Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 28.04.2014r.


Ziemia - nasz wspólny dom

Dzień Ziemi w Filii w Wólce Bałtowskiej upłynął pod hasłem „Ziemia – nasz wspólny dom”.Z tej ważnej okazji uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. Anny Smolińskiej przygotowali ciekawy program artystyczny, w którym  uczyli swoich kolegów jak zostać prawdziwymi ekologami. Słowami piosenek i wierszy dotyczących ochrony przyrody zachęcali wszystkich do walki z paskudnym i cuchnącym potworem, który zatruwa nasze środowisko. Królewna Śmieszka wraz z Ekoludkami wysprzątały cały las i przegoniły groźnego potwora. Ważnym punktem programu był turniej wiedzy ekologicznej. Wylosowani uczniowie z każdej klasy wzięli udział w pięciu konkurencjach dotyczących znajomości świata przyrody, a także sprawności fizycznej. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy II. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i gromkimi brawami.Na zakończenie imprezy swoje zdolności taneczne zaprezentowała klasa III wykonując taniec współczesny i zachęcając wszystkie koleżanki i kolegów do wspaniałej zabawy.


4 maja - Dzień Strażaka


Zaproszenie na uroczyste obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów

Zarządzenie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów I kadencji (2014-2016).


Zawiadomienie Starosty Ostrowieckiego GK.I.6017-1/10 z dnia 14.04.2014r.

Zawiadomienie Starosty Ostrowieckiego GK.I.6017-1/10 z dnia 14.04.2014r. o terminie okazania opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów oraz zebrania oświadczeń w sprawie projektu i zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów.


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

 


Gminne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Bałtowie

10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyło się Gminne Spotkanie  Kół Gospodyń Wiejskich  pn. „Bezpieczeństwo i ubezpieczenia społeczne w rolnictwie”, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie z inicjatywy Pana Stanisława Golmento z PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Gości powitał Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Wielkanoc 2014r.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz dokumenty do pobrania.


Życzenia Wielkanocne


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07.04.2014r. znak: Oś.6220.3.2014

  


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 53/2014  Wójta Gminy Bałów z dnia 10.04.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2013, dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754, w części dotyczącej obszaru miejscowości Okół tj. od km 22+211 do km 25+353.


Bałtów wygrał

Sportowcy z Bałtowa zajęli I miejsce w V Turnieju Piłki Siatkowej „Spotkajmy się w Krzemiennym Kręgu”, który odbył się 29 marca br. w Kunowie. Drużyna w składzie: Anna Maciejak, Błażej Chmielnicki, Andrzej Jabłoński, Artur Kaczor, Marek Korólczyk, Konrad Korzeniowski, Tomasz Mroczek, Michał Nowek, Bartłomiej Rola, Cezary Stępniewski, Konrad Wnukowski w eliminacjach pokonała zespoły z Chotczy, Rzeczniowa i Bodzechowa. W ćwierćfinale wygrała ponownie z zespołem z Chotczy, a w finale drużyną z Ćmielowa. W całym turnieju Siatkarze z Bałtowa wygrali wszystkie  mecze, na szczególną uwagę zasługuje to, że zwycięstwo przyszło im bez straty seta. Drużyna wspierana była przez wiernych kibiców – młodzież z Junior Bałta i pracowników Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg” . Siatkarzom gratulujemy zwycięstwa dziękując za ich zaangażowanie, walkę i ciekawą grę.  Dziękujemy Kibicom za wspaniały doping naszej drużyny i uświetnienie zawodów. 


Wiosna w SP w Bałtowie

21 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli czynny udział w wesołej uroczystości z okazji powitania wiosny. Społeczność szkolna klas IV – VI  definitywnie pożegnała zimę specjalnym programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. Annę Kądzielę-Płazę i p. Alicję Budzeń. Zespół taneczny „Stokrotki” wprowadził wszystkich w wiosenny nastrój, zapraszając do wspólnej zabawy.


Gimnazjaliści z Bałtowa na scenie w MCK w Ostrowcu Św.

21 marca br. w tradycji szkolnej kojarzony jest z Dniem Wagarowicza. Jednak nie wszyscy stawiają na bezcelowe wagarowanie. Wiele młodych osób spędza ten dzień efektywnie, tak jak uczniowie Gimnazjum w Bałtowie, którzy mieli okazję sprawdzić swe umiejętności muzyczne na forum ostrowieckiego MCK. Gimnazjalny zespół „Dark Orion” wystąpił gościnnie wraz z grupą „Vermilion”, świętującą rocznicę swego powstania. Miłośnicy „ostrych brzmień” mieli w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. prawdziwą ucztę muzyczną (http://www.ostrowiectv.pl/29,5054-witaj_wiosno!.html). Zarówno publiczność jak i sami występujący świetnie się bawili. Dla zespołu „Dark Orion” był to sceniczny debiut. Do tej pory Michał Budzeń, Mateusz Foremniak, Kamil Stanek i Mateusz Szewczyk występowali wyłącznie dla społeczności szkolnej.


