uczennic z PSP im. Legionów Polskich w Okole

27 kwietnia 2017 r.  uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wzięły udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zdrowie w poezji dziecięcej”. Konkurs odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św. Jest to szkoła promująca zdrowie. Uczennica klasy 0 Maja Walczyk przygotowana przez panią Mirosławę Kulig zajęła I miejsce recytując utwór pt. „Kasia czyścioszek”, a uczennica klasy I Karolina Sosnowska przygotowana przez panią Beatę Walczyk otrzymała III lokatę mówiąc wiersz „Na zdrowie”. Jury konkursu oceniało dobór repertuaru, poprawność recytacji, interpretację utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne.


Ankieta dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej (PV)

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór ankiet w ramach projektu z zakresu dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych planowanego do realizacji przez Gminę Bałtów


Zaproszenie na spotkanie


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 maja 2017r.

   


Tydzień Bibliotek

W dniu 10 maja 2017r. przedszkolaki z Bałtowa odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach przypadającego w dniach od 8 do 15 maja Tygodnia Bibliotek. Dzieci przybyły do biblioteki wraz ze swoją wychowawczynią panią Anną Smolińską. Pani dyrektor Iwona Lis pokazała dzieciom, gdzie znajdują się książki dla najmłodszych czytelników i zachęciła do przeglądania księgozbioru. Z uwagą i zainteresowaniem dzieci również wysłuchały czytanej legendy. Na pamiątkę wizyty w bibliotece przedszkolaki otrzymały zakładki do książek.


XLI Buskie Spotkania z Folklorem

W dniu 6 maja 2017r. w Opatowie odbyły się eliminacje do XLI Buskich Spotkań z Folklorem. Z Gminy Bałtów w kategorii zespoły śpiewacze wystąpił Zespół Okolanki, wykonując utwory : „Łoj górom, górom słonecko idzie” oraz „Łoj lepi się utopić w wodzie głębokości”. W kategorii soliści śpiewacy  w utworach : „Nisko słunko, nisko”, „A uśnijże mi uśnij”, „Pase jo se pase”, zaprezentowała się pani Dorota Podgórska. Zespół i solistka wykonali utwory a cappella.


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Dnia 28 kwietnia 2017r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa VI  z PSP im. Legionów Polskich w Okole pod opieką wychowawcy Alicji Chodały przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

 


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bałtowie

  


Plan działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Gminy Bałtów

  


2 maja 2017r. Urząd Gminy w Bałtowie nieczynny

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017r.(wtorek)
Urząd Gminy w Bałtowie będzie nieczynny.


Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,  Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.3 „Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływ 29.05.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek  o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie www.krzemiennykrag.info
 


Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.05.2017 r. o godzinie 15:00. Wniosek  o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie www.krzemiennykrag.info


Dzień Strażaka


Wniosek Bałtowa zauważony

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego listę rankingową projektów wstępnie wybranych do finansowania w ramach konkursu Osi Priorytetowej 7.4 RPO – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolnej. Wśród wybranych 21 propozycji z terenu całego województwa znalazł się wniosek  Gminy Bałtów dotyczący budowy i modernizacji budynku byłego Zespołu Szkół. Będzie on w przyszłości funkcjonował jako szkoła podstawowa z przedszkolem dysponując pełnym zapleczem dydaktycznym, sportowym i socjalnym.  Na ten cel w ramach działania 7.4 Gmina Otrzyma prawie 3 mln zł. Całkowita wartość robót przewidziana jest na poziomie ok. 10 mln zł.


Współpraca ostrowieckiego PKS z POLREGIO

25 kwietnia br. podczas uroczystej konferencji prasowej podpisane zostało Porozumienie pomiędzy spółką kolejową Przewozy Regionalne a spółką samochodową PKS w Ostrowcu Św. S.A. w sprawie realizacji wspólnych zadań w ramach transportu zbiorowego. Pasażerowie korzystający z połączenia kolejowego do Ostrowca Św. będą mogli w ramach jednego biletu, kontynuować dalej podróż do miejsca docelowego min. Bałtowa, głównego ośrodka turystycznego w regionie.


