Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w Wólce Bałtowskiej

W ramach projektu zostaną zakupione huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia oraz urządzenia do ćwiczeń sprawnościowo-ruchowych. Powstanie również mini boisko do gry w koszykówkę oraz pełnowymiarowe boisko do siatkówki. W centralnym punkcie placu stanie altana ogrodowa i kamienny grill. Zapewni ona schronienie przed uciążliwym słońcem oraz opadami. Będzie można w niej zorganizować towarzyskie spotkanie przy grillu, a także spożyć posiłek. Na działce nie zabraknie ławek i stolików.


Remont budynków Remizy Strażackiej w Lemierzach oraz Świetlicy Wiejskiej w Rudce Bałtowskiej

Trwają prace obejmujące remont Remizy Strażackiej w Lemierzach oraz Świetlicy Wiejskiej w Rudce Bałtowskie. Zakres rzeczowy przewiduje docieplenie i malowanie elewacji (Lemierze), wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń, wyłożenie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wymianę instalacji wod – kan, elektrycznej, wydzielenie sanitariatów i kuchni.


Dożynki Powiatowe w Bałtowie - Zaproszenie


Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego do Producentów owoców i warzyw

 


Puchar Wójta Gminy Bałtów dla drużyny Czerwone Diabły

  W dniu 25 sierpnia 2014 r. odbyły się rozgrywki VII Wakacyjnego Turnieju Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży o puchar Wójta Gminy Bałtów, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie.Rywalizowały trzy drużyny w kategorii wiekowej 14 – 16 lat. Zwycięską drużyną okazała się drużyna „Czerwone Diabły”. Puchar wręczył i medalami złotymi udekorował  zwycięską drużynę Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński. Drugie miejsce zajęła drużyna „FC Barcelona”, trzecie drużyna „Real Madryt”. Dekoracji drużyn   II  i III  miejsca dokonali Marek Rej radny Powiatu Ostrowieckiego i Jarosław Chodała radny Rady Gminy w Bałtowie, któremu składamy podziękowanie za sędziowanie rozgrywek. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kacper Jabłoński, tytuł „Najlepszy bramkarz” zdobył Adam Walczyk.Zawodnikom gratulujemy, dziękujemy za sportową rywalizację.


Rozbudowa drogi gminnej numer 306001T Ulów - Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000,00 - 2+216,61.

Roboty budowlane przy rozbudowie drogi nie zwalniają tempa. W ostatnich dniach sierpnia ułożono pierwszą warstwę asfaltu. Na wrzesień zaplanowano montaż wpustów ulicznych, ułożenie nawierzchni (warstwy ścieralnej), utwardzenie poboczy, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę zjazdów, roboty wykończeniowe. Zaawansowanie prac kształtuje się na poziomie 73%. Wartość projektu wynosi 3 182 756,79 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1 909 654,07 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.


Życzenia z okazji rozpoczącia roku szkolnego


Obchody 1 września w Gminie Bałtów

 W dniu 1 września 2014r. nowy rok szkolny rozpoczęła Uroczysta Msza Święta odprawiona przez Księdza Kanonika Grzegorza Kucharskiego proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. Po Mszy Świętej  Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Kopała, złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą „Obrońcom Ojczyzny” oddając hołd za ich męstwo w 75. rocznicę napaści Niemiec na Polskę.


Jubileusz 10-lecia działalności JuraParku


VII Świętokrzyskie Święto Pszczoły Bałtów 2014r.

  


KOMUNIKAT

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży owoców lub warzyw w związku z rosyjskim embargiem.


Zespół Biesiada na Świętokrzyskim Festiwalu Kultury Ludowej w Nowej Słupi

  


Ogłoszenie/Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bałtów


Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w Okole

5 września 2014r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Okole odbędzie się zebranie uczestników scalenia, na którym zostanie odczytana decyzja zatwierdzająca projekt  "Scalenia gruntów wsi Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki".


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od 02 września 2014 r. do 19 grudnia 2014 r. Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z podaniem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są w dniach wtorki i środy. Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 684,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


Bezpłatny Program Gwarancje dla Młodzieży

Prorgam skierowany jest do młodych ludzi, którzy ukończyli gimnazjum a obecnie nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w żadnych formach dokształcania.


Wakacje blisko domu 2014 - podsumowanie

8 sierpnia 2014 r. dobiegły końca, półkolonie letnie w naszej gminie, które odbyły się po raz drugi. Beztroski czas zabawy, bliższych i dalszych podróży, a także edukacji i nowych doświadczeń sprawił, że nasi półkoloniści jeszcze długo będą wspominali tegoroczne wakacje.


Święto Pszczoły Bałtów 2014

Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska i VII Świętokrzyskie Święto Pszczoły 2014
w dniach 22.08-24.08.2014r.


Wycieczki Półkolonistów

31 lipca i 4 sierpnia 2014r. uczestnicy półkolonii przebywali na wycieczkach w Kurozwękach i Ujeździe gdzie zwiedzali zamki i  budowle obronne regionu świętokrzyskiego. Oprócz niezapomnianych wrażeń estetycznych zgłębiali bogatą historię dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego oraz zapoznawali się z tradycją rycerską.


Jak gminy rozwijały się przez cztery lata. Bałtów najlepiej

  


Wakacje blisko domu po raz drugi w Gminie Bałtów

Od  28 lipca 2014 r. trwa realizacja programu półkolonii. W tym roku dzieci i młodzież oprócz zajęć profilaktycznych uczestniczy w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na temat tradycji rycerskiej, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych na szlaku budowli i zamków obronnych regionu świętokrzyskiego, zajęciach artystycznych i sportowych oraz ciekawych wycieczkach przyrodniczych.


