Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Wnioski o szacowanie szkód na skutek przymrozków wiosennych

Wnioski o szacowanie szkód na skutek przymrozków wiosennych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Bałtowie do 29 maja 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok. Wójt Gminy Bałtów  informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu w dnia 13-15 maja 2020 r. na terenie Gminy Bałtów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 29 maja 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest również  w siedzibie urzędu. Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Bałtów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, niezbędnymi do przeprowadzenia szacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2020, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.


Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info


Opis projektu zrealizowanego przez Gminę Bałtów

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Laptopy dla uczniów

Przekazanie komputerów przenośnych dyrektorom szkół z terenu gminy Bałtów. Do Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole trafi po 9 sztuk nowych laptopów. Koszt 1 laptopa wraz z oprogramowaniem Microsoft Office i wyposażonym dodatkowo w myszkę bezprzewodową, napęd DVD-RW oraz torbę opiewał na kwotę 2 409,57zł (brutto). Działanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”. Wykorzystana kwota wsparcia to 43 372,26zł.  


8 maja dniem Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki pragniemy złożyć pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie oraz szkolnym bibliotekarzom słowa uznania za trud i zaangażowanie w upowszechnianiu czytelnictwa i krzewieniu kultury wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Życzymy zdrowia i nieustającej pogody ducha, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz energii w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa.

 

    Przewodniczący Rady Gminy                                    Wójt Gminy Bałtów

             Henryk Cichocki                                                    Hubert Żądło


WAŻNY KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BAŁTÓW!

Wójt Gminy Bałtów, chcąc zapewnić mieszkańcom gminy dokonywanie płatności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w jak najmniej uciążliwy sposób informuje, że wpłaty można dokonywać u Sołtysów w swoich miejscowościach zgodnie z obowiązującymi terminami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podatek z terenu sołectwa Bałtów, będzie pobierany przez sołtysa w Urzędzie Gminy w Bałtowie w dniach od 13.05.2020r. do 15.05.2020r. w godzinach od 8.00- 15.00. W celu dokonania zapłaty należy posiadać nakaz płatniczy. Podatek z terenu sołectwa Pętkowice prosimy wpłacać indywidualnie na nr rachunku bankowego podanego na nakazie, ponieważ nie będzie możliwości zapłaty u sołtysa. W przypadku braku możliwości zapłaty u sołtysa prosimy o wpłacanie należności podatkowych na nr rachunku bankowego
BS Ostrowiec 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025.

Wójt Gminy Bałtów

/-/ Hubert Żądło

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Życzenia Wielkanocne

Gmina Bałtów

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków


Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii


Dystrybucja żywności

Gmina Bałtów

Kondolencje

Gmina Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów.


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

Zajęcia świetlicowe w formie zdalnej

Szanowni rodzice i uczniowie! W związku z czasowym ograniczeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych między innymi w placówkach oświatowych, od dnia 25 marca do 10 kwietnia  bieżącego roku, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole prowadzi zajęcia w formie zdalnej. Na stronie internetowej PSP im. Legionów Polskich w Okole w zakładce „Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole” systematycznie umieszczane są pliki z propozycjami zajęć wg planu pracy Świetlicy oraz nowe propozycje dostosowane do aktualnej sytuacji w naszym kraju.


Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19

Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19


Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

Gmina Bałtów

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Gmina Bałtów

Kwarantanna w czasie koronawirusa SARS-Cov-2


Komunikat dotyczący pracy ARiMR


Informacje dotyczące koronawirusa


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 uprzejmie informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone wyłącznie przez środki porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z porady prawnej należy wypełnić zgłoszenie, które zostało zamieszczone w załączniku. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 664 990 364.


Apel do mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 10-lecia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

W  kwietniu 2020 roku mija 10 lat od powołania do działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, pod nazwą Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole.  Z tej okazji zachęcamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Bałtów, którzy aktualnie są lub byli uczestnikami zajęć świetlicowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „10 lat naszej Świetlicy w Okole”.  Szczegóły konkursu podajemy w Regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Bałtów oraz u wychowawcy Świetlicy.


Kwalifikacja wojskowa

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020


Dzień Sołtysa

Gmina Bałtów

Azbest

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.,poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.


Z wizytą na Olimpie

W ten szary, pochmurny poniedziałek uczniowie klasy piątej jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki przenieśli się na Olimp. Spędzili tam niezwykły czas w towarzystwie bogów i bogiń greckich, którzy opowiedzieli swoje historie. To była pasjonująca „wyprawa”, dzięki której wszyscy naocznie utrwalili sobie poznaną wiedzę na temat mitologii greckiej. Teraz już nikt nie pomyli Zeusa z Posejdonem czy Ateny z Artemidą. Utrwalanie wiedzy jak widać nie musi być nudne.


