Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Pasowanie na ucznia w ZSP Szkole Podstawowej w Bałtowie

29 października 2010r. dziewięcioro uczniów klasy I ZSP SP w Bałtowie oficjalnie wstąpiła w szeregi społeczności szkolnej.


Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku”

W dniu 28 października 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński wraz z dyrektorami szkół w Bałtowie panią Lidią Pastuszką i Pętkowicach panią Mirosławą Kulig podpisał umowy o  przekazaniu pomocy rzeczowej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r.”


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bałtów

z dnia 28 października 2010r.


Obchody Roku Chopinowskiego w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Rok 2010 został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Fryderyka Chopina. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora odbył się 22 października 2010r. Turniej Chopinowski, w którym wzięły udział dwie drużyny uczniów z klasy VI i V. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.


Ślubowanie klasy I w PSP im. Legionów Polskich w Okole

20 października 2010r. pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.


Ślubujemy naszej szkole…

  15 października 2010r. był szczególnym dniem w życiu Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, gdyż uczennice klasy pierwszej: Patrycja Krawczyk, Sylwia Łajca oraz Katarzyna Stefankiewicz  stały się pełnoprawnymi członkiniami społeczności szkolnej.


Spotkanie edukacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

W dniu 12 października 2010r. w PSP w Pętkowicach odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy…”


Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Ślubuję dbać o dobre imię swojej szkoły…”


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dot. projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2011 ".


Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”


Jakże nie płonąć w podzięce …


    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2010 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświatowi oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Bałtów.


Informacja dla mieszkańców Gminy Bałtów

Ruszył nowy program pomocy finansowej - dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu, który został zaciągnięty na finansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dotacja jaką można otrzymać to 45 % kwoty kredytu wykorzystanego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.


Zarządzenie 170/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.

w sprawie udostępnienia lokali na spotkania przedwyborcze dla komitetów wyborczych


Ruszyła realizacja projektu Małe Logiczne Dinozaury…

We wrześniu 2010r. rozpoczęła się realizacja projektu „Małe Logiczne Dinozaury”, który dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Bałtów/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole.


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie


Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 11 października 2010r.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Bałtów, oraz wszystkim pracownikom administracji oświatowej

składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów i satysfakcji zawodowej, uznania społecznego

i pomyślności w życiu osobistym.


Wójt Gminy Bałtów                      Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Jabłoński                                   Henryk Cichocki
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów


Projekt ”Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów”

W dniu 01.10.2010r. Gmina Bałtów rozpoczęła realizację projektu pn. :”Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


POMOC DLA POWODZIAN Z GMINY TARŁÓW


W dniach 22-27.09.2010 roku komitet pn. ,,Gmina Bałtów Powodzianom” przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie przeprowadził zbiórkę darów dla mieszkańców Gminy Tarłów poszkodowanych w czasie ostatniej powodzi. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem a jej efktem  było zebranie 256 worków zboża, 17 worków ziemniaków, 10 słoi miodu oraz 3012 zł.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania za pomoc przy zbiórce wszystkim sołtysom oraz mieszkańcom naszej gminy za pomoc udzieloną mieszkańcom Gminy Tarłów.

 


Pożegnanie lata w Okole

      23 września 2010r. na placu rekreacyjno-sportowym przy Domu Ludowym w Okole odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci odwiedzających Świetlicę  oraz uczniów szkoły podstawowej w Okole i ich rodziców.


KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

24 września br.w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole odbyło się uroczyste wręczenie nagród  uczestnikom wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. „Lato w mojej gminie.”


ROLNICY NA AGRO SHOW 2010


W ubiegłą sobotę tj. 25 września 2010 roku rolnicy z terenu gminy Bałtów  oraz z terenu Gminy Kunów wraz z Wójtem Gminy Bałtów Andrzejem Jabłońskim mieli okazję uczestniczyć w XII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej ,,Agro Show 2010” w Bednarach koło Poznania.


Gmina Bałtów laureatem rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto”


W dniu 29 września 2010r. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński odebrał dyplom przyznany gminie Bałtów za zajęcie czwartego miejsca w rankingu organizowanym przez „Dziennik Gazety Prawnej” pn. „Europejska Gmina Europejskie Miasto”.


Żywność w ramach Programu PEAD 2010 w gminie Bałtów

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bałtowie zakończyło z dniem 16.09.2010r. dystrybucję kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD.


Skuter dla Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie przystąpił do projektu  ogłoszonego 23.06.2010r. przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach pn. „Skuterem Bezpieczniej”.


Akcja „Sprzątanie świata” w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

Jak co roku, 17 września 2010r. Szkoła Podstawowa w Pętkowicach wzięła udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”.


U W A G A RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!!!


I n f o r m a c j a Wójta Gminy Bałtów


    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 20 września 2010 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
    Wykaz wywieszony będzie na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 2641008 wew. 15.
 


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bałtowie organizuje kurs połączony z egzaminem w zakresie obsługi i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania.
Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy w Bałtowie w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 24.09.2010 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.


Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Wólce Pętkowskiej

W dniu 17 września 2010 r. w Wólce Pętkowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć siedmiu Mieszkańców tej miejscowości bestialsko zamordowanych w dniu 13 lipca 1943 roku przez okupanta hitlerowskiego.


Gmina Bałtów w finale „Święta Małych Ojczyzn”

W dniu 12 września 2010 r. Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji Gmin Świętokrzyskich w Kielcach pn. „Święto Małych Ojczyzn”.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

       Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
      Informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn. ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 – 2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bałtów na lata 2010 – 2032”.


APEL O POMOC DLA POWODZIAN Z GMINY TARŁÓW

W dniu 18.08.2010 roku został zawiązany  komitet pn. ,,Gmina Bałtów Powodzianom” pod przewodnictwem Pana Roberta Żuchowskiego,  w skład  którego wchodzą Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, z-ca Wójta Gminy Piotr Dasios, przewodniczący rady Henryk Cichocki, pracownicy Urzędu Gminy Bałtów oraz sołtysi.
Komitet ,,Gmina Bałtów Powodzianom” zwraca się z apelem o pomoc dla mieszkańców gminy Tarłów, gdzie w wyniku powodzi poszkodowanych zostało 245 gospodarstw o łącznej powierzchni 1246 ha (straty ocenione są na poziomie 100%), gdzie woda zalała 200 budynków mieszkalnych, 100 budynków gospodarczych oraz sprzęt rolniczy. Dodatkowo została zalana Szkoła Podstawowa w Ciszycy Górnej, a także zostały uszkodzone drogi gminne i powiatowe.
Włączmy się do pomocy zbierając zboże, dary finansowe oraz rzeczowe powodzianom z gminy Tarłów.
Informujemy, że samochód Urzędu Gminy będzie odbierał zboże oraz inne dary rzeczowe  w godz. od 8.00 do 14.00 według poniższego harmonogramu:
22.09.2010r. - Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolonia, Antoniów, Borcuchy, Wólka Trzemecka
23.09.2010r. - Rudka Bałtowska, Maksymilianów, Lemierze, Wycinka
24.09.2010r. - Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Pętkowice Kolonia
27.09.2010r. - Wólka Pętkowska, Michałów, Okół
Dary należy wystawić przed posesję. Każda osoba otrzyma pokwitowanie odbioru daru od sołtysa bądź od pracownika Urzędu Gminy w Bałtowie.
W imieniu osób dotkniętych skutkami powodzi dziękujemy za okazaną pomoc.
 OGŁOSZENIE

 Bałtów, dnia 06.09.2010 r.


           
                                             O G Ł O S Z E N I E


      Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bałtów
na podstawie art.17, ust. 4 ustawy z ddnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

                                             podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Bałtów wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 993  położoną w Bałtowie.

      Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 06.09.2010 r. do 06.10.2010 r. w godz. 8.00 – 14.00.


                                    Przewodniczący
                                Komisji  Inwentaryzacyjnej                                         Andrzej Malicki   


 


Wójt Gminy Bałtów ogłasza konkurs

na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego

w Przedszkolach w Bałtowie i Okole

 

 


Żywność w ramach Programu PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 10.09.2010r.  rozpocznie się dystrybucja w ramach programu PEAD na rok 2010.


AGRO SHOW 2010

Urząd Gminy w Bałtowie organizuje wyjazd na XII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2010, która odbędzie się na terenie byłego lotniska w Bednarach / koło Poznania. AGRO SHOW  jest największą międzynarodową wystawą rolniczą w Polsce oraz jedną z największych w Europie.


Trzydzieści lat w Zespole i z Zespołem

W niedzielę 29 sierpnia 2010 roku przy Domu Ludowym w Okole odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Zespołu Ludowego „Okolanki”.


III Świętokrzyskie Święto Pszczoły

III Świętokrzyskie Święto Pszczoły odbyło się w Bałtowie wraz z kościelnym akcentem dożynkowym.


Uwaga! Rodzice Przedszkolaków!


Uwaga! Rodzice Przedszkolaków!

Zajęcia w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną się  1 października 2010 r.

 

 


Jubileusz 30-lecia Zespołu Ludowego Okolanki


Wóz dla strażaków z Bałtowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała kluczyki do wyremontowanego Lublina, który samorząd pozyskał z … policji za sprawą Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.


Plener rysunkowy w świetlicy w Okole

W każdy piątek wakacji organizujemy plener rysunkowy. Dzieci i młodzież mają możliwość rysowania na wolnym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą.


I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich w Bałtowie

W niedzielę 15. sierpnia 2010r. w Bałtowie odbyły się drugie zawody I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich. Cykl GPGŚ 2010 obejmuje 5 imprez w Kunowie, Bałtowie, Bodzechowie, Waśniowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.


Puchar Wójta Gminy Bałtów dla drużyny Coco Jumbo

14 sierpnia 2010 roku odbyły się rozgrywki III Wakacyjnej Ligii Piłkarskiej  o Puchar Wójta Gminy Bałtów. 
W rywalizacji siedmiu drużyn zwycięską okazała się drużyna „Coco Jumbo i do przodu”, drugie miejsce zdobyła drużyna „LKS Piaski Brzóstowskie II”. Zaszczytne trzecie miejsce dla „LC Na Luzie”.


III Świętokrzyskie Święto Pszczoły


I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich


Wakacyjna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w Świetlicy w Okole

Od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 – 19.00
•    codziennie:
gry i zabawy podwórkowe
•    w każdy piątek sierpnia:
plener rysunkowy
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wakacje w obiektywie”!  Warunki konkursu podajemy w Regulaminie ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Bałtów (www.gminabaltow.pl) oraz w Świetlicy w Okole i Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie.


Konkurs fotograficzny

Świetlica w Okole
     ogłasza konkurs fotograficzny
pt. "Wakacje w obiektywie"
 

Jeśli masz od 7 do 18 lat, mieszkasz w Gminie Bałtów i lubisz robić zdjęcia,

sfotografuj swoje wakacje spędzane w najbliższej okolicy (teren Gminy Bałtów)

i weź udział w naszym konkursie!Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody!!!Warunki konkursu pt.”Wakacje w obiektywie” znajdziesz w Regulaminie ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Bałtów (www.gminabaltow.pl) oraz w siedzibie Świetlicy w Okole i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie.


Sponsorami nagród są: Gmina Bałtów, Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie,
Stowarzyszenie „Bałt” oraz Stowarzyszenie „Delta”

 


REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „Wakacje w obiektywie”

I OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1)    Organizatorem konkursu fotograficznego jest Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole.
2)    Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna (fotoamatorzy) – mieszkający na terenie Gminy Bałtów.
3)    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii przedstawiającej wakacje spędzone w naszej Gminie.
4)    Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Każda praca otrzyma numer porządkowy, pod którym ukryte będą dane uczestnika.
5)    Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
6)    Organizator przewiduje nagrody (I, II, III miejsce) oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez sponsorów.
7)    Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celu promocji Gminy ( np. strona internetowa Gminy Bałtów, lokalna prasa, kroniki, wystawa pokonkursowa).
8)    Prace muszą być pracami własnymi, które nie były nigdy publikowane czy nagradzane. Każdy uczestnik otrzyma do podpisania deklarację dotyczącą tych faktów.


Wakacje marzeń dla uczniów PSP im. Legionów Polskich w Okole

W ramach przynależności do Klubu Przodujących Szkół uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wyjadą na dwutygodniowe kolonie do Łeby. W pięknym ośrodku „Słowiniec”, usytuowanym 80 metrów od plaży, będzie wypoczywało 15 uczniów.


PROJEKT UNIJNY W PSP IM. LEGIONÓW POLSKICH W OKOLE!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole napisała wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  złożonego w ramach konkursu nr: 2/9.1.2/PKOL/2010 pod nazwą „Małe logiczne dinozaury” do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.


Zjazd Trzeźwościowy 2010

W dniu 17 lipca 2010r. w Zespole Szkół w Bałtowie na Wzgórzu Pałacowym odbył się kolejny zjazd trzeźwościowy, w którym wzięło udział ponad 350 abstynentów głównie z województwa świętokrzyskiego.


OBWIESZCZENIE

    OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Bałtów

zawiadamia, że  dnia 19.07.2010 r. znak: Oś.  7624/4/2010  na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce; w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Andrzej Kochman z firmy WYG International ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+ 912 do km 29+269”.
W/w wniosek został przesłany według właściwości postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 19.07.2010 r. znak: RDOŚ – 26 – WOO.I – 6613/3-012/10/sc
W świetle obowiązujących przepisów  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.
W związku z czym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bałtów.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele
i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy oraz § 3 ust1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Strony mogą zapoznać się z zamierzoną inwestycją wnioskodawcy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nie jest obowiązkowa.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów , pok. 7, w godzinach 700 - 1500, wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Otrzymują:
1.    Strony postępowania
            poprzez obwieszczenie
2.    a/a
 


Obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.


Powszechny Spis Rolny 2010

W okresie od 1 września do 31 października 2010r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00
PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.


Grant dla Bałtowa

W dniu 14 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Wójtem Gminy Bałtów została zawarta umowa.


Kolarze w Bałtowie

W dniu 10.07.2010r. odbył się w Bałtowie VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej w Kategorii Masters.


Poświęcenie pamiątkowej tablicy w Pętkowicach

W dniu 27 czerwca 2010 r. w Kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy dla uczczenia pamięci sióstr Guzowskich.


„Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”

W dniu 25 czerwca 2010 r. w ramach partnerskiego projektu systemowego  współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny odbył się festyn pod hasłem „Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”.


Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

26 czerwca 2010 roku miała miejsce, oczekiwana przez całą społeczność szkolną i lokalną, uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Okole imienia Legionów Polskich.

 

 


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

25.06.2010r. w godzinach popołudniowych na placu bałtowskiej Okręglicy, odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna, patronat objął Wójt Gminy Andrzej Jabłoński.


Nagrody Wójta Gminy Bałtów
za osiągnięcie wysokich wyników w nauce
w roku szkolnym 2009/2010


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że zgodnie z art. 61 w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu owoców i warzyw od indywidualnych rolników oraz w zakresie produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego powinni posiadać decyzję o zatwierdzeniu zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru.


Noc Świętojańska


Żywność w ramach Programu PEAD 2010 w gminie Bałtów

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2010” ze Świętokrzyskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach, otrzymało w miesiącu maju bieżącego roku 13.950 kg artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców gminy Bałtów.


Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010 w SP w Wólce Bałtowskiej

21 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się I Szkolny Konkurs Matematyczny  pod hasłem  „Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010”.


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

 

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki

ewid. gruntów

Powierzchnia  lokalu (m²)

Przeznaczenie nieruchomości

Forma wydzierżawienia

Czynsz – cena wywoławcza

Uwagi

1

Lemierze

Część lokalu położona na działkach nr 117/2, 118/2,119/2

44,73

Działalność handlowa

Przetarg – dzierżawa

na okres 3 lat

111,83 zł + 22%  VAT miesięcznie

 

Dzierżawa od dnia 01.10.2010 roku

 

Po upływie 21 dni zostanie ogłoszony przetarg pisemny  nieograniczony

 

 

 

 

 


IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia Wiejska” w PSP w Okole

10 czerwca gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników Powiatowego Konkursu Lutnia Wiejska. Była to już jego czwarta edycja, a wzięło w niej udział osiem szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, szkoły podstawowe: 4, 5, 7, 11 oraz cztery szkoły z terenu gminy Bałtów.


KRZYŚ CIEŚLIK W PÓŁFINAŁACH

Uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Krzysztof Cieślik -  zakwalifikował się do Półfinału Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych poprzez zajęcie VI miejsca w Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Szachach, które odbyły się w dniach 5 – 6 czerwca 2010r. w Chęcinach.


I N F O R M A C J A

W ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie w dniu 22.06.2010 (wtorek) odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011 wywieszony będzie na tablicach informacyjnych na  korytarzach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.
 


WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011 - WNIOSKI

W sekretariacie  ZSP w Bałtowie są do pobrania wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę.


Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

1 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej zorganizowany został Dzień Rodziny, który był połączeniem Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. W uroczystości uczestniczyli: radna Gminy Bałtów, pani Elżbieta Chuchała oraz licznie przybyli rodzice.


Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 14- 15 maja 2010r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach odbył się Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powiat ostrowiecki reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bałtowie.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW z dnia 10 czerwca 2010r.


Dyżur Gmina Bałtów w dniach 19-20 czerwca 2010 r.

Informujemy, że dyżur w naszym Urzędzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie pełniony:

19 czerwca 2010 r. (sobota)
w godz. 7.00  -  15.00


Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym w ZSP w Bałtowie

    Rok szkolny 2009/10 to czas rocznic wielu ważnych wydarzeń w historii najnowszej, czas podsumowań i refleksji nad polską przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
    W 20. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało konkurs „Jestem i działam” – konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.


Dzień Dziecka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie 1 czerwca 2010 r. jak co roku obchodzili Dzień Dziecka.


III Wakacyjna Liga Piłkarska

Zapraszamy do udziału !
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
serdecznie zaprasza do udziału

w III Wakacyjnej Lidze Piłkarskiej o Puchar Wójta Gminy Bałtów.


Drużyny należy zgłaszać do dnia 09.07.2010r.

w siedzibie GBP Bałtów 32A, tel. 41/2641330


Serdecznie zapraszamy do sportowej rywalizacji.


Pierwsze czytanki dla ... trafiły już do najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Czeka na Was w prezencie wyprawka czytelnicza "Z książką na start", przygotowana przez Instytut Książki.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 – 2015 będą przeprowadzone prace obserwacyjno – pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.


Sukces „ Zaczarowanej Konwalii”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole wzięła udział w kolejnej odsłonie projektów edukacyjnych dla dzieci „Bajkowa Przygoda – z klasy do Pacanowa” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Bajki, PZU SA i PZU Życie SA.


Dzień Matki w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

Dzień Matki to dzień szczególny, bliski każdemu. W tym dniu staramy się oddać swojej mamie to, czym ona obdarza nas cały czas tj. miłość, dobro i ciepło.


Powołanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bałtów

 

 

Zarządzenie Nr 75/2010

Wójta Gminy Bałtów

z dnia 2 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bałtów

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 

 


Zbiórka odpadów 2010 r. w Gminie Bałtów

GMINA BAŁTÓW ZAWIADAMIA:

w roku 2010

Dnia:
16 czerwca: zbiórka opakowań po środkach ochrony roślin
29 lipca :zbiórka zużytego sprzętu AGD – RTV
14 października: zbiórka opon do 21 cali (od samochodów osobowych i ciężarowych)

Godziny gromadzenia: od 7 do godz. 10
Godziny odbioru: od godz. 10 do godz. 14

Miejsce zbiórki:
1. Bałtów – plac obok Urzędu Gminy
2. Skarbka – plac obok Lecznicy
3. Pętkowice – plac obok sklepu
4. Okół – plac obok Ośrodka Zdrowia
5. Lemierze – obok budynku OSP
6.Antoniów – obok sklepu
7. Wólka Bałtowska Kolonia – obok świetlicy wiejskiej
8. Maksymilianów – na placu gminnym, obok grila
9. Rudka Bałtowska – plac obok sklepu
„Życzenia dla Mamy i Taty…

26 maja 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodziny.


Pasowanie na czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej

14 maja 2010 roku uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Bałtowie pod opieką wychowawczyni pani Anny Smolińskiej zostali przyjęci  do braci czytelniczej GBP w Bałtowie.


Gminny Konkurs Plastyczny „Bitwa pod Grunwaldem” rozstrzygnięty

W konkursie, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, wzięło udział 21 uczestników. Konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV-VI oraz gimnazjum kl. I-III z terenu gminy.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nabór na stanowisko kierownik-wychowawca w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bałtowie

sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500.


Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, cena 17000 zł brutto.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
(0-41) 264-10-08 wew 29.
 


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bałtowie

wynajmie mieszkanie o powierzchni 71 m² w miejscowości Bałtów.

Mieszkanie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia
i przeznaczone jest najlepiej dla lekarza o specjalizacji z zakresu interny, pediatrii.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.
 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

    Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. ,, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010-2032”.


INFORMACJA


Uwaga osoby poszkodowane w powodzi!
Osoby, które poniosły straty w gospodarstwach rolnych spowodowane zalaniem upraw

proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Bałtowie

pok. nr 7  codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.
 


Powódź w Gminie Bałtów

Powódź nie ominęła Bałtowa...I N F O R M A C J A


W związku z utrzymującym się zagrożeniem powodziowym w gminie Bałtów, Samorząd Gminy Bałtów wraz z współorganizatorami:

Polskim Stronnictwem Ludowym i Ochotniczą Strażą Pożarną

postanowili odwołać w dniu 23.05.2010 r. (niedziela)

„Święto Ludowe, Dzień Strażaka”.


Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


                                                                
 


Dzień Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

W dniu 10 maja 2010 roku, w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się już po raz trzeci, Gminny Konkurs „Kraje Unii Europejskiej”, adresowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy. Patronat nad konkursem objął  Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie...


Święto Niezapominajki w PSP w Pętkowicach

„Święto Niezapominajki” na stałe wpisało się w kalendarz imprez PSP w Pętkowicach.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że wzorem lat ubiegłych organizuje XII edycję konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.


Szlakiem Mikołaja Reja


24 kwietnia odbył się I wyjazd edukacyjny w ramach projektu „Młodzieżowy Klub Turystyczny”, dzięki środkom finansowym z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2009” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Obwieszczenie

 

 


Uczniowie ZSP w Bałtowie najlepsi w przepisach drogowych

24 kwietnia 2010r. uczniowie ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie pokonali wszystkie drużyny i zostali zwycięzcami Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. W związku z powyższym zarówno Szkoła Podstawowajak i Gimnazjum będą reprezentować nasz powiat w maju na etapie wojewódzkim w Kielcach.

 


Jubileuszowe obchody Dnia Ziemi w PSP w Okole

W tym roku po raz 20 obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Każdego roku przy okazji tego święta, podejmujemy w naszej szkole działania mające na celu ochronę środowiska. Nasi uczniowie, pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli, zdobywali wiedzę na temat segregacji odpadów, recyklingu i oszczędzania energii.

 


      Z okazji Dnia Św. Floriana

całej Braci Strażackiej

serdeczne gratulacje i życzenia

wraz z podziękowaniami za ofiarność

   i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków

                                                                     składa

                                                                 Samorząd Gminy Bałtów

 

 


KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA - WYCHOWAWCY

Wójt Gminy Bałtów
ogłasza konkurs na stanowisko:
kierownik - wychowawca
w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole


Obchody Dnia Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej.

 Jak co roku w naszej szkole 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Tegoroczne obchody  Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegały  pod hasłem ,,Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”.

 


Zaproszenie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zaproszenie

z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Samorząd Gminy Bałtów

Zaprasza

Mieszkańców Gminy

na uroczystości rocznicowe, które odbędą się

w dniu 3 maja 2010 roku

 

Program uroczystości:

11.30 – Msza Św. za Ojczyznę w Kościele pw. Matki Bożej   Bolesnej w Bałtowie

12.25 - uroczysta akademia

12.50 – złożenie kwiatów pod tablicą niepodległościową przy kościele

 

 


"Certyfikat Szkoła Pięknych Umysłów" dla PSP w Okole.

21 kwietnia 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja pod tytułem „Piękne umysły spotykają się”. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie: „Taki jak Mozart”.


Sukces uczennicy PSP w Pętkowicach na szczeblu wojewódzkim.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pętkowicach wzięła udział w konkursie plastycznym
 „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.


Obchody Dnia Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach.

22 kwietnia w PSP w Pętkowicach odbył się apel poświęcony obchodom Międzynarodowego Dnia Ziemi.


Dęby Pamięci w Gminie Bałtów

“KATYŃ… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja upamiętniająca 70 rocznice zbrodni katyńskiej, mająca na celu posadzenie 21.473 dębów symbolizujących zgładzonych przez reżim stalinowski polskich oficerów. Jeden Dąb -  to jedno nazwisko z listy katyńskiej.

 


DZIEŃ OTWARTY ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE - 8 MAJA 2010 R.


OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W BAŁTOWIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011


III Gminny Konkurs „Kraje Unii Europejskiej”

Już po raz trzeci w szkołach podstawowych z terenu Gminy Bałtów zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej pod patronatem Wójta Gminy Bałtów oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie.


Też pamiętamy!

We wtorek 13 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej w Okole miała miejsce wieczornica pod tytułem: „Życie, przemijanie i śmierć.”


BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU


XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

 

W miesiącach lutym i marcu 2010 w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Bałtów została zorganizowana kolejna, już XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

 


Gminny Konkurs „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.

W dniu  31 marca 2010r. w odbył się gminny finał konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

         OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

W dniu 24 marca 2010r. w Zespole Szkół w Bałtowie odbyły się gminne eliminacje
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

 

 


Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość...


Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Publicznych Gminy Bałtów na 2010r. 

 


„Junior-Bałt” dla Bałtowa


Grupa młodzieżowa „Junior–Bałt” działająca przy Stowarzyszeniu „Bałt” podjęła się szczytnego zadania – posprzątania gminy Bałtów.


Kiermasz Produktu Lokalnego w Bałtowie- galeria - ciąg dalszy


Kiermasz Produktu Lokalnego w Bałtowie

W Niedzielę Palmową, 28 marca 2010 r. odbył się już po raz kolejny - przedświąteczny Kiermasz Wielkanocny. 


ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY

MIESZKANKI POWIATU OSTROWICKIEGO

W DNIACH OD 7.04.2010 DO 24.04.2010r. NA BEZPŁATNE BADANIA


TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W KUNOWIE 20 MARCA 2010r.

W dniu 20 marca 2010 r. w Kunowie odbył się Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”. Udział w turnieju wzięły wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Do Kunowa zjechały reprezentacje: Bałtowa, Bodzechowa, Chotczy, Ćmielowa, Kunowa, Lipska, Rzeczniowa, Sadowia, Sienna i Solca nad Wisłą.

 


OGŁOSZENIE


Kiermasz Wielkanocny 2010


„Krzemienny Krąg” na sportowo

Gmina Bałtów przygotowuje się do Turnieju Siatkarskiego w Kunowie, imprezy która ma sportowo integrować mieszkańców obszaru LGD „Krzemienny Krąg”. Turniej odbędzie się  w dniu 20 marca 2010 o godz. 9.00, na hali sportowej Gimnazjum w Kunowie.


Rolnicy z Gminy Bałtów na targach AGROTECH

W sobotę 13 marca, grupa 40 rolników z terenu Gminy Bałtów uczestniczyła w Międzynarodowych  Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.


Dzień Kobiet w Gminie Bałtów

W dniu 05.03.2010 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 

Z okazji Dnia Kobiet

Samorząd Gminy Bałtów

 

 

pragnie złożyć  Wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i radości,

optymizmu, siły i wiary we własne możliwości,

spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym,

aby każdy kolejny dzień był dla Was Drogie Panie Dniem Kobiet.

 

         Rada Gminy                                Wójt Gminy Bałtów

        w Bałtowie                                  Andrzej Jabłoński

 


I Zawody Narciarskie Szkół Podstawowych - Bałtów 2010

W dniu 26.02.2010 r. na stoku Szwajcarii Bałtowskiej odbyły się I Zawody Narciarskie Szkół Podstawowych.


Zaproszenie


Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach 2010


Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że  wraz z Powiatowym Zespołem Doradczym w Ostrowcu Św.  organizowany jest wyjazd na

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat:


Zabawa Walentynkowa w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

12 lutego 2010 r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się zabawa Walentynowa.


 

Aktualności: 2311 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com