Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

NAKRĘĆMY SIĘ NA POMAGANIE!

W niedzielę 9 stycznia 2011r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w całej Polsce po raz dziewiętnasty, a w Bałtowie po raz szósty. Od rana 50 wolontariuszy z terenu gminy Bałtów zbierało pieniądze dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.


Informacja

Prowadzisz gospodarstwo rolne?
Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą?
Hodujesz bydło, owce, kozy, konie lub trzodę chlewną?
Ponosisz koszty ich utylizacji?

Możesz na ten cel uzyskać dofinansowanie
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!


II Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)  oraz art. 29,  art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Bałtów zawiadamia strony o wydanym postanowieniu znak: Oś. 7624/4/2010 z dnia 10.01.2011 r. w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na; ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269”, które zostało wszczęte na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach  ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce,  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kochman z firmy WYG International ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów.


OBWIESZCZENIE

    Dotyczy postępowania prowadzonego na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce,  w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Kochman z firmy WYG International ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269”.


I Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie


Uwaga Maturzyści!!!

Nauczyciel dyplomowany (uprawnienia egzaminatora) mgr Marek Rej udziela konsultacji z geografii. Udział w zajęciach jest całkowicie nieodpłatny. W miarę możliwości zajęcia obejmą uczniów młodszych klas. Terminy i miejsce spotkań będą podane po zgłoszeniu chęci uczestnictwa pod numerem telefonu: 041 264-10-08 lub 500-141-627.
 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż od dnia 3 stycznia 2011 roku przyjmowanie interesantów i wniosków w sprawie przyznania pomocy oraz świadczeń rodzinnych odbywać się będzie w dniach
WTOREK i ŚRODA w godzinach od 7.00 do 15.00.
Pozostałe dni tygodnia tj. poniedziałek, czwartek, piątek przeznaczone będą na prace w terenie.


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 3 stycznia 2011r. do 22 czerwca 2011r.


A P E L

Obowiązek niezwłocznego uprzątania chodników 

położonych przy nieruchomości (wzdłuż ulicy)

 


Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy
Bałtów

A P E L


Mając na uwadze względy  bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bałtów,
przypominam właścicielom nieruchomości, użytkownikom i najemcom
o obowiązku niezwłocznego uprzątania  położonych przy nieruchomości (wzdłuż ulicy) chodników – ze śniegu, lodu, błota oraz uszorstnienia  nawierzchni chodnika w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH
I UPORZĄDKUJMY TEREN PRZY POSESJI

Obowiązek powyższy wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bałtów z dnia 30.01.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów.    
W związku z tym apeluję do mieszkańców o uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.Wójt Gminy Bałtów
/-/Andrzej Jabłoński
 


Jasełka Bożonarodzeniowe 2010


Wieczerza Wigilijna w Gminie Bałtów

22 grudnia 2010r.Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego

„Ja też mogę-aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia”


Wizyta członków Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 w Gminie Bałtów

W dniach 13 i 14  grudnia 2010r. podsekretarz stanu Marian Zalewski przewodniczył  obradom Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013. Posiedzenie odbywało się w Sandomierzu. Uczestniczyli w nim członkowie Komitetu, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaproszeni goście - przedstawiciele lokalnych władz województwa świętokrzyskiego.


Uczeń Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Bałtowie laureatem Konkursu Pięknego Czytania

W dniu 9 grudnia 2010r. w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. odbył się Konkurs Pięknego Czytania adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych  z terenu powiatu ostrowieckiego.


Kolejny sukces uczennicy z PSP im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 9 grudnia 2010r. uczennica klasy II Aleksandra Szewczyk  zdobyła wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Pięknego Czytania”.


Mikołajki 2010

W dniu 7 grudnia br. do drzwi Klubu "Bałtek" zastukał Święty Mikołaj, na którego czekała już grupa przedszkolaków z Gminy Bałtów.


Niezwykły gość z dalekiej Laponii w PSP w Pętkowicach

W dniu 6 grudnia 2010r. Publiczną Szkołę Podstawową w Pętkowicach odwiedził Święty Mikołaj. Wszyscy od rana z niecierpliwością oczekiwali przybysza z dalekiej krainy.


Mikołaj w SP w Wólce Bałtowskiej!

W dniu 6 grudnia 2010r. Szkołę Podstawową w Wólce Bałtowskiej odwiedził długo wyczekiwany gość- Święty Mikołaj.


