Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Startegia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

 

Poniżej przedstawiono cele, które będzie realizować niniejsza Strategia:
Cel ogólny 1 „LGD obszarem atrakcyjnym turystycznie”
•    Cel szczegółowy 1.1 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe czynnikiem rozwoju obszaru LGD”
•    Cel szczegółowy 1.2 „Kształtowanie zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców
i turystów”
Cel ogólny 2 „LGD obszarem aktywności społecznej i gospodarczej”
•    Cel szczegółowy 2.1 „Wzrost zaangażowania społecznego mieszkańców”
•    Cel szczegółowy 2.2 „Obszar zaktywizowany gospodarczo”

Dopełnieniem celów ogólnych i celów szczegółowych są przedsięwzięcia, w ramach których realizowane będą konkretne operacje zgodne z celami programu Leader 2014-2020:   
1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD
1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD
1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
1.1.4 Questingowy Projekt Współpracy
1.2.1 Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia
1.2.2 Spójne działania marketingowe obszaru LGD
1.2.3 Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia
1.2.4 Aktywność animatorów lokalnych
1.2.5 Czas na Świętokrzyskie – działania marketingowe
2.1.1 Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD
2.1.2 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych
2.2.1 Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych
2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia
2.2.4 Przedsiębiorczość w szkole
2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej
2.2.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka, handel detaliczny i hurtowy oraz działalność organizacji członkowskich
2.2.7 Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej
2.2.8 Kreator Przedsiębiorczości

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.krzemiennykrag.info
lub w siedzibie biura:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”,
27-423 Bałtów 55,
tel./fax: (41) 252-72-33

 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com