Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

INFORMACJA

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka


Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego

 


Zaproszenie na III Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


Jasełka w Zespole szkół Publicznych w Bałtowie

W dniu 22 grudnia 2011 r. dzieci klas 0A i 0B przedstawiły inscenizację Jasełek Bożonarodzeniowych.


Nabór do projektu "Wspólna Sprawa"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie do dnia 27 stycznia 2012r. prowadzi nabór uczestników  do udziału w projekcie  ,,Wspólna Sprawa”.


Wniosek o dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł. do świadczenia pielęgnacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż do dnia 31 stycznia 2012r. należy składać wnioski w związku z przyjętą przez Radę Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r. uchwałą w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.


Zaproszenie nr 2/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na okazaniu granic działki nr 837/2 oraz 863/6  (na odcinku około 40 m) położonych w miejscowości Bałtów.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. kadr, organizacyjnych i wyborów
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD


Wigilia dla Samotnych 2011r.

 


Życzenia Bożonarodzeniowe

  


Udział Kół Gospodyń Wiejskich w Konferencji w Sandomierzu

W dniu 16 grudnia 2011 r. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bałtów uczestniczyły w konferencji w ramach projektu „Wsparcie organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. świętokrzyskiego”, która odbyła się w Sandomierzu.
 


Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 10 lat.


Uchwała Nr XV/106/2011

Uchwała Nr XV/106/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.


Mikołajki

6 grudnia 2011r. Filię Szkoły Podstawowej w Bałtowie w Wólce Bałtowskiej odwiedził Św. Mikołaj.


Konkurs recytatorski "Jesień w poezji"

28 listopada 2011r. w Filii Szkoły Podstawowej w Bałtowie w Wólce Bałtowskiej odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Jesień w poezji”, zorganizowany przez Mały Samorząd Szkolny pod opieką pań: Anny Smolińskiej i Justyny Jabłońskiej.


Święto Niepodległości

10 listopada 2011r. w Filii ZSP w Bałtowie w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.


Uczniowie klas 0 - III ZSP w Bałtowie w Fabryce Bombek

 W dniu 25 listopada 2011r. najmłodsi uczniowie klas 0 – III z ZSP w Bałtowie pod kierunkiem  wychowawców odwiedzili Fabrykę Bombek  w Nowej Dębie. Celem wycieczki było zapoznanie się z procesem produkcyjnym począwszy od dmuchania przez srebrzenie, dekorowanie i pakowanie bombek. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał bombkę z własnym imieniem oraz bombkę pomalowaną samodzielnie podczas warsztatów.


PATRON SZKOŁY ZOBOWIAZUJE

Czwartek 24 listopada 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole upłynął pod znakiem kształtowania patriotyzmu i tożsamości narodowej.


Andrzeju nasz dobrodzieju …

„ Andrzeju nasz dobrodzieju dobrą wróżbę daj” - tymi magicznymi słowami rozpoczęło się 24 listopada 2011 r. spotkanie andrzejkowe w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zorganizowane przez samorząd uczniowski. Siedząc w magicznym kręgu, dzieci zapoznały się z gawędą na temat tradycji andrzejkowych i zapomnianego już zwyczaju kawalerskiego- katarzynek . Oczywiście żadna zabawa andrzejkowa nie może obejść się bez wróżb, a było ich wiele. Uczestnicy imprezy także chętnie zajmowali miejsce na parkiecie i tańczyli w rytm ulubionej muzyki. Wszyscy uczniowie skończyli dyskotekę andrzejkową w dobrym i radosnym nastroju.
 


ZAPROSZENIE NR 86/2011 DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE nr 86/2011 do złożenia oferty
na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO

Gmina Bałtów – Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na  wykonanie prac geodezyjnych.


Lekcje biblioteczne dla gimnazjalistów

W ramach przysposobienia czytelniczego uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Celem spotkań było zapoznanie uczniów z ogólnymi zasadami prawidłowego korzystania z zasobów biblioteki. Opanowanie technik poszukiwania materiałów do dalszego uczenia się i doskonalenia metod samodzielnej pracy z książką i innymi źródłami informacyjnymi.
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 84/2011

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 84/2011

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do składania ofert na opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  


Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole im. Legionów Polskich podczas uroczystej mszy za Ojczyznę w Tarłowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okole nosi zaszczytne imię Legionów Polskich. Dlatego też, dla całej szkolnej społeczności Dzień Niepodległości  11 Listopada jest więc dniem szczególnym, bowiem to w dużej mierze dzięki Legionom Polskim odzyskaliśmy byt narodowy.