Mikołajki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 6 grudnia br. uczniowie PSP w Okole, czekając na przybycie Św. Mikołaja umilali czas zaproszonym gościom występem pt. „ Dziś przybywa Święty Mikołaj”, przygotowanym w ramach projektu „Małe Logiczne Dinozaury”.


Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bałtów

6 grudnia 2010r.


Złożenie ślubowania przez radną gminy Bałtów

6 grudnia 2010r.


I Sesja Rady Gminy w Bałtowie rozpoczynająca kadencję 2010 - 2014

1 grudnia 2010r.


„Nie taki diabeł straszny…”

W piątek 26 listopada 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyło się przedstawienie pt.: „Nie taki diabeł straszny…”.


Hokus Pokus wosku lanie, co ma się stać niech się stanie!

W dniu 26 listopada br. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się wieczór pełen wróżb andrzejkowych.


Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?                                                        


ZABAWA ANDRZEJKOWA w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju…”


Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy w Bałtowie

Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie zaprasza do udziału
w I Sesji Rady Gminy w Bałtowie,
nowo wybranej rady na kadencję 2010 – 2014,
która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2010r. (środa) o godz. 13.00.
w lokalu Urzędu Gminy w Bałtowie
 


Wyniki wyborów na Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 listopada 2010r.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 listopada 2010r.
(wyciąg z protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 listopada 2010r. Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie)


Wyniki wyborów do Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 listopada 2010r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 listopada 2010r.
(wyciąg z protokołu z wyborów do Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 listopada 2010r. Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie)


Sukces uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

W dniu 25 listopada 2010r. uczennica klasy III Malwina Kucharska zdobyła trzecie miejsce, a Anna Kopała, uczennica klasy IV, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Wiersze Marii Konopnickiej”.


Aby było bezpieczniej na drodze do szkoły w Okole

W dniu 23 listopada 2010r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miała miejsce prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadziły ją panie z Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Św. z Zespołu Prewencji Kryminalnej, mł. asp. Ewa Libuda i mł. asp. Anna Wasilewska.


Dyskoteka Andrzejkowa w PSP im. Legionów Polskich w Okole


Uważaj na drodze!

W dniu 19 listopada 2010r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej uczniowie kl. IV pod opieką p. Anity Jeruzal przygotowali apel pt. ,,Uważaj na drodze” w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Wypadki na drogach  -  porozmawiajmy”.


Uczniowie naszego gimnazjum na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka

W dniu 18 listopada 2010r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczniowie ZSP Gimnazjum w  Bałtowie: Tomasz Cieślik, Damian Kaczmarzyk, Bartosz Jabłoński wraz z paniami Magdaleną Wójcik i Ewą Fronczek uczestniczyli w Debacie z Rzecznikiem Praw Dziecka - p. Markiem Michalakiem.


Gmina Bałtów wśród najlepszych świętokrzyskich gmin

W dniu 18 listopada 2010 roku  w Kieleckim Centrum Kultury Gmina Bałtów uczestniczyła w finale „Święta Małych Ojczyzn”.
Naszą Gminę reprezentowały zespoły „Biesiada” i „Bałtowianie” oraz Wójt Gminy Andrzej Jabłoński. Na gali obecni byli również Zastępca Wójta – Piotr Dasios, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Iwona  Lis i Pani Lucyna Chodała.


Przedszkolaki w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie

W dniu 17.11.2010r. w ramach projektu ”Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów” przedszkolaki z Bałtowa i Okołu odbyły wycieczkę do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.


Informacja

      Dnia 25 listopada 2010r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbędzie się spotkanie zainteresowanych rolników z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie wymagań dotyczących higieny pasz wynikających z zapisów rozporządzenia WE Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r.
     
      Omówione zostaną także zasady przyjmowania wniosków dotyczących rejestracji gospodarstw prowadzących działalność w zakresie produkcji pasz na własne potrzeby do żywienia zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub też od tych zwierząt.

      Serdecznie zapraszamy!
 


Obchody 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Bałtów

Uroczystości rocznicowe odbyły się 11 listopada br. w Kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił  ks. proboszcz Grzegorz Kucharski.


Narodowe Święto Niepodległości w SP w Wólce Bałtowskiej

W dniu 10 listopada 2010r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej uczniowie klasy IV pod kierunkiem p. Barbary Krzemińskiej poprowadzili krótki apel, będący równocześnie lekcją historii.


