Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Pomoc żywnościowa 2018


Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Więcej informacji znajduje się w załączonych ulotkach.


Andrzejki dla najmłodszych w Szkole Podstawowej Bałtowie

30.11.2018 r. odbyła się długo wyczekiwana impreza andrzejkowa integrująca najmłodszą społeczność uczniowską naszej szkoły. Uczennice klas II i III przybliżyły ciekawą historię zwyczajów i obrzędów andrzejkowych, po czym zaprosiły do wspólnej zabawy.

Dzieci, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały karty przepowiadające przyszłość, wróżyły z wosku, rzucały kostką a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się wspólnie przy dźwiękach skocznych melodii disco polo i muzyki współczesnej. Tego dnia prócz wróżb i dobrej muzyki nie zabrakło kolorowych wróżek, magików, dobrych czarownic i czarodziejów. Organizatorzy imprezy: Pani Anna Kądziela-Płaza oraz wychowawcy klas przygotowali wiele ciekawych zabaw i konkursów, w których chętnie brali udział wszyscy uczniowie. Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Czas pełen atrakcji przebiegał w miłej i ciepłej atmosferze. Wszyscy zadowoleni wrócili do domów pełni wiary, że spełni im się to, co wywróżyli sobie tego magicznego dnia.


Zabawa andrzejkowa w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

,,Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze…” - to jedno ze znanych andrzejkowych przysłów. Towarzyszyło ono również dzieciom z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie, które w piątek, 30 listopada bawiły się na andrzejkowej dyskotece. Przedszkolaków nie opuszczał dobry humor i energia podczas pląsów i tańców. Zabawę uatrakcyjniły listy od tajemniczej wróżki Alany, która proponowała dzieciom kolejne wróżby i zadania do wykonania. Nic więc dziwnego, że maluszki z wielkim apetytem zajadały smakołyki przygotowane przez rodziców.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 587/18

   


Ogólnopolska kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"


Informacja dot. Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)

   


Konwencja Praw Dziecka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jest człowiekiem w państwie demokratycznym. Jego prawa określają inne dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka. Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989r. i określa prawa dziecka, które tworzą niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju. W Polsce obowiązuje od 1991r.

Według konwencji dziecko ma prawo m.in. do: Życia i rozwoju, Wypowiedzi, Życia bez przemocy i poniżania, Wychowania w rodzinie, Swobody myśli, sumienia, Tożsamości, Prywatności, Nauki, czy Informacji.

W dniu upamiętniającym doniosły fakt przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Alicja Chodała i pani Barbara Samsonowska przeprowadziły zajęcia dla wszystkich uczniów PSP im. Legionów Polskich w Okole. Uświadomiły dzieciom, że każdy człowiek, jeśli korzysta z praw, to jednocześnie ma do spełnienia pewne obowiązki, a znając swoje prawa trzeba pamiętać, że inni też je mają.


,,Ślubuję uroczyście być dobrym przedszkolakiem…”

28 listopada 2018 r. słowa te wypowiedziały uroczyście maluchy z grupy przedszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Tego dnia wszystkie przedszkolaki przyszły odświętnie ubrane i z niecierpliwością czekały na tę wyjątkową chwilę. Podczas przygotowanego programu wszystkie dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W obecności Pani Sekretarz Gminy Bałtów Agnieszki Kopały, Pani Dyrektor Joanny Adamus, nauczycieli, rodziców i najmłodszych kolegów z kl. "O", grupa trzylatków zdała egzamin "Prawdziwego przedszkolaka". Aby upamiętnić to wydarzenie przedszkolaki otrzymały pamiątkowy dyplom i medal przedszkolaka, a od rodziców słodkości. Również Pani Sekretarz w imieniu Wójta Gminy Bałtów Pana Huberta Żądło obdarowała ich upominkami. Na zakończenie wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia.


Pasowanie na przedszkolaka

27 listopada 2018 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie odbyła się ważna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Dla dużej grupy dzieci był to pierwszy występ przed tak liczną publicznością. W części artystycznej przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Złożyły uroczyste ślubowanie, a potem pani Lidia Pastuszka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie - dokonała pasowania przy pomocy ,,zaczarowanej kredki”. Każde dziecko z ogromnym przejęciem odbierało pamiątkowy dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków oraz odznakę przedszkolaka. Rodzice przygotowali dla dzieci słodkie upominki, a dodatkową atrakcją były prezenty wręczone przez pana wójta - Huberta Żądło.
Wszystkim pasowanym przedszkolaczkom życzymy uśmiechu na twarzy i aby każdy dzień w przedszkolu był dniem pełnym radości i zabawy.


Informacja dotycząca naboru nr 1/2018 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 02.11.2018 roku żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”.
 


Informacja dot. operacji własne nr 1/2018/OW Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 24.09.2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.4 „Przedsiębiorczość w szkole”.
 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 i 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

  


Pomoc żywnościowa w roku 2018-2019.


I sesja Rady Gminy w Bałtowie

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się,  zwołana na wniosek komisarza wyborczego, inauguracyjna sesja Rady Gminy w Bałtowie VIII kadencji. Zgodnie z prawem, pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, poprowadził najstarszy wiekiem radny – p. Henryk Cielebąk. Wszyscy radni oraz Wójt Gminy Bałtów - Hubert Żądło otrzymali zaświadczenia o wyborze, które wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej - Monika Krawczyk-Niedbała. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego członkowie Rady złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Członkowie Rady w głosowaniu tajnym, jednomyślnie powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie radnemu Leszkowi Smolińskiemu. Wiceprzewodniczącą została radna Barbara Lichota uzyskując 13 głosów. Następnie słowami: „OBEJMUJĄC URZĄD WÓJTA GMINY BAŁTÓW, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY BAŁTÓW. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.” - ślubowanie złożył Wójt Gminy Bałtów - Hubert Żądło. Na zakończenie przybyli na sesję goście złożyli gratulacje na ręce Wójta.


Pasowanie na „Pierwszaka” w PSP im. Legionów Polskich w Okole

15 listopada 2018r. był prawdziwą lekcją patriotycznych uczuć w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, w związku ze 100- leciem odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zostało ono połączone z uroczystością ślubowania klasy pierwszej.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego


„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły…”

Dzień 15 listopada 2018 r. pozostanie szczególną datą dla pierwszoklasistów, gdyż zostali oni oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Świadkami tej uroczystości byli: Pan Wójt Gminy Bałtów - Andrzej Jabłoński, Pani Dyrektor - Lidia Pastuszka, wychowawczyni Pani Anna Smolińska, nauczyciele, koledzy i koleżanki oraz najważniejsze osoby w życiu pierwszaków - rodzice.

Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wykazali się również dużą wiedzą z zakresu wiadomości z języka polskiego, matematyki, przyrody, wiedzy o naszej ojczyźnie, a także zasadach ruchu drogowego.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki od zaproszonych gości i słodkości od koleżanek i kolegów z klasy II i III. Po oficjalnej części przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


Obchody 11 listopada 2018 w PSP im. Legionów Polskich w Okole

11 listopada 2018 roku Polacy świętowali rocznicę odzyskania Niepodległości. Równo 100 lat temu odrodziła się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Tę pamiętną datę obchodziła uroczyście cała społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Legionów Polskich w Okole. W końcu patron zobowiązuje! Razem z nami ten wspaniały dzień świętowali mieszkańcy gmin Bałtów i Tarłów. To był dzień, który zapamiętamy na długo!

O godzinie 15.45 na placu obok Domu Ludowego w Okole miała miejsce uroczysta Liturgia Słowa koncelebrowana przez księży Artura Woźniaka, Pawła Walczyńskiego i Huberta Szryta. Po uroczystym błogosławieństwie dla Ojczyzny i jej obywateli wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły przy wtórze pieśni patriotycznych zaintonowanych przez gminne zespoły ludowe. Szkolna sala gimnastyczna dosłownie pękała w szwach od liczby zgromadzonych gości. Pani dyrektor Joanna Adamus przywitała przybyłych na uroczystość. Szczególnie Andrzeja Jabłońskiego- wójta Gminy Bałtów, Huberta Żądłę- wójta elekta, radnych, poczty sztandarowe: OSP z Bałtowa, z PSP w Bałtowie wraz z panią dyrektor Lidią Pastuszką i ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 roku w Tarłowie, panią Eweliną Binkiewicz.


Obchody 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Bałtowie

  


Ostatnia uroczysta Sesja Rady Gminy w Bałtowie w kadencji 2014-2018

   Dnia 09 listopada 2018 r. odbyła się LIV sesja Rady Gminy w Bałtowie, będąca jednocześnie ostatnią sesją w kadencji 2014-2018. Sesja złożona była z dwóch części. Radni po raz ostatni w tej kadencji podjęli uchwały, ważne dla funkcjonowania Gminy Bałtów. Przegłosowano wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 r. i wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów na lata 2018-2033 oraz przejęcie od Powiatu Ostrowieckiego przez Gminę  Bałtów zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018-2019 na terenie gminy Bałtów”.
W drugiej, uroczystej części Sesji podsumowana została mijająca kadencja samorządowa. Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie – Leszek Smoliński i Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński wyrazili wdzięczność za zaangażowanie i rzetelną pracę dla dobra społeczności lokalnej wszystkim uczestnikom życia społecznego w gminie. Podziękowania adresowane były wobec radnych Rady Gminy, sołtysów, członków Rad Sołeckich, Stowarzyszeń, animatorów kultury, twórców ludowych, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, podmiotów gospodarczych, pracowników Urzędu Gminy, jednostek gminnych i szkół. Gorąco podziękowano również księżom pracującym w parafiach na terenie Gminy Bałtów oraz parlamentarzystom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Powiatu Ostrowieckiego.


Przystąpienie do projektu zapewniającego szkołom dostęp do szerokopasmowego internetu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie Pani Lidia Pastuszka podpisała z przedstawicielami nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Państwowego Instytutu Badawczego NASK umowę na zapewnienie placówce szerokopasmowego dostępu do Internetu. Usługa będzie realizowana najpóźniej za sześć miesięcy i zapewni możliwość korzystania z szybkiego Internetu o prędkości 100 megabitów na sekundę. Uczniowie będą mogli już od najmłodszych klas korzystać z najnowszych technologii ITC.
Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
 


Teatr „Bajka” w Szkole w Wólce Bałtowskiej

23 października najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie brali udział w przedstawieniu profilaktycznym pt. „Cenne rady” w wykonaniu aktorów z Teatru „Bajka” ze Starego Sącza. Spektakl miał na celu uwrażliwienie dzieci na czyhające na ulicy zagrożenia oraz wskazanie, gdzie należy szukać pomocy, jeśli brak obok rodziców lub opiekunów. Zwrócono także uwagę, aby nie ufać obcym ludziom, nie nawiązywać z nimi znajomości i nie przyjmować od nich słodyczy ani prezentów.
Kolorowa sceneria, żwawa, humorystyczna akcja, interesujące wątki sprawiły, że dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie.
 


Dawid Moroń laureatem konkursu „Zaprojektuj Niepodległość”

23 października uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bałtowie Dawid Moroń podczas gali rozdania nagród zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość” odebrał nagrodę z rąk Wojewody Agaty Wojtyszek. Dawid zajął II miejsce w kategorii uczniów klas I-III.

Konkurs „Zaprojektuj Niepodległość” odbył się w ramach realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek projektu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”. Projekt składał się z kilku elementów: warsztatów edukacyjnych „Polscy Patrioci i ich wynalazki”, międzynarodowego seminarium naukowego współorganizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską "Centralny Okręg Przemysłowy, znaczenia dla rozwoju regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczypospolitej Polskiej” oraz konkursu graficznego „Zaprojektuj Niepodległość”. Projekt „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro” sfinansowano w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022.

Drugą częścią nagrody zdobytej przez Dawida jest udział klasy pierwszej w warsztatach „Polscy patrioci i ich wynalazki” odbywających się w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.


Dzieci i młodzież w aspekcie prawa

W dniu 23.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie uczniowie klas IV-VIII i III G uczestniczyli w prelekcji pt.: „Prawno-karne, aspekty przestępczości i demoralizacji nieletnich” w oparciu o przepisy prawa zawarte w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Spotkanie prowadzili st. asp. Anna Wasilewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. oraz Dzielnicowy Gminy Bałtów - sierż. sztab. Szymon Dunal.
Przybliżono uczniom rozumienie znaczenia pojęcia demoralizacja, jej przejawów, odpowiedzialności za swoje czyny, zapoznano uczniów z pojęciem - czyn karalny. Przypomniano zasady postępowania obowiązujące uczniów w szkole oraz w życiu codziennym. Uczniowie uświadomili sobie, iż mimo młodego wieku, nie są bezkarni. Zwrócono także uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
Prelekcja odbyła się w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę.


Szybki internet w Gminie Bałtów

Gmina Bałtów objęta jest Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa pn. ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

W związku z powyższym w najbliższych dniach przedstawiciele firmy IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o. lub sołtysi z terenu Gminy Bałtów pojawią się w Państwa domach w celu udzielenia wszelkich informacji, przedstawienia planowanej trasy oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i zgód.


Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości 11 Listopada w Okole


Zaproszenie na uroczyste obchody 100.rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Bałtowie


Oferta dzierżawy nieruchomości pod elektrownię słoneczną

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 631/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 588/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 578/18

   


Przedszkolaki z Okoła spotkały się z policjantem

W piątek 19 października 2018 r. grupę 3, 4 oraz 5, 6 – latków odwiedził  Dzielnicowy Gminy Bałtów – Szymon Dunal. Przedszkolaki bardzo serdecznie powitały gościa i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówił. Podczas ciekawego spotkania dzieci poznały specyfikę pracy policjanta oraz utrwaliły wiadomości dotyczące bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Dowiedziały się także, jak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. Ponieważ pan policjant miał świetny kontakt z przedszkolakami, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na pamiątkę tego wydarzenia przedszkolaki wręczyły dzielnicowemu dyplom z podziękowaniem.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 620/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 618/18

   


Bezpłatna mammografia w Bałtowie


Sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Bałtowskiej

W dniu 14 października 2018r. w Rakowie odbył się konkurs pn. „Potrawy regionalne i tradycyjne z gęsiny”, mający na celu promowanie i popularyzację walorów smakowych gęsiny. Powiat ostrowiecki reprezentowało KGW z Wólki Bałtowskiej.
Panie: Jadwiga Muchalska, Elżbieta Chuchała, Anna Cielebąk, przygotowały „Gęś na czerwonej kapuście”. Mięciutka gęś w pysznej kapuście, zachwyciła Komisję konkursową, która przyznała KGW z Wólki Bałtowskiej I miejsce.
Serdecznie paniom gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.


Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Bałtów

   


Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze

   


Ogłoszenie o naborze nr 01/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 2.1.4 „Konkurs na modelową wieś”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 19.10.2018 r. do 02.11.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.11.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

http://www.krzemiennykrag.info/2018/10/ogloszenie-o-naborze-nr-012018/


Informacja o zakończeniu oceny wniosków, które wpłynęły na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. „ Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych” w terminie od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.
http://www.krzemiennykrag.info/2018/10/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-nr-22018g/


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - zamieszczono 10.10.2018 r.

   


Obchody Europejskiego Tygodnia Sportu

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do udziału w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu.
W poniedziałek, 24.09.2018r., uczniowie rozegrali na sali gimnastycznej Szkolny Turniej Ringo i Szkolny Turniej Piłki Siatkowej. Drużyny dziewcząt i chłopców z klas IV-VI przystąpiły do rywalizacji, w wyniku której, po rozegraniu Turnieju Ringo systemem „każdy z każdym” , wyłoniono zwycięzców:
I miejsce - klasa VI
II miejsce – klasa IV
III miejsce - klasa V.
Starsze klasy rywalizowały ze sobą w Turnieju Piłki Siatkowej. Drużyny złożone z dziewcząt i chłopców rozegrały mecz systemem „każdy z każdym”. I miejsce wywalczyła drużyna z klasy VII. Zaraz za nimi uplasowała się drużyna z klasy III gimnazjum. III miejsce przypadło uczniom klasy VIII.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Szkole Podstawowej w Bałtowie

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który może się już pochwalić 15-letnią tradycją. Został bowiem ogłoszony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Czytanie na głos najmłodszym zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poszerza wiedzę, pomaga odnosić sukcesy w szkole oraz kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie włączyli się w obchody tego tak ważnego święta, propagując głośne czytanie wśród uczniów i nauczycieli.

Nauczycielki grup przedszkolnych oraz klas I-III SP czytały wybrane przez dzieci książki. Najmłodsi z zaciekawieniem oraz w skupieniu i ciszy słuchali bajkowych opowieści, dzielili się wrażeniami, z wielką ochotą oglądali piękne ilustracje oraz kolorowali przygotowane obrazki nawiązujące do treści książek.

Dzieci z klas IV-V SP przebywające podczas zajęć w świetlicy oraz szkolnej bibliotece również z uwagą i zainteresowaniem słuchały czytania pani bibliotekarki, nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich koleżanek i kolegów, między innymi: Oskara Krzemienieckiego, Jakuba Gawlika, Joanny Orłowskiej, Zuzanny Sikorskiej, Sandry Niewadzi, Wiktorii Mgłosiek, Wiktorii Zielińskiej, Klaudii Krawczyk, Julii Kaczmarzyk, Zuzanny Szewczyk.


Akcja BohaterON!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie włączyli się w akcję „BohaterON! Podziękuj bohaterom Powstania Warszawskiego”. Projekt ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Jego zadaniem jest edukować społeczeństwo, ukazując nie tylko tło historyczne, ale także sukcesy, dramaty i emocje walczących. Akcja polega na napisaniu kartki z podziękowaniem dla Powstańców Warszawskich. Ten prosty gest łączy pokolenia i sprawia, że bohaterowie tamtych dni są silni siłą pamięci Polaków.
„Kartka dla Powstańca” to kontynuacja inicjatywy zapoczątkowanej z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Mamy nadzieję, że kartki od naszych uczniów sprawią wielką radość tym, którzy walczyli za naszą wolność.
 


Sportowe zmagania dla najmłodszych

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie z klas 0-III w dniach 24-30.09.2018 przyłączyli się do obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu w Wólce Bałtowskiej. Zawody sportowe przygotowała i przeprowadziła p. Anna Kądziela - Płaza – nauczyciel wychowania fizycznego.

26 września odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. Do rywalizacji na dystansach 150 m i 300 m przystąpiło 52 uczniów w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy. Z każdej klasy wyłoniono po 3 zwycięzców z każdej kategorii:
Klasa 0 dziewczęta:
I miejsce - Emilia Antonkiewicz, II miejsce - Lena Skoczylas, III miejsce - Amelia Giez
Klasa 0 chłopcy:
I miejsce - Aleks Osojca, II miejsce - Staś Majewski, III miejsce - Maciej Pytlak
Klasa I dziewczęta:
I miejsce - Maja Piotrowska, II miejsce - Julia Nowak, III miejsce - Julia Kurek
Klasa I chłopcy:
I miejsce - Jakub Szymański, II miejsce - Krystian Makuch, III miejsce - Bartłomiej Sawicki
Klasa II dziewczęta:
I miejsce -Tatiana Szymczyk, II miejsce - Monika Kołodziej, III miejsce - Sylwia Łajca
Klasa II chłopcy:
I miejsce - Miłosz Sławiński, II miejsce - Patryk Czarnecki, III miejsce - Hubert Krzemieniecki
Klasa III dziewczęta:
I miejsce - Kamila Cichocka, II miejsce - Maja Szczygieł, III miejsce - Natalia Siepietowska
Klasa III chłopcy:
I miejsce - Bartłomiej Niedziela, Hubert Nowakowski, II miejsce - Oliwier Dwojak, III miejsce - Jan Giez.


Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Z tej okazji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole z inicjatywy opiekuna biblioteki pani Alicji Chodały i nauczyciela prowadzącego koło czytelnicze Barbary Samsonowskiej zorganizowana została akcja głośnego czytania dla uczniów całej społeczności szkolnej oraz grupy przedszkolnej. Akcję rozpoczął maraton czytelniczy. Nauczyciele zaczynali lekcje poświęcając 5 minut na głośne czytanie bajek terapeutycznych przygotowanych przez panią Alicję Chodałę.

