Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Dotacja na drogę Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska-Kolonia

24 lipca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie Wójt Gminy Andrzej Jabłoński i Lidia Jasińska Skarbnik Gminy podpisali z Województwem Świętokrzyskim umowę  w/s dofinansowania remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska-Kolonia. Województwo Świętokrzyskie reprezentowali Arkadiusz Bak – Przewodniczący Sejmiku oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Na wniosek Gminy Bałtów, Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z podpisaną umową przewiduje przekazać Gminie kwotę 26 000,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na remont  300 mb drogi dojazdowej w Wólce Bałtowskiej. Całkowity koszt remontu wynosić będzie ok.  87 000,00 zł. (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), a różnica sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Bałtów. Roboty zostaną wykonane do końca października br.
 


Ekopiknik w Bałtowie 28-29 lipca 2018 r.


Pierwszy tydzień na półkolonii „Wakacje blisko domu V” 2018

Od 16 lipca rozpoczęły się pierwsze zajęcia zaplanowane na czas półkolonii. W tym roku oprócz wielu zabaw integracyjnych i artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, z zakresu profilaktyki uzależnień (grupa młodzieży) i przemocy rówieśniczej (grupa dzieci młodszych). Tradycyjnie nasi uczestnicy wypoczywali na pływalni „Rawszczyzna” i bawili się w „podchody” z wykorzystaniem znaków terenowych. Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcji, które będziemy opisywać i fotografować w przyszłym tygodniu zajęć.


Uczestnicy półkolonii w Gminie Bałtów biorą udział w Konkursie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uczestnicy półkolonii biorą udział w XVI edycji konkursu pod hasłem „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”. Konkurs dotyczy prezentacji lokalnych działań na rzecz dzieci, które w aktywny i bezpieczny sposób spędzają wakacje w miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasze działania w najważniejszym temacie polegają między innym na przygotowaniu „mapy mentalnej” pt. „Zawsze bezpieczni na drodze!”.


Dzień Policji


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda rozstrzygnięty

XX edycja konkursu na szczeblu gminnym ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku została rozstrzygnięta. W wyniku oceny gospodarstw biorących udział w konkursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny i regulaminem, zwycięzcami  XX edycji konkursu ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” zostali:
Miejsce I:  Państwo Lucyna i Leszek Różalscy zam. Bałtów
Miejsce II: Państwo Zofia i Edward Zięba zam. Maksymilianów
Miejsce III: Państwo Jadwiga i Andrzej Maliccy zam. Bałtów
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. podczas Dożynek Gminnych w Bałtowie.


Zawiadomienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia mieszkańców miejscowości: Michałów, Okół, Pętkowice, że w dniu 20.07.2018r. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6–tej rano w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych. Wszelkie informacje w sprawie w/w zbiórki odpadów udzielane będą w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 7 oraz pod numerem telefonu 41/264-10 -08 wew. 18.


Półkolonia w Gminie Bałtów

Półkolonia w Gminie Bałtów’2018 odbywa się po raz piąty. Pierwszy dzień półkolonii upływał przede wszystkim pod znakiem zajęć integrujących wszystkie grupy uczestników. Każda z trzech grup, pod czujnym okiem wychowawcy, przyjęła dla siebie nazwę, z którą od tej pory będzie się identyfikować. Podczas gier i zabaw dzieci próbowały grupowej rywalizacji i zapoznały się z zasadami konkursu na „Super kolonistę”, o którą tym razem dzieci zawalczą indywidualnie.


Informacja ZUS

  


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w msc. Lemierze

   


Zawiadomienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   


Zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie


Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Okole

  


Wycieczka do Manufaktury Słodyczy

22 czerwca 2018 r. przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,Mali odkrywcy na start" wybrali się na wycieczkę edukacyjno- turystyczną do Manufaktury Słodyczy w Kielcach. W ,,Aptece Wyobraźni" dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powstaje prawdziwa czekolada, poznając etapy ,,od ziarenka do tabliczki". Mogły zaprojektować i wykonać własną tabliczkę czekolady oraz spróbować oryginalnej czekolady do picia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkowy Dyplom Czekoladnika. Słodka wycieczka z pewnością będzie dla dzieci miłym wspomnieniem.


Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, Urząd Gminy w Bałtowie prosi rolników, których plantacje i uprawy ucierpiały wskutek wystąpienia suszy o zgłoszenie tego faktu do tutejszego urzędu, pokój nr 7 w terminie 10.07.2018r.
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. należy wypełnić stosowny wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku należy załączyć:
- kopię wniosku o płatności obszarowe,
- aktualne wypisy z rejestru gruntów.
Wszelkie informacje w sprawie suszy udzielane będą pod numerem telefonu 41/264 -10 - 08 wew. 18.


Niech żyją wakacje ...

W piątek 29 czerwca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mali odkrywcy na start" w Okole pożegnały przedszkole. 3 i 4-latki zaprezentowały krótki program artystyczny,  w którym popisywały się swoimi zdolnościami recytatorskimi i wokalnymi.
Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Również rodzice, którzy wyróżnili się dużą życzliwością i aktywnością na rzecz przedszkola otrzymali dyplomy z podziękowaniami. W stronę nauczycieli popłynęły także podziękowania ze strony rodziców, które potwierdziły, iż warto jest starać się i poświęcać dla innych. Te miłe słowa będą na pewno motywacją do dalszej pracy.


Informacja o naborze na rok szkolny 2018/2019 do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych „Mali odkrywcy na start” w Bałtowie i Okole

    


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkolonii „Wakacje blisko domu V”

Podczas tegorocznych wakacji 2018, w terminie od 16 lipca do 27 lipca odbędzie się turnus półkolonii letniej pn. „Wakacje blisko domu V”. Oferta programowa adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów zakwalifikowanych do udziału w półkolonii. Organizator półkolonii prosi rodziców o zapoznanie się z programem i szczegółowym harmonogramem zajęć półkolonijnych.                 
Organizowana półkolonia posiada potwierdzenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku. Półkolonia  zorganizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 30 marca 2016 r w sprawie warunków  jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Dla rodziców oraz wszystkich zainteresowanych uruchomiona została specjalna baza danych o organizatorze na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  w dostępnej zakładce „Dla Rodziców”.