Ślubowanie pierwszaków

Po długim okresie wyczekiwania uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w ZSP w Bałtowie Filii w Wólce Bałtowskiej w dniu 16 listopada 2011r. zostali  przyjęci w poczet społeczności szkolnej.


Uczniowie Gimnazjum w ZSP w Bałtowie w pilotażowym programie

Uczniowie klasy Ib Gimnazjum w ZSP w Bałtowie pod kierunkiem wychowawczyni – p. Jolanty Kogut biorą udział w programie opracowanym w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadaniem programu jest przygotowanie uczniów gimnazjum do planowania i realizacji projektów uczniowskich, jak również kształtowanie u wychowanków postaw przedsiębiorczych, ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie, podejmowania decyzji, rozpoznawania i rozwiązywania problemów, wykorzystywania technologii informacyjno-komputerowych.
 


Ośrodek Zdrowia w Bałtowie po modernizacji

11 listopada 2011r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku zmodernizowanego ośrodka zdrowia
w Bałtowie. Prace remontowe trwały ponad rok czasu, koszt modernizacji wyniósł prawie 1 mln zł., przy czym ponad 211 tys zł. pochodziło z środków PFRON. Budynek zyskał przy tym podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku ośrodka zdrowia w Bałtowie na parterze funkcjonuje: apteka, gabinet stomatologiczny, gabinety lekarskie i rehabilitacja. Na piętrze będzie funkcjonował posterunek policji, grupa wsparcia AA „Nowa Droga”, znajdują się tam także lokale mieszkalne.


Obchody Dnia Niepodłeglości w Bałtowie

Obchody Święta Niepodległości w gminie Bałtów rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, po której złożone zostały wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Następnie w asyście Orkiestry Dętej z Kunowa oraz pocztów sztandarowych przemaszerowano pod odnowioną figurę Jezusa Chrystusa Frasobliwego, gdzie uroczyście odsłonięto tablicę z informacjami o prawdopodobnej genezie figury.


Honorowy Obywatel Bałtowa

11 listopada 2011r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Bałtowie odbyło się nadanie pierwszego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bałtów. Pierwszym Honorowym Obywatelem został dr Gerard Gierliński  absolwent College of Natural Scientes of The Loyola University w Chicago, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego, odkrywca tropów dinozaurów na terenie Gminy.


Bezplatna mammografia

14 listopada 2011 roku kobiety z terenu gminy Bałtów miały możliwość skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych finansowanych przez NFZ. Badania zostały przeprowadzone pod patronatem Urzędu Gminy w Bałtowie w ramach programu Profilaktyka Ratuje Życie.
 


Wycieczka do Jaskini ,, Raj ” oraz Muzeum Zabawek i Zabawy

Przedszkolaki z Bałtowa oraz Okoła wzięły udział w wycieczce do Jaskini ,, Raj ” oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Dzieci miały okazję zobaczyć m.in.: stalaktyty oraz stalagmity upiększające sklepienie i dno jaskini. Niezwykłą atrakcją była również wizyta w największym w Polsce, kieleckim Muzeum Zabawek - wśród ponad 10 tys. eksponatów mogły obejrzeć min.: lalki z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, modele samochodów, samolotów, statków, a także kolejkę elektryczną.
 


Zajęcia dodatkowe w Przedszkolach w Bałtowie i Okole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.


Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieorganiczonym na sprzedaż nieruchomości


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 07.11.2011r.  rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD na rok 2011. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku  Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 13.00.
 


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

 14 listopada 2011r. (poniedziałek) przy Urzędzie Gminy w Bałtowie będą przeprowadzane bezpłatne badania mammograficzne.


OBCHODY ZWIĄZANE Z 11 LISTOPADA W GMINIE BAŁTÓW

ZAPROSZENIE NA  UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 93 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


BEZPŁATNE SZKOLENIE INFORMACYJNE - ROZLICZANIE PROJEKTÓW!

7 listopada 2011r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. o godz. 11.00 odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne "Rozliczanie projektów". Szkolenie prowadzą konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie dotyczy pomocy beneficjentom realizującym projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych.