Projekt Zostać Przedsiębiorczym

W dniach 24-25 marca 2014r. w Łodzi odbyła się, zorganizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, upowszechniająca konferencja dotycząca innowacyjnego projektu „Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Święto liczby π w ZSP Gimnazjum w Bałtowie

Niejeden uczeń denerwuje się przed lekcją matematyki, ale uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie przekonali się, iż nie taki diabeł straszny, jak go malują, a matematykę można „oswoić". Okazja była szczególna, gdyż 14 marca to obchodzony na całym świecie Dzień Liczby π.


1 kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki

Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie  w odpowiedzi na zaproszenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który zainicjował akcję edukacyjno-charytatywną "Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje" dla uczczenia przez szkoły/placówki województwa świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II, postanowił  włączyć się w tak zacne dzieło.


Gimnazjaliści z wizytą w Zakładzie Poprawczym

W dniu 27.03.2014 w ramach zajęć profilaktycznych, gimnazjaliści z kl. IIa ZSP Gimnazjum w Bałtowie pod opieką p. Marioli Gołasy oraz pedagoga szkolnego p. Edyty Rabsztyn wyjechali z wizytą do specjalnej placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich mieszczącej się w Ostrowcu Św. na ul. Długiej.
 


Pierwszy Dzień Wiosny w PSP w Okole

21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia  w zwyczaju jest robienie kukły i topienie jej w rzece.
Wielu historyków uważa, że zwyczaj topienia słomianej kukły pojawił się w Polsce wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Kukła uosabiała wówczas nie tylko zimę, ale też wszystkie nieszczęścia i zło. Aby się ich pozbyć lalkę topiono bądź palono.


Wiosno - ach to Ty!

  21 marca br., zgodnie z tradycją, uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Bałtowie uroczyście powitali długo wyczekiwaną WIOSNĘ. Bajecznie kolorowe stroje i uśmiechnięte buzie sprawiły, że upragniona pora roku wreszcie zawitała do wyczekujących ją maluchów.
 


Dzień Kobiet w ZSP w Bałtowie - filia w Wólce Bałtowskiej

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz w roku się zdarza,
Gdy 8 Marca z gwarem wiosny,
Wytryśnie z kartek kalendarza.”

 
 


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2014, znak: IN-III.7820.1.2.2013, dotyczące zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice  - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269- z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353"


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25 marca 2014 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 25.03.2014 r. do 09.04.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem młyna gospodarczego wraz  z urządzeniami przynależnymi, położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Bałtów jako działka nr 979/2 o pow. 0.0383 ha objęta księgą wieczystą  Nr KI1O/00047320/0. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie  41 2641008 wew. 16.

Bałtów, dnia 24.03.2014 r.


Eliminacje Gminne Turnieju

W dniu 21 marca br. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkoły Podstawowej w Okole oraz gimnazjaliści z Bałtowa. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca z dwóch grup wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 4 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Kunowie.


Kurs komputerowy w ramach grantu

W ramach realizacji projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała kurs komputerowy „Podstawy obsługi komputera i Internetu”.
Program obejmował :
1.    system operacyjny Windows
2.    edytor tekstów MS Word
3.    arkusz kalkulacyjny MS Excel
4.    Internet
Szkoleniem objęto grupę dziesięciu bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Bałtów. Kurs przeprowadzili specjaliści z Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. Uczestniczki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu – zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać podczas poszukiwania pracy.


Dzień Kobiet w PSP w Okole

10 marca 2014 r. uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole   pod kierunkiem pana Cezarego Stępniewskiego i Pawła Grabskiego zaprezentowali przedstawienie kabaretowe, którym uczcili Święto Kobiet. Chłopcy w zabawny sposób opowiedzieli  historię kobiecych zmagań o równouprawnienie, a  na koniec, jako grupa „Dziewczyny do wzięcia” wykonali taniec do piosenki „Słowianki”. Występ zakończył się owacją i powtórnym popisem tanecznym. 


Sukces uczennicy PSP w Okole

W piątek 7 marca 2014 r. uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole Julia Nowakowska wzięła udział w  Przeglądzie Recytatorskim Twórczości Patriotycznej  w 100 rocznicę powołania I Brygady Legionów J. Piłsudskiego. Julka zajęła drugie miejsce recytując wiersz Józefa Relidzyńskiego „Okwieciła się dziś ziemia wiosną”. Konkurs został zorganizowany przez Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jego celem było m.in. patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży przez kultywowanie twórczości legionowej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno poezji i prozy. Nasza szkoła nosi imię Legionów Polskich, zatem naszym obowiązkiem było wzięcie udziału w tym konkursie.


Dopłaty do materiału siewnego w 2014 roku

 


Dzień Sołtysa

 11 marca br. obchodziliśmy „Dzień Sołtysa”. Z  tej okazji  podczas sesji Rady Gminy w Bałtowie Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński złożyli życzenia wszystkim Sołtysom z terenu gminy oraz  podziękowali im za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.