UWAGA!
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYMI DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONII ODBĘDZIE SIĘ:
W BAŁTOWIE:
GMINNE CENTRUM KULTURY   -   5 LIPCA 2018r. o GODZ. 10.00
W OKOLE:       
ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  -  5 LIPCA 2018r. o GODZ. 16.00

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI RODZICA PROSIMY O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PÓŁKOLONII -  Edytą Stępniewską pod nr tel. 698 394 441
 


Podziękowanie


Dystrybucja żywności 28.06.2018 r.


XXIV zjazd i turniej sołtysów - Wąchock 2018

Dnia 23 i 24 czerwca 2018 roku odbył się w Wąchocku XXIV zjazd i turniej sołtysów organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Gminę Bałtów reprezentowały Panie – Dorota Przygoda sołtys Rudki Bałtowskiej i Jadwiga Muchalska sołtys Wólki Bałtowskiej.

Pani Dorota Przygoda została wyróżniona w konkursie „Sołtys Roku 2017” odbierając z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i prezesa stowarzyszenia Feliksa Januchty pamiątkowy puchar. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński wręczył Paniom upominki za godne reprezentowanie Gminy.


Umowa w sprawie rewitalizacji Bałtowa podpisana

W piątek 22 czerwca br. na terenie zabytkowego młyna w Bałtowie podpisana została pre – umowa na zadanie p.n. ,,Rewitalizacja Gminy Bałtów – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych”.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie gminy Bałtów. Cel będzie osiągnięty poprzez przywrócenie terenom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. W ramach projektu planowane są następujące działania:

Zadania gminy: Rewitalizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej pn. Okręglica, Rewitalizacja kąpieliska Kamienne Oko, Przebudowa drogi gminnej tzw. ,,Zarzecze” – 4.103.603 zł z tego 1.900.000 zł na drogę.
Partner projektu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt": Rewitalizacja szlaków turystycznych – wartość 141.204 zł.
Partner projektu DLF Invest sp. z o.o.: Rozbudowa wraz z przebudową placu zabaw, Adaptacja zabytkowego młyna na cele kulturowe – 852.583 zł.
Partner projektu Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" sp. z o.o.: Zagospodarowanie terenu pod kątem pola kempingowego i namiotowego – wartość 1.080.186 zł.


Studio Teatralne KRAK-ART z wizytą w Przedszkolu w Bałtowie

21 czerwca 2018 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie zagościł teatr. Aktorzy Studia Teatralnego Krak-Art wystąpili dla przedszkolaków ze spektaklem opartym na legendzie „Zaczarowany młynek”. Była to pouczająca historia o tym, że w życiu warto być dobrym i dzielić się z innymi nawet wtedy, gdy samemu niewiele się posiada. Spektakl zawierał też przekaz, że uczciwa i ciężka praca zasługuje na nagrodę, a chytrość, lenistwo i skąpstwo prowadzą do zguby. Aktorzy nawiązali z dziećmi bezpośredni kontakt, zapraszając je do udziału w przedstawieniu oraz do śpiewania piosenek.


Uczniowie z Bałtowa na drugim miejscu w powiecie ostrowieckim

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. odbył się EGZAMIN GIMNAZJALNY, który obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim etapie edukacyjnym. Trzecioklasiści pisali egzamin w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przystąpili do dwóch egzaminów z części humanistycznej: gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, w drugiej części natomiast z języka polskiego.  Drugiego dnia zmagali się z zadaniami z przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego: w pierwszej części z  biologii, chemii, fizyki i geografii, w drugiej - z matematyki. Trzeciego dnia egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili. Udowodnili, że potrafią stanąć na podium wśród najlepszych trzecioklasistów na terenie powiatu ostrowieckiego.
W rankingu gmin powiatu ostrowieckiego szkoła zajęła II miejsce zdobywając 97,25 punktów (język polski 20,28 + historia i wos 19,52 + matematyka 15,14 + przedmioty przyrodnicze 16,76 + język niemiecki i angielski, poziom podstawowy - 25,55 ).


Sukces „trzecioklasistów” ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie

26 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasistów. Do badania w nasze szkole przystąpiło 16 uczniów. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów: 20 pkt. za test z języka polskiego, 20 pkt. za test z matematyki oraz 10 punktów za minitest z przyrody. W części polonistycznej badano stopień opanowania umiejętności czytania, pisania oraz opanowanie elementów wiedzy o języku. W części matematycznej uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi,, liczeniem i sprawnością rachunkową oraz rozwiązywaniem zadań tekstowych. Minitest przyrodniczy sprawdzał umiejętności wykorzystania wiedzy przyrodniczej, poznanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz świadomości na temat ochrony przyrody oraz własnego zdrowia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie uzyskali bardzo dobre wyniki! Szkoła znalazła się na trzecim miejscu wśród wszystkich szkół w województwie świętokrzyskim.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

   


Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

   


IX Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

W dniu 20 czerwca 2018 r. na Bałtowskiej „Okręglicy” odbył się IX Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego. W przeglądzie uczestniczyły zespoły ludowe: Okolanki, Bałtowianie, Biesiada pod kierunkiem instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. Gościnnie wystąpił Zespół Magonianki pod kierunkiem pana Krzysztofa Żaka. Wiersz Heleny Połetek „Noc Świętojańska” zaprezentowała członkini Grupy Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej.
Po części artystycznej uczestnicy przeglądu w barwnym korowodzie przeszli nad wodę, gdzie odbyło się puszczanie wianków. Wszystkim dziękujemy za przybycie, zespołom za piękne występy.


Ogłoszenie o rządowym programie Dobry Start


Zaproszenie


Dzień Rodziny

Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Taty to potrójna okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny. Z takiej okazji spotkali się rodzice i dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie. Przedszkolaki zaprezentowały rodzicom części artystyczne, wręczyły własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły do wspólnych zabaw sportowo - zręcznościowych. Były wyścigi, konkursy, malowanie twarzy, zaś najbardziej wyczekiwanym momentem przez dzieci było zajadanie pysznych grillowanych kiełbasek. Nieocenieni rodzice pomogli w zorganizowaniu uroczystości, pogoda dopisała, można wiec było spędzić kilka chwil w miłej, rodzinnej atmosferze.


