Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Zarządzenie nr 158/2012 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.10.2012r.

 Zarządzenie dotyczące określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bałtów w sprawie "Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".


Bałtowscy uczniowie w finale Olimpiady

Tradycją stało się już reprezentowanie województwa świętokrzyskiego przez uczniów Szkoły Podstawowej w  Bałtowie w Ponadregionalnym Festiwalu Projektów połączonym z II Ponadregionalnym Finałem Olimpiady w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


Dzień Edukacji Narodowej

  Jak nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce…

Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników oświaty z terenu gminy Bałtów, odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Zebranie w Okole dotyczące scalenia gruntów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów w Okole w dniu 18 października 2012 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Okole.


Projekt Na swoim najlepiej II edycja w ramach Działania 6.2 PO KL

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt "Na swoim Najlepiej II edycja" w ramach Działania 6.2 PO KL. Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą i są: długotrwale bezrobotni, nie ukończyły 25 roku życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.


Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie podążają śladami historii

Złota polska jesień towarzyszyła uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie podczas wycieczki  „w prehistoryczne czasy”.


Mali speleolodzy na tropie przygody

Początek jesieni przyniósł uczniom klas I-III ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie dużo emocji. 25 września 2012r. pod czujnym okiem opiekunek: p.A. Nalewajek, p.E. Walas-Lucenko, p.J. Jabłońskiej wyjechali oni na długo oczekiwaną wycieczkę.


Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III w ramacg projektu Wielki - mały człowiek

W roku szkolnym 2012 - 2013 w Szkole Podstawowej w Bałtowie w klasach 1-3 w dalszym ciągu jest realizowany projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wielki – mały człowiek”. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia aktywizujące dzieci do nauki i uwzględniające indywidualizację pracy z nimi. Nauczyciele prowadzą zajęcia nieodpłatnie w ramach art.42 ust.2 pkt.2 Ustawy Karta Nauczyciela. Są to:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i mowie,
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno –   
  przyrodniczych.
Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu. Uczniowie klas drugich i trzecich kontynuują udział w zajęciach. Uczniowie klas pierwszych zrekrutowani zostali do projektu we wrześniu. Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 r.


Umiłowanie przez poznanie...

XIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy odbył się w tym roku przy udziale 5190, uczestników (rekord). W tej pięknej imprezie uczestniczyła doborowa grupa młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, którymi na trasie opiekowały się panie: Marzenna Barańska-Serafin i Aneta Kocjan. Droga do Świętego Krzyża, który był celem wędrówki wiodła od zabytkowego kościoła w Grzegorzowicach przez Pasmo Pokrzywniańskie, Chełmową Górę i Nową Słupię. (około 15 km)
- Jestem pod wrażeniem dzielnej postawy i wzorcowego zachowania młodzieży z Okołu – powiedział po Rajdzie Marek Rej, który wraz z przewodnikami z Ostrowca Św. prowadził grupę trasą „Modrzewiową.” Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole poznali w czasie wędrówki historię pięknej Ziemi Świętokrzyskiej, a pokłon relikwiom Drzewa Krzyża Świętego był zwieńczeniem ich trudu.


Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników rolnika

  


Gminny Konkurs Kulinarny

Konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną, adresowany był do mieszkańców gminy Bałtów. Jury konkursowe oceniało oryginalność potrawy, walory smakowe oraz sposób przygotowania. 


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że z dniem 02.10.2012r. rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD. Prodykty żywnościowe wydawane będą w budynku Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 12.00 według załączonego harmonogramu.


Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY.


Festyn rodzinny w Okole

W niedzielę 23 września 2012 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Okole odbył się festyn rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie oraz Urząd Gminy w Bałtowie pod hasłem „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam”.


Oczyszczalnia działa bez zarzutu

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, jedna z największych i najdroższych gminnych inwestycji, działa  już od prawie roku.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

     


Konkurs Kulinarny

Gminna Biblioteka Publiczna w bałtowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w konkursie kulinarnym.


