Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014r.

Wójt Gminy Bałtów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządoweoraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014 roku. Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.gminabaltow.wp.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów. Konsultacje odbywać się będą w dniach 24 lutego 2014r do 10 marca 2014r. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014r. na: adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaltow.pl, numer faksu: 41/264 13 03, adres siedziby tj. Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
 


KOMUNIKAT

W okresie od 12 do 18 lutego 2014r. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim na skutek pomyłki pobierał nienależną mu opłatę w wysokości 1 zł. za każdy przelew mieszkańców Gminy Bałtów dotyczący opłaty „śmieciowej”. Na skutek interwencji Wójta Gminy Bałtów, Bank zaniechał poboru wspomnianej opłaty. Obecnie trwają ustalenia w jaki sposób Bank winien zwrócić Państwu niesłusznie pobrane opłaty. O ustaleniach powiadomimy Państwa w terminie późniejszym.


Projekt pn. Wspólna sprawa na 2014r. - rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzi nabór uczestników do realizacji projektu systemowego pn. Wspólna Sprawa na rok 2014. Rekrutacja trwa od 24 lutego 2014 do 03 marca 2014r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób na rynku pracy, poprawa funkcjonowania rodzin objętych wsparciem oraz rozwój aktywnych form integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu mogą być:
• Osoby zamieszkujące na terenie gminy Bałtów,
• Osoby w wieku aktywności zawodowej niezatrudnione lub zatrudnione – zagrożone wykluczeniem społecznym,
• Osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej,
• Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, bądź posiadające kwalifikacje nieodpowiadające wymogom rynku pracy,
• Osoby niepełnosprawne.
Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia tj.
•    szkoleń, kursów zawodowych,
•    działań wspierających jak kluby samopomocowe, doradztwo ( m.in. prawne, psychologiczne, zawodowe).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są  o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie od 24.02.2014r. do 03.03.2014r. w godz. 7.00-15.00
 


Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bałtowie

6 grudnia 2013r. miało miejsce pierwsze, inicjujące spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów. Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” przyciągnęła około 60 młodych i aktywnych ludzi, żywo zainteresowanych sprawami lokalnymi. Po części oficjalnej z udziałem władz Gminy Bałtów, na której młodzież otrzymała wsparcie od radnych, rozpoczęła się część integracyjna  połączona z przedstawieniem zasad działania przyszłej grupy oraz zdefiniowaniem oczekiwań kandydatów. Na kolejnych spotkaniach młodzież uczestniczyła m.in. w spotkaniu z jednym z radnych Gminy Bałtów, który opowiadał im o przebiegu sesji Rady Gminy oraz rozpoczęła pracę nad pierwszym ze swoich projektów.


Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

14 lutego br. w Urzędzie Gminy  w Bałtowie odbyło się spotkanie podsumowujące konkursy, które zostały przeprowadzone podczas ferii zimowych. Zwieńczeniem ferii była pogadanka z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach Panem Stanisławem Golmento, której tematem było bezpieczeństwo dzieci mieszkających na wsi. Spotkanie miało na celu również wręczenie nagród przyznanych uczestnikom dwóch konkursów plastycznych.
 


Walentynki w PSP w Okole

14 lutego- dzień św. Walentego w wielu krajach świata, ostatnio także u nas, obchodzony jest jako Dzień Zakochanych. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczniowie świętowali ten dzień 18 lutego br.


Choinka w PSP w Okole

Choinka szkolna wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.  Jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.


Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Okole

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Publicznej Szkole Podstawowej w Okole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
 


Obwieszczenie WOO-II.4242.26.2013.IKG.18

  


Zaproszenie

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

  


Ferie z Biblioteką


OGŁOSZENIE - KAPELA LUDOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie oraz Pan Jerzy Walczyk podejmują próbę stworzenia kapeli ludowej. Biblioteka dysponuje strojami ludowymi oraz instrumentami muzycznymi: kontrabas, trąbka, klarnet, akordeon. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 19 lutego 2014 r. o godz.15.30 w siedzibie Biblioteki.


Ferie w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Z Babcią i Dziadkiem w karnawale

 Bywają takie dni, kiedy za oknem mróz i śnieg, a w sercach - ciepło uczuć. Taki dzień przypadł właśnie 25 stycznia 2014r., kiedy to, zgodnie z przyjętą już tradycją, w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Grant dla Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie złożyła  wniosek o przyznanie grantu na realizację zadań na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „ RozPRACUJ to z biblioteką”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka otrzymała grant w wysokości 4400,00 zł.  Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu, który będzie trwał od 17 stycznia 2014 roku do 15 czerwca 2014 r. Programem zostanie objętych 10 kobiet z terenu Gminy Bałtów w wieku od 25 do 40 lat, wychowujących  dzieci, chcących powrócić na rynek pracy. W ramach grantu zostaną przeprowadzone działania:
•    kurs kwalifikacyjny w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu , przeprowadzony przez specjalistę. Kurs będzie trwał 30 godzin dydaktycznych
•    spotkanie z psychologiem
•    spotkanie z pracodawcą z terenu gminy
•    wyposażenie biblioteki w poradniki dotyczące informatyki 
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w projekcie udziela się w siedzibie Biblioteki lub pod numerem tel.  41 / 264 13 30.