Rodzinna wycieczka przedszkolaków z Okoła

W środę 13 czerwca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy na start” w Okole wraz z rodzicami i paniami, wybrały się na wycieczkę do Marcul. Od samego rana dopisywała zarówno pogoda jak i humory. Wszyscy uczestnicy wsiedli do autobusu, który zawiózł ich na stację Kolejki Wąskotorowej w Iłży. Przejazd ciuchcią był niesamowitą atrakcją zarówno dla małych jak i dużych. W Nadleśnictwie Marcule czekał już na grupę sympatyczny pan leśniczy, który wyświetlił przedszkolakom bajkę edukacyjną o zachowaniu się w lesie oraz o życiu zwierząt i roślin leśnych. Następnie grupa udała się na spacer po arboretum i podziwiała wspaniałe okazy fauny i flory. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy przy wspólnym ognisku upiekli sobie pyszne kiełbaski, a następnie szczęśliwie wrócili do przedszkola.To był bardzo ciekawy dzień spędzony w miłej i rodzinnej atmosferze.


Stara i nowa Warszawa oraz Stadion Narodowy – wycieczka integracyjna z udziałem rodziców do Warszawy

W dniu 6 czerwca 2018r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z rodzicami i wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedzili stolicę. Pierwszym punktem wyjazdu był Stadion Narodowy. Na kilka dni przed Mistrzostwami Świata młodzi kibice mieli okazję zobaczyć stadion od środka i poczuć atmosferę wielkiego obiektu sportowego. Rozmiar płyty piłkarskiego boiska z tarasu widokowego wywarł na uczestnikach ogromne wrażenie. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przed stadionem cała wycieczka udała się zwiedzać Stare Miasto w Warszawie.


Informacja o projekcie „MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ”


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie Postanowienia z dnia 24 maja 2018 roku, sygn. akt VIII Ns 282/18.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  


Gmina Bałtów z dotacją. Powstanie Otwarta Strefa Aktywności.

Jeszcze w tym roku powstanie Otwarta Strefa Aktywności przy modernizowanym obecnie budynku Zespołu Szkół w Bałtowie. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gminy Bałtów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznana została Gminie Bałtów dotacja w wysokości 50 000 zł. Drugie tyle dołożone zostanie z budżetu jednostki i urządzone zostanie na powierzchni 2400 m2 ogólnodostępne, plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W skład małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni oraz ogrodzenie. Strefa będzie sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i skierowana zostanie do różnych grup wiekowych. W ramach planowanych robót zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń stanowiące wyposażenie siłowni zewnętrznej (dwa urządzenia na jednym słupie fitness) tj. orbitrek, narciarz, twister, wioślarz, krzesło dla osób niepełnosprawnych, motyl rozciągający, jeździec, prostownik nóg, pajacyk, sztanga, biegacz, koła tai chi, oraz urządzenia sprawnościowe stanowiące wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw sprawnościowy typu poligon 6-kąt, urządzenie linarne typu dwie sieci z rurą, urządzenie sprawnościowe typu śmiglak. Strefę relaksu będą stanowiły ławki- 4 szt. oraz betonowy stół do gry w szachy.

Bałtów, 08.06.2018r.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie Postanowienia z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt VIII Ns 281/18.


Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach  organizuje XX edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą.

Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z terenu gminy Bałtów do eliminacji powiatowych.

Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.


Informacja dla rodziców uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Bałtów w sprawie półkolonii

Szanowni Rodzice!

W terminie od 16 lipca do 27 lipca 2018 r. odbędzie się V edycja wakacyjnego programu pn. „Wakacje blisko domu”. Placówką półkolonii będzie Szkoła Podstawowa w Okole, do której zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnym gimbusem. 36 uczestników programu kwalifikuje Komisja Kwalifikacyjna w stosownym terminie. Kartę kwalifikacyjną można otrzymać w szkołach podstawowych, w Świetlicy w Okole oraz w GOPS w Bałtowie.

Termin składania dokumentu upływa 15 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w półkolonii (Regulaminem) dostępnym na stronie internetowej Gminy i u kierownika wypoczynku.Telefon kontaktowy do kierownika półkolonii: Edyta Stępniewska 698394441


Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Bałtów

W marcu br. Gmina Bałtów złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gmina Bałtów otrzymała dotację w wysokości 63.324,36 zł na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego  oraz zestawu PSP – R1. Symbolicznego przekazania sprzętu w imieniu Ministra Sprawiedliwości dokonał  wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, a towarzyszyli mu: w imieniu posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i senatora RP Jarosława Rusieckiego - Radny Powiatu Ostrowieckiego Hubert Żądło, kapitan Sebastian Klaus przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św., przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński, radni Gminy Bałtów. Ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowo przekazanego sprzętu przez księdza wikariusza Karola Sadowskiego. Strażacy ochotnicy nie kryli radości z otrzymanego wsparcia, zgodnie podkreślili, że sprzęt jest potrzebny i znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bałtów.


Gmina Bałtów uczestnikiem XIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Tokarni  Gmina Bałtów uczestniczyła w XIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Gminę reprezentowali: Koło Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Bałtowskiej, pani Sabina Bidzińska, pani  Agata Cieślik, pani Renata Kaczmarzyk, pan Mieczysław Siepietowski, Centrum Apiterapii „ApiBałt”.  W konkursie kulinarnym „Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła” zorganizowanym w ramach jarmarku, Gminę Bałtów reprezentowała Julia Kozieł, która przygotowała „Ziołowe pierożki z płynnym żółtkiem”. Potrawa zdobyła uznanie Komisji Konkursowej i zajęła zaszczytne III miejsce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Julii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Radosny Dzień Dziecka w Gminie Bałtów

  


Życzenia z okazji Dnia Dziecka


Akcja „Dwie godziny dla rodziny” w Świetlicy w Okole

W piątek 18 maja 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny odbył się piknik rodzinny poświęcony corocznej akcji związanej z obchodami MDR. W tym roku organizowanym spotkaniom przyświecało hasło „Gry i zabawy pokoleniowe”, dlatego też wspólna zabawa polegała na udziale w specjalnie dobranych konkurencjach, które pamiętają z dzieciństwa rodzice. Były też całkiem współczesne gry i zabawy, bardzo dobrze znane najmłodszym uczestnikom.
Był to czas  poświęcony spotkaniu w gronie rodziny, rozmów na temat wartości rodzinnych, refleksji nad relacjami w rodzinie i sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych z którymi rodzice borykają się na co dzień. W trakcie wspólnej zabawy dzieci i ich rodzice piekli kiełbaski przy ognisku.