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

                                                                     


Gminne Centrum Kultury w Bałtowie gościło Chór z Sienna

W ramach integracji zespołów i wymiany doświadczeń gościliśmy Chór z Sienna. Spotkanie odbyło się w GCK. Chór pod dyrekcją Alicji Sołtys zaprezentował utwory znanych kompozytorów jak również własne.Protokół z rozprawy administracyjnej

W dniu 24 października 2011r. o godz. 11.00 odbyła się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna, która była elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku 1+912".


Bałtów w rankingu „WSPÓLNOTY”

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPOLNOTA” w wydaniu monograficznym Nr 42/1048 z dnia 15 października 2011r. zamieściło ranking samorządów, które najwięcej inwestują w infrastrukturę techniczną - drogi, gospodarkę komunalną, wodociągi, kanalizację. Pod uwagę brane były nie wszystkie instytucje samorządowe, tylko te skierowane na rozwój infrastruktury technicznej. Są one bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego. Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się na trzech działach:
•    transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy),
•    gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenia ulic, itp.),
•    gospodarka mieszkaniowa.
W rankingu brano pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2010 roku,  w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat tj. za lata 2008 – 2010.  W grupie gmin wiejskich, których w Polsce jest 1576 (dane na 01.01.2011r.), Bałtów znalazł się na 73 miejscu wśród pięciu innych gmin wiejskich z województwa świętokrzyskiego (Secemin, Rytwiany, Solec-Zdrój, Morawica i Kije) skwalifikowanych w pierwszej setce.  Ranking prowadzony jest od ponad 10 lat i warto zauważyć, że w latach 2001-2003 było to 1420 miejsce, potem 1059 czy 740 w latach 2006-2008. Wysoką pozycję Bałtowa w tym zestawieniu należy zawdzięczać inwestycjom związanym z budową oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji,  rozbudową sieci wodociągowych oraz modernizacją ujęcia wody w Wólce Bałtowskiej. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 17 637 684,03 zł.
 


Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 12.10.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenia Gminy Bałtów


Pasowanie uczniów klasy I w Okole

20 października 2011r.  był szczególnym dniem w życiu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.W tym dniu odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy I.


Nauczyciel to tak dumnie brzmi

14 października  obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, w szkole popularnie zwany Dniem Nauczyciela.


INFORMACJA

Radny Powiatu Ostrowieckiego – Pan Marek Rej będzie przyjmował mieszkańców we wszystkich sprawach będących w zakresie jego kompetencji.

1. Okół – Dom Ludowy (Świetlica) dn. 21.10.2011 r. godz. 1200-1700

2. Wólka Bałtowska – Filia Szkoły Podstawowej w Bałtowie - dn. 22.10.2011r. godz. 1400-1800


ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. Z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm./


Gminny Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty

W dniu 11.10.2011 r. odbył się konkurs kulinarny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie.


Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."


Dzień Chłopaka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

30 września 2011r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie uroczyście obchodzono Dzień Chłopaka.


Uczennica Szkoły Podstawowej w Bałtowie Laureatką Konkursu

W sobotę, 24 września 2011 roku w pięknej scenerii w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej – odbyła się Wojewódzka Olimpiada  Wiedzy i Umiejętności Matematyczno –Przyrodniczych w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


WNIOSKI O DODATKOWE 100 ZŁ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2011r

Do 31 października 2011 r. należy składać wnioski o przyznanie w listopadzie
i grudniu dodatkowej pomocy do świadczenia pielęgnacyjnego


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na rok 2012 ".


Zespoły ludowe w Zakopanem

W dniach 30 września i 1 października 2011 r. zespoły ludowe: „Bałtowianie”, „Biesiada”, „Okolanki” uczestniczyły w wycieczce do Zakopanego, zorganizowanej w ramach promocji Gminy Bałtów. Uczestnicy zwiedzili stolicę Tatr, podziwiali piękno polskich gór. Dopisała piękna pogoda i dobry humor.


MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA

Urząd Gminy w Bałtowie posiada do wynajęcia na dogodnych warunkach mieszkanie o powierzchni 71m2całkowicie wykończone w stanie developerskim w miejscowości Bałtów. Mieszkanie znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia i przeznaczone jest dla lekarza o dowolnej specjalizacji. Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 29.


