Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Pierwsza w powiecie ostrowieckim Akademia Małego Strażaka

 

W bieżącym roku szkolnym, w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych, odbywają się zajęcia pożarnicze prowadzone przez p. Zuzannę Kacałę. Zainteresowanie tą tematyką przyczyniło się do powstania w gminie Bałtów Akademii Małego Strażaka. Należy do niej 15 małych adeptów z klas I – VI  Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Program Akademii Małego Strażaka rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży tematyką pożarniczą, przybliża specyfikę zawodu strażaka, uczy zachowań w nietypowych sytuacjach związanych z różnymi niebezpieczeństwami oraz zapoznaje z podstawami udzielania pierwszej pomocy.

Druhowie zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

W dniu 20.02.2020r. młodzi przyszli strażacy zaprezentowali się oficjalnie  po raz pierwszy. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: pan Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, prezes OSP w Antoniowie - Henryk Cichocki pełniący funkcję rady gminy, funkcjonariusze Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.: dowódca jednostki brygadier Robert Sobczyk, kapitan Sebastian Klaus, starszy aspirant Norbert Sławek, strażak Dawid Forgiel, rodzice, nauczyciele i cała społeczność szkolna. Wszyscy zebrani wysłuchali na wstępie prelekcji funkcjonariusza Komendy powiatowej PSP na temat działalności i funkcjonowania straży pożarnej. Następnie członkowie Akademii zmierzyli się w konkurencjach strażackich takich jak: musztra strażacka, rozwijanie i zwijanie węża strażackiego, „w poszukiwaniu atrybutów sprzętu gaśniczego”.

Wszyscy wykazali się doskonałą sprawnością fizyczną, sprytem i spostrzegawczością. Młodzi druhowie pokazali, że są uczniami wielu talentów - także wokalnych. Najmłodszy z nich, Igor Różalski z kl.I, wystąpił z piosenką pt. „Strażak Sam”, za co został nagrodzony gromkimi brawami. Strażacy przeprowadzili również pokaz Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.  Uroczystość zakończył pokaz sprzętu gaśniczego, który cieszył się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów.

 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

„Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Bałtów uzyskała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gmina Bałtów, w wyniku złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Działanie jest sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła Plus — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.przez Wójta Gminy Bałtów

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com