Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Ostatnie wydarzenia z półkolonii letniej w Gminie Bałtów

Uczestnicy półkolonii oprócz programu pn. „Wakacje blisko domu” uczestniczą w projekcie "Warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży - tradycyjne rzemiosła mieszkańców regionu świętokrzyskiego". (Projekt realizowany jest w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów LGD).

1 - 2 SIERPNIA na terenie naszej placówki wypoczynku odbywają się plenerowe warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci samodzielnie modelują formy przestrzenne i płaskie, przygotowują odlewy form użytkowych oraz zapoznają się z procesem obróbki ceramiki.


W BIBLIOTECE NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ!

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  dzieci i młodzieży, przygotowała wiele atrakcyjnych zajęć  wakacyjnych. Do najbardziej ulubionych przez uczestników należą zajęcia manualne, gry i zabawy sportowe.   Dużym zainteresowaniem cieszą się również spotkania  integracyjne poświęcone opiece nad zwierzętami oraz wycieczki plenerowe.


Konkurs plastyczny w czasie półkolonii letnich w Wólce Bałtowskiej

Konkurs plastyczny w czasie półkolonii letnich w Wólce Bałtowskiej


Wyjazdy dzieci biorących udział w letnich półkoloniach

1. Do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
W Ćmielowskim Muzeum dzieci wzięły udział w jednym z trzech programów warsztatowych z ceramiki, gdzie samodzielnie ulepiły różę z przygotowanej masy porcelanowej.

2. Do najstarszego w Polsce Ekomuzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach im. Jana Pazdura.
Tu dzieci wzięły udział w warsztatach artystyczno-edukacyjnych pt. „Organizacja pracy dawniej i dziś na przykładzie wybranej dziedziny – hutnictwo”. Zajęcia miały na celu przybliżenie sposobu i warunków pracy w hucie przed stu laty oraz porównanie ich ze współczesnym warsztatem pracy hutnika.


Konkurs Piękna Zagroda

Wójt Gminy Bałtów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Piękna Zagroda."


WARSZTATY TEATRU MASKA

W dniu 18 lipca 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przygotowane i przeprowadzone przez Teatr Edukacji MASKA w Krakowie. Bardzo dziękujemy za umożliwienie udziału młodzieży w tak cennych warsztatach.


Konkurs MALUCH 2013 - edycja 2

Konkurs "MALUCH 2013 - edycja 2"


Półkolonie letnie w Gminie Bałtów

Podczas tegorocznych wakacji, w terminie od 29 lipca do 9 sierpnia br. odbędzie się turnus półkolonii letniej pn. „Wakacje blisko domu”. Bogata oferta programowa adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów. Celem organizatora jest zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom programu oraz wsparcie ich rodziców w codziennej trosce o jak najlepsze warunki do wychowywania dzieci. Zajęcia podczas półkolonii mają kojarzyć się jej uczestnikom i opiekunom z wakacjami zorganizowanymi planowo, z  zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wartościową rozrywką i edukacją. Do najważniejszych celów programu należy: kształtowanie i rozwój zainteresowań krajoznawczych i kulturalnych poprzez poznawanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego; podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku; profilaktyka społeczno-wychowawcza; nauka zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz integracja społeczna mieszkańców gminy wokół wspólnych działań i zabawy  podczas wakacyjnego wypoczynku. Organizowana półkolonia posiada zaświadczenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku i zorganizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 29 grudnia 2009 r. w sprawie warunków  jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Dla rodziców oraz wszystkich zainteresowanych uruchomiona została specjalna baza danych o organizatorze na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  w dostępnej zakładce „Dla Rodziców”. Kierownik półkolonii oraz wychowawcy życzą wszystkim uczestnikom programu dużo radości i wielu wspaniałych wspomnień dotyczących pobytu w placówce wypoczynku.


Zespół ludowy Biesiada wystąpił w Borii

W niedzielę  14 lipca 2013r. w Borii przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił  zespół „Biesiada”.  Z okazji  VIII Festynu Rodzinnego zespół przedstawił obrzęd „Prządki”, który  nagrodzono  gromkimi brawami.


VI WAKACYJNA LIGA PIŁKARSKA


Kreatywni zwiedzają świętokrzyskie!

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Bałtowa w ramach projektu ,,Kreatywny uczeń XXI weku” pod opieką koordynatorów i wykładowców modułu edukacji Kulturalnej i Artystycznej  spotkali się 29 maja 3013r. na warsztatach , których celem było opracowanie planu wycieczki edukacyjnej.


Konkurs plastyczny Twoja ulubiona opowieść biblijna

   


Rozkład jazdy busa BAJKA Bałtów - Ostrowiec Św.


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

 


Bezpieczna woda


Biblioteka przykładem dobrych praktyk

W dniu 3 lipca 2013 r. grupa bibliotekarzy z woj. mazowieckiego gościła w GBP  w Bałtowie. Celem spotkania było zaprezentowanie działań  biblioteki w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarzy. Gości powitał Wójt Gminy Andrzej Jabłoński, przewodnikiem po bibliotece była dyr. Iwona Lis.


Wakacje 2013r.