VII Wakacyjny Turniej Piłkarski


Wakacje z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie rozpoczęła cykl zajęć  wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Do najciekawszych należą warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy przygotują multimedialny album pt."Wakcje w obiektywie" oraz zajęcia plastyczne z nauką techniki "quillingu". Dzieci i młodzież  do dyspozycji mają również bilard i piłkarzyki, Playstation 3, oraz boisko wielofunkcyjne na którym odbywają się gry i zabawy sportowe. Biblioteka serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia wakacji w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. od 11.00 do 14.00.


Rozbudowa dróg w Gminie Bałtów

  


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do udziału w półkolonii Wakacje blisko domu II

Podczas tegorocznych wakacji 2014, w terminie od 28 lipca do 8 sierpnia odbędzie się turnus półkolonii letniej pn. „Wakacje blisko domu II”.


Rodzina powróciła ....

 Pałac w Bałtowie z ponad 14 hektarowym kompleksem parkowym wrócił do prawowitych spadkobierców księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, dawnego właściciela majątku.


Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 w Bałtowie

    


Uroczyste zakończenie projektu Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start

30.06.2014 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014, które było jednocześnie okazją do podsumowania działań podjętych w ramach projektu ,, Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start ”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Bałtów pan Andrzej Jabłoński, Sekretarz Gminy pani Agnieszka Kopała, dyrektorzy szkół pani Lidia Pastuszka, Jolanta Kogut, Joanna Adamus, Mariola Szumlak oraz Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej ,, Motyw ” Pani Iwona Lis, Pan Tomasz Mroczek oraz Pani Agnieszka Różalska. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Projektu Pani Agata Śliwka, która podsumowała działania podjęte w ramach projektu W dalszej kolejności przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalno – taneczne, nabyte m. in.: podczas zajęć z rytmiki. Dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki. Uroczystość zakończyła się podziękowaniami dla kadry projektu, nauczycieli oraz rodziców za fachową pomoc i opiekę oraz czynne zaangażowanie w życie przedszkoli.


Wakacyjny kodeks bezpieczeństwa uczniów ZSP Filii w Wólce Bałtowskiej

W dniu 25 czerwca 2014r. Szkolne Koło „Mały Ratowniczek” działające w Szkole Podstawowej Filia w Wólce Bałtowskiej, pod kierunkiem opiekuna Justyny Jabłońskiej przygotowało apel pod hasłem: „Bezpieczne Wakacje”. Apel miał na celu uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają na nich podczas wypoczynku. Uczniowie główną uwagę zwrócili na zagrożenia podczas opalania i kąpieli,  jak należy zachować się podczas wypoczynku w lesie, górach i nad wodą. Przypomnieli  zasady zachowania się po zauważeniu pożaru lasu oraz zasady zbierania grzybów. Zaproponowali formy aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Informacje zostały przekazane w formie rymowanek i piosenki. Zakończenie apelu zostało poświęcone zagrożeniom wynikającym z użytkowania maszyn w gospodarstwach rolnych. Życzenia miłego wypoczynku i wspólne wykonanie piosenki pt. „Wakacje” zakończył uroczysty apel. Ciekawa sceneria i oprawa muzyczna wzbudziły zainteresowanie całej społeczności szkolnej.


PÓŁKOLONIE PT. „WAKACJE BLISKO DOMU II”

Organizatorem półkolonii pt. „Wakacje blisko domu II” jest Świetlica  Opiekuńczo - Wychowawcza w Okole. Zajęcia odbędą się w terminie od 28 lipiec - 8 sierpień 2014 r.


Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zaprasza dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia Wakacji


Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”

20 czerwca 2014 r. na placu bałtowskiej „Okręglicy” odbył się Przegląd Zespołów Ludowych „Noc Świętojańska”. Organizatorem był Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie. W przeglądzie zaprezentował się zespół z Pionek „Promyk Nadziei”, zespół ludowy „Magonianki” oraz zespoły ludowe z terenu Gminy Bałtów „Okolanki”, „Biesiada”, „Bałtowianie”.
 


Nauka pływania dzieci klas III w ramach projektu Umiem Pływać

Gmina Bałtów uczestniczyła w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt był realizowany w okresie od: 26.03.2014 r.  – 14.06.2014 r.. Zajęcia w ramach projektu dla uczniów z naszej gminy odbywały się na krytej pływalni „Neptun” w Ożarowie. Uczniowie na zajęcia dowożeni byli autobusem pod nadzorem 2 opiekunów.


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 09.06.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 09.06.2014r. dotyczące wniesienia odwołań od decyzji Nr 5/14 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od 1+912 do km 22+211 i ok km 25+353 do km 29+269.


Wycieczka edukacyjna do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

6 czerwca 2014r. uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowe  im. Legionów Polskich w Okole wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.  Poznali wiele ciekawych opowieści o życiu tamtejszych ludzi, ich zwyczajach, narzędziach pracy, środkach transportu, sposobach podróżowania, zwierzętach czy chociażby ubiorów na każdą okazję. Zwiedzili zabytkowe zagrody, małą wiejską szkółkę,  dom lekarza, aptekę, drewniany kościół oraz  dworek szlachecki. Wzięli udział również w lekcji pt. „Dawne gry i zabawy na powietrzu”. Dowiedzieli  się, jak i w co bawiły się dzieci kilkadziesiąt lat temu. Dziś już nikt nie toczy fajerki, nie gra w grele i nie rzuca obręczą z drutu do drewnianego kołka. Czasami nie trzeba drogocennych, wyszukanych zabawek, żeby dobrze się bawić. Wielką atrakcją było wejście na najwyższą kondygnację wiatraka. Uczniowie nie tylko miło spędzili czas na świeżym powietrzu, ale także wiele się nauczyli o życiu ludzi w dawnej wsi. Dzieci były bardzo zadowolone z udziału w wycieczce.