Ferie zimowe 2014r.


Ferie zimowe w PSP w Okole

Program zajęć w ferie zimowe 04.02.2014r. – 07.02.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole:
04.02.2014r. – Wyjazd na basen do Ostrowca Św.
05.02.2014r. – Zajęcia plastyczne – konkursy
06.02.2014r. – Zabawy na śniegu, zajęcia sportowe
07.02.2014r. – „Walentynki”


Ferie w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

 


Ferie w ZSP w Bałtowie

  


Ferie z Biblioteką w Bałtowie


Kolędowanie w kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.

Zespoły  ludowe z terenu gminy Bałtów uczestniczyły w VII Międzypokoleniowym Przeglądzie Staropolskich Kolęd i Pastorałek w kolegiacie pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.


Dzień Babci i Dziadka


Karnawał - czas radości i zabawy

W czwartek 16 stycznia 2014r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej ZSP w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Radę Gminy Bałtów. Całość imprezy w „Zajeździe Przystocze” w Bałtowie poprowadzili profesjonalni animatorzy. Różnorodność przygotowanych propozycji zachęciła dzieci do czynnego udziału w atrakcyjnych zabawach ruchowych. Wiele radości dostarczyły najmłodszym tańce  integracyjne, zaś konkursy i konkurencje taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywołały ogromny entuzjazm uczestników. Impreza rozpoczęła się iście brazylijskim klimatem – nauczyciele i uczniowie wspólnie poczuli atmosferę karnawału, tańcząc sambę. Atrakcyjnym elementem okazały się także nadmuchane baloniki. Posłużyły one do wesołej zabawy, gdzie w rytmie Macareny dzieci tańczyły w parach wykonując przy tym proste polecenia prowadzących. Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczyły ich uśmiechnięte twarze. Słowa podziękowania kierujemy do Rady Gminy Bałtów oraz wszystkich osób i instytucji, wspierających całą uroczystość.


Uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie w nowych projektach eTwinning

Uczniowie ZSP w Bałtowie od 2012 roku biorą udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning, polegającym na współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Rozwija on zdolności językowe oraz umiejętność sprawnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w szkołach europejskich. W programie biorą udział dwie grupy ze Szkoły Podstawowej: z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.


Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na podstawie uchwały Nr 200/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację na sprzedaż zbędnych używanych środków trwałych (ruchome składniki majątkowe) po zlikwidowanym Zespole Szkół w Bałtowie. Licytacja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014r. o godz. 11.00 w świetlicy dawnego Zespołu Szkół w Bałtowie, 27-423 Bałtów 81.


V Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie

 


Jasełka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Życzenia świąteczne


Ogłoszenie o przetargu


Uczniowie ZSP w Bałtowie w Innowacyjnym Programie Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI)

W roku szkolnym 2013/14 ZSP Szkoła Podstawowa przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.


Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością, projekt: Otwieramy własną firmę

Chcesz założyć własną firmę lub gospodarstwo agroturystyczne? Weź udziała w projekcie "Otwieramy własną firmę".


Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Aż 92 rolników zginęło w ubiegłym roku podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Tragiczne wypadki w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 11.12.2013r.


Warsztaty dla III klas gimnazjum w ramach projektu RozPracuj to z biblioteką

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie dla klas III gimnazjum odbyły się warsztaty pn. „Gimnazjum  i co dalej? – szukam, planuję, wybieram”. Przeprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach panią Agnieszkę Stokowiec i panią Katarzynę Łazarską. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Tematyka warsztatów dotyczyła kierunków dalszego kształcenia, wyboru drogi zawodowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach.  GBP w Bałtowie serdecznie dziękuje WUP w Kielcach i  ZSP w Bałtowie.
 


Życzenia świąteczne


Mikołajki dla najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie

  


Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.


Alex pilnie potrzebuje domu !


Andrzejki na ludowo w Świetlicy w Okole

29 XI 2013r. w wigilię dnia św. Andrzeja w świetlicy odprawiane były tradycyjne wróżby andrzejkowe. Od pokoleń, wiążą się one z przepowiadaniem przyszłości. Kiedyś wróżb było bardzo dużo, ale szczególną uwagę przywiązuje się do tych  najbardziej popularnych czyli: lanie gorącego wosku, przekładanie butów i wróżby spod talerzy. Z tradycją dni wróżebnych mieszała się współczesna impreza andrzejkowa, której celem jest przede wszystkim dobra zabawa i okazja do wspólnego spotkania i radości. 


Wieczór andrzejkowy w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Gimnazjalistki z Bałtowa sięgają po laury

Uczniowie świętokrzyskich szkół gimnazjalnych mieli okazję wziąć udział  w wyjątkowym przedsięwzięciu plastycznym - konkursie na plakat „Świadomy Obywatel Unii Europejskiej” promujący rok 2013 jako Europejski Rok Obywateli. Ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Kielcach konkurs miał na celu wyrażenie idei obywatelstwa Unii Europejskiej w oczach młodego człowieka. Uroczyste rozstrzygnięcie  konkursu nastąpiło we wtorek 19 listopada w siedzibie RODM w Kielcach.


Święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole

We wtorek 8 listopada 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole obchodzone było święto Patrona Szkoły - Legionów Polskich, oddziałów wojskowych, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Dzięki Legionom Polskim i ich twórcy Polska zmartwychwstała po 123 latach niewoli.


Andrzejkowe spotkanie zespołów ludowych

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.26.2013.IKG.10

  


I Konkurs operatorów maszyn budowlanych BIG BAU MASTER

Z inicjatywy firmy „MAZ-MAT” z Ostrowca Św., „B&B Grupa” oraz „Beztroskie Bezdroża”, przy zaangażowaniu Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. i Gminy Bałtów, 23 i 24 listopada 2013r. zorganizowano I Konkurs operatorów maszyn budowlanych „BIG BAU MASTER” .
 


Z tardycją przy biesiadnym stole

W dniu 24 listopada 2013 r. zespół ludowy „Okolanki” wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Jabłońskim uczestniczył w biesiadzie ludowej zorganizowanej przez Lipskie Centrum Kultury. W ramach integracji wiejskiego środowiska artystycznego spotkali się artyści kultywujący tradycje ludowe. Zespół „Okolanki” serdecznie dziękuje  organizatorom za zaproszenie.


Wójt czytał dzieciom

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowała  czytanie bajek w przedszkolu w Bałtowie. Mali słuchacze  z wielkim zainteresowaniem, w skupieniu słuchali bajek  czytanych przez  Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego. Dzieci podziękowały Panu Wójtowi gromkimi brawami oraz wręczyły pamiątkową książeczkę własnoręcznie wykonaną. Pan Wójt na zakończenie spotkania podarował dzieciom słodki upominek.


Informacje dla rolników - ubój na użytek własny


Scalenie gruntów wsi Okół - zebranie w dniu 2 grudnia 2013r.

   


Dzień Pracownika Socjalnego


Zaproszenie na konferencję podczas Targów EcoFamily w Kielcach

  


Zespoły ludowe na uroczystości Jubileuszu 10 – lecia Chóru Ad Libitum

 


Obchody 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, której liturgię sprawował ks. kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych , poczty sztandarowe OSP w Bałtowie, SP im. Legionów Polskich w Okole, ZSP w Bałtowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Wójt gminy Andrzej Jabłoński przybliżył najważniejsze fakty związane z  11 listopada 1918 roku.
Po nabożeństwie pod kierunkiem Teresy Szczygieł i Anny Bugajskiej wystąpili uczniowie ZSP w Bałtowie. Przedstawili montaż słowno-muzyczny,  przypominający drogi Polaków do odzyskania niepodległości.   Zgromadzeni na uroczystej Mszy Świętej mieli również możliwość posłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów ludowych „Okolanki”, „Biesiada” i „Bałtowianie” pod kierunkiem  Pawła Cieślika. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą „Obrońcom Ojczyzny”.


Ślubowanie pierwszaków w Wólce Bałtowskiej

25 października 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyło się ślubowanie klasy I.


Działania w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką


Halloween - dzień magii i zabawy w ZSP w Bałtowie

31 października 2013r. zapisał się w pamięci uczniów ZSP w Bałtowie jako dzień pełen wrażeń i dobrego humoru. Wzorem tradycji anglosaskiej  obchodzone było święto „Halloween”, które wprawdzie wymagało wiele pracy i zaangażowania ze strony uczniów oraz organizatorów, ale efekty były imponujące. 


Halloween - zabawa okolicznościowa w Świetlicy w Okole

30 października 2013 roku w Świetlicy w Okole odbyła się halloweenowa zabawa dla dzieci związana z prastarą tradycją celtyckiego święta zmarłych. Współcześnie jest to przede wszystkim wesoła zabawa i mało kto szuka w niej treści innych niż zabawowe dlatego też u nas nie zabrakło latarni z wydrążonej dyni i dzieci przebranych za duchy, czarownice oraz inne stwory. Przygotowane na ten wieczór konkurencje polegały m.in. na rozwiązaniu quizu na temat zwyczajów tego święta, poszukiwaniu ukrytej dyni, narysowaniu halloweenowego stwora. Wszystkie zabawy i konkursy nagrodzone zostały słodkimi upominkami. Wychowawca świetlicy oraz uczestnicy zabawy składają serdeczne podziękowania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie za ufundowanie wszystkich nagród.


Apel o wywieszenie flagi w Święto Niepodległości

  


Święto Niepodległości - 11 Listopada


Spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

W minioną środę, 30 października 2013 roku, odbyło się robocze spotkanie posła Jarosława Górczyńskiego (PSL) i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa z wójtem Andrzejem Jabłońskim i przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie Leszkiem Smolińskim. Rozmawiano o rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice. Według zapewnień Marszałka planowana przebudowa drogi wejdzie do grupy wojewódzkich projektów kluczowych, które realizowane będą w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 – 2020.