Mała filia PROGRESU

Od II semestru roku szkolnego 2012/2013r. w ZSP w Bałtowie - filia w Wólce Bałtowskiej działa kółko taneczne. Grupa 21 uczniów z klas 0-III trenuje pod fachowym okiem pani Moniki Wielińskiej - instruktorki tańca z dziedziny Hip-Hop ze Szkoły Tańca „PROGRES” z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Dzieci uczestniczą systematycznie w zajęciach, ćwicząc swoje umiejętności taneczne. Nadrzędne cele zajęć to: rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy. Podczas zajęć ćwiczone są umiejętności ruchu scenicznego, rytmika oraz choreografia sceniczna  opracowana przez panią Monikę. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężenie. Zaspokaja potrzebę uznania i potrzebę poczucia własnej wartości dziecka. Obserwując efekty pracy oraz dynamiczny rozwój dzieci należy podkreślić, że zajęcia te są bardzo przydatne i dlatego też będą kontynuowane w następnym roku szkolnym.


Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz wydłużonym czasem wolnym, uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskie odwiedził Komendant Gminny ZOSP RP w Bałtowie - Pan Andrzej Malicki. Przygotował on i przeprowadził prelekcję, która wywołała żywe zainteresowanie najmłodszych uczniów filii. Komendant zwrócił dzieciom uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku. Zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznej podróży różnymi środkami lokomocji. Przypomniał znaczenie najważniejszych znaków drogowych. Szczególną uwagę zwrócił na numery alarmowe obowiązujące w Polsce. Następnie dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Atrakcją kończącą spotkanie było zwiedzanie wozu strażackiego. Największą jednak radość u najmłodszych wywołał pokaz możliwości armatki wodnej wozu bojowego.


Ogólnopolski sukces ucznia ZSP w Bałtowie

Uczniowie ZSP w Bałtowie chętnie biorą udział w konkursach, zajmując czołowe miejsca nie tylko na etapie szkolnym, ale także powiatowym czy wojewódzkim. Po laur na najwyższym szczeblu sięgnął uczeń Jakub Klepacz (kl. VIa), który to zajął zaszczytne I  miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym w ramach akcji „EKUZ na podróże małe i duże 2013” przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie.
 


Wycieczka dzieci do Kielc

 Uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej,   pod opieką czujnych wychowawczyń: J. Jabłońskiej, A. Nalewajek i A. Smolińskiej, w dniu 10 czerwca 2013r. odwiedzili Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach.


Aleksandra Majewska wyróżniona na szczeblu wojewódzkim w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!

 20 czerwca br.  uczennica klasy „0” ZSP Filia w Wólce Bałtowskiej - Aleksandra Majewska została wyróżniona w etapie wojewódzkim III edycji  konkursu plastycznego dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby „Bezpiecznie  na  wsi –  powiedz  STOP  upadkom!”. Celem  konkursu  było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w gospodarstwie rolnym. Ola odebrała nagrodę w Wojewódzkim Domu Kultury podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach. Uroczystości towarzyszyło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także wspaniały występ młodzieżowego zespołu „ 4H” z Domu Kultury w Ożarowie. Gratulujemy przygotowania wspaniałej pracy.


Konkurs Sołtys Roku - Wąchock 2013r.

Po raz czternasty, w ostatni weekend czerwca Wąchock gościł sołtysów z całej Polski. 29 i 30 czerwca 2013r. odbywał się XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego i XVI  Krajowego Turnieju Sołtysów.  To wspaniała okazja do integracji środowiska sołeckiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i Jarosław Samela burmistrz Wąchocka. Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursu „Sołtys Roku 2012 Województwa Świętokrzyskiego”, a najbardziej aktywnym gospodarzom wsi wręczone puchary i dyplomy. Z terenu Gminy Bałtów został uhonorowany wyróżnieniem wieloletni sołtys wsi Lemierze Bogdan Wąsik.


Realizacja projektu RozPracuj to z biblioteką

24 czerwca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką”. Poświęcone nawiązaniu współpracy przy realizacji zadań na rzecz ułatwienia młodym mieszkańcom Bałtowa planowania przyszłości zawodowej.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele : Urzędu Gminy – Sekretarz Agnieszka Kopała, inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Justyna Adamiec; GOPS – Ewelina Walczyk; Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – dyr. Lidia Pastuszka, nauczyciel Agnieszka Wolak; GBP w Bałtowie – dyr. Iwona Lis, starszy bibliotekarz – Lucyna Chodała oraz trenerka z Centrum Aktywności Lokalnej – Barbara Szczerbińska.


Noc Świętojańska

W dniu 21.06.2013r. na placu „Okręglica” w Bałtowie odbył się IV Bałtowski Przegląd Zespołów Ludowych „Noc  Świętojańska”.  Organizatorami byli Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Smarkowianki” , „Magonianki”, „Okolanki”, „Biesiada”, „Bałtowianie” oraz dziecięcy zespół ludowy „Skałki”, którego występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. W barwnym korowodzie uczestnicy  przeszli nad wodę, gdzie odbyło się puszczanie wianków.  Zgodnie z tradycją uczestnicy poszukiwali kwiatu paproci – udało się go odszukać Karolinie i Wiktorii Cieślik . Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie, zespołom za uświetnienie przeglądu.


Posłuchamy jak bije zielone serce przyrody ....

Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie filia w Wólce Bałtowskiej 18 czerwca 2013r. wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Marcule. Nad bezpieczeństwem uczniów klasy 0 oraz pierwszoklasistów czuwały wychowawczynie: p. A Smolińska i p. Justyna Jabłońska.


Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014 - informacje

 


Bliski świat owadów

W dniu 24.05.2013r. uczniowie klas  0-III  ZSP w Bałtowie filia w Wólce Bałtowskiej uczestniczyli w niezwykle pasjonujących zajęciach edukacyjnych.