Obwieszczenie PKW o wyborach do Parlamentu Europejskiego - kalendarz wyborczy

   


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

 „Nie przestawajcie się uśmiechać, ponieważ nigdy nie wiecie, kto może się zakochać w Waszym uśmiechu”… takie hasło przyświecało przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie imprezie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła się życzeniami i kwiatami, które Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy – Pan Leszek Smoliński złożyli na ręce zaproszonych kobiet.


IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez KRUS

W dniu 27 lutego 2014r. rozstrzygnięto na szczeblu gminnym  IV Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  organizowany  przez KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi-nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich.  Zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń  wykorzystywanych w pracy rolnika. Rozbudzaniu i rozwijaniu wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród uczniów.


Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Bałtów z dnia 07.03.2014

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu. Termin konsultacji: od 5 marca 2014 r. do 12 marca 2014 r.

II. FORMY KONSULTACJI
Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat projektu uchwały.Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.gminabaltow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bałtów. Pisemną opinię w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały należy dostarczyć  do sekretariatu Urzędu Gminy w Bałtowie w kopercie z dopiskiem „W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu”. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Gminy w Bałtowie jest Agnieszka Kopała – Sekretarz Gminy Bałtów.

UWAGA:
- Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
- Opinie dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
- Brak opinii uznany zostanie za akceptację projektu uchwał.
 


Realizacja grantu

W dniu 26 lutego 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się spotkanie z psychologiem z WUP w Kielcach panią Małgorzatą Wirecką- Zemsta. W spotkaniu uczestniczyła grupa kobiet , do których kierowany jest grant w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Tematyką było poznanie własnego potencjału, podniesienie własnej samooceny jak również zmotywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Działania podjęto, by ułatwić kobietom powrót na rynek pracy. W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyły się również  kolejne warsztaty dla  klas III gimnazjum, dotyczące  kierunków dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej, przeprowadzone przez doradców zawodowych z WUP w Kielcach panią Agnieszkę Stokowiec i panią Katarzynę Łazarską.
 


8 Marca Święto Kobiet


Z drugiej strony wolności

W dniu 25.02.2014 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie, w ramach zajęć profilaktycznych prowadzonych w naszej szkole, odbyło się spotkanie z czterema wychowankami Domu Poprawczego mieszczącego się w Ostrowcu Św. na ul. Długiej. Przybyli oni wraz z wychowawcą. Uczniowie klas I-III Gimnazjum oraz klasy VI Szkoły Podstawowej mogli uczestniczyć na żywo w nietypowym spotkaniu połączonym z wymianą doświadczeń oraz poznaniem historii z życia wziętych młodych ludzi, którzy popełnili błąd i musieli za niego drogo zapłacić…cenę wolności.


Potrzebny jest taki dzień, dzień troski o język ojczysty...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP w Bałtowie zorganizowano uroczysty apel poświęcony kulturze języka. Dzień ten był świetną okazją do uświadomienia uczniom, dlaczego tak ważna jest dbałość o poprawną polszczyznę, czym jest kultura języka, czyli umiejętność poprawnego mówienia i pisania, która powinna być bliska sercu każdego Polaka. Następnie odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Wzięli w nim udział  uczniowie z klas IV – VI. Poszczególne klasy reprezentowały 3 – osobowe drużyny. Uczestnicy musieli się wykazać poprawnością językową i ortograficzną, znajomością utworów Juliana Tuwima. Ponadto mieli za zadanie zmierzyć się z tzw. "łamańcami językowymi". Wszyscy świetnie się bawili. Koledzy i koleżanki z zapałem kibicowali swoim drużynom. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 


Dzień Św. Walentego - o miłości nie tylko na poważnie

Coraz bardziej popularne w naszym kraju Święto Zakochanych w bieżącym roku szkolnym przypadło w ferie, dlatego uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie postanowili je celebrować 24.02.2014r. Ten dzień kojarzy się wszystkim z wyrażaniem sympatii poprzez obdarowanie najbliższych kolorowymi kartkami czy upominkami. Samorząd Uczniowski ZSP w Bałtowie (pod kierunkiem opiekunów: Pani A. Biesiady - Gruszczyńskiej oraz Pani Z. Kacały) przygotował bogaty program artystyczny. Nie zabrakło koncertu życzeń, skeczy o tematyce miłosnej. Uczniowie w humorystyczny sposób zaprezentowali również parodię popularnego telewizyjnego programu rozrywkowego -„Randka w ciemno”. Impreza wzbogacona była zróżnicowanym repertuarem muzycznym. Publiczność mogła posłuchać zarówno nastrojowych ballad rockowych jak i piosenek poetycko- lirycznych w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów i uczennic. Oczywiście punktem kulminacyjnym był występ rodzimego szkolnego zespołu „DARK ORION”. Zabawa zakończyła się już tradycyjnie „pocztą walentynkową” oraz tańcem zwycięskich par.