 


Noc Świętojańska - zaproszenie


Dopłata do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego

25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego. Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Zarówno formularze jak i warunki dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl


Uroczysta Msza Święta z okazji Święta Ludowego i Dnia Strażaka 2014r.

  


Kocham Cię, Mamo, Bo serce Twoje bije tak samo jak moje...

Słowo „Mama”  to  synonim miłości, dobra, ciepła rodzinnego  i szczęścia. Mama - to pierwsze słowo, jakie wypowiada małe dziecko. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za największy skarb, jaki otrzymał od swojej mamy - za życie. Wdzięczność, którą wyrażamy poprzez miłość, codzienny szacunek, pamięć.


Konkurs poetycki Lutnia Wiejska

W dniu 29 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole odbyła się ósma edycja Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Lutnia Wiejska”


KOMUNIKAT

ZE WZGLĘDU NA TRAGICZNE WYDARZENIA, JAKIE MIAŁY MIEJSCE W OSTATNICH DNIACH NA TERENIE BAŁTOWA, ODWOŁUJE SIĘ WYSTĘPY ARTYSTYCZNE Z OKAZJI ŚWIĘTA LUDOWEGO I DNIA STRAŻAKA, KTÓRE ZAPLANOWANO NA NIEDZIELĘ, 8 CZERWCA NA "OKRĘGLICY".

W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA ODPRAWIONA ZOSTANIE UROCZYSTA MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA W KOŚCIELE P.W. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W BAŁTOWIE O GODZ. 13.50


Zaproszenie na Święto Ludowe i Dzień Strażaka


Dzień Dziecka


Promocja MPK Ostrowiec na bilety jednorazowe normalne poza miastem

  


Spotkanie z pracodawcą w ramach projektu

W dniu 20 maja 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach realizacji  projektu  „RozPracuj to z biblioteką” odbyło się spotkanie z pracodawcą, panią Małgorzatą Gierczak.  W spotkaniu uczestniczyła grupa kobiet objętych projektem, która miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami kluczowymi branży handlowej.  Spotkanie stworzyło możliwość bezpośredniego kontaktu pracownik – pracodawca. Uczestniczki projektu zaznajomiły się z technikami rekrutacyjnymi, programem praktyk i staży, wymaganiami firmy oraz możliwościami zatrudnienia. Dziękujemy pani Małgorzacie Gierczak za udział w spotkaniu, udzielenie cennych informacji i wskazówek.


Piknik rodzinny w Okole

23 maja 2014 r. w Okole odbył się piknik rodzinny pt. „Znajdź czas dla rodziny” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Postaw na Rodzinę. Okazją do zorganizowania pikniku był obchodzony 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny. W tym roku było to szczególne święto dla wszystkich rodzin, ponieważ MDR odbył się po raz dwudziesty.  
 


Dzień Samorządu Terytorialnego


Informacja - dyżur wyborczy

W dniu 24 maja 2014r. Urząd Gminy w Bałtowie, w tym ewidencja ludności pełni dyżur wyborczy w godzinach 7.00 – 15.00
W dniu 25 maja 2014r. Urząd Gminy w Bałtowie, w tym ewidencja ludności pełni dyżur wyborczy od godz. 5.30


Kolejny sukces Uczennic z PSP im. Legionów Polskich w Okole

15 maja 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu odbył się X Powiatowy konkurs „Zdrowie w Poezji”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci młodszych i cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku po raz drugi wzięli w nim udział uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole. Ich występ zakończył się sukcesem. Aleksandra Sosnowska zajęła I miejsce  w młodszej grupie wiekowej recytując wiersz pt. „Gdzie ukryły się witaminki”, a w starszej grupie  II miejsce zajęła Oliwia Stańczyk mówiąc wiersz „Dzięcioł i sowa”.  Ola jest uczennicą klasy 0, a Oliwia klasy III.
Obu dziewczynkom składamy serdeczne gratulacje!


Pasowanie na czytelnika

W dniu 13 maja 2014 r. w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika. Do braci czytelniczej przyjęci zostali uczniowie klas I i II z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie Filii Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej. Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia i  pasowanie na czytelnika GBP w Bałtowie. Dzieci ślubowały, że będą czytać książki, szanować je i korzystać z ich mądrości oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Każdy uczeń „Księgą bajek” został pasowany przez dyr. Biblioteki Iwonę Lis. Nowym czytelnikom życzymy wielu ciekawych spotkań w świecie książki i biblioteki. Słowa podziękowania kierujemy do pań wychowawczyń Anny Smolińskiej i Justyny Jabłońskiej oraz pani Anny Czarneckiej.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014

Na podstawie art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112),  Wójt Gminy Bałtów zawiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Gminie Bałtów w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 1 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500. (do 19 maja 2014r.). Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku o udostępnienie spisu stanowi załącznik do informacji. Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


Informacja na Obwodowych Komisji Wyborczych

W dniu 21 maja 2014r. o godzinie 12.00 na sali ślubów w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbędzie się spotkanie dla wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych wyznaczonych do wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.


Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda

Urząd Gminy w Bałtowie informuje, iż rozpoczęła się  XVI edycja konkursu p.n. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu gminy, prowadzący produkcję rolniczą. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Na szczeblu gminnym zostanie powołana komisja, która dokona oceny i wybierze jedno gospodarstwo rolne, które będzie reprezentowało gminę w dalszych etapach konkursu. Następnie zgłoszenie zostanie przesłane do Starostwa Powiatowego, gdzie zostanie powołana komisja konkursowa, która dokona przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu. Na szczeblu wojewódzkim zostanie powołana Wojewódzka Komisja Konkursowa przez Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Komisja ta będzie dokonywała weryfikacji zagród w III etapie konkursu i podejmie decyzje o kolejności nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do Urzędu Gminy w Bałtowie pokój nr 7  do dnia 15 czerwca 2014 r. Zapraszamy do udziału w konkursie !


