Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Ślubowanie pierwszej klasy

11 października 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Pasowania na ucznia dokonał Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło. Uroczystość ślubowania połączona została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze, składali życzenia pracownikom szkoły i wspólnie z chórkiem dziewcząt, pod kierunkiem pana Pawła Grabskiego prezentowali talenty wokalne. Wyjątkowy charakter uroczystości nadała piękna, jesienna dekoracja wykonana przez panie Anetę Kocjan i Mariolę Szumlak.


Terytorialna Służba Wojskowa w 102. batalionie lekkiej piechoty w SandomierzuOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Informacja


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 


ZŁOTE GODY

29 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwunastu parom małżeńskim mieszkającym na terenie Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1968 roku i 1969 roku.


Szkolenie dotyczące uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Pierwsze czytanki dla ... trafiły już do najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Czeka na Was w prezencie wyprawka czytelnicza "Z książką na start", przygotowana przez Instytut Książki.


#BeActive w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.


Międzynarodowy Dzień Kropki w Szkole Podstawowej w Bałtowie

15 września w szkołach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day). Obchody Dnia Kropki zapoczątkowane zostały przez historię małej dziewczynki o imieniu Vashti, bohaterki książki kanadyjskiego pisarza Peter’a H. Reynolds’a pt. „The Dot”, która dzięki namalowanej kropce uwierzyła w siebie. Celem Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania.


Jesienny rajd rowerowy

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski  i Kołem Łowieckim "Szarak" z Radomia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod opieką pana Pawła Grabskiego i pana Cezarego Stępniewskiego, wybrali się na męski rajd rowerowy  do Gombrowiczówki. Po pokonaniu 7 km., spotkali się z panem Kamilem Kołaczem i panem Łukaszem Osojcą, którzy opowiedzieli o życiu lasu. Panowie przygotowali również gry terenowe, w których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. W pięknych okolicznościach przyrody, dzielni uczestnicy wyprawy zjedli pyszną kiełbaskę z ogniska. Było również  coś słodkiego.


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie

Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stepniewski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00


Zebrania w sprawie Funduszu Sołeckiego


Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne


Z KSIĄŻKĄ NA START

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przystąpiła do  kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.  Książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


Bałtów dla kultury ludowej - w ramach Programu EtnoPolska 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie realizuje  zadanie p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania to 11 709,00zł, dofinansowanie z NCK stanowi kwota 10 000,00zł.
W ramach zadania działanie obejmowało wykonanie pomiarów obuwia, złożenie zamówienia, przymiarkę i wykonanie 33 par obuwia ludowego scenicznego dla zespołów ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”. Jak również uczestnictwo zespołów w akcji Narodowego Czytania Nowel polskich.
Zadanie obejmować będzie także  zorganizowanie  w październiku „Wieczoru kultury ludowej”.


Obszar ochronny ASF


Nowe miejsce zajęć świetlicowych w Okole

Szanowni Rodzice, uczniowie szkół podstawowych Gminy Bałtów, mieszkańcy naszej społeczności. Do wiadomości Państwa przekazujemy informację, iż z dniem 1 września 2019 r. zajęcia programowe Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole zostały przeniesione na teren PSP im. Legionów Polskich. Udostępnione miejsce stworzyło lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy i zabawy dla dzieci. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpośredniego przejścia ucznia z zajęć lekcyjnych pod opiekę wychowawcy w Świetlicy. Zajęcia w świetlicowe odbywają się od godziny 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, oraz w dni wolne od nauki szkolnej (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zapisy do udziału w zajęciach realizowane są poprzez wypełnienie „Deklaracji”, którą można pobrać ze strony internetowej Gminy Bałtów i złożyć u wychowawcy Świetlicy pod nowym adresem: PSP w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów. Kierownik-wychowawca placówki składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi, Hubertowi Żądło, za wzorową organizację przeniesienia placówki, dzięki czemu dzieci z początkiem nowego roku szkolnego mają zapewnione dobre miejsce do zajęć pozalekcyjnych.


Uwaga ASF !!!

W związku z zagrożeniem chorobą ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim zaleca zapoznanie się niżej zamieszczonymi materiałami. Więcej informacji na temat ASF można uzyskać na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow


Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Rejestracja podmiotów, wydawanie paszportów roślin.


Zaproszenie na Dożynki Gminne

 


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od  01.09.2019 r do 16. 09.2019 r. będą przyjmowane wnioski o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach. Wnioski należy składać w  pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Bałtowie..
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2019 roku.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy
 


Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie z NCK.

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie zadania p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania zostaną zakupione buty ludowe sceniczne dla Zespołów Ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września 2019r. do grudnia 2019r.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z wnioskiem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.  Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


Podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019.

Dobiegła końca półkolonia zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bałtów. Nasi półkoloniści przez dwa tygodnie cieszyli się możliwością udziału w różnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych, artystycznych i profilaktycznych. Tradycyjnie odbyły  się wyjazdy poza placówkę wypoczynku. W tym roku do Jura Parku w Bałtowie i do Opatowa, gdzie na miejscu odbyły się warsztaty: paleontologiczne, kulinarne oraz z zakresu savoir vivre – zachowanie przy stole. Szczególną wartością podczas tegorocznej półkolonii były zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach tych zajęć odbyło się spotkanie ze strażakami z PSP w Ostrowcu Św. oraz spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił dzieciom prezentację multimedialną pt. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła pani psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KROPKA z Ostrowca Św. Temat spotkania dotyczył wpływu i szkodliwości napojów energetycznych na nasze zdrowie.
 Dwa tygodnie zajęć szybko minęły. Na pewno  wspomnienia pozostaną na dłużej. Główny organizator oraz uczestnicy półkolonii składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Hubertowi Żądło oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu tegorocznej półkolonii.  Podziękowania należą się również wychowawcom grup półkolonijnych za opiekuńczo-wychowawczą pracę z dziećmi oraz za postawę pełną poświęcenia wobec swoich podopiecznych.


Informacja Wójta Gminy Bałtów


Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 01.07.2019 roku

    Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

    Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.


Kolejne dni zajęć na półkolonii 2019 r.

 Kolejne aktywności półkolonistów to udział w zajęciach artystycznych pt. „Mój bohater”, wykonanie doświadczenia przyrodniczego pt. „Jakie organizmy żyją w glebie?”, zajęcia z VR oraz udział w wycieczce do JuraParku w Bałtowie gdzie dzieci wzięły udział w warsztatach paleontologicznych. Zajęcia rekreacyjne i sportowe obejmowały wyjazd na basen do Ożarowa oraz gry i zabawy z dawnych lat.


Zaproszenie do udziału w Pikniku Wojskowym z okazji Święta Wojska Polskiego


OGŁOSZENIE


Kolonie dla dzieci rolników dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dodatkowe informacje i dokumenty kwalifikacyjne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie, numer telefonu: 41 264-11-15.


KOMUNIKAT

„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r.
o godz. 17.00. nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).”

 


Konferencja prasowa w związku z otwarciem punktu przyjmowania wniosków dotyczących programu ''Czyste Powietrze''

    W dniu 29 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca utworzenia w Gminie Bałtów punktu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, a także termomodernizację budynków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.
    W spotkaniu z mediami udział wzięli: Hubert Żądło - Wójt Gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a także świętokrzyscy parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj  i Senator RP Jarosław Rusiecki.
    Konferencja była następstwem podpisania w dniu 10.07.2019 r. porozumienia z WFOŚiGW w zakresie wsparcia we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki uruchomieniu punktu konsultacyjnego mieszkańcy Gminy Bałtów będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Jest to pierwszy taki punkt w powiecie ostrowieckim.


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM GRADU NA TERENIE GMINY BAŁTÓW

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy – Hubert Żądło wraz z kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Arturem Pałką oraz z Panią Sołtys miejscowości Wólka Trzemecka – Aleksandrą Celińską, a także rolnikiem Panem Romanem Bańcerowskim dokonał wstępnego rozeznania strat jakie spowodował w dniu wczorajszym grad.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 31.07.2019 r. (środa) na stronie gminy oraz do sołtysów zostanie podana informacja dotycząca sposobu i formy zgłaszania strat jakie powstały w uprawach rolnych spowodowanych gradem.


Pierwszy dzień na półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019

    29 lipca rozpoczęły się pierwsze zajęcia programowe półkolonii pn. „Wakacje blisko domu” 2019. Pierwsze chwile pobytu w placówce to oficjalne powitanie wszystkich uczestników półkolonii oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Bałtów, Pana Huberta Żądło oraz rodziców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym wydarzeniu.
    Pan Wójt życzył uczestnikom półkolonii bezpiecznego odpoczynku i owocnej pracy podczas różnych zajęć programowych, natomiast kierownik i wychowawcy zadeklarowali troskliwą opiekę i miłą atmosferę wypoczynku.


Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw


Kolejne miliony dla Gminy Bałtów …


INFORMACJA O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stępniewski
będzie przyjmował interesantów
w piątki w godz. 10.00 - 12.00.
 


Życzenia z okazji Święta Policji


Informacja ARiMR: Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uaktualniło harmonogram tegorocznych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Znalazły się w nim dwie nowości.

Jeszcze w tym roku rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję i rolniczy handel detaliczny.

Pierwszy z nowych naborów wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych.


Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50 - 69 lat


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 22.07.2019 r.

    


XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020


Program półkolonii letniej pt. ,,Wakacje blisko domu VI'' wraz z harmonogramem zajęć

   


Gmina Bałtów wspiera realizację rządowego Programu ''Czyste Powietrze''

    W dniu 10 lipca 2019 r. Hubert Żądło- Wójt Gminy Bałtów zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Gliwińskiego, umowę współpracy w zakresie wsparcia we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

    Odtąd na mocy powyższego porozumienia mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dotację w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz uzyskać szeroką pomoc polegającą na:
- podejmowaniu działań doradczych,
- przygotowaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami  pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
- przyjmowaniu i wstępnej ocenie złożonych wniosków,
- kontaktowaniu się i prowadzeniu korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny według kryteriów,
- przekazywaniu do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie.

                                                                              Pomoc będzie udzielana bezpłatnie
                                                             w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13 (I piętro)
                                                   w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W BAŁTOWIE


Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 7.00 - 15.30.
Planowany dyżur na miesiąc sierpień 2019r.: od godz. 8.00 do godz. 13.00.


DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W OKOLE

Wakacyjny dyżur w przedszkolu w miesiącu lipcu 2019r. organizowany jest w godz. 8.00 - 13.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY „UNOWOCZEŚNIAMY OBSZARY WIEJSKIE – 25 LAT ARiMR”


Spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu #Rodzina500Plus

    W dniu 08 lipca 2019 roku Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski spotkał się z mieszkańcami Bałtowa w ramach akcji informacyjnej dotyczącej zmian w rządowym programie #Rodzina500Plus.
    Było to kolejne ze spotkań informacyjnych, które od 24 czerwca organizowane są w naszym regionie. Do końca lipca wojewoda, wicewojewoda oraz pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odwiedzą wszystkie gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.
    W 2018 roku do rodzin z terenu gminy Bałtów trafiło na ten cel ponad 2 mln zł, a w 2019 roku z tytułu rozszerzenia programu na pierwsze dziecko kwota ta zwiększy się do 2 mln 600 tys. zł.


OFICJALNE OTWARCIE DRÓG GMINNYCH

    W dniu 08 lipca 2019 roku Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło wspólnie z Wicewojewodą Świętokrzyskim Bartłomiejem Dorywalskim, Posłem na Sejm RP Andrzejem Kryjem, Radnymi: Piotrem Pelczarskim i Grzegorzem Nowakiem, Sołtysami: Jadwigą Muchalską i Grażyną Muchalską, dokonali oficjalnego otwarcia dróg gminnych znajdujących się w miejscowościach: Wólka Bałtowska oraz Wólka Bałtowska Kolonia.

    Poprzednia nawierzchnia asfaltowa była wykonana w 1995 roku. Długość dróg wyniosła 1,229 km oraz 0,924 km. Wartość wykonanych prac to 673 870, 09 zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych pozyskane zostało z MSWiA.
 


DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEBY


INFORMACJA O KONKURSIE ''NA WSI NAJLEPIEJ''


Zaproszenie na ''Wakacje z Biblioteką''


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy


Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z siedzibą w Pętkowicach


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW ''BAŁT'' ZAPRASZA NA WAKACYJNY FESTYN RODZINNY


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. możliwości wystąpienia burz


Ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa świętokrzyskiego dot. drugiego stopnia o upałach


Informacja o półkoloniach w Gminie Bałtów


Ogłoszenie - dodatkowy termin na odbiór żywności


Życzenia wakacyjne


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia z dnia 04.06.2019 r.

   


Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów ,,Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2018 rok'' i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

   


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Bałtowie

   


Program ''Rodzina 500+'' - informacja


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem

   


Dzień Rodziny w Punkcie Przedszkolnym w Bałtowie

10 czerwca 2019 r. dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bałtowie wraz z rodzicami spotkały się, by uczcić Dzień Rodziny. Część artystyczna była źródłem wielu miłych wrażeń, a zabawy na powietrzu świetnym sposobem na wspólne spędzenie czasu.


KOMUNIKAT

W związku z prognozowaną na wiele dni falą upałów w Polsce i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia i życia, w załączeniu poradnik ,,Jak przygotować się na upał''.


KONDOLENCJE


Program „Rodzina 500+” od 01 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego dot. wystąpienia burz z gradem


Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o upałach dla województwa świętokrzyskiego


Ogólnopolska akcja czytelnicza „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

    W piątek, 7 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Bałtowie włączyła się do udziału w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, w ramach której uczniowie w całej Polsce, w tym samym czasie czytali dla przyjemności.


Dzień Dziecka na sportowo

    31 maja br. Szkoła Podstawowa w Bałtowie obchodziła Dzień Dziecka. W  tym dniu wychowawcy wraz z nauczycielem wychowania fizycznego przygotowali dla dzieci z klas 0-III wiele sportowych atrakcji, propagując w ten sposób zdrowy styl życia.
 


Dzień Dziecka z pomysłem

    W dniu 31.05.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie świętowali Dzień Dziecka. Z tej okazji odbył się I Szkolny Festiwal Piosenki Europejskiej. Festiwal miał na celu zachęcenie i zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, zainteresowanie ich europejską kulturą oraz promowanie młodzieży utalentowanej wokalnie. Skierowany był do uczniów klas IV-VIII SP oraz kl. III gimnazjum.


Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

    Tegoroczny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” dla klas I-III przebiegał w dwóch etapach. Celem konkursu  było wyłonienie spośród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej mistrza ortografii oraz pokazanie wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym.
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 czerwca 2019 r.

  


Konkurs ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku''

    Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach  organizuje XXI  edycję konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku". Celem konkursu jest ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz mobilizacja mieszkańców do dbałości o utrzymanie czystości, porządku i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu województwa świętokrzyskiego, prowadzący produkcje rolniczą.
   
    Rolników zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenia jej do dnia 20 czerwca br. w Urzędzie Gminy Bałtów, pok. nr 7. Gminna Komisja Konkursowa po weryfikacji i ocenie zgłoszonych zagród wyłoni jedno gospodarstwo z terenu gminy Bałtów do eliminacji powiatowych.
   
    Laureat konkursu powiatowego weźmie udział w finale konkursu wojewódzkiego. Ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie Dożynek Wojewódzkich.
 


Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu ostrowieckiego


Raport o stanie Gminy Bałtów za rok 2018

   


Sukces Oliwii –uczennicy klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bałtowie

    IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – „Bezpiecznie na wsi to podstawa – maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” zorganizowany został pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.
   
    Praca plastyczna uczennicy VIII klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Oliwii Kisiel - zyskała sobie duże uznanie kolejno na dwóch szczeblach eliminacji. 31 maja 2019 r. w siedzibie KRUS w Ostrowcu Św. Oliwia odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w swojej kategorii wiekowej, a 3 czerwca 2019 r. na etapie wojewódzkim została doceniona jako jedna z sześciu najlepszych prac w województwie świętokrzyskim i nagrodzona wyróżnieniem.
   
    Serdecznie gratulujemy!


Konkurs na plakat „Zachęcamy do czytania” - rozstrzygnięty!

    31 maja br. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego na plakat z hasłem przewodnim, sentencją, przysłowiem na temat czytelnictwa lub książek. Celem konkursu było propagowanie mody na czytanie, promocja biblioteki szkolnej, rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.
    Komisja w składzie: pani Magdalena Wójcik – bibliotekarz, pani Teresa Szczygieł - nauczyciel jęz. polskiego, pani Edyta Rabsztyn - pedagog szkolny, miała nie lada problem z wyborem najpiękniejszych plakatów. Ocenie podlegało: oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, walory plastyczne oraz samodzielność wykonania prac. Uczniowie pracujący w parach lub grupach wykazali się dużą pomysłowością w doborze odpowiedniego hasła oraz w wykonaniu prac.


Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 52 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011r, Nr 121, poz. 693)

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych zgłaszanie kandydatów dokonuje się w terminie do 30 czerwca, ponieważ 30 czerwca jest dniem ustawowo wolnym
od pracy i wypada w niedziele zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane
do 28 czerwca 2019 r.

RADA GMINY W BAŁTOWIE

zawiadamia, że do 28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie,
przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Wycieczka do Warszawy

    29 maja 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Warszawy. Głównym punktem programu był pobyt w Centrum Nauki Kopernik – jednym z największych w Europie centrów nauki.
    Uczniowie bawiąc się doskonale zgłębiali wiedzę z różnych dziedzin nauki samodzielnie eksperymentując na 450 interaktywnych eksponatach. Punktem kulminacyjnym wycieczki był pobyt w planetarium Niebo Kopernika, gdzie dzięki projekcji na sferycznym ekranie otaczającym widownię ze wszystkich stron oraz nowoczesnym technologiom multimedialnym, uczniowie zabrani zostali w wirtualną podróż po planetach Układu Słonecznego i obejrzeli pokaz zatytułowany „Astronauta”.
    Pobyt w Centrum Nauki Kopernik był dla uczniów świetną przygodą!


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. przez Wójta Gminy Bałtów

  


Życzenia z okazji Dnia Dziecka


Konkurs „Lutnia Wiejska” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

    Miłośnicy poezji i recytacji wzięli udział w XIII już Powiatowych Spotkaniach z Poezją „Lutnia Wiejska”, które miały miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole 29 maja 2019 roku.
    Organizatorkami konkursu były: nauczycielka języka polskiego pani Marzenna Barańska- Serafin oraz nauczycielka języka angielskiego i plastyki pani Aneta Kocjan.
    Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Bałtów.
    Jury w składzie: Elżbieta Baran, instruktor z MCK w Ostrowcu, Maryla Grabska, emerytowana nauczycielka PSP w Okole i Mariola Szumlak, nauczycielka PSP w Okole -wysłuchało wielu pięknych recytacji wierszy Jana Kochanowskiego, Bolesława Leśmiana i ludowych poetów regionu świętokrzyskiego.
    Większość uczestników zaprezentowała wysoki poziom opanowania tekstu, poprawność i ekspresję wypowiedzi.


Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III SP w Bałtowie

    W dniu 17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się konkurs matematyczny „Mistrz Matematyki”. Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia, ale przede wszystkim wyłonienia matematycznego mistrza z poszczególnych klas.
    Zadania pod względem trudności przygotowane były w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klasy I, II i III.
Uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Klasa I:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobył Dawid Moroń
II miejsce - Natalia Majewska
III miejsce  - Jakub Szymański

Klasa II:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobyła Andżelika Łajca
II miejsce - Daniel Bańka
III miejsce - Hubert Krzemieniecki

Klasa III:
I miejsce i tytuł „Mistrza Matematyki” zdobyła Karolina Siepietowska
II miejsce - Oliwier Dwojak
III miejsce - Maja Szczygieł.
    Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!


Rekrutacja do projektu pn. ''Babki z krzemienia''

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt” rozpoczyna realizację projektu pn. „Babki z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt skierowany jest do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, integracja środowisk kobiecych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.
Na uczestniczki czekają oryginalne i jedyne w swoim rodzaju warsztaty, min. sztuka profesjonalnego opowiadania, cykl warsztatów kulinarnych i zielarskich czy blok zdrowotno-rekreacyjny połączony z promocją zdrowego stylu życia. To również innowacyjne działania animacyjne takie jak gra wiejska „Chleb z masłem” czy inspirujące wizyty studyjne do najciekawszych miejsc w Polsce związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich.

Działania projektowe wspiera Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

W projekcie przewidzieliśmy następujące kryteria rekrutacji:
1. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Krzemienny Krąg” powyżej 60 roku życia.
2. Poziom aktywności na polu działalności organizacji kobiecych.
3. Liczba zrealizowanych inicjatyw/projektów na rzecz poprawy warunków życia kobiet na obszarach wiejskich.

W załączeniu podajemy formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie, który do dn. 3 czerwca 2019 r. należy przesłać na adres emailowy: edubalt@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” pod adres Bałtów 55.


Statkiem po Wiśle – wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa

    W dniu 20 maja 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z rodzicami i wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedzili zabytkowe miasteczko nad Wisłą - Kazimierz Dolny.
    Pierwszą atrakcją wyjazdu był kazimierzowski rynek. Uczestnicy podziwiali piękne zabytkowe kamienice oraz studnię pochodzącą z XIX wieku. Kolejnym punktem była Góra Trzech Krzyży. Na jej szczyt wiodły kamienne schody, które były nie lada wyzwaniem dla maluchów. Wszyscy podziwiali piękne widoki i wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Zwiedzanie z panią przewodnik ruin XIV wiecznego zamku oraz baszty zamkowej było krótką lekcją historii Kazimierza Dolnego. Panorama roztaczająca się z basztowego tarasu wywarła na małych turystach niezapomniane wrażenie. Powrotny spacer w kierunku rynku zakończył się zwiedzaniem przepięknego kościoła farnego z zabytkowymi organami – jednymi z najstarszych w Polsce. Największą atrakcją wycieczki okazał się rejs po Wiśle turystycznym statkiem. Można było podziwiać malownicze miasteczko z zupełnie innej perspektywy.
 


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej

   


Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego


KONDOLENCJE


Wybory do Izb Rolniczych

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, iż 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Rad Powiatowych.
Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.).

W załączeniu wykaz niezbędnych dokumentów.

 


Zgłaszanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

Wójt Gminy Bałtów, informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych, które miało miejsce w dniach 16 kwietnia i 7-8 maja 2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia o zaistniałych szkodach, należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Bałtowie pok. nr 7 w terminie do dnia 31  maja 2019 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt.


Dystrybucja żywności 21.05.2019 r.


Inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Bałtów


Zaproszenie na Świętokrzyską Konferencję Programu ''Równać Szanse'' - ,,MŁODZIEŻ CZARUJE''


INFORMACJA


Zaproszenie do udziału w akcji bezpłatnych badań profilaktycznych


„Świat bajki i baśni w piosence” – Szkolny Konkurs Piosenki SP w Bałtowie

    Wszyscy, niezależnie od wieku, kochamy baśnie, bajki, filmy animowane i postacie w nich występujące. To one towarzyszą każdemu z nas od najmłodszych lat. Są niezwykłe, magiczne, fascynujące, a przy tym edukują, bawią, niosą w sobie prawdę oraz niezwykłą mądrość.
Początkowo opowiadane, czytane przez rodziców, dziadków, później czytane samodzielnie, oglądane w telewizji, słuchane w radiu, czy z audiobooka.
    Trudno wyobrazić sobie baśnie, bajki bez charakterystycznego motywu muzycznego. Dlatego też 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się Konkurs „Świat bajki i baśni w piosence”, zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i miał na celu rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, pobudzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, prezentację swoich umiejętności artystycznych.


Dni otwarte w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dofinansowania z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw w 2019 r.


Życzenia z okazji Dnia Strażaka


Zaproszenie na uroczystości rocznicowe z okazji 3 maja


„Ratujmy Ziemię”- akademia z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Bałtowie

„Przyszedł czas zrozumienia Droga Ziemio!
Już się nie martw o swój los!
Uwierz w trwanie życiodajnych woni,
Czystość powietrza i wód, zieleń lasów.
Będziesz wieczna! Obiecujemy o Ciebie dbać!”
(fragment inscenizacji "Jak rozweselić Ziemię" B. Król)

26 kwietnia 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską zaprezentowały przedstawienie zatytułowane „Ratujmy Ziemię”. Celem inscenizacji było propagowanie wśród uczniów ekologicznych zachowań. Dzieci przypomniały, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i trzeba o nią dbać. Mali aktorzy zaprezentowali różne scenki, w których pokazali, jak segregować różne odpady, szkło, papier i plastik. Na początku akademii dziewczynki z klasy 0 w tematycznych strojach zaprezentowały „taniec kwiatów. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej, a przybyli rodzice z dumą obserwowali występy swoich pociech. Piosenka na zakończenie przypomniała, że ochrona środowiska i zachowania ekologiczne to obowiązek wszystkich małych i dużych mieszkańców naszej planety.


KOMUNIKAT

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości Jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu
28 lipca 2019 r.


Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: www.sir-kielce.pl

                                                                                                                                              Zarząd Świętokrzyskiej
                                                                                                                                                               Izby Rolniczej
 


Zaproszenie na szkolenie dla rolników - przypomnienie


Rajd rowerowy

      


Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie organizowane przez BP ARiMR dot. działań objetych programem PROW 2014-2020:

- Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A,B,C

- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

- Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

oraz

- obsługa aplikacji Portal IRZPlus - internetowe zgłoszenie zdarzeń do systemu IRZ

- obsługa aplikacji eWniosekPlus -  zasada wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2019


Ankiety dotyczące sieci gazowej.

Zapraszamy do wypełniania ankiet dotyczących przyłącza Gminy Bałtów do sieci gazowej. Poniższe ankiety prosimy o składanie w Urzędzie Gminy Bałtów w pokoju numer 13


 Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r.  Urząd Gminy w Bałtowie czynny  będzie do godz. 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 18.04.2019

  


WIELKANOC 2019


Niedziela Palmowa w Gminie Bałtów


Sesja Rady Gminy w Bałtowie po wyborach Sołtysów

  


Wiosna z rowerem w ruchu drogowym

Wiosenna aura sprzyja wszystkim miłośnikom jednośladu. Piękna pogoda, słońce, wysoka temperatura, wiosenny zapach kwitnących drzew, długo nie trzeba się zastanawiać, aby wsiąść na rower i zacząć pedałować.  W związku z tym pan Paweł Grabski nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przeprowadził cykl zajęć dotyczących Bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Szkolny Konkurs Recytatorski – „Jan Brzechwa- czarodziej słowa”

Dnia 2 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Tematem przewodnim były wiersze Jana Brzechwy – jednego z najpopularniejszych poetów dla dzieci.  Jan Brzechwa nazywany jest przez autorów czarodziejem słowa i poetą dziecięcej radości. Jego popularność wśród kilku już pokoleń czytelników jest niezwykła. Nie tylko dzieci, ale również ich rodzice i dziadkowie wiedzą, że „nad rzeczką, opodal krzaczka mieszkała Kaczka Dziwaczka”.


Zarządzenie NR 49/2019 Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu. na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bałtowie na


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

  


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów


Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rządowego #Nowa Piątka, które odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bałtowie


Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w PSP im. Legionów Polskich w Okole

    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY).
    Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto mające na celu rozpowszechnianie literatury dziecięcej oraz popularyzowanie czytania wśród najmłodszych. Tego trudnego zadania podjęły się panie: Barbara Samsonowska i Alicja Chodała. Wszystkie zabawy i działania dzieci związane były w tym dniu z książką. Panie zorganizowały cykl różnorodnych zajęć, podczas których dzieci miały okazję do oglądania i zaprezentowania znanych utworów literackich. W czasie zabaw poznały biografię Hansa Christiana Andersena i jego baśnie.


Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

   


Zabawa, kreatywność i odpoczynek – wizyta uczniów SP w Bałtowie w bawialni Fiku Miku w Ostrowcu Świętokrzyskim

    29 marca 2019 r. dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawowej w Bałtowie wraz z wychowawczynią Justyną Jabłońską odwiedziły wyjątkowe miejsce zabawy.
    Bawialnia „Fiku Miku” w Ostrowcu Świętokrzyskim to miejsce rozrywki zapewniające radosne chwile zabawy i odpoczynku. Wszystkie atrakcje dla małych gości zostały zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Pobyt w bawialni pomagał rozbudzić wyobraźnię dzieci, zwiększał ich koordynację ruchową, pozytywnie wpływał na rozwój sprawności fizycznej i intelektualnej. Największą atrakcją okazała się zakręcona zjeżdżalnia pontonowa oraz boisko piłkarskie ze sztuczna trawą. Pozostały czas wypełniły wspólne zabawy w basenach z piłeczkami i na torze przeszkód.
    Po dwugodzinnym pobycie pełni wrażeń, zmęczeni lecz szczęśliwi wszyscy wrócili do szkoły.


Program rządowy #Nowa Piątka

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach prowadzi akcję informacyjną dotyczącą programu rządowego #Nowa Piątka.

Od 18 marca pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich świętokrzyskich gminach prowadzą spotkania informacyjne, na których prezentowane są szczegóły nowo wdrażanego programu.

Bieżący harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: www.kielce.uw.gov.pl oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/suw.kielce/

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym pliku.


Oświadczenie Sekretarza Gminy


„Żegnaj Zimo, witaj Wiosno!” - obchody Pierwszego Dnia Wiosny w SP w Bałtowie

Wspaniały to czas, gdy nadchodzi wiosna,
Bo każda istota jest wtedy radosna.


    Jak każdego roku wszyscy uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie z niecierpliwością oczekiwali na Pierwszy Dzień Wiosny. Po długiej zimie zarówno mali jak i duzi spragnieni są wiosennego słońca i chociaż odrobiny powiewu ciepłego wiatru.
    W czwartek - 21 marca uczniowie klas 0-III powitali wiosnę uśmiechem, ekologią, poezją oraz śpiewem. Tego dnia dzieci przyszły do szkoły kolorowo przebrane, zainspirowane wiosennymi barwami. Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią p. Anną Smolińską przygotowali program artystyczny nawiązujący do zbliżającej się wiosny. Wszyscy z wielką uwagą i zainteresowaniem wysłuchali ciekawostek o przylatujących ptakach, pierwszych kwiatach czy budzących się do życia owadach. Uroczystość ubarwiły liczne piosenki w wykonaniu pierwszoklasistów jak również gra na flecie w wykonaniu  Natalii Majewskiej.
    Przygotowana przez pierwszaków Marzanna symbolizująca zimę została wypędzona, a piękna, kolorowa wiosna rozpoczęła swoje królowanie.
    Sporo emocji dostarczył konkurs „Znawcy i obserwatorzy budzącej się wiosny”. Trzyosobowe drużyny z każdej klasy wykazały się wiedzą na temat rozpoczynającej się pory roku. Wszyscy uczestnicy konkursu poprawnie odpowiedzieli na pytania Na zakończenie imprezy każda klasa otrzymała dyplom Znawcy i obserwatora budzącej się wiosny.


Zielona Irlandia w PSP im. Legionów Polskich w Okole

    Dzień 26 marca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się pod hasłem irlandzkiego życzenia: „Niech kochają nas ci, co nas kochają, a tym, co nas nie kochają, niech Bóg odmieni serce.”
    Wszyscy tego dnia ubrani w kolor nadziei, poznawali fakty nie tylko historyczne na temat Irlandii. Ta Szmaragdowa Wyspa ma wiele wspólnego z Polską. Nie tylko piękne krajobrazy, buntowniczy charakter, ale również wiarę w Boga i ludzi. Klasy IV- VIII wzięły udział w Drużynowym Turnieju Wiedzy o Zielonej Wyspie i świętych patronach tego kraju. Największą wiedzą wykazała się klasa V: Ania Węgrzyn, Julia Kocjan, Sandra Gąsior, drugie miejsce przypadło klasie VIII: Oliwia Lasota, Kacper Jadczak, Jakub Sobaszek, a trzecie klasie VII: Michał Maziarski, Wiktor Stańczyk, Oskar Siepietowski. Młodsze dzieci wykonały piękne plakaty. Przygotowano również wyzwanie dla odważnych: wypicie mikstury św. Patryka lub zjedzenie rośliny św. Brygidy.
    Wszystkie dzieci otrzymały zielone słodkości i koniczynkę na szczęście. Nad całością czuwały organizatorki pani Aneta Kocjan i pani Zuzanna Kacała, które dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy.


IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

    Jak co roku uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów brali udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. „ Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
    W dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie odbyło się posiedzenie Komisji Gminnej, w wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 13 uczniów laureatami etapu gminnego zostali:
•    w I grupie wiekowej klas 0-III:
I miejsce Dawid Moroń klasa I,
II miejsce Julia Nowak klasa I,
III miejsce Lena Skoczylas klasa 0, wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie,
•    w II grupie wiekowej klasy IV-VIII:
I miejsce Oliwia Kisiel klasa VIII SP Bałtów,
II miejsce Julia Kocjan klasa V PSP im. Legionów Polskich w Okole,
III miejsce Maja Czarnecka klasa V SP w Bałtowie.
    Nagrodzone prace konkursowe będą brały udział w etapie wyższego szczebla.


Dystrybucja żywności 29.03.2019 r.


Dzień Kolorowej Skarpetki w PSP w Okole

Dzień 21 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole był dniem kolorowym, nie tylko ze względu na pierwszy dzień wiosny, ale również z okazji Dnia Kolorowej Skarpetki- związanym ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa. Celem akcji było zwrócenie uwagi na blaski i cienie życia tych osób. W tym dniu Mali i Duzi - uczniowie i nauczyciele, założyli kolorowe skarpetki. Dominowały barwy przewodnie- granat i czerwień, pojawiając się w paskach, w kropkach, różnych deseniach. Szczególnie pożądane były te, które nie miały pary.

Data 21 marca - nie jest przypadkowa. Zespół Downa charakteryzuje się tym, że w 21. parze chromosomów osoby z tą przypadłością mają zamiast dwóch trzy chromosomy.

 


„Matematyka Dzika 2019” w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Matematyka to Królowa Wszystkich Nauk. I jak każda królowa, musi mieć swój dzień. Taki specjalny. Wybrany na jej cześć. Dla Matematyki tym dniem jest właśnie 12 marca, podczas którego każdy człowiek powinien oddać jej cześć i wraz z nią świętować Światowy Dzień Matematyki.

Dzień Matematyki kierowany był do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań miało sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagały wiedzy matematycznej - wystarczył otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.


Lista Odmian Zalecanych na 2019 rok dla województwa świętokrzyskiego

   


Kondolencje


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

    


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie sieci wodociągowej

   


 

Aktualności: 2311 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com