Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


Sukces Mateusza Bartnika w konkursie pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym

    Dnia 15 marca 2019 r. w Ostrowcu Św. odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym dzieci i młodzież szkolna sprawdzali swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów. Celem tego turnieju jest szerzenie wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie.
    Mateusz Bartnik uczeń VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zajął III miejsce. Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy i nagrody.
    Gratulujemy Mateuszowi sukcesu!!!


Bezpłatna mammografia i cytologia w Bałtowie - 27.03.2019 r. !!!


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe - 14.03.2019 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Wólka Bałtowska

   


Uroczystość z okazji Dnia Kobiet - 8 marca 2019 r.

    8 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na akademię chętnie przybyły Kobiety z Gminy Bałtów, by świętować w atmosferze humoru i zabawy. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń, które do licznie zgromadzonych Pań skierował Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło oraz Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. Tego dnia, zgodnie ze zwyczajem, wręczone zostały bukiety kwiatów Paniom: Teresie Lewickiej i Kazimierze Sulimie.
    Następnie scenę przejęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie, którzy zaprezentowali akademię pt.: „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt” przygotowaną pod kierunkiem kadry pedagogicznej. Młodzi artyści za profesjonalne odgrywanie humorystycznych scenek oraz „Randki w ciemno”, a także za występy taneczno – wokalne nagradzani byli każdorazowo salwami śmiechu i gromkimi brawami.
    Kolejnym punktem w programie był koncert uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie, który również wywarł ogromne wrażenie na publiczności.
    Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy Bałtów oraz Przewodniczącego Rady Gminy symbolicznych róż i czekoladek, potem Panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet


Zaproszenie na szkolenie dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich w 2019 r.


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Zaproszenie na Dzień Kobiet


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

   


Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-22019g/


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia  2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-12019g/
 


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 dotyczące Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-12019/


Na tropach tajemnic życia na Ziemi

20 lutego 2019 r. uczniowie klasy czwartej SP w Bałtowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Energetycznego Centrum Nauki mieszczącego się w Kieleckim Parku Technologicznym.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest energia i w jaki sposób można ją dobrze wykorzystać. Poznali jej odnawialne i nieodnawialne źródła. Największą jednak atrakcją dla uczniów była możliwość eksperymentowania na 28 interaktywnych stanowiskach na wystawie ,,Energia”. Wystawa  podzielona była na trzy strefy: ,,Ogień i Ziemia”, ,,Powietrze i Woda” oraz ,,Człowiek”. Szczególną uwagę uczniów zwrócił potężny, ważący pół tony kołowrót oraz możliwość zbudowania ekologicznego miasta. Pouczającym doświadczeniem okazało się uczestnictwo w warsztatach pt.: „Poza Ziemią”, na których poznali odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytania o kosmosie.

Zachęcanie uczniów do eksperymentowania, prowadzenia doświadczeń oraz angażowania w poznawanie i zrozumienie świata, przyczynia się do rozbudzania ciekawości oraz pogłębia ich wiedzę, którą zdobywają w przystępny dla nich sposób.
 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa w Referacie Finansowym

   


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie czternastu uczestników z grupy wiekowej: szkoły podstawowej (klasy I-VI), grupy II tj. uczniowie klasy VII i VIII oraz uczniowie gimnazjum (klasa III).
 


Duże pieniądze dla Gminy Bałtów - promesa na remonty i przebudowy dróg

Dnia 27 lutego 2019 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się wręczanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wójt Gminy Hubert Żądło odebrał promesę z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.


Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Bałtów

Terminarz zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.


Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Od 1 lutego 2019 roku rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch terminach:
•    od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
•    od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 l * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Pasowanie uczniów klasy I SP w Bałtowie na czytelników biblioteki szkolnej

                                                       „Książki to są twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”   
                                                                                                                                                                                         Jan Rak


    26 lutego 2019 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
    Celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
    Pasowanie rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów z kl. II oraz III SP. W trakcie uroczystości obecna Biedronka, Wróżka oraz postaci z bajek i baśni aktywnie angażowali młodszych kolegów w odgadywanie zagadek. Pierwszoklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat literatury dziecięcej oraz znajomością alfabetu. Dowiedzieli się również od obecnej Królowej Książki, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.


UDZIAŁ UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁTOWIE W POWIATOWYCH ZAWODACH – „DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT”

    W dniu 11.02.2019 r. uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięły udział w Powiatowych Zawodach – „Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt”, które odbyły się w Sarnówku.
    Szkołę reprezentował zespół w składzie: Maja Czarnecka i Julia Kaczmarzyk. Były to najmłodsze uczestniczki, które wywalczyły wysokie czwarte miejsce, za co otrzymały pamiątkowy dyplom oraz uznanie starszych zawodniczek.
    W starszej grupie wiekowej w Powiatowych Zawodach w „Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt”, które odbyły się 13.02.2019 roku w Szewnie, udział wzięły: Oliwia Makuch i Katarzyna Stefankiewicz. Mimo, iż dziewczęta godnie reprezentowały Szkołę Podstawową w Bałtowie, nie udało im się stanąć na podium.
    Zawodniczki do Turniejów zostały przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: Iwonę Gałaczyńską i Leszka Błaszkiewicza.


Dzień Babci i Dziadka w PSP w Okole

14 lutego 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka.
W związku z tym, że był to Dzień Zakochanych, goście mieli przyjemność posłuchać miłosnych wyznań zakochanych zwierząt, humorystycznie opisanych przez poetów. Role zwierząt doskonale odegrali uczniowie klas „0”- III. Ponadto bawili zaproszonych gości piękną recytacją, śpiewem i koncertem wykonanym na instrumentach muzycznych. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Mariola Szumlak, Beata Walczyk, Aneta Kocjan i Paweł Grabski.
Rodzicom dziękujemy za słodki poczęstunek, którym delektowali się dziadkowie i wnuczęta.
 