Dzień Rodziny w ZSP Bałtów - filia w Wólce Bałtowskiej

Wspólna rodzinna zabawa w miłej atmosferze - taki cel przyświecał Dniu Rodziny - zorganizowanemu 4 czerwca 2013 roku w ZSP w Bałtowie – filia w Wólce Bałtowskiej.


RozPRACUJ to z biblioteką


Dzień Rodziny w PSP w Okole

 „Najważniejsza jest Rodzina” – pod takim hasłem 4 czerwca 2013 r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się sportowy piknik z okazji Dnia Rodziny. Mimo intensywnie padającego deszczu wszyscy w doskonałych humorach bawili się w sali gimnastycznej.Rodzice naszych uczniów z ochotą rywalizowali między sobą, a do pomocy mieli swoje pociechy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem: wyścig w workach, z jajkiem, „bilard” przy użyciu chusty animacyjnej, ale największym powodzeniem cieszyło się przeciąganie liny. Nie obyło się bez drobnych upadków, a do walki zagrzewał głośny doping. Po wyczerpujących zmaganiach wszyscy uczestnicy pikniku regenerowali siły gorącymi kiełbaskami i pysznym ciastem.  Jak zawsze przy okazji takich imprez mogliśmy liczyć na pomoc rodziców oraz Piekarnię Państwa Różalskich. Naszą uroczystość finansowo wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Konkurs powiatowy Lutnia Wiejska

11 czerwca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole spotkali się uczestnicy powiatowego konkursu „Lutnia Wiejska”. Była to już siódma edycja konkursu.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2013r., znak: IG-III.7820.1.3.2013 dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269".


Noc Świętojańska


Tomek Żuchowski laureatem nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 Podczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nagrodzono laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zielona energia". Konkurs miał na celu rozwijanie świadomości ekologicznej, wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem zużycia energii oraz możliwości pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych.  Jednym z nagrodzonych w konkursie był uczeń klasy „0” ZSP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej Tomasz Żuchowski. Wśród najlepszych prac, które jury oceniało na etapie finalnym praca Tomka Żuchowskiego otrzymała wyróżnienie. Wojewódzka Komisja Konkursowa doceniła trafność zrozumienia tematu, a także niebanalną technikę wykonania oraz oryginalność jego pracy. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Przedsięwzięcie towarzyszyło obchodom Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Gratulujemy młodemu uzdolnionemu uczniowi.


Konkurs plastyczny Biezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!

 29 maja 2013r. uczennica klasy „0” ZSP Filia w Wólce Bałtowskiej Aleksandra Majewska odebrała nagrodę  za zajęcie I pierwszego miejsca w etapie powiatowym III edycji  konkursu plastycznego dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby „Bezpiecznie  na  wsi –  powiedz  STOP  upadkom!”. Celem  konkursu  było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w gospodarstwie rolnym. Komisja konkursowa na szczeblu powiatowym wysoko oceniła talent naszej najmłodszej uczennicy. Gratulujemy przygotowania wspaniałej pracy i trzymamy kciuki na etapie wojewódzkim.


Warsztaty pn. Wyrażamy uczucia w zachowaniu

W ramach zajęć wspierających uczniów klas I-III w dniach 09.05, 16.05, 23.05.2013r. w ZSP w Bałtowie – filia w Wólce Bałtowskiej odbyły się niecodzienne zajęcia. Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Ostrowca Świętokrzyskiego: pani K. Górnisiewicz oraz pani R. Ziętala przeprowadziły  warsztaty na temat: „Wyrażamy uczucia  w zachowaniu”. Cykl zajęć miał na celu nabywanie przez dzieci umiejętności rozróżniania uczuć przeżywanych przez innych ludzi, uczenie  rozpoznawania  uczuć, nazywania ich oraz kojarzenia z różnymi sytuacjami społecznymi. Poprzez szereg ćwiczeń w formie zabawy oraz prowadzone dyskusje pedagodzy pokazali dzieciom, że w swoim zachowaniu, ujawniając przeżywane uczucia, nie powinniśmy zapominać o przeżyciach innych ludzi.


Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca do 8 lipca 2013r. na terenie województwa świętokrzyskiego w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XV edycja konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.


Tuwim dla najmłodszych

Z okazji Roku Tuwima w X Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek w GBP w Bałtowie odbył się konkurs czytelniczy poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Do współzawodnictwa przystąpili uczniowie kl. III ze SP im. Legionów Polskich w Okole : Natalia Dwojak, Angelika Majewska, Amelia Kośniewska oraz ZSP w Bałtowie  Filii w Wólce Bałtowskiej : Wiktoria Kaczmarzyk, Sylwia Łajca, Przemysław Łyjak. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością wierszy Tuwima. Zwycięską drużyną okazała się drużyna ze SP w Okole. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy. Paniom Annie Nalewajek i Marioli Szumlak dziękujemy za wspaniałe przygotowanie uczniów. 


Zespół Okolanki, Kapela Powiślaki na XIX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2013

  


Zespół Bałtowianie uczestniczył w II Ostrowieckich Senioraliach 2013

  


Wycieczka majowa do Warszawy

W dniu 24 maja 2013 r. zespoły ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy ludowi, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W programie było zwiedzanie Pałacu w Wilanowie, Łazienek Królewskich – zespołu pałacowo-parkowego  z licznymi zabytkami klasycystycznymi oraz zwiedzanie Sejmu RP. Przed wejściem do Sejmu przywitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości Poseł na Sejm RP Jarosław Górczyński. Uczestnicy wycieczki oprowadzeni zostali po salach obrad i innych pomieszczeniach, poznając pracę posłów i senatorów. Spotkali się  również z Wicepremierem Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim. Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowanie posłowi Jarosławowi Górczyńskiemu za umożliwienie zwiedzenie gmachu Sejmu RP oraz Wójtowi Andrzejowi Jabłońskiemu za tak wspaniałą wycieczkę.


