Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Zasady przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce

  


Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

  


Festiwal Projektów Gimnazjalnych 2013

Festiwal projektów gimnazjalnych to już chlubna tradycja w Zespole Szkół Publicznych Gimnazjum w Bałtowie. W bieżącym roku szkolnym przypadł on na 12 kwietnia. Bohaterami tego wydarzenia stali się drugoklasiści. Dziesięć grup projektowych prezentowało wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy na odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej.


W zdrowym ciele zdrowy duch

15 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej dla całej społeczności szkolnej został przeprowadzony apel pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Przygotowali go pod kierunkiem Pani Justyny Jabłońskiej uczniowie prężnie działający w szkolnym kole „Mały ratowniczek”. Celem apelu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowia. Uczniowie w krótkim przedstawieniu ujęli wszystkie atuty zdrowia i mającego na nie wpływ zdrowego żywienia. Mali aktorzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie barwnych strojów oraz odpowiednią interpretację tekstów. Przedstawienie wywarło duży wpływ na widzów, wszyscy zgodnie stwierdzili, że najważniejsze jest zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu.


Konkursy plastyczne rozstrzygnięte na etapie gminnym

W marcu 2013r. zostały rozstrzygnięte trzy konkursy plastyczne o następującej tematyce:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " Bezpiecznie na wsi" powiedz STOP upadkom - organizowany przez KRUS Kielce.

2. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Zielona energia" - organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" - organizowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.


Biegi przełajowe w Bałtowie

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyły się w Bałtowie Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych. W biegach udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w terenu województwa  świętokrzyskiego.


Powitanie Wiosny

  W dniu 21 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej w klasach 0-III odbyła się długo oczekiwana impreza z okazji Powitania Wiosny. Uroczystość poprzedzona została przeprowadzonym przez Samorząd Uczniowski apelem, na którym uczniowie otrzymali poważne zadania do wykonania. Najważniejsze z nich to zrobienie Marzanny oraz przygotowanie się do konkursów: "Miss Wiosny" i  "Parada Kwiatów Wiosennych".


Dzień Św. Patryka w ZSP w Bałtowie

W dniach 18-19 marca 2013r. uczniowie ZSP w Bałtowie uczestniczyli w obchodach coraz popularniejszego w Europie Dnia Św. Patryka. To chrześcijańskie święto wywodzi się z Irlandii, zaś jego symbolika związana jest  z zielonym strojem oraz trójlistną koniczyną.


Szkolenie pt. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

  


Życzenia Wielkanocne


Niedziela Palmowa w Bałtowie

 


Szachowy Turniej Grand Prix Powiatu Ostrowieckiego w Bałtowie

W niedzielę 17.03.2013r.  w Zespole Szkół Publicznych w  Bałtowie odbył się trzeci turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Ostrowieckiego zorganizowany przez Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „LUKKS” Nietulisko Duże.  Wystartowało 33 zawodników. Bałtów reprezentowali: Krzysztof Cieślik, Ireneusz Cieślik, Katarzyna Grudniewska,  Kinga Grudniewska, Jakub Grudniewski, Dawid Grudniewski i Izabela Niewadzi. Nasz najlepszy zawodnik Krzysztof Cieślik zdobył I miejsce w grupie do lat 14. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Tydzień Kultury Języka Polskiego w PSP w Okole

Tradycyjnie jak co roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole przygotowała obchody Tygodnia Kultury Języka Polskiego, który w tym roku przypadł w dniach od 4 do 9 marca 2013r. Połączony został z obchodami Roku Juliana Tuwima. W ciągu trzech dni uczniowie mieli możliwość obcować z językiem polskim. We wtorek 5 marca obejrzeli prezentację multimedialną pt: Lokomotywa pana Tuwima. Dzięki niej poznali bliżej sylwetkę wspaniałego poety i usłyszeli niektóre z jego wierszy dla dzieci. Potem młodsze dzieci czytały obszerne fragmenty swoich ulubionych baśni, a starsze je opowiadały. Następnego dnia uczniowie z klas III – VI wzięli udział w konkursie Gry i zabawy językowe. Czteroosobowe zespoły z wypiekami na twarzach rozwiązywały różnorodne zadania, które wymagały znajomości związków frazeologicznych, ortografii, literatury i bogatego słownictwa. Zwyciężyła klasa piąta, która zdobyła największą ilość punktów. W czwartek odbył się Poranek Poezji Juliana Tuwima. Reprezentanci wszystkich klas od zerówki do klasy VI recytowali wiersze poety z  jednoczesną ich inscenizacją. Zaprezentowali wysoki poziom artystyczny nagrodzony rzęsistymi oklaskami. Później uczniowie z młodszych klas prezentowali swoje rysunki do wierszy Tuwima , a starsze zaproszenia na poranek poezji poety. Prace zdobią główny hall szkoły. Następnie odpowiadali na pytania dotyczące wierszy Tuwima, a na koniec wspólnie z wychowawcami czytali łamańce językowe. Z pewnością takie zajęcia na długo pozostaną naszym uczniom w pamięci i przyczynią się do sprawniejszego posługiwania się językiem ojczystym w myśl hasła obchodzonego tygodnia: „Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie”.
 


