Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

Zajęcia świetlicowe w formie zdalnej

Szanowni rodzice i uczniowie! W związku z czasowym ograniczeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych między innymi w placówkach oświatowych, od dnia 25 marca do 10 kwietnia  bieżącego roku, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole prowadzi zajęcia w formie zdalnej. Na stronie internetowej PSP im. Legionów Polskich w Okole w zakładce „Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole” systematycznie umieszczane są pliki z propozycjami zajęć wg planu pracy Świetlicy oraz nowe propozycje dostosowane do aktualnej sytuacji w naszym kraju.


Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19

Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19


Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

Gmina Bałtów

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Gmina Bałtów

Kwarantanna w czasie koronawirusa SARS-Cov-2


Komunikat dotyczący pracy ARiMR


Informacje dotyczące koronawirusa


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 uprzejmie informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone wyłącznie przez środki porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z porady prawnej należy wypełnić zgłoszenie, które zostało zamieszczone w załączniku. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 664 990 364.


Apel do mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 10-lecia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

W  kwietniu 2020 roku mija 10 lat od powołania do działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, pod nazwą Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole.  Z tej okazji zachęcamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Bałtów, którzy aktualnie są lub byli uczestnikami zajęć świetlicowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „10 lat naszej Świetlicy w Okole”.  Szczegóły konkursu podajemy w Regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Bałtów oraz u wychowawcy Świetlicy.


Kwalifikacja wojskowa

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020


Dzień Sołtysa

Gmina Bałtów

Azbest

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.,poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.


Z wizytą na Olimpie

W ten szary, pochmurny poniedziałek uczniowie klasy piątej jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki przenieśli się na Olimp. Spędzili tam niezwykły czas w towarzystwie bogów i bogiń greckich, którzy opowiedzieli swoje historie. To była pasjonująca „wyprawa”, dzięki której wszyscy naocznie utrwalili sobie poznaną wiedzę na temat mitologii greckiej. Teraz już nikt nie pomyli Zeusa z Posejdonem czy Ateny z Artemidą. Utrwalanie wiedzy jak widać nie musi być nudne.


Pamiętam ...

1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także  poznać losy zamordowanych polskich oficerów. „Żołnierze Wyklęci” to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.                                          
Organizatorką akcji była nauczycielka historii p. Teresa Szczygieł.


Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarbce Dolnej

Gmina Bałtów

Lista Zalecanych Odmina (LZO) do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2020


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Zaproszenie na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego", która odbędzie się 5 marca 2020 roku.Konferencja kierowana do przedsiębiorców działających w regionie świętokrzyskim.


Zaproszenie

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Pierwsza w powiecie ostrowieckim Akademia Małego Strażaka

W bieżącym roku szkolnym, w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych, odbywają się zajęcia pożarnicze prowadzone przez p. Zuzannę Kacałę. Zainteresowanie tą tematyką przyczyniło się do powstania w gminie Bałtów Akademii Małego Strażaka. Należy do niej 15 małych adeptów z klas I – VI  Szkoły Podstawowej w Bałtowie.


Konferencja dla Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, organizuje konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz plakat promujący.


Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP im. Legionów Polskich w Okole

             Już po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole wzięła udział w obchodach kolejnej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który przypadł na 11 lutego.  DBI 2020 obchodzony był pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Informacja dotycząca opłaty miejscowej


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie infomuje, że wznowiono wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (41) 264-15-30.


Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 stycznia 2020 r.


Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Tak również było i w tym roku. 22 stycznia  2020 roku dzieci z przedszkola, zerówki, klas I- III, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, który złożył Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, a uczniom na ręce Pani dyrektor Joanny Adamus przekazał robota edukacyjnego, aby nauka kodowania i programowania stała się prosta
 i przyjemna.

Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, zatańczyły krakowiaka. Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie: Anna Żuchowska, Mariola Szumlak, Beata Walczyk, Aneta Kocjan oraz Paweł Grabski. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej.

W  imieniu wszystkich babć i dziadków Pan Henryk Choinka i pani Adela Zięba podziękowali nauczycielom i dzieciom za pięknie przygotowanie tego szczególnego dnia.

W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

 „Babciu i Dziadku, na pewno to wiecie

Kochamy Was najbardziej na świecie.

Z Wami nie jest straszny świat

Żyjcie w zdrowiu nam sto lat!”

Te i wiele innych życzeń usłyszeli Babcie i Dziadkowie podczas pięknej uroczystości, która odbyła się 21 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie. W tym dniu,  na serdeczne zaproszenie swoich wnuków, bardzo licznie przybyli oni na uroczystość przygotowaną przez najmłodszych uczniów z  klas 0- III pod kierunkiem p. E. Klepacz, p. J. Jabłońska, p. A. Smolińska i p. A. Bugajska.


XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 19 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się    XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie, pod patronatem Wójta Gminy Huberta Żądło.


XXVII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020

18 stycznia br. zespół Bałtowianie uczestniczył w eliminacjach XXVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020, które odbyły się w Skarżysku Kamiennej. Zespół zaprezentował dwa utwory: "Nad Betlejem" i "Widziałeś ty Banku" przy akompaniamencie instruktora pana Pawła Cieślika.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020r.


Warsztaty z profilaktyki uzależnień

W dniach 7-8 stycznia 2020r. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach programów „CUKIERKI”, „Spójrz inaczej”, „SMAK ŻYCIA, czyli debata o dopalaczach”. Zajęcia z uczniami prowadziła pani psycholog Justyna Woźniak z Centrum Profilaktyki Psychoedukacji „PROGRES” we Wrocławiu.


Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Sygn. akt VIII Ns 764/19


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów na rok 2020


Zawiadomienie o dyżurach w zakresie pomocy przy wypełnianiu nowych deklaracji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych


Jasełka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

Boże Narodzenie to święto miłości i nadziei. W tym magicznym okresie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie, jak co roku, zaprezentowali 20.12.2019r. tradycyjny program bożonarodzeniowy. Rozpoczęła go scena w raju i dylematy naszych praojców: Adama i Ewy. Następnie publiczność przeżywała przygody księżniczki Wiktorii - wnuczki króla Melchiora, poszukującej małego Jezuska.


Szkolna Wigilia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

 Środa 18 grudnia 2019 roku to, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich  w Okole, magiczny dzień, dzień szkolnej Wigilii. Na wspólne świętowanie przybyli zaproszeni goście, Agnieszka Kopała, sekretarz Gminy Bałtów, Monika Majewska, sołtysi, rodzice, dziadkowie uczniów i mieszkańcy gminy Bałtów i Tarów. Najbardziej wyczekiwanymi przez wszystkich gośćmi byli uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia z Sienna.  Przyjechali do nas już trzeci raz, aby zaprezentować koncert kolęd i pastorałek.


Gmina Bałtów

Choinka z Leśnictwa Bałtów na Jasnej Górze

W poniedziałek, 16 grudnia w Częstochowie na Jasnej Górze miało miejsce uroczyste przekazanie przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski okazałego, przystrojonego w świąteczne dekoracje drzewka bożonarodzeniowego. Wójt Gminy Bałtów  - Hubert Żądło reprezentował gminę jako włodarz terenu,
z którego jodła została pozyskana – leśnictwo Bałtów.


Wyposażenie sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej - Szkoła Podstawowa w Bałtowie


Ubieranie choinek z przedszkolakami

W dniu 13 grudnia br. dzieci  z przedszkola w Bałtowie oraz w Okole wraz z Wójtem Gminy Bałtów Hubertem Żądło wspólnie dekorowali dwie choinki. Jedna z nich zostanie przekazana na licytację charytatywną, zaś druga udekoruje Urząd Gminy w Bałtowie.


Bombkowy zawrót głowy

W dniu 29.11.2019 r. uczniowie klas 0, I, II, III pod opieką swoich wychowawczyń: Edyty Klepacz, Justyny Jabłońskiej i Anny Smolińskiej udali się na wycieczkę do pierwszego w świecie Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.


Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie zgłoszenia się spadkobierców nieżyjących właścicieli gruntów wywłaszczonych pod drogę wojewódzką nr 754 w celu pobrania odszkodowania z depozytu sądowego.


Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W dniu 9 grudnia br. Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło wraz z księgową budżetową Małgorzatą Saracen zawarli umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, które polegać będzie na zapewnieniu usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kwota dofinansowania 108 540,00zł co stanowi 100% kosztów zadania.


Informacja

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zamieszczony w dniu 05.12.2019r.


Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów w sezonie zimowym 2019/2020


Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesionalne usługi doradcze


Różne oblicza teatru

W ramach zajęć teatralnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Bałtowie uczniowie poznają rożne formy sztuki scenicznej nie tylko teoretycznie. Sami również podjęli się próby stworzenia kukiełek, które w magiczny sposób ożyły dzięki ich twórcom. Szóstoklasiści napisali swój scenariusz parafrazując znane
i lubiane baśnie.


Wieczornica Patriotyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole co roku w sposób szczególny obchodzi dzień swojego Patrona. W tym roku szkolnym na to szczególne święto zaproszono gości 27 listopada. Do szkoły przybyli: Wójt Gminy Bałtów, Hubert Żądło, sekretarz Gminy, Agnieszka Kopała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie, Lidia Pastuszka, z pocztem sztandarowym,  dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 roku, Andrzej Zaciera oraz Małgorzata Minkina, zastępca dyrektora wraz z pocztem sztandarowym.


Zaproszenie na szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu


Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Wycieczka do stolicy

 

We wrześniu 2019r. Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do konkursu „Przesłanie klimatyczne” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i otrzymała nagrodę w wysokości  10 tys. zł na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji ekologicznej stanowiących wyposażanie pracowni w szkole oraz 4 tys. zł na dofinansowanie wycieczki edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczej.


Najmłodsi przyjaciele biblioteki szkolnej

8 listopada 2019r. nowymi przyjaciółmi biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej  w Bałtowie zostali uczniowie klasy pierwszej. Na pierwsze spotkanie z biblioteką przyszli ze swoją wychowawczynią p. Justyną Jabłońską.


Coś dla ciała i ducha

Najmłodsi już znają zalety tańca. Teraz przyszła kolej na dorosłych. Od 16 listopada w Szkole Podstawowej w Bałtowie rozpoczęły się zajęcia ZUMBA FITNESS prowadzone pod czujnym okiem instruktora Aleksandry Kaczmarzyk oraz zajęcia jogi prowadzone przez panią Aleksandrę Korulczyk.


Pyszne, zdrowe, jesienne kanapki

18 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie dzieci z klasy I pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Jabłońskiej wzięły udział w zajęciach kulinarnych pod hasłem: „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.


Gmina Bałtów

Gmina Bałtów

OBCHODY 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BAŁTOWIE

Dnia 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.           
Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu nastąpiła krótka lekcja historii przybliżająca czasy, w których Polska walczyła o upragnioną wolność. Nastroje i emocje tamtej epoki zostały przywołane dzięki okolicznościowym wierszom oraz patriotycznym pieśniom.


Udział Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole i Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole w drugiej edycji akcji „Się gra się ma … Bezpieczny Playroom”.


Uroczyste Obchody 101.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Prelekcja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.

Dnia 23.10.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przeprowadzona została prelekcja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród młodzieży, którą opracowała i przygotowała p. Ewa Siepetowska.


Zajęcia teatralne szóstoklasistów - Szkoła Podstawowa w Bałtowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie zdobywają wiedzę nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale również rozwijają swoje pasje, zainteresowania, talenty na zajęciach dodatkowych.


Informacja

INFORMACJA

NOWA LINIA KOMUNIKACYJNA

,, Ostrowiec Świętokrzyski – Okół przez Bałtów”

Urząd Gminy w Bałtowie – Gmina Bałtów informuje, że od 1 października 2019 roku uruchomiono nową linię komunikacyjną o charakterze użyteczności publicznej ,,Ostrowiec Świętokrzyski – Okół przez Bałtów”, na którą uzyskano dopłatę z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów 2019 roku.

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów 2019 roku


KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Program

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Komputery dla Gminnej Biblioteki Publiczej w Bałtowie

W dniu 29 października 2019r. - Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło z rąk Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Józefa Cepila odebrał 5 zestawów komputerowych, które będą służyć społeczności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie. Dotychczasowe komputery były kilkuletnie i przestarzałe a Gmina Bałtów nie posiadała własnych środków na zakup nowych. Dziękujemy więc ARIMR w Kielcach za przekazanie nam komputerów, które są w bardzo dobrym stanie i które na pewno posłużą dzieciom, młodzieży i całej społeczności kilka lat.


Samochód dla OSP Wólka Pętkowska

W dniu 29 października br., w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczego Daewoo Lublin dla jednostki OSP Wólka Pętkowska. Oficjalnego przekazania na ręce druha Prezesa Krzysztofa Misiury, Skarbnika OSP Tomasza Młynka oraz Wójta Gminy Bałtów Huberta Żądło dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Robert Grudzień. Samochód ratowniczo – gaśniczy został przekazany do jednostki OSP w ramach dobrej współpracy oraz podniesienia mobilności jednostki, która posiada budynek wraz z garażem lecz do chwili obecnej nie posiadała na wyposażeniu takiego samochodu.


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ ...

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W GMINIE BAŁTÓW W 2019 ROKU.


Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Ostrowieckiego


Wieczór kultury ludowej

W dniu 9 października 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała „Wieczór kultury ludowej” w ramach zadania „Bałtów dla kultury ludowej”. Podczas wydarzenia zespoły ludowe „Bałtowianie” i „Biesiada” wystąpiły w nowych butach zakupionych  dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, zespołom za piękne występy.


Ślubowanie pierwszej klasy

11 października 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Pasowania na ucznia dokonał Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło. Uroczystość ślubowania połączona została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze, składali życzenia pracownikom szkoły i wspólnie z chórkiem dziewcząt, pod kierunkiem pana Pawła Grabskiego prezentowali talenty wokalne. Wyjątkowy charakter uroczystości nadała piękna, jesienna dekoracja wykonana przez panie Anetę Kocjan i Mariolę Szumlak.


Terytorialna Służba Wojskowa w 102. batalionie lekkiej piechoty w SandomierzuOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Informacja


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 


ZŁOTE GODY

29 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwunastu parom małżeńskim mieszkającym na terenie Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1968 roku i 1969 roku.


Szkolenie dotyczące uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Pierwsze czytanki dla ... trafiły już do najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Czeka na Was w prezencie wyprawka czytelnicza "Z książką na start", przygotowana przez Instytut Książki.


#BeActive w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.


Międzynarodowy Dzień Kropki w Szkole Podstawowej w Bałtowie

15 września w szkołach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day). Obchody Dnia Kropki zapoczątkowane zostały przez historię małej dziewczynki o imieniu Vashti, bohaterki książki kanadyjskiego pisarza Peter’a H. Reynolds’a pt. „The Dot”, która dzięki namalowanej kropce uwierzyła w siebie. Celem Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania.


Jesienny rajd rowerowy

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski  i Kołem Łowieckim "Szarak" z Radomia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod opieką pana Pawła Grabskiego i pana Cezarego Stępniewskiego, wybrali się na męski rajd rowerowy  do Gombrowiczówki. Po pokonaniu 7 km., spotkali się z panem Kamilem Kołaczem i panem Łukaszem Osojcą, którzy opowiedzieli o życiu lasu. Panowie przygotowali również gry terenowe, w których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. W pięknych okolicznościach przyrody, dzielni uczestnicy wyprawy zjedli pyszną kiełbaskę z ogniska. Było również  coś słodkiego.


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie

Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stepniewski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00


Zebrania w sprawie Funduszu Sołeckiego


Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne


Z KSIĄŻKĄ NA START

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przystąpiła do  kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.  Książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


Bałtów dla kultury ludowej - w ramach Programu EtnoPolska 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie realizuje  zadanie p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania to 11 709,00zł, dofinansowanie z NCK stanowi kwota 10 000,00zł.
W ramach zadania działanie obejmowało wykonanie pomiarów obuwia, złożenie zamówienia, przymiarkę i wykonanie 33 par obuwia ludowego scenicznego dla zespołów ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”. Jak również uczestnictwo zespołów w akcji Narodowego Czytania Nowel polskich.
Zadanie obejmować będzie także  zorganizowanie  w październiku „Wieczoru kultury ludowej”.


Obszar ochronny ASF


Nowe miejsce zajęć świetlicowych w Okole

Szanowni Rodzice, uczniowie szkół podstawowych Gminy Bałtów, mieszkańcy naszej społeczności. Do wiadomości Państwa przekazujemy informację, iż z dniem 1 września 2019 r. zajęcia programowe Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole zostały przeniesione na teren PSP im. Legionów Polskich. Udostępnione miejsce stworzyło lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy i zabawy dla dzieci. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpośredniego przejścia ucznia z zajęć lekcyjnych pod opiekę wychowawcy w Świetlicy. Zajęcia w świetlicowe odbywają się od godziny 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, oraz w dni wolne od nauki szkolnej (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zapisy do udziału w zajęciach realizowane są poprzez wypełnienie „Deklaracji”, którą można pobrać ze strony internetowej Gminy Bałtów i złożyć u wychowawcy Świetlicy pod nowym adresem: PSP w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów. Kierownik-wychowawca placówki składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi, Hubertowi Żądło, za wzorową organizację przeniesienia placówki, dzięki czemu dzieci z początkiem nowego roku szkolnego mają zapewnione dobre miejsce do zajęć pozalekcyjnych.


Uwaga ASF !!!

W związku z zagrożeniem chorobą ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim zaleca zapoznanie się niżej zamieszczonymi materiałami. Więcej informacji na temat ASF można uzyskać na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow


Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Rejestracja podmiotów, wydawanie paszportów roślin.


Zaproszenie na Dożynki Gminne

 


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od  01.09.2019 r do 16. 09.2019 r. będą przyjmowane wnioski o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach. Wnioski należy składać w  pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Bałtowie..
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2019 roku.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy
 


Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie z NCK.

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie zadania p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania zostaną zakupione buty ludowe sceniczne dla Zespołów Ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”.


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września 2019r. do grudnia 2019r.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z wnioskiem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.  Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


Podsumowanie półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019.

Dobiegła końca półkolonia zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bałtów. Nasi półkoloniści przez dwa tygodnie cieszyli się możliwością udziału w różnych zajęciach rekreacyjnych i sportowych, artystycznych i profilaktycznych. Tradycyjnie odbyły  się wyjazdy poza placówkę wypoczynku. W tym roku do Jura Parku w Bałtowie i do Opatowa, gdzie na miejscu odbyły się warsztaty: paleontologiczne, kulinarne oraz z zakresu savoir vivre – zachowanie przy stole. Szczególną wartością podczas tegorocznej półkolonii były zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego spędzania wakacji. W ramach tych zajęć odbyło się spotkanie ze strażakami z PSP w Ostrowcu Św. oraz spotkanie z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił dzieciom prezentację multimedialną pt. „Baw się i bądź bezpieczny w czasie wakacji”. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadziła pani psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KROPKA z Ostrowca Św. Temat spotkania dotyczył wpływu i szkodliwości napojów energetycznych na nasze zdrowie.
 Dwa tygodnie zajęć szybko minęły. Na pewno  wspomnienia pozostaną na dłużej. Główny organizator oraz uczestnicy półkolonii składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Hubertowi Żądło oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w przygotowaniu tegorocznej półkolonii.  Podziękowania należą się również wychowawcom grup półkolonijnych za opiekuńczo-wychowawczą pracę z dziećmi oraz za postawę pełną poświęcenia wobec swoich podopiecznych.


Informacja Wójta Gminy Bałtów


Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 01.07.2019 roku

    Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

    Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.


Kolejne dni zajęć na półkolonii 2019 r.

 Kolejne aktywności półkolonistów to udział w zajęciach artystycznych pt. „Mój bohater”, wykonanie doświadczenia przyrodniczego pt. „Jakie organizmy żyją w glebie?”, zajęcia z VR oraz udział w wycieczce do JuraParku w Bałtowie gdzie dzieci wzięły udział w warsztatach paleontologicznych. Zajęcia rekreacyjne i sportowe obejmowały wyjazd na basen do Ożarowa oraz gry i zabawy z dawnych lat.


Zaproszenie do udziału w Pikniku Wojskowym z okazji Święta Wojska Polskiego


OGŁOSZENIE


Kolonie dla dzieci rolników dofinansowane przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dodatkowe informacje i dokumenty kwalifikacyjne do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bałtowie, numer telefonu: 41 264-11-15.


KOMUNIKAT

„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 r.
o godz. 17.00. nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).”

 


Konferencja prasowa w związku z otwarciem punktu przyjmowania wniosków dotyczących programu ''Czyste Powietrze''

    W dniu 29 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca utworzenia w Gminie Bałtów punktu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, a także termomodernizację budynków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.
    W spotkaniu z mediami udział wzięli: Hubert Żądło - Wójt Gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a także świętokrzyscy parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj  i Senator RP Jarosław Rusiecki.
    Konferencja była następstwem podpisania w dniu 10.07.2019 r. porozumienia z WFOŚiGW w zakresie wsparcia we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki uruchomieniu punktu konsultacyjnego mieszkańcy Gminy Bałtów będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Jest to pierwszy taki punkt w powiecie ostrowieckim.


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM GRADU NA TERENIE GMINY BAŁTÓW

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy – Hubert Żądło wraz z kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Ostrowcu Świętokrzyskim – Arturem Pałką oraz z Panią Sołtys miejscowości Wólka Trzemecka – Aleksandrą Celińską, a także rolnikiem Panem Romanem Bańcerowskim dokonał wstępnego rozeznania strat jakie spowodował w dniu wczorajszym grad.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 31.07.2019 r. (środa) na stronie gminy oraz do sołtysów zostanie podana informacja dotycząca sposobu i formy zgłaszania strat jakie powstały w uprawach rolnych spowodowanych gradem.


Pierwszy dzień na półkolonii „Wakacje blisko domu VI” 2019

    29 lipca rozpoczęły się pierwsze zajęcia programowe półkolonii pn. „Wakacje blisko domu” 2019. Pierwsze chwile pobytu w placówce to oficjalne powitanie wszystkich uczestników półkolonii oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Bałtów, Pana Huberta Żądło oraz rodziców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim dzieciom w tym wydarzeniu.
    Pan Wójt życzył uczestnikom półkolonii bezpiecznego odpoczynku i owocnej pracy podczas różnych zajęć programowych, natomiast kierownik i wychowawcy zadeklarowali troskliwą opiekę i miłą atmosferę wypoczynku.


Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw


Kolejne miliony dla Gminy Bałtów …


INFORMACJA O DYŻURACH PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stępniewski
będzie przyjmował interesantów
w piątki w godz. 10.00 - 12.00.
 


 

Aktualności: 2272 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com