Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Życzenia z okazji Święta Policji


Informacja ARiMR: Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uaktualniło harmonogram tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Znalazły się w nim dwie nowości.

Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny.

Pierwszy z nowych naborów wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych.


Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50 - 69 lat


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 22.07.2019 r.

    


XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020


Program półkolonii letniej pt. ,,Wakacje blisko domu VI'' wraz z harmonogramem zajęć

   


Gmina Bałtów wspiera realizację rządowego Programu ''Czyste Powietrze''

    W dniu 10 lipca 2019 r. Hubert Żądło- Wójt Gminy Bałtów zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Gliwińskiego, umowę współpracy w zakresie wsparcia we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

    Odtąd na mocy powyższego porozumienia mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dotację w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz uzyskać szeroką pomoc polegającą na:
- podejmowaniu działań doradczych,
- przygotowaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami  pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- przyjmowaniu i wstępnej ocenie złożonych wniosków,
- kontaktowaniu się i prowadzeniu korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny według kryteriów,
- przekazywaniu do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie.

                                                                              Pomoc będzie udzielana bezpłatnie
                                                             w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13 (I piętro)
                                                   w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W BAŁTOWIE


Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 7.00 - 15.30.
Planowany dyżur na miesiąc sierpień 2019r.: od godz. 8.00 do godz. 13.00.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W OKOLE

Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 8.00 - 13.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY „UNOWOCZEŚNIAMY OBSZARY WIEJSKIE – 25 LAT ARiMR”


Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu #Rodzina500Plus

    W dniu 08 lipca 2019 roku Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski spotkał się z mieszkańcami Bałtowa w ramach akcji informacyjnej dotyczącej zmian w rządowym programie #Rodzina500Plus.
    Było to kolejne ze spotkań informacyjnych, które od 24 czerwca organizowane są w naszym regionie. Do końca lipca wojewoda, wicewojewoda oraz pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odwiedzą wszystkie gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.
    W 2018 roku do rodzin z terenu gminy Bałtów trafiło na ten cel ponad 2 mln zł, a w 2019 roku z tytułu rozszerzenia programu na pierwsze dziecko kwota ta zwiększy się do 2 mln 600 tys. zł.


OFICJALNE OTWARCIE DRÓG GMINNYCH

    W dniu 08 lipca 2019 roku Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło wspólnie z Wicewojewodą Świętokrzyskim Bartłomiejem Dorywalskim, Posłem na Sejm RP Andrzejem Kryjem, Radnymi: Piotrem Pelczarskim i Grzegorzem Nowakiem, Sołtysami: Jadwigą Muchalską i Grażyną Muchalską, dokonali oficjalnego otwarcia dróg gminnych znajdujących się w miejscowościach: Wólka Bałtowska oraz Wólka Bałtowska Kolonia.

    Poprzednia nawierzchnia asfaltowa była wykonana w 1995 roku. Długość dróg wyniosła 1,229 km oraz 0,924 km. Wartość wykonanych prac to 673 870, 09 zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych pozyskane zostało z MSWiA.
 


DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEBY


INFORMACJA O KONKURSIE ''NA WSI NAJLEPIEJ''


Zaproszenie na ''Wakacje z Biblioteką''


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy


Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z siedzibą w Pętkowicach


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW ''BAŁT'' ZAPRASZA NA WAKACYJNY FESTYN RODZINNY


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. możliwości wystąpienia burz


Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa świętokrzyskiego dot. drugiego stopnia o upałach


Informacja o półkoloniach w Gminie Bałtów


Ogłoszenie - dodatkowy termin na odbiór żywności


Życzenia wakacyjne


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia z dnia 04.06.2019 r.

   


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów ,,Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2018 rok'' i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

   


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Bałtowie

   


Program ''Rodzina 500+'' - informacja


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem

   


Dzień Rodziny w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

10 czerwca 2019 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie wraz z rodzicami spotkały się, by uczcić Dzień Rodziny. Część artystyczna była źródłem wielu miłych wrażeń, a zabawy na powietrzu świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu.


KOMUNIKAT

W związku z prognozowaną na wiele dni falą upałów w Polsce i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia i życia, w załączeniu poradnik ,,Jak przygotować się na upał''.


KONDOLENCJE


Program „Rodzina 500+” od 01 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o upałach dla województwa świętokrzyskiego


Ogólnopolska akcja czytelnicza „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

    W piątek, 7 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Bałtowie włączyła się do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, w ramach której uczniowie w całej Polsce, w tym samym czasie czytali dla przyjemności.