Odkryjmy Europę - lekcja europejska

W dniu 15 maja 2013r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie – Filia w Wólce Bałtowskiej odbyło się niecodzienne spotkanie zorganizowane przez Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct – Kielce”. Uczniowie  klasy I i III mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez koordynatorów PIE Europe Direct. Realizowany na lekcji temat – „Euroobywatel na wakacjach” - miał na celu przybliżyć dzieciom problematykę Unii Europejskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zgadywanki, audiowizualne materiały oraz gry on-line, które z jednej strony utrwalały dotychczasową wiedzę na temat Unii, z drugiej poszerzały ją o nowe wiadomości. Najmłodsi uczniowie poprzez zabawę poznali unijne źródła informacji, z których mogą łatwo korzystać zarówno w szkole jak i w domu. Zajęcia w formie interaktywnej prezentacji,  gier internetowych i krótkich materiałów filmowych udowodniły, że dzieci przez zabawę potrafią się bardzo wiele nauczyć, wykazując się przy tym olbrzymią wiedzą i refleksem. Nawet najmniejszych problemów nie przysporzyły im pytania o największy kraj w UE czy tytuł hymnu  wspólnoty. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zestawy książeczek z informacjami na temat Unii Europejskiej, które utrwalą ich wiedzę i z pewnością, dzięki pięknej szacie graficznej, zachęcą do dalszej nauki.


Dzień Samorządowca


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

  


Partnerski projekt systemowy Współna Sprawa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, w roku 2013 po raz kolejny uczestniczy w realizacji partnerskiego projektu systemowego „Wspólna Sprawa”.  Projekt ten realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Bałtowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku, Mircu oraz Agencję Rozwoju Lokalnego.


Uczennica SP w Bałtowie laureatką wojewódzkiego etapu konkursu

W dniu 17 maja 2013 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach zostały wręczone nagrody laureatom wojewódzkiego etapu XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic nie zrobi nikomu”. Spośród 464 prac została wybrana praca Marysi Baran, uczennicy klasy I Szkoły Podstawowej w Bałtowie, która zajęła zaszczytne IV miejsce. Konkurs organizowany był przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W województwie świętokrzyskim patronat nad konkursem sprawował Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było uświadomienie dzieciom zagrożenia związanego z przypadkami występowania czadu. Praca Marysi okazała się bardzo przekonywująca i ciekawie wykonana. To kolejny młody talent plastyczny w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Wycieczka majowa klas 0 i I ZSP w Bałtowie

 Piękna majowa pogoda zachęca wszystkich do spacerów i wycieczek. Dzieci z klasy O i I – ZSP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej wraz ze swoimi wychowawczyniami odwiedziły  naszą największą atrakcję turystyczną, jaką jest Bałtowski Kompleks Turystyczny. Po krótkim  powitaniu z dinozaurami najodważniejsze dzieci zwiedziły Oceanarium prehistoryczne, w którym mogły przenieść się w świat podwodnego życia ogromnych gadów. „Oko w oko” zapoznały  się z gatunkami, które żyły na Ziemi tysiące lat temu, a do tej pory mogły je znaleźć jedynie w książkach. Niezwykłą atrakcją było spotkanie ze zwierzętami żyjącymi w Bałtowskim Zwierzyńcu. Zobaczyły  tu majestatyczne jelenie Dybowskiego, pełne gracji i wdzięku daniele, ciekawskie muflony, dostojne stado bydła szkockiego oraz kozice śruborogie, alpejskie i górskie. Niemal na wyciągnięcie ręki obserwowały w naturalnym środowisku alpaki, lamy, owce, koniki polskie czy zabawne osły. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły miło spędzili również  czas na zabawach na placu zabaw oraz kupowaniu pamiątek, które będą wspomnieniem z udanej wycieczki.


Pomóż zaprojektować trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, i warmińsko-mazurskie. Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych oraz utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku. Aby zaprojektować jak najlepsze rozwiązania dla miłośników turystyki rowerowej, potrzebujemy zaczerpnąć opinii ekspertów, a więc samych rowerzystów. Zapraszamy do udziału w ankiecie, która pomoże nam dopasować szlaki do Państwa potrzeb. Po wypełnieniu formularza, mają Państwo możliwość wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania bony do zrealizowania w sklepie Activa Sport.
Ankietę można wypełnić  pod adresem: http://provestigo.pl/ankieta-badania/ . Serdecznie zapraszamy!


Święto Ludowe i Dzień Strażaka 2013r.

  


Obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w PSP w Okole

Długoletnią tradycję w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich  w Okole stanowią bardzo uroczyste obchody świąt narodowych.


Uroczystości rocznicowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

  


Zaproszenie


Dzień Ziemi w PSP Okół

Dnia 22 kwietnia 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyły się obchody Dnia Ziemi przygotowane przez panią Mirosławę Kulig.                       


Obchody Światowego Dnia Ziemi

„O przyrodę dbamy, bo wszyscy ją kochamy ” - pod tym hasłem odbyły się w ZSP Filii w Wólce Bałtowskiej obchody Światowego Dnia Ziemi.