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w PSP w Pętkowicach

10 listopada 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Uroczysta Sesja Rady Gminy w Bałtowie kończąca kadencję 2006 – 2010r.


Narodowe Święto Niepodległości w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole  odbyła się  uroczysta akademia poświęcona  92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Zasiewajcie miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, a wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna

11 listopada utożsamiany jest od 92 lat jako symbol walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. To okazja, aby oddać cześć tym, którzy wywalczyli po 123 latach niewoli niepodległość. Z tej to okazji 10.11.2010 r. w Zespole Szkół  Publicznych Gimnazjum w Bałtowie odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów.


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BAŁTOWIE

z dnia 8 listopada 2010r.


UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BAŁTOWIE

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych

na dzień 21 listopada 2010r.


Z A P R O S Z E N I E


Z A P R O S Z E N I E


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie

z dnia 4 listopada 2010r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy

w Bałtowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie

z dnia 4 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bałtów

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie

z dnia 4 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do

Rady Gminy w Bałtowie zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie


z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji

wyborczych w gminie Bałtów

 


INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie

z dnia 03 listopada 2010r.

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do rad gmin,

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


OGŁOSZENIE


Urząd Gminy w Bałtowie

sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500.


Uchwała Nr XLIX/248/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29.10.2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

na terenie Gminy Bałtów


OGŁOSZENIE


    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu  Uchwały Nr XLIX/247/2010 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 – 2032”.


Pasowanie na ucznia w ZSP Szkole Podstawowej w Bałtowie

29 października 2010r. dziewięcioro uczniów klasy I ZSP SP w Bałtowie oficjalnie wstąpiła w szeregi społeczności szkolnej.


Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku”

W dniu 28 października 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński wraz z dyrektorami szkół w Bałtowie panią Lidią Pastuszką i Pętkowicach panią Mirosławą Kulig podpisał umowy o  przekazaniu pomocy rzeczowej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010r.”


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bałtów

z dnia 28 października 2010r.


Obchody Roku Chopinowskiego w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Rok 2010 został ustanowiony Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Fryderyka Chopina. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej z okazji dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora odbył się 22 października 2010r. Turniej Chopinowski, w którym wzięły udział dwie drużyny uczniów z klasy VI i V. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat życia i twórczości Fryderyka Chopina.


Ślubowanie klasy I w PSP im. Legionów Polskich w Okole

20 października 2010r. pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.


Ślubujemy naszej szkole…

  15 października 2010r. był szczególnym dniem w życiu Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, gdyż uczennice klasy pierwszej: Patrycja Krawczyk, Sylwia Łajca oraz Katarzyna Stefankiewicz  stały się pełnoprawnymi członkiniami społeczności szkolnej.


Spotkanie edukacyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

W dniu 12 października 2010r. w PSP w Pętkowicach odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy…”


Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Ślubuję dbać o dobre imię swojej szkoły…”


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dot. projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2011 ".


Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”


Jakże nie płonąć w podzięce …


    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października 2010 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświatowi oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Bałtów.


Informacja dla mieszkańców Gminy Bałtów

Ruszył nowy program pomocy finansowej - dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu, który został zaciągnięty na finansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dotacja jaką można otrzymać to 45 % kwoty kredytu wykorzystanego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.


Zarządzenie 170/2010 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 października 2010r.

w sprawie udostępnienia lokali na spotkania przedwyborcze dla komitetów wyborczych


Ruszyła realizacja projektu Małe Logiczne Dinozaury…

We wrześniu 2010r. rozpoczęła się realizacja projektu „Małe Logiczne Dinozaury”, który dofinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Bałtów/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole.


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bałtowie


Zarządzenie Nr 168/2010 Wójta Gminy w Bałtowie z dnia 11 października 2010r.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Bałtów, oraz wszystkim pracownikom administracji oświatowej

składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów i satysfakcji zawodowej, uznania społecznego

i pomyślności w życiu osobistym.


Wójt Gminy Bałtów                      Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Jabłoński                                   Henryk Cichocki
 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów


Projekt ”Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów”

W dniu 01.10.2010r. Gmina Bałtów rozpoczęła realizację projektu pn. :”Super Dzieci – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


POMOC DLA POWODZIAN Z GMINY TARŁÓW


W dniach 22-27.09.2010 roku komitet pn. ,,Gmina Bałtów Powodzianom” przy udziale pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie przeprowadził zbiórkę darów dla mieszkańców Gminy Tarłów poszkodowanych w czasie ostatniej powodzi. Akcja cieszyła się wielkim powodzeniem a jej efktem  było zebranie 256 worków zboża, 17 worków ziemniaków, 10 słoi miodu oraz 3012 zł.