Celem akcji było promowanie głośnego czytania dzieciom oraz kształtowanie wśród uczniów postawy czytelniczej. Czytanie dzieciom na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię oraz buduje więzi między rodzicami a dziećmi. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Akcja będzie prowadzona do końca stycznia 2019 r. 29 dnia każdego miesiąca uczniowie będą pełnili role lektorów, poświęcając kilka minut na głośne czytanie przygotowanych przez pomysłodawczynie tekstów.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej

  


Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 i 2019 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

   


VIII Światowe Dni Tabliczki Mnożenia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Uczniowie klas III-VIII przystąpili w dniu 27 września 2018r. w trzyosobowych zespołach do zmagań z tabliczką mnożenia. Organizatorzy lokalnych obchodów – panie: Alicja Chodała, Magdalena Łuczycka i  Barbara Samsonowska zadbały o to, aby zadania dostosowane były do możliwości  i umiejętności dzieci, nastawione były na wzmożoną samodzielną pracę  lub całego zespołu, z praktycznym wykorzystaniem technologii IT. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało Jury w składzie: p. Alicja Chodała oraz  przedstawiciele Samorządu Szkolnego: Oliwia Stańczyk  i Kamil Wyroda (kl.VIII).  Uczniowie zasiadający w Jury zgodnie z hasłem przewodnim konkursu czuwali nad poprawnością sprawdzania zadań przez nauczycieli. Zadania konkursowe dostarczyły wielu emocji, rozbudziły ducha rywalizacji, sprawiły wiele radości ze wspólnej zabawy. W rywalizacji zwyciężył Zespół klasy VIII w składzie: Kacper Jadczak, Oliwia Lasota i Jakub Sobaszek. Zaszczytne drugie miejsce  przypadło w udziale zespołowi z klasy V, reprezentowanemu przez uczniów: Anna Węgrzyn, Barłomiej Linart i Leon Lasota. Na trzeciej pozycji uplasował się zespól z klasy IV w składzie: Hanna Kołodziejczak, Zofia Letkiewicz i Emilian Cielebąk, przegrywając z uczniami klasy V tylko jednym punktem.
Wśród publiczności zasiedli uczniowie klas najmłodszych . Organizatorzy akcji przygotowali dla nich hasła – rymowanki,  do których dzieci tworzyły plakaty. Wielką atrakcją dla nich było również kodowanie. Ci, którzy pieczołowicie wypełnili zadanie, mogli cieszyć się z rezultatu własnej pracy.


Informacja o zakończeniu remontowanego odcinka drogi gminnej w Rudce Bałtowskiej

W dniu 19.09.2018 r. komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Bałtów, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, przeprowadziła odbiór remontowanego odcinka drogi gminnej nr 306039T Rudka Bałtowska-Bałtów Góra na odcinku 387 m w Rudce Bałtowskiej. Remont wykonała firma PHU „Topeko” Sławomir Turbakiewicz, 27-400 Ostrowiec Św., ul. A. Hedy ps. „Szary” 27 wyłoniona na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie zostało sfinansowane po części ze środków z rezerwy celowej państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków nawalnego deszczu z maja 2017 r., a po części ze środków budżetu gminy Bałtów. Całość zadania wykonano za kwotę 135.100,46 zł, w tym:
- dofinansowanie z budżetu państwa : 105.933,30 zł,
- środki gminy Bałtów: 29.167,16 zł.

Droga została wyremontowana solidnie i terminowo. Wykonana nawierzchnia mineralno-bitumiczna oraz odwodnienie drogi zabezpieczy w przyszłości  przed osuwaniem się ścian wąwozu lessowego. Zastosowano trwałą nawierzchnię, która uchroni przed tworzeniem się wyrw i zagłębień, które miały miejsce dotychczas po każdej ulewie.
Teren gminy Bałtów posiada wiele takich dróg – niezwykle trudnych i kosztownych w utrzymaniu, jeśli nie zabezpieczy się ich solidną i trwałą nawierzchnią jaką zastosowano na w/w drodze.


Uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bałtowie

   


Gmina Bałtów wyróżniona!

21 września 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tegoroczna edycja konkursu Lider Ekonomii Społecznej zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, popularyzowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny zwyciężyła Grupa VIVE z Kielc, zaś wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodzona została Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżniona Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. Natomiast w kategorii samorząd prospołeczny nagrodę otrzymała gmina Starachowice, a wyróżnione zostały gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów. Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

Wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu wręczali: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, sekretarz Województwa Świętokrzyskiego - Bernard Antos, oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Grzegorz Świercz i Henryk Milcarz.
W imieniu Gminy Bałtów wyróżnienie odebrał Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński.


ZAPROSZENIE NA WIELKIE OTWARCIE NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE W BAŁTOWIE


„Sprzątanie świata – Polska 2018” w świetlicy w Okole

W tym roku, w dniach 21-23 września, odbyła się jubileuszowa akcja Fundacji Nasza Ziemia, która po raz 25 organizowała w Polsce „Sprzątanie Świata”. Hasło przewodnie brzmiało: „Akcja –Segregacja! 2 x więcej, 2x czyściej”. W naszej świetlicowej akcji, wzięło udział 25 dzieci i rodzice. Dzieci posprzątały najbliższą okolicę i wzięły udział w zajęciach edukacyjnych na temat selektywnej zbiórki śmieci. Ciekawą formą sprawdzenia ich wiedzy w tym temacie było rozwiązanie tematycznego quizu. W trudniejszych pytaniach mogli liczyć na pomoc dorosłych. Podczas pogadanki uczestnicy dowiedzieli się czym różni się odzysk od recyklingu, jakie kolory pojemników obowiązują w segregacji śmieci, co oznacza zasada „3 x U”, która jest podstawową zasadą recyklingu. Dzieci stworzyły też plastyczną oprawę całego przedsięwzięcia tworząc plakat z hasłem przewodnim.


Dzień Przedszkolaka w Gminie Bałtów

   


„Dywizjon 303. Historia prawdziwa.” - opowieść bliska każdemu Polakowi

Dnia 19.09.2018r. uczniowie klas VI, VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum obejrzeli projekcję filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delicia.
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” to film, który powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera. Polscy piloci początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) tworzyli elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie miał sobie równych.
W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, żaden z polskich pilotów nie wahał się poświęcić swoje życie. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków.
Oklaski, jakie rozbrzmiały po zakończeniu seansu świadczą o tym, iż film bardzo podobał się oglądającym.


„Na Pikniku w Strażackim Mundurze”

Dnia 14.09.2018r. uczniowie z klas: VIII szkoły podstawowej i IIIa gimnazjum Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli udział w pikniku zawodoznawczym pod hasłem „Zostań strażakiem na jeden dzień” zorganizowanym przez Komendę Powiatową PSP w Ostrowcu Św. pod patronatem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach nadbryg. A. Czajki.
Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia sprzętu gaśniczego i ratowniczego, obserwowali musztrę strażacką oraz wyścigi misji ratunkowych. Z zapartym tchem śledzili pokazy ratownictwa drogowego i wysokościowego. Uczestniczyli także w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Największą atrakcją dla młodzieży okazał się jednak pobyt w komorze dekontaminacyjnej tzw. „strażackim SPA”. Po tak wielu atrakcjach wszyscy z apetytem delektowali się przygotowanym poczęstunkiem w postaci grochówki ze strażackiego kotła.
Udział w tym przedsięwzięciu wpisał się w realizowany w szkole program doradztwa edukacyjno-zawodowego i stworzył młodym ludziom możliwość pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej pracy strażaka, działalności, celów i zadań Państwowej Straży Pożarnej.