Bałtów w rankingach Wspólnoty

Prestiżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” w Nr 21/1131 z 12 października 2013 roku w artykule pt. „Mistrzowie inwestycji” opublikowało ogólnopolski ranking gmin najwięcej inwestujących w infrastrukturę techniczną. Brane w nim były pod uwagę wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W zestawieniu dla gmin wiejskich obejmującym lata 2009 – 2011 Bałtów znalazł się na 18 miejscu, natomiast za inny trzyletni okres za lata 2010 – 2012 na 22 pozycji. W innym rankingu gmin, opisanym w artykule pt. „Kto bierze z Unii” – zamieszczonym we Wspólnocie Nr 22/1132 z 26 października 2013 roku, Bałtów trafił do zestawienia na 29 pozycję wśród tych gmin wiejskich, które w latach 2007 – 2012 najwięcej wydatków sfinansowały ze środków unijnych. Podobnie jak poprzedni, ten ranking również uwzględnia wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. O wysokich  pozycjach Bałtowa zadecydowały budowane przez gminę sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnia ścieków oraz prowadzenie „unijnych” przedszkoli.


Pamiętajmy...


Spotkanie partnerskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie

   


Bezpłatne badanie słuchu

W dniu 31 października 2013r. (czwartek) w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbędzie się bezpłatne badanie słuchu dla osób po 50 roku życia oraz osób z niedosłuchem.


Wizyta uczniów PSP Okół w bałtowskiej Sabathówce


Warsztaty archeologiczne

16 października  2013r. wszyscy uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wyjechali  do Słupi Nowej, aby wziąć udział w warsztatach archeologicznych pn. „Starożytne tradycje”.


XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy przeszedł do historii, ale długo pozostanie w sercach i pamięci uczniów ze Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole.


Za trud i miłość - dziękujemy ....

11 października 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących z zakresu efektywnego wykorzystania energii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Politechnika Świętokrzyska serdecznie zapraszają do uczestnictwa w projekcie „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro –małych -średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim”.


Dzień Edukacji Narodowej 2013

  


Dzień Edukacji Narodowej


Uczniowie ZSP w Bałtowie - kreatywnymi uczniami XXI wieku

28 września 2013 r. na Okręglicy w Bałtowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem: EKO BAŁTÓW EKO RODZINA, przygotowany przez efektywnie pracujących przez cały rok uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w grupach projektowych pod czujnym okiem opiekunów i koordynatorów. Inicjatywa ta była uwieńczeniem projektu ,,Kreatywny uczeń XXI wieku”, dzięki któremu uczniowie stali się bardziej komunikatywni, pomysłowi, kooperatywni i odpowiedzialni. Nabyli umiejętności pracy w grupie i jej planowania oraz pokonywania trudności w dążeniu do osiągania sukcesu.


Wycieczka klas I i II SP w Bałtowie do Warszawy

Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Bałtowie 27 września 2013 r. wczesnym rankiem wybrali sięna jednodniową wycieczkę do Warszawy.


Dzień Chłopaka w PSP w Okole

Dnia 30.09.2013r. społeczność uczniowska PSP im. Legionów Polskich w Okole świętowała „DZIEŃ CHŁOPAKA”.


Pożegnanie lata w Świetlicy w Okole

 Każdego roku, w ostatnie dni września, dokładamy wszelkich starań by tworzyć własną świetlicową tradycję w postaci pożegnania lata. Jest to zabawa w plenerze pod nazwą „Czas babiego lata”. Głównym celem zabawy jest podkreślenie znaczenia zmieniających się pór roku na wsi, wyjaśnienie czym jest babie lato w przyrodzie oraz wesoła zabawa przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Jak zawsze zabawa zaczyna się od konkursu, przeznaczonego dla starszych uczestników, na rozpalenie ogniska jedną zapałką, a potem wyborem honorowego miejsca dla zwycięzcy. W trakcie  zabawy szukamy też pierwszych oznak jesieni. Nastrojowa atmosfera wytworzona przez ogień skłania do refleksji nad szybko upływającymi dniami i wspomnień minionych niedawno wakacji.


Zespół Ludowy Biesiada wystąpił w Magoniach

  Zespół Ludowy Biesiada wystąpił w Magoniach z okazji XI Święta Pieczonego Ziemniaka.


Odkrywamy czystą Polskę

Uczniowie szkół z terenu gminy Bałtów wzięli udział w jubileuszowej 20 edycji międzynarodowej kampanii Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem: "Odkrywamy czystą Polskę".


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 13.09.2013r. znak: Oś.6220.15.2011

  


TVP KIELCE

Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką. Będzie nowe logo, nowa oprawa graficzna i nowe programy. „Informacje” TVP KIELCE będą mogli Państwo oglądać cztery razy dziennie: pierwszy krótki serwis już o 7:30, główne wydanie „Informacji” jak dotychczas o 18:30, skrót „Informacji” o 20.00 i wieczorne „Informacje” o 22.00
 


Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning w ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie

20.08.2013 Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Bałtowie otrzymała  Krajową Odznakę Jakości za projekt  Unsere Hobbys und Freizeitmöglichkeiten, który był realizowany   od grudnia 2012 do czerwca 2013 r. w ramach programu eTwinning. Koordynatorem projektu była p. Magdalena Wójcik.
 


Ogłoszenie - zamieszczono dnia 2013.09.12

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25.09.2013 roku odbędą się negocjacje na: Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.