Dzień Samorządu Terytorialnego


Czerwona nitka - akcja zbiórki krwi


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w msc. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Maksymilianów


Cytobus ŚCO


„Być świadomą kobietą”

17 maja 2018r. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii „Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety do badań profilaktycznych”. W spotkaniu wzięły udział panie w wieku 25–59 lat oraz panowie w wieku 18–64 lat.
    
Uczestnicy dowiedzieli się: jak dbać o swoje zdrowie intymne, jak chronić się przed zakażeniem wirusem HPV, jakie są czynniki zachorowania na raka szyjki macicy, a także: otrzymali materiały edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, zapobiegania nowotworom i profilaktyki raka szyjki macicy. Panie zostały uświadomione o potrzebie samoobserwacji swojego organizmu oraz konieczności wykonywania w sposób regularny badań cytologicznych, natomiast panowie zapoznali się z informacjami nt. roli mężczyzn w zdrowiu intymnym kobiety.
    
W ramach projektu 24 maja br. w godzinach 11.00 - 16.00 w Bałtowie będzie dyżurował CYTOBUS, czyli mobilny gabinet położnej, w którym mieszkanki Gminy Bałtów mogą wykonać sobie bezpłatne badanie cytologiczne, (miejsce postoju – parking przed wejściem głównym do JuraParku, Bałtów 8A).

Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie między 25 a 59 rokiem życia, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  
                        
                                            Warto poświęcić kilkanaście minut na badanie, które ratuje życie!


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

   


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z wizytą w Gminie Bałtów

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas  i przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk odwiedzili w czwartek, 10 maja br. Gminę Bałtów.  Jednym z celów spotkania była ocena postępów prac na jednej z największej obecnie inwestycji drogowej w regionie - Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269.
Jednak podczas wizyty w Bałtowie nie mogło zabraknąć akcentu turystycznego – Goście wraz z Wójtem Gminy Bałtów – Andrzejem Jabłońskim i twórcami Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego – Barbarą i Piotrem Lichotami zwiedzili nową atrakcję Kompleksu – „Polskę w miniaturze”, czyli 50 replik zamków ulokowanych w naturalnym świętokrzyskim krajobrazie.


Ogłoszenie

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bałtów na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) podaje do wiadomości, że w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Bałtów wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka: nr : 1999 położona w obrębie ewidencyjnym Bałtów.
Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 07.05.2018r. do 11.06.2018r. w godz. 8-14.


 Bałtów, dnia 07.05.2018r.

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej
/-/Lidia Kieloch


Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754

Rozbudowa przedmiotowej drogi na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Bałtów wchodzi w kluczową fazę. W ubiegłym roku zrealizowano większość robót budowlanych, które stanowiły uciążliwość dla użytkowników drogi. Wykonano między innymi nowy most na rzece Wolanka w Bałtowie, mur oporowy na odcinkach przylegających do koryta rzeki Kamienna, przebudowano podziemne uzbrojenie terenu kolidujące z prowadzoną inwestycją, na większości odcinków wykonano nowe warstwy konstrukcyjne oraz warstwę wiążącą nawierzchni. Istniejące oświetlenie drogowe zostało przebudowane, a na kilku odcinkach wybudowano nowe słupy oświetleniowe. W chwili obecnej prowadzone są prace przy ścieżce rowerowej, układana jest nawierzchnia chodników, zatok autobusowych, wykonywane są zjazdy publiczne oraz na posesje prywatne. Drogowcy przystąpili także do umacniania skarp na trudnym inżynieryjnie odcinku miedzy Rudką Bałtowską, a Skarbką. Budowa muru oporowego w sąsiedztwie cmentarza parafialnego w Bałtowie jest na ukończeniu. Wymiana nawierzchni na odcinku w Bałtowie, planowana jest na przełomie maja i czerwca br.


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W piątek, 27 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który przygotowali uczniowie klasy VII pod czujnym okiem wychowawcy - Alicji Chodały.


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż na terenach leśnych Nadleśnictwa Ostrowiec Św. stwierdzona została  wzmożona aktywność kornika ostrozębnego. Jest to owad, który atakuje górne części strzał i korony sosen głównie w drzewostanach starszych klas wieku. Gatunek ten wykazuje skłonność do masowego występowania i atakowania zupełnie zdrowych drzew. Opanowane przez szkodnika drzewa charakteryzują się przebarwieniem igieł od koloru seledynowego do rudego. Drzewa takie należy na bieżąco usuwać i niezwłocznie wywieźć z lasu, a gałęzie spalić, zachowując przepisy przeciw pożarowe. Palenie gałęzi winno odbywać się w niewielkich ogniskach, stopniowo zasilanych w materiał drzewny, wykorzystując tereny bezleśne np. drogi gruntowe, polany itp. Każdy przypadek wypalania musi być zgłoszony do Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. Powyższe usankcjonowane jest w art. 9.1 ustawy o lasach /Dz. U. 2017.788 z późn. zm./.


Zespół Bałtowianie w finale XLII BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM

W dniu 5 maja 2018 r. Zespół Bałtowianie uczestniczył w przeglądzie rejonowym do XLII BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM, który odbył się w amfiteatrze Opatowskiego Ośrodka Kultury. Zespół pod kierunkiem pana Pawła Cieślika zaprezentował dwa utwory a capella: "Od Bałtowa corno chmura" i "Łoj tam w polu jezioro". Zespół znalazł się wśród najlepszych wykonawców i otrzymał nominację do koncertu finałowego, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2018 r. w Busku-Zdroju.