Zaproszenie


Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2014/2015

  


15-lecie Wiadomości Świętokrzyskich


Projekt Laserowi Odkrywcy z ZSP Gimnazjum w Bałtowie

W lutym 2014r. uczniowie Gimnazjum w Bałtowie przystąpili do społecznościowego projektu badawczego "Laserowi Odkrywcy". Projekt ten realizowany jest w ramach programu "Ścieżki Kopernika" ogłoszonego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa i Fundacją Centrum Geo Historii.
 


Walentynki - czas radości

20 lutego 2014r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Bałtowie obchodzili „Walentynki”. Był to miły i radosny dla wszystkich dzień. Uczniowie klasy III – Izabela Parcheta i Jakub Szczerbiński - ciepło przywitali wszystkich zebranych i przybliżyli krótko zwyczaje walentynkowe.


Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014r.

Wójt Gminy Bałtów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządoweoraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014 roku. Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.gminabaltow.wp.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów. Konsultacje odbywać się będą w dniach 24 lutego 2014r do 10 marca 2014r. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014r. na: adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaltow.pl, numer faksu: 41/264 13 03, adres siedziby tj. Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
 


KOMUNIKAT

W okresie od 12 do 18 lutego 2014r. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim na skutek pomyłki pobierał nienależną mu opłatę w wysokości 1 zł. za każdy przelew mieszkańców Gminy Bałtów dotyczący opłaty „śmieciowej”. Na skutek interwencji Wójta Gminy Bałtów, Bank zaniechał poboru wspomnianej opłaty. Obecnie trwają ustalenia w jaki sposób Bank winien zwrócić Państwu niesłusznie pobrane opłaty. O ustaleniach powiadomimy Państwa w terminie późniejszym.


Projekt pn. Wspólna sprawa na 2014r. - rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzi nabór uczestników do realizacji projektu systemowego pn. Wspólna Sprawa na rok 2014. Rekrutacja trwa od 24 lutego 2014 do 03 marca 2014r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób na rynku pracy, poprawa funkcjonowania rodzin objętych wsparciem oraz rozwój aktywnych form integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu mogą być:
• Osoby zamieszkujące na terenie gminy Bałtów,
• Osoby w wieku aktywności zawodowej niezatrudnione lub zatrudnione – zagrożone wykluczeniem społecznym,
• Osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej,
• Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, bądź posiadające kwalifikacje nieodpowiadające wymogom rynku pracy,
• Osoby niepełnosprawne.
Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia tj.
•    szkoleń, kursów zawodowych,
•    działań wspierających jak kluby samopomocowe, doradztwo ( m.in. prawne, psychologiczne, zawodowe).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są  o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie od 24.02.2014r. do 03.03.2014r. w godz. 7.00-15.00
 


Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bałtowie

6 grudnia 2013r. miało miejsce pierwsze, inicjujące spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów. Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” przyciągnęła około 60 młodych i aktywnych ludzi, żywo zainteresowanych sprawami lokalnymi. Po części oficjalnej z udziałem władz Gminy Bałtów, na której młodzież otrzymała wsparcie od radnych, rozpoczęła się część integracyjna  połączona z przedstawieniem zasad działania przyszłej grupy oraz zdefiniowaniem oczekiwań kandydatów. Na kolejnych spotkaniach młodzież uczestniczyła m.in. w spotkaniu z jednym z radnych Gminy Bałtów, który opowiadał im o przebiegu sesji Rady Gminy oraz rozpoczęła pracę nad pierwszym ze swoich projektów.


Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

14 lutego br. w Urzędzie Gminy  w Bałtowie odbyło się spotkanie podsumowujące konkursy, które zostały przeprowadzone podczas ferii zimowych. Zwieńczeniem ferii była pogadanka z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach Panem Stanisławem Golmento, której tematem było bezpieczeństwo dzieci mieszkających na wsi. Spotkanie miało na celu również wręczenie nagród przyznanych uczestnikom dwóch konkursów plastycznych.
 


Walentynki w PSP w Okole

14 lutego- dzień św. Walentego w wielu krajach świata, ostatnio także u nas, obchodzony jest jako Dzień Zakochanych. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczniowie świętowali ten dzień 18 lutego br.


Choinka w PSP w Okole

Choinka szkolna wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.  Jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.


Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Okole

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Publicznej Szkole Podstawowej w Okole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
 


Obwieszczenie WOO-II.4242.26.2013.IKG.18

  


Zaproszenie

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

  


Ferie z Biblioteką


OGŁOSZENIE - KAPELA LUDOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie oraz Pan Jerzy Walczyk podejmują próbę stworzenia kapeli ludowej. Biblioteka dysponuje strojami ludowymi oraz instrumentami muzycznymi: kontrabas, trąbka, klarnet, akordeon. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 19 lutego 2014 r. o godz.15.30 w siedzibie Biblioteki.