Turniej wiedzy pożarniczej 2013r.

W dniu 19 marca br. w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkoły Podstawowej w Okole, gimnazjaliści z Bałtowa, oraz uczniowie z Zespołu Szkól w Bałtowie. Turniej składał się z dwóch części. Do drugiej części zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Nad przygotowaniem i poprawnością turnieju czuwali: młodszy kapitan Marcin Słowik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Ostrowcu Św., Komendant Gminny OSP w Bałtowie Andrzej Malicki oraz inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej z Urzędu Gminy w Bałtowie Paweł Kudas.

         


Niedziela Palmowa


Szkolny festiwal w ramach programu Zrozumieć świat

13 marca 2013 roku w ZSP Szkoła Podstawowa  w Bałtowie odbył się szkolny festiwal w ramach programu  „Zrozumieć Świat”. Od rana w szkole panował tajemniczy, ale i zarazem podniosły  nastrój. Sala gimnastyczna przybrała odświętny wystrój. Uczniowie klasy V i VI zaprezentowali przed społecznością szkolną, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi  efekty swojej wielomiesięcznej pracy. Honorowymi  gośćmi byli Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński, pani Agnieszka Różalska oraz Świętokrzyski Koordynator  Projektu pani Marta Dobrowolska-Wesołowska, która pełniła funkcję przewodniczącego jury. Podczas festiwalu każda grupa projektowa zajmowała się innym zagadnieniem. Uczniowie  wykazali  się niezwykłą pomysłowością w ujęciu wybranego tematu, a przygotowane pod kierunkiem Pań: Anny Smolińskiej, Agnieszki Wolak, Małgorzaty Wąsik i Edyty Maziarskiej prezentacje były na bardzo wysokim poziomie.
 


Pracujemy w projekcie Wielki - mały czlowiek

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 (Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce edukacyjne adekwatne do rozpoznanych potrzeb i związane z prowadzonymi zajęciami pozwala na bezstresowe utrwalanie znanych treści i jednoczesne poznawanie nowych. Wykorzystywane w pracy ćwiczenia umożliwiają wczesne rozpoznanie trudności w zakresie spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzegania różnic i podobieństw, pamięci i uwagi. Różnorodność form ćwiczeń oraz ich zabawowy charakter uatrakcyjniają proces uczenia się. Pozwalają na pracę we własnym tempie i kontrolowanie jej efektów na tle grupy, ułatwiają koncentrację uwagi dziecka, rozbudzają zainteresowania. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w zdecydowanej większości poprawili swoje wyniki w nauce. Pozytywnym efektem pracy jest wzrost aktywności, wiara we własne możliwości i umiejętności, otwartość na nowe wyzwania, umiejętność współpracy w grupie. Stosowanie przez nauczycieli wzmocnień pozytywnych i  pochwał motywują uczniów do wytrwałej pracy.
 


Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż do dnia 25 czerwca 2013r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie: od dnia 15 lipca 2012r. do 15 czerwca 2013r.  Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w ,,Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. W 2013 roku obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7500 euro. Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczony w wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie ARR. Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora. Więcej szczegółów: w Oddziale Terenowym ARR w Kielcach ul. Piaskowa 18; tel. 41/3433190 wew. 24 i 26 lub na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl


Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż od 28 stycznia 2013r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy. Jeśli został zakupiony materiał siewny i jest wątpliwość czy nie podlega on zakazowi, można przeprowadzić bezpłatne badanie w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w marcu 2013 roku. Każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazany na etykiecie zawiera oznaczenie ,,GMO” lub napis ,,genetically modified organisms”. W przypadku prowadzenia upraw kukurydzy lub ziemniaków należy zachować dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


Kobiety jak kwiaty....