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014

Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek


Sukces uczennic ZSP w Bałtowie w MIędzygimnazjalnym Turnieju Matematycznym

28 kwietnia 2014r. w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Św. odbył się finałowy etap Międzygimnazjalnego Turnieju Matematycznego „Wiedza Młodego Przedsiębiorcy”. Celem konkursu było propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów, wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach praktycznych oraz rozwijanie wyobraźni dotyczącej zagadnień gospodarczych i finansowych. W etapie finałowym wzięło udział 19 drużyn z gimnazjów: PG1, PG2, PG4, PG5, Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, PG w Mominie, PG w Waśniowie, PG w Bałtowie oraz Niepublicznego Gimnazjum w Ostrowcu Św. Gimnazjum w Bałtowie reprezentowały dwie 2-osobowe drużyny, które w eliminacjach szkolnych uzyskały najwyższą liczbę punktów: Natalia Bidzińska i Karolina Szczygieł oraz Kamila Walczyk i Kacper Kudas z klasy IIa.  Drużyna w składzie Natalia Bidzińska i Karolina Szczygieł zajęła w turnieju drugie miejsce różnicą 0,5p przegrywając z uczniami z PG1  w Ostrowcu Św. Gratulujemy sukcesu!


Stokrotki najlepsze w Powiecie Ostrowieckim

7 maja 2014 r  w sali kina Etiuda w Ostrowcu Św.  odbył się IX Międzyszkolny I Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych  zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św. Zespoły prezentowały się w dwóch kategoriach: śpiewu, tańca i ruchu oraz  tańca współczesnego. Zespół Stokrotki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zajął  I miejsce  i  otrzymał Puchar  Prezydenta Miasta w kategorii taniec współczesny. Młodzi tancerze zaprezentowali układ taneczny do piosenek Pitbull- Timber: Kesha oraz Fly Project: Toca Toca. Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. A oto zwycięski zespół:
Martyna Dziewit, Malwina Kucharska, Julia Majewska, Szymon Gąsior, Zuzanna Letkiewicz, Wiktoria Choinka, Amelia Religa, Amelia Kośniewska, Paulina Kośniewska, Wiktoria Czyż, Anna Walczyk, Karina Choinka.
Z zespołem pracuje z ogromnym zaangażowaniem nauczyciel wychowania fizycznego Cezary Stępniewski. Dzięki wspólnej  pasji zespół osiągnął sukces. GRATULACJE!!!!!!!


Obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Bałtów

   


Szkolny Festiwal Projektów Edukacyjnych w ZSP Gimnazjum w Bałtowie

Tegoroczny festiwal projektów edukacyjnych był już czwartym tego typu przedsięwzięciem w historii naszego gimnazjum. Odbył się 30 kwietnia 2014r. Bohaterami festiwalu byli uczniowie klasy IIa, którzy prezentowali przygotowane metodą projektu tematy:
- „ Jak niemieckie wynalazki zmieniły nasze życie?”,
- „Kabaret jako sztuka łatwa i przyjemna”,
- „Chemia jest wszędzie. Czy można przeżyć jeden dzień bez chemii?”,
- „Młodzież dawniej i dziś”,
- „Fizyka w życiu codziennym”.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Bałtów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.   


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: IN-III.7820.1.2.2013 z dnia 28.04.2014r.


Ziemia - nasz wspólny dom

Dzień Ziemi w Filii w Wólce Bałtowskiej upłynął pod hasłem „Ziemia – nasz wspólny dom”.Z tej ważnej okazji uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem p. Anny Smolińskiej przygotowali ciekawy program artystyczny, w którym  uczyli swoich kolegów jak zostać prawdziwymi ekologami. Słowami piosenek i wierszy dotyczących ochrony przyrody zachęcali wszystkich do walki z paskudnym i cuchnącym potworem, który zatruwa nasze środowisko. Królewna Śmieszka wraz z Ekoludkami wysprzątały cały las i przegoniły groźnego potwora. Ważnym punktem programu był turniej wiedzy ekologicznej. Wylosowani uczniowie z każdej klasy wzięli udział w pięciu konkurencjach dotyczących znajomości świata przyrody, a także sprawności fizycznej. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy II. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i gromkimi brawami.Na zakończenie imprezy swoje zdolności taneczne zaprezentowała klasa III wykonując taniec współczesny i zachęcając wszystkie koleżanki i kolegów do wspaniałej zabawy.


4 maja - Dzień Strażaka


Zaproszenie na uroczyste obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Młodzieżowa Rada Gminy Bałtów

Zarządzenie nr 1/2014 Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów I kadencji (2014-2016).


Zawiadomienie Starosty Ostrowieckiego GK.I.6017-1/10 z dnia 14.04.2014r.

Zawiadomienie Starosty Ostrowieckiego GK.I.6017-1/10 z dnia 14.04.2014r. o terminie okazania opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów oraz zebrania oświadczeń w sprawie projektu i zasad objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów.


Obchody Niedzieli Palmowej w Gminie Bałtów

 


Gminne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w Bałtowie

10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyło się Gminne Spotkanie  Kół Gospodyń Wiejskich  pn. „Bezpieczeństwo i ubezpieczenia społeczne w rolnictwie”, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie z inicjatywy Pana Stanisława Golmento z PIP, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Gości powitał Wójt Gminy Bałtów Pan Andrzej Jabłoński.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Wielkanoc 2014r.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz dokumenty do pobrania.


Życzenia Wielkanocne


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 07.04.2014r. znak: Oś.6220.3.2014

  


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 29 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.


Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 53/2014  Wójta Gminy Bałów z dnia 10.04.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zaproszenie na uroczyste obchody Niedzieli Palmowej


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2013, dotyczące zawiadomienia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754, w części dotyczącej obszaru miejscowości Okół tj. od km 22+211 do km 25+353.