Zespołowi gratulujemy i życzymy powodzenia!


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek


Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bałtowie

   


Życzenia z okazji Dnia Strażaka


Zaproszenie na uroczystości rocznicowe z okazji 3 maja


Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej „Zaśpiewajmy dla Niepodległej”

25 kwietnia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej "Zaśpiewajmy dla Niepodległej".
Celem konkursu było podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu pieśni patriotycznych i propagowanie postaw patriotycznych.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu był Paweł Grabski, nauczyciel muzyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński.
W jury konkursu zasiadali: przewodniczący Sławomir Zdonek, Ewa Pelagia Tobis i Lucyna Chodała.


XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019

   


KAMILA GRUDNIEWSKA - LAUREATKĄ XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO

17 kwietnia 2018 roku w sali kongresowej Omega na terenie Targów Kielce odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, uroczystość wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów.

Wśród grona najzdolniejszych uczniów województwa świętokrzyskiego na podium znalazła się uczennica klasy IIIb gimnazjum Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Kamila Grudniewska, która uzyskała zaszczytny tytuł laureatki XV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Laureaci z rąk Wicewojewody Świętokrzyskiego - Andrzeja Bętkowskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - Kazimierza Mądzika otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz piernikowe serca z datą symbolizującą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kamila wykazała się wiedzą wykraczającą poza program gimnazjum. Sumienna i systematyczna praca na lekcjach, a także na zajęciach pozalekcyjnych pod nadzorem Pani Teresy Szczygieł, zaowocowały osiągnięciem sukcesu. Tytuł laureata zwolnił Kamilę z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego – języka polskiego, za którą obligatoryjnie otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Kamilce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

   


Apel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2018 rok

  


Przypomnienie o obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych

   


Informacja o zakończeniu oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD” w terminie od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.


http://www.krzemiennykrag.info/2018/04/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-12018g/
 


„W świecie dobrych manier”

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka? To ktoś, kto potrafi właściwie postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie, jak i innych. Nie jest to osoba idealna, czasem popełnia gafy, ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć „przepraszam”. Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwość dla ludzi, uprzejmość i tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Niestety, ostatnio coraz częściej obserwuje się nie tylko brak grzeczności we wzajemnych relacjach, ale nawet przypadki agresji wśród dzieci, dlatego wskazane wydaje się prowadzenie zajęć na temat kultury i właściwego zachowania.


Powiatowe eliminacje do OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

13 kwietnia 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. odbyły się eliminacje powiatowe do etapu wojewódzkiego XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W zmaganiach z wiedzą pożarniczą udział wzięło 36 uczestników w dwóch grupach wiekowych: grupa I - uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz grupa II - uczniowie klasy VII i uczniowie gimnazjum (klasy II-III) z terenu poszczególnych gmin Powiatu Ostrowieckiego.


Do etapu na szczeblu powiatowym z Gminy Bałtów zakwalifikowali się z grupy I: Oliwia Makuch, Mateusz Bartnik i Jakub Szczygieł oraz z grupy II: Kamila Grudniewska, Przemysław Kudas i Oliwia Kawałek.


Powiat Ostrowiecki na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" reprezentować będzie z grupy I - Oliwia Makuch – uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Serdecznie gratulujemy!


Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w Gminie Bałtów w 2018 roku

  


Bezpłatna mammografia w Bałtowie w maju 2018r.


Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)

W dniu: 26.04.2018r. w Ośrodku Zdrowia w Bałtowie 32 w godz. od 14:00 do 16:00odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (41)264-13-90
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego- 10zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 26.04.2018r. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX Sp z o.o.


Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

   


Katyń 1940 - Smoleńsk 2010 Pamiętamy!

Uroczysta akademia w PSP im. Legionów Polskich w Okole przygotowana przez uczniów klasy siódmej pod kierunkiem nauczycieli historii, Alicji i Jarosława Chodała.

 

 


Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku z narastającymi przypadkami zatrucia pszczół i nasileniem stosowania środków ochrony roślin

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 kwietnia 2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 9 marca 2018 r.

  


X edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”


Zaproszenie na spektakl „Listy Katyńskie” w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, w ramach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przygotowały dla młodzieży szkolnej spektakl „Listy katyńskie”, który odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 oraz 12.00 na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury (pl. Moniuszki 2B).


„Listy katyńskie”, według scenariusza i w reżyserii Krzysztofa Arendarskiego, powstały w oparciu o autentyczną korespondencję polskich jeńców osadzonych w obozach NKWD oraz ich rodzin. Fragmenty listów, poddane drobnym modyfikacjom, połączone zostały w pozorny dialog pomiędzy bohaterami. Ideą spektaklu jest ukazanie problemu Zbrodni Katyńskiej z perspektywy osobistej tragedii osób, których ona dotyczyła. Dlatego polityka i historia stanowią jedynie tło dla indywidualnych dramatów ofiar i ich rodzin, a także moralnej odpowiedzialności oprawców. W spektaklu wykorzystano fragmenty filmu „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy, materiały zaczerpnięte z zasobów internetowych, nagrania archiwalne oraz muzykę z repertuaru znanych wykonawców - między innymi: Dawida Hallmanna, Edmunda Fettinga, Jacka Kaczmarskiego, Pawła Kukiza oraz zespołów: EKT Gdynia, Strachy Na Lachy, Lao Che, Akurat i Happysad.


Spektakl przygotowany został przez działającą przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach grupę teatralną „NOSTRESS”, która składa się z uczniów i absolwentów szkoły. Jego premiera miała miejsce w 2010 r.


W dniach 16-27 kwietnia 2018 roku Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości rozpoczyna III nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Dotacje na start” dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Zaproszenie na V Kielecki Marsz Katyński

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach.


Marsz rozpocznie się o godzinie 12.00, wyruszy z ulicy Sienkiewicza (na wysokości Best Western Grand Hotelu). Trasa przebiegać będzie ulicami Sienkiewicza, Dużą, Jana Pawła II i Ściegiennego do Cmentarza Partyzanckiego, a następnie ulicami Sołtysiaka „Barabasza” i Gagarina na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Po drodze zaplanowany został przystanek przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków – ulica Sołtysiaka „Barabasza” – gdzie złożone zostaną kwiaty i znicze.