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”


Gminny Konkurs Językowy „Z językiem polskim za pan brat”

Konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbył się 21 lutego 2019 roku. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, integracja środowisk szkolnych.

W konkursie rywalizowały cztery 3.osobowe drużyny z klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie i Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Uczestnicy konkursu przybyli pod opieką pani Jolanty Kogut i pani Marzenny Barańskiej - Serafin. Uczniowie zmierzyli się z niełatwymi zadaniami konkursowymi,
wykazując się dużą wiedzą i znajomością języka ojczystego.

Komisja dokonała rozstrzygnięć konkursowych i przyznała:
I miejsce – Drużynie D ze SP w Bałtowie, w składzie: Izabela Parcheta, Oliwia Makuch, Weronika Chrabąszcz,
II miejsce – Drużynie A ze SP w Bałtowie, w składzie: Zuzanna Czerwonka, Kamila Różalska, Natalia Waliszewska,
III miejsce – Drużynie B ze SP w Okole, w składzie: Oliwia Stańczyk, Amelia Kudas, Mateusz Bartnik,
Wyróżnienie otrzymała Drużyna C ze SP w Okole, w składzie: Oliwia Lasota, Aleksandra Wołowiec, Kacper Jadczak.

Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, upominki i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Wólka Bałtowska

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Skarbka

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Michałów

   


PROGRAM AZOTANOWY

   


SZANSA NA POZYSKANIE GRANTÓW PRZEZ GRUPY NIEFORMALNE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Fundusz Sprawiedliwości


Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu

 


„Chłopiec z burzy”- niezwykła przyjaźń z ekologią w tle

Dnia 12 lutego 2019 r. uczniowie kl. IV, V oraz VI Szkoły Podstawowej w Bałtowie obejrzeli w Kinie „Etiuda” projekcję filmu „Chłopiec z burzy” w reżyserii Shawna Seeta. Film jest ekranizacją popularnej australijskiej powieści dla dzieci autorstwa Colina Thiele’a.

„Chłopiec z burzy” to niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód historia o przyjaźni człowieka i zwierzęcia, ale też uniwersalna opowieść o miłości, stracie oraz budowaniu relacji rodzinnych. O tym, jak wiele potrafią sobie nawzajem dać człowiek i zwierzę i jak wiele mogą się od siebie wiele nauczyć. Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne zabawy zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem i jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem.

Piękne zdjęcia, muzyka, dobra gra aktorska, ciekawa, skłaniająca do wielu wzruszeń i refleksji tematyka przyjaźni, która daje siłę na całe życie sprawiły, że „Chłopca z burzy” uczniowie obejrzeli z wielkim zainteresowaniem.

To wyjątkowy i wartościowy film, godny polecenia miłośnikom przyrody i niecodziennych przygód.


Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego


„Każda Babcia była kiedyś małą dziewczynką, Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką…”

29 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tego dnia przedszkolaki miały okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie przed swoimi ukochanymi Babciami i Dziadkami. Najpierw maluchy wystawiły Jasełka, a potem urzekły Drogich Gości ciepłymi słowami i życzeniami płynącymi prosto z ich serduszek. Z niektórych oczu popłynęły łzy szczęścia. Wszystkie wnuczęta wręczyły swoim najbliższym kolorowe laurki. Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek.


Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH w Kielcach - 13.02.2019 r.


Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

W dniu 6 lutego 2019 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich bliskich i wspólnie ze swoimi paniami i rodzicami przygotowały dla nich uroczystość. Na twarzach dzieci widać było ogromne skupienie, ale i radość.

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły zarówno uśmiechy jak i łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z gośćmi zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że ten dzień i miłe przeżycia na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Michałów

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Skarbka

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 lutego 2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w m. Wólka Bałtowska-Kolonia

   


Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 „Działajmy razem!” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

5 lutego 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody DBI odbywały się pod hasłem „Działajmy razem!” i zachęcały wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, angażowania się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenia kultury zrozumienia. Uczniowie kl. VII przedstawili założenia dotycząca DBI, przygotowali prezentację multimedialną na w/w temat. Każdej klasie został przekazany plakat i dekalog bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas tegorocznych obchodów DBI nauczyciel informatyki zwrócił uwagę na to, iż każdy internauta ma prawo wykorzystać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie.
 


Zabawa karnawałowa w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

Jak karnawał to i bal...a jak bal, to również w przedszkolu. 30 stycznia 2019 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie wzięły udział w zabawie karnawałowej. W tym dniu sale zajęć zmieniły się w sale balowe. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach. Maluszki chętnie tańczyły w parach, a także pląsały w kółeczkach, korowodach. Brały udział w konkursach. Wszyscy bawili się świetnie, bo przecież bale przebierańców sprawiają zawsze dzieciom wiele radości.


CYTOBUS ŚCO


Informacja Wójta Gminy Bałtów

   


Zespół „Biesiada” we Włoszczowie

W dniu 27 stycznia 2019 r. Zespół „Biesiada” uczestniczył w XXVI Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie. Zespół w składzie: Zofia Malicka, Dorota Podgórska, Halina Majewska, Teresa Ruszkiewicz, Adela Adamczyk, Jadwiga Muchalska, Stanisława Ciecieląg, Zofia Chuchała, Dorota Przygoda, zaprezentował utwory: „Gwiazdeczko coś świeciła" i „Ogłaszamy dziś nowinę" przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 stycznia 2019 r.

   


Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich


Dystrybucja żywności 29.01.2019 r.