Pamiętam ...

1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także  poznać losy zamordowanych polskich oficerów. „Żołnierze Wyklęci” to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.                                          
Organizatorką akcji była nauczycielka historii p. Teresa Szczygieł.


Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarbce Dolnej

Gmina Bałtów

Lista Zalecanych Odmina (LZO) do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2020


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Zaproszenie na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego", która odbędzie się 5 marca 2020 roku.Konferencja kierowana do przedsiębiorców działających w regionie świętokrzyskim.


Zaproszenie

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Pierwsza w powiecie ostrowieckim Akademia Małego Strażaka

W bieżącym roku szkolnym, w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych, odbywają się zajęcia pożarnicze prowadzone przez p. Zuzannę Kacałę. Zainteresowanie tą tematyką przyczyniło się do powstania w gminie Bałtów Akademii Małego Strażaka. Należy do niej 15 małych adeptów z klas I – VI  Szkoły Podstawowej w Bałtowie.


Konferencja dla Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, organizuje konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz plakat promujący.


Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP im. Legionów Polskich w Okole

             Już po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole wzięła udział w obchodach kolejnej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który przypadł na 11 lutego.  DBI 2020 obchodzony był pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Informacja dotycząca opłaty miejscowej


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie infomuje, że wznowiono wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (41) 264-15-30.


Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 stycznia 2020 r.


Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Tak również było i w tym roku. 22 stycznia  2020 roku dzieci z przedszkola, zerówki, klas I- III, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, który złożył Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, a uczniom na ręce Pani dyrektor Joanny Adamus przekazał robota edukacyjnego, aby nauka kodowania i programowania stała się prosta
 i przyjemna.

Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, zatańczyły krakowiaka. Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie: Anna Żuchowska, Mariola Szumlak, Beata Walczyk, Aneta Kocjan oraz Paweł Grabski. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej.

W  imieniu wszystkich babć i dziadków Pan Henryk Choinka i pani Adela Zięba podziękowali nauczycielom i dzieciom za pięknie przygotowanie tego szczególnego dnia.

W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

 „Babciu i Dziadku, na pewno to wiecie

Kochamy Was najbardziej na świecie.

Z Wami nie jest straszny świat

Żyjcie w zdrowiu nam sto lat!”

Te i wiele innych życzeń usłyszeli Babcie i Dziadkowie podczas pięknej uroczystości, która odbyła się 21 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie. W tym dniu,  na serdeczne zaproszenie swoich wnuków, bardzo licznie przybyli oni na uroczystość przygotowaną przez najmłodszych uczniów z  klas 0- III pod kierunkiem p. E. Klepacz, p. J. Jabłońska, p. A. Smolińska i p. A. Bugajska.


XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 19 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się    XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie, pod patronatem Wójta Gminy Huberta Żądło.


XXVII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020

18 stycznia br. zespół Bałtowianie uczestniczył w eliminacjach XXVII Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek Włoszczowa 2020, które odbyły się w Skarżysku Kamiennej. Zespół zaprezentował dwa utwory: "Nad Betlejem" i "Widziałeś ty Banku" przy akompaniamencie instruktora pana Pawła Cieślika.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020r.


Warsztaty z profilaktyki uzależnień

W dniach 7-8 stycznia 2020r. uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Legionów Polskich w Okole uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach programów „CUKIERKI”, „Spójrz inaczej”, „SMAK ŻYCIA, czyli debata o dopalaczach”. Zajęcia z uczniami prowadziła pani psycholog Justyna Woźniak z Centrum Profilaktyki Psychoedukacji „PROGRES” we Wrocławiu.


Zarządzenie Sądu Rejonowego w Kielcach

Sygn. akt VIII Ns 764/19


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Bałtów na rok 2020


Zawiadomienie o dyżurach w zakresie pomocy przy wypełnianiu nowych deklaracji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych


Jasełka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

Boże Narodzenie to święto miłości i nadziei. W tym magicznym okresie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie, jak co roku, zaprezentowali 20.12.2019r. tradycyjny program bożonarodzeniowy. Rozpoczęła go scena w raju i dylematy naszych praojców: Adama i Ewy. Następnie publiczność przeżywała przygody księżniczki Wiktorii - wnuczki króla Melchiora, poszukującej małego Jezuska.