Ferie w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Z Babcią i Dziadkiem w karnawale

 Bywają takie dni, kiedy za oknem mróz i śnieg, a w sercach - ciepło uczuć. Taki dzień przypadł właśnie 25 stycznia 2014r., kiedy to, zgodnie z przyjętą już tradycją, w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Grant dla Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie złożyła  wniosek o przyznanie grantu na realizację zadań na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „ RozPRACUJ to z biblioteką”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka otrzymała grant w wysokości 4400,00 zł.  Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu, który będzie trwał od 17 stycznia 2014 roku do 15 czerwca 2014 r. Programem zostanie objętych 10 kobiet z terenu Gminy Bałtów w wieku od 25 do 40 lat, wychowujących  dzieci, chcących powrócić na rynek pracy. W ramach grantu zostaną przeprowadzone działania:
•    kurs kwalifikacyjny w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu , przeprowadzony przez specjalistę. Kurs będzie trwał 30 godzin dydaktycznych
•    spotkanie z psychologiem
•    spotkanie z pracodawcą z terenu gminy
•    wyposażenie biblioteki w poradniki dotyczące informatyki 
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w projekcie udziela się w siedzibie Biblioteki lub pod numerem tel.  41 / 264 13 30.


Ferie zimowe 2014r.


Ferie zimowe w PSP w Okole

Program zajęć w ferie zimowe 04.02.2014r. – 07.02.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole:
04.02.2014r. – Wyjazd na basen do Ostrowca Św.
05.02.2014r. – Zajęcia plastyczne – konkursy
06.02.2014r. – Zabawy na śniegu, zajęcia sportowe
07.02.2014r. – „Walentynki”


Ferie w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

 


Ferie w ZSP w Bałtowie

  


Ferie z Biblioteką w Bałtowie


Kolędowanie w kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.

Zespoły  ludowe z terenu gminy Bałtów uczestniczyły w VII Międzypokoleniowym Przeglądzie Staropolskich Kolęd i Pastorałek w kolegiacie pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.


Dzień Babci i Dziadka


Karnawał - czas radości i zabawy

W czwartek 16 stycznia 2014r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej ZSP w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Radę Gminy Bałtów. Całość imprezy w „Zajeździe Przystocze” w Bałtowie poprowadzili profesjonalni animatorzy. Różnorodność przygotowanych propozycji zachęciła dzieci do czynnego udziału w atrakcyjnych zabawach ruchowych. Wiele radości dostarczyły najmłodszym tańce  integracyjne, zaś konkursy i konkurencje taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywołały ogromny entuzjazm uczestników. Impreza rozpoczęła się iście brazylijskim klimatem – nauczyciele i uczniowie wspólnie poczuli atmosferę karnawału, tańcząc sambę. Atrakcyjnym elementem okazały się także nadmuchane baloniki. Posłużyły one do wesołej zabawy, gdzie w rytmie Macareny dzieci tańczyły w parach wykonując przy tym proste polecenia prowadzących. Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczyły ich uśmiechnięte twarze. Słowa podziękowania kierujemy do Rady Gminy Bałtów oraz wszystkich osób i instytucji, wspierających całą uroczystość.


Uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie w nowych projektach eTwinning

Uczniowie ZSP w Bałtowie od 2012 roku biorą udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning, polegającym na współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Rozwija on zdolności językowe oraz umiejętność sprawnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w szkołach europejskich. W programie biorą udział dwie grupy ze Szkoły Podstawowej: z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.


Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na podstawie uchwały Nr 200/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację na sprzedaż zbędnych używanych środków trwałych (ruchome składniki majątkowe) po zlikwidowanym Zespole Szkół w Bałtowie. Licytacja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014r. o godz. 11.00 w świetlicy dawnego Zespołu Szkół w Bałtowie, 27-423 Bałtów 81.


V Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie

 


Jasełka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Życzenia świąteczne


Ogłoszenie o przetargu


Uczniowie ZSP w Bałtowie w Innowacyjnym Programie Nauczania Interdyscyplinarnego (IPNI)

W roku szkolnym 2013/14 ZSP Szkoła Podstawowa przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.


Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością, projekt: Otwieramy własną firmę

Chcesz założyć własną firmę lub gospodarstwo agroturystyczne? Weź udziała w projekcie "Otwieramy własną firmę".


Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Aż 92 rolników zginęło w ubiegłym roku podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Tragiczne wypadki w rolnictwie indywidualnym każdego roku liczy się w tysiącach.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 11.12.2013r.


Warsztaty dla III klas gimnazjum w ramach projektu RozPracuj to z biblioteką

W dniu 5 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie dla klas III gimnazjum odbyły się warsztaty pn. „Gimnazjum  i co dalej? – szukam, planuję, wybieram”. Przeprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach panią Agnieszkę Stokowiec i panią Katarzynę Łazarską. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Tematyka warsztatów dotyczyła kierunków dalszego kształcenia, wyboru drogi zawodowej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach.  GBP w Bałtowie serdecznie dziękuje WUP w Kielcach i  ZSP w Bałtowie.
 


Życzenia świąteczne


Mikołajki dla najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie

  


Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.


Alex pilnie potrzebuje domu !