E-akta „Program Płatnik” – przedsiębiorco nie czekaj pobierz nową wersję


Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!


LATAJĄCA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ - BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA DOROSŁYCH


ZESPÓŁ BIESIADA W FINALE

W niedzielę 20 stycznia 2019 r. zespół "Biesiada" uczestniczył w eliminacjach do XXVI Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, które odbyły się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Zespół zaprezentował utwory: „Gwiazdeczko coś świeciła” i „Ogłaszamy dziś nowinę” przy akompaniamencie instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika.
Zespół "Biesiada" otrzymał nominację do udziału w Finale XXVI Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2019.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

 


Spotkanie Noworoczne Zespołu Bałtowianie w dniu 18.01.2019r.

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 stycznia 2019 roku

   


Informacja o bezpłatnych kursach: „Kierowca zawodowy-nowe kwalifikacje do zdobycia ” oraz "Zawodowi kierowcy dla regionu świętokrzyskiego"

   


Informacja

XI Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek zaplanowany na 20 stycznia 2019 r. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie zostaje odwołany.
Przepraszamy.


Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze


XI Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym

   


Informacja

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęła się realizacja bezpłatnego szkolenia skierowanego do mieszkańców gmin z terenu województwa świętokrzyskiego. Szkolenie dotyczy systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny !


Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3

Więcej informacji znajduje się w załączonej ulotce.


Ferie z Biblioteką


Ferie w Świetlicy w Okole


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Bałtów na rok 2019


Przygoda z krówką

19 i 20 grudnia uczniowie klasy 0, I i II SP w Bałtowie wraz ze swoimi wychowawczyniami odbyli bardzo ciekawą wycieczkę do Opatowa. Świat lokalnych słodyczy, produkowanych ręcznie od ponad 30 lat w „Krówce Opatowskiej”, znany jest w całej Polsce. Podczas prezentacji multimedialnej w „Krówkarence” dzieci poznały tajemnice wytwarzania tych smakołyków, uczyły się również pakowania ich w oryginalne opakowania, a następnie w samodzielnie zmontowane kuferki. Nie obyło się również bez degustacji pysznych wyrobów i zakupu cukierków dla najbliższych. Słodka przygoda z „Krówką Opatowską” podobała się dzieciom i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.


Informacja

W dniu 31.12.2018 roku Urząd Gminy w Bałtowie będzie czynny od 7.00 do 12.00


Życzenia Noworoczne


Dożywianie dzieci w szkołach


Niezwykły koncert bożonarodzeniowy w PSP w Okole

   


Jasełka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

   


Życzenia Bożonarodzeniowe


Informacja

W dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy w Bałtowie będzie czynny od 7.00 do 12.00


Spotkanie opłatkowe Zespołu Biesiada

 


Gwiazki Moc...

Gmina Bałtów włączyła się w świąteczną akcję charytatywną "Gwiazdki Moc", zorganizowaną przez Radio Ostrowiec.Do licytacji przekazana została jodła kaukaska w donicy, udekorowana przez dzieci z przedszkoli z Bałtowa i Okołu, własnoręcznie wykonanymi ozdobami oraz obraz wypalany w drewnie autorstwa pana Mieczysława Siepietowskiego. Drzewko wyhodowane zostało przez Wójta Gminy Bałtów pana Huberta Żądło, który wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie panem Leszkiem Smolińskim uczestniczył w licytacji w siedzibie Radia Ostrowiec. do charytatywnej akcji włączyli się też Radni rady Gminy w Bałtowie wraz z pracownikami Urzędu. Licytację choinki wspierały również uczennice SP w Bałtowie: Patrycja Baran, Wiktoria Zielińska, Wiktoria Mgłosiek, Gabrysia Krawczyk wraz z opiekunem panią Małgorzatą Wąsik.
Łączna kwota z licytacji wyniosła 2 850,00 zł i zostanie przekazana na wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św.. Piękne drzewko trafiło do kl. VII D SP Nr 14 w Ostrowcu Św., która brała udział w licytacji.Wszystkim uczestnikom licytacji naszego drzewka dziękujemy za hojność.


„Od podłaźniczki do choinki” - warsztaty edukacyjne klasy IV i V

W dniu 12 grudnia 2018r. uczniowie klas IV i V wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych poświęconych obrzędowości dorocznej: „Od podłaźniczki do choinki. Historia świątecznego drzewka”. Bohaterką zajęć była choinka, jeden z głównych symboli świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie dowiedzieli się, jak kiedyś ozdabiano domy na święta, czym była podłaźniczka i kiedy w polskich domach pojawiła się ozdobna choinka. Wysłuchali także „Legendy o choince”. Zajęciom towarzyszyły warsztaty plastyczne, prowadzone przez panie: Agnieszkę Barańską i Beatę Celebańską, na których uczniowie tworzyli niezwykłe bombki metodą decoupage. Wykonanie dekoracji świątecznych to nie tylko dobra zabawa, ale również pielęgnowanie starych tradycji bożonarodzeniowych.


Przedszkolaki ubierają choinkę w Urzędzie Gminy w Bałtowie

   


Problemy z przebudową drogi wojewódzkiej 754

W dniu 11 grudnia 2018r. w Okole odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Bałtów  w sprawie drogi wojewódzkiej 754. Na zaproszenie Wójta Gminy Bałtów Pana Huberta Żądło w spotkaniu uczestniczyli  Pan Marek Jońca Członek Zarządu Województwa świętokrzyskiego, Pan Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i przedstawiciele Firmy SKANSKA.  Mieszkańcy miejscowości: Okół, Pętkowice-Kolonia oraz Skarbka podczas wizji lokalnych zapoznali inwestora z problemami związanymi z przebudową drogi.  Dzięki spotkaniu udało się wyjaśnić i rozwiązać wiele spraw.
Komisja Ruchu Drogowego rozpatrzyła przesłane przez gminę Bałtów wnioski i uwagi mieszkańców. Udało się m.in. uzgodnić lokalizację dwóch dodatkowych przystanków w miejscowości Skarbka, przesunąć przystanek w kierunku ronda w Bałtowie.
 