  


System gospodarki odpadami komunalnymi - konsultacje

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektów uchwał określających funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bałtów.


Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2013r.

Wójt Gminy Bałtów  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Bałtów  w 2013 roku.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2013r.

  


Wyjazd na Targi AGROTECH

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że  wraz z Powiatowym Zespołem Doradczym w Ostrowcu Św.  organizowany jest wyjazd na ,,Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej ,,AGROTECH” w Kielcach.


Karnawał w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole w sobotę 9 lutego 2013 r. bawili się  na zabawie choinkowej.


Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Bałtowie biorą udział w programie edukacyjnym - „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
 


Żywność dla Mieszkańców Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzi dystrybucję żywności od 2009r. natomiast w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Motyw” od 2010r.


Informacja dotycząca kandydatów na członków komisji konkursowych

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do wskazania przedstawicieli na członków komisji dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.


Podsumowanie programu Ferie w zimowej aurze

Podsumowanie programu „Ferie w zimowej aurze” 2013. Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem balu karnawałowego, wspaniałej zabawy na śniegu, zmagań sportowych i  zabaw plastycznych. Wszystkie dzieci mogły wziąć udział w zajęciach, wybranych zgodnie z zainteresowaniami. Dużym powodzeniem wśród młodzieży cieszył się turniej tenisa stołowego, w kategorii dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz konkurs plastyczny pt. „Herb naszej gminy”, który wymagał od uczestników wielkiego zaangażowania, ponieważ temat nie należał do łatwych.


Scalenie gruntów wsi Okół

      


Uczniowie ZSP w Bałtowie wspólpracują z rówieśnikami z Węgier i Grecji

  


Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24.01.2013r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bałtów na 2013r.


IV Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

 


Biblioteka w nowym lokalu

 


Ferie 2013

Ferie zimowe niestety dobiegły końca. Dzieci i młodzież z naszej gminy, mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji, jakie dla nich przygotowali organizatorzy. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bałtowie ukończyło realizację projektu Pożyteczne Ferie 2013 Fundacji Wspomagania Wsi.


Apel do Mieszkańców Gminy Bałtów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BAŁTÓW
Mając na uwadze względy  bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bałtów, przypominam właścicielom nieruchomości,  użytkownikom i najemcom o obowiązku niezwłocznego uprzątania  położonych przy nieruchomości (wzdłuż ulicy) chodników – ze śniegu, lodu, błota oraz uszorstnienia  nawierzchni chodnika w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH I UPORZĄDKUJMY TEREN PRZY POSESJI
Obowiązek powyższy wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bałtów z dnia 30.01.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów.    
W związku z tym apeluję do mieszkańców o uprzątnięcie śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
                                                                                                     Wójt Gminy Bałtów
                                                                                                       /-/Andrzej Jabłoński


Dzień Babci i Dziadka


Informacja

Od stycznia 2013 roku działa w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie Punkt Przyjęć Interesantów Komisariatu Policji w Ćmielowie.

Dzielnicowy Gminy Bałtów przyjmuje interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 13.00.

tel. 784 466 740Pożyteczne ferie 2013

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw” będzie realizować projekt Fundacji Wspomagania Wsi Pożyteczne Ferie 2013 pn. „Sąsiad i jego inspiracje” skierowany do dzieci i młodzieży. Spotkania będą odbywać się w trzech  świetlicach wiejskich w Bałtowie, Michałowie i Wólce Bałtowskiej Kolonii. Przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, radnych, sołtysów i rodziców, zostaną zorganizowane warsztaty, zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne oraz ognisko z kiełbaskami. Pod opieką koordynatora projektu uczestnicy sami wyszukają wśród swoich sąsiadów osoby obdarzone różnymi zdolnościami artystycznymi lub które mają ciekawe zainteresowania, a następnie zorganizują z nimi warsztaty. Podczas realizacji przewidziane są również lekcje opieki nad zwierzętami, zorganizowanie „Dnia Zdrowego Żywienia”, wycieczki piesze, poczęstunek.


Ferie w zimowej aurze 2013

"Ferie w zimowej aurze” 2013r. to program przygotowany przez placówki kulturalno-oświatowe Gminy Bałtów dla dzieci i młodzieży szkolnej mieszkających na terenie gminy. Bogata oferta umożliwia dokonanie wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami ucznia. Organizatorzy proponują zajęcia edukacyjne, sportowe i plastyczne,  gry i zabawy integracyjne, warsztaty artystyczne z udziałem zaproszonych gości, konkurs plastyczny pt. „Herb Naszej Gminy” oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i karnawałowy bal maskowy. Wszystkim uczestnikom  programu zapewniamy opiekę, dobrą zabawę i miło spędzony czas podczas tegorocznych ferii zimowych.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 02 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z podaniem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są w dniach wtorki i środy. Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 684,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.
 