Andrzejki na ludowo w Świetlicy w Okole

29 XI 2013r. w wigilię dnia św. Andrzeja w świetlicy odprawiane były tradycyjne wróżby andrzejkowe. Od pokoleń, wiążą się one z przepowiadaniem przyszłości. Kiedyś wróżb było bardzo dużo, ale szczególną uwagę przywiązuje się do tych  najbardziej popularnych czyli: lanie gorącego wosku, przekładanie butów i wróżby spod talerzy. Z tradycją dni wróżebnych mieszała się współczesna impreza andrzejkowa, której celem jest przede wszystkim dobra zabawa i okazja do wspólnego spotkania i radości. 


Wieczór andrzejkowy w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Gimnazjalistki z Bałtowa sięgają po laury

Uczniowie świętokrzyskich szkół gimnazjalnych mieli okazję wziąć udział  w wyjątkowym przedsięwzięciu plastycznym - konkursie na plakat „Świadomy Obywatel Unii Europejskiej” promujący rok 2013 jako Europejski Rok Obywateli. Ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Kielcach konkurs miał na celu wyrażenie idei obywatelstwa Unii Europejskiej w oczach młodego człowieka. Uroczyste rozstrzygnięcie  konkursu nastąpiło we wtorek 19 listopada w siedzibie RODM w Kielcach.


Święto Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Okole

We wtorek 8 listopada 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole obchodzone było święto Patrona Szkoły - Legionów Polskich, oddziałów wojskowych, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Dzięki Legionom Polskim i ich twórcy Polska zmartwychwstała po 123 latach niewoli.


Andrzejkowe spotkanie zespołów ludowych

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4242.26.2013.IKG.10

  


I Konkurs operatorów maszyn budowlanych BIG BAU MASTER

Z inicjatywy firmy „MAZ-MAT” z Ostrowca Św., „B&B Grupa” oraz „Beztroskie Bezdroża”, przy zaangażowaniu Starostwa Powiatowego Ostrowiec Św. i Gminy Bałtów, 23 i 24 listopada 2013r. zorganizowano I Konkurs operatorów maszyn budowlanych „BIG BAU MASTER” .
 


Z tardycją przy biesiadnym stole

W dniu 24 listopada 2013 r. zespół ludowy „Okolanki” wraz z Wójtem Gminy Andrzejem Jabłońskim uczestniczył w biesiadzie ludowej zorganizowanej przez Lipskie Centrum Kultury. W ramach integracji wiejskiego środowiska artystycznego spotkali się artyści kultywujący tradycje ludowe. Zespół „Okolanki” serdecznie dziękuje  organizatorom za zaproszenie.


Wójt czytał dzieciom

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowała  czytanie bajek w przedszkolu w Bałtowie. Mali słuchacze  z wielkim zainteresowaniem, w skupieniu słuchali bajek  czytanych przez  Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego. Dzieci podziękowały Panu Wójtowi gromkimi brawami oraz wręczyły pamiątkową książeczkę własnoręcznie wykonaną. Pan Wójt na zakończenie spotkania podarował dzieciom słodki upominek.


Informacje dla rolników - ubój na użytek własny


Scalenie gruntów wsi Okół - zebranie w dniu 2 grudnia 2013r.

   


Dzień Pracownika Socjalnego


Zaproszenie na konferencję podczas Targów EcoFamily w Kielcach

  


Zespoły ludowe na uroczystości Jubileuszu 10 – lecia Chóru Ad Libitum

 


Obchody 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, której liturgię sprawował ks. kanonik Grzegorz Kucharski proboszcz parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych , poczty sztandarowe OSP w Bałtowie, SP im. Legionów Polskich w Okole, ZSP w Bałtowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Wójt gminy Andrzej Jabłoński przybliżył najważniejsze fakty związane z  11 listopada 1918 roku.
Po nabożeństwie pod kierunkiem Teresy Szczygieł i Anny Bugajskiej wystąpili uczniowie ZSP w Bałtowie. Przedstawili montaż słowno-muzyczny,  przypominający drogi Polaków do odzyskania niepodległości.   Zgromadzeni na uroczystej Mszy Świętej mieli również możliwość posłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów ludowych „Okolanki”, „Biesiada” i „Bałtowianie” pod kierunkiem  Pawła Cieślika. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą „Obrońcom Ojczyzny”.


Ślubowanie pierwszaków w Wólce Bałtowskiej

25 października 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyło się ślubowanie klasy I.


Działania w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką


Halloween - dzień magii i zabawy w ZSP w Bałtowie

31 października 2013r. zapisał się w pamięci uczniów ZSP w Bałtowie jako dzień pełen wrażeń i dobrego humoru. Wzorem tradycji anglosaskiej  obchodzone było święto „Halloween”, które wprawdzie wymagało wiele pracy i zaangażowania ze strony uczniów oraz organizatorów, ale efekty były imponujące. 