Gmina Bałtów z najniższymi stawkami podatków na rok 2019 w powiecie ostrowieckim

Z uwagi na trudny dla rolników rok z powodu długotrwałej suszy stawki podatków lokalnych w gminie Bałtów w przyszłym roku nie zmienią się. Na sesji w dniu 7 grudnia 2018r. Rada Gminy w Bałtowie jednogłośnie przyjęła uchwały podatkowe na rok 2019 w brzmieniu zaproponowanym przez Wójta Gminy Bałtów Huberta Żądło.
Rada Gminy w Bałtowie uchwałą obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. z kwoty ustalonej komunikatem prezesa GUS - 54,36 zł za 1q do kwoty 36,00 zł za 1 q. W praktyce oznacza to, że podatek rolny w 2019 r. będzie w takiej samej wysokości, jak w roku bieżącym.
Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostały niezmienione, stawka podatków od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej została obniżona z maksymalnej 23,10 zł. za 1m2 do kwoty 16,00 zł. za 1m2, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi 0,69 zł. za 1m2 (max. 0,93 zł. za 1m2), od gruntów pozostałych stawka wynosi 0,25 (max. 0,49 zł. za 1m2).


Kondolencje


ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO - ZAPROŚ KOMINIARZA!


Pomoc żywnościowa 2018


Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Więcej informacji znajduje się w załączonych ulotkach.


Andrzejki dla najmłodszych w Szkole Podstawowej Bałtowie

30.11.2018 r. odbyła się długo wyczekiwana impreza andrzejkowa integrująca najmłodszą społeczność uczniowską naszej szkoły. Uczennice klas II i III przybliżyły ciekawą historię zwyczajów i obrzędów andrzejkowych, po czym zaprosiły do wspólnej zabawy.

Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały karty przepowiadające przyszłość, wróżyły z wosku, rzucały kostką a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznych melodii disco polo i muzyki współczesnej. Tego dnia prócz wróżb i dobrej muzyki nie zabrakło kolorowych wróżek, magików, dobrych czarownic i czarodziejów. Organizatorzy imprezy: Pani Anna Kądziela-Płaza oraz wychowawcy klas przygotowali wiele ciekawych zabaw i konkursów, w których chętnie brali udział wszyscy uczniowie. Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czas pełen atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego dnia.


Zabawa andrzejkowa w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

,,Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze…” - to jedno ze znanych andrzejkowych przysłów. Towarzyszyło ono również dzieciom z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie, które w piątek, 30 listopada bawiły się na andrzejkowej dyskotece. Przedszkolaków nie opuszczał dobry humor i energia podczas pląsów i tańców. Zabawę uatrakcyjniły listy od tajemniczej wróżki Alany, która proponowała dzieciom kolejne wróżby i zadania do wykonania. Nic więc dziwnego, że maluszki z wielkim apetytem zajadały smakołyki przygotowane przez rodziców.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 587/18

   


Ogólnopolska kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"


Informacja dot. Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)

   


Konwencja Praw Dziecka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jest człowiekiem w państwie demokratycznym. Jego prawa określają inne dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r. i określa prawa dziecka, które tworzą niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Według konwencji dziecko ma prawo m.in. do: Życia i rozwoju, Wypowiedzi, Życia bez przemocy i poniżania, Wychowania w rodzinie, Swobody myśli, sumienia, Tożsamości, Prywatności, Nauki, czy Informacji.

W dniu upamiętniającym doniosły fakt przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Alicja Chodała i pani Barbara Samsonowska przeprowadziły zajęcia dla wszystkich uczniów PSP im. Legionów Polskich w Okole. Uświadomiły dzieciom, że każdy człowiek, jeśli korzysta z praw, to jednocześnie ma do spełnienia pewne obowiązki, a znając swoje prawa trzeba pamiętać, że inni też je mają.


,,Ślubuję uroczyście być dobrym przedszkolakiem…”

28 listopada 2018 r. słowa te wypowiedziały uroczyście maluchy z grupy przedszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Tego dnia wszystkie przedszkolaki przyszły odświętnie ubrane i z niecierpliwością czekały na tę wyjątkową chwilę. Podczas przygotowanego programu wszystkie dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W obecności Pani Sekretarz Gminy Bałtów Agnieszki Kopały, Pani Dyrektor Joanny Adamus, nauczycieli, rodziców i najmłodszych kolegów z kl. "O", grupa trzylatków zdała egzamin "Prawdziwego przedszkolaka". Aby upamiętnić to wydarzenie przedszkolaki otrzymały pamiątkowy dyplom i medal przedszkolaka, a od rodziców słodkości. Również Pani Sekretarz w imieniu Wójta Gminy Bałtów Pana Huberta Żądło obdarowała ich upominkami. Na zakończenie wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia.


Pasowanie na przedszkolaka

27 listopada 2018 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie odbyła się ważna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Dla dużej grupy dzieci był to pierwszy występ przed tak liczną publicznością. W części artystycznej przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Złożyły uroczyste ślubowanie, a potem pani Lidia Pastuszka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie - dokonała pasowania przy pomocy ,,zaczarowanej kredki”. Każde dziecko z ogromnym przejęciem odbierało pamiątkowy dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków oraz odznakę przedszkolaka. Rodzice przygotowali dla dzieci słodkie upominki, a dodatkową atrakcją były prezenty wręczone przez pana wójta - Huberta Żądło.
Wszystkim pasowanym przedszkolaczkom życzymy uśmiechu na twarzy i aby każdy dzień w przedszkolu był dniem pełnym radości i zabawy.


Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 02.11.2018 roku żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”.
 


Informacja dot. operacji własne nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 24.09.2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.4 „Przedsiębiorczość w szkole”.
 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 i 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  


Pomoc żywnościowa w roku 2018-2019.


I sesja Rady Gminy w Bałtowie

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się,  zwołana na wniosek komisarza wyborczego, inauguracyjna sesja Rady Gminy w Bałtowie VIII kadencji. Zgodnie z prawem, pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny – p. Henryk Cielebąk. Wszyscy radni oraz Wójt Gminy Bałtów - Hubert Żądło otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Monika Krawczyk-Niedbała. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego członkowie Rady złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym, jednomyślnie powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie radnemu Leszkowi Smolińskiemu. Wiceprzewodniczącą została radna Barbara Lichota uzyskując 13 głosów. Następnie słowami: „OBEJMUJĄC URZĄD WÓJTA GMINY BAŁTÓW, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY BAŁTÓW. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.” - ślubowanie złożył Wójt Gminy Bałtów - Hubert Żądło. Na zakończenie przybyli na sesję goście złożyli gratulacje na ręce Wójta.


Pasowanie na „Pierwszaka” w PSP im. Legionów Polskich w Okole

15 listopada 2018r. był prawdziwą lekcją patriotycznych uczuć w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, w związku ze 100- leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zostało ono połączone z uroczystością ślubowania klasy pierwszej.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…”

Dzień 15 listopada 2018 r. pozostanie szczególną datą dla pierwszoklasistów, gdyż zostali oni oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Świadkami tej uroczystości byli: Pan Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński, Pani Dyrektor - Lidia Pastuszka, wychowawczyni Pani Anna Smolińska, nauczyciele, koledzy i koleżanki oraz najważniejsze osoby w życiu pierwszaków - rodzice.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wykazali się również dużą wiedzą z zakresu wiadomości z języka polskiego, matematyki, przyrody, wiedzy o naszej ojczyźnie, a także zasadach ruchu drogowego.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od zaproszonych gości i słodkości od koleżanek i kolegów z klasy II i III. Po oficjalnej części przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Obchody 11 listopada 2018 w PSP im. Legionów Polskich w Okole

11 listopada 2018 roku Polacy świętowali rocznicę odzyskania Niepodległości. Równo 100 lat temu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Tę pamiętną datę obchodziła uroczyście cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole. W końcu patron zobowiązuje! Razem z nami ten wspaniały dzień świętowali mieszkańcy gmin Bałtów i Tarłów. To był dzień, który zapamiętamy na długo!

O godzinie 15.45 na placu obok Domu Ludowego w Okole miała miejsce uroczysta Liturgia Słowa koncelebrowana przez księży Artura Woźniaka, Pawła Walczyńskiego i Huberta Szryta. Po uroczystym błogosławieństwie dla Ojczyzny i jej obywateli wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły przy wtórze pieśni patriotycznych zaintonowanych przez gminne zespoły ludowe. Szkolna sala gimnastyczna dosłownie pękała w szwach od liczby zgromadzonych gości. Pani dyrektor Joanna Adamus przywitała przybyłych na uroczystość. Szczególnie Andrzeja Jabłońskiego- wójta Gminy Bałtów, Huberta Żądłę- wójta elekta, radnych, poczty sztandarowe: OSP z Bałtowa, z PSP w Bałtowie wraz z panią dyrektor Lidią Pastuszką i ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 roku w Tarłowie, panią Eweliną Binkiewicz.


Obchody 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Bałtowie

  


Ostatnia uroczysta Sesja Rady Gminy w Bałtowie w kadencji 2014-2018

   Dnia 09 listopada 2018 r. odbyła się LIV sesja Rady Gminy w Bałtowie, będąca jednocześnie ostatnią sesją w kadencji 2014-2018. Sesja złożona była z dwóch części. Radni po raz ostatni w tej kadencji podjęli uchwały, ważne dla funkcjonowania Gminy Bałtów. Przegłosowano wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 r. i wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów na lata 2018-2033 oraz przejęcie od Powiatu Ostrowieckiego przez Gminę  Bałtów zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018-2019 na terenie gminy Bałtów”.
W drugiej, uroczystej części Sesji podsumowana została mijająca kadencja samorządowa. Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie – Leszek Smoliński i Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński wyrazili wdzięczność za zaangażowanie i rzetelną pracę dla dobra społeczności lokalnej wszystkim uczestnikom życia społecznego w gminie. Podziękowania adresowane były wobec radnych Rady Gminy, sołtysów, członków Rad Sołeckich, Stowarzyszeń, animatorów kultury, twórców ludowych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, podmiotów gospodarczych, pracowników Urzędu Gminy, jednostek gminnych i szkół. Gorąco podziękowano również księżom pracującym w parafiach na terenie Gminy Bałtów oraz parlamentarzystom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Powiatu Ostrowieckiego.


