Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

ZŁOTE GODY

 

Wyróżnione pary to Państwo: Łata Wiesław i Zdzisława z Okołu, Surdy Stefan i Zofia z Bałtowa, Orłowski Kazimierz i Helena z Maksymilianowa, Połetek Stanisław i Wanda z Maksymilianowa, Lewicki Jan i Teresa z Wólki Bałtowskiej, Broś Zdzisław i Katarzyna z Lemierzy,  Wąsik Mieczysław i Leokadia z Lemierzy, Boberek Andrzej i Krystyna z Maksymilianowa, Stańczyk Henryk i Romana z Okołu, Dunal Erazm i Wanda z Okołu, Kaczmarzyk Zygmunt i Halina z Wólki Bałtowskiej-Kolonii, Łata Stanisław i Ewa z Okołu
Przybyłych na uroczystość gości Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, powitał słowami:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ciągłość tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. Jednym z takich wyróżnień jest medal za długoletnie pożycie małżeńskie, nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji tak doniosłej uroczystości spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym aby uhonorować Was drodzy jubilaci.12 par zostało odznaczonych medalem przez prezydenta.
W tak pięknym dniu, jakim jest 50. Rocznica Waszego Ślubu życzymy Wam wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Dębowych Godów.”

Wójt Gminy Bałtów w imieniu Prezydenta RP dokonał uroczystego aktu dekoracji „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Gratulacje i życzenia w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek Jubilatom złożył Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło. Złote pary otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe upominki z rąk Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyny Adamiec, Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie Cezarego Stępniewskiego oraz Radnych Gminy Bałtów. Nie obyło się bez tradycyjnych "stu lat" odśpiewanych przez uczestników. Zwieńczeniem uroczystości był tort jubileuszowy, poczęstunek dla przybyłych gości oraz tańce.

 

   
 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

„Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Bałtów uzyskała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gmina Bałtów, w wyniku złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Działanie jest sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła Plus — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.przez Wójta Gminy Bałtów

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com