Dzień Dziecka na sportowo

    31 maja br. Szkoła Podstawowa w Bałtowie obchodziła Dzień Dziecka. W  tym dniu wychowawcy wraz z nauczycielem wychowania fizycznego przygotowali dla dzieci z klas 0-III wiele sportowych atrakcji, propagując w ten sposób zdrowy styl życia.
 


Dzień Dziecka z pomysłem

    W dniu 31.05.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie świętowali Dzień Dziecka. Z tej okazji odbył się I Szkolny Festiwal Piosenki Europejskiej. Festiwal miał na celu zachęcenie i zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, zainteresowanie ich europejską kulturą oraz promowanie młodzieży utalentowanej wokalnie. Skierowany był do uczniów klas IV-VIII SP oraz kl. III gimnazjum.


Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

    Tegoroczny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klas I-III przebiegał w dwóch etapach. Celem konkursu  było wyłonienie spośród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej mistrza ortografii oraz pokazanie wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 czerwca 2019 r.

  


Konkurs ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku''

    Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach  organizuje XXI  edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą.
   
    Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 20 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z terenu gminy Bałtów do eliminacji powiatowych.
   
    Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.
 


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego


Raport o stanie Gminy Bałtów za rok 2018

   


Sukces Oliwii –uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bałtowie

    IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – „Bezpiecznie na wsi to podstawa – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” zorganizowany został pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.
   
    Praca plastyczna uczennicy VIII klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Oliwii Kisiel - zyskała sobie duże uznanie kolejno na dwóch szczeblach eliminacji. 31 maja 2019 r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. Oliwia odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w swojej kategorii wiekowej, a 3 czerwca 2019 r. na etapie wojewódzkim została doceniona jako jedna z sześciu najlepszych prac w województwie świętokrzyskim i nagrodzona wyróżnieniem.
   
    Serdecznie gratulujemy!


Konkurs na plakat „Zachęcamy do czytania” - rozstrzygnięty!

    31 maja br. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego na plakat z hasłem przewodnim, sentencją, przysłowiem na temat czytelnictwa lub książek. Celem konkursu było propagowanie mody na czytanie, promocja biblioteki szkolnej, rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.
    Komisja w składzie: pani Magdalena Wójcik – bibliotekarz, pani Teresa Szczygieł - nauczyciel jęz. polskiego, pani Edyta Rabsztyn - pedagog szkolny, miała nie lada problem z wyborem najpiękniejszych plakatów. Ocenie podlegało: oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, walory plastyczne oraz samodzielność wykonania prac. Uczniowie pracujący w parach lub grupach wykazali się dużą pomysłowością w doborze odpowiedniego hasła oraz w wykonaniu prac.


Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011r, Nr 121, poz. 693)

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych zgłaszanie kandydatów dokonuje się w terminie do 30 czerwca, ponieważ 30 czerwca jest dniem ustawowo wolnym
od pracy i wypada w niedziele zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane
do 28 czerwca 2019 r.

RADA GMINY W BAŁTOWIE

zawiadamia, że do 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie,
przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Wycieczka do Warszawy

    29 maja 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Warszawy. Głównym punktem programu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik – jednym z największych w Europie centrów nauki.
    Uczniowie bawiąc się doskonale zgłębiali wiedzę z różnych dziedzin nauki samodzielnie eksperymentując na 450 interaktywnych eksponatach. Punktem kulminacyjnym wycieczki był pobyt w planetarium Niebo Kopernika, gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym, uczniowie zabrani zostali w wirtualną podróż po planetach Układu Słonecznego i obejrzeli pokaz zatytułowany „Astronauta”.
    Pobyt w Centrum Nauki Kopernik był dla uczniów świetną przygodą!


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. przez Wójta Gminy Bałtów

  


Życzenia z okazji Dnia Dziecka


Konkurs „Lutnia Wiejska” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

    Miłośnicy poezji i recytacji wzięli udział w XIII już Powiatowych Spotkaniach z Poezją „Lutnia Wiejska”, które miały miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole 29 maja 2019 roku.
    Organizatorkami konkursu były: nauczycielka języka polskiego pani Marzenna Barańska- Serafin oraz nauczycielka języka angielskiego i plastyki pani Aneta Kocjan.
    Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Bałtów.
    Jury w składzie: Elżbieta Baran, instruktor z MCK w Ostrowcu, Maryla Grabska, emerytowana nauczycielka PSP w Okole i Mariola Szumlak, nauczycielka PSP w Okole -wysłuchało wielu pięknych recytacji wierszy Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana i ludowych poetów regionu świętokrzyskiego.
    Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi.


Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III SP w Bałtowie

    W dniu 17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki”. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, ale przede wszystkim wyłonienia matematycznego mistrza z poszczególnych klas.
    Zadania pod względem trudności przygotowane były w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klasy I, II i III.
Uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Klasa I:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobył Dawid Moroń
II miejsce - Natalia Majewska
III miejsce  - Jakub Szymański

Klasa II:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobyła Andżelika Łajca
II miejsce - Daniel Bańka
III miejsce - Hubert Krzemieniecki

Klasa III:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobyła Karolina Siepietowska
II miejsce - Oliwier Dwojak
III miejsce - Maja Szczygieł.
    Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!


Rekrutacja do projektu pn. ''Babki z krzemienia''

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt” rozpoczyna realizację projektu pn. „Babki z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt skierowany jest do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, integracja środowisk kobiecych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.
Na uczestniczki czekają oryginalne i jedyne w swoim rodzaju warsztaty, min. sztuka profesjonalnego opowiadania, cykl warsztatów kulinarnych i zielarskich czy blok zdrowotno-rekreacyjny połączony z promocją zdrowego stylu życia. To również innowacyjne działania animacyjne takie jak gra wiejska „Chleb z masłem” czy inspirujące wizyty studyjne do najciekawszych miejsc w Polsce związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich.

Działania projektowe wspiera Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

W projekcie przewidzieliśmy następujące kryteria rekrutacji:
1. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Krzemienny Krąg” powyżej 60 roku życia.
2. Poziom aktywności na polu działalności organizacji kobiecych.
3. Liczba zrealizowanych inicjatyw/projektów na rzecz poprawy warunków życia kobiet na obszarach wiejskich.

W załączeniu podajemy formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie, który do dn. 3 czerwca 2019 r. należy przesłać na adres emailowy: edubalt@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” pod adres Bałtów 55.


Statkiem po Wiśle – wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa

    W dniu 20 maja 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z rodzicami i wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedzili zabytkowe miasteczko nad Wisłą - Kazimierz Dolny.
    Pierwszą atrakcją wyjazdu był kazimierzowski rynek. Uczestnicy podziwiali piękne zabytkowe kamienice oraz studnię pochodzącą z XIX wieku. Kolejnym punktem była Góra Trzech Krzyży. Na jej szczyt wiodły kamienne schody, które były nie lada wyzwaniem dla maluchów. Wszyscy podziwiali piękne widoki i wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Zwiedzanie z panią przewodnik ruin XIV wiecznego zamku oraz baszty zamkowej było krótką lekcją historii Kazimierza Dolnego. Panorama roztaczająca się z basztowego tarasu wywarła na małych turystach niezapomniane wrażenie. Powrotny spacer w kierunku rynku zakończył się zwiedzaniem przepięknego kościoła farnego z zabytkowymi organami – jednymi z najstarszych w Polsce. Największą atrakcją wycieczki okazał się rejs po Wiśle turystycznym statkiem. Można było podziwiać malownicze miasteczko z zupełnie innej perspektywy.
 


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

   


Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego


KONDOLENCJE


Wybory do Izb Rolniczych

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, iż 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych.
Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.).

W załączeniu wykaz niezbędnych dokumentów.

 


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

Wójt Gminy Bałtów, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniach 16 kwietnia i 7-8 maja 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia o zaistniałych szkodach, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bałtowie pok. nr 7 w terminie do dnia 31  maja 2019 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt.


Dystrybucja żywności 21.05.2019 r.


Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Bałtów


Zaproszenie na Świętokrzyską Konferencję Programu ''Równać Szanse'' - ,,MŁODZIEŻ CZARUJE''


INFORMACJA


Zaproszenie do udziału w akcji bezpłatnych badań profilaktycznych


„Świat bajki i baśni w piosence” – Szkolny Konkurs Piosenki SP w Bałtowie

    Wszyscy, niezależnie od wieku, kochamy baśnie, bajki, filmy animowane i postacie w nich występujące. To one towarzyszą każdemu z nas od najmłodszych lat. Są niezwykłe, magiczne, fascynujące, a przy tym edukują, bawią, niosą w sobie prawdę oraz niezwykłą mądrość.
Początkowo opowiadane, czytane przez rodziców, dziadków, później czytane samodzielnie, oglądane w telewizji, słuchane w radiu, czy z audiobooka.
    Trudno wyobrazić sobie baśnie, bajki bez charakterystycznego motywu muzycznego. Dlatego też 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się Konkurs „Świat bajki i baśni w piosence”, zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i miał na celu rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, pobudzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, prezentację swoich umiejętności artystycznych.


Dni otwarte w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dofinansowania z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 r.


Życzenia z okazji Dnia Strażaka


Zaproszenie na uroczystości rocznicowe z okazji 3 maja


„Ratujmy Ziemię”- akademia z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Bałtowie

„Przyszedł czas zrozumienia Droga Ziemio!
Już się nie martw o swój los!
Uwierz w trwanie życiodajnych woni,
Czystość powietrza i wód, zieleń lasów.
Będziesz wieczna! Obiecujemy o Ciebie dbać!”
(fragment inscenizacji "Jak rozweselić Ziemię" B. Król)

26 kwietnia 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską zaprezentowały przedstawienie zatytułowane „Ratujmy Ziemię”. Celem inscenizacji było propagowanie wśród uczniów ekologicznych zachowań. Dzieci przypomniały, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i trzeba o nią dbać. Mali aktorzy zaprezentowali różne scenki, w których pokazali, jak segregować różne odpady, szkło, papier i plastik. Na początku akademii dziewczynki z klasy 0 w tematycznych strojach zaprezentowały „taniec kwiatów. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej, a przybyli rodzice z dumą obserwowali występy swoich pociech. Piosenka na zakończenie przypomniała, że ochrona środowiska i zachowania ekologiczne to obowiązek wszystkich małych i dużych mieszkańców naszej planety.


KOMUNIKAT

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości Jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu
28 lipca 2019 r.


Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: www.sir-kielce.pl

                                                                                                                                              Zarząd Świętokrzyskiej
                                                                                                                                                               Izby Rolniczej
 


Zaproszenie na szkolenie dla rolników - przypomnienie


Rajd rowerowy

      


Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie organizowane przez BP ARiMR dot. działań objetych programem PROW 2014-2020:

- Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A,B,C

- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

- Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

oraz

- obsługa aplikacji Portal IRZPlus - internetowe zgłoszenie zdarzeń do systemu IRZ

- obsługa aplikacji eWniosekPlus -  zasada wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2019


Ankiety dotyczące sieci gazowej.

Zapraszamy do wypełniania ankiet dotyczących przyłącza Gminy Bałtów do sieci gazowej. Poniższe ankiety prosimy o składanie w Urzędzie Gminy Bałtów w pokoju numer 13


 Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r.  Urząd Gminy w Bałtowie czynny  będzie do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 18.04.2019

  


WIELKANOC 2019


Niedziela Palmowa w Gminie Bałtów


Sesja Rady Gminy w Bałtowie po wyborach Sołtysów

  


Wiosna z rowerem w ruchu drogowym

Wiosenna aura sprzyja wszystkim miłośnikom jednośladu. Piękna pogoda, słońce, wysoka temperatura, wiosenny zapach kwitnących drzew, długo nie trzeba się zastanawiać, aby wsiąść na rower i zacząć pedałować.  W związku z tym pan Paweł Grabski nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przeprowadził cykl zajęć dotyczących Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Szkolny Konkurs Recytatorski – „Jan Brzechwa- czarodziej słowa”

Dnia 2 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Tematem przewodnim były wiersze Jana Brzechwy – jednego z najpopularniejszych poetów dla dzieci.  Jan Brzechwa nazywany jest przez autorów czarodziejem słowa i poetą dziecięcej radości. Jego popularność wśród kilku już pokoleń czytelników jest niezwykła. Nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i dziadkowie wiedzą, że „nad rzeczką, opodal krzaczka mieszkała Kaczka Dziwaczka”.


Zarządzenie NR 49/2019 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu. na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałtowie na


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rządowego #Nowa Piątka, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bałtowie


Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w PSP im. Legionów Polskich w Okole

    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY).
    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto mające na celu rozpowszechnianie literatury dziecięcej oraz popularyzowanie czytania wśród najmłodszych. Tego trudnego zadania podjęły się panie: Barbara Samsonowska i Alicja Chodała. Wszystkie zabawy i działania dzieci związane były w tym dniu z książką. Panie zorganizowały cykl różnorodnych zajęć, podczas których dzieci miały okazję do oglądania i zaprezentowania znanych utworów literackich. W czasie zabaw poznały biografię Hansa Christiana Andersena i jego baśnie.


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

   


Zabawa, kreatywność i odpoczynek – wizyta uczniów SP w Bałtowie w bawialni Fiku Miku w Ostrowcu Świętokrzyskim

    29 marca 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedziły wyjątkowe miejsce zabawy.
    Bawialnia „Fiku Miku” w Ostrowcu Świętokrzyskim to miejsce rozrywki zapewniające radosne chwile zabawy i odpoczynku. Wszystkie atrakcje dla małych gości zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Pobyt w bawialni pomagał rozbudzić wyobraźnię dzieci, zwiększał ich koordynację ruchową, pozytywnie wpływał na rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej. Największą atrakcją okazała się zakręcona zjeżdżalnia pontonowa oraz boisko piłkarskie ze sztuczna trawą. Pozostały czas wypełniły wspólne zabawy w basenach z piłeczkami i na torze przeszkód.
    Po dwugodzinnym pobycie pełni wrażeń, zmęczeni lecz szczęśliwi wszyscy wrócili do szkoły.


Program rządowy #Nowa Piątka

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach prowadzi akcję informacyjną dotyczącą programu rządowego #Nowa Piątka.

Od 18 marca pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich świętokrzyskich gminach prowadzą spotkania informacyjne, na których prezentowane są szczegóły nowo wdrażanego programu.

Bieżący harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: www.kielce.uw.gov.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/suw.kielce/

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.


Oświadczenie Sekretarza Gminy


„Żegnaj Zimo, witaj Wiosno!” - obchody Pierwszego Dnia Wiosny w SP w Bałtowie

Wspaniały to czas, gdy nadchodzi wiosna,
Bo każda istota jest wtedy radosna.


    Jak każdego roku wszyscy uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie z niecierpliwością oczekiwali na Pierwszy Dzień Wiosny. Po długiej zimie zarówno mali jak i duzi spragnieni są wiosennego słońca i chociaż odrobiny powiewu ciepłego wiatru.
    W czwartek - 21 marca uczniowie klas 0-III powitali wiosnę uśmiechem, ekologią, poezją oraz śpiewem. Tego dnia dzieci przyszły do szkoły kolorowo przebrane, zainspirowane wiosennymi barwami. Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią p. Anną Smolińską przygotowali program artystyczny nawiązujący do zbliżającej się wiosny. Wszyscy z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek o przylatujących ptakach, pierwszych kwiatach czy budzących się do życia owadach. Uroczystość ubarwiły liczne piosenki w wykonaniu pierwszoklasistów jak również gra na flecie w wykonaniu  Natalii Majewskiej.
    Przygotowana przez pierwszaków Marzanna symbolizująca zimę została wypędzona, a piękna, kolorowa wiosna rozpoczęła swoje królowanie.
    Sporo emocji dostarczył konkurs „Znawcy i obserwatorzy budzącej się wiosny”. Trzyosobowe drużyny z każdej klasy wykazały się wiedzą na temat rozpoczynającej się pory roku. Wszyscy uczestnicy konkursu poprawnie odpowiedzieli na pytania Na zakończenie imprezy każda klasa otrzymała dyplom Znawcy i obserwatora budzącej się wiosny.


Zielona Irlandia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

    Dzień 26 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się pod hasłem irlandzkiego życzenia: „Niech kochają nas ci, co nas kochają, a tym, co nas nie kochają, niech Bóg odmieni serce.”
    Wszyscy tego dnia ubrani w kolor nadziei, poznawali fakty nie tylko historyczne na temat Irlandii. Ta Szmaragdowa Wyspa ma wiele wspólnego z Polską. Nie tylko piękne krajobrazy, buntowniczy charakter, ale również wiarę w Boga i ludzi. Klasy IV- VIII wzięły udział w Drużynowym Turnieju Wiedzy o Zielonej Wyspie i świętych patronach tego kraju. Największą wiedzą wykazała się klasa V: Ania Węgrzyn, Julia Kocjan, Sandra Gąsior, drugie miejsce przypadło klasie VIII: Oliwia Lasota, Kacper Jadczak, Jakub Sobaszek, a trzecie klasie VII: Michał Maziarski, Wiktor Stańczyk, Oskar Siepietowski. Młodsze dzieci wykonały piękne plakaty. Przygotowano również wyzwanie dla odważnych: wypicie mikstury św. Patryka lub zjedzenie rośliny św. Brygidy.
    Wszystkie dzieci otrzymały zielone słodkości i koniczynkę na szczęście. Nad całością czuwały organizatorki pani Aneta Kocjan i pani Zuzanna Kacała, które dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy.


IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

    Jak co roku uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów brali udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. „ Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
    W dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie odbyło się posiedzenie Komisji Gminnej, w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 13 uczniów laureatami etapu gminnego zostali:
•    w I grupie wiekowej klas 0-III:
I miejsce Dawid Moroń klasa I,
II miejsce Julia Nowak klasa I,
III miejsce Lena Skoczylas klasa 0, wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie,
•    w II grupie wiekowej klasy IV-VIII:
I miejsce Oliwia Kisiel klasa VIII SP Bałtów,
II miejsce Julia Kocjan klasa V PSP im. Legionów Polskich w Okole,
III miejsce Maja Czarnecka klasa V SP w Bałtowie.
    Nagrodzone prace konkursowe będą brały udział w etapie wyższego szczebla.


Dystrybucja żywności 29.03.2019 r.


Dzień Kolorowej Skarpetki w PSP w Okole

Dzień 21 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole był dniem kolorowym, nie tylko ze względu na pierwszy dzień wiosny, ale również z okazji Dnia Kolorowej Skarpetki- związanym ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Celem akcji było zwrócenie uwagi na blaski i cienie życia tych osób. W tym dniu Mali i Duzi - uczniowie i nauczyciele, założyli kolorowe skarpetki. Dominowały barwy przewodnie- granat i czerwień, pojawiając się w paskach, w kropkach, różnych deseniach. Szczególnie pożądane były te, które nie miały pary.

Data 21 marca - nie jest przypadkowa. Zespół Downa charakteryzuje się tym, że w 21. parze chromosomów osoby z tą przypadłością mają zamiast dwóch trzy chromosomy.

 


„Matematyka Dzika 2019” w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Matematyka to Królowa Wszystkich Nauk. I jak każda królowa, musi mieć swój dzień. Taki specjalny. Wybrany na jej cześć. Dla Matematyki tym dniem jest właśnie 12 marca, podczas którego każdy człowiek powinien oddać jej cześć i wraz z nią świętować Światowy Dzień Matematyki.

Dzień Matematyki kierowany był do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań miało sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagały wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.


Lista Odmian Zalecanych na 2019 rok dla województwa świętokrzyskiego

   


Kondolencje


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

    


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


Sukces Mateusza Bartnika w konkursie pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym

    Dnia 15 marca 2019 r. w Ostrowcu Św. odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym dzieci i młodzież szkolna sprawdzali swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów. Celem tego turnieju jest szerzenie wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie.
    Mateusz Bartnik uczeń VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zajął III miejsce. Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy i nagrody.
    Gratulujemy Mateuszowi sukcesu!!!


Bezpłatna mammografia i cytologia w Bałtowie - 27.03.2019 r. !!!


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe - 14.03.2019 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Wólka Bałtowska

   


Uroczystość z okazji Dnia Kobiet - 8 marca 2019 r.

    8 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Na akademię chętnie przybyły Kobiety z Gminy Bałtów, by świętować w atmosferze humoru i zabawy. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń, które do licznie zgromadzonych Pań skierował Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło oraz Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński. Tego dnia, zgodnie ze zwyczajem, wręczone zostały bukiety kwiatów Paniom: Teresie Lewickiej i Kazimierze Sulimie.
    Następnie scenę przejęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie, którzy zaprezentowali akademię pt.: „Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt” przygotowaną pod kierunkiem kadry pedagogicznej. Młodzi artyści za profesjonalne odgrywanie humorystycznych scenek oraz „Randki w ciemno”, a także za występy taneczno – wokalne nagradzani byli każdorazowo salwami śmiechu i gromkimi brawami.
    Kolejnym punktem w programie był koncert uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie, który również wywarł ogromne wrażenie na publiczności.
    Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Wójta Gminy Bałtów oraz Przewodniczącego Rady Gminy symbolicznych róż i czekoladek, potem Panie zostały zaproszone na słodki poczęstunek.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet


Zaproszenie na szkolenie dla rolników z zakresu płatności bezpośrednich w 2019 r.


Życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Życzenia z okazji Dnia Kobiet


Zaproszenie na Dzień Kobiet


Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym

   


Ogłoszenie o naborze nr 2/2019/G dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 2.1.2. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info
http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-22019g/


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/G dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia  2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-12019g/
 


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 dotyczące Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:
Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 29.03.2019 r. o godzinie 15:00. Wniosek
o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

http://www.krzemiennykrag.info/2019/03/ogloszenie-o-naborze-nr-12019/


Na tropach tajemnic życia na Ziemi

20 lutego 2019 r. uczniowie klasy czwartej SP w Bałtowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Energetycznego Centrum Nauki mieszczącego się w Kieleckim Parku Technologicznym.

Uczniowie dowiedzieli się czym jest energia i w jaki sposób można ją dobrze wykorzystać. Poznali jej odnawialne i nieodnawialne źródła. Największą jednak atrakcją dla uczniów była możliwość eksperymentowania na 28 interaktywnych stanowiskach na wystawie ,,Energia”. Wystawa  podzielona była na trzy strefy: ,,Ogień i Ziemia”, ,,Powietrze i Woda” oraz ,,Człowiek”. Szczególną uwagę uczniów zwrócił potężny, ważący pół tony kołowrót oraz możliwość zbudowania ekologicznego miasta. Pouczającym doświadczeniem okazało się uczestnictwo w warsztatach pt.: „Poza Ziemią”, na których poznali odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytania o kosmosie.

Zachęcanie uczniów do eksperymentowania, prowadzenia doświadczeń oraz angażowania w poznawanie i zrozumienie świata, przyczynia się do rozbudzania ciekawości oraz pogłębia ich wiedzę, którą zdobywają w przystępny dla nich sposób.
 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa w Referacie Finansowym

   


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” 2019 r.

W dniu 1 marca 2019 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do których przystąpiło łącznie czternastu uczestników z grupy wiekowej: szkoły podstawowej (klasy I-VI), grupy II tj. uczniowie klasy VII i VIII oraz uczniowie gimnazjum (klasa III).
 


Duże pieniądze dla Gminy Bałtów - promesa na remonty i przebudowy dróg

Dnia 27 lutego 2019 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się wręczanie promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wójt Gminy Hubert Żądło odebrał promesę z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.


Wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Bałtów

Terminarz zebrań wiejskich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich.


Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Od 1 lutego 2019 roku rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w dwóch terminach:
•    od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
•    od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 l * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Pasowanie uczniów klasy I SP w Bałtowie na czytelników biblioteki szkolnej

                                                       „Książki to są twoi najlepsi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele”   
                                                                                                                                                                                         Jan Rak


    26 lutego 2019 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
    Celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
    Pasowanie rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów z kl. II oraz III SP. W trakcie uroczystości obecna Biedronka, Wróżka oraz postaci z bajek i baśni aktywnie angażowali młodszych kolegów w odgadywanie zagadek. Pierwszoklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat literatury dziecięcej oraz znajomością alfabetu. Dowiedzieli się również od obecnej Królowej Książki, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.


UDZIAŁ UCZENNIC ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BAŁTOWIE W POWIATOWYCH ZAWODACH – „DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT”

    W dniu 11.02.2019 r. uczennice ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięły udział w Powiatowych Zawodach – „Drużynowy Tenis Stołowy Dziewcząt”, które odbyły się w Sarnówku.
    Szkołę reprezentował zespół w składzie: Maja Czarnecka i Julia Kaczmarzyk. Były to najmłodsze uczestniczki, które wywalczyły wysokie czwarte miejsce, za co otrzymały pamiątkowy dyplom oraz uznanie starszych zawodniczek.
    W starszej grupie wiekowej w Powiatowych Zawodach w „Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt”, które odbyły się 13.02.2019 roku w Szewnie, udział wzięły: Oliwia Makuch i Katarzyna Stefankiewicz. Mimo, iż dziewczęta godnie reprezentowały Szkołę Podstawową w Bałtowie, nie udało im się stanąć na podium.
    Zawodniczki do Turniejów zostały przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego: Iwonę Gałaczyńską i Leszka Błaszkiewicza.


Dzień Babci i Dziadka w PSP w Okole

14 lutego 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość Dnia Babci i Dziadka.
W związku z tym, że był to Dzień Zakochanych, goście mieli przyjemność posłuchać miłosnych wyznań zakochanych zwierząt, humorystycznie opisanych przez poetów. Role zwierząt doskonale odegrali uczniowie klas „0”- III. Ponadto bawili zaproszonych gości piękną recytacją, śpiewem i koncertem wykonanym na instrumentach muzycznych. Uroczystość przygotowali nauczyciele: Mariola Szumlak, Beata Walczyk, Aneta Kocjan i Paweł Grabski.
Rodzicom dziękujemy za słodki poczęstunek, którym delektowali się dziadkowie i wnuczęta.
 


Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”


Gminny Konkurs Językowy „Z językiem polskim za pan brat”

Konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbył się 21 lutego 2019 roku. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, integracja środowisk szkolnych.

W konkursie rywalizowały cztery 3.osobowe drużyny z klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie i Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Uczestnicy konkursu przybyli pod opieką pani Jolanty Kogut i pani Marzenny Barańskiej - Serafin. Uczniowie zmierzyli się z niełatwymi zadaniami konkursowymi,
wykazując się dużą wiedzą i znajomością języka ojczystego.

Komisja dokonała rozstrzygnięć konkursowych i przyznała:
I miejsce – Drużynie D ze SP w Bałtowie, w składzie: Izabela Parcheta, Oliwia Makuch, Weronika Chrabąszcz,
II miejsce – Drużynie A ze SP w Bałtowie, w składzie: Zuzanna Czerwonka, Kamila Różalska, Natalia Waliszewska,
III miejsce – Drużynie B ze SP w Okole, w składzie: Oliwia Stańczyk, Amelia Kudas, Mateusz Bartnik,
Wyróżnienie otrzymała Drużyna C ze SP w Okole, w składzie: Oliwia Lasota, Aleksandra Wołowiec, Kacper Jadczak.

Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, upominki i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy!
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Wólka Bałtowska

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Skarbka

   


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajacej na budowie sieci wodociągowej w obrębie m. Michałów

   


PROGRAM AZOTANOWY

   


SZANSA NA POZYSKANIE GRANTÓW PRZEZ GRUPY NIEFORMALNE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Fundusz Sprawiedliwości


Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu

 


„Chłopiec z burzy”- niezwykła przyjaźń z ekologią w tle

Dnia 12 lutego 2019 r. uczniowie kl. IV, V oraz VI Szkoły Podstawowej w Bałtowie obejrzeli w Kinie „Etiuda” projekcję filmu „Chłopiec z burzy” w reżyserii Shawna Seeta. Film jest ekranizacją popularnej australijskiej powieści dla dzieci autorstwa Colina Thiele’a.

„Chłopiec z burzy” to niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód historia o przyjaźni człowieka i zwierzęcia, ale też uniwersalna opowieść o miłości, stracie oraz budowaniu relacji rodzinnych. O tym, jak wiele potrafią sobie nawzajem dać człowiek i zwierzę i jak wiele mogą się od siebie wiele nauczyć. Mozolna nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne zabawy zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem i jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem.

Piękne zdjęcia, muzyka, dobra gra aktorska, ciekawa, skłaniająca do wielu wzruszeń i refleksji tematyka przyjaźni, która daje siłę na całe życie sprawiły, że „Chłopca z burzy” uczniowie obejrzeli z wielkim zainteresowaniem.

To wyjątkowy i wartościowy film, godny polecenia miłośnikom przyrody i niecodziennych przygód.


Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego


„Każda Babcia była kiedyś małą dziewczynką, Każdy Dziadek biegał kiedyś za piłką…”

29 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tego dnia przedszkolaki miały okazję zaprezentować swoje talenty aktorskie przed swoimi ukochanymi Babciami i Dziadkami. Najpierw maluchy wystawiły Jasełka, a potem urzekły Drogich Gości ciepłymi słowami i życzeniami płynącymi prosto z ich serduszek. Z niektórych oczu popłynęły łzy szczęścia. Wszystkie wnuczęta wręczyły swoim najbliższym kolorowe laurki. Na zakończenie uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek.


Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH w Kielcach - 13.02.2019 r.


Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

W dniu 6 lutego 2019 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci pamiętały o swoich bliskich i wspólnie ze swoimi paniami i rodzicami przygotowały dla nich uroczystość. Na twarzach dzieci widać było ogromne skupienie, ale i radość.

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły zarówno uśmiechy jak i łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z gośćmi zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.

Mamy nadzieję, że ten dzień i miłe przeżycia na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.
 


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com