XV Internetowa Giełda Pracy

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - syg. akt VIII Ns 583/18

   


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 574/18

   


Bałtów na ludowo

W dniu 16 września 2018 r. na Bałtowskiej Okręglicy odbył się Przegląd Zespołów Ludowych – Bałtów na ludowo, zorganizowany w ramach realizacji projektu pn. Łączymy się w Krzemiennym Kręgu – kultywowanie Dziedzicwa Kulturowego oraz promocja Gminy Bałtów.

Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Motyw" w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Bałtowie. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński. Celem przeglądu było zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów ludowych, upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury ludowej oraz integracja zespołów ludowych i mieszkańców. W przeglądzie udział wzięły zespoły: Koło Gospodyń Wiejskich z Tymienicy, Koło Gospodyń Wiejskich Jeżowianki, Kapela Bronka Machla, Zespół Ludowy Stocaneczka, Zespół Ludowy Chocimowianki, Koło Gospodyń Wiejskich Maruszów, Zespół Ludowy Borianki oraz zespoły ludowe z terenu Gminy Bałtów : Okolanki, Bałtowianie i Biesiada. Gościnnie wystąpiła Orkiestra Polowa Brygady Polskich Drużyn Strzeleckich.

Na zakończenie do wspólnej zabawy przygrywał Zespół „Nocna Zmiana” z Kielc. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy zespołom, które tak pieczołowicie kultywują tradycje ludowe i przekazują je młodemu pokoleniu. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom za wspólnie spędzony czas. Słowa podziękowania kierujemy również do Pana Zbigniewa Tyczyńskiego za prowadzenie przeglądu.


Darmowe kursy językowe

  


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

   


„Narodowe Czytanie” w Gminie Bałtów

Narodowe Czytanie odbyło się 8 września 2018 r. w wyjątkowej scenerii „Polski w Miniaturze” na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. Fragmenty powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”, opowiadające o szklanych domach,  które były symbolem  nadziei i marzeń o wolnej i rozwijającej się Polsce, czytali Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Smoliński oraz Zespół Bałtowianie. Na zakończenie Zespół wykonał cztery  pieśni o tematyce niepodległościowej.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom Narodowego Czytania oraz Bałtowskiemu Kompleksowi Turystycznemu.


 


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

  


Krzemienny Szlak

  


ZAPROSZENIE


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

   


Uroczystość upamiętniająca 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej, która została odprawiona przez proboszcza parafii ks. Kan. Grzegorza Kucharskiego. W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński. Msza Święta zainaugurowała również nowy rok szkolny 2018/2019, gromadząc społeczność uczniów i nauczycieli  ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Na zakończenie uroczystości złożono wiązankę pod tablicą niepodległościową przy kościele.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach nt. depozytu - sygn.akt VIIINs 524/18

    


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn.akt VIII Ns 533/18

  


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Bałtów

  


Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY


Boisko wielofunkcyjne w Bałtowie

  


Udział Gminy Bałtów w Dożynkach Powiatowych w Kunowie

  


Uwaga! Utrudnienia w ruchu!

Droga wojewódzka 754 - sprawa robót przy skrzyżowaniu DK79 z DW 754


Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.2.4 „ Przedsiębiorczość w szkole”.
Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Ogłoszenie o naborze nr 2/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia  2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 24.09.2018 r. o godzinie 15:00. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
 


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - sygn. akt VIII Ns 520/18

   


Dożynki Gminne w Bałtowie 19 sierpnia 2018r.

  


ZAPROSZENIE


List intencyjny dotyczący sieci gazowej podpisany

W dniu 13.08.2018r. podpisany został pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez p. Radosława Słoniewskiego – Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Kielcach a Gminą Bałtów, reprezentowaną przez p. Andrzeja Jabłońskiego – Wójta Gminy Bałtów List intencyjny dotyczący planowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa powstania dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia w gm. Bałtów.
Postanowienia podpisanego listu intencyjnego stanowią podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z Gminą, mających na celu realizację inwestycji przez PSG. Zakres działań PSG obejmuje m.in. przeprowadzenie w oparciu o uzyskane od Gminy dane badania potencjału rynku oraz ankietyzację zainteresowanych podmiotów, a w przypadku pozytywnej oceny ekonomicznej dla budowy przedmiotowej sieci dystrybucyjnej PSG sfinansowanie przedsięwzięcia. Gmina Bałtów zobowiązała się wspierać działania PSG w zakresie współpracy z mieszkańcami Gminy. 
Ustalenia listu intencyjnego są jedynie wyrazem woli chęci podjęcia działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z paliwa gazowego dostarczanego siecią dystrybucyjną PSG.
 


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

  


74 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem Wójta Gminy Bałtów

W środę  1 sierpnia 2018r. Gmina Bałtów reprezentowana przez Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy AK Koło im. Ponurego w Ostrowcu Św. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Powstańców Warszawskich odprawiona w kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.


Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Bałtów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bałtowie w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym . Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej, w tym drugim przypadku liczy się data stempla pocztowego.
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych dokumentów (np. rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Bałtowie w/w dokumentów.


Konkurs Twoja ulubiona trasa rowegowa w województwie świętokrzyskim - I edycja

 


Drugi tydzień półkolonii.

W drugim tygodniu uczestnicy półkolonii kontynuowali różnorodne zajęcia, ale także rozpoczynali nowe. Były to zajęcia artystyczne z wykorzystaniem rzadkich technik plastycznych, zajęcia rekreacyjne i sportowe, czy wycieczka do Kompleksu Świętokrzyska Polana, w którym dzieci zwiedzały Park Miniatur z najważniejszymi zabytkami architektonicznymi naszego województwa i oceanarium. W oceanarium przewodnik wyjaśniał dzieciom co znaczy „biotop”, a później oglądały odtworzone biotopy w wielkoformatowych akwariach. Była to niezwykle fascynująca podróż w przestrzeni i czasie, która zrobiła na dzieciach ogromne wrażenie.  Wycieczka na „świętokrzyską polanę” była podsumowaniem i zakończeniem tegorocznej półkolonii.
 


I Bieg Rolnika - zaproszenie


Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  


Dotacja na drogę Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska-Kolonia

24 lipca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie Wójt Gminy Andrzej Jabłoński i Lidia Jasińska Skarbnik Gminy podpisali z Województwem Świętokrzyskim umowę  w/s dofinansowania remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska – Wólka Bałtowska-Kolonia. Województwo Świętokrzyskie reprezentowali Arkadiusz Bak – Przewodniczący Sejmiku oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Na wniosek Gminy Bałtów, Województwo Świętokrzyskie, zgodnie z podpisaną umową przewiduje przekazać Gminie kwotę 26 000,00 zł. (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na remont  300 mb drogi dojazdowej w Wólce Bałtowskiej. Całkowity koszt remontu wynosić będzie ok.  87 000,00 zł. (osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), a różnica sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Bałtów. Roboty zostaną wykonane do końca października br.
 


Ekopiknik w Bałtowie 28-29 lipca 2018 r.