Dyżur wyborczy w Gminie Bałtów

Informujemy, że w naszym Urzędzie w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
w dniach 8-9 października 2011 będzie pełniony dyżur.


OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

                                                                                                                                                                                    
OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008ro udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)


Konkurs kulinarny


Sprzątania Świata w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

„Przestańcie wreszcie śmiecić!
Proszą was wszystkie dzieci:
Pomyślcie przez chwilę o nas
My chcemy grać w zielone!”


XXIX Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

W dniach od 16 do 18 września 2011 roku Gmina Bałtów gościła pszczelarzy z kraju i zagranicy.


Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Bałtowie

Zarządzenie Nr 136/11
Wójta Gminy Bałtów
z dnia  19 września 2011 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Bałtów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                               


Wójt Gminy Bałtów
/-/ Andrzej Jabłoński


Koło Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej w Kałkowie

W dniu 11.09.2011r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudki Bałtowskiej zorganizowały wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, uczestnicząc jednocześnie w odbywających się w tym dniu diecezjalnych uroczystościach dożynkowych. To, co wyróżnia Kałków z innych uroczystości dożynkowych, to bardzo długi korowód, liczący około kilometra.
 


Projekt "Nasza Wspólna Sprawa"

Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Bałtów” realizowało w okresie tegorocznych wakacji we wsi Maksymilianów  projekt wakacyjny w ramach „Pożytecznych Wakacji 2011”, dotowany przez warszawską Fundację Wspomagania Wsi.


Wielki - mały człowiek...

Pierwszego września 2011 roku ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole rozpoczęła realizację projektu systemowego „Wielki – mały człowiek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy polega na zaangażowaniu wszystkich szkół z terenu danej gminy. Projektem zostali objęci uczniowie klas I-III. Zajęcia  odbywają się w trzech modułach:
I -  przeznaczony dla uczniów mających trudności w czytaniu, pisaniu i mowie,
II – dla dzieci wykazujących trudności w zdobywaniu wiadomości i umiejętności matematycznych,
III – przeznaczony jest dla uczniów wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.
Środki pozyskane przez Gminę Bałtów w całości zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że praca nauczycieli i dzieci już wkrótce zaowocuje sukcesami.     


AGRO SHOW 2011

 Urząd Gminy w Bałtowie organizuje wyjazd na XIII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2011, która odbędzie się na terenie byłego lotniska w Bednarach / koło Poznania.


Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy do 14 dnia przed dniem wyborów tj. do 25 września 2011 r. Zgłoszenie może być dokonane: ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.Państwowa Komisja Wyborcza określa wzory nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, kierując się możliwością praktycznego zastosowania tych nakładek przez wyborców niepełnosprawnych.
 


Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej

Do 16 września 2011r. pełnomocnicy wyborczy lub osoby upoważnione przez komitety wyborcze, które zarejestrowały się na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danych obwodów głosowania w gminie Bałtów listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora mogą zgłaszać do każdej z czterech obwodowych komisji wyborczych po 1 kandydacie.


Święto plonów w Gminie Bałtów

4 września 2011 r. w Bałtowie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła  Msza Św. odprawiona w Kościele p. w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Po Mszy Św. licznie zgromadzeni przeszli w barwnym korowodzie przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej na plac „Okręglica”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.


Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.


Głosowanie przez pełnomocnika

Wyborca:
•    niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.)
•    który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania".

 


Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie
Wójta Gminy Bałtów
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 


Gmina Bałtów na Dożynkach Powiatowych

W Ćmielowie 28 sierpnia 2011 r Gmina Bałtów uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500. Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, silnik 2.5 litra -  uszkodzony, cena 8 000 zł brutto.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.


ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE W BAŁTOWIE

Wójt Gminy Bałtów i Rada Gminy w Bałtowie zaprasza wszystkich na Dożynki Gminne, które odbędą się 4 września 2011r. w Bałtowie na "Okręglicy".


Zarządzenie nr 116/2011 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.08.2011r.

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


PIKNIK NA SPORTOWO W SKARBCE


16 lipca br. w Skarbce odbył się „Piknik na Sportowo” dla najmłodszych mieszkańców tej miejscowości.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu


Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda samochód dostawczy marki KIA 2500. Rok produkcji 2003, przebieg 160000, kolor biały, pojazd zarejestrowany na 6 osób, nadwozie typu wywrotka wyposażona w siłownik hydrauliczny, silnik 2.5 litra -  uszkodzony, cena 10 000 zł brutto.
Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.
 