Halloween - zabawa okolicznościowa w Świetlicy w Okole

30 października 2013 roku w Świetlicy w Okole odbyła się halloweenowa zabawa dla dzieci związana z prastarą tradycją celtyckiego święta zmarłych. Współcześnie jest to przede wszystkim wesoła zabawa i mało kto szuka w niej treści innych niż zabawowe dlatego też u nas nie zabrakło latarni z wydrążonej dyni i dzieci przebranych za duchy, czarownice oraz inne stwory. Przygotowane na ten wieczór konkurencje polegały m.in. na rozwiązaniu quizu na temat zwyczajów tego święta, poszukiwaniu ukrytej dyni, narysowaniu halloweenowego stwora. Wszystkie zabawy i konkursy nagrodzone zostały słodkimi upominkami. Wychowawca świetlicy oraz uczestnicy zabawy składają serdeczne podziękowania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bałtowie za ufundowanie wszystkich nagród.


Apel o wywieszenie flagi w Święto Niepodległości

  


Święto Niepodległości - 11 Listopada


Spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

W minioną środę, 30 października 2013 roku, odbyło się robocze spotkanie posła Jarosława Górczyńskiego (PSL) i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa z wójtem Andrzejem Jabłońskim i przewodniczącym Rady Gminy w Bałtowie Leszkiem Smolińskim. Rozmawiano o rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice. Według zapewnień Marszałka planowana przebudowa drogi wejdzie do grupy wojewódzkich projektów kluczowych, które realizowane będą w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 – 2020.


Bałtów w rankingach Wspólnoty

Prestiżowe pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” w Nr 21/1131 z 12 października 2013 roku w artykule pt. „Mistrzowie inwestycji” opublikowało ogólnopolski ranking gmin najwięcej inwestujących w infrastrukturę techniczną. Brane w nim były pod uwagę wydatki na inwestycje w infrastrukturę techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W zestawieniu dla gmin wiejskich obejmującym lata 2009 – 2011 Bałtów znalazł się na 18 miejscu, natomiast za inny trzyletni okres za lata 2010 – 2012 na 22 pozycji. W innym rankingu gmin, opisanym w artykule pt. „Kto bierze z Unii” – zamieszczonym we Wspólnocie Nr 22/1132 z 26 października 2013 roku, Bałtów trafił do zestawienia na 29 pozycję wśród tych gmin wiejskich, które w latach 2007 – 2012 najwięcej wydatków sfinansowały ze środków unijnych. Podobnie jak poprzedni, ten ranking również uwzględnia wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. O wysokich  pozycjach Bałtowa zadecydowały budowane przez gminę sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnia ścieków oraz prowadzenie „unijnych” przedszkoli.


Pamiętajmy...


Spotkanie partnerskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie

   


Bezpłatne badanie słuchu

W dniu 31 października 2013r. (czwartek) w Gminnym Centrum Kultury w Bałtowie odbędzie się bezpłatne badanie słuchu dla osób po 50 roku życia oraz osób z niedosłuchem.


Wizyta uczniów PSP Okół w bałtowskiej Sabathówce


Warsztaty archeologiczne

16 października  2013r. wszyscy uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole wyjechali  do Słupi Nowej, aby wziąć udział w warsztatach archeologicznych pn. „Starożytne tradycje”.


XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

XIV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy przeszedł do historii, ale długo pozostanie w sercach i pamięci uczniów ze Szkoły Podstawowej im Legionów Polskich w Okole.


Za trud i miłość - dziękujemy ....

11 października 2013r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie Filia w Wólce Bałtowskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących z zakresu efektywnego wykorzystania energii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Politechnika Świętokrzyska serdecznie zapraszają do uczestnictwa w projekcie „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro –małych -średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim”.


Dzień Edukacji Narodowej 2013

  


Dzień Edukacji Narodowej


Uczniowie ZSP w Bałtowie - kreatywnymi uczniami XXI wieku

28 września 2013 r. na Okręglicy w Bałtowie odbył się piknik rodzinny pod hasłem: EKO BAŁTÓW EKO RODZINA, przygotowany przez efektywnie pracujących przez cały rok uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w grupach projektowych pod czujnym okiem opiekunów i koordynatorów. Inicjatywa ta była uwieńczeniem projektu ,,Kreatywny uczeń XXI wieku”, dzięki któremu uczniowie stali się bardziej komunikatywni, pomysłowi, kooperatywni i odpowiedzialni. Nabyli umiejętności pracy w grupie i jej planowania oraz pokonywania trudności w dążeniu do osiągania sukcesu.


Wycieczka klas I i II SP w Bałtowie do Warszawy

Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Bałtowie 27 września 2013 r. wczesnym rankiem wybrali sięna jednodniową wycieczkę do Warszawy.


Dzień Chłopaka w PSP w Okole

Dnia 30.09.2013r. społeczność uczniowska PSP im. Legionów Polskich w Okole świętowała „DZIEŃ CHŁOPAKA”.