Pierwszy tydzień na półkolonii „Wakacje blisko domu V” 2018

Od 16 lipca rozpoczęły się pierwsze zajęcia zaplanowane na czas półkolonii. W tym roku oprócz wielu zabaw integracyjnych i artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, uczestnicy zajęć biorą udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, z zakresu profilaktyki uzależnień (grupa młodzieży) i przemocy rówieśniczej (grupa dzieci młodszych). Tradycyjnie nasi uczestnicy wypoczywali na pływalni „Rawszczyzna” i bawili się w „podchody” z wykorzystaniem znaków terenowych. Przed uczestnikami jeszcze wiele atrakcji, które będziemy opisywać i fotografować w przyszłym tygodniu zajęć.


Uczestnicy półkolonii w Gminie Bałtów biorą udział w Konkursie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uczestnicy półkolonii biorą udział w XVI edycji konkursu pod hasłem „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”. Konkurs dotyczy prezentacji lokalnych działań na rzecz dzieci, które w aktywny i bezpieczny sposób spędzają wakacje w miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasze działania w najważniejszym temacie polegają między innym na przygotowaniu „mapy mentalnej” pt. „Zawsze bezpieczni na drodze!”.


Dzień Policji


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda rozstrzygnięty

XX edycja konkursu na szczeblu gminnym ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku została rozstrzygnięta. W wyniku oceny gospodarstw biorących udział w konkursie i podsumowaniu punktacji zgodnej z kryteriami oceny i regulaminem, zwycięzcami  XX edycji konkursu ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” zostali:
Miejsce I:  Państwo Lucyna i Leszek Różalscy zam. Bałtów
Miejsce II: Państwo Zofia i Edward Zięba zam. Maksymilianów
Miejsce III: Państwo Jadwiga i Andrzej Maliccy zam. Bałtów
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 sierpnia br. podczas Dożynek Gminnych w Bałtowie.


Zawiadomienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia mieszkańców miejscowości: Michałów, Okół, Pętkowice, że w dniu 20.07.2018r. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady należy wystawić najpóźniej do godziny 6–tej rano w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym. W przypadku, gdy do posesji nie ma dojazdu należy wystawić odpady do głównych ciągów komunikacyjnych. Wszelkie informacje w sprawie w/w zbiórki odpadów udzielane będą w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 7 oraz pod numerem telefonu 41/264-10 -08 wew. 18.


Półkolonia w Gminie Bałtów

Półkolonia w Gminie Bałtów’2018 odbywa się po raz piąty. Pierwszy dzień półkolonii upływał przede wszystkim pod znakiem zajęć integrujących wszystkie grupy uczestników. Każda z trzech grup, pod czujnym okiem wychowawcy, przyjęła dla siebie nazwę, z którą od tej pory będzie się identyfikować. Podczas gier i zabaw dzieci próbowały grupowej rywalizacji i zapoznały się z zasadami konkursu na „Super kolonistę”, o którą tym razem dzieci zawalczą indywidualnie.


Informacja ZUS

  


Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w msc. Lemierze

   


Zawiadomienie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

   


Zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie


Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Okole

  


Wycieczka do Manufaktury Słodyczy

22 czerwca 2018 r. przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ,,Mali odkrywcy na start" wybrali się na wycieczkę edukacyjno- turystyczną do Manufaktury Słodyczy w Kielcach. W ,,Aptece Wyobraźni" dzieci dowiedziały się, w jaki sposób powstaje prawdziwa czekolada, poznając etapy ,,od ziarenka do tabliczki". Mogły zaprojektować i wykonać własną tabliczkę czekolady oraz spróbować oryginalnej czekolady do picia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkowy Dyplom Czekoladnika. Słodka wycieczka z pewnością będzie dla dzieci miłym wspomnieniem.


Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy, Urząd Gminy w Bałtowie prosi rolników, których plantacje i uprawy ucierpiały wskutek wystąpienia suszy o zgłoszenie tego faktu do tutejszego urzędu, pokój nr 7 w terminie 10.07.2018r.
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2018 z dnia 28 czerwca 2018r. należy wypełnić stosowny wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Do wniosku należy załączyć:
- kopię wniosku o płatności obszarowe,
- aktualne wypisy z rejestru gruntów.
Wszelkie informacje w sprawie suszy udzielane będą pod numerem telefonu 41/264 -10 - 08 wew. 18.


Niech żyją wakacje ...

W piątek 29 czerwca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Mali odkrywcy na start" w Okole pożegnały przedszkole. 3 i 4-latki zaprezentowały krótki program artystyczny,  w którym popisywały się swoimi zdolnościami recytatorskimi i wokalnymi.
Na zakończenie uroczystości wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy. Również rodzice, którzy wyróżnili się dużą życzliwością i aktywnością na rzecz przedszkola otrzymali dyplomy z podziękowaniami. W stronę nauczycieli popłynęły także podziękowania ze strony rodziców, które potwierdziły, iż warto jest starać się i poświęcać dla innych. Te miłe słowa będą na pewno motywacją do dalszej pracy.


Informacja o naborze na rok szkolny 2018/2019 do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych „Mali odkrywcy na start” w Bałtowie i Okole

    


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkolonii „Wakacje blisko domu V”

Podczas tegorocznych wakacji 2018, w terminie od 16 lipca do 27 lipca odbędzie się turnus półkolonii letniej pn. „Wakacje blisko domu V”. Oferta programowa adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów zakwalifikowanych do udziału w półkolonii. Organizator półkolonii prosi rodziców o zapoznanie się z programem i szczegółowym harmonogramem zajęć półkolonijnych.                 
Organizowana półkolonia posiada potwierdzenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku. Półkolonia  zorganizowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 30 marca 2016 r w sprawie warunków  jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Dla rodziców oraz wszystkich zainteresowanych uruchomiona została specjalna baza danych o organizatorze na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  w dostępnej zakładce „Dla Rodziców”.

UWAGA!
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYMI DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONII ODBĘDZIE SIĘ:
W BAŁTOWIE:
GMINNE CENTRUM KULTURY   -   5 LIPCA 2018r. o GODZ. 10.00
W OKOLE:       
ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA  -  5 LIPCA 2018r. o GODZ. 16.00

W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI RODZICA PROSIMY O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PÓŁKOLONII -  Edytą Stępniewską pod nr tel. 698 394 441
 


Podziękowanie


Dystrybucja żywności 28.06.2018 r.


XXIV zjazd i turniej sołtysów - Wąchock 2018

Dnia 23 i 24 czerwca 2018 roku odbył się w Wąchocku XXIV zjazd i turniej sołtysów organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Gminę Bałtów reprezentowały Panie – Dorota Przygoda sołtys Rudki Bałtowskiej i Jadwiga Muchalska sołtys Wólki Bałtowskiej.

Pani Dorota Przygoda została wyróżniona w konkursie „Sołtys Roku 2017” odbierając z rąk marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa i prezesa stowarzyszenia Feliksa Januchty pamiątkowy puchar. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński wręczył Paniom upominki za godne reprezentowanie Gminy.