Pochód, utworzony przez członków grup rekonstrukcyjnych oraz młodzież szkolną w historycznych mundurach polskich oficerów oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD, w milczeniu przejdzie ulicami Kielc na Skwer Pamięci Ofiar Katynia. Marsz jest jedną z inicjatyw organizowanych dla upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz policji pomordowanych przez sowietów w 1940 r.


Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Leszek Bukowski, tel. 600 001 106. Adres e-mail do zgłaszania udziału zorganizowanych grup szkolnych: przystanek.kielce@ipn.gov.pl


Eliminacje gminne VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY - UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

W dniu 26 marca 2018r. przeprowadzony został na szczeblu gminnym VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOGIEGAMY”, którego organizatorem jest KRUS. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: klasy O-III,    II grupa: klasy IV-VII.


Rozpoczęła się rekrutacja do terytorialnej służby wojskowej w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na obszarze województwa świętokrzyskiego!

  


Opłata retencyjna - informacja

Wójt Gminy Bałtów informuje mieszkańców gminy Bałtów, iż, zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:
a) właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.


Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wysokość opłaty ustala się natomiast jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Opłata będzie naliczana dla wszystkich nieruchomości, które spełniają ww. warunki bez względu na datę, w której doszło do takiego ich zagospodarowania.


Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.


Co istotne, wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Na podstawie ww. przepisów, na przełomie marca i kwietnia do zidentyfikowanych uprzednio podmiotów zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2018 r.).
Mając na uwadze, iż w myśl przepisów Ordynacji podatkowej, które mają w tym przypadku zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu, że dany podmiot spełnia ww. warunki, nie ma on możliwości uniknięcia uiszczenia tejże opłaty.


Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie, najpóźniej do 18 kwietnia 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy przekazanego w załączeniu Oświadczenia (po jego uprzednim wypełnieniu).

Bałtów, dnia 03.04.2018 r.
                                                                                                                                        Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                                               /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
 


Apel do hodowców trzody chlewnej przypominający o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

  


Listy Zalecanych Odmian do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na 2018 rok

  


Komunikat dotyczący bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin mający na celu przeciwdziałanie zwiększeniu ilości pozostałości środków ochrony roślin wykrytych w badaniach płodów rolnych na obecność w/w substancji

  


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  


Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego

  


Wnioski o przyznanie płatności - szkolenie ARiMR

  


Dzień otwarty w ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrowcu Św.


VIII Świętokrzyska Konferencja Pszczelarska


Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 28 marca 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, po pomyślnie złożonym i zweryfikowanym wniosku,  podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości  reprezentowanym przez Mikołaja Pawlaka – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości a Gminą Bałtów reprezentowaną przez Wójta Gminy Bałtów – Andrzeja Jabłońskiego oraz Skarbnika Gminy Bałtów – Lidię Jasińską na zakup defibrylatora, torby ratowniczej oraz zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego. Wysokość dotacji celowej to 67165,56zł a wkład własny Gminy to 1% wartości zadania. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru woj. świętokrzyskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych : wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Realizacja zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem ma nastąpić do końca maja br.


Dystrybucja żywności 28-29.03.2018 r.


Bezpłatna mammografia 4 kwietnia 2018 r. w Bałtowie


Życzenia Wielkanocne 2018 r.


IV Kiermasz Tradycji Wielkanocnych

Gmina Bałtów uczestniczyła po raz czwarty w powiatowym Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych, którego gospodarzem w tym roku było sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy Polnej w Ostrowcu Św.  Gminę reprezentował zespół ludowy „Bałtowianie”, który wykonał piękną, wielobarwną i okazale zdobioną palmę wielkanocną.
Podczas Kiermaszu zaprezentowana została bogata tradycja rękodzieła, potraw i wypieków związanych z Wielkanocą w naszym regionie. Na stoisku gminnym  prezentowane były wyroby: p. Sabiny Bidzińskiej, p. Andrzeja Boberka, p. Mieczysława Siepietowskiego, Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Kami” Adriana Różalskiego oraz Centrum Apiterapii „ApiBałt”. Kiermasz uświetniły występy muzyczne artystów i zespołów ludowych z terenu Powiatu Ostrowieckiego.   


Niedziela Palmowa w Bałtowie

25 marca 2018r. mieszkańcy Gminy Bałtów wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej, które zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej. Nabożeństwo rozpoczęło się przed świątynią, gdzie proboszcz parafii ks. Kan. Grzegorz Kucharski odczytał fragmenty Ewangelii oraz pobłogosławił i poświęcił kolorowe palmy wielkanocne. W obchodach Niedzieli Palmowej uczestniczyli przedstawiciele władz gminy : Wójt - Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy  - Leszek Smoliński, a także: radni, nauczyciele, strażacy, uczniowie, mieszkańcy gminy.


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2018 r.

W dniu 23 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie jedenastu uczestników w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowej (klasy I-VI), oraz grupy II tj. uczniowie klasy VII i uczniowie gimnazjum (klasa II- III).


„Interaktywna Matematyka”

21 marca 2018r. w ramach obchodów Szkolnego Dnia Matematyki w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny pod hasłem ,,Interaktywna matematyka”. Organizatorki konkursu: Alicja Chodała, Barbara Samsonowska oraz Magdalena Łuczycka przygotowały turniej w ramach wydarzenia zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Dzień Nowych Technologii W Edukacji”. Inicjatywa miała na celu pokazanie, że matematyka nie musi być przedmiotem trudnym i nudnym, a nowe technologie wykorzystywane w jej nauczaniu wspierają ten proces.


GIMNAZJALISTKA Z BAŁTOWA STYPENDYSTKĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W poniedziałek, 12 marca 2018r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przyznanych najzdolniejszym uczniom z naszego regionu w ramach „Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących”.
Podczas gali wręczania umów stypendialnych, w elitarnym gronie 259 nagrodzonych uczniów (97 gimnazjalistów i 162 licealistów) znalazła  się uczennica  kl. III b - KAMILA GRUDNIEWSKA.