Festyn Rodzinny w Okole pt.

W ramach kampanii "Postaw na rodzinę!" serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny pt: "Twoja Rodzina to siła - nie jesteś sam", który odbędzie sie na placu rekreacyjno - sportowym w Okole dnia 23 września 2012r.


Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).


Powiadamia się, że: na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 19-26 września 2012r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, koloru brązowo-czarnego. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi. Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZMIANA WYKAZU WYWIESZONEGO DNIA 27.08.2012r.


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych 2012r. w Kunowie

 


Drużyny "Czerwone Diabły" i "Wood Squad United" zdobywcami pucharów

W dniu 28 sierpnia 2012 r. odbyły się rozgrywki V Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej Dzieci i Młodzieży o puchar Wójta Gminy Bałtów, które sędziował Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński.
W sportowej rywalizacji uczestniczyło 7 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych : 10-13 lat, 14-19 lat. Zwycięskim drużynom „Czerwone Diabły”, „Wood Squad United” puchary oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Andrzej Jabłoński. W kategorii młodszej II miejsce zajęła drużyna „FC Wólka”, trzecie „FC Barcelona”. W kategorii 14-19 lat drugie miejsce przypadło „Wczorajszym”, trzecie drużynie „Nie ma lipy”, z kolei na czwartej pozycji uplasowali się piłkarze z „FC Bałtów”. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.
 Zawodnikom gratulujemy, dziękujemy za sportową postawę.
 


Dożynki Gminne - Bałtów 2012r.

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


V Świętokrzyskie Święto Pszczoły - Bałtów 17 - 19.08.2012r.


Zaproszenie na spotkanie

Firma BUKAM zaprasza na spotkanie dotyczące dofinansowania 45% na zakup i montaż kolektorów słonecznych, które odbędzie się w Bibliotece Gminnej w Bałtowie dnia 17 sierpnia 2012r. o godz. 17.00.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 03 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z podaniem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są w dniach wtorki i środy. Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 526,50 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


UWAGA! RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

Wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci zapraszamy do udziału w projekcie pn.:

,, Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start ”.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 12 marca 2012 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 06.08.2012 r. do 27.08.2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym położona w obrębie Bałtów  oznaczona jako działka nr 862/2 o pow. 0.0726 ha objęta księgą wieczystą Nr KI1O/00047320/0. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 26 41 008 wew. 16.
Bałtów, dnia 03.08.2012 r.


Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkół w Bałtowie

Zespół Szkół w Bałtowie kształci młodzież w roku szkolnym 2012/2013 w systemie dziennym
(4 lata) na kierunkach:
- technik rolnik
- technik architektury krajobrazu
- technik obsługi turystycznej 

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w ww. zawodach (rekrutacja do końca sierpnia). Szkoła posiada  Internat. Możliwość odbywania praktyk zawodowych - Niemcy, Szwajcaria.
oraz w szkole policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (kształcenie bezpłatne,
w systemie zaocznym, 4-semestry).


Zaproszenie Nr GOPS/1/2012 do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 Euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (dziecko z autyzmem).


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 07.08.2012r. rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 12.00 w podanych dalej terminach.


Postanowienie w sprawie scalenia gruntów położonych we wsi Okół

 


V WAKACYJNA LIGA PIŁKARSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Bałtów


Ogłoszenie dotyczące wydawania żywności w ramach programu PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż w związku ze zmianą terminu otrzymania produktów żywnościowych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. nastąpi zmiana terminów wydawania żywności dla mieszkańców Gminy Bałtów. O nowym terminie wydawania żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie poinformuje w kolejnym ogłoszeniu, które ukaże się w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bałtów.
  Wskazane wcześniej daty wydawania żywności od 17.07.2012-20.07.2012 są nieaktualne


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda przyczepę ciągnikową.