Jasełka w Bałtowie

„...Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić - i życz szczęścia całemu światu; niech się wszystkie serca rozweselą!...." - te piękne słowa wiersza Zdzisława Kunstmana były przesłaniem jasełek w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Konkurs wiedzy nt. Praw dziecka

14 grudnia 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się konkurs wiedzy nt. „Praw  dziecka” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.


Boże Narodzenie 2012 r.


Jasełka w PSP w Okole

„Jest taki dzień , bardzo ciepły, choć grudniowy …” .


Informacja

Wójt Gminy Bałtow informuje, że w dniu 24 grudnia 2012r.(Wigilia)  Urząd Gminy w Bałtowie, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  będą nieczynne.


BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA PROJEKTÓW!

17 grudnia 2012 w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św.  (godz. 10.00-13.00).


Szkolenie prowadzą konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotyczy pomocy beneficjentom realizującym projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach funduszy strukturalnych...


Ogłoszenie

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektów uchwał określających funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Bałtów.


Świetlicowe Andrzejki

 „Św. Andrzeju daj znać co się będzie ze mną dziać!”  .... te słowa najczęściej rozbrzmiewały podczas wieczoru andrzejkowego w świetlicy w Okole, który odbył się 29.XI.2012r.  


Andrzejki w Świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie

W piątek 30 listopada 2012r. w Świetlicy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie, odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.


Projekt Otwieramy właśną firmę

   


Poznaj swój region - Świętokrzyskie na rzecz edukacji

22 listopada 2012r.  uczniowie Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej w Bałtowie uczestniczyli  w Gali Finałowej  konkursu „Poznaj swój region – Świętokrzyskie na rzecz edukacji”, który odbył się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 28.11.2012r.

 


Informacja dla rolników

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Ukończenie szkolenia uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Jest również jednym z wymogów przy korzystaniu z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. Organizujemy również kurs obsługi kombajnów zbożowych. Szczegółowe informacje i zapisy na w/w szkolenia w biurze PZD w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 3a tel.(041) 247-95-56.


Patron szkoły zobowiązuje

Dla nas Polaków 11 listopada, to nie tylko zakończenie wojny, to przede wszystkim symboliczny dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. To święto przypominające o powrocie Rzeczypospolitej do wspólnoty suwerennych państw.  Z tej też okazji, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole lekcję historii przygotowali uczniowie klasy V  pod kierunkiem Pani Alicji Chodały- nauczyciela historii i jednocześnie wychowawcy w/w klasy oraz nauczyciela muzyki - Pana Pawła Grabskiego.


Ogłoszenie

Pieski czekają na Ciebie! 

Urząd Gminy w Bałtowie pilnie poszukuje nowych domów dla sześciu bardzo sympatycznych piesków. Wszystkie pieski są zdrowe, zaszczepione, bardzo energiczne, wesołe i  znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną. Osoby, które zdecydują się na adopcję pieska, mogą liczyć na pomoc Urzędu Gminy Bałtów w postaci zakupu budy lub karmy dla każdego czworonoga. Bliższe informacje dostępne są pod numerem telefonu 41 264 10 08 wew. 18 lub w Urzędzie Gminy Bałtów, pokój nr 7.


Tydzień Janusza Korczaka w PSP w Okole

Z okazji obchodów Roku Korczaka  w PSP im. Legionów Polskich w Okole zorganizowany został w dniach 5- 9 listopada Tydzień Korczaka pod hasłem „Nie ma dzieci, są ludzie”.


Projekt - Własna Firma to Twoja szansa

  


Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-II.7322.74.2012.MK


Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-II.7322.82.2012.RD


Zajęcia edukacyjne i mini wystawa w Świetlicy w Okole

W dniach od 12.11 – do 15.11.2012r. odbyły się  zajęcia edukacyjne i plastyczne poświęcone nadaniu naszej gminie herbu i innych symboli samorządowych. Dzieci poznały historię heraldyki w naszym kraju, dowiedziały się skąd pochodzi nazwa naszej gminy i jak powstał znak graficzny herbu. Z herbem związane były również zajęcia plastyczne. Ochotnicy podjęli się niełatwego zadania jakim było wykonanie rysunku przedstawiającego herb Gminy Bałtów. Najlepsze prace tworzą mini wystawę pt. „Herb naszej Gminy”. 


