Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

ZŁOTE GODY

 

Wyróżnione pary to Państwo: Łata Wiesław i Zdzisława z Okołu, Surdy Stefan i Zofia z Bałtowa, Orłowski Kazimierz i Helena z Maksymilianowa, Połetek Stanisław i Wanda z Maksymilianowa, Lewicki Jan i Teresa z Wólki Bałtowskiej, Broś Zdzisław i Katarzyna z Lemierzy,  Wąsik Mieczysław i Leokadia z Lemierzy, Boberek Andrzej i Krystyna z Maksymilianowa, Stańczyk Henryk i Romana z Okołu, Dunal Erazm i Wanda z Okołu, Kaczmarzyk Zygmunt i Halina z Wólki Bałtowskiej-Kolonii, Łata Stanisław i Ewa z Okołu
Przybyłych na uroczystość gości Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, powitał słowami:
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ciągłość tradycji narodowych w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć. Jednym z takich wyróżnień jest medal za długoletnie pożycie małżeńskie, nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z okazji tak doniosłej uroczystości spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym aby uhonorować Was drodzy jubilaci.12 par zostało odznaczonych medalem przez prezydenta.
W tak pięknym dniu, jakim jest 50. Rocznica Waszego Ślubu życzymy Wam wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Dębowych Godów.”

Wójt Gminy Bałtów w imieniu Prezydenta RP dokonał uroczystego aktu dekoracji „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Gratulacje i życzenia w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek Jubilatom złożył Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło. Złote pary otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe upominki z rąk Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyny Adamiec, Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie Cezarego Stępniewskiego oraz Radnych Gminy Bałtów. Nie obyło się bez tradycyjnych "stu lat" odśpiewanych przez uczestników. Zwieńczeniem uroczystości był tort jubileuszowy, poczęstunek dla przybyłych gości oraz tańce.

 

   
 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Informacja

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zamieszczony w dniu 05.12.2019r.


Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Bałtów w sezonie zimowym 2019/2020


Popytowy System Innowacji - rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesionalne usługi doradcze


Różne oblicza teatru

W ramach zajęć teatralnych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Bałtowie uczniowie poznają rożne formy sztuki scenicznej nie tylko teoretycznie. Sami również podjęli się próby stworzenia kukiełek, które w magiczny sposób ożyły dzięki ich twórcom. Szóstoklasiści napisali swój scenariusz parafrazując znane
i lubiane baśnie.


Wieczornica Patriotyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole co roku w sposób szczególny obchodzi dzień swojego Patrona. W tym roku szkolnym na to szczególne święto zaproszono gości 27 listopada. Do szkoły przybyli: Wójt Gminy Bałtów, Hubert Żądło, sekretarz Gminy, Agnieszka Kopała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie, Lidia Pastuszka, z pocztem sztandarowym,  dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy o Tarłów w 1915 roku, Andrzej Zaciera oraz Małgorzata Minkina, zastępca dyrektora wraz z pocztem sztandarowym.


więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com