Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Projekt: Od pomysłu do biznesu – nowa perspektywa

 

Projekt skierowany jest do osób: powyżej  30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
•    kobiet,
•    osób po 50 roku życia,
•    z niepełnosprawnościami,
•    długotrwale bezrobotne,
•    niskowykwalifikowanych.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 z powyższych kryteriów.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1.    Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
- cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin) oraz
- doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin).
2.  Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23000zł – bezzwrotna dotacja    przeznaczona na wydatki związane z zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, itp. Niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3.  Wsparcie pomostowe w wysokości do 12000zł (12 miesięcy x 1000zł) – bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszym roku działalności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).
4.  Wsparcie pomostowe doradcze – 8 godzin doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczania środków finansowych uzyskanych w ramach Projektu. Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifikowanych – wkład własny nie jest wymagany.
Rekrutacja:
W ramach projektu planowane są 3 nabory (10.1016, 01.2017, 4. 2017), w każdym rekrutowane będą 45 osoby (razem 135 osób). Z każdej 45-osobowej grupy minimum 35 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w sumie min. 105 firm). Pierwszy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej ramach projektu „Od pomysłu do biznesu  -  nowa perspektywa” PRO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 28.10.2016r. – 10.11.2016r.
Biuro Projektu: Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, II piętro, Tel. 41-344-43-92, e-mail:sekretariat@siph.com.pl, http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/164

 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com