Pożegnanie lata w Świetlicy w Okole

 Każdego roku, w ostatnie dni września, dokładamy wszelkich starań by tworzyć własną świetlicową tradycję w postaci pożegnania lata. Jest to zabawa w plenerze pod nazwą „Czas babiego lata”. Głównym celem zabawy jest podkreślenie znaczenia zmieniających się pór roku na wsi, wyjaśnienie czym jest babie lato w przyrodzie oraz wesoła zabawa przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Jak zawsze zabawa zaczyna się od konkursu, przeznaczonego dla starszych uczestników, na rozpalenie ogniska jedną zapałką, a potem wyborem honorowego miejsca dla zwycięzcy. W trakcie  zabawy szukamy też pierwszych oznak jesieni. Nastrojowa atmosfera wytworzona przez ogień skłania do refleksji nad szybko upływającymi dniami i wspomnień minionych niedawno wakacji.


Zespół Ludowy Biesiada wystąpił w Magoniach

  Zespół Ludowy Biesiada wystąpił w Magoniach z okazji XI Święta Pieczonego Ziemniaka.


Odkrywamy czystą Polskę

Uczniowie szkół z terenu gminy Bałtów wzięli udział w jubileuszowej 20 edycji międzynarodowej kampanii Sprzątania Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem: "Odkrywamy czystą Polskę".


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 13.09.2013r. znak: Oś.6220.15.2011

  


TVP KIELCE

Od 1 września TVP Kielce z nową ramówką. Będzie nowe logo, nowa oprawa graficzna i nowe programy. „Informacje” TVP KIELCE będą mogli Państwo oglądać cztery razy dziennie: pierwszy krótki serwis już o 7:30, główne wydanie „Informacji” jak dotychczas o 18:30, skrót „Informacji” o 20.00 i wieczorne „Informacje” o 22.00
 


Krajowa Odznaka Jakości dla projektu eTwinning w ZSP Szkoła Podstawowa w Bałtowie

20.08.2013 Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Bałtowie otrzymała  Krajową Odznakę Jakości za projekt  Unsere Hobbys und Freizeitmöglichkeiten, który był realizowany   od grudnia 2012 do czerwca 2013 r. w ramach programu eTwinning. Koordynatorem projektu była p. Magdalena Wójcik.
 


Ogłoszenie - zamieszczono dnia 2013.09.12

Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25.09.2013 roku odbędą się negocjacje na: Dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bałtów na okres 3 lat.


O B W I E S Z C Z E N I E

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


Informacja


Czerwone Diabły najlepszą drużyną

30 sierpnia 2013 r. rozegrana została VI Wakacyjna Liga Piłkarska o puchar Wójta Gminy Bałtów, zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie. Rywalizowały cztery drużyny w kategorii wiekowej 10 – 13 lat, w tym drużyna dziewcząt „Duo Spoko”, która zasłużyła na wyjątkowe słowa uznania. Puchar z rąk Wójta Gminy Bałtów Andrzeja Jabłońskiego odebrała drużyna „Czerwone Diabły”. Drugie miejsce zdobyła drużyna „FC Bałtów”, trzecie miejsce drużyna „FC Barcelona”. Podziękowania kierujemy do Bartosza Jabłońskiego za sędziowanie rozgrywek. Zawodnikom dziękujemy za udział i sportową rywalizację.
 


Dożynki Powiatowe 2013

  


Sukces uczestników półkoloni Wakacje blisko domu 2013

W trakcie tegorocznej półkolonii dzieci i ich opiekunowie brali udział w ogólnopolskim konkursie, adresowanym do organizatorów wypoczynku letniego, pt. „Jak realizujecie Zasady Przyjaciół Pszczół?” w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół – akcja „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Nadesłana przez nas praca znalazła się w gronie laureatów konkursu. Otrzymaliśmy wyróżnienie i nagrodę pieniężną dla placówki – organizatora wypoczynku letniego. Listę laureatów można zobaczyć na stronie organizatora konkursu www.pomagamypszczolom.pl natomiast nasza praca konkursowa, obrazująca jak realizujemy Zasady Przyjaciół Pszczół opublikowana jest w galerii Pinterest.com. Zapraszamy do obejrzenia!      


Dożynki Gminne, VI Świętokrzyskie Święto Pszczoły Ogólnopolski Piknik Pszczelarzy

  


Wyniki konkursu Piękna Zagroda

W dniu 21.08.2013r. komisja powołana przez Wójta Gminy Bałtów rozstrzygnęła konkurs na najpiękniejszą zagrodę w gminie Bałtów.
I miejsce zajęła zagroda Państwa Wioletty i Wojciecha Szymczaków zam. Wycinka
II miejsce zajęła zagroda Państwa Zofii i Edwarda Ziębów zam. Maksymilianów
III miejsce zajęła zagroda Państwa Ilony i Łukasza Różalskich zam. Okół.

 


Piknik rodzinny Wakacje blisko domu w ramach kampanii Postaw na rodzinę

W dniu  9 sierpnia 2013 r. w Wólce Bałtowskiej odbył się piknik rodzinny „Wakacje blisko domu” w ramach drugiej gminnej edycji, ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”. Podczas którego udostępniono materiały profilaktyczne promujące pozytywne relacje rodzinne...


 

Aktualności: 2280 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com