Promesa dla Bałtowa

W dniu 21 lipca 2011r. w Sandomierzu Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jerzego Millera promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Wakacje z biblioteką

 W każdy wtorek i czwartek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbywają się zajęcia wakacyjne dla dzieci. Dużym powodzeniem cieszą się  gry i zabawy sportowe oraz  zajęcia plastyczne. Dla najmłodszych przewidziano również głośne czytanie bajek, gry planszowe i edukacyjne oraz liczne konkursy.


Zespół „Okolanki” na występach w Iłży

 17 lipca 2011r. zespół ludowy „Okolanki” reprezentował Gminę Bałtów w XVII Festiwalu Folkloru im Józefa Myszki w Iłży. Na scenie zaprezentował dwa utwory : „Siwy Kuniku” oraz „Stoi dąb nad wodą”. Za udział w festiwalu zespół otrzymał nagrodę.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 18.07.2011r.  rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD na rok 2011. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku  Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 13.00 w niżej przypisanych terminach.
 


OGŁOSZENIE

Punkt Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Bałtowie  organizuje Grupę Wsparcia dla: żon, matek, rodzeństwa i osób bliskich osób uzależnionych oraz ofiar przemocy domowej.  Spotkania odbywać się będą w ostatni piątek miesiąca w godz. od 9:00 do 11:00  w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie (na wprost Urzędu Gminy).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 lipca o godz. 9:00.


KACPER W FINALE WOJEWÓDZKIM

W dniu 20. 06. 2011 roku w sali konferencyjnej oddziału regionalnego KRUS w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”.


Szkoła Pięknych Umysłów - Sprawozdanie z udziału w projekcie „Taki Jak Mozart”

Dnia 17 czerwca 2011 r. w ZSP w Bałtowie odbyło się uroczyste podsumowanie działań podejmowanych w ramach udziału w projekcie „Taki Jak Mozart”. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć koordynatora projektu - przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Panią Lidię Pasich.


UWAGA PRODUCENCI WARZYW!

Prezes ARR ogłosił warunki uczestnictwa producentów warzyw w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.


SPIS KONTROLNY


Gminny Komisarz Spisowy zawiadamia, że w dniach do 1 do 11 lipca 2011 r. w wylosowanych mieszkaniach zostanie zrealizowany spis kontrolny. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, poprawności uzyskanych danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym. Spis ten zostanie zrealizowany przez ankieterów spisowych, wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
Nadal respondenci będą mieli możliwość uzyskania informacji, bądź potwierdzenia tożsamości ankieterów dzwoniąc na bezpłatną infolinia 800 800 800 lub z telefonów komórkowych pod płatny numer 22 44 44 777:
poniedziałek-piątek          od 8.00 do 20.00
sobota-niedziela               od 8.00 do 18.00   


IV Wakacyjna Liga Piłkarska

IV Wakacyjna Liga Piłkarska

dla dzieci i młodzieży szkolnej o Puchar Wójta Gminy Bałtów


Wakacje 2011 z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
zaprasza
    wszystkie dzieci na zajęcia wakacyjne


„Noc Kupały” w Bałtowie

W dniu 24.06.2011 r. na terenie JuraParku w Bałtowie odbył się II Bałtowski Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”.


Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole


Przedszkolaki w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

13 czerwca 2011 roku dzieci z Przedszkoli w Bałtowie i Okole pojechały na wycieczkę do Parku Etnograficznego w Tokarni.


ZAPROSZENIE NA PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH - NOC ŚWIĘTOJANSKA


Konkurs recytatorski

8 czerwca 2011r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole gościła uczestników konkursu recytatorskiego LUTNIA WIEJSKA.


Wybory ławników na kadencję 2012 – 2015 INFORMACJA KORYGUJĄCA

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 627) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693),
    Na podstawie art. 158-165 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693),
WÓJT GMINY BAŁTÓW zawiadamia, że do 30 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, w biurze Rady Gminy, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.


Święto Ludowe i Dzień Strażaka w Gminie Bałtów

W dniu 12.06.2011r. w Gminie Bałtów odbyły się  obchody Święta Ludowego i Dnia Strażaka.