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania za pomoc przy zbiórce wszystkim sołtysom oraz mieszkańcom naszej gminy za pomoc udzieloną mieszkańcom Gminy Tarłów.

 


Pożegnanie lata w Okole

      23 września 2010r. na placu rekreacyjno-sportowym przy Domu Ludowym w Okole odbyło się ognisko integracyjne dla dzieci odwiedzających Świetlicę  oraz uczniów szkoły podstawowej w Okole i ich rodziców.


KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!

24 września br.w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole odbyło się uroczyste wręczenie nagród  uczestnikom wakacyjnego konkursu fotograficznego pt. „Lato w mojej gminie.”


ROLNICY NA AGRO SHOW 2010


W ubiegłą sobotę tj. 25 września 2010 roku rolnicy z terenu gminy Bałtów  oraz z terenu Gminy Kunów wraz z Wójtem Gminy Bałtów Andrzejem Jabłońskim mieli okazję uczestniczyć w XII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej ,,Agro Show 2010” w Bednarach koło Poznania.


Gmina Bałtów laureatem rankingu „Europejska Gmina Europejskie Miasto”


W dniu 29 września 2010r. Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński odebrał dyplom przyznany gminie Bałtów za zajęcie czwartego miejsca w rankingu organizowanym przez „Dziennik Gazety Prawnej” pn. „Europejska Gmina Europejskie Miasto”.


Żywność w ramach Programu PEAD 2010 w gminie Bałtów

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bałtowie zakończyło z dniem 16.09.2010r. dystrybucję kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD.


Skuter dla Zespołu Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie

Zespół Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie przystąpił do projektu  ogłoszonego 23.06.2010r. przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach pn. „Skuterem Bezpieczniej”.


Akcja „Sprzątanie świata” w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

Jak co roku, 17 września 2010r. Szkoła Podstawowa w Pętkowicach wzięła udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”.


U W A G A RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!!!


I n f o r m a c j a Wójta Gminy Bałtów


    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 20 września 2010 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
    Wykaz wywieszony będzie na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 2641008 wew. 15.
 


I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bałtowie organizuje kurs połączony z egzaminem w zakresie obsługi i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania.
Zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy w Bałtowie w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 24.09.2010 r.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.


Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w Wólce Pętkowskiej

W dniu 17 września 2010 r. w Wólce Pętkowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć siedmiu Mieszkańców tej miejscowości bestialsko zamordowanych w dniu 13 lipca 1943 roku przez okupanta hitlerowskiego.


Gmina Bałtów w finale „Święta Małych Ojczyzn”

W dniu 12 września 2010 r. Gmina Bałtów uczestniczyła w prezentacji Gmin Świętokrzyskich w Kielcach pn. „Święto Małych Ojczyzn”.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

       Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
      Informuję o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn. ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bałtów na lata 2010 – 2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bałtów na lata 2010 – 2032”.


APEL O POMOC DLA POWODZIAN Z GMINY TARŁÓW

W dniu 18.08.2010 roku został zawiązany  komitet pn. ,,Gmina Bałtów Powodzianom” pod przewodnictwem Pana Roberta Żuchowskiego,  w skład  którego wchodzą Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, z-ca Wójta Gminy Piotr Dasios, przewodniczący rady Henryk Cichocki, pracownicy Urzędu Gminy Bałtów oraz sołtysi.
Komitet ,,Gmina Bałtów Powodzianom” zwraca się z apelem o pomoc dla mieszkańców gminy Tarłów, gdzie w wyniku powodzi poszkodowanych zostało 245 gospodarstw o łącznej powierzchni 1246 ha (straty ocenione są na poziomie 100%), gdzie woda zalała 200 budynków mieszkalnych, 100 budynków gospodarczych oraz sprzęt rolniczy. Dodatkowo została zalana Szkoła Podstawowa w Ciszycy Górnej, a także zostały uszkodzone drogi gminne i powiatowe.
Włączmy się do pomocy zbierając zboże, dary finansowe oraz rzeczowe powodzianom z gminy Tarłów.
Informujemy, że samochód Urzędu Gminy będzie odbierał zboże oraz inne dary rzeczowe  w godz. od 8.00 do 14.00 według poniższego harmonogramu:
22.09.2010r. - Wólka Bałtowska, Wólka Bałtowska Kolonia, Antoniów, Borcuchy, Wólka Trzemecka
23.09.2010r. - Rudka Bałtowska, Maksymilianów, Lemierze, Wycinka
24.09.2010r. - Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Pętkowice Kolonia
27.09.2010r. - Wólka Pętkowska, Michałów, Okół
Dary należy wystawić przed posesję. Każda osoba otrzyma pokwitowanie odbioru daru od sołtysa bądź od pracownika Urzędu Gminy w Bałtowie.
W imieniu osób dotkniętych skutkami powodzi dziękujemy za okazaną pomoc.
 OGŁOSZENIE