Dzień Strażaka


Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni tj. od 29 kwietnia 2013 r. do 20 maja 2013 r. został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bałtów przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym:
•    lokal mieszkalny Nr 1 wraz z przysługującym udziałem części wspólnych budynku i gruntu, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Bałtowie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub tel. (41) 26 41 008 wew. 16.
 


Zaproszenie


Busem do Ostrowca Św.

W związku ze znacznymi ograniczeniami kursów przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp.zo.o w Ostrowcu Św. linii nr 10, w dniu 24.04.2013r. na terenie Gminy Bałtów zostały uruchomione kursy busem przez prywatnego przewoźnika. Przewozy osób, będą się odbywały wg poniższych rozkładów jazdy.


Talent plastyczny w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

Dnia 18.04.2013r. najmłodszy uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej Tomek Żuchowski odebrał nagrodę za zajęcie  II miejsca w I Etapie konkursu  plastycznego „Zielona Energia” na szczeblu Powiatowym. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wydział Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.  Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jego celem było głównie rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz umożliwienie zaprezentowanie swojego talentu. Pomysł i estetyczne wykonanie pracy przez Tomka  pod kierunkiem pani Anny Smolińskiej świadczą o jego niewątpliwym talencie, co doceniło jury konkursu na szczeblu powiatowym.


Sukces uczennicy klasy V PSP im. Legionów Polskich w Okole

Dnia 18.04 2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., uczennica PSP im. Legionów Polskich w Okole Julia Nowakowska odebrała nagrodę za zasłużone I miejsce w konkursie plastycznym „Zielona Energia”. Pomysł i estetyczne wykonanie pracy przez  Julię pod kierunkiem pani Anety Kocjan spotkało się z uznaniem wśród plastyków zasiadających w jury konkursu na szczeblu powiatowym.


Ogłoszenie Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowcu Św.

Biuro Powiatowe ARiMR w Ostrowcu Św. będzie przyjmowało wnioski o przyznanie płatności na rok 2013 w dniach:

  • od 6 do 10 maja 2013r. w godz. 7.00 - 20.00
  • w dniu 11 maja 2013r. (sobota) w godz. 7.00 - 15.30
  • od 13 do 14 maja 2013r. w godz. 7.00 - 22.00
  • w dniu 15 maja 2013r. w godz. 7.00 - 22.00

Wnioski o przyznanie płatności można również składać za pośrednictwem poczty.


Uczniowie SP w Bałtowie reprezentantami województwa świętokrzyskiego

Dnia 13 kwietnia 2013r. reprezentanci klas V i VI Szkoły Podstawowej w ZSP w Bałtowie po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim  Finale Festiwalu Projektów i Olimpiadzie zorganizowanym  w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.  W  Hucie Szklanej,  w ośrodku Jodłowy Dwór zmierzyli się oni z innymi uczestnikami z całego województwa świętokrzyskiego.  Dzielnie kibicowały im opiekunki: Pani Edyta Maziarska i Pani Agnieszka Wolak.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów

Obwieszczenie/ Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bałtów.


Zaproszenie

Zaproszenie na bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich, które odbędą się w dniu 07.05.2013r. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie.


Zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce

  


Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

  


Festiwal Projektów Gimnazjalnych 2013

Festiwal projektów gimnazjalnych to już chlubna tradycja w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie. W bieżącym roku szkolnym przypadł on na 12 kwietnia. Bohaterami tego wydarzenia stali się drugoklasiści. Dziesięć grup projektowych prezentowało wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej.


W zdrowym ciele zdrowy duch

15 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej dla całej społeczności szkolnej został przeprowadzony apel pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Przygotowali go pod kierunkiem Pani Justyny Jabłońskiej uczniowie prężnie działający w szkolnym kole „Mały ratowniczek”. Celem apelu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowia. Uczniowie w krótkim przedstawieniu ujęli wszystkie atuty zdrowia i mającego na nie wpływ zdrowego żywienia. Mali aktorzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie barwnych strojów oraz odpowiednią interpretację tekstów. Przedstawienie wywarło duży wpływ na widzów, wszyscy zgodnie stwierdzili, że najważniejsze jest zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu.


Konkursy plastyczne rozstrzygnięte na etapie gminnym

W marcu 2013r. zostały rozstrzygnięte trzy konkursy plastyczne o następującej tematyce:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " Bezpiecznie na wsi" powiedz STOP upadkom - organizowany przez KRUS Kielce.

2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Zielona energia" - organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" - organizowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.


Biegi przełajowe w Bałtowie

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyły się w Bałtowie Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. W biegach udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w terenu województwa  świętokrzyskiego.


Powitanie Wiosny

  W dniu 21 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej w klasach 0-III odbyła się długo oczekiwana impreza z okazji Powitania Wiosny. Uroczystość poprzedzona została przeprowadzonym przez Samorząd Uczniowski apelem, na którym uczniowie otrzymali poważne zadania do wykonania. Najważniejsze z nich to zrobienie Marzanny oraz przygotowanie się do konkursów: "Miss Wiosny" i  "Parada Kwiatów Wiosennych".


Dzień Św. Patryka w ZSP w Bałtowie

W dniach 18-19 marca 2013r. uczniowie ZSP w Bałtowie uczestniczyli w obchodach coraz popularniejszego w Europie Dnia Św. Patryka. To chrześcijańskie święto wywodzi się z Irlandii, zaś jego symbolika związana jest  z zielonym strojem oraz trójlistną koniczyną.