O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

STAROSTA OSTROWIECKI

Ostrowiec Św. 2011-06-06

Znak: AB.6740.155.2011.MM
 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami)


Z wizytą u Koziołka Matołka…

31 maja  2011 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej pod opieką pań Edyty Obcowskiej i Anity Jeruzal odbyli wycieczkę do Pacanowa i Kurozwęk.


Narodowy Spis Powszechny 2011 - Komunikat


Szanowni Państwo
 
 
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia samopisu  zwracam się do Państwa  z prośbą o dokonanie samopisu.  Metoda ta jest prosta, wygodna, bezpieczna i pozwala na spełnienie obywatelskiego obowiązku  w dowolnym czasie, przez 14 dni od momentu pierwszego zalogowania się, ale nie później niż do 16 czerwca. W celu przekazania danych przez Internet wystarczy zalogować się na portalu www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl. Samodzielnie mogą się spisać także osoby nie posiadające dostępu do sieci. Taką możliwość daje im off-linowa wersja formularza, która jest dostępna w Gminnym Biurze Spisowym w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie pok. nr 4, tel. (41) 26 41 008 wew. 15.
 

        
                                                    Komisarz  Spisowy
                                                   Wójt Gminy Bałtów
                                              mgr inż. Andrzej Jabłoński


INFORMACJA WÓJTA GMINY BAŁTÓW


    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 13 czerwca 2011 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
    - nieruchomość zabudowana położona w Bałtowie  oznaczona jako działka               
      nr 601/2 o pow. 0.0481 ha objęta księgą wieczystą  KW Nr KI1O/00055861/3,
   - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 602/3 o pow.  0.0726 ha, objęta księgą wieczystą  KW Nr KI1O/00012586/8.
Wykaz wywieszony będzie na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 2641008 wew. 15.


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU ŁAWNIKÓW

Wójt Gminy Bałtów informuje, że w dniu 30 maja 2011r. została opublikowana Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.  (Dz.U. Nr 109, poz. 627), która jest dostępna pod adresem:                         http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011109062701.pdf  

Ustawa wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011r.
 


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Wójt Gminy Bałtów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie oraz Zespół Szkół w Bałtowie zapraszają Państwa na spotkanie   z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.  Spotkanie dotyczyć będzie problemu narkomanii i alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej  i odbędzie się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15:00 w Zespole Szkół w Bałtowie (Gimnazjum).


Wycieczka przedszkolaków do Kurozwęk

W dniu 02.06.2011 r. przedszkolaki z Bałtowa i Okoła wzięły udział w wycieczce do Kurozwęk.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w dniu 21.06.2011r., godz. 11.00 w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Bałtowie (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne nt. możliwości pozyskania 45% dotacji na instalację kolektorów słonecznych (dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).


DZIEŃ DZIECKA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEGIONÓW POLSKICH W OKOLE

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczcili swoje święto wyjeżdżając na wycieczkę.


„Wszystkie dzieci nasze są…”

Piknik w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach


Mamo…Tato…to dla Was …

…pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Wólce Bałtowskiej odbyła się wzruszająca uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.


Święto Ludowe i Dzień Strażaka 12 czerwca 2011r.

SAMORZĄD GMINY BAŁTÓW
ZARZĄD GMINNY PSL w BAŁTOWIE
ZARZĄD GMINNY ZOSP RP  w BAŁTOWIE
zapraszają
na uroczyste obchody
Święta Ludowego i Dnia Strażaka
w dniu 12 czerwca 2011 r.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż w związku z zamiarem rozpoczęcia dystrybucji żywności ramach programu PEAD, osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria dochodowe do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.


POUCZAJĄCA LEKCJA

Uczniowie z klas czwartej i piątej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczestniczą w zajęciach koła polonistycznego.


MAJÓWKA

25 maja 2011r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz ich goście z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pętkowicach wybrali się na majówkę.


BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU


Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

Na podstawie art. 158-163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370),

WÓJT GMINY BAŁTÓW
zawiadamia, że do 30 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie, w biurze Rady Gminy, przyjmowane będą ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
DO SĄDU REJONOWEGO w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM.
 


Festiwal Folkloru w Lipsku

22 maja 2011 r. zespół ludowy „Okolanki” i kapela „Powiślaki” zaprezentowały się w  XVII Festiwalu  Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2011 zorganizowanym w Lipsku.


