Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności
 
 

Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bałtowie

 

W Zjeździe uczestniczyli z głosem decydującym delegaci OSP posiadający karty mandatowe, oraz z głosem doradczym przedstawiciele ustępujących władz i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości na Zjazd przybyli: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach Krzysztof Gajewski, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień, oraz Przewodniczący  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk.
Na przewodniczącego obrad wybrano druha Leszka Smolińskiego. Po złożeniu sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komendanta Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej przystąpiono do przegłosowania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz odczytania i przegłosowania składu nowego Zarządu wybranego z pośród delegatów typowanych do struktur Zarządu oddziału przez jednostki OSP w czasie zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz jednogłośnie przyjęli skład nowego Zarządu Oddziału.

Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie:
1.    Prezes – Jabłoński Andrzej
2.    Wiceprezes - Komendant Gminny- Malicki Andrzej
3.    Wiceprezes  - Stańczyk Jakub
4.    Sekretarz – Kudas Paweł
5.    Skarbnik  - Smoliński Leszek
6.    Członek zarządu - Cichocki Henryk
7.    Członek zarządu – Mazur Damian
8.    Członek zarządu – Kosiak Władysław
9.    Członek zarządu – Cielebąk Zbigniew
10.    Członek zarządu – Rdzonek Grzegorz
11.    Członek zarządu – Dróżdż Roman
12.    Członek zarządu – Misiura Stanisław
13.     Członek zarządu – Chuchała Dominik
Skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bałtowie:
1.    Gierczak Mariusz – Przewodniczący
2.    Osojca Tomasz – Sekretarz
3.    Kacuga Andrzej - Członek
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowcu Św. zostali:
1.    Jabłoński Andrzej
2.    Malicki Andrzej
3.    Smoliński Leszek
4.    Stańczyk Jakub
5.    Cichocki Henryk
 

 
Sprawozdanie Prezesa ZG ZOSP RP w Bałtowie  
Gmina Bałtów
 

 
 
 
Aktualności
 

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło informuje, iż w Urzędzie Gminy w Bałtowie  działa punkt pomocy dla Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Bałtowie w pokoju nr 13
(I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.


Zwrot podatku akcyzowego

Gmina Bałtów

Rekrutacja do Szkół w Gminie Bałtów

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli (punktów przedszkolnych),oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bałtów.


Gmina Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów.


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

więcej aktualności
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com