O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Informacja


Czerwone Diabły najlepszą drużyną

30 sierpnia 2013 r. rozegrana została VI Wakacyjna Liga Piłkarska o puchar Wójta Gminy Bałtów, zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Rywalizowały cztery drużyny w kategorii wiekowej 10 – 13 lat, w tym drużyna dziewcząt „Duo Spoko”, która zasłużyła na wyjątkowe słowa uznania. Puchar z rąk Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego odebrała drużyna „Czerwone Diabły”. Drugie miejsce zdobyła drużyna „FC Bałtów”, trzecie miejsce drużyna „FC Barcelona”. Podziękowania kierujemy do Bartosza Jabłońskiego za sędziowanie rozgrywek. Zawodnikom dziękujemy za udział i sportową rywalizację.
 


Dożynki Powiatowe 2013

  


Sukces uczestników półkoloni Wakacje blisko domu 2013

W trakcie tegorocznej półkolonii dzieci i ich opiekunowie brali udział w ogólnopolskim konkursie, adresowanym do organizatorów wypoczynku letniego, pt. „Jak realizujecie Zasady Przyjaciół Pszczół?” w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół – akcja „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Nadesłana przez nas praca znalazła się w gronie laureatów konkursu. Otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę pieniężną dla placówki – organizatora wypoczynku letniego. Listę laureatów można zobaczyć na stronie organizatora konkursu www.pomagamypszczolom.pl natomiast nasza praca konkursowa, obrazująca jak realizujemy Zasady Przyjaciół Pszczół opublikowana jest w galerii Pinterest.com. Zapraszamy do obejrzenia!      


Dożynki Gminne, VI Świętokrzyskie Święto Pszczoły Ogólnopolski Piknik Pszczelarzy

  


Wyniki konkursu Piękna Zagroda

W dniu 21.08.2013r. komisja powołana przez Wójta Gminy Bałtów rozstrzygnęła konkurs na najpiękniejszą zagrodę w gminie Bałtów.
I miejsce zajęła zagroda Państwa Wioletty i Wojciecha Szymczaków zam. Wycinka
II miejsce zajęła zagroda Państwa Zofii i Edwarda Ziębów zam. Maksymilianów
III miejsce zajęła zagroda Państwa Ilony i Łukasza Różalskich zam. Okół.

 


Piknik rodzinny Wakacje blisko domu w ramach kampanii Postaw na rodzinę

W dniu  9 sierpnia 2013 r. w Wólce Bałtowskiej odbył się piknik rodzinny „Wakacje blisko domu” w ramach drugiej gminnej edycji, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”. Podczas którego udostępniono materiały profilaktyczne promujące pozytywne relacje rodzinne...


Wakacje blisko domu – czas podsumowań

„Wakacje blisko domu” - czas podsumowań. Dobiegły końca, pierwsze półkolonie letnie w naszej gminie. Beztroski czas zabawy, bliższych i dalszych podróży, a także edukacji i nowych doświadczeń sprawił, że nasi półkoloniści jeszcze długo będą wspominali tegoroczne wakacje...


ANKIETA

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że na stronie internetowej: http://ankieta.umws.pl/ opublikowana została ogólnodostępna i anonimowa ankieta dot. preferencji przewozowych mieszkańców  (ankieta nie dotyczy transportu miejskiego)...


Rodzinny Piknik Łączący Pokolenia


Dożynki Gminne Święto Pszczoły Bałtów 25 sierpnia 2013 r.


Bezpłatne badania mammograficzne w Bałtowie

MEDICA ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ, KOBIETY W WIEKU 50-69 LAT, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT NIE KORZYSTAŁY Z PROFILAKTYKI W TYM ZAKRESIE.

Badania odbędą się w:  Bałtowie, w dniu 22 sierpnia 2013 r. (czwartek), przy Urzędzie Gminy.

ZAPISY 41 264 13 90.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.salvemedica.pl/centrum-nowoczesnej-diagnostyki/mammografia.html


Kolonie nad morzem dla dzieci rolników


Ogłoszenie

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, że w związku z trwającymi pracami remontowymi mostu na rzece Kamiennej w ms. Okół, w dniach od 19 do 23 sierpnia 2013 r. most będzie zamknięty i wyłączony z ruchu...


Obwieszczenie

dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie: Wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0681T w Bałtowie z odwodnieniem i oświetleniem”


Ostatnie wydarzenia z półkolonii letniej w Gminie Bałtów

Uczestnicy półkolonii oprócz programu pn. „Wakacje blisko domu” uczestniczą w projekcie "Warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży - tradycyjne rzemiosła mieszkańców regionu świętokrzyskiego". (Projekt realizowany jest w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów LGD).

1 - 2 SIERPNIA na terenie naszej placówki wypoczynku odbywają się plenerowe warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci samodzielnie modelują formy przestrzenne i płaskie, przygotowują odlewy form użytkowych oraz zapoznają się z procesem obróbki ceramiki.


W BIBLIOTECE NIE MOŻNA SIĘ NUDZIĆ!

Wzorem lat ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie, wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom  dzieci i młodzieży, przygotowała wiele atrakcyjnych zajęć  wakacyjnych. Do najbardziej ulubionych przez uczestników należą zajęcia manualne, gry i zabawy sportowe.   Dużym zainteresowaniem cieszą się również spotkania  integracyjne poświęcone opiece nad zwierzętami oraz wycieczki plenerowe.