Rok produkcji 1997, przyczepa samowyładowcza, skrzynia ładunkowa o konstrukcji metalowej, nad burtami zostały zabudowane nadburcia: szkielet profilowy, poszyty siatką stalową, cena wywoławcza 1220 zł brutto. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZYCZEPA - OFERTA” w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie pokój nr 14 (sekretariat) w terminie do 27.07.2012 roku do godz. 15.00, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.


Wakacje z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza na wakacyjne zajęcia wszystkie dzieci!


Ogłoszenie

Firma "AMBER ENERGIA" poszukuje kandydatów na stanowisko lidera  zespołu sprzedażowego.


Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w ZSP w Bałtowie

  


Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w PSP im. Legionów Polskich w Okole

"Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,  jutro wakacje, lekcje skończone..."

                                  Cz. Janczarski


Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna 2012/2013

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 informuje się rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I-Iv szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Bałtów.


Stanowisko Rady Gminy w Baltowie w sprawie ataku na wójta Andrzeja Jabłońskiego

 


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie reprezentantami województwa świętokrzyskiego

Dnia 23 czerwca br. reprezentanci klas IV i V Szkoły Podstawowej w ZSP w Bałtowie po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim  Finale Festiwalu Projektów i Olimpiadzie zorganizowanym  w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla ucznia PSP im. Legionów Polskich w Okole

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt.: „Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?”, ogłoszonego przez Prezesa KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole Kamil Wyroda otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek". Praca ucznia, niezwykle ciekawa, dojrzała artystycznie, urzekła jury konkursu. Kamil jest uczniem pierwszej klasy, a jego prace plastyczne są na bardzo wysokim poziomie.


Questing uczniów klasy III z Filii ZSP w Wólce Bałtowskiej

19 czerwca2012r. dzieci z klasy trzeciej postanowiły poznać okolicę swojej szkoły . Ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską oraz dwiema mamami p. Renatą Dunal i p. Moniką Czarnecką wyruszyły ze szkoły w Wólce Bałtowskiej na rajd pieszy do gospodarstwa agroturystycznego „W Polańskim”.


Nagroda dla ucznia ZSP w Bałtowie w konkursie plastycznym: BEZPIECZNIE NA WSI – CZY UPADEK TO PRZYPADEK?

Dnia 13.06.2012 r. w siedzibie KRUS Placówce Terenowej w Ostrowcu Św. odbyło się podsumowanie etapu powiatowego II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci: "Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?" ogłoszonego przez Prezesa KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie pt: "Pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych" skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego - członków, wolontariuszy, pracowników, osób zajmujących się pisaniem projektów, osób pracujących z młodzieżą.  


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

20 czerwca 2012 r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”.


Spotkanie z pisarką

W dniu 19 czerwca 2012 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci  Renatą Piątkowską. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści pisarki oraz fragmentów  czytanych książek.  Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZSP w Bałtowie, nauczycielom, rodzicom oraz przybyłym uczniom.


„Ja też chciałbym zostać strażakiem ….”

W dniu 19 czerwca 2012r. dzieci klas: 0 a i 0 b Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – Filia w Wólce Bałtowskiej pod opieką wychowawców: P. Justyny Jabłońskiej i P. Edyty Klepacz wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., by poznać specyfikę pracy tego trudnego, ale jakże potrzebnego zawodu.


Kazimierz – Puławy – Nałęczów – odkrywanie uroków malowniczych tras

Najmłodsze dzieci Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – Filia w Wólce Bałtowskiej klasy 0 a i 0 b oraz pierwszoklasiści  4 czerwca 2012r.  były na jednodniowej wycieczce malowniczą trasą: Kazimierz – Puławy – Nałęczów.


Noc Świętojańska

Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
serdecznie zapraszają na Przegląd Zespołów Ludowych,
który odbędzie się 20 czerwca 2012r. na Placu "Okręglica" w Bałtowie o godz. 17.00


Lutnia Wiejska - spotkania z poezją

Do tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole weszło organizowanie każdego roku w czerwcu spotkań z poezją pod tytułem Lutnia Wiejska. W tym roku  była to już VI edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Przebiega w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Daje możliwość obcowania z twórczością związaną z życiem na wsi i kulturą ludową.