Umowa w sprawie rewitalizacji Bałtowa podpisana

W piątek 22 czerwca br. na terenie zabytkowego młyna w Bałtowie podpisana została pre – umowa na zadanie p.n. ,,Rewitalizacja Gminy Bałtów – Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadanie walorów funkcjonalnych i estetycznych”.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie gminy Bałtów. Cel będzie osiągnięty poprzez przywrócenie terenom funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. W ramach projektu planowane są następujące działania:

Zadania gminy: Rewitalizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej pn. Okręglica, Rewitalizacja kąpieliska Kamienne Oko, Przebudowa drogi gminnej tzw. ,,Zarzecze” – 4.103.603 zł z tego 1.900.000 zł na drogę.
Partner projektu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt": Rewitalizacja szlaków turystycznych – wartość 141.204 zł.
Partner projektu DLF Invest sp. z o.o.: Rozbudowa wraz z przebudową placu zabaw, Adaptacja zabytkowego młyna na cele kulturowe – 852.583 zł.
Partner projektu Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur" sp. z o.o.: Zagospodarowanie terenu pod kątem pola kempingowego i namiotowego – wartość 1.080.186 zł.


Studio Teatralne KRAK-ART z wizytą w Przedszkolu w Bałtowie

21 czerwca 2018 r. w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie zagościł teatr. Aktorzy Studia Teatralnego Krak-Art wystąpili dla przedszkolaków ze spektaklem opartym na legendzie „Zaczarowany młynek”. Była to pouczająca historia o tym, że w życiu warto być dobrym i dzielić się z innymi nawet wtedy, gdy samemu niewiele się posiada. Spektakl zawierał też przekaz, że uczciwa i ciężka praca zasługuje na nagrodę, a chytrość, lenistwo i skąpstwo prowadzą do zguby. Aktorzy nawiązali z dziećmi bezpośredni kontakt, zapraszając je do udziału w przedstawieniu oraz do śpiewania piosenek.


Uczniowie z Bałtowa na drugim miejscu w powiecie ostrowieckim

W dniach 18 - 20 kwietnia 2018 r. odbył się EGZAMIN GIMNAZJALNY, który obejmował wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim etapie edukacyjnym. Trzecioklasiści pisali egzamin w ciągu trzech dni. Pierwszego dnia przystąpili do dwóch egzaminów z części humanistycznej: gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, w drugiej części natomiast z języka polskiego.  Drugiego dnia zmagali się z zadaniami z przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego: w pierwszej części z  biologii, chemii, fizyki i geografii, w drugiej - z matematyki. Trzeciego dnia egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze sobie poradzili. Udowodnili, że potrafią stanąć na podium wśród najlepszych trzecioklasistów na terenie powiatu ostrowieckiego.
W rankingu gmin powiatu ostrowieckiego szkoła zajęła II miejsce zdobywając 97,25 punktów (język polski 20,28 + historia i wos 19,52 + matematyka 15,14 + przedmioty przyrodnicze 16,76 + język niemiecki i angielski, poziom podstawowy - 25,55 ).


Sukces „trzecioklasistów” ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie

26 kwietnia 2018r. o godz. 9.00 odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasistów. Do badania w nasze szkole przystąpiło 16 uczniów. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów: 20 pkt. za test z języka polskiego, 20 pkt. za test z matematyki oraz 10 punktów za minitest z przyrody. W części polonistycznej badano stopień opanowania umiejętności czytania, pisania oraz opanowanie elementów wiedzy o języku. W części matematycznej uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi,, liczeniem i sprawnością rachunkową oraz rozwiązywaniem zadań tekstowych. Minitest przyrodniczy sprawdzał umiejętności wykorzystania wiedzy przyrodniczej, poznanie zależności zachodzących w przyrodzie oraz świadomości na temat ochrony przyrody oraz własnego zdrowia. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie uzyskali bardzo dobre wyniki! Szkoła znalazła się na trzecim miejscu wśród wszystkich szkół w województwie świętokrzyskim.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym

   


Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży

   


IX Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

W dniu 20 czerwca 2018 r. na Bałtowskiej „Okręglicy” odbył się IX Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie pod patronatem Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego. W przeglądzie uczestniczyły zespoły ludowe: Okolanki, Bałtowianie, Biesiada pod kierunkiem instruktora muzycznego pana Pawła Cieślika. Gościnnie wystąpił Zespół Magonianki pod kierunkiem pana Krzysztofa Żaka. Wiersz Heleny Połetek „Noc Świętojańska” zaprezentowała członkini Grupy Kobiet Aktywnych z Wólki Bodzechowskiej.
Po części artystycznej uczestnicy przeglądu w barwnym korowodzie przeszli nad wodę, gdzie odbyło się puszczanie wianków. Wszystkim dziękujemy za przybycie, zespołom za piękne występy.


Ogłoszenie o rządowym programie Dobry Start


Zaproszenie


Dzień Rodziny

Dzień Mamy, Dzień Dziecka i Dzień Taty to potrójna okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny. Z takiej okazji spotkali się rodzice i dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie. Przedszkolaki zaprezentowały rodzicom części artystyczne, wręczyły własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły do wspólnych zabaw sportowo - zręcznościowych. Były wyścigi, konkursy, malowanie twarzy, zaś najbardziej wyczekiwanym momentem przez dzieci było zajadanie pysznych grillowanych kiełbasek. Nieocenieni rodzice pomogli w zorganizowaniu uroczystości, pogoda dopisała, można wiec było spędzić kilka chwil w miłej, rodzinnej atmosferze.


Rodzinna wycieczka przedszkolaków z Okoła

W środę 13 czerwca 2018 r. dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy na start” w Okole wraz z rodzicami i paniami, wybrały się na wycieczkę do Marcul. Od samego rana dopisywała zarówno pogoda jak i humory. Wszyscy uczestnicy wsiedli do autobusu, który zawiózł ich na stację Kolejki Wąskotorowej w Iłży. Przejazd ciuchcią był niesamowitą atrakcją zarówno dla małych jak i dużych. W Nadleśnictwie Marcule czekał już na grupę sympatyczny pan leśniczy, który wyświetlił przedszkolakom bajkę edukacyjną o zachowaniu się w lesie oraz o życiu zwierząt i roślin leśnych. Następnie grupa udała się na spacer po arboretum i podziwiała wspaniałe okazy fauny i flory. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczestnicy przy wspólnym ognisku upiekli sobie pyszne kiełbaski, a następnie szczęśliwie wrócili do przedszkola.To był bardzo ciekawy dzień spędzony w miłej i rodzinnej atmosferze.


Stara i nowa Warszawa oraz Stadion Narodowy – wycieczka integracyjna z udziałem rodziców do Warszawy

W dniu 6 czerwca 2018r. uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z rodzicami i wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedzili stolicę. Pierwszym punktem wyjazdu był Stadion Narodowy. Na kilka dni przed Mistrzostwami Świata młodzi kibice mieli okazję zobaczyć stadion od środka i poczuć atmosferę wielkiego obiektu sportowego. Rozmiar płyty piłkarskiego boiska z tarasu widokowego wywarł na uczestnikach ogromne wrażenie. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przed stadionem cała wycieczka udała się zwiedzać Stare Miasto w Warszawie.