Program edukacyjny - Zostać Przedsiębiorczym

W bieżącym roku szkolnym 28 uczniów klasy Ia Gimnazjum w Bałtowie pod kierunkiem wychowawczyni – p. Marioli Gołasy, wzorem starszych kolegów, przystąpiło do programu edukacyjnego: ”Zostać Przedsiębiorczym”.


Dzień Pracownika Socjalnego


Obchody 11 listopada 2012r. w Bałtowie

Obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości, nadania herbu Gminie Bałtów, poświęcenia sztandaru OSP w Bałtowie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, której liturgię sprawował ks. kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone insygnia gminy oraz nowy sztandar OSP Bałtów. Po nabożeństwie delegacje Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, samorządu gminy Bałtów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bałtowie oraz Koła Gminnego SLD złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą.


Śladami Legionów Polskich

26 października 2012r. uczniowie klas IV, V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole byli na wycieczce w Kielcach.


Zebranie w Okole dotyczące scalenia gruntów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów w Okole w dniu 14 listopada  2012 roku (środa) w budynku Szkoły Podstawowej w Okole: 

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 18.00


Halloween w Świetlicy w Okole

30 października 2012 roku, z okazji święta Halloween, odbyła się w świetlicy w Okole  zabawa okolicznościowa pt. „Halloween wieczór z  duchami”. 
 


Zaproszenie na obchody w dniu 11 listopada 2012r. w Bałtowie


Ślubowanie Pierwszaków w Okole

30 października 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie, a pani dyrektor Joanna Adamus dokonała pasowania na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.


Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie

Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy w Bałtowie

w sprawie podziału Gminy Bałtów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Ślubowanie Pierwszaków w Wólce Bałtowskiej

25 października 2012r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się wyjątkowa uroczystość – ślubowanie klasy I.


Zarządzenie nr 158/2012 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16.10.2012r.

 Zarządzenie dotyczące określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bałtów w sprawie "Programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".


Bałtowscy uczniowie w finale Olimpiady

Tradycją stało się już reprezentowanie województwa świętokrzyskiego przez uczniów Szkoły Podstawowej w  Bałtowie w Ponadregionalnym Festiwalu Projektów połączonym z II Ponadregionalnym Finałem Olimpiady w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


Dzień Edukacji Narodowej

  Jak nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce…

Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników oświaty z terenu gminy Bałtów, odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Zebranie w Okole dotyczące scalenia gruntów

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. zwołuje zebranie uczestników scalenia gruntów w Okole w dniu 18 października 2012 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Okole.


Projekt Na swoim najlepiej II edycja w ramach Działania 6.2 PO KL

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt "Na swoim Najlepiej II edycja" w ramach Działania 6.2 PO KL. Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą i są: długotrwale bezrobotni, nie ukończyły 25 roku życia, zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.


Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie podążają śladami historii

Złota polska jesień towarzyszyła uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie podczas wycieczki  „w prehistoryczne czasy”.


Mali speleolodzy na tropie przygody

Początek jesieni przyniósł uczniom klas I-III ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie dużo emocji. 25 września 2012r. pod czujnym okiem opiekunek: p.A. Nalewajek, p.E. Walas-Lucenko, p.J. Jabłońskiej wyjechali oni na długo oczekiwaną wycieczkę.


Dodatkowe zajęcia dla dzieci klas I-III w ramacg projektu Wielki - mały człowiek

W roku szkolnym 2012 - 2013 w Szkole Podstawowej w Bałtowie w klasach 1-3 w dalszym ciągu jest realizowany projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wielki – mały człowiek”. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia aktywizujące dzieci do nauki i uwzględniające indywidualizację pracy z nimi. Nauczyciele prowadzą zajęcia nieodpłatnie w ramach art.42 ust.2 pkt.2 Ustawy Karta Nauczyciela. Są to:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i mowie,
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno –   
  przyrodniczych.
Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu. Uczniowie klas drugich i trzecich kontynuują udział w zajęciach. Uczniowie klas pierwszych zrekrutowani zostali do projektu we wrześniu. Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 r.


Umiłowanie przez poznanie...

XIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy odbył się w tym roku przy udziale 5190, uczestników (rekord). W tej pięknej imprezie uczestniczyła doborowa grupa młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, którymi na trasie opiekowały się panie: Marzenna Barańska-Serafin i Aneta Kocjan. Droga do Świętego Krzyża, który był celem wędrówki wiodła od zabytkowego kościoła w Grzegorzowicach przez Pasmo Pokrzywniańskie, Chełmową Górę i Nową Słupię. (około 15 km)
- Jestem pod wrażeniem dzielnej postawy i wzorcowego zachowania młodzieży z Okołu – powiedział po Rajdzie Marek Rej, który wraz z przewodnikami z Ostrowca Św. prowadził grupę trasą „Modrzewiową.” Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole poznali w czasie wędrówki historię pięknej Ziemi Świętokrzyskiej, a pokłon relikwiom Drzewa Krzyża Świętego był zwieńczeniem ich trudu.


Bezpłatne szkolenia dla rolników i domowników rolnika

  


Gminny Konkurs Kulinarny

Konkurs zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną, adresowany był do mieszkańców gminy Bałtów. Jury konkursowe oceniało oryginalność potrawy, walory smakowe oraz sposób przygotowania. 


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że z dniem 02.10.2012r. rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD. Prodykty żywnościowe wydawane będą w budynku Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 12.00 według załączonego harmonogramu.


Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY.


Festyn rodzinny w Okole

W niedzielę 23 września 2012 r. na placu rekreacyjno-sportowym w Okole odbył się festyn rodzinny w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, zorganizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie oraz Urząd Gminy w Bałtowie pod hasłem „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam”.


Oczyszczalnia działa bez zarzutu

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, jedna z największych i najdroższych gminnych inwestycji, działa  już od prawie roku.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

     


Konkurs Kulinarny

Gminna Biblioteka Publiczna w bałtowie serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w konkursie kulinarnym.


Festyn Rodzinny w Okole pt.

W ramach kampanii "Postaw na rodzinę!" serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny pt: "Twoja Rodzina to siła - nie jesteś sam", który odbędzie sie na placu rekreacyjno - sportowym w Okole dnia 23 września 2012r.


Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509).


Powiadamia się, że: na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 19-26 września 2012r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę, wagi ok. 15 gramów, koloru brązowo-czarnego. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi. Apeluje się do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzi na pakiecie powoduje, iż lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZMIANA WYKAZU WYWIESZONEGO DNIA 27.08.2012r.


Gmina Bałtów uczestnikiem Dożynek Powiatowych 2012r. w Kunowie

 


Drużyny "Czerwone Diabły" i "Wood Squad United" zdobywcami pucharów

W dniu 28 sierpnia 2012 r. odbyły się rozgrywki V Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej Dzieci i Młodzieży o puchar Wójta Gminy Bałtów, które sędziował Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński.
W sportowej rywalizacji uczestniczyło 7 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych : 10-13 lat, 14-19 lat. Zwycięskim drużynom „Czerwone Diabły”, „Wood Squad United” puchary oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Andrzej Jabłoński. W kategorii młodszej II miejsce zajęła drużyna „FC Wólka”, trzecie „FC Barcelona”. W kategorii 14-19 lat drugie miejsce przypadło „Wczorajszym”, trzecie drużynie „Nie ma lipy”, z kolei na czwartej pozycji uplasowali się piłkarze z „FC Bałtów”. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek.
 Zawodnikom gratulujemy, dziękujemy za sportową postawę.
 


Dożynki Gminne - Bałtów 2012r.

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  


ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


V Świętokrzyskie Święto Pszczoły - Bałtów 17 - 19.08.2012r.


Zaproszenie na spotkanie

Firma BUKAM zaprasza na spotkanie dotyczące dofinansowania 45% na zakup i montaż kolektorów słonecznych, które odbędzie się w Bibliotece Gminnej w Bałtowie dnia 17 sierpnia 2012r. o godz. 17.00.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 03 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z podaniem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są w dniach wtorki i środy. Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 526,50 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


UWAGA! RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW

Wszystkich zainteresowanych rodziców i dzieci zapraszamy do udziału w projekcie pn.:

,, Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start ”.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 12 marca 2012 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 06.08.2012 r. do 27.08.2012 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym położona w obrębie Bałtów  oznaczona jako działka nr 862/2 o pow. 0.0726 ha objęta księgą wieczystą Nr KI1O/00047320/0. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie 41 26 41 008 wew. 16.
Bałtów, dnia 03.08.2012 r.


Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkół w Bałtowie

Zespół Szkół w Bałtowie kształci młodzież w roku szkolnym 2012/2013 w systemie dziennym
(4 lata) na kierunkach:
- technik rolnik
- technik architektury krajobrazu
- technik obsługi turystycznej 

Informujemy, że posiadamy wolne miejsca w ww. zawodach (rekrutacja do końca sierpnia). Szkoła posiada  Internat. Możliwość odbywania praktyk zawodowych - Niemcy, Szwajcaria.
oraz w szkole policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (kształcenie bezpłatne,
w systemie zaocznym, 4-semestry).


Zaproszenie Nr GOPS/1/2012 do złożenia oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 Euro na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi (dziecko z autyzmem).


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 07.08.2012r. rozpocznie się dystrybucja kolejnej partii żywności w ramach programu PEAD. Produkty żywnościowe wydawane będą w budynku Domu Ludowego w Okole w godz. 8.30 - 12.00 w podanych dalej terminach.


Postanowienie w sprawie scalenia gruntów położonych we wsi Okół

 


V WAKACYJNA LIGA PIŁKARSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza do udziału w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Bałtów


Ogłoszenie dotyczące wydawania żywności w ramach programu PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż w związku ze zmianą terminu otrzymania produktów żywnościowych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. nastąpi zmiana terminów wydawania żywności dla mieszkańców Gminy Bałtów. O nowym terminie wydawania żywności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie poinformuje w kolejnym ogłoszeniu, które ukaże się w lokalnej prasie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bałtowie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bałtów.
  Wskazane wcześniej daty wydawania żywności od 17.07.2012-20.07.2012 są nieaktualne


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie sprzeda przyczepę ciągnikową.

Rok produkcji 1997, przyczepa samowyładowcza, skrzynia ładunkowa o konstrukcji metalowej, nad burtami zostały zabudowane nadburcia: szkielet profilowy, poszyty siatką stalową, cena wywoławcza 1220 zł brutto. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZYCZEPA - OFERTA” w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie pokój nr 14 (sekretariat) w terminie do 27.07.2012 roku do godz. 15.00, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-41) 264-10-08 wew 29.


Wakacje z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza na wakacyjne zajęcia wszystkie dzieci!


Ogłoszenie

Firma "AMBER ENERGIA" poszukuje kandydatów na stanowisko lidera  zespołu sprzedażowego.


Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w ZSP w Bałtowie

  


Zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w PSP im. Legionów Polskich w Okole

"Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,  jutro wakacje, lekcje skończone..."

                                  Cz. Janczarski


Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna 2012/2013

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 informuje się rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I-Iv szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Bałtów.


Stanowisko Rady Gminy w Baltowie w sprawie ataku na wójta Andrzeja Jabłońskiego

 


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie reprezentantami województwa świętokrzyskiego

Dnia 23 czerwca br. reprezentanci klas IV i V Szkoły Podstawowej w ZSP w Bałtowie po raz kolejny wzięli udział w Wojewódzkim  Finale Festiwalu Projektów i Olimpiadzie zorganizowanym  w ramach projektu „Zrozumieć Świat”.


Wyróżnienie w konkursie plastycznym dla ucznia PSP im. Legionów Polskich w Okole

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt.: „Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?”, ogłoszonego przez Prezesa KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole Kamil Wyroda otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi- czy upadek to przypadek". Praca ucznia, niezwykle ciekawa, dojrzała artystycznie, urzekła jury konkursu. Kamil jest uczniem pierwszej klasy, a jego prace plastyczne są na bardzo wysokim poziomie.


Questing uczniów klasy III z Filii ZSP w Wólce Bałtowskiej

19 czerwca2012r. dzieci z klasy trzeciej postanowiły poznać okolicę swojej szkoły . Ze swoją wychowawczynią Anną Smolińską oraz dwiema mamami p. Renatą Dunal i p. Moniką Czarnecką wyruszyły ze szkoły w Wólce Bałtowskiej na rajd pieszy do gospodarstwa agroturystycznego „W Polańskim”.


Nagroda dla ucznia ZSP w Bałtowie w konkursie plastycznym: BEZPIECZNIE NA WSI – CZY UPADEK TO PRZYPADEK?

Dnia 13.06.2012 r. w siedzibie KRUS Placówce Terenowej w Ostrowcu Św. odbyło się podsumowanie etapu powiatowego II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci: "Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?" ogłoszonego przez Prezesa KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie pt: "Pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych" skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego - członków, wolontariuszy, pracowników, osób zajmujących się pisaniem projektów, osób pracujących z młodzieżą.  