Bałtów wygrał

Sportowcy z Bałtowa zajęli I miejsce w V Turnieju Piłki Siatkowej „Spotkajmy się w Krzemiennym Kręgu”, który odbył się 29 marca br. w Kunowie. Drużyna w składzie: Anna Maciejak, Błażej Chmielnicki, Andrzej Jabłoński, Artur Kaczor, Marek Korólczyk, Konrad Korzeniowski, Tomasz Mroczek, Michał Nowek, Bartłomiej Rola, Cezary Stępniewski, Konrad Wnukowski w eliminacjach pokonała zespoły z Chotczy, Rzeczniowa i Bodzechowa. W ćwierćfinale wygrała ponownie z zespołem z Chotczy, a w finale drużyną z Ćmielowa. W całym turnieju Siatkarze z Bałtowa wygrali wszystkie  mecze, na szczególną uwagę zasługuje to, że zwycięstwo przyszło im bez straty seta. Drużyna wspierana była przez wiernych kibiców – młodzież z Junior Bałta i pracowników Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg” . Siatkarzom gratulujemy zwycięstwa dziękując za ich zaangażowanie, walkę i ciekawą grę.  Dziękujemy Kibicom za wspaniały doping naszej drużyny i uświetnienie zawodów. 


Wiosna w SP w Bałtowie

21 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie wzięli czynny udział w wesołej uroczystości z okazji powitania wiosny. Społeczność szkolna klas IV – VI  definitywnie pożegnała zimę specjalnym programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. Annę Kądzielę-Płazę i p. Alicję Budzeń. Zespół taneczny „Stokrotki” wprowadził wszystkich w wiosenny nastrój, zapraszając do wspólnej zabawy.


Gimnazjaliści z Bałtowa na scenie w MCK w Ostrowcu Św.

21 marca br. w tradycji szkolnej kojarzony jest z Dniem Wagarowicza. Jednak nie wszyscy stawiają na bezcelowe wagarowanie. Wiele młodych osób spędza ten dzień efektywnie, tak jak uczniowie Gimnazjum w Bałtowie, którzy mieli okazję sprawdzić swe umiejętności muzyczne na forum ostrowieckiego MCK. Gimnazjalny zespół „Dark Orion” wystąpił gościnnie wraz z grupą „Vermilion”, świętującą rocznicę swego powstania. Miłośnicy „ostrych brzmień” mieli w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. prawdziwą ucztę muzyczną (http://www.ostrowiectv.pl/29,5054-witaj_wiosno!.html). Zarówno publiczność jak i sami występujący świetnie się bawili. Dla zespołu „Dark Orion” był to sceniczny debiut. Do tej pory Michał Budzeń, Mateusz Foremniak, Kamil Stanek i Mateusz Szewczyk występowali wyłącznie dla społeczności szkolnej.


Projekt Zostać Przedsiębiorczym

W dniach 24-25 marca 2014r. w Łodzi odbyła się, zorganizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, upowszechniająca konferencja dotycząca innowacyjnego projektu „Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Święto liczby π w ZSP Gimnazjum w Bałtowie

Niejeden uczeń denerwuje się przed lekcją matematyki, ale uczniowie ZSP Gimnazjum w Bałtowie przekonali się, iż nie taki diabeł straszny, jak go malują, a matematykę można „oswoić". Okazja była szczególna, gdyż 14 marca to obchodzony na całym świecie Dzień Liczby π.


1 kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki

Zespół Szkół Publicznych w Bałtowie  w odpowiedzi na zaproszenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który zainicjował akcję edukacyjno-charytatywną "Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje" dla uczczenia przez szkoły/placówki województwa świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II, postanowił  włączyć się w tak zacne dzieło.


Gimnazjaliści z wizytą w Zakładzie Poprawczym

W dniu 27.03.2014 w ramach zajęć profilaktycznych, gimnazjaliści z kl. IIa ZSP Gimnazjum w Bałtowie pod opieką p. Marioli Gołasy oraz pedagoga szkolnego p. Edyty Rabsztyn wyjechali z wizytą do specjalnej placówki resocjalizacyjnej dla nieletnich mieszczącej się w Ostrowcu Św. na ul. Długiej.
 


Pierwszy Dzień Wiosny w PSP w Okole

21 marca przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia  w zwyczaju jest robienie kukły i topienie jej w rzece.
Wielu historyków uważa, że zwyczaj topienia słomianej kukły pojawił się w Polsce wraz z przyjęciem chrześcijaństwa. Kukła uosabiała wówczas nie tylko zimę, ale też wszystkie nieszczęścia i zło. Aby się ich pozbyć lalkę topiono bądź palono.


Wiosno - ach to Ty!

  21 marca br., zgodnie z tradycją, uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej w Bałtowie uroczyście powitali długo wyczekiwaną WIOSNĘ. Bajecznie kolorowe stroje i uśmiechnięte buzie sprawiły, że upragniona pora roku wreszcie zawitała do wyczekujących ją maluchów.
 


Dzień Kobiet w ZSP w Bałtowie - filia w Wólce Bałtowskiej

Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz w roku się zdarza,
Gdy 8 Marca z gwarem wiosny,
Wytryśnie z kartek kalendarza.”

 
 


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.03.2014, znak: IN-III.7820.1.2.2013, dotyczące zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice  - granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269- z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353"


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bałtów informuje, że dnia 25 marca 2014 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie na okres 21 dni, tj. od 25.03.2014 r. do 09.04.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem młyna gospodarczego wraz  z urządzeniami przynależnymi, położona w Bałtowie oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Bałtów jako działka nr 979/2 o pow. 0.0383 ha objęta księgą wieczystą  Nr KI1O/00047320/0. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Bałtowie lub telefonicznie  41 2641008 wew. 16.