Informacja o projekcie „MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ”


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie Postanowienia z dnia 24 maja 2018 roku, sygn. akt VIII Ns 282/18.


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

  


Gmina Bałtów z dotacją. Powstanie Otwarta Strefa Aktywności.

Jeszcze w tym roku powstanie Otwarta Strefa Aktywności przy modernizowanym obecnie budynku Zespołu Szkół w Bałtowie. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gminy Bałtów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznana została Gminie Bałtów dotacja w wysokości 50 000 zł. Drugie tyle dołożone zostanie z budżetu jednostki i urządzone zostanie na powierzchni 2400 m2 ogólnodostępne, plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W skład małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni oraz ogrodzenie. Strefa będzie sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i skierowana zostanie do różnych grup wiekowych. W ramach planowanych robót zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń stanowiące wyposażenie siłowni zewnętrznej (dwa urządzenia na jednym słupie fitness) tj. orbitrek, narciarz, twister, wioślarz, krzesło dla osób niepełnosprawnych, motyl rozciągający, jeździec, prostownik nóg, pajacyk, sztanga, biegacz, koła tai chi, oraz urządzenia sprawnościowe stanowiące wyposażenie placu zabaw, tj. zestaw sprawnościowy typu poligon 6-kąt, urządzenie linarne typu dwie sieci z rurą, urządzenie sprawnościowe typu śmiglak. Strefę relaksu będą stanowiły ławki- 4 szt. oraz betonowy stół do gry w szachy.

Bałtów, 08.06.2018r.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie Postanowienia z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt VIII Ns 281/18.


Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach  organizuje XX edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą.

Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z terenu gminy Bałtów do eliminacji powiatowych.

Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.


Informacja dla rodziców uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Bałtów w sprawie półkolonii

Szanowni Rodzice!

W terminie od 16 lipca do 27 lipca 2018 r. odbędzie się V edycja wakacyjnego programu pn. „Wakacje blisko domu”. Placówką półkolonii będzie Szkoła Podstawowa w Okole, do której zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnym gimbusem. 36 uczestników programu kwalifikuje Komisja Kwalifikacyjna w stosownym terminie. Kartę kwalifikacyjną można otrzymać w szkołach podstawowych, w Świetlicy w Okole oraz w GOPS w Bałtowie.

Termin składania dokumentu upływa 15 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w półkolonii (Regulaminem) dostępnym na stronie internetowej Gminy i u kierownika wypoczynku.Telefon kontaktowy do kierownika półkolonii: Edyta Stępniewska 698394441


Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Bałtów

W marcu br. Gmina Bałtów złożyła wniosek w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości  na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku Gmina Bałtów otrzymała dotację w wysokości 63.324,36 zł na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa drogowego  oraz zestawu PSP – R1. Symbolicznego przekazania sprzętu w imieniu Ministra Sprawiedliwości dokonał  wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, a towarzyszyli mu: w imieniu posła na Sejm RP Andrzeja Kryja i senatora RP Jarosława Rusieckiego - Radny Powiatu Ostrowieckiego Hubert Żądło, kapitan Sebastian Klaus przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Ostrowcu Św., przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński, radni Gminy Bałtów. Ważnym punktem uroczystości było poświęcenie nowo przekazanego sprzętu przez księdza wikariusza Karola Sadowskiego. Strażacy ochotnicy nie kryli radości z otrzymanego wsparcia, zgodnie podkreślili, że sprzęt jest potrzebny i znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bałtów.


Gmina Bałtów uczestnikiem XIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego

W dniu 3 czerwca 2018 r. w Tokarni  Gmina Bałtów uczestniczyła w XIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Gminę reprezentowali: Koło Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki Bałtowskiej, pani Sabina Bidzińska, pani  Agata Cieślik, pani Renata Kaczmarzyk, pan Mieczysław Siepietowski, Centrum Apiterapii „ApiBałt”.  W konkursie kulinarnym „Ziółka i zioła ze świętokrzyskiego sioła” zorganizowanym w ramach jarmarku, Gminę Bałtów reprezentowała Julia Kozieł, która przygotowała „Ziołowe pierożki z płynnym żółtkiem”. Potrawa zdobyła uznanie Komisji Konkursowej i zajęła zaszczytne III miejsce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Julii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Radosny Dzień Dziecka w Gminie Bałtów

  


Życzenia z okazji Dnia Dziecka


Akcja „Dwie godziny dla rodziny” w Świetlicy w Okole

W piątek 18 maja 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny odbył się piknik rodzinny poświęcony corocznej akcji związanej z obchodami MDR. W tym roku organizowanym spotkaniom przyświecało hasło „Gry i zabawy pokoleniowe”, dlatego też wspólna zabawa polegała na udziale w specjalnie dobranych konkurencjach, które pamiętają z dzieciństwa rodzice. Były też całkiem współczesne gry i zabawy, bardzo dobrze znane najmłodszym uczestnikom.
Był to czas  poświęcony spotkaniu w gronie rodziny, rozmów na temat wartości rodzinnych, refleksji nad relacjami w rodzinie i sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych z którymi rodzice borykają się na co dzień. W trakcie wspólnej zabawy dzieci i ich rodzice piekli kiełbaski przy ognisku.


Dzień Samorządu Terytorialnego


Czerwona nitka - akcja zbiórki krwi


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w msc. Maksymilianów i Rudka Bałtowska oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Maksymilianów


Cytobus ŚCO


„Być świadomą kobietą”

17 maja 2018r. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe w ramach projektu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii „Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety do badań profilaktycznych”. W spotkaniu wzięły udział panie w wieku 25–59 lat oraz panowie w wieku 18–64 lat.
    
Uczestnicy dowiedzieli się: jak dbać o swoje zdrowie intymne, jak chronić się przed zakażeniem wirusem HPV, jakie są czynniki zachorowania na raka szyjki macicy, a także: otrzymali materiały edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia, zapobiegania nowotworom i profilaktyki raka szyjki macicy. Panie zostały uświadomione o potrzebie samoobserwacji swojego organizmu oraz konieczności wykonywania w sposób regularny badań cytologicznych, natomiast panowie zapoznali się z informacjami nt. roli mężczyzn w zdrowiu intymnym kobiety.
    
W ramach projektu 24 maja br. w godzinach 11.00 - 16.00 w Bałtowie będzie dyżurował CYTOBUS, czyli mobilny gabinet położnej, w którym mieszkanki Gminy Bałtów mogą wykonać sobie bezpłatne badanie cytologiczne, (miejsce postoju – parking przed wejściem głównym do JuraParku, Bałtów 8A).

Z bezpłatnej cytologii mogą skorzystać panie między 25 a 59 rokiem życia, które nie miały wykonywanego tego badania w ciągu ostatnich 36 miesięcy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.  
                        
                                            Warto poświęcić kilkanaście minut na badanie, które ratuje życie!


 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com