Dzień Ziemi 2017 w Świetlicy w Okole

24 kwietnia 2017r. w Świetlicy w Okole obchodzono Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem „W kierunku natury”. Chcąc aktywnie wziąć udział w przedsięwzięciu uczestnicy mówi na temat  ochrony różnorodności biologicznej występującej w różnych środowiskach przyrodniczych, a przede wszystkim w miejscu zamieszkania. Dzieci tworzyły  plakat promujący Dzień Ziemi 2017 i tradycyjnie sprzątały plac zabaw przy Świetlicy.


Zaproszenie na uroczystość z okazji 3 Maja


Powstaje główny budynek Centrum Apiterapii ApiBałt w Bałtowie

W ciągu najbliższych dwóch lat w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, którego rozwój zapoczątkował pierwszy w Polsce park dinozaurów, powstanie ośrodek apiterapii z prawdziwego zdarzenia. Zajmował się będzie wspomaganiem leczenia i rehabilitacji przy wykorzystaniu pszczół i produktów pszczelich. Realizacja pomysłu to kolejne otwarcie w Bałtowie okienka dla nowych turystów, zainteresowanych podratowaniem zdrowia. Turystyka medyczna to nowy, coraz bardziej popularny kierunek w branży turystycznej. Otwiera się dla ludzi wyczerpanych, zmęczonych wymagających odpoczynku, wsparcia medycznego i rehabilitacji.


Planowany nabór wniosków przez Stowarzyszenie LGD Krzemienny Krąg

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż w terminie 15.05.2017r. – 29.05.2017r.  planowany jest nabór wniosków na następujące przedsięwzięcia:
•    Przedsięwzięcie 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD,
•    Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD.

Więcej szczegółów dotyczących naborów już w najbliższym czasie.


22-23 kwietnia 2017r. Bałtów - Wystawy psów

  


Święta tuż, tuż – Warsztaty Wielkanocne

W dniu 06 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczyniami: Justyną Jabłońską i Elżbietą Walas-Lucenko wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spotkanie składało się z dwóch elementów – panelu edukacyjnego o tematyce wielkanocnej i części warsztatowej. Pierwsza część poświęcona była tradycjom, obrzędom i symbolice Świąt Wielkiej Nocy. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego w koszyczku wielkanocnym znajdują się poszczególne produkty i co symbolizuje Baranek. Zajęcia warsztatowe polegały na wykonaniu kolorowych witraży na szkle związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Następnym etapem wycieczki była krótka wizyta w Zakładzie Energetycznym. Dzieci obserwowały pracę Centrum Dyspozytorskiego, mogły śledzić drogę energii elektrycznej z elektrowni do ich domów na elektronicznej makiecie sieci elektrycznych. Poznały na czym polega praca służb energetycznych. Wszyscy we wspaniałych humorach wrócili do szkoły z własnoręcznie wykonanymi witrażami.
 


Wielkanoc 2017r.


III Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

 


Niedziela Palmowa w Bałtowie

  


Informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

 


Kultura literacka w PSP w Okole

Miesiąc marzec 2017r. przebiegał w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole pod znakiem kultury literackiej.


„Wiosno, wiosno, wiosenko…’’

Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia, kwitną drzewa, rozkwitają kwiaty, ptaki przylatują z ciepłych krajów. Świat z dnia na dzień robi się coraz bardziej kolorowy. Na tę porę roku z utęsknieniem czekają dzieci. 20 marca 2017r. w ZSP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczystość z okazji Powitania Wiosny, którą  przygotowali  uczniowie klasy trzeciej pod kierunkiem mgr Elżbiety Walas - Lucenko. W imprezie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki i grupa 5-cio latków. W tym dniu obowiązywały wiosenne barwy strojów z przewagą różnych odcieni zieleni. Po części artystycznej w wykonaniu trzecioklasistów pozostałe klasy zaprezentowały się w piosenkach o wiośnie, a klasy 0 i III – w układach tanecznych. Częścią główną imprezy były konkursy, które wywołały mnóstwo wrażeń i emocji, m.in.:  przebranie reprezentantów klas za najpiękniejszą i najbardziej oryginalną „Panią Wiosnę”, przygotowanie kwiatowego pokazu mody. Impreza ta nie tylko zintegrowała społeczność szkolną, ale przede wszystkim była świetną zabawą.