Szkolna Wigilia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

 Środa 18 grudnia 2019 roku to, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich  w Okole, magiczny dzień, dzień szkolnej Wigilii. Na wspólne świętowanie przybyli zaproszeni goście, Agnieszka Kopała, sekretarz Gminy Bałtów, Monika Majewska, sołtysi, rodzice, dziadkowie uczniów i mieszkańcy gminy Bałtów i Tarów. Najbardziej wyczekiwanymi przez wszystkich gośćmi byli uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia z Sienna.  Przyjechali do nas już trzeci raz, aby zaprezentować koncert kolęd i pastorałek.


Gmina Bałtów

Choinka z Leśnictwa Bałtów na Jasnej Górze

W poniedziałek, 16 grudnia w Częstochowie na Jasnej Górze miało miejsce uroczyste przekazanie przez Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski okazałego, przystrojonego w świąteczne dekoracje drzewka bożonarodzeniowego. Wójt Gminy Bałtów  - Hubert Żądło reprezentował gminę jako włodarz terenu,
z którego jodła została pozyskana – leśnictwo Bałtów.


Wyposażenie sali edukacyjnej oraz organizacja wycieczki edukacyjno-przyrodniczo-krajoznawczej - Szkoła Podstawowa w Bałtowie


Ubieranie choinek z przedszkolakami

W dniu 13 grudnia br. dzieci  z przedszkola w Bałtowie oraz w Okole wraz z Wójtem Gminy Bałtów Hubertem Żądło wspólnie dekorowali dwie choinki. Jedna z nich zostanie przekazana na licytację charytatywną, zaś druga udekoruje Urząd Gminy w Bałtowie.


Bombkowy zawrót głowy

W dniu 29.11.2019 r. uczniowie klas 0, I, II, III pod opieką swoich wychowawczyń: Edyty Klepacz, Justyny Jabłońskiej i Anny Smolińskiej udali się na wycieczkę do pierwszego w świecie Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.


Ogłoszenia Sądu Rejonowego w Kielcach w sprawie zgłoszenia się spadkobierców nieżyjących właścicieli gruntów wywłaszczonych pod drogę wojewódzką nr 754 w celu pobrania odszkodowania z depozytu sądowego.


Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

W dniu 9 grudnia br. Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło wraz z księgową budżetową Małgorzatą Saracen zawarli umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na finansowanie zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, które polegać będzie na zapewnieniu usług asystenta pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kwota dofinansowania 108 540,00zł co stanowi 100% kosztów zadania.


Informacja

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zamieszczony w dniu 05.12.2019r.


Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów w sezonie zimowym 2019/2020


Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesionalne usługi doradcze


Różne oblicza teatru

W ramach zajęć teatralnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Bałtowie uczniowie poznają rożne formy sztuki scenicznej nie tylko teoretycznie. Sami również podjęli się próby stworzenia kukiełek, które w magiczny sposób ożyły dzięki ich twórcom. Szóstoklasiści napisali swój scenariusz parafrazując znane
i lubiane baśnie.


Wieczornica Patriotyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole co roku w sposób szczególny obchodzi dzień swojego Patrona. W tym roku szkolnym na to szczególne święto zaproszono gości 27 listopada. Do szkoły przybyli: Wójt Gminy Bałtów, Hubert Żądło, sekretarz Gminy, Agnieszka Kopała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie, Lidia Pastuszka, z pocztem sztandarowym,  dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 roku, Andrzej Zaciera oraz Małgorzata Minkina, zastępca dyrektora wraz z pocztem sztandarowym.


Zaproszenie na szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu


Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Wycieczka do stolicy

 

We wrześniu 2019r. Szkoła Podstawowa w Bałtowie przystąpiła do konkursu „Przesłanie klimatyczne” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i otrzymała nagrodę w wysokości  10 tys. zł na zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych służących prowadzeniu edukacji ekologicznej stanowiących wyposażanie pracowni w szkole oraz 4 tys. zł na dofinansowanie wycieczki edukacyjno – przyrodniczo – krajoznawczej.


Najmłodsi przyjaciele biblioteki szkolnej

8 listopada 2019r. nowymi przyjaciółmi biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej  w Bałtowie zostali uczniowie klasy pierwszej. Na pierwsze spotkanie z biblioteką przyszli ze swoją wychowawczynią p. Justyną Jabłońską.