Przystąpienie do projektu zapewniającego szkołom dostęp do szerokopasmowego internetu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie Pani Lidia Pastuszka podpisała z przedstawicielami nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Państwowego Instytutu Badawczego NASK umowę na zapewnienie placówce szerokopasmowego dostępu do Internetu. Usługa będzie realizowana najpóźniej za sześć miesięcy i zapewni możliwość korzystania z szybkiego Internetu o prędkości 100 megabitów na sekundę. Uczniowie będą mogli już od najmłodszych klas korzystać z najnowszych technologii ITC.
Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
 


Teatr „Bajka” w Szkole w Wólce Bałtowskiej

23 października najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie brali udział w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Cenne rady” w wykonaniu aktorów z Teatru „Bajka” ze Starego Sącza. Spektakl miał na celu uwrażliwienie dzieci na czyhające na ulicy zagrożenia oraz wskazanie, gdzie należy szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Zwrócono także uwagę, aby nie ufać obcym ludziom, nie nawiązywać z nimi znajomości i nie przyjmować od nich słodyczy ani prezentów.
Kolorowa sceneria, żwawa, humorystyczna akcja, interesujące wątki sprawiły, że dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie.
 


Dawid Moroń laureatem konkursu „Zaprojektuj Niepodległość”

23 października uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bałtowie Dawid Moroń podczas gali rozdania nagród zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość” odebrał nagrodę z rąk Wojewody Agaty Wojtyszek. Dawid zajął II miejsce w kategorii uczniów klas I-III.

Konkurs „Zaprojektuj Niepodległość” odbył się w ramach realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek projektu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”. Projekt składał się z kilku elementów: warsztatów edukacyjnych „Polscy Patrioci i ich wynalazki”, międzynarodowego seminarium naukowego współorganizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską "Centralny Okręg Przemysłowy, znaczenia dla rozwoju regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczypospolitej Polskiej” oraz konkursu graficznego „Zaprojektuj Niepodległość”. Projekt „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” sfinansowano w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022.

Drugą częścią nagrody zdobytej przez Dawida jest udział klasy pierwszej w warsztatach „Polscy patrioci i ich wynalazki” odbywających się w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.


Dzieci i młodzież w aspekcie prawa

W dniu 23.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie uczniowie klas IV-VIII i III G uczestniczyli w prelekcji pt.: „Prawno-karne, aspekty przestępczości i demoralizacji nieletnich” w oparciu o przepisy prawa zawarte w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Spotkanie prowadzili st. asp. Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. oraz Dzielnicowy Gminy Bałtów - sierż. sztab. Szymon Dunal.
Przybliżono uczniom rozumienie znaczenia pojęcia demoralizacja, jej przejawów, odpowiedzialności za swoje czyny, zapoznano uczniów z pojęciem - czyn karalny. Przypomniano zasady postępowania obowiązujące uczniów w szkole oraz w życiu codziennym. Uczniowie uświadomili sobie, iż mimo młodego wieku, nie są bezkarni. Zwrócono także uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Prelekcja odbyła się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę.


Szybki internet w Gminie Bałtów

Gmina Bałtów objęta jest Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa pn. ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

W związku z powyższym w najbliższych dniach przedstawiciele firmy IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o. lub sołtysi z terenu Gminy Bałtów pojawią się w Państwa domach w celu udzielenia wszelkich informacji, przedstawienia planowanej trasy oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód.


Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości 11 Listopada w Okole


Zaproszenie na uroczyste obchody 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Bałtowie


Oferta dzierżawy nieruchomości pod elektrownię słoneczną

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 631/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 588/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 578/18

   


Przedszkolaki z Okoła spotkały się z policjantem

W piątek 19 października 2018 r. grupę 3, 4 oraz 5, 6 – latków odwiedził  Dzielnicowy Gminy Bałtów – Szymon Dunal. Przedszkolaki bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówił. Podczas ciekawego spotkania dzieci poznały specyfikę pracy policjanta oraz utrwaliły wiadomości dotyczące bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Dowiedziały się także, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. Ponieważ pan policjant miał świetny kontakt z przedszkolakami, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na pamiątkę tego wydarzenia przedszkolaki wręczyły dzielnicowemu dyplom z podziękowaniem.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 620/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 618/18

   


Bezpłatna mammografia w Bałtowie


Sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Bałtowskiej

W dniu 14 października 2018r. w Rakowie odbył się konkurs pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”, mający na celu promowanie i popularyzację walorów smakowych gęsiny. Powiat ostrowiecki reprezentowało KGW z Wólki Bałtowskiej.
Panie: Jadwiga Muchalska, Elżbieta Chuchała, Anna Cielebąk, przygotowały „Gęś na czerwonej kapuście”. Mięciutka gęś w pysznej kapuście, zachwyciła Komisję konkursową, która przyznała KGW z Wólki Bałtowskiej I miejsce.
Serdecznie paniom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

   


Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze

   


Ogłoszenie o naborze nr 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 19.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.11.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

http://www.krzemiennykrag.info/2018/10/ogloszenie-o-naborze-nr-012018/


Informacja o zakończeniu oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. „ Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych” w terminie od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.
http://www.krzemiennykrag.info/2018/10/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-22018g/


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - zamieszczono 10.10.2018 r.

   


Obchody Europejskiego Tygodnia Sportu

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do udziału w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu.
W poniedziałek, 24.09.2018r., uczniowie rozegrali na sali gimnastycznej Szkolny Turniej Ringo i Szkolny Turniej Piłki Siatkowej. Drużyny dziewcząt i chłopców z klas IV-VI przystąpiły do rywalizacji, w wyniku której, po rozegraniu Turnieju Ringo systemem „każdy z każdym” , wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - klasa VI
II miejsce – klasa IV
III miejsce - klasa V.
Starsze klasy rywalizowały ze sobą w Turnieju Piłki Siatkowej. Drużyny złożone z dziewcząt i chłopców rozegrały mecz systemem „każdy z każdym”. I miejsce wywalczyła drużyna z klasy VII. Zaraz za nimi uplasowała się drużyna z klasy III gimnazjum. III miejsce przypadło uczniom klasy VIII.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Bałtowie

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który może się już pochwalić 15-letnią tradycją. Został bowiem ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Czytanie na głos najmłodszym zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poszerza wiedzę, pomaga odnosić sukcesy w szkole oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie włączyli się w obchody tego tak ważnego święta, propagując głośne czytanie wśród uczniów i nauczycieli.