Tydzień Kultury Języka w ZSP w Bałtowie

W dniach 13-18.03.2017 r. obchodziliśmy XXV TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA POLSKIEGO POD HASŁEM: „Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją”. W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie w ramach tych obchodów zorganizowano liczne działania, których celem było uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka, kształtowanie poprawności językowej i estetyki wypowiedzi w sytuacjach codziennych.


Uczennica ZSP Gimnazjum w Bałtowie – finalistką XIV Konkursu Języka Polskiego

Uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie co roku uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Najlepsi na etapie szkolnym kwalifikują się do kolejnego - rejonowego. W tym roku Kamila Grudniewska - uczennica klasy IIb Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie, przygotowana pod kierunkiem p. T. Szczygieł, zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, gdzie 3.03.2017r. i 19.03.2017r. reprezentowała bałtowskie gimnazjum podczas finału XIV Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla gimnazjalistów, zdobywając znaczącą ilość punktów.                       
Kamili gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Mamy nadzieję, że to osiągnięcie stanie się zachętą dla młodszych uczniów, którzy w kolejnych latach również będą starali się wykazać wiedzą i umiejętnościami oraz sięgnąć po laur zwycięstwa.
 

Gmina Bałtów

WÓJT GMINY BAŁTÓW APELUJE!

 

W związku z trwającym okresem wiosennym przypominamy o zakazie wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin. Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione. Jest to jeden z  najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego.


Zaproszenie na obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Zawiadomienie o zakończeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

  


Eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez KRUS

 W dniu 21 marca 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zostały przeprowadzone eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, organizowanego przez KRUS.


Zmiana numeru telefonu ! Punkt Porad Prawnych w Gminie Bałtów

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
W imieniu FUNDACJI TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl  tel. 884 938 188

PORAD PRAWNYCH w Gminie Bałtów udzielać będzie:
radca prawny Tobiasz Stefaniec
Tel. 576 656 511

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Bałtów
adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz.     800     do     1200
Środa         od godz.     1200     do     1400
Czwartek     od godz.     800     do     1200
W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkt będzie nieczynny.


Eliminacje Gminne OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 23 marca 2017r.  przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - „Młodzież zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło dziewięciu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrowcu Św. - brygadier Robert Sobczyk, Komendant Gminny OSP w Bałtowie - Andrzej Malicki oraz inspektor Urzędu Gminy w Bałtowie - Paweł Kudas. Do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowali się następujący uczestnicy: Makuch Oliwia, Parcheta Izabela i Kudas Przemysław z grupy szkół podstawowych, oraz Grudniewska Kamila, Nowakowska Julia i Gogół Ewelina z grupy szkół gimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Bałtów - Andrzeja Jabłońskiego.


Szkolenie dla mieszkańców Okołu

W dniu 22 marca 2017r. w SP im. Legionów Polskich w Okole, odbyły się szkolenia dla mieszkańców. Tematyka pierwszego szkolenia dotyczyła zagrożeń wypadkowych na wsi i w gospodarstwach rolnych. Szkolenie poprowadził inspektor PIP Stanisław Golmento. Drugie szkolenie poświęcone było udzielaniu pierwszej pomocy. Szkolenie to poprowadziła Beata Barska-Jagiełło - starszy ratownik PCK, KPP, instruktor - wykładowca pierwszej pomocy PCK. Na spotkaniu szkoleniowym obecni byli Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. 


ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 17.03.2017r. w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie odbyły się zawody w Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców zorganizowane w ramach „Świętokrzyskiego Dnia Tenisa Stołowego” . W rozgrywkach wzięło udział 16 uczennic i uczniów. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała Pani Dyrektor – Lidia Pastuszka.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 20.03.2017r.

  


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 marca 2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 marca 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


 

Aktualności: 2311 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com