Bałtów, dnia 24.03.2014 r.


Eliminacje Gminne Turnieju

W dniu 21 marca br. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyły się eliminacje gminne OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W konkursie udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Szkoły Podstawowej w Okole oraz gimnazjaliści z Bałtowa. Turniej składał się z części pisemnej oraz z części ustnej, do której zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca z dwóch grup wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 4 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Kunowie.


Kurs komputerowy w ramach grantu

W ramach realizacji projektu „RozPRACUJ to z biblioteką” Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała kurs komputerowy „Podstawy obsługi komputera i Internetu”.
Program obejmował :
1.    system operacyjny Windows
2.    edytor tekstów MS Word
3.    arkusz kalkulacyjny MS Excel
4.    Internet
Szkoleniem objęto grupę dziesięciu bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Bałtów. Kurs przeprowadzili specjaliści z Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. Uczestniczki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu – zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać podczas poszukiwania pracy.


Dzień Kobiet w PSP w Okole

10 marca 2014 r. uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole   pod kierunkiem pana Cezarego Stępniewskiego i Pawła Grabskiego zaprezentowali przedstawienie kabaretowe, którym uczcili Święto Kobiet. Chłopcy w zabawny sposób opowiedzieli  historię kobiecych zmagań o równouprawnienie, a  na koniec, jako grupa „Dziewczyny do wzięcia” wykonali taniec do piosenki „Słowianki”. Występ zakończył się owacją i powtórnym popisem tanecznym. 


Sukces uczennicy PSP w Okole

W piątek 7 marca 2014 r. uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole Julia Nowakowska wzięła udział w  Przeglądzie Recytatorskim Twórczości Patriotycznej  w 100 rocznicę powołania I Brygady Legionów J. Piłsudskiego. Julka zajęła drugie miejsce recytując wiersz Józefa Relidzyńskiego „Okwieciła się dziś ziemia wiosną”. Konkurs został zorganizowany przez Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Jego celem było m.in. patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży przez kultywowanie twórczości legionowej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno poezji i prozy. Nasza szkoła nosi imię Legionów Polskich, zatem naszym obowiązkiem było wzięcie udziału w tym konkursie.


Dopłaty do materiału siewnego w 2014 roku

 


Dzień Sołtysa

 11 marca br. obchodziliśmy „Dzień Sołtysa”. Z  tej okazji  podczas sesji Rady Gminy w Bałtowie Wójt Gminy Bałtów Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński złożyli życzenia wszystkim Sołtysom z terenu gminy oraz  podziękowali im za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.


Obwieszczenie PKW o wyborach do Parlamentu Europejskiego - kalendarz wyborczy

   


Obchody Dnia Kobiet w Gminie Bałtów

 „Nie przestawajcie się uśmiechać, ponieważ nigdy nie wiecie, kto może się zakochać w Waszym uśmiechu”… takie hasło przyświecało przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie imprezie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła się życzeniami i kwiatami, które Wójt Gminy Bałtów – Pan Andrzej Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy – Pan Leszek Smoliński złożyli na ręce zaproszonych kobiet.


IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez KRUS

W dniu 27 lutego 2014r. rozstrzygnięto na szczeblu gminnym  IV Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  organizowany  przez KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi-nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich.  Zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń  wykorzystywanych w pracy rolnika. Rozbudzaniu i rozwijaniu wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród uczniów.


Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Bałtów z dnia 07.03.2014

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu

I. PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu. Termin konsultacji: od 5 marca 2014 r. do 12 marca 2014 r.

II. FORMY KONSULTACJI
Konsultacje polegają na wyrażeniu pisemnej opinii na temat projektu uchwały.Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej www.gminabaltow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bałtów. Pisemną opinię w sprawie wyżej wymienionego projektu uchwały należy dostarczyć  do sekretariatu Urzędu Gminy w Bałtowie w kopercie z dopiskiem „W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów i nadaniu jej Statutu”. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Gminy w Bałtowie jest Agnieszka Kopała – Sekretarz Gminy Bałtów.

UWAGA:
- Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
- Opinie dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.
- Brak opinii uznany zostanie za akceptację projektu uchwał.
 


Realizacja grantu

W dniu 26 lutego 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie odbyło się spotkanie z psychologiem z WUP w Kielcach panią Małgorzatą Wirecką- Zemsta. W spotkaniu uczestniczyła grupa kobiet , do których kierowany jest grant w ramach projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. Tematyką było poznanie własnego potencjału, podniesienie własnej samooceny jak również zmotywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Działania podjęto, by ułatwić kobietom powrót na rynek pracy. W Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie odbyły się również  kolejne warsztaty dla  klas III gimnazjum, dotyczące  kierunków dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej, przeprowadzone przez doradców zawodowych z WUP w Kielcach panią Agnieszkę Stokowiec i panią Katarzynę Łazarską.
 


8 Marca Święto Kobiet


Z drugiej strony wolności

W dniu 25.02.2014 w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie, w ramach zajęć profilaktycznych prowadzonych w naszej szkole, odbyło się spotkanie z czterema wychowankami Domu Poprawczego mieszczącego się w Ostrowcu Św. na ul. Długiej. Przybyli oni wraz z wychowawcą. Uczniowie klas I-III Gimnazjum oraz klasy VI Szkoły Podstawowej mogli uczestniczyć na żywo w nietypowym spotkaniu połączonym z wymianą doświadczeń oraz poznaniem historii z życia wziętych młodych ludzi, którzy popełnili błąd i musieli za niego drogo zapłacić…cenę wolności.


Potrzebny jest taki dzień, dzień troski o język ojczysty...