Procesja Bożego Ciała w Bałtowie

    


Dzień Dziecka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

                                                                                                      Jan Paweł II


Uśmiech, radość, satysfakcja - Dzień Dziecka w Bałtowie

1 czerwca br. zapisał się w pamięci uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie szczególnie radośnie. Mimo niesprzyjającej aury w szkole panowała gorąca i słoneczna atmosfera. Dzień rozpoczął się od życzeń, jakie w imieniu swoim i grona pedagogicznego złożyła Pani Dyrektor Lidia Pastuszka na ręce wszystkich uczniów.  Swą obecnością zaszczycił szkołę radny Gminy Bałtów – przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pan Piotr Wyroda.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, w związku z rozpoczęciem dystrybucji żywności w ramach programu PEAD prosi zainteresowane osoby otrzymaniem pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria dochodowe programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową osoby/rodziny do tutejszego Ośrodka.


Dzień Matki w Wólce Bałtowskiej

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi życzeniami. Obchodzone jest 26 maja, kiedy wszystkie najpiękniejsze kwiaty wiosny mogą być ofiarowane kochanym mamom.


Kocham Cię, Mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje…

Dzień 25 maja 2012 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu  PSP im. Legionów Polskich w Okole.
W tym dniu przypadło wielkie świętowanie uroczystości Dnia Mamy.


Święto Ludowe Dzień Strażaka w Gminie Bałtów

W dniu 27.05.2012 r. uroczystą Mszą Świętą  rozpoczęły się obchody Święta Ludowego Dnia Strażaka. W intencji Ruchu Ludowego i Strażaków modlili się Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz kanonik Wiesław Skrzypczyk oraz ksiądz prefekt Karol Sadowski. Dalsze uroczystości odbyły się na placu „Okręglica”. Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński.


Ogłoszenie o ponownym naborze dzieci do Gminnego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole

Urząd Gminy w Bałtowie i Dyrektorzy Szkół ogłaszają  nabór dzieci 3 - 5 – letnich zamieszkujących na terenie Gminy Bałtów do Gminnego Punktu Przedszkolnego mieszczącego się przy PSP im. Legionów Polskich w Okole i przy Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Nabór trwa od 15.05.2012 r. do 31.05.2012 r. (do godziny 15:00)


Bałtów biegał!

W ramach 8 edycji akcji „Polska biega" w dniu 18 maja 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała biegi przełajowe.


Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 2012r., poz.551).


27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego


Zaproszenie na obchody Święta Ludowego i Dnia Strażaka

Samorząd Gminy Bałtów, Zarząd Gminny PSL w Bałtowie oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Bałtowie

zapraszają

na uroczyste obchody Święta Ludowego i Dnia Strażaka w dniu 27 maja 2012 roku


Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego

   W dniu 13 maja  2012 roku w Gminie Bałtów odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.


Sukces uczennicy PSP im. Legionów Polskich w Okole w konkursie plastycznym

Już po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole udowodnili swój talent plastyczny na szczeblu powiatowym. Jury złożone z władz powiatu i plastyków doceniło zdolności Natalii Dwojak, uczennicy klasy II. Praca dziewczynki wykonana pod kierunkiem nauczyciela plastyki mgr  Anety Kocjan zdobyła zasłużone II miejsce w kategorii klas 0-III w konkursie „Piękno i walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”. Sukces uczennicy jest dowodem na to, iż szkoła przyczynia się do rozwoju  pasji wśród uczniów. Natalii gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie wojewódzkim.


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w PSP im. Legionów Polskich w Okole

Co roku szkoła w Okole organizuje akademię, poświęconą temu doniosłemu wydarzeniu w polskiej historii, jakim było przyjęcie Ustawy Rządowej dnia 3 maja 1791 roku. Uroczysta akademia była również  okazją do przypomnienia zgromadzonym historii Święta Pracy – obchodzonego w dniu 1 maja oraz Dnia Flagi RP – świętowanego w dniu 2 maja.


Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda"

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XIV edycja konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą.


Informacja dla Hodowców zwierząt gospodarskich

Informacja dotycząca zakazu stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.


Obchody 3 Maja w Gminie Bałtów

Obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie.


8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

  


"Polska biega" pobiegnij i Ty

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza Wszystkich chętnych do uczestnictwa w biegu przełajowym w ramach ogólnopolskiej akcji "Polska biega".


„Starym borom nowe damy imię...” - uczniowie ZSP w Bałtowie świadomi zagrożenia

W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się niecodzienna uroczystość. W ramach niedawno obchodzonego Dnia Ziemi uczniowie zmierzyli się z dziewięcioma konkurencjami drugiego etapu konkursu „Świadomi zagrożenia”.


Obchody Dnia Ziemi w PSP im. Legionów Polskich w Okole

 Dnia 23 kwietnia 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyły się  obchody  Światowego Dnia Ziemi.


OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ za rok 2011 dla Gminy Bałtów

    


Dzień Ziemi w Wólce Bałtowskiej

25 kwietnia 2012r. w ZSP Filii w Wólce Bałtowskiej uroczyście obchodzono  Dzień Ziemi.
 


Bałtowscy gimnazjaliści uczestnikami spotkania panelowego w Łodzi

Przedstawiciele  klasy Ib Gimnazjum w ZSP w Bałtowie: Monika Choinka, Małgorzata Cioć oraz  Kinga Stanek wraz z opiekunem P.Jolantą Kogut w ramach realizowanego  projektu „Zostać Przedsiębiorczym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym efektów korzystania z programu „Jestem, mogę być”.


Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Samorząd Gminy Bałtów zaprasza Mieszkańców Gminy na uroczystości rocznicowe, które odbędą się w dniu 3 maja 2012 roku.


Bałtów na III miejscu w Turnieju Siatkówki LGD „Krzemienny Krąg”

W sobotę 31 marca 2012 r. na sali gimnastycznej przy SP Ćmielów odbył się III Turniej Piłki Siatkowej w ramach Pikniku Sportowego Integrującego Mieszkańców Obszaru LGD „Krzemienny Krąg”.


Uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie zwycięzcami gminnego etapu BRD

 W dniu 30 marca 2012r. w Bałtowie już po raz siódmy odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.


Kolejna edycja projektu „Wspólna sprawa”

W styczniu b.r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu systemowego „Wspólna Sprawa”.


Niedziela Palmowa w Gminie Bałtów

W dniu 1 kwietnia 2012 roku mieszkańcy gminy wspólnie uczestniczyli w obchodach Niedzieli Palmowej.


Festiwal projektów w ramach programu „Zrozumieć świat”

30 marca 2012 roku w ZSP w Bałtowie odbył się szkolny festiwal w ramach programu  „Zrozumieć świat. Uczniowie klasy IV i V zaprezentowali przed społecznością szkolną, nauczycielami i rodzicami  efekty swojej wielomiesięcznej pracy. Honorowym gościem był Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, który pełnił funkcję przewodniczącego jury.


„Szkoła palemkowa” w Świetlicy w Okole

 31 marca 2012 roku w Świetlicy w Okole odbyły się warsztaty artystyczne, podczas których dzieci własnoręcznie przygotowywały palemkę wielkanocną.


Pokazowa lekcja j. polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Dnia 27 marca 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się pokazowa lekcja języka polskiego w klasie IV dla rodziców i nauczycieli.
 


„WIOSNO, ACH TO TY...”

21 marca br.– dla wielu osób to zwyczajny dzień, ale w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie wyraźnie dało się odczuć niezwykłą atmosferę.


II Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum w Bałtowie

21 marca 2012r. - Pierwszego Dnia Wiosny - odbył się w Gimnazjum w Bałtowie II Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych.


Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 

 


Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Wójt Gminy Bałtów informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w Bałtowie dnia 23.03.2012 roku w formie przetargu pisemnego nieograniczonego na : „Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 10 lat, część działki 1016/5  położonej w miejscowości Bałtów o powierzchni 290 m²”
  


Bezpłatne usługi innowacyjne

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna gospodarka. Firmy zainteresowane bliższymi informacjami dotyczącymi ww. usług, zachęcamy do kontaktu z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie, Małgorzata Deka tel. 12 428 92 62


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Bałtów do udziału w uroczystościach Niedzieli Palmowej


Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

  W dniu 21 marca br.w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.


XX Jubileuszowy Tydzień Języka Polskiego w PSP im. Legionów Polskich w Okole

„Dbałość o język ojczysty stanowi jeden z najważniejszych obowiązków patriotycznych” 
                                                                                                                                                                                                    Z. Klemensiewicz


Mistrz ortografii klas gimnazjalnych

W dniu 15 marca 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbył się Gminny konkurs ortograficzny o tytuł  "Mistrza Ortografii Klas Gimnazjalnych".


Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie dotyczące wniosków o przyznanie płatności na 2012 rok.


Wybór kandydatów na czlonków Komisji Konkursowych Gminy Bałtów

 


Kobiety jak kwiaty…

 W dniu 8 marca 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem był Samorząd Gminy oraz ZSP w Bałtowie.


Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2012r.


Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Kobiet !


Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet

Wójt Gminy Bałtów, Rada Gminy w Bałtowie oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych

serdecznie zapraszają wszystkie Panie z terenu Gminy Bałtów

na uroczystość zorganizowaną z okazji Dnia Kobiet

w dniu 8 marca o godz. 15.00 w  Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie


Zimowe ferie 2012 w Gminie Bałtów

 


Internet w Świetlicy w Okole

17 lutego 2012 roku, komputer w naszej świetlicy został podłączony do sieci internetowej. Dzięki wspólnym staraniom władz Gminy Bałtów oraz firmie komputerowej pana Jarosława Bojka, dzieci i młodzież odwiedzające świetlicę, mogą już korzystać z Internetu podczas nauki i zabawy.
Wychowawca świetlicy oraz dzieci składają serdeczne podziękowania panu Wójtowi Gminy Bałtów i firmie PHU „JBO” Internet-sieci komputerowe- Jarosław Bojek, za podłączenie oraz możliwość bezpłatnego korzystania z sieci Internet.    
 


Zaproszenie na szkolenie

Świętokrzyska Izba Rolnicza zaprasza rolników z terenu gminy Bałtów do wzięcia udziału w szkoleniu nt. ,,Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji”, które odbędzie się w dniu 05.03.2012r. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie o godz. 900. Organizator szkolenia zapewnia jego uczestnikom: wykwalifikowanych wykładowców, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz poczęstunek. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Bałtowie pok. nr 7 lub tel. 41/264-10-08 wew. 18 w terminie do dnia 01.03.2012r.


Informacja dla rolników

Powiatowy Inspektorat  Weterynarii informuje, że na 2012 rok do badania zwierząt rzeźnych i mięsa przeznaczonych na użytek własny gospodarstwa na terenie Gminy Bałtów  wyznaczył:
- lek. wet. Wacław Rodek  – Lecznica Tarłów ul. Sandomierska 2/1, 27-515 Tarłów
oraz w zastępstwie:
- lek. wet. Andrzej Zdyb – Lecznica dla Zwierząt Szewna ul. Langiewicza 50, 27-400 Ostrowiec Św.


Zawiadomienie o zakończeniu ІI przetargu pisemnego nieograniczonego

dot.: „Dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 10 lat, nieruchomość położona na działkach nr 555/2, 556/2 i 557/2 w miejscowości Pętkowice o powierzchni 0,56 ha”.


Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza І pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 10 lat.