Szkolenie pt. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

  


Życzenia Wielkanocne


Niedziela Palmowa w Bałtowie

 


Szachowy Turniej Grand Prix Powiatu Ostrowieckiego w Bałtowie

W niedzielę 17.03.2013r.  w Zespole Szkół Publicznych w  Bałtowie odbył się trzeci turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Ostrowieckiego zorganizowany przez Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „LUKKS” Nietulisko Duże.  Wystartowało 33 zawodników. Bałtów reprezentowali: Krzysztof Cieślik, Ireneusz Cieślik, Katarzyna Grudniewska,  Kinga Grudniewska, Jakub Grudniewski, Dawid Grudniewski i Izabela Niewadzi. Nasz najlepszy zawodnik Krzysztof Cieślik zdobył I miejsce w grupie do lat 14. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Tydzień Kultury Języka Polskiego w PSP w Okole

Tradycyjnie jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole przygotowała obchody Tygodnia Kultury Języka Polskiego, który w tym roku przypadł w dniach od 4 do 9 marca 2013r. Połączony został z obchodami Roku Juliana Tuwima. W ciągu trzech dni uczniowie mieli możliwość obcować z językiem polskim. We wtorek 5 marca obejrzeli prezentację multimedialną pt: Lokomotywa pana Tuwima. Dzięki niej poznali bliżej sylwetkę wspaniałego poety i usłyszeli niektóre z jego wierszy dla dzieci. Potem młodsze dzieci czytały obszerne fragmenty swoich ulubionych baśni, a starsze je opowiadały. Następnego dnia uczniowie z klas III – VI wzięli udział w konkursie Gry i zabawy językowe. Czteroosobowe zespoły z wypiekami na twarzach rozwiązywały różnorodne zadania, które wymagały znajomości związków frazeologicznych, ortografii, literatury i bogatego słownictwa. Zwyciężyła klasa piąta, która zdobyła największą ilość punktów. W czwartek odbył się Poranek Poezji Juliana Tuwima. Reprezentanci wszystkich klas od zerówki do klasy VI recytowali wiersze poety z  jednoczesną ich inscenizacją. Zaprezentowali wysoki poziom artystyczny nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Później uczniowie z młodszych klas prezentowali swoje rysunki do wierszy Tuwima , a starsze zaproszenia na poranek poezji poety. Prace zdobią główny hall szkoły. Następnie odpowiadali na pytania dotyczące wierszy Tuwima, a na koniec wspólnie z wychowawcami czytali łamańce językowe. Z pewnością takie zajęcia na długo pozostaną naszym uczniom w pamięci i przyczynią się do sprawniejszego posługiwania się językiem ojczystym w myśl hasła obchodzonego tygodnia: „Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie”.
 


Turniej wiedzy pożarniczej 2013r.

W dniu 19 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkoły Podstawowej w Okole, gimnazjaliści z Bałtowa, oraz uczniowie z Zespołu Szkól w Bałtowie. Turniej składał się z dwóch części. Do drugiej części zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: młodszy kapitan Marcin Słowik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrowcu Św., Komendant Gminny OSP w Bałtowie Andrzej Malicki oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Gminy w Bałtowie Paweł Kudas.

         


Niedziela Palmowa


Szkolny festiwal w ramach programu Zrozumieć świat

13 marca 2013 roku w ZSP Szkoła Podstawowa  w Bałtowie odbył się szkolny festiwal w ramach programu  „Zrozumieć Świat”. Od rana w szkole panował tajemniczy, ale i zarazem podniosły  nastrój. Sala gimnastyczna przybrała odświętny wystrój. Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali przed społecznością szkolną, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi  efekty swojej wielomiesięcznej pracy. Honorowymi  gośćmi byli Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, pani Agnieszka Różalska oraz Świętokrzyski Koordynator  Projektu pani Marta Dobrowolska-Wesołowska, która pełniła funkcję przewodniczącego jury. Podczas festiwalu każda grupa projektowa zajmowała się innym zagadnieniem. Uczniowie  wykazali  się niezwykłą pomysłowością w ujęciu wybranego tematu, a przygotowane pod kierunkiem Pań: Anny Smolińskiej, Agnieszki Wolak, Małgorzaty Wąsik i Edyty Maziarskiej prezentacje były na bardzo wysokim poziomie.
 


Pracujemy w projekcie Wielki - mały czlowiek

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce edukacyjne adekwatne do rozpoznanych potrzeb i związane z prowadzonymi zajęciami pozwala na bezstresowe utrwalanie znanych treści i jednoczesne poznawanie nowych. Wykorzystywane w pracy ćwiczenia umożliwiają wczesne rozpoznanie trudności w zakresie spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzegania różnic i podobieństw, pamięci i uwagi. Różnorodność form ćwiczeń oraz ich zabawowy charakter uatrakcyjniają proces uczenia się. Pozwalają na pracę we własnym tempie i kontrolowanie jej efektów na tle grupy, ułatwiają koncentrację uwagi dziecka, rozbudzają zainteresowania. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w zdecydowanej większości poprawili swoje wyniki w nauce. Pozytywnym efektem pracy jest wzrost aktywności, wiara we własne możliwości i umiejętności, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność współpracy w grupie. Stosowanie przez nauczycieli wzmocnień pozytywnych i  pochwał motywują uczniów do wytrwałej pracy.
 


Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż do dnia 25 czerwca 2013r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie: od dnia 15 lipca 2012r. do 15 czerwca 2013r.  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w ,,Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. W 2013 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro. Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora. Więcej szczegółów: w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach ul. Piaskowa 18; tel. 41/3433190 wew. 24 i 26 lub na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl


Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 28 stycznia 2013r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy. Jeśli został zakupiony materiał siewny i jest wątpliwość czy nie podlega on zakazowi, można przeprowadzić bezpłatne badanie w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w marcu 2013 roku. Każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie ,,GMO” lub napis ,,genetically modified organisms”. W przypadku prowadzenia upraw kukurydzy lub ziemniaków należy zachować dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Kobiety jak kwiaty....

  


System gospodarki odpadami komunalnymi - konsultacje

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektów uchwał określających funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bałtów.


Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2013r.

Wójt Gminy Bałtów  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Bałtów  w 2013 roku.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2013r.

  


Wyjazd na Targi AGROTECH

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że  wraz z Powiatowym Zespołem Doradczym w Ostrowcu Św.  organizowany jest wyjazd na ,,Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.


Karnawał w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole w sobotę 9 lutego 2013 r. bawili się  na zabawie choinkowej.


Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie biorą udział w programie edukacyjnym - „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
 


Żywność dla Mieszkańców Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzi dystrybucję żywności od 2009r. natomiast w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Motyw” od 2010r.


Informacja dotycząca kandydatów na członków komisji konkursowych

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.


Podsumowanie programu Ferie w zimowej aurze

Podsumowanie programu „Ferie w zimowej aurze” 2013. Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem balu karnawałowego, wspaniałej zabawy na śniegu, zmagań sportowych i  zabaw plastycznych. Wszystkie dzieci mogły wziąć udział w zajęciach, wybranych zgodnie z zainteresowaniami. Dużym powodzeniem wśród młodzieży cieszył się turniej tenisa stołowego, w kategorii dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz konkurs plastyczny pt. „Herb naszej gminy”, który wymagał od uczestników wielkiego zaangażowania, ponieważ temat nie należał do łatwych.


Scalenie gruntów wsi Okół

      


Uczniowie ZSP w Bałtowie wspólpracują z rówieśnikami z Węgier i Grecji

  


Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24.01.2013r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2013r.


IV Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

 


Biblioteka w nowym lokalu

 


Ferie 2013

Ferie zimowe niestety dobiegły końca. Dzieci i młodzież z naszej gminy, mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji, jakie dla nich przygotowali organizatorzy. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bałtowie ukończyło realizację projektu Pożyteczne Ferie 2013 Fundacji Wspomagania Wsi.


Apel do Mieszkańców Gminy Bałtów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BAŁTÓW
Mając na uwadze względy  bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bałtów, przypominam właścicielom nieruchomości,  użytkownikom i najemcom o obowiązku niezwłocznego uprzątania  położonych przy nieruchomości (wzdłuż ulicy) chodników – ze śniegu, lodu, błota oraz uszorstnienia  nawierzchni chodnika w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH I UPORZĄDKUJMY TEREN PRZY POSESJI
Obowiązek powyższy wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bałtów z dnia 30.01.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów.    
W związku z tym apeluję do mieszkańców o uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
                                                                                                     Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                       /-/Andrzej Jabłoński


Dzień Babci i Dziadka


Informacja

Od stycznia 2013 roku działa w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie Punkt Przyjęć Interesantów Komisariatu Policji w Ćmielowie.

Dzielnicowy Gminy Bałtów przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 13.00.

tel. 784 466 740Pożyteczne ferie 2013

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” będzie realizować projekt Fundacji Wspomagania Wsi Pożyteczne Ferie 2013 pn. „Sąsiad i jego inspiracje” skierowany do dzieci i młodzieży. Spotkania będą odbywać się w trzech  świetlicach wiejskich w Bałtowie, Michałowie i Wólce Bałtowskiej Kolonii. Przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, radnych, sołtysów i rodziców, zostaną zorganizowane warsztaty, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne oraz ognisko z kiełbaskami. Pod opieką koordynatora projektu uczestnicy sami wyszukają wśród swoich sąsiadów osoby obdarzone różnymi zdolnościami artystycznymi lub które mają ciekawe zainteresowania, a następnie zorganizują z nimi warsztaty. Podczas realizacji przewidziane są również lekcje opieki nad zwierzętami, zorganizowanie „Dnia Zdrowego Żywienia”, wycieczki piesze, poczęstunek.


Ferie w zimowej aurze 2013

"Ferie w zimowej aurze” 2013r. to program przygotowany przez placówki kulturalno-oświatowe Gminy Bałtów dla dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających na terenie gminy. Bogata oferta umożliwia dokonanie wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami ucznia. Organizatorzy proponują zajęcia edukacyjne, sportowe i plastyczne,  gry i zabawy integracyjne, warsztaty artystyczne z udziałem zaproszonych gości, konkurs plastyczny pt. „Herb Naszej Gminy” oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i karnawałowy bal maskowy. Wszystkim uczestnikom  programu zapewniamy opiekę, dobrą zabawę i miło spędzony czas podczas tegorocznych ferii zimowych.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z podaniem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są w dniach wtorki i środy. Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 684,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.
 


Jasełka w Bałtowie

„...Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić - i życz szczęścia całemu światu; niech się wszystkie serca rozweselą!...." - te piękne słowa wiersza Zdzisława Kunstmana były przesłaniem jasełek w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Konkurs wiedzy nt. Praw dziecka

14 grudnia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się konkurs wiedzy nt. „Praw  dziecka” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.