Konkurs plastyczny w czasie półkolonii letnich w Wólce Bałtowskiej

Konkurs plastyczny w czasie półkolonii letnich w Wólce Bałtowskiej


Wyjazdy dzieci biorących udział w letnich półkoloniach

1. Do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
W Ćmielowskim Muzeum dzieci wzięły udział w jednym z trzech programów warsztatowych z ceramiki, gdzie samodzielnie ulepiły różę z przygotowanej masy porcelanowej.

2. Do najstarszego w Polsce Ekomuzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach im. Jana Pazdura.
Tu dzieci wzięły udział w warsztatach artystyczno-edukacyjnych pt. „Organizacja pracy dawniej i dziś na przykładzie wybranej dziedziny – hutnictwo”. Zajęcia miały na celu przybliżenie sposobu i warunków pracy w hucie przed stu laty oraz porównanie ich ze współczesnym warsztatem pracy hutnika.


Konkurs Piękna Zagroda

Wójt Gminy Bałtów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Piękna Zagroda."


WARSZTATY TEATRU MASKA

W dniu 18 lipca 2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przygotowane i przeprowadzone przez Teatr Edukacji MASKA w Krakowie. Bardzo dziękujemy za umożliwienie udziału młodzieży w tak cennych warsztatach.


Konkurs MALUCH 2013 - edycja 2

Konkurs "MALUCH 2013 - edycja 2"


Półkolonie letnie w Gminie Bałtów

Podczas tegorocznych wakacji, w terminie od 29 lipca do 9 sierpnia br. odbędzie się turnus półkolonii letniej pn. „Wakacje blisko domu”. Bogata oferta programowa adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej szkół podstawowych z terenu Gminy Bałtów. Celem organizatora jest zapewnienie opieki wychowawczej uczestnikom programu oraz wsparcie ich rodziców w codziennej trosce o jak najlepsze warunki do wychowywania dzieci. Zajęcia podczas półkolonii mają kojarzyć się jej uczestnikom i opiekunom z wakacjami zorganizowanymi planowo, z  zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wartościową rozrywką i edukacją. Do najważniejszych celów programu należy: kształtowanie i rozwój zainteresowań krajoznawczych i kulturalnych poprzez poznawanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego; podnoszenie sprawności fizycznej poprzez udział w aktywnych formach wypoczynku; profilaktyka społeczno-wychowawcza; nauka zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz integracja społeczna mieszkańców gminy wokół wspólnych działań i zabawy  podczas wakacyjnego wypoczynku. Organizowana półkolonia posiada zaświadczenie Kuratora Oświaty o zgłoszeniu wypoczynku i zorganizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 29 grudnia 2009 r. w sprawie warunków  jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ustawa z 7 września 1991 rok o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Dla rodziców oraz wszystkich zainteresowanych uruchomiona została specjalna baza danych o organizatorze na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl  w dostępnej zakładce „Dla Rodziców”. Kierownik półkolonii oraz wychowawcy życzą wszystkim uczestnikom programu dużo radości i wielu wspaniałych wspomnień dotyczących pobytu w placówce wypoczynku.


Zespół ludowy Biesiada wystąpił w Borii

W niedzielę  14 lipca 2013r. w Borii przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił  zespół „Biesiada”.  Z okazji  VIII Festynu Rodzinnego zespół przedstawił obrzęd „Prządki”, który  nagrodzono  gromkimi brawami.


VI WAKACYJNA LIGA PIŁKARSKA


Kreatywni zwiedzają świętokrzyskie!

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Bałtowa w ramach projektu ,,Kreatywny uczeń XXI weku” pod opieką koordynatorów i wykładowców modułu edukacji Kulturalnej i Artystycznej  spotkali się 29 maja 3013r. na warsztatach , których celem było opracowanie planu wycieczki edukacyjnej.


Konkurs plastyczny Twoja ulubiona opowieść biblijna

   


Rozkład jazdy busa BAJKA Bałtów - Ostrowiec Św.


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

 


Bezpieczna woda


Biblioteka przykładem dobrych praktyk

W dniu 3 lipca 2013 r. grupa bibliotekarzy z woj. mazowieckiego gościła w GBP  w Bałtowie. Celem spotkania było zaprezentowanie działań  biblioteki w ramach wymiany doświadczeń bibliotekarzy. Gości powitał Wójt Gminy Andrzej Jabłoński, przewodnikiem po bibliotece była dyr. Iwona Lis.


Wakacje 2013r.


Mała filia PROGRESU

Od II semestru roku szkolnego 2012/2013r. w ZSP w Bałtowie - filia w Wólce Bałtowskiej działa kółko taneczne. Grupa 21 uczniów z klas 0-III trenuje pod fachowym okiem pani Moniki Wielińskiej - instruktorki tańca z dziedziny Hip-Hop ze Szkoły Tańca „PROGRES” z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Dzieci uczestniczą systematycznie w zajęciach, ćwicząc swoje umiejętności taneczne. Nadrzędne cele zajęć to: rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy. Podczas zajęć ćwiczone są umiejętności ruchu scenicznego, rytmika oraz choreografia sceniczna  opracowana przez panią Monikę. Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężenie. Zaspokaja potrzebę uznania i potrzebę poczucia własnej wartości dziecka. Obserwując efekty pracy oraz dynamiczny rozwój dzieci należy podkreślić, że zajęcia te są bardzo przydatne i dlatego też będą kontynuowane w następnym roku szkolnym.