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

20 czerwca 2012 r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbyła się impreza plenerowa pod nazwą „Noc Świętojańska”.


Spotkanie z pisarką

W dniu 19 czerwca 2012 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci  Renatą Piątkowską. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści pisarki oraz fragmentów  czytanych książek.  Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZSP w Bałtowie, nauczycielom, rodzicom oraz przybyłym uczniom.


„Ja też chciałbym zostać strażakiem ….”

W dniu 19 czerwca 2012r. dzieci klas: 0 a i 0 b Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – Filia w Wólce Bałtowskiej pod opieką wychowawców: P. Justyny Jabłońskiej i P. Edyty Klepacz wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św., by poznać specyfikę pracy tego trudnego, ale jakże potrzebnego zawodu.


Kazimierz – Puławy – Nałęczów – odkrywanie uroków malowniczych tras

Najmłodsze dzieci Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – Filia w Wólce Bałtowskiej klasy 0 a i 0 b oraz pierwszoklasiści  4 czerwca 2012r.  były na jednodniowej wycieczce malowniczą trasą: Kazimierz – Puławy – Nałęczów.


Noc Świętojańska

Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie
serdecznie zapraszają na Przegląd Zespołów Ludowych,
który odbędzie się 20 czerwca 2012r. na Placu "Okręglica" w Bałtowie o godz. 17.00


Lutnia Wiejska - spotkania z poezją

Do tradycji Publicznej Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole weszło organizowanie każdego roku w czerwcu spotkań z poezją pod tytułem Lutnia Wiejska. W tym roku  była to już VI edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Przebiega w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Daje możliwość obcowania z twórczością związaną z życiem na wsi i kulturą ludową.


Procesja Bożego Ciała w Bałtowie

    


Dzień Dziecka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

                                                                                                      Jan Paweł II


Uśmiech, radość, satysfakcja - Dzień Dziecka w Bałtowie

1 czerwca br. zapisał się w pamięci uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie szczególnie radośnie. Mimo niesprzyjającej aury w szkole panowała gorąca i słoneczna atmosfera. Dzień rozpoczął się od życzeń, jakie w imieniu swoim i grona pedagogicznego złożyła Pani Dyrektor Lidia Pastuszka na ręce wszystkich uczniów.  Swą obecnością zaszczycił szkołę radny Gminy Bałtów – przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pan Piotr Wyroda.


ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, w związku z rozpoczęciem dystrybucji żywności w ramach programu PEAD prosi zainteresowane osoby otrzymaniem pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria dochodowe programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową osoby/rodziny do tutejszego Ośrodka.


Dzień Matki w Wólce Bałtowskiej

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w ciągu całego roku, wypełnione kwiatami i serdecznymi życzeniami. Obchodzone jest 26 maja, kiedy wszystkie najpiękniejsze kwiaty wiosny mogą być ofiarowane kochanym mamom.


Kocham Cię, Mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce moje…

Dzień 25 maja 2012 roku zapisał się wyjątkowo w kalendarzu  PSP im. Legionów Polskich w Okole.
W tym dniu przypadło wielkie świętowanie uroczystości Dnia Mamy.


Święto Ludowe Dzień Strażaka w Gminie Bałtów

W dniu 27.05.2012 r. uroczystą Mszą Świętą  rozpoczęły się obchody Święta Ludowego Dnia Strażaka. W intencji Ruchu Ludowego i Strażaków modlili się Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz kanonik Wiesław Skrzypczyk oraz ksiądz prefekt Karol Sadowski. Dalsze uroczystości odbyły się na placu „Okręglica”. Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński.


Ogłoszenie o ponownym naborze dzieci do Gminnego Punktu Przedszkolnego w Bałtowie i Okole

Urząd Gminy w Bałtowie i Dyrektorzy Szkół ogłaszają  nabór dzieci 3 - 5 – letnich zamieszkujących na terenie Gminy Bałtów do Gminnego Punktu Przedszkolnego mieszczącego się przy PSP im. Legionów Polskich w Okole i przy Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie.


Nabór trwa od 15.05.2012 r. do 31.05.2012 r. (do godziny 15:00)


Bałtów biegał!

W ramach 8 edycji akcji „Polska biega" w dniu 18 maja 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała biegi przełajowe.


Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia 2012 r. do czerwca 2012 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 2012r., poz.551).


27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego


 

Aktualności: 2205 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com