Boże Narodzenie 2012 r.


Jasełka w PSP w Okole

„Jest taki dzień , bardzo ciepły, choć grudniowy …” .


Informacja

Wójt Gminy Bałtow informuje, że w dniu 24 grudnia 2012r.(Wigilia)  Urząd Gminy w Bałtowie, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  będą nieczynne.


BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW!

17 grudnia 2012 w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.  (godz. 10.00-13.00).


Szkolenie prowadzą konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczy pomocy beneficjentom realizującym projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych...


Ogłoszenie

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektów uchwał określających funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Bałtów.


Świetlicowe Andrzejki

 „Św. Andrzeju daj znać co się będzie ze mną dziać!”  .... te słowa najczęściej rozbrzmiewały podczas wieczoru andrzejkowego w świetlicy w Okole, który odbył się 29.XI.2012r.  


Andrzejki w Świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie

W piątek 30 listopada 2012r. w Świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie, odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.


Projekt Otwieramy właśną firmę

   


Poznaj swój region - Świętokrzyskie na rzecz edukacji

22 listopada 2012r.  uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Bałtowie uczestniczyli  w Gali Finałowej  konkursu „Poznaj swój region – Świętokrzyskie na rzecz edukacji”, który odbył się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28.11.2012r.

 


Informacja dla rolników

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Ukończenie szkolenia uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Jest również jednym z wymogów przy korzystaniu z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. Organizujemy również kurs obsługi kombajnów zbożowych. Szczegółowe informacje i zapisy na w/w szkolenia w biurze PZD w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 3a tel.(041) 247-95-56.


Patron szkoły zobowiązuje

Dla nas Polaków 11 listopada, to nie tylko zakończenie wojny, to przede wszystkim symboliczny dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. To święto przypominające o powrocie Rzeczypospolitej do wspólnoty suwerennych państw.  Z tej też okazji, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole lekcję historii przygotowali uczniowie klasy V  pod kierunkiem Pani Alicji Chodały- nauczyciela historii i jednocześnie wychowawcy w/w klasy oraz nauczyciela muzyki - Pana Pawła Grabskiego.


Ogłoszenie

Pieski czekają na Ciebie! 

Urząd Gminy w Bałtowie pilnie poszukuje nowych domów dla sześciu bardzo sympatycznych piesków. Wszystkie pieski są zdrowe, zaszczepione, bardzo energiczne, wesołe i  znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy Bałtów w postaci zakupu budy lub karmy dla każdego czworonoga. Bliższe informacje dostępne są pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18 lub w Urzędzie Gminy Bałtów, pokój nr 7.


Tydzień Janusza Korczaka w PSP w Okole

Z okazji obchodów Roku Korczaka  w PSP im. Legionów Polskich w Okole zorganizowany został w dniach 5- 9 listopada Tydzień Korczaka pod hasłem „Nie ma dzieci, są ludzie”.


Projekt - Własna Firma to Twoja szansa

  


Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-II.7322.74.2012.MK


Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-II.7322.82.2012.RD


Zajęcia edukacyjne i mini wystawa w Świetlicy w Okole

W dniach od 12.11 – do 15.11.2012r. odbyły się  zajęcia edukacyjne i plastyczne poświęcone nadaniu naszej gminie herbu i innych symboli samorządowych. Dzieci poznały historię heraldyki w naszym kraju, dowiedziały się skąd pochodzi nazwa naszej gminy i jak powstał znak graficzny herbu. Z herbem związane były również zajęcia plastyczne. Ochotnicy podjęli się niełatwego zadania jakim było wykonanie rysunku przedstawiającego herb Gminy Bałtów. Najlepsze prace tworzą mini wystawę pt. „Herb naszej Gminy”. 


Program edukacyjny - Zostać Przedsiębiorczym

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów klasy Ia Gimnazjum w Bałtowie pod kierunkiem wychowawczyni – p. Marioli Gołasy, wzorem starszych kolegów, przystąpiło do programu edukacyjnego: ”Zostać Przedsiębiorczym”.


Dzień Pracownika Socjalnego


Obchody 11 listopada 2012r. w Bałtowie

Obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości, nadania herbu Gminie Bałtów, poświęcenia sztandaru OSP w Bałtowie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, której liturgię sprawował ks. kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone insygnia gminy oraz nowy sztandar OSP Bałtów. Po nabożeństwie delegacje Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, samorządu gminy Bałtów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie oraz Koła Gminnego SLD złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą.


Śladami Legionów Polskich

26 października 2012r. uczniowie klas IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole byli na wycieczce w Kielcach.


Zebranie w Okole dotyczące scalenia gruntów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów w Okole w dniu 14 listopada  2012 roku (środa) w budynku Szkoły Podstawowej w Okole: 

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 18.00


Halloween w Świetlicy w Okole

30 października 2012 roku, z okazji święta Halloween, odbyła się w świetlicy w Okole  zabawa okolicznościowa pt. „Halloween wieczór z  duchami”. 
 


Zaproszenie na obchody w dniu 11 listopada 2012r. w Bałtowie


Ślubowanie Pierwszaków w Okole

30 października 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Joanna Adamus dokonała pasowania na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.


Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie

Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie

w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Ślubowanie Pierwszaków w Wólce Bałtowskiej

25 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość – ślubowanie klasy I.


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com