Przedszkolaki z Okoła żegnają Panią Zimę

To nie był zwyczajny wiosenny dzień. 21 marca 2018 r.  maluchy z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Okole wyszły na boisko, aby powitać nową porę roku. Głośnym okrzykiem pożegnały Panią Zimę, a słowami piosenki „Przyszła już wiosenka” przywitały Panią Wiosnę. Niestety wszystkie obrzędy odbyły się jeszcze w zimowej aurze. Przedszkolaki mają jednak nadzieję, że ich śpiew zachęci wiosnę i w najbliższym czasie na dobre zaświeci ciepłe słoneczko.


Spotkanie z teatrem

19 marca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy na start” w Okole wraz ze starszymi kolegami miały okazję wyjechać do Kina Etiuda w Ostrowcu Św. na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Podczas ciekawego spektaklu spotkały się ze skrzatami, wesołymi smerfami, krasnoludkami, króliczkami oraz złą czarownicą Złośnicą i jej kolegą trolem Szczerbolem. Brały także czynny udział w przedstawieniu poprzez różne zabawy ruchowe i konkursy. Wszystkie przedszkolaki zapoznały się z rolą teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich i z niecierpliwością czekają na następny wyjazd.


Zarządzenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

  


Zaproszenie


OGŁOSZENIE


Kampania Ministerstwa Zdrowia pn.: „Wiosna bez pneumokoków”


Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy czcimy bohaterów, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej.
Apel przeplatany piosenkami w wykonaniu Haliny Młynkowej, Tadka i zespołu Forteca przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem Marzenny Barańskiej- Serafin i Pawła Grabskiego.
Po apelu uczniowie obejrzeli film pt."Tarzan - ułan z Zawichostu".
To fabularyzowany film dokumentalny produkcji Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię i Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci.
Autorzy przypomnieli w nim postać wachmistrza Tomasza Wójcika ps. "Tarzan" - legendarnego żołnierza Wojska Polskiego, partyzanta NSZ i AK walczącego na ziemi świętokrzyskiej.
 


Zaproszenie


Zespół „Biesiada” na Świętym Krzyżu

W dniu 10 marca 2018r. zespół ludowy „Biesiada” uczestniczył w V Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej i Pokutnej na Świętym Krzyżu. Zespół zaprezentował dwa utwory: „Getsemani – spójrz tam w górze”, „O głowo, coś zraniona” pod kierunkiem pana Pawła Cieślika.


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

Dzień Kobiet w Gminie Bałtów stał się piękną i oczekiwaną przez wszystkie Panie tradycją. Uroczystą akademię, przygotowaną przez P. M. Wąsik oraz P. Z. Kacałę, mogła podziwiać zarówno społeczność szkolna, jak i również społeczność lokalna. W tym dniu bowiem Kobiety z Gminy Bałtów chętnie przybywają licznie, by świętować 8 marca w atmosferze humoru i zabawy.


11 marca Dzień Sołtysa


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  


ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Bałtów serdecznie zaprasza do udziału w Agrotech Kielce XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2018r.

Agrotech Kielce to najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce. Podczas ubiegłorocznej edycji ponad 700 firm prezentowało nowoczesny sprzęt. Najbliższa edycja zapowiada się podobnie. Zakres branżowy targów to: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również: nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie. Program imprezy uzupełniają konferencje, warsztaty, seminaria tematyczne.


Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na targi AGROTECH prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Bałtowie – pok. Nr 7 (codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00) lub telefonicznie 41/264-10-08 wew. 18 do dnia 14.03.2018r. Planowany termin wyjazdu to 17 marca 2018r. (sobota) o godz. 8.00 (odjazd z parkingu obok Urzędu Gminy. Koszt uczestnictwa 20 zł/osoba.


8 marca Dzień Kobiet


Zawiadomienie w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  


Promesa podpisana

Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek odebrał Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usunięcie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadań remontu dróg: w Bałtowie tzw.: „Krzeszowiec” i w Rudce Bałtowskiej (Rudka Bałtowska – Bałtów Góra).
Wysokość dotacji wynosić będzie 347 tys. zł. i stanowić nie więcej niż 80% wartości zadań. Drogi zostały zniszczone na skutek nawalnego deszczu w dniu 23 maja 2017r. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych miesiącach.


Koniec ferii zimowych 2018 w Świetlicy w Okole

W drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć wzięli udział w zajęciach profilaktycznych na temat zagrożeń związanych z używaniem przez młodych ludzi, nowego typu środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Dzieci zapoznały się z czynnikami chroniącymi i czynnikami ryzyka związanymi z używaniem tych groźnych substancji. Podsumowaniem zajęć, był udział w konkursie plastycznym pt. „Dopalaczom mówimy nie!”. Treścią wykonanych prac są plakaty informacyjne gdzie można uzyskać stosowną pomoc oraz przedstawienie czynników chroniących przed skutkami używania dopalaczy. Dużą atrakcją drugiego tygodnia ferii, okazał się dzień gier i zabaw terenowych. Dzieci z pełnym zaangażowaniem wykonywały zadania i różnego rodzaju konkurencje zaplanowane w plenerze.


Dzień Kobiet


Ogłoszenie o naborze 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięci: 2.1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju  LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22.03.2018 r. r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Uznanie dla Zespołu „Bałtowianie”

W uznaniu zasług w krzewieniu tradycji polskiej kultury ludowej, Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie Leszkiem Smolińskim, serdecznie podziękowali Zespołowi „Bałtowianie”. Pogratulowali osiągnięć artystycznych oraz zaangażowania w promowanie regionalnych tradycji. Życzyli zdrowia oraz kolejnych lat wypełnionych sukcesowi. W skład Zespołu „Bałtowianie” wchodzą: Jerzy Walczyk, Janina Cielebąk, Hanna Cielebąk, Elżbieta Chuchała, Zofia Zięba, Teresa Pytlak, Krystyna Walczyk, Hanna Siepietowska, Krystyna Stojek, Joanna Szydlak, Gabrysia Krawczyk, Patrycja Krawczyk, Martynka Zając, Anna Zając, Alfred Cielebąk i Henryk Chuchała. Zespół występuje pod kierunkiem instruktora muzycznego Pana Pawła Cieślika.
 


Ferie z Biblioteką

 


Szkolenia dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich - 28.02.2018r. w Bałtowie


Komunikat

Informujemy, że na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System segregacji Odpadów, który ujednolica kolorystykę i sposób oznaczania pojemników na odpady - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19). W związku z powyższym na terenie Gminy Bałtów obowiązywał będzie następujący system segregowania odpadów:
•    Worek koloru zielonego – szkło
•    Worek koloru niebieskiego – papier
•    Worek koloru brązowego – bioodpady

•   Duży pojemnik 240l –  metale i tworzywa sztuczne (nalepki koloru żółtego zostaną naklejone przez Firmę Remondis w późniejszym terminie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych)
•    Mały pojemnik 120l – zmieszane odpady komunalne
Mieszkańcom Gminy Bałtów Firma Remondis dostarczała worki oraz ulotki informacyjne dotyczące nowego sposobu segregacji. Są one również dostępne w Urzędzie Gminy w Bałtowie, pok. nr 7. Można je w razie konieczności odebrać każdego dnia od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz., 15.00.
Segregację według nowych zasad należy rozpocząć po odbiorze śmieci w marcu b.r. W przypadku miejsc trudnodostępnych worki, harmonogramy odbioru odpadów oraz ulotki zostaną dostarczone w trakcie najbliższego odbioru odpadów.
Bałtów, 21 luty 2018r.


Zimowo i profilaktycznie w Świetlicy w Okole

Pierwszy tydzień ferii w Świetlicy upłynął pod znakiem zabaw na śniegu i zajęć plastycznych związanych z wykonaniem walentynkowego kolażu i biżuterii z niecodziennych materiałów takich jak glina i makaron. 14 lutego br. uczestnicy zajęć wzięli udział w walentynkowym przyjęciu, na którym oprócz zabaw tematycznych dzieci miały przygotowany słodki poczęstunek.


WALENTYNKI w PSP im. Legionów Polskich w Okole

9 lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzono jak co roku DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to czas, kiedy przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski, który w dniach 7 i 8 lutego uruchomił Pocztę Walentynkową. W tych dniach można było wrzucać do specjalnie przygotowanej i udekorowanej skrzynki liściki, życzenia, wyznania miłosne i pozdrowienia. W dniu 9 lutego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opróżnili skrzynkę walentynkową i rozdali korespondencję adresatom. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wychowawców. Na podstawie ilości zdobytych liścików i ozdobnych karteczek wyłoniono Króla i Królową Walentynek. Zwycięzcami zostali Weronika Dwojak kl.VI i Karol Choinka kl. II. Walentynki przyniosły społeczności szkolnej wiele radości.


Dzień Zdrowego Śniadania

Uczniowie klas I-II Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod kierunkiem opiekunek SK PCK pani Beaty Walczyk i pani Anety Kocjan, przygotowali Dzień Zdrowego Śniadania. Akcja ta miała na celu zwiększenie świadomości najmłodszych na temat prawidłowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania. Dzieci dowiedziały się co należy jeść aby być zdrowym i pełnym energii, utrwaliły reguły odpowiedniego zachowania się przy stole. Z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem uczestniczyły  w podjętych zadaniach. Przyniosły produkty z których powstały pełnowartościowe, kolorowe kanapki.


Podsumowanie półrocznej Akcji „Rodzinne czytanie”

W dniu 9 lutego 2018r. podsumowana została akcja „Rodzinne czytanie” prowadzona w I półroczu w klasie III pod okiem wychowawczyni Barbara Samsonowskiej i opiekuna biblioteki Alicji Chodały. Uczniowie na początku roku szkolnego otrzymali karty czytelnika, które uzupełniali liczbą minut poświęconych w danym dniu na czytanie. Codzienne czytanie potwierdzane było podpisem rodziców. W miesiącu styczniu koordynatorzy akcji zebrali od uczniów karty czytelnika i zliczyli liczbę minut przeczytanych w ciągu całego półrocza przez każdego ucznia klasy III. Zwycięzcami zostali Hanna Kołodziejczak, Zofia Kosowska, Zofia Letkiewicz, Monika Walczyk, Daniel Goliński i Brajan Cielebąk. Pani dyrektor Joanna Adamus wręczyła pamiątkowe dyplomy dla uczniów i ich rodziców, jak również nagrody książkowe.


Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"


Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany przez KRUS


Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Bałtów


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

  


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Skarbka, Bidzińszczyzna, Pętkowice, Pętkowice - Kolonia, Wólka Pętkowska, Okół, Michałów, Lemierze, Ulów, Wycinka o przerwie w dostawie wody w dniu 22.02.2018 roku (czwartek).

Przerwa w dostawie wody potrwa od godz 7.00 do godz 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
                              /-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 754 Urząd Gminy w Bałtowie informuje mieszkańców miejscowości Bałtów (nr posesji od 1do 54 oraz 155 do 157) o przerwie w dostawie wody w dniu 20.02.2018 roku (wtorek). Przerwa w dostawie wody potrwa od godz. 7.00 do godz. 19.00.
 

Wójt Gminy Bałtów
/-/ mgr inż. Andrzej Jabłoński
Bałtów 15.02.2018 r.
 


Wycieczka Przedszkolaków do restauracji „Zajazd pod Czarcią Stopką”

13  lutego 2018r.  dzieci z  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,, Mali odkrywcy na start’’ w Bałtowie udały się do restauracji ,,Zajazd pod Czarcią Stopką ‘’. Celem wycieczki było zapoznanie ze sposobem przyrządzania pizzy oraz uwrażliwienie dzieci na kulturalne zachowywanie się w restauracji.


„Każdy krok ma znaczenie…”

W dniu 07.02.2018r. uczniowie klasy VII oraz klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz klasa VII Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych  pt.: „Każdy krok ma znaczenie”. Zajęcia warsztatowe poprowadził edukator mgr Roman Latoszyński - pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej RES HUMANAE, członek Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy, konsultant Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania AIDS, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Informacja urzędowa o wpisaniu do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego zamieszczono 12.02.2018r.


„Cybernauci” – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci w PSP w Okole


 

Aktualności: 2280 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com