Bezpieczne wakacje

W związku ze zbliżającymi się wakacjami oraz wydłużonym czasem wolnym, uczniów Szkoły Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskie odwiedził Komendant Gminny ZOSP RP w Bałtowie - Pan Andrzej Malicki. Przygotował on i przeprowadził prelekcję, która wywołała żywe zainteresowanie najmłodszych uczniów filii. Komendant zwrócił dzieciom uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie wakacyjnego wypoczynku. Zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznej podróży różnymi środkami lokomocji. Przypomniał znaczenie najważniejszych znaków drogowych. Szczególną uwagę zwrócił na numery alarmowe obowiązujące w Polsce. Następnie dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Atrakcją kończącą spotkanie było zwiedzanie wozu strażackiego. Największą jednak radość u najmłodszych wywołał pokaz możliwości armatki wodnej wozu bojowego.


Ogólnopolski sukces ucznia ZSP w Bałtowie

Uczniowie ZSP w Bałtowie chętnie biorą udział w konkursach, zajmując czołowe miejsca nie tylko na etapie szkolnym, ale także powiatowym czy wojewódzkim. Po laur na najwyższym szczeblu sięgnął uczeń Jakub Klepacz (kl. VIa), który to zajął zaszczytne I  miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym w ramach akcji „EKUZ na podróże małe i duże 2013” przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie.
 


Wycieczka dzieci do Kielc

 Uczniowie klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej,   pod opieką czujnych wychowawczyń: J. Jabłońskiej, A. Nalewajek i A. Smolińskiej, w dniu 10 czerwca 2013r. odwiedzili Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach.


Aleksandra Majewska wyróżniona na szczeblu wojewódzkim w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!

 20 czerwca br.  uczennica klasy „0” ZSP Filia w Wólce Bałtowskiej - Aleksandra Majewska została wyróżniona w etapie wojewódzkim III edycji  konkursu plastycznego dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby „Bezpiecznie  na  wsi –  powiedz  STOP  upadkom!”. Celem  konkursu  było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w gospodarstwie rolnym. Ola odebrała nagrodę w Wojewódzkim Domu Kultury podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach. Uroczystości towarzyszyło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach a także wspaniały występ młodzieżowego zespołu „ 4H” z Domu Kultury w Ożarowie. Gratulujemy przygotowania wspaniałej pracy.


Konkurs Sołtys Roku - Wąchock 2013r.

Po raz czternasty, w ostatni weekend czerwca Wąchock gościł sołtysów z całej Polski. 29 i 30 czerwca 2013r. odbywał się XIX Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego i XVI  Krajowego Turnieju Sołtysów.  To wspaniała okazja do integracji środowiska sołeckiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i Jarosław Samela burmistrz Wąchocka. Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursu „Sołtys Roku 2012 Województwa Świętokrzyskiego”, a najbardziej aktywnym gospodarzom wsi wręczone puchary i dyplomy. Z terenu Gminy Bałtów został uhonorowany wyróżnieniem wieloletni sołtys wsi Lemierze Bogdan Wąsik.


Realizacja projektu RozPracuj to z biblioteką

24 czerwca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką”. Poświęcone nawiązaniu współpracy przy realizacji zadań na rzecz ułatwienia młodym mieszkańcom Bałtowa planowania przyszłości zawodowej.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele : Urzędu Gminy – Sekretarz Agnieszka Kopała, inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Justyna Adamiec; GOPS – Ewelina Walczyk; Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie – dyr. Lidia Pastuszka, nauczyciel Agnieszka Wolak; GBP w Bałtowie – dyr. Iwona Lis, starszy bibliotekarz – Lucyna Chodała oraz trenerka z Centrum Aktywności Lokalnej – Barbara Szczerbińska.


Noc Świętojańska

W dniu 21.06.2013r. na placu „Okręglica” w Bałtowie odbył się IV Bałtowski Przegląd Zespołów Ludowych „Noc  Świętojańska”.  Organizatorami byli Wójt Gminy Bałtów oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Smarkowianki” , „Magonianki”, „Okolanki”, „Biesiada”, „Bałtowianie” oraz dziecięcy zespół ludowy „Skałki”, którego występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami. W barwnym korowodzie uczestnicy  przeszli nad wodę, gdzie odbyło się puszczanie wianków.  Zgodnie z tradycją uczestnicy poszukiwali kwiatu paproci – udało się go odszukać Karolinie i Wiktorii Cieślik . Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie, zespołom za uświetnienie przeglądu.


Posłuchamy jak bije zielone serce przyrody ....

Najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie filia w Wólce Bałtowskiej 18 czerwca 2013r. wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa Marcule. Nad bezpieczeństwem uczniów klasy 0 oraz pierwszoklasistów czuwały wychowawczynie: p. A Smolińska i p. Justyna Jabłońska.


Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014 - informacje

 


Bliski świat owadów

W dniu 24.05.2013r. uczniowie klas  0-III  ZSP w Bałtowie filia w Wólce Bałtowskiej uczestniczyli w niezwykle pasjonujących zajęciach edukacyjnych.