Zaproszenie

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Szkolenie dla rolników

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Ukończenie szkolenia uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Jest również jednym z wymogów przy korzystaniu z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.  Organizowane są również kursy obsługi kombajnów zbożowych.  Szczegółowe informacje i zapisy na w/w szkolenia w biurze PZD w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 3a tel. (041)247-95-56. 


Bezpłatna konferencja na temat produkcji energii odnawialnej

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje bezpłatną konferencję nt.:"Produkcja energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym - oferty dla małych i dużych gospodarstw".


Ferie z Zespołem Szkół Publicznych w Bałtowie

  


Ferie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Legionów Polskich w Okole

 


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie na spektaklu teatralnym.

w dniu 30 stycznia 2012 roku po raz kolejny uczniowie z klas V-VI mieli okazję obejrzeć ciekawy spektakl teatralny pt. „W pułapce cywilizacji” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru z Wrocławia, z którym od lat współpracuje ZSP w Bałtowie.


Ferie z Biblioteką

 


Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Gminy w Bałtowie

 


Ferie w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Okole

 


Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Bałtów z dnia 02.02.2012r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2012r.


Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2012 roku

Wójt Gminy Bałtów  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach:  Projektu uchwały Rady Gminy  w Bałtowie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Bałtów  w 2012 roku.

 


Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

W sobotę 28 stycznia 2012r.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole tętniła życiem, świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka oraz choinkę noworoczną.


Wyróżnienie dla nauczycielki z ZSP w Bałtowie

Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanego budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej 26 stycznia 2012 r. stało się także okazją do podsumowania prowadzonego przez ŚCDN przez ostatnie dwa lata projektu „Nauczyciel XXI wieku”. 


Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznego poniżej 14000 EURO

Nazwa zadania: Wykonanie prac geodezyjnych polegających na okazaniu granic działki nr 837/2 oraz 863/6 (na odcinku około 40m) położonych w miejscowości Bałtów.

Uzasadnienie: w przedmiotowym postępowaniu nie zlożono żadnej oferty.

Wójt Gminy Bałtów

/-/ Andrzej Jabłoński

 


Sukces „Bałtowian” we Włoszczowie

29 stycznia 2012 r. zespół „Bałtowianie” zajął III miejsce w XIX Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2012 w kategorii zespoły ludowe. Zespół wystąpił pod kierunkiem pana Pawła Cieślika wykonując utwory: „To już pora na wigilię”, „Przy onej dolinie”, „Nóżmy wszyscy zaśpiewajmy”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


Obwieszczenie

Wójt Gminy Bałtów  informuje, że w dniu 27.01.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269”.


Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzednicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie: inspektora ds kadr, organizacyjnych i wyborów w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bałtowie


Konkurs kolęd i pastorałek w Bałtowie

W niedzielne popołudnie, 22 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbył się III Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek. Organizatorami byli: Wójt Gminy Bałtów, ZSP w Bałtowie oraz GBP w Bałtowie.


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

 


Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości


Dopłaty do materiału siewnego

  Od 15 stycznia 2012r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kalegorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).


Konkurs kolęd i pastorałek

13 stycznia  2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się  konkurs kolęd i pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi” .


INFORMACJA

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka


Zawiadomienie o zakończeniu I przetargu pisemnego nieograniczonego

 


Zaproszenie na III Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek


Jasełka w Zespole szkół Publicznych w Bałtowie

W dniu 22 grudnia 2011 r. dzieci klas 0A i 0B przedstawiły inscenizację Jasełek Bożonarodzeniowych.


Nabór do projektu "Wspólna Sprawa"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie do dnia 27 stycznia 2012r. prowadzi nabór uczestników  do udziału w projekcie  ,,Wspólna Sprawa”.


Wniosek o dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł. do świadczenia pielęgnacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż do dnia 31 stycznia 2012r. należy składać wnioski w związku z przyjętą przez Radę Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r. uchwałą w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.


Zaproszenie nr 2/2012 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na okazaniu granic działki nr 837/2 oraz 863/6  (na odcinku około 40 m) położonych w miejscowości Bałtów.


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com