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w SP w Bałtowie zorganizowano uroczysty apel poświęcony kulturze języka. Dzień ten był świetną okazją do uświadomienia uczniom, dlaczego tak ważna jest dbałość o poprawną polszczyznę, czym jest kultura języka, czyli umiejętność poprawnego mówienia i pisania, która powinna być bliska sercu każdego Polaka. Następnie odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Wzięli w nim udział  uczniowie z klas IV – VI. Poszczególne klasy reprezentowały 3 – osobowe drużyny. Uczestnicy musieli się wykazać poprawnością językową i ortograficzną, znajomością utworów Juliana Tuwima. Ponadto mieli za zadanie zmierzyć się z tzw. "łamańcami językowymi". Wszyscy świetnie się bawili. Koledzy i koleżanki z zapałem kibicowali swoim drużynom. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
 


Dzień Św. Walentego - o miłości nie tylko na poważnie

Coraz bardziej popularne w naszym kraju Święto Zakochanych w bieżącym roku szkolnym przypadło w ferie, dlatego uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie postanowili je celebrować 24.02.2014r. Ten dzień kojarzy się wszystkim z wyrażaniem sympatii poprzez obdarowanie najbliższych kolorowymi kartkami czy upominkami. Samorząd Uczniowski ZSP w Bałtowie (pod kierunkiem opiekunów: Pani A. Biesiady - Gruszczyńskiej oraz Pani Z. Kacały) przygotował bogaty program artystyczny. Nie zabrakło koncertu życzeń, skeczy o tematyce miłosnej. Uczniowie w humorystyczny sposób zaprezentowali również parodię popularnego telewizyjnego programu rozrywkowego -„Randka w ciemno”. Impreza wzbogacona była zróżnicowanym repertuarem muzycznym. Publiczność mogła posłuchać zarówno nastrojowych ballad rockowych jak i piosenek poetycko- lirycznych w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów i uczennic. Oczywiście punktem kulminacyjnym był występ rodzimego szkolnego zespołu „DARK ORION”. Zabawa zakończyła się już tradycyjnie „pocztą walentynkową” oraz tańcem zwycięskich par.


Zaproszenie


Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bałtów na rok szkolny 2014/2015

  


15-lecie Wiadomości Świętokrzyskich


Projekt Laserowi Odkrywcy z ZSP Gimnazjum w Bałtowie

W lutym 2014r. uczniowie Gimnazjum w Bałtowie przystąpili do społecznościowego projektu badawczego "Laserowi Odkrywcy". Projekt ten realizowany jest w ramach programu "Ścieżki Kopernika" ogłoszonego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa i Fundacją Centrum Geo Historii.
 


Walentynki - czas radości

20 lutego 2014r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Bałtowie obchodzili „Walentynki”. Był to miły i radosny dla wszystkich dzień. Uczniowie klasy III – Izabela Parcheta i Jakub Szczerbiński - ciepło przywitali wszystkich zebranych i przybliżyli krótko zwyczaje walentynkowe.


Konsultacje projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014r.

Wójt Gminy Bałtów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządoweoraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: Projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2014 roku. Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się w wersji elektronicznej na stronie www.gminabaltow.wp.pl a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów. Konsultacje odbywać się będą w dniach 24 lutego 2014r do 10 marca 2014r. Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2014r. na: adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaltow.pl, numer faksu: 41/264 13 03, adres siedziby tj. Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów.
 


KOMUNIKAT

W okresie od 12 do 18 lutego 2014r. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim na skutek pomyłki pobierał nienależną mu opłatę w wysokości 1 zł. za każdy przelew mieszkańców Gminy Bałtów dotyczący opłaty „śmieciowej”. Na skutek interwencji Wójta Gminy Bałtów, Bank zaniechał poboru wspomnianej opłaty. Obecnie trwają ustalenia w jaki sposób Bank winien zwrócić Państwu niesłusznie pobrane opłaty. O ustaleniach powiadomimy Państwa w terminie późniejszym.


Projekt pn. Wspólna sprawa na 2014r. - rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie prowadzi nabór uczestników do realizacji projektu systemowego pn. Wspólna Sprawa na rok 2014. Rekrutacja trwa od 24 lutego 2014 do 03 marca 2014r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zwiększenie aktywności osób na rynku pracy, poprawa funkcjonowania rodzin objętych wsparciem oraz rozwój aktywnych form integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu mogą być:
• Osoby zamieszkujące na terenie gminy Bałtów,
• Osoby w wieku aktywności zawodowej niezatrudnione lub zatrudnione – zagrożone wykluczeniem społecznym,
• Osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej,
• Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, bądź posiadające kwalifikacje nieodpowiadające wymogom rynku pracy,
• Osoby niepełnosprawne.
Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia tj.
•    szkoleń, kursów zawodowych,
•    działań wspierających jak kluby samopomocowe, doradztwo ( m.in. prawne, psychologiczne, zawodowe).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są  o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie od 24.02.2014r. do 03.03.2014r. w godz. 7.00-15.00
 


Inicjatywa utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bałtowie

6 grudnia 2013r. miało miejsce pierwsze, inicjujące spotkanie dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bałtów. Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” przyciągnęła około 60 młodych i aktywnych ludzi, żywo zainteresowanych sprawami lokalnymi. Po części oficjalnej z udziałem władz Gminy Bałtów, na której młodzież otrzymała wsparcie od radnych, rozpoczęła się część integracyjna  połączona z przedstawieniem zasad działania przyszłej grupy oraz zdefiniowaniem oczekiwań kandydatów. Na kolejnych spotkaniach młodzież uczestniczyła m.in. w spotkaniu z jednym z radnych Gminy Bałtów, który opowiadał im o przebiegu sesji Rady Gminy oraz rozpoczęła pracę nad pierwszym ze swoich projektów.


Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych

14 lutego br. w Urzędzie Gminy  w Bałtowie odbyło się spotkanie podsumowujące konkursy, które zostały przeprowadzone podczas ferii zimowych. Zwieńczeniem ferii była pogadanka z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach Panem Stanisławem Golmento, której tematem było bezpieczeństwo dzieci mieszkających na wsi. Spotkanie miało na celu również wręczenie nagród przyznanych uczestnikom dwóch konkursów plastycznych.
 


Walentynki w PSP w Okole

14 lutego- dzień św. Walentego w wielu krajach świata, ostatnio także u nas, obchodzony jest jako Dzień Zakochanych. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole uczniowie świętowali ten dzień 18 lutego br.


Choinka w PSP w Okole

Choinka szkolna wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.  Jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.


Dzień Babci i Dziadka w Szkole w Okole

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Publicznej Szkole Podstawowej w Okole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
 


Obwieszczenie WOO-II.4242.26.2013.IKG.18

  


Zaproszenie

Urząd Gminy w Bałtowie oraz ŚODR Modliszewice Powiatowy Zespół Doradczy w Ostrowcu Św. organizują wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

  


Ferie z Biblioteką


OGŁOSZENIE - KAPELA LUDOWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie oraz Pan Jerzy Walczyk podejmują próbę stworzenia kapeli ludowej. Biblioteka dysponuje strojami ludowymi oraz instrumentami muzycznymi: kontrabas, trąbka, klarnet, akordeon. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 19 lutego 2014 r. o godz.15.30 w siedzibie Biblioteki.


Ferie w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Z Babcią i Dziadkiem w karnawale

 Bywają takie dni, kiedy za oknem mróz i śnieg, a w sercach - ciepło uczuć. Taki dzień przypadł właśnie 25 stycznia 2014r., kiedy to, zgodnie z przyjętą już tradycją, w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przygotowali uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Grant dla Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie złożyła  wniosek o przyznanie grantu na realizację zadań na rzecz lokalnego rynku pracy w ramach projektu „ RozPRACUJ to z biblioteką”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka otrzymała grant w wysokości 4400,00 zł.  Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu, który będzie trwał od 17 stycznia 2014 roku do 15 czerwca 2014 r. Programem zostanie objętych 10 kobiet z terenu Gminy Bałtów w wieku od 25 do 40 lat, wychowujących  dzieci, chcących powrócić na rynek pracy. W ramach grantu zostaną przeprowadzone działania:
•    kurs kwalifikacyjny w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu , przeprowadzony przez specjalistę. Kurs będzie trwał 30 godzin dydaktycznych
•    spotkanie z psychologiem
•    spotkanie z pracodawcą z terenu gminy
•    wyposażenie biblioteki w poradniki dotyczące informatyki 
Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udziałem w projekcie udziela się w siedzibie Biblioteki lub pod numerem tel.  41 / 264 13 30.


Ferie zimowe 2014r.


Ferie zimowe w PSP w Okole

Program zajęć w ferie zimowe 04.02.2014r. – 07.02.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole:
04.02.2014r. – Wyjazd na basen do Ostrowca Św.
05.02.2014r. – Zajęcia plastyczne – konkursy
06.02.2014r. – Zabawy na śniegu, zajęcia sportowe
07.02.2014r. – „Walentynki”


Ferie w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

 


Ferie w ZSP w Bałtowie

  


Ferie z Biblioteką w Bałtowie


Kolędowanie w kolegiacie Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.

Zespoły  ludowe z terenu gminy Bałtów uczestniczyły w VII Międzypokoleniowym Przeglądzie Staropolskich Kolęd i Pastorałek w kolegiacie pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św.


Dzień Babci i Dziadka


Karnawał - czas radości i zabawy

W czwartek 16 stycznia 2014r. uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej ZSP w Bałtowie mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Radę Gminy Bałtów. Całość imprezy w „Zajeździe Przystocze” w Bałtowie poprowadzili profesjonalni animatorzy. Różnorodność przygotowanych propozycji zachęciła dzieci do czynnego udziału w atrakcyjnych zabawach ruchowych. Wiele radości dostarczyły najmłodszym tańce  integracyjne, zaś konkursy i konkurencje taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem i wywołały ogromny entuzjazm uczestników. Impreza rozpoczęła się iście brazylijskim klimatem – nauczyciele i uczniowie wspólnie poczuli atmosferę karnawału, tańcząc sambę. Atrakcyjnym elementem okazały się także nadmuchane baloniki. Posłużyły one do wesołej zabawy, gdzie w rytmie Macareny dzieci tańczyły w parach wykonując przy tym proste polecenia prowadzących. Wszyscy dobrze się bawili, o czym świadczyły ich uśmiechnięte twarze. Słowa podziękowania kierujemy do Rady Gminy Bałtów oraz wszystkich osób i instytucji, wspierających całą uroczystość.


Uczniowie ZSP Szkoły Podstawowej w Bałtowie w nowych projektach eTwinning

Uczniowie ZSP w Bałtowie od 2012 roku biorą udział w edukacyjnym programie Unii Europejskiej eTwinning, polegającym na współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Rozwija on zdolności językowe oraz umiejętność sprawnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną w szkołach europejskich. W programie biorą udział dwie grupy ze Szkoły Podstawowej: z języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.


Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na podstawie uchwały Nr 200/2013 z dnia 13 grudnia 2013r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony - licytację na sprzedaż zbędnych używanych środków trwałych (ruchome składniki majątkowe) po zlikwidowanym Zespole Szkół w Bałtowie. Licytacja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014r. o godz. 11.00 w świetlicy dawnego Zespołu Szkół w Bałtowie, 27-423 Bałtów 81.


V Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie

 


Jasełka w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

 


Życzenia świąteczne


Ogłoszenie o przetargu


 

Aktualności: 2200 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com