Dzień Rodziny w ZSP Bałtów - filia w Wólce Bałtowskiej

Wspólna rodzinna zabawa w miłej atmosferze - taki cel przyświecał Dniu Rodziny - zorganizowanemu 4 czerwca 2013 roku w ZSP w Bałtowie – filia w Wólce Bałtowskiej.


RozPRACUJ to z biblioteką


Dzień Rodziny w PSP w Okole

 „Najważniejsza jest Rodzina” – pod takim hasłem 4 czerwca 2013 r. w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbył się sportowy piknik z okazji Dnia Rodziny. Mimo intensywnie padającego deszczu wszyscy w doskonałych humorach bawili się w sali gimnastycznej.Rodzice naszych uczniów z ochotą rywalizowali między sobą, a do pomocy mieli swoje pociechy. Wszystkie konkurencje cieszyły się dużym zainteresowaniem: wyścig w workach, z jajkiem, „bilard” przy użyciu chusty animacyjnej, ale największym powodzeniem cieszyło się przeciąganie liny. Nie obyło się bez drobnych upadków, a do walki zagrzewał głośny doping. Po wyczerpujących zmaganiach wszyscy uczestnicy pikniku regenerowali siły gorącymi kiełbaskami i pysznym ciastem.  Jak zawsze przy okazji takich imprez mogliśmy liczyć na pomoc rodziców oraz Piekarnię Państwa Różalskich. Naszą uroczystość finansowo wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Konkurs powiatowy Lutnia Wiejska

11 czerwca 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole spotkali się uczestnicy powiatowego konkursu „Lutnia Wiejska”. Była to już siódma edycja konkursu.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2013r., znak: IG-III.7820.1.3.2013 dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269".


Noc Świętojańska


Tomek Żuchowski laureatem nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 Podczas XXXI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nagrodzono laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zielona energia". Konkurs miał na celu rozwijanie świadomości ekologicznej, wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu oraz zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem zużycia energii oraz możliwości pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych.  Jednym z nagrodzonych w konkursie był uczeń klasy „0” ZSP w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej Tomasz Żuchowski. Wśród najlepszych prac, które jury oceniało na etapie finalnym praca Tomka Żuchowskiego otrzymała wyróżnienie. Wojewódzka Komisja Konkursowa doceniła trafność zrozumienia tematu, a także niebanalną technikę wykonania oraz oryginalność jego pracy. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Przedsięwzięcie towarzyszyło obchodom Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Gratulujemy młodemu uzdolnionemu uczniowi.


Konkurs plastyczny Biezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom!

 29 maja 2013r. uczennica klasy „0” ZSP Filia w Wólce Bałtowskiej Aleksandra Majewska odebrała nagrodę  za zajęcie I pierwszego miejsca w etapie powiatowym III edycji  konkursu plastycznego dla Dzieci pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby „Bezpiecznie  na  wsi –  powiedz  STOP  upadkom!”. Celem  konkursu  było promowanie zasad ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej oraz kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci w czasie ich zabaw w gospodarstwie rolnym. Komisja konkursowa na szczeblu powiatowym wysoko oceniła talent naszej najmłodszej uczennicy. Gratulujemy przygotowania wspaniałej pracy i trzymamy kciuki na etapie wojewódzkim.


Warsztaty pn. Wyrażamy uczucia w zachowaniu

W ramach zajęć wspierających uczniów klas I-III w dniach 09.05, 16.05, 23.05.2013r. w ZSP w Bałtowie – filia w Wólce Bałtowskiej odbyły się niecodzienne zajęcia. Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Ostrowca Świętokrzyskiego: pani K. Górnisiewicz oraz pani R. Ziętala przeprowadziły  warsztaty na temat: „Wyrażamy uczucia  w zachowaniu”. Cykl zajęć miał na celu nabywanie przez dzieci umiejętności rozróżniania uczuć przeżywanych przez innych ludzi, uczenie  rozpoznawania  uczuć, nazywania ich oraz kojarzenia z różnymi sytuacjami społecznymi. Poprzez szereg ćwiczeń w formie zabawy oraz prowadzone dyskusje pedagodzy pokazali dzieciom, że w swoim zachowaniu, ujawniając przeżywane uczucia, nie powinniśmy zapominać o przeżyciach innych ludzi.


Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca do 8 lipca 2013r. na terenie województwa świętokrzyskiego w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XV edycja konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.


Tuwim dla najmłodszych

Z okazji Roku Tuwima w X Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek w GBP w Bałtowie odbył się konkurs czytelniczy poświęcony twórczości Juliana Tuwima. Do współzawodnictwa przystąpili uczniowie kl. III ze SP im. Legionów Polskich w Okole : Natalia Dwojak, Angelika Majewska, Amelia Kośniewska oraz ZSP w Bałtowie  Filii w Wólce Bałtowskiej : Wiktoria Kaczmarzyk, Sylwia Łajca, Przemysław Łyjak. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrą znajomością wierszy Tuwima. Zwycięską drużyną okazała się drużyna ze SP w Okole. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy. Paniom Annie Nalewajek i Marioli Szumlak dziękujemy za wspaniałe przygotowanie uczniów. 


Zespół Okolanki, Kapela Powiślaki na XIX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2013

  


Zespół Bałtowianie uczestniczył w II Ostrowieckich Senioraliach 2013

  


 

Aktualności: 2230 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com