Coś dla ciała i ducha

Najmłodsi już znają zalety tańca. Teraz przyszła kolej na dorosłych. Od 16 listopada w Szkole Podstawowej w Bałtowie rozpoczęły się zajęcia ZUMBA FITNESS prowadzone pod czujnym okiem instruktora Aleksandry Kaczmarzyk oraz zajęcia jogi prowadzone przez panią Aleksandrę Korulczyk.


Pyszne, zdrowe, jesienne kanapki

18 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie dzieci z klasy I pod kierunkiem wychowawczyni Justyny Jabłońskiej wzięły udział w zajęciach kulinarnych pod hasłem: „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.


Gmina Bałtów

Gmina Bałtów

OBCHODY 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BAŁTOWIE

Dnia 8 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.           
Po wprowadzeniu sztandaru i wspólnym odśpiewaniu hymnu nastąpiła krótka lekcja historii przybliżająca czasy, w których Polska walczyła o upragnioną wolność. Nastroje i emocje tamtej epoki zostały przywołane dzięki okolicznościowym wierszom oraz patriotycznym pieśniom.


Udział Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole i Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole w drugiej edycji akcji „Się gra się ma … Bezpieczny Playroom”.


Uroczyste Obchody 101.rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Prelekcja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole.

Dnia 23.10.2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przeprowadzona została prelekcja na temat potencjalnych zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród młodzieży, którą opracowała i przygotowała p. Ewa Siepetowska.


Zajęcia teatralne szóstoklasistów - Szkoła Podstawowa w Bałtowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bałtowie zdobywają wiedzę nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale również rozwijają swoje pasje, zainteresowania, talenty na zajęciach dodatkowych.


Informacja

INFORMACJA

NOWA LINIA KOMUNIKACYJNA

,, Ostrowiec Świętokrzyski – Okół przez Bałtów”

Urząd Gminy w Bałtowie – Gmina Bałtów informuje, że od 1 października 2019 roku uruchomiono nową linię komunikacyjną o charakterze użyteczności publicznej ,,Ostrowiec Świętokrzyski – Okół przez Bałtów”, na którą uzyskano dopłatę z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów 2019 roku.

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów 2019 roku


KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Program

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


Komputery dla Gminnej Biblioteki Publiczej w Bałtowie

W dniu 29 października 2019r. - Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło z rąk Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pana Józefa Cepila odebrał 5 zestawów komputerowych, które będą służyć społeczności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bałtowie. Dotychczasowe komputery były kilkuletnie i przestarzałe a Gmina Bałtów nie posiadała własnych środków na zakup nowych. Dziękujemy więc ARIMR w Kielcach za przekazanie nam komputerów, które są w bardzo dobrym stanie i które na pewno posłużą dzieciom, młodzieży i całej społeczności kilka lat.


Samochód dla OSP Wólka Pętkowska

W dniu 29 października br., w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowcu Św. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczego Daewoo Lublin dla jednostki OSP Wólka Pętkowska. Oficjalnego przekazania na ręce druha Prezesa Krzysztofa Misiury, Skarbnika OSP Tomasza Młynka oraz Wójta Gminy Bałtów Huberta Żądło dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Robert Grudzień. Samochód ratowniczo – gaśniczy został przekazany do jednostki OSP w ramach dobrej współpracy oraz podniesienia mobilności jednostki, która posiada budynek wraz z garażem lecz do chwili obecnej nie posiadała na wyposażeniu takiego samochodu.


OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ ...

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W GMINIE BAŁTÓW W 2019 ROKU.


Ogłoszenie o przetargu Zarządu Powiatu Ostrowieckiego


Wieczór kultury ludowej

W dniu 9 października 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie zorganizowała „Wieczór kultury ludowej” w ramach zadania „Bałtów dla kultury ludowej”. Podczas wydarzenia zespoły ludowe „Bałtowianie” i „Biesiada” wystąpiły w nowych butach zakupionych  dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, zespołom za piękne występy.


Ślubowanie pierwszej klasy

11 października 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Okole najmłodsi uczniowie zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Pasowania na ucznia dokonał Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło. Uroczystość ślubowania połączona została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści pięknie recytowali wiersze, składali życzenia pracownikom szkoły i wspólnie z chórkiem dziewcząt, pod kierunkiem pana Pawła Grabskiego prezentowali talenty wokalne. Wyjątkowy charakter uroczystości nadała piękna, jesienna dekoracja wykonana przez panie Anetę Kocjan i Mariolę Szumlak.


Terytorialna Służba Wojskowa w 102. batalionie lekkiej piechoty w SandomierzuOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Informacja


Informacja Wójta Gminy Bałtów

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 


ZŁOTE GODY

29 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwunastu parom małżeńskim mieszkającym na terenie Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1968 roku i 1969 roku.


Szkolenie dotyczące uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


Pierwsze czytanki dla ... trafiły już do najmłodszych czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Czeka na Was w prezencie wyprawka czytelnicza "Z książką na start", przygotowana przez Instytut Książki.


#BeActive w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.


Międzynarodowy Dzień Kropki w Szkole Podstawowej w Bałtowie

15 września w szkołach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki (International Dot Day). Obchody Dnia Kropki zapoczątkowane zostały przez historię małej dziewczynki o imieniu Vashti, bohaterki książki kanadyjskiego pisarza Peter’a H. Reynolds’a pt. „The Dot”, która dzięki namalowanej kropce uwierzyła w siebie. Celem Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania.


Jesienny rajd rowerowy

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec Świętokrzyski  i Kołem Łowieckim "Szarak" z Radomia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole, pod opieką pana Pawła Grabskiego i pana Cezarego Stępniewskiego, wybrali się na męski rajd rowerowy  do Gombrowiczówki. Po pokonaniu 7 km., spotkali się z panem Kamilem Kołaczem i panem Łukaszem Osojcą, którzy opowiedzieli o życiu lasu. Panowie przygotowali również gry terenowe, w których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą i ekologiczną. W pięknych okolicznościach przyrody, dzielni uczestnicy wyprawy zjedli pyszną kiełbaskę z ogniska. Było również  coś słodkiego.


Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie

Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie Cezary Stepniewski przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00


Zebrania w sprawie Funduszu Sołeckiego


Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne


Z KSIĄŻKĄ NA START

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie przystąpiła do  kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanej przez Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 lat, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.  Książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


Bałtów dla kultury ludowej - w ramach Programu EtnoPolska 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie realizuje  zadanie p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania to 11 709,00zł, dofinansowanie z NCK stanowi kwota 10 000,00zł.
W ramach zadania działanie obejmowało wykonanie pomiarów obuwia, złożenie zamówienia, przymiarkę i wykonanie 33 par obuwia ludowego scenicznego dla zespołów ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”. Jak również uczestnictwo zespołów w akcji Narodowego Czytania Nowel polskich.
Zadanie obejmować będzie także  zorganizowanie  w październiku „Wieczoru kultury ludowej”.


Obszar ochronny ASF


Nowe miejsce zajęć świetlicowych w Okole

Szanowni Rodzice, uczniowie szkół podstawowych Gminy Bałtów, mieszkańcy naszej społeczności. Do wiadomości Państwa przekazujemy informację, iż z dniem 1 września 2019 r. zajęcia programowe Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole zostały przeniesione na teren PSP im. Legionów Polskich. Udostępnione miejsce stworzyło lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy i zabawy dla dzieci. Dodatkowym atutem jest możliwość bezpośredniego przejścia ucznia z zajęć lekcyjnych pod opiekę wychowawcy w Świetlicy. Zajęcia w świetlicowe odbywają się od godziny 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, oraz w dni wolne od nauki szkolnej (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Zapisy do udziału w zajęciach realizowane są poprzez wypełnienie „Deklaracji”, którą można pobrać ze strony internetowej Gminy Bałtów i złożyć u wychowawcy Świetlicy pod nowym adresem: PSP w Okole, Okół 82, 27-423 Bałtów. Kierownik-wychowawca placówki składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi, Hubertowi Żądło, za wzorową organizację przeniesienia placówki, dzięki czemu dzieci z początkiem nowego roku szkolnego mają zapewnione dobre miejsce do zajęć pozalekcyjnych.


Uwaga ASF !!!

W związku z zagrożeniem chorobą ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim zaleca zapoznanie się niżej zamieszczonymi materiałami. Więcej informacji na temat ASF można uzyskać na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-hodowcow


Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin

Rejestracja podmiotów, wydawanie paszportów roślin.


Zaproszenie na Dożynki Gminne

 


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od  01.09.2019 r do 16. 09.2019 r. będą przyjmowane wnioski o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach. Wnioski należy składać w  pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Bałtowie..
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2019 roku.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,
3) odcinki renty, emerytury lub wypłat alimentów,
4) decyzja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) zaświadczenia lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
8) oświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy
 


Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie z NCK.

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie otrzymała dofinansowanie zadania p.n. „Bałtów dla kultury ludowej” w ramach Programu EtnoPolska 2019, ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach zadania zostaną zakupione buty ludowe sceniczne dla Zespołów Ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”.


 

Aktualności: 2287 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com