UWAGA! RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW!

Uzupełniający nabór do przedszkoli w Bałtowie oraz Okole.

Zapisy do 10 czerwca 2011r.


Sukcesy uczennicy Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej bardzo chętnie uczestniczą w wielu konkursach organizowanych nie tylko na terenie naszej szkoły.


Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bałtowie

W dniu 14 maja 2011 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Bałtowie odbył się Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie, reprezentujących wszystkie jednostki OSP Gminy Bałtów.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

STAROSTA
OSTROWIECKI

Ostrowiec Św. 2011-05-12
 

Znak: AB.6740.155.2011.MM
 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


W oparciu o art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)
 

 


Wycieczka Przedszkolaków do Sandomierza

W dniu 09.05.2011r. dzieci z przedszkoli w Bałtowie i Okole wzięły udział w wycieczce do Sandomierza.


Spotkanie autorskie z okazji Tygodnia Bibliotek

10 maja 2011 r. w Gminnej Bibliotece gościliśmy pisarza, dramaturga, scenarzystę  filmowego i producenta   Zbigniewa Masternaka, pisarza regionu świętokrzyskiego.


Obchody Dnia Europy w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

ZJEDNOCZENI W RÓŻNORODNOŚCI

9 maja br. uczniowie i nauczyciele PSP w Pętkowicach włączyli się w obchody Dnia Europy.


Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem

7 maja 2011 r. w Ciekotach zespoły ludowe:  „Bałtowianie” i „Biesiada” uczestniczyły w eliminacjach do XXXV Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.


Uroczystości majowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach

„Ojczyzna –kiedy myślę wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam(…)z niej się wyłaniam(…),

by zamknąć ją w sobie jak skarb(…)”


NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA 2011r.

KOMUNIKAT KIEROWNIKA BIU8RA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W OSTROWCU ŚW.


INFORMACJA- SKUP CHRABĄSZCZY MAJOWYCH

Gmina Bałtów informuje, że wraz ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczyna akcje zwalczania chrabąszcza majowego. Od momentu wyklucia z jaja, pędraki chrabąszczy przez cztery lata żyją w ziemi. W tym czasie są najbardziej niebezpieczne dla upraw, gdyż podgryzają korzenie. Z kolei wiosną dorosłe osobniki opuszczają podziemne kryjówki i masowo atakują korony drzew.  Na terenie Gminy Bałtów został uruchomiony skup chrabąszcza majowego, który potrwa do 31.05.2011r.. Skup poprowadzi Pan Łukasz Sałek  prowadzący działalność gospodarczą  pn. ,,Zakład Usług Leśnych '. Za kilogram chrabąszczy dostawca otrzyma 2 zł.  Skup jest czynny w miejscowości Skarbka Dolna 47, codziennie od poniedziałku do soboty w godz. od 1800- 1900.
 


Obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2011 r. w Gminie Bałtów odbyły się uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji.


Kolejny sukces uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie

9 kwietnia 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Św. odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Uczniowie z Bałtowa w hołdzie Janowi Pawłowi II

29 kwietnia 2011roku, w przededniu beatyfikacji Jana Pawła II, oddając hołd temu wielkiemu Polakowi, Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie przystąpił do udziału w projekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II".


Uroczystości Majowe w PSP im. Legionów Polskich w Okole

29 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole miały miejsce dwie uroczystości.


Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Gmina Bałtów

Zaproszenie

Gmina Bałtów

Gminny Turniej Piłki Chińskiej

18 kwietnia 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się Gminny Turniej Piłki Chińskiej.


Spotkanie wielkopostne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

W Wielką Środę , kilka dni przed Wielkanocą, uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole spotkali się , aby wspólnie uczcić misterium Męki Pańskiej.


Niedziela Palmowa w Gminie Bałtów

17 kwietnia 2011 r. mieszkańcy gminy  wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej.


„Katyń - pamiętamy…”

13 kwietnia b.r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pętkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów 71- szej rocznicy zbrodni katyńskiej i I – szej rocznicy katastrofy smoleńskiej.


INFORMACJA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że wody w rowach melioracyjnych znajdujące się w granicach nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości.


Życzenia Wielkanocne

Gmina Bałtów

 

Aktualności: 2280 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com