Nauczycielki grup przedszkolnych oraz klas I-III SP czytały wybrane przez dzieci książki. Najmłodsi z zaciekawieniem oraz w skupieniu i ciszy słuchali bajkowych opowieści, dzielili się wrażeniami, z wielką ochotą oglądali piękne ilustracje oraz kolorowali przygotowane obrazki nawiązujące do treści książek.

Dzieci z klas IV-V SP przebywające podczas zajęć w świetlicy oraz szkolnej bibliotece również z uwagą i zainteresowaniem słuchały czytania pani bibliotekarki, nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich koleżanek i kolegów, między innymi: Oskara Krzemienieckiego, Jakuba Gawlika, Joanny Orłowskiej, Zuzanny Sikorskiej, Sandry Niewadzi, Wiktorii Mgłosiek, Wiktorii Zielińskiej, Klaudii Krawczyk, Julii Kaczmarzyk, Zuzanny Szewczyk.


Akcja BohaterON!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie włączyli się w akcję „BohaterON! Podziękuj bohaterom Powstania Warszawskiego”. Projekt ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Jego zadaniem jest edukować społeczeństwo, ukazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje walczących. Akcja polega na napisaniu kartki z podziękowaniem dla Powstańców Warszawskich. Ten prosty gest łączy pokolenia i sprawia, że bohaterowie tamtych dni są silni siłą pamięci Polaków.
„Kartka dla Powstańca” to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Mamy nadzieję, że kartki od naszych uczniów sprawią wielką radość tym, którzy walczyli za naszą wolność.
 


Sportowe zmagania dla najmłodszych

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie z klas 0-III w dniach 24-30.09.2018 przyłączyli się do obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu w Wólce Bałtowskiej. Zawody sportowe przygotowała i przeprowadziła p. Anna Kądziela - Płaza – nauczyciel wychowania fizycznego.

26 września odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. Do rywalizacji na dystansach 150 m i 300 m przystąpiło 52 uczniów w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy. Z każdej klasy wyłoniono po 3 zwycięzców z każdej kategorii:
Klasa 0 dziewczęta:
I miejsce - Emilia Antonkiewicz, II miejsce - Lena Skoczylas, III miejsce - Amelia Giez
Klasa 0 chłopcy:
I miejsce - Aleks Osojca, II miejsce - Staś Majewski, III miejsce - Maciej Pytlak
Klasa I dziewczęta:
I miejsce - Maja Piotrowska, II miejsce - Julia Nowak, III miejsce - Julia Kurek
Klasa I chłopcy:
I miejsce - Jakub Szymański, II miejsce - Krystian Makuch, III miejsce - Bartłomiej Sawicki
Klasa II dziewczęta:
I miejsce -Tatiana Szymczyk, II miejsce - Monika Kołodziej, III miejsce - Sylwia Łajca
Klasa II chłopcy:
I miejsce - Miłosz Sławiński, II miejsce - Patryk Czarnecki, III miejsce - Hubert Krzemieniecki
Klasa III dziewczęta:
I miejsce - Kamila Cichocka, II miejsce - Maja Szczygieł, III miejsce - Natalia Siepietowska
Klasa III chłopcy:
I miejsce - Bartłomiej Niedziela, Hubert Nowakowski, II miejsce - Oliwier Dwojak, III miejsce - Jan Giez.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole z inicjatywy opiekuna biblioteki pani Alicji Chodały i nauczyciela prowadzącego koło czytelnicze Barbary Samsonowskiej zorganizowana została akcja głośnego czytania dla uczniów całej społeczności szkolnej oraz grupy przedszkolnej. Akcję rozpoczął maraton czytelniczy. Nauczyciele zaczynali lekcje poświęcając 5 minut na głośne czytanie bajek terapeutycznych przygotowanych przez panią Alicję Chodałę.

Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. Czytanie dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię oraz buduje więzi między rodzicami a dziećmi. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Akcja będzie prowadzona do końca stycznia 2019 r. 29 dnia każdego miesiąca uczniowie będą pełnili role lektorów, poświęcając kilka minut na głośne czytanie przygotowanych przez pomysłodawczynie tekstów.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

  


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 i 2019 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

   


VIII Światowe Dni Tabliczki Mnożenia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Uczniowie klas III-VIII przystąpili w dniu 27 września 2018r. w trzyosobowych zespołach do zmagań z tabliczką mnożenia. Organizatorzy lokalnych obchodów – panie: Alicja Chodała, Magdalena Łuczycka i  Barbara Samsonowska zadbały o to, aby zadania dostosowane były do możliwości  i umiejętności dzieci, nastawione były na wzmożoną samodzielną pracę  lub całego zespołu, z praktycznym wykorzystaniem technologii IT. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało Jury w składzie: p. Alicja Chodała oraz  przedstawiciele Samorządu Szkolnego: Oliwia Stańczyk  i Kamil Wyroda (kl.VIII).  Uczniowie zasiadający w Jury zgodnie z hasłem przewodnim konkursu czuwali nad poprawnością sprawdzania zadań przez nauczycieli. Zadania konkursowe dostarczyły wielu emocji, rozbudziły ducha rywalizacji, sprawiły wiele radości ze wspólnej zabawy. W rywalizacji zwyciężył Zespół klasy VIII w składzie: Kacper Jadczak, Oliwia Lasota i Jakub Sobaszek. Zaszczytne drugie miejsce  przypadło w udziale zespołowi z klasy V, reprezentowanemu przez uczniów: Anna Węgrzyn, Barłomiej Linart i Leon Lasota. Na trzeciej pozycji uplasował się zespól z klasy IV w składzie: Hanna Kołodziejczak, Zofia Letkiewicz i Emilian Cielebąk, przegrywając z uczniami klasy V tylko jednym punktem.
Wśród publiczności zasiedli uczniowie klas najmłodszych . Organizatorzy akcji przygotowali dla nich hasła – rymowanki,  do których dzieci tworzyły plakaty. Wielką atrakcją dla nich było również kodowanie. Ci, którzy pieczołowicie wypełnili zadanie, mogli cieszyć się z rezultatu własnej pracy.


Informacja o zakończeniu remontowanego odcinka drogi gminnej w Rudce Bałtowskiej

W dniu 19.09.2018 r. komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Bałtów, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, przeprowadziła odbiór remontowanego odcinka drogi gminnej nr 306039T Rudka Bałtowska-Bałtów Góra na odcinku 387 m w Rudce Bałtowskiej. Remont wykonała firma PHU „Topeko” Sławomir Turbakiewicz, 27-400 Ostrowiec Św., ul. A. Hedy ps. „Szary” 27 wyłoniona na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie zostało sfinansowane po części ze środków z rezerwy celowej państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków nawalnego deszczu z maja 2017 r., a po części ze środków budżetu gminy Bałtów. Całość zadania wykonano za kwotę 135.100,46 zł, w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa : 105.933,30 zł,
- środki gminy Bałtów: 29.167,16 zł.

Droga została wyremontowana solidnie i terminowo. Wykonana nawierzchnia mineralno-bitumiczna oraz odwodnienie drogi zabezpieczy w przyszłości  przed osuwaniem się ścian wąwozu lessowego. Zastosowano trwałą nawierzchnię, która uchroni przed tworzeniem się wyrw i zagłębień, które miały miejsce dotychczas po każdej ulewie.
Teren gminy Bałtów posiada wiele takich dróg – niezwykle trudnych i kosztownych w utrzymaniu, jeśli nie zabezpieczy się ich solidną i trwałą nawierzchnią jaką zastosowano na w/w drodze.


Uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bałtowie

   


Gmina Bałtów wyróżniona!

21 września 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tegoroczna edycja konkursu Lider Ekonomii Społecznej zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, popularyzowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny zwyciężyła Grupa VIVE z Kielc, zaś wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodzona została Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżniona Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. Natomiast w kategorii samorząd prospołeczny nagrodę otrzymała gmina Starachowice, a wyróżnione zostały gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów. Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

Wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu wręczali: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego - Bernard Antos, oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Grzegorz Świercz i Henryk Milcarz.
W imieniu Gminy Bałtów wyróżnienie odebrał Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński.


ZAPROSZENIE NA WIELKIE OTWARCIE NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W BAŁTOWIE


„Sprzątanie świata – Polska 2018” w świetlicy w Okole

W tym roku, w dniach 21-23 września, odbyła się jubileuszowa akcja Fundacji Nasza Ziemia, która po raz 25 organizowała w Polsce „Sprzątanie Świata”. Hasło przewodnie brzmiało: „Akcja –Segregacja! 2 x więcej, 2x czyściej”. W naszej świetlicowej akcji, wzięło udział 25 dzieci i rodzice. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę i wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na temat selektywnej zbiórki śmieci. Ciekawą formą sprawdzenia ich wiedzy w tym temacie było rozwiązanie tematycznego quizu. W trudniejszych pytaniach mogli liczyć na pomoc dorosłych. Podczas pogadanki uczestnicy dowiedzieli się czym różni się odzysk od recyklingu, jakie kolory pojemników obowiązują w segregacji śmieci, co oznacza zasada „3 x U”, która jest podstawową zasadą recyklingu. Dzieci stworzyły też plastyczną oprawę całego przedsięwzięcia tworząc plakat z hasłem przewodnim.


Dzień Przedszkolaka w Gminie Bałtów

   


„Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” - opowieść bliska każdemu Polakowi

Dnia 19.09.2018r. uczniowie klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum obejrzeli projekcję filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delicia.
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” to film, który powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera. Polscy piloci początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) tworzyli elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie miał sobie równych.
W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, żaden z polskich pilotów nie wahał się poświęcić swoje życie. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków.
Oklaski, jakie rozbrzmiały po zakończeniu seansu świadczą o tym, iż film bardzo podobał się oglądającym.


„Na Pikniku w Strażackim Mundurze”

Dnia 14.09.2018r. uczniowie z klas: VIII szkoły podstawowej i IIIa gimnazjum Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli udział w pikniku zawodoznawczym pod hasłem „Zostań strażakiem na jeden dzień” zorganizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Ostrowcu Św. pod patronatem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. A. Czajki.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia sprzętu gaśniczego i ratowniczego, obserwowali musztrę strażacką oraz wyścigi misji ratunkowych. Z zapartym tchem śledzili pokazy ratownictwa drogowego i wysokościowego. Uczestniczyli także w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największą atrakcją dla młodzieży okazał się jednak pobyt w komorze dekontaminacyjnej tzw. „strażackim SPA”. Po tak wielu atrakcjach wszyscy z apetytem delektowali się przygotowanym poczęstunkiem w postaci grochówki ze strażackiego kotła.
Udział w tym przedsięwzięciu wpisał się w realizowany w szkole program doradztwa edukacyjno-zawodowego i stworzył młodym ludziom możliwość pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej pracy strażaka, działalności, celów i zadań Państwowej Straży Pożarnej.


XV Internetowa Giełda Pracy

   


 

Aktualności: 2311 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com