 Bałtów, dnia 06.09.2010 r.


           
                                             O G Ł O S Z E N I E


      Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Bałtów
na podstawie art.17, ust. 4 ustawy z ddnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

                                             podaje do wiadomości,

że w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Bałtów wyłożony został spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia państwowego, obejmującego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 993  położoną w Bałtowie.

      Z ustaleniami zawartymi w spisie można się zapoznać oraz składać wnioski w okresie od 06.09.2010 r. do 06.10.2010 r. w godz. 8.00 – 14.00.


                                    Przewodniczący
                                Komisji  Inwentaryzacyjnej                                         Andrzej Malicki   


 


Wójt Gminy Bałtów ogłasza konkurs

na stanowiska nauczycieli wychowania przedszkolnego

w Przedszkolach w Bałtowie i Okole

 

 


Żywność w ramach Programu PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 10.09.2010r.  rozpocznie się dystrybucja w ramach programu PEAD na rok 2010.


AGRO SHOW 2010

Urząd Gminy w Bałtowie organizuje wyjazd na XII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2010, która odbędzie się na terenie byłego lotniska w Bednarach / koło Poznania. AGRO SHOW  jest największą międzynarodową wystawą rolniczą w Polsce oraz jedną z największych w Europie.


Trzydzieści lat w Zespole i z Zespołem

W niedzielę 29 sierpnia 2010 roku przy Domu Ludowym w Okole odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Zespołu Ludowego „Okolanki”.


III Świętokrzyskie Święto Pszczoły

III Świętokrzyskie Święto Pszczoły odbyło się w Bałtowie wraz z kościelnym akcentem dożynkowym.


Uwaga! Rodzice Przedszkolaków!


Uwaga! Rodzice Przedszkolaków!

Zajęcia w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczną się  1 października 2010 r.

 

 


Jubileusz 30-lecia Zespołu Ludowego Okolanki


Wóz dla strażaków z Bałtowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bałtowie otrzymała kluczyki do wyremontowanego Lublina, który samorząd pozyskał z … policji za sprawą Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.


Plener rysunkowy w świetlicy w Okole

W każdy piątek wakacji organizujemy plener rysunkowy. Dzieci i młodzież mają możliwość rysowania na wolnym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z naturą.


I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich w Bałtowie

W niedzielę 15. sierpnia 2010r. w Bałtowie odbyły się drugie zawody I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich. Cykl GPGŚ 2010 obejmuje 5 imprez w Kunowie, Bałtowie, Bodzechowie, Waśniowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.


Puchar Wójta Gminy Bałtów dla drużyny Coco Jumbo

14 sierpnia 2010 roku odbyły się rozgrywki III Wakacyjnej Ligii Piłkarskiej  o Puchar Wójta Gminy Bałtów. 
W rywalizacji siedmiu drużyn zwycięską okazała się drużyna „Coco Jumbo i do przodu”, drugie miejsce zdobyła drużyna „LKS Piaski Brzóstowskie II”. Zaszczytne trzecie miejsce dla „LC Na Luzie”.


III Świętokrzyskie Święto Pszczoły


I Grand Prix Gór Świętokrzyskich w Biegach Górskich


Wakacyjna oferta zajęć dla dzieci i młodzieży organizowanych w Świetlicy w Okole

Od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 – 19.00
•    codziennie:
gry i zabawy podwórkowe
•    w każdy piątek sierpnia:
plener rysunkowy
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Wakacje w obiektywie”!  Warunki konkursu podajemy w Regulaminie ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Bałtów (www.gminabaltow.pl) oraz w Świetlicy w Okole i Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie.


Konkurs fotograficzny

Świetlica w Okole
     ogłasza konkurs fotograficzny
pt. "Wakacje w obiektywie"
 

Jeśli masz od 7 do 18 lat, mieszkasz w Gminie Bałtów i lubisz robić zdjęcia,

sfotografuj swoje wakacje spędzane w najbliższej okolicy (teren Gminy Bałtów)

i weź udział w naszym konkursie!Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody!!!Warunki konkursu pt.”Wakacje w obiektywie” znajdziesz w Regulaminie ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Bałtów (www.gminabaltow.pl) oraz w siedzibie Świetlicy w Okole i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie.


Sponsorami nagród są: Gmina Bałtów, Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie,
Stowarzyszenie „Bałt” oraz Stowarzyszenie „Delta”

 


REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt. „Wakacje w obiektywie”

I OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

1)    Organizatorem konkursu fotograficznego jest Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole.
2)    Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna (fotoamatorzy) – mieszkający na terenie Gminy Bałtów.
3)    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii przedstawiającej wakacje spędzone w naszej Gminie.
4)    Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Każda praca otrzyma numer porządkowy, pod którym ukryte będą dane uczestnika.
5)    Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
6)    Organizator przewiduje nagrody (I, II, III miejsce) oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez sponsorów.
7)    Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celu promocji Gminy ( np. strona internetowa Gminy Bałtów, lokalna prasa, kroniki, wystawa pokonkursowa).
8)    Prace muszą być pracami własnymi, które nie były nigdy publikowane czy nagradzane. Każdy uczestnik otrzyma do podpisania deklarację dotyczącą tych faktów.


Wakacje marzeń dla uczniów PSP im. Legionów Polskich w Okole

W ramach przynależności do Klubu Przodujących Szkół uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wyjadą na dwutygodniowe kolonie do Łeby. W pięknym ośrodku „Słowiniec”, usytuowanym 80 metrów od plaży, będzie wypoczywało 15 uczniów.


PROJEKT UNIJNY W PSP IM. LEGIONÓW POLSKICH W OKOLE!!!

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole napisała wniosek o dofinansowanie realizacji projektu  złożonego w ramach konkursu nr: 2/9.1.2/PKOL/2010 pod nazwą „Małe logiczne dinozaury” do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.


Zjazd Trzeźwościowy 2010

W dniu 17 lipca 2010r. w Zespole Szkół w Bałtowie na Wzgórzu Pałacowym odbył się kolejny zjazd trzeźwościowy, w którym wzięło udział ponad 350 abstynentów głównie z województwa świętokrzyskiego.


OBWIESZCZENIE

    OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Bałtów

zawiadamia, że  dnia 19.07.2010 r. znak: Oś.  7624/4/2010  na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce; w imieniu którego występuje Pełnomocnik Pan Andrzej Kochman z firmy WYG International ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+ 912 do km 29+269”.
W/w wniosek został przesłany według właściwości postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 19.07.2010 r. znak: RDOŚ – 26 – WOO.I – 6613/3-012/10/sc
W świetle obowiązujących przepisów  art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.
W związku z czym organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bałtów.
Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele
i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy oraz § 3 ust1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Strony mogą zapoznać się z zamierzoną inwestycją wnioskodawcy oraz zgłaszać ewentualne zastrzeżenia.
W przypadku braku zastrzeżeń obecność nie jest obowiązkowa.
Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów , pok. 7, w godzinach 700 - 1500, wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

Otrzymują:
1.    Strony postępowania
            poprzez obwieszczenie
2.    a/a
 


Obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze odwiedzą wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju podczas obchodu przedspisowego przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.


Powszechny Spis Rolny 2010

W okresie od 1 września do 31 października 2010r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Badanie będzie dotyczyło stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00
PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.


Grant dla Bałtowa

W dniu 14 lipca 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Wójtem Gminy Bałtów została zawarta umowa.


Kolarze w Bałtowie

W dniu 10.07.2010r. odbył się w Bałtowie VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej w Kategorii Masters.


Poświęcenie pamiątkowej tablicy w Pętkowicach

W dniu 27 czerwca 2010 r. w Kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pętkowicach odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy dla uczczenia pamięci sióstr Guzowskich.


„Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”

W dniu 25 czerwca 2010 r. w ramach partnerskiego projektu systemowego  współfinansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny odbył się festyn pod hasłem „Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”.


Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

26 czerwca 2010 roku miała miejsce, oczekiwana przez całą społeczność szkolną i lokalną, uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Okole imienia Legionów Polskich.

 

 


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

25.06.2010r. w godzinach popołudniowych na placu bałtowskiej Okręglicy, odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna, patronat objął Wójt Gminy Andrzej Jabłoński.


Nagrody Wójta Gminy Bałtów
za osiągnięcie wysokich wyników w nauce
w roku szkolnym 2009/2010


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że zgodnie z art. 61 w nawiązaniu do art. 63 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu owoców i warzyw od indywidualnych rolników oraz w zakresie produkcji podstawowej i sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego powinni posiadać decyzję o zatwierdzeniu zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru.


Noc Świętojańska


Żywność w ramach Programu PEAD 2010 w gminie Bałtów

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” w ramach podpisanej umowy o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD 2010” ze Świętokrzyskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach, otrzymało w miesiącu maju bieżącego roku 13.950 kg artykułów spożywczych dla najuboższych mieszkańców gminy Bałtów.


Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010 w SP w Wólce Bałtowskiej

21 maja 2010r. w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbył się I Szkolny Konkurs Matematyczny  pod hasłem  „Mistrz Tabliczki Mnożenia 2010”.


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat:

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

 

L.p.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki

ewid. gruntów

Powierzchnia  lokalu (m²)

Przeznaczenie nieruchomości

Forma wydzierżawienia

Czynsz – cena wywoławcza

Uwagi

1

Lemierze

Część lokalu położona na działkach nr 117/2, 118/2,119/2

44,73

Działalność handlowa

Przetarg – dzierżawa

na okres 3 lat

111,83 zł + 22%  VAT miesięcznie

 

Dzierżawa od dnia 01.10.2010 roku

 

Po upływie 21 dni zostanie ogłoszony przetarg pisemny  nieograniczony

 

 

 

 

 


IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Lutnia Wiejska” w PSP w Okole

10 czerwca gościliśmy w murach naszej szkoły uczestników Powiatowego Konkursu Lutnia Wiejska. Była to już jego czwarta edycja, a wzięło w niej udział osiem szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, szkoły podstawowe: 4, 5, 7, 11 oraz cztery szkoły z terenu gminy Bałtów.


KRZYŚ CIEŚLIK W PÓŁFINAŁACH

Uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Bałtowie – Krzysztof Cieślik -  zakwalifikował się do Półfinału Mistrzostw Polski w Szachach Klasycznych poprzez zajęcie VI miejsca w Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Szachach, które odbyły się w dniach 5 – 6 czerwca 2010r. w Chęcinach.


I N F O R M A C J A

W ZSP Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bałtowie w dniu 22.06.2010 (wtorek) odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011 wywieszony będzie na tablicach informacyjnych na  korytarzach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły.
 


WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011 - WNIOSKI

W sekretariacie  ZSP w Bałtowie są do pobrania wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę.


Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

1 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej zorganizowany został Dzień Rodziny, który był połączeniem Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. W uroczystości uczestniczyli: radna Gminy Bałtów, pani Elżbieta Chuchała oraz licznie przybyli rodzice.


Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 14- 15 maja 2010r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach odbył się Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powiat ostrowiecki reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bałtowie.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW z dnia 10 czerwca 2010r.


Dyżur Gmina Bałtów w dniach 19-20 czerwca 2010 r.

Informujemy, że dyżur w naszym Urzędzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie pełniony:

19 czerwca 2010 r. (sobota)
w godz. 7.00  -  15.00


Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym w ZSP w Bałtowie

    Rok szkolny 2009/10 to czas rocznic wielu ważnych wydarzeń w historii najnowszej, czas podsumowań i refleksji nad polską przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
    W 20. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało konkurs „Jestem i działam” – konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym.


Dzień Dziecka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie 1 czerwca 2010 r. jak co roku obchodzili Dzień Dziecka.


III Wakacyjna Liga Piłkarska

Zapraszamy do udziału !
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
serdecznie zaprasza do udziału

w III Wakacyjnej Lidze Piłkarskiej o Puchar Wójta Gminy Bałtów.


Drużyny należy zgłaszać do dnia 09.07.2010r.

w siedzibie GBP Bałtów 32A, tel. 41/2641330


Serdecznie zapraszamy do sportowej rywalizacji.


Pierwsze czytanki dla ... trafiły już do najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Czeka na Was w prezencie wyprawka czytelnicza "Z książką na start", przygotowana przez Instytut Książki